sâmbătă, 7 august 2010

Raportul comisiei Grupului pentru Salvarea Roşiei Montane din Academia de Studii Economice

Vă rog să citiți acest text selectat de mine, în speranța că vă poate interesa.Cu prietenie, Dan Culcer

Adevărul despre Roşia Montană

Raportul comisiei Grupului pentru Salvarea Roşiei Montane
din Academia de Studii Economice14 iunie 2010

Responsabil comisie:
prof.univ.dr. Ion Gh. Roşca, rector

Membrii comisiei:
Prof.univ.dr. Felicia Alexandru
Prof.univ.dr. Coralia Angelescu – Şef catedră
Prof.univ.dr. Marius Băcescu- membru al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România
Prof.univ.dr. Florina Bran – Prodecan
Conf.univ.dr. Ildiko Ioan
Prof.univ.dr. Afrodita Iorgulescu
Prof.univ.dr. Alexandru Isaic-Maniu
Prep.univ.drd. Raluca Lădaru
Prof.univ.dr. Gheorghe Manea - Cercetător
Prof.univ.dr. Victor Manole – Decan
Prof.univ.dr. Gabriel Popescu
Conf.univ.dr. Carmen Valentina Rădulescu
Prof.univ.dr. Toma Roman
Prof.univ.dr. Mirela Stoian – Prodecan
Prof.univ.dr. Radu Voicu

Cuprinsul

1. Care proiect ?
2. Titularul proiectului
3. Licenţa 47
4. Problemele economice ale proiectului

4.1 Beneficiile pentru România

4.1.1 Beneficiile directe

4.1.2 Beneficiile indirecte

4.2 Pierderile pentru România

4.2.1 - pierderi sociale

4.2.2 - pierderi culturale

4.2.3 - pierderi de mediu

4.2.4 – pierderea aurului

4.3 O problemă deschisă

4.4 Rezumat

1. Riscurile pentru România

5.1 Riscul financiar

5.1.1 Riscul incapacităţii de plată a RMGC

5.1.2 Riscul închiderii înainte de termen a minei

5.1.3 Riscul unei speculaţii bursiere

5.2 Riscul de mediu

5.2.1 Riscul poluării pânzei freatice

5.2.2 Riscul ruperii barajului iazului de decantare

5.2.3 Riscul alunecărilor de teren

6. Comparaţia cu mine de aur din lume

1. Analiza situaţiei “fără proiect”
2. Articolele 135, 136 din Constituţie şi criza mondială
3. Luptă inegală

10. ConcluziiMotto:

Salvaţi Roşia Montană

O deviză pentru care trebuie să luptăm toţi românii.

Să apărăm această bogăţie naturală, aurul, împreună

cu patrimoniul cultural-istoric de importanţă

naţională şi universală, împotriva celor însetaţi de

îmbogăţire în defavoarea neamului românesc.2005, geolog Aurel Sîntimbrean,

fost inginer şef RoşiaminMarea deosebire între proiectul Roşia Montană şi exploatările miniere ale aurului active în lume astăzi este că la Roşia Montană aurul se exploatează de peste 2000 de ani, pe când celelalte exploatări sunt recente (începute în secolul 20 sau chiar 21).

De aceea, la Roşia Montană concentraţia în aur a zăcământului este acum slabă (1,3 g./t), pe când, la exploatările noi, concentraţia în aur este bogată (3-7 g/t) sau foarte bogată (20-30 g/t).

În consecinţă, la Roşia Montană sunt acum mai importante localitatea şi istoria ei, patrimoniul arheologic minier şi cel construit, spiritul locului, decât aurul care mai există în zonă – aşa cum perla dezvoltată într-o scoică devine mai importantă decât scoica.

Trebuie să lăsăm Roşia Montană şi generaţiilor următoare pentru încă 2000 de ani cel puţin, nu să o distrugem, ca sa luăm tot aurul acum. Avem datoria să salvăm Roşia Montană de lăcomia unora şi de lipsa de informare a altora.1. 1. Care proiect ?S-a plecat în 1995, de la un proiect doar de explorări în iazul de decantare de lângă Gura Roşiei şi, prin „rostogolire”, s-a ajuns, trecând prin proiectul RMGC din 2002, la proiectul RMGC din 2004.Proiectul RMGC, prezentat în decembrie 2004 în documentul “Memoriul de Prezentare a Proiectului”, pe scurt MPP, o dată cu demararea pentru a doua oară (prima dată în sept. 2002, retrasă în 2003) a procedurii de obţinere a acordului de mediu, se prezintă astfel:Perimetrul licenţei de exploatare este de 2388 ha ([MPP], pag. 9); se vorbeşte de 218 milioane tone total minereu măcinat în cei 17 ani de viaţă a minei, de 261 milioane tone de steril în cei 17 ani , se vor prelucra (măcina) 13 milioane tone minereu în medie pe an, cu un conţinut de aproximativ 1,52 grame aur/tonă (recent 1,3 g/t Au) şi 7,47 grame argint/tonă; pentru extragerea aurului se vor folosi, anual, 91.860 tone substanţe periculoase, dintre care 12.000 tone cianură de sodiu.Proiectul va afecta 4 munţi prin exploatare la suprafaţă, în cariere (menţionăm că timp de circa 2000 ani, până în 1970, aurul a fost exploatat în subteran, prin galerii): Cetate (care a fost exploatat la suprafaţă din 1970 de către Minvest în mina mică de 400.000 tone minereu anual, mină care a fost închisă în 2006) şi Cârnic în primii 7 ani, apoi Orlea şi Jig-Văidoaia; carierele se vor extinde la adâncimi cuprinse între 220 şi 260 metri ([MPP] pag. 44) sub nivelul topografic actual; reziduurile obţinute din prelucrarea minereului vor forma un iaz de decantare cu suprafaţa de 299,8 ha, care va avea un baraj de 185 m înălţime, la 2 km de oraşul Abrud, în locul actualului sat Corna. Se prevede posibilitatea ca o eventuală carieră la Bucium să aducă reziduurile tot în acest iaz de decantare (RMGC a avut, tot prin transfer de la Minvest, o licenţă de explorare la Bucium, care a expirat în 2007, şi acum aşteaptă aprobarea pentru transformarea ei în licenţă de exploatare, de îndată ce proiectul Roşia Montană ar fi aprobat).Proiectul, a cărui zonă industrială are suprafaţa totală de: 1376,17 ha, va afecta 4 sate din cele 16 câte are comuna Roşia Montană, cel mai afectat fiind satul Roşia Montană. Proiectul va afecta 960 familii (adică 2064 persoane) din cele 1362 familii (reprezentând 3865 persoane) câte erau în 2002 în comuna Roşia Montană (până în prezent au fost cumpărate de către RMGC 77% din proprietăţile care cad în zona proiectului).Este prevazută în proiect o zonă protejată, care va fi în jurul centrului istoric, şi va cuprinde 140 case (din care 33 sunt monumente istorice). 9 case monument istoric ar trebui declasificate, câteva biserici şi cimitire ar trebui mutate. Este o pură iluzie că obiectivele arheologice propuse spre conservare în proiect ca şi centrul istoric al satului Roşia Montană, pus într-o zonă protejată, aflate toate între cele 4 cariere deschise, vor rezista exploziilor planificate (şi prafului produs de explozii) şi trepidaţiilor produse de cele 23 de autobasculante de transport de mare tonaj (150 t) care vor circula la Roşia Montană timp de 16 ani, 365 zile pe an, 24 de ore pe zi, cum prevede proiectul ([MPP], pag. 136,143).

Proiectul va afecta importante ecosisteme terestre şi acvatice.Graficul proiectului ar fi: perioada de construcţie de 2-3 ani, perioada de exploatare de 17 ani, perioada de închidere a activităţilor miniere de 2 ani.Deşi minereul este sărac, de ce este totuşi foarte rentabil proiectul Roşia Montană

pentru compania Gabriel Resources (este o “proprietate trofeu” „Trophy Asset”, [2001 AR], pag. 6, 12) ? pentru că:

- raportul steril-minereu este foarte scăzut,

- procesarea este convenţională simplă,

- infrastructura este foarte bună (drumuri bune, existenţa unor linii de înaltă tensiune care travesează zona, sursa majoră de apă în apropiere, legături bune cu aeroporturi) şi

- zona a avut statutul de zonă dezavantajată (primit în 1999, pentru 10 ani) ([2001 AR], pag. 12).Acest proiect nu mai este valabil după anularea definitivă, de către Curtea Supremă, în decembrie 2008, a “Certificatului de descărcare de sarcină arheologică 4/2004”; astfel, masivul Cârnic, obiectivul central al proiectului, redevine sit arheologic protejat de lege. Deci, RMGC trebuie sa elaboreze un nou proiect, fără masivul Cârnic.Amintim că:

- Ministerul Culturii a demarat acţiunea de înscriere a Roşiei Montane pe lista monumentelor din patrimonial mondial UNESCO.

- la 5 mai 2010, Parlamentul European a adoptat cu o majoritate zdrobitoare rezoluţia pentru interzicerea până la finele lui 2011 a mineritului pe bază de cianuri în Uniunea Europeană, cu recomandarea către statele UE să nu încurajeze noi proiecte de minerit pe bază de cianuri până la interzicerea totală din 2011.In continuare, ne vom referi la proiectul RMGC din 2004, pe scurt proiectul, care însă nu mai este valabil la această dată.

2. Titularul proiectuluiTitularul proiectului este societatea mixtă Roşia Montana Gold Corporation, pe scurt RMGC.

- S-a plecat în mai 1995, de la un program de explorări (foraje) în iazul de decantare al Roşiamin de lângă Gura Roşiei ([MPP], pag. 15).

- La 7 iunie 1997, a fost înfiinţată societatea mixtă Euro Gold (actuala RMGC) ([1997 AR], pag. 18) – iniţial între:

- Gabriel Jersey 65 % (capitalizarea iniţială de 357.000 USD),

- actuala Minvest Deva 33,8 %,

- 3 acţionari minoritari privaţi cu câte 1,2 %.

- In 1999, participarea lui Gabriel a crescut de la 65% la 80%, în urma elaborării unui studiu de pre-fezabilitate ([1999 AR], pag. 2); Minvest Deva deţine 19,31%, iar cele 3 firme private câte 0,23%.

- In timpul anului 2009, Gabriel a cumpărat acţiunile a doi din cei trei acţionari minoritari privaţi. Astfel, în 2010, Gabriel deţine 80,46 %, Minvest Deva 19,31% şi o firmă privată 0,23 % ([2009 GFS], pag. 13) .Acţionarul majoritar al RMGC este compania Gabriel Resources Ltd, pe scurt Gabriel, sau Compania, înfiinţată în 1996: în mai 1996, compania Starx Resources Ltd., reactivată, încorporează compania Gabriel Resources Limited („Gabriel Jersey”), compania părinte, Starx Resources Ltd., fiind rebotezată „Gabriel Resources Ltd.” (“Gabriel”) -simbol GBU pe bursa din Vancouver ([1997 AR], pag. 17, 18).Compania are un segment de operare: achiziţia, explorarea şi dezvoltarea de proiecte de metale preţioase localizate în România (“The Company has one operating segment: the acquisition, exploration and development of precious metal projects located in Romania.” [2009 GFS], pag. 22).Se observă că Gabriel nu are în domeniul său de activitate “exploatarea”, ci doar “explorarea”. De aceea, credem că RMGC va vinde afacerea în momentul în care ar ajunge cu dezvoltarea proiectului Roşia Montană până la obţinerea licenţei de exploatare şi a acordului de mediu. De altfel, în tot acest timp, RMGC (Gabriel) nu a făcut decât explorări la Roşia Montană, exploatare a făcut Minvest, prin sucursala sa Roşiamin, până în 2006. Se pune problema de ce atunci RMGC a preluat de la Minvest licenţa 47, care era o licenţă de exploatare şi nu a luat o licenţă de explorare? Vom vedea mai departe, la punctul 3.La 31 decembrie 2009, Compania nu are bani suficienţi pentru a finanţa dezvoltarea Proiectului şi de aceea va necesita finanţare adiţională, care dacă nu este obţinută, va avea ca efect reducerea activităţilor şi întârzieri ale proiectului (“As at December 31, 2009 the Company had no sources of operating cash flows and does not have sufficient cash to fund the development of the Project and therefore will require additional funding which, if not raised, would result in the curtailment of activities and Project delays.” [2009 GFS], pag. 7).Nici în 2007 Compania nu avea bani suficienţi pentru a finanţa dezvoltarea proiectului; atunci se gândea chiar la o evaluare a alternativelor strategice ( “The Company does not have sufficient cash to fund the development of the Project and therefore will require additional funding which if not raised would result in the curtailment of activities and result in Project development delays or a review of strategic alternatives.”” [2007 FQR], pag. 27).Să observăm că Gabriel nu are bani să finanţeze dezvoltarea proiectului, dar RMGC are bani să plătească o campanie agresivă şi mincinoasă în media cu cele 4 miliarde pe care le-ar câştiga chipurile România din acest Proiect.In decembrie 2004, Gabriel a împrumutat 971.000 USD lui Minvest şi celor 3 companii private – cei patru acţionari minoritari - pentru a-şi achita contribuţia la mărirea de capital a RMGC, urmând a returna banii lui Gabriel când vor primi dividende (“In December 2004, the Company loaned a total of US$ 971 thousand to the four minority shareholderswho hold an aggregate of 20% of the shares of RMGC to facilitate a statutory requirement to increase RMGC’s total share capital. The loans are non-interest bearing and are to be repaid as and when RMGC distributes dividends to its share holders.” [2007 AR], pag. 24).

In decembrie 2009, Gabriel a mai împrumutat 40 mil. USD lui Minvest (19,31%) şi companiei private (0,23%) – cei doi acţionari minoritari ai RMGC - pentru a-şi achita partea care le revine din mărirea de capital a RMGC, urmând a returna împrumutul când RMGC va da dividende (Mărirea de capital la RMGC a fost de 216 mil. $, din care 174 mil. $ Gabriel şi 42 mil $ Minvest şi compania privată) ([2009 GFS], pag. 13, 16).Cum de s-a asociat statul român, prin compania falimentară Minvest, cu o companie fără experienţă în exploatare şi fără bani ? - rămâne întrebarea fierbinte la care trebuie să primim un răspuns.

3. Licenţa 47Licenţa de exploatare 47/1999 a fost acordată prin H.G. nr. 458 din 10 iunie 1999 lui Minvest ca titular şi lui RMGC ca afiliat (prin art. 11, art. 46 şi prin interpretarea în favoarea lui Gabriel a Art. 15 din Legea minelor 61/1998). Minvest a făcut exploatare, prin sucursala sa Roşiamin, iar RMGC (Gabriel) a făcut explorare.Licenţa 47 a fost transferată (conform art. 14 din Legea Minelor 61/1998) de la Minvest la RMGC prin Ordinul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, pe scurt ANRM nr. 310/9.10.2000, Minvest ramânând companie afiliată. Deci, prin ordin al ANRM, participarea statului de 100% a fost diminuată la numai 19,31% ! Acelasi lucru s-a întâmplat la Bucium şi Certej !Să remarcăm că Legea 61 prevede doar titular pentru o licenţă, nu şi afiliat, şi că licenţele, atât cea de exploatare cât şi cea de explorare, sunt exclusive. Deci, normal era ca Minvest să exploateze cu Licenţa de exploatare 47, iar RMGC putea şi trebuia să ceară o licenţă de explorare pe acelaşi perimetru al Licentei 47, conform Art. 15. Dar ingineria cu licenţa mixtă - de exploatare şi explorare - dovedeşte înţelegerea dintre ANRM şi Gabriel, în folosul firmei private. Pentru că una este să le spui acţionarilor că ai o licenţă de explorare, care se acordă pentru 5 ani plus încă maximum 3 ani, şi alta este să te lauzi că ai o licenţă de exploatare, care se acordă pentru 20 de ani, plus – eventual - încă câte 5 ani.Să remarcăm că Art. 15 din Legea minelor 61/1998 devine Art. 25 în Legea minelor 85/2003, şi acesta nu mai permite unor persoane juridice, alta decât titularul licenţei, dreptul de explorare/exploatare pentru aceleaşi resurse minerale - în speţă aurul şi argintul la Roşia Montană:

- Legea 61/1998, Art 15. – In limitele unui perimetru de exploatare autoritatea competenta poate acorda, în conditiile legii, unor persoane juridice, altele decat titularul licentei, dreptul de explorare şi/sau exploatare pentru unele resurse minerale, cu acordul titularului.

- Legea 85/2003, Art 25. – In limitele unui perimetru de explorare/exploatare, autoritatea competenta poate acorda, în conditiile legii, unor persoane juridice, altele decat titularul licentei, dreptul de explorare şi/sau exploatare pentru alte resurse minerale, cu acordul titularului.Perimetrul Licentei 47 a fost modificat de 3 ori, prin acte adiţionale elaborate de ANRM, în favoarea lui RMGC (Gabriel):

- perimetrul iniţial era de aproximativ 1200 ha, şi era orientat est-vest; aproape sigur nu conţinea masivul Cârnic;

- a fost mărit în 1999, la 2122 ha, ca să conţină şi Cârnicul cel puţin;

- a fost mărit în 2001, la 4282 ha ([DP], pag. 8), adică la toată suprafaţa comunei Roşia Montană (16 sate),

- a fost micşorat în 2004, la 2388 ha, şi este orientat nord-sud (s-a ajuns astfel la situaţia absurdă – şi ilegală credem - că perimetrul licenţei nu mai conţine uzina de prelucrare din Gura Roşiei, folosită de Roşiamin până în 2006).Să observăm că s-a modificat de fapt perimetrul de explorare al lui RMGC (Gabriel), şi nu perimetrul de exploatare al lui Minvest.Să mai menţionăm că ambele legi ale minelor nu permit modificarea prevederilor licenţei (din care face parte şi perimetrul) :

- Legea Minelor 61/1998, prin Art. 11: “Prevederile licenţei rămân

valabile pe toată durata acesteia, în conditiile existente la data încheierii” ,

- Legea Minelor 85/2003, Art. 60 (1): “Prevederile licenţelor de explorare şi/sau exploatare aprobate de Guvern rămân valabile pe întreaga lor durată, în condiţiile în care au fost încheiate”.

şi că perimetrul unei licenţe de explorare poate fi doar micşorat.Licenţa nr. 47/1999 era deci pentru exploatarea veche, de mici dimensiuni (400.000 tone minereu anual), în carieră deschisă în muntele Cetate, exploatare închisă în 2006 ca fiind nerentabilă, nu pentru proiect.În Raportul la Studiul de EIM, ca şi în alte documente precedente, RMGC face fals referire la Licenţa de exploatare nr. 47/1999 ca fiind licenţa pentru proiect (Vol. 7, pag. 4, de exemplu). RMGC nu poate face exploatarea prevăzută în proiectul său cu Licenţa de exploatare 47 şi Legea Minelor 85/2003 nu prevede operaţia de modificare (actualizare) a unei licenţe de exploatare, cum fals afirmă RMGC: „Actuala licenţă de exploatare va trebui modificată în conformitate cu noile cerinţe. Ea va fi eliberată de ANRM, RMGC căutând sa finalizeze cererea de modificare după aprobarea EIM.” (Raport Studiu EIM,Vol. 7, pag. 6) .RMGC trebuie să ceară o nouă licenţă de exploatare, pentru cele 4 cariere prevăzute în proiectul său, configurat abia în 2001; noua licenţă de exploatare ar trebui să fie aprobată de Guvern, nu de ANRM. Pentru a începe activităţile miniere prevăzute în această eventuală nouă licenţă, RMGC ar fi avut nevoie de acordul de mediu !Procedura de obţinere a acordului de mediu, declanşată în decembrie 2004, prin depunerea MPP, trebuia să urmeze şi nu să preceadă pe cea a obţinerii licenţei de exploatare (conform Legii Minelor 85/2003, Art. 20, alin. (1), lit. c) şi Art. 22, alin. (1), lit. d) ).RMGC nu poate să obţină o licenţă de exploatare nouă, pentru Proiect, sub legea Minelor 85/2003, deoarece la Art. 18, alin. (2), se spune că: „Licenţa de exploatare se acordă: a) direct titularului licenţei de explorare, la solicitarea acestuia, ...; b) câştigătorului unui concurs public de ofertă, ... .”

Dar RMGC nu a fost titularul unei licenţe de explorare, ci a fost (este) titularul unei licenţe de exploatare.

Să observăm că nici nu se poate organiza un concurs public de ofertă pentru Roşia Montană, deoarece Art. 11 din Legea Minelor 85/2003 interzice strict efectuarea de operaţii miniere – deci explorare/exploatare - la Roşia Montana, din cauza patrimoniului arheologic de importanţă mondială (galerii romane şi dacice unice în lume):

- Art. 11 alin. (1) : „Efectuarea de activităţi miniere pe terenurile pe care sunt amplasate monumente istorice, culturale, religioase, situri arheologice de interes deosebit, rezervaţii naturale,...., precum şi instituirea dreptului de servitute pentru activităţi miniere pe astfel de terenuri sunt strict interzise.”

- alin. (2): „Excepţiile de la prevederile alin. (1) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, cu avizul autorităţilor competente în domeniu şi cu stabilirea de despăgubiri şi alte măsuri compensatorii.”In mai 2006, Minvest a încetat permanent toate operaţiile miniere la Roşia Montană şi a predat un plan de închidere a minei care a fost aprobat ([2009 FQR], pag. 36). Conform Legii Minelor 85/2003, Art. 52, titularul licenţei 47, adica RMGC, a cerut închiderea minei. Conform Art. 31, concesiunea minieră încetează şi, deci, considerăm că Licenţa 47 trebuia să fie anulată (retrasă). Ea este însă încă activă în listele ANRM, în interesul RMGC!Licenţa 47 este secretă. Se pot deduce însa logic, din documentele publice ale lui Gabriel, prevederile ei şi se poate vedea cum legile minelor au fost, credem, încălcate de ANRM, în favoarea RMGC. Cerem desecretizarea licenţei 47 şi a anexelor sale !4. Problemele economice ale proiectuluiVom analiza:

- 4.1. Beneficiile pentru România

- 4.2. Pierderile pentru România

- 4.3. O problemă deschisă

- 4.4. Rezumat4.1. Beneficiile pentru RomaniaVom analiza aici:

4.1.1 Beneficiile directe

4.1.2 Beneficiile indirecte.Câteva observaţii pentru început:Aflăm din documentele lui Gabriel despre evoluţia costului de construcţie a minei necesar pentru a trece la exploatarea prevăzută în proiect :* 253 milioane USD în 2001 ([2001 AR], pag. 6)
* 437 milioane USD în 2002 ([2002 AR], pag. 10)
* 638 milioane USD în 2006 ([2005 AR], pag. 14)
* 876 milioane USD în 2009 ([2008 AR], pag. 3).Explicaţia noastră pentru aceste creşteri este că acest cost a fost greşit evaluat, datorită incapacităţii RMGC de a face un proiect bun. Nu cunoastem ca RMGC să fi dat o explicaţie a acestor creşteri.Aflam din documentele lui Gabriel de asemenea despre involuţia concentraţiei medii de aur în depozitul de la Roşia Montană:Concentraţia medie de aur

la tona de minereu Cantitatea de minereu Documentul1,7 g/t Au 45.000.000 t [1998 AR]

1,52 g/t Au 218.000.000 t [2002 AR], [2003 AR], [2004 AR],

[MPP]

1,46 g/t Au 215.000.000 t [2005 AR], [EIM]

1,3 g/t Au 215.000.000 t site-ul lui Gabriel în 2010--------------------------------------------------------------------------------------------------------

0,86 g/t 29.000.000 t Regia Deva 1995 în [1997AR], pag. 8Care sa fie adevărul ?In [2005 AR], pag. 3, găsim următoarele date legate de proiect:2 miliarde USD (cel putin) infuzaţi în economia României pe durata de viaţă a minei,

1.200 locuri de muncă create în medie pe durata de 2 ani de construcţie a minei,

600 locuri de muncă directe create în medie pe durata de viaţă a minei,

6.000 locuri de muncă indirecte create în medie pe durata de viaţă a minei.

In [2006 AR], pag. 12, găsim 2,5 miliarde USD infuzaţi în economia României pe durata de viaţă a minei.Pe cand în 2010, găsim pe site-ul lui Gabriel şi în reclamele agresive promovate la televiziune de RMGC, următoarele date legate de proiect:

4 miliarde USD (cel putin) infuzaţi în economia României pe durata de viaţă a minei,

2.300 locuri de muncă create în medie pe durata de 2 ani de construcţie a minei,

880 locuri de muncă directe create în medie pe durata de viaţă a minei,

3.500 locuri de muncă indirecte create în medie pe durata de viaţă a minei.Cum este posibil să existe aceste fluctuaţii în datele proiectului dacă nu din cauza neseriozităţii sale? Ca să glumim, atunci să mai aşteptăm câţiva ani cu acest proiect, dacă cu fiecare an care trece creşte şi suma infuzată în România cu 0,5 miliarde dolari!In iulie 2009, redevenţa minieră a crescut de la 2% la 4%.

RMGC declară că până acum a investit în România peste 400 milioane USD (www.gabrielresources.com - Corporate profile - 10 mai 2010) . Ar fi utilă publicarea de către RMGC a unei liste a acestor ‘investiţii’, ca să vedem ce conţine.Să intrăm acum în detalii:Beneficii pentru România de 4 miliarde USD ?

Exagerări grosolane !Un astfel de proiect generează beneficii directe din redevenţa minieră, din taxe şi plata salariilor şi beneficii indirecte din generarea unor afaceri şi investiţii secundare.

În 2010, RMGC spune că va aduce beneficii directe şi indirecte României de 4 miliarde USD pe durata de circa 20 ani (2 ani (construcţia minei) + 16 ani (de viaţă a minei) + perioada de închidere a minei ), şi anume:

- beneficii directe de 1,7 miliarde USD,

- beneficii indirecte de 2,3 miliarde USD(www.gabriel resources.com - Corporate profile - 10 mai 2010).În contextual cel mai favorabil pentru RMGC, de 1.000 USD/uncia de aur pe toată viaţa minei şi fără costuri pentru reabilitarea mediului, estimăm [2] că proiectul va genera un profit direct (dupa scăderea taxelor) pentru investitor (Gabriel) de maximum 3,2 miliarde USD. Este un nonsens să credem că România va beneficia de 4 miliarde USD, adică mai mult decât Gabriel.4.1.1 Beneficii directe pentru Romania de 1,7 mld. USD ?

Observaţie. Beneficiile directe pentru România erau de 583 milioane USD pentru primii 17 ani de operare, la 350 USD/uncie ([MPP], pag. 17, 18).- Beneficiile sub formă de venituri la bugetul de stat constau din:

- impozit pe profitul RMGC (16%),

- taxa de redevenţă minieră (4%).In scenariul cel mai optimist (1.000 USD/uncie), estimăm [2] aceste beneficii la aproximativ 863 milioane USD pe durata de viaţă a minei (adică de aproximativ 40 milioane USD /an pentru fiecare din cei 20 ani de viaţă) .- Beneficiile sub formă de dividende şi alte taxe

In scenariul cel mai optimist, profitul cumulat al Minvest (România) după 16 ani este estimat de noi [2] la 305 milioane USD.Minvest (Romania) va rambursa partea sa (19,31 %) de capital la RMGC - plus împrumuturile făcute la Gabriel pentru acoperirea majorărilor de capital - din dividende, când le va primi.Gabriel estimează intervalul de timp de la începutul exploatarii când va avea beneficii (payback) la:

5,2 ani - dacă preţul aurului este de 600 USD/uncie,

3,5 ani - dacă preţul aurului este de 750 USD/uncie,

2,7 ani - dacă preţul aurului este de 900 USD/uncie.Noi [2] apreciem că payback-ul pentru România este de circa 12 ani, la un preţ al aurului de 1.000 USD/uncie.Apreciem că “taxele pe dividende” de la Gabriel nu vor ajunge la buget, deoarece acţionarii sunt în majoritate companii offshore, fără taxe.4.1.2 Beneficii indirecte pentru România de 2,3 mld. USD ?

Observaţie. Beneficiile indirecte pentru România erau de 1,024 mld. USD pentru primii 17 ani de operare, la 350 USD/uncie ([MPP], pag. 18).RMGC pretinde că în totalitate costurile sale de productie (operare) constituie “beneficii indirecte pentru România”, deoarece cheltuielile se fac în România.

Total fals !Costul de producţie (project operating cost) este estimat (în [2009 FQR], pag. 9) la 12,57 USD pe tona de minereu (a fost de 9,46 USD în 2005, 6,48 USD în 2004, 4,99 în 2000, deci creşte mereu în timp).Amintim (din [MPP], pag. 43) următoarele date pe durata de viaţă a minei (17 ani):

Total minereu: 218 milioane tone

Total steril: 261,5 milioane tone

Total excavat: 479,5 milioane tone.Costul de producţie provine din:

- minerit 22,9%,

- procesare şi stocare 65,5 %,

- activităţi generale şi administrative 11,6 %.Mineritul implică excavarea/ distrugerea a 4 munţi şi deci modificarea peisajului în mod ireversibil. Este “beneficiu indirect” sau o pierdere imensă pentru România ?Procesarea are loc într-o uzină închisă şi implică în principal :

- consumul unor chimicale importate (inclusiv cianura),

- energie electrică şi apă.

- Importurile nu sunt beneficii pentru economia naţională.

- Consumul resurselor energie electrică şi apă sunt o pierdere pentru economia naţională şi nu un “beneficiu indirect”.Stocarea unor cantităţi uriaşe de deşeuri toxice duce la contaminarea solului şi chiar la contaminarea pânzei freatice, deci nu sunt “beneficii indirecte”.Singurul beneficiu pentru România este reprezentat de componenta “activităţi generale şi administrative”. De această componentă profită într-adevăr direct unii oficiali din administraţia locală şi centrală; dar ea poate contribui şi la procesul de corupţie, care nu este un beneficiu pentru România.a) Revitalizarea zonei ?- Proiectul minier nu foloseşte resurse procesate local. Principala materie primă în activitatea minei este minereul, care este direct procesat de companie, cu propriile echipamente de import. Unele produse chimice ar putea fi achiziţionate din România, dar acest lucru nu va avea mai mult ca sigur un impact semnificativ asupra industriei chimice locale.- Produsul final al proiectului este aurul. În România însă nu există o piaţă de desfacere a aurului şi nu există o industrie de procesare a aurului . BNR a anunţat oficial că rezervele naţionale de aur sunt suficiente (103 t). Pieţele de desfacere ale RMGC sunt deci în străinătate şi compania va exporta întreaga sa producţie.Mai mult decât atât, existenţa unei activităţi miniere de asemenea proporţii îi descurajeaza pe alţi potenţiali oameni de afaceri să investească în regiune. Pe lângă minerit, regiunea are un potenţial semnificativ şi imediat pentru o dezvoltare bazată pe turism (agroturism şi turism cultural), precum şi pentru activităţi economice bazate pe creşterea animalelor etc.Aceste activităţi alternative nu pot fi dezvoltate într-o zonă în care mediul înconjurător /apă, sol, aer/ va fi afectat în mod considerabil de activitatea de tip minier. Mina, în special din cauza că este la suprafaţă, exclude dezvoltarea potenţială a unor activităţi diversificate şi de durată, care ar putea oferi locuri de muncă şi venituri populaţiei.Oricât de sigure ar fi măsurile de protecţie a mediului pe care le va aplica RMGC, nici un investitor şi nici un turist nu-şi va asuma riscul să vină în apropierea unei mine de aur care utilizează cantităţi aşa de mari de cianuri. A ignora acest aspect ar însemna o totală neînţelegere a psihologiei investitorilor şi turiştilor.Proiectul Roşia Montană este un caz tipic de activitate principală care nu se bazează pe resurse procesate local şi nu generează nici o activitate economică corelată. Din punct de vedere economic aşadar, pretenţia RMGC că proiectul va avea un impact pozitiv asupra economiei locale şi naţionale este nerealistă.b) Ocuparea forţei de muncă ?

(Locurile de muncă şi somajul)RMGC a anunţat că “va crea un număr semnificativ de locuri de muncă, temporare şi permanente”. Conform Studiului de fezabilitate al RMGC, numărul total de angajaţi va fi de 500 în momentele de exploatare maximă.Numărul locurilor de muncă directe, în medie, pe durata de viaţă a minei, a crescut şi el însă în timp:

- 500 în [DP], pag. 11,

- 560 în [2004 AR], pag. 29, [MPP], pag. 19,

- 600 în [2005 AR], pag. 3,

- 880 pe site-ul lui Gabriel în 2010 şi în recenta reclamă susţinută de domnul Bogdan Baltazar.Dar în studiul comandat de Gabriel lui Independent Mining Consultants Inc. în 2003 , care se afla pe site-ul lui Gabriel, dar a fost retras, există tabele cu meseriaşii şi numărul lor pe fiecare an, media fiind de 217 locuri de muncă directe (maximum 248 locuri în anul al 8-lea de viaţă).Dacă acest Proiect este similar altor proiecte gestionate de companii străine, atunci multe din slujbele bine plătite vor fi oferite străinilor. Dacă se va pune problema scăderilor costurilor, varianta scăderii numărului de angajaţi se ia prima în calcul. Aşadar, o scădere a numărului locurilor de muncă pe termen lung este de aşteptat, şi scăderea va fi aproape cert în randul localnicilor angajaţi.Problema locurilor de muncă este critică în zonă. Inchiderea în 2006 a minei de stat existente a afectat circa 800 (775) de muncitori. Mai mult, închiderea minei de cupru de la Roşia Poieni (pentru a se face loc RMGC) va afecta alţi 1.500 de muncitori.Sarcina disponibilizării a 2.300 de muncitori şi a compensării lor va reveni bugetului de stat al României. Angajarea a circa 300 de oameni de către RMGC nu va fi simţită şi nu va soluţiona problema locurilor de muncă, în condiţiile în care 2.000 de oameni vor rămâne fără ocupaţie şi venituri. Dar poate mulţi dintre ei au fost relocaţi deja de către RMGC, înainte de termen.RMGC presupune că deschiderea minei va crea locuri de muncă indirecte. În descrierea Proiectului [MPP], RMGC a calculat între 5 şi 7 , apoi între 3 şi 5, locuri de muncă indirecte pentru un loc de muncă la mină. Această estimare este total nerealistă, este o exagerare. În 2005 ne prezentau 6.000 locuri de muncă indirecte, în 2010 doar 3.500: ce să mai credem ? Crearea de locuri de muncă indirecte este asigurată doar de o activitate cu legături economice în aval şi amonte, nu de o mină pe termen scurt.Distrugerea terenurilor agricole şi a pădurilor, care oferă o sursă de venituri pentru populaţia locală, va genera şi mai multă sărăcie. În perioada 1997-1999 a avut loc prima restructurare a forţei de muncă din minerit, în urma unui decret guvernamental. Cei care au beneficiat atunci de pachetul financiar oferit în compensaţie de guvern au devenit fermieri. Standardele lor de viaţă sunt relativ scăzute, dar au suficient teren, animale, resurse forestiere pentru a-şi hrăni familiile şi a-şi asigura căldura în timpul iernii. Dacă ar fi strămutaţi – relocaţi şi şi-ar pierde terenurile, ar muri de foame. Nu este greu de imaginat ce se va întâmpla cu majoritatea şomerilor care vor fi privaţi de aceste resurse. Sarcina de a oferi ajutoare sociale va reveni tot bugetului de stat al României, nu RMGC.RMGC spune, în [EIA], că fără proiect şomajul va creşte la 90%. Total greşit, pentru că numără ca şomeri şi pensionarii şi ţăranii care lucrează în gospodăriile lor de subzistenţă (să nu uităm că Roşia Montană este un sat, nu un oraş).RMGC are o mare contribuţie la şomajul din 2010 în zonă. Incă din 2002, când RMGC a cerut şi a obţinut de la Consiliul local al comunei Roşia Montană modificarea PUG-ului şi PUZ-ului comunei şi declararea prematură (pentru că proiectul nu a fost aprobat) a unei suprafeţe de 1376,16 ha drept zonă industrială minieră ([MPP], pag. 20), nici o altă activitate minieră nu a mai fost permisă în zonă, în aşteptarea proiectului ‘salvator’.Comuna Roşia Montană (16 sate) are o suprafaţă de 4200 ha, 3865 locuitori (conform recensământului din 2002) şi 1362 familii; vor fi afectate de proiect 960 familii ([MPP], pag. 159) – 77% au fost deja relocaţi .In medie, în 2004, în 25% din gospodării exista un angajat Minvest şi în circa 7% din gospodării exista un angajat RMGC ([MPP], pag. 158).Proiectul ar putea afecta 33 de activităţi comerciale. Cele mai multe sunt băcănii sau magazine universale, baruri sau o combinaţie a ultimelor două ([MPP], pag. 158).Nu este nevoie să spunem ce se va întâmpla la închiderea minei, pentru că problema asigurării necesarului de trai al populaţiei va apărea încă din primii ani de exploatare şi se va înrăutăţi cu timpul.

RMGC nu va soluţiona problema locurilor de muncă. Dimpotrivă, va genera o rată a şomajului mare şi o sărăcire considerabilă a populaţiei. Bugetul de stat al României va trebui să acopere aceste pierderi.

De asemenea, diferenţele majore de nivel de trai între majoritatea aflată în şomaj şi puţinii angajaţi ai RMGC va crea şi mai multe tensiuni sociale şi poate şi o creştere a
Accesari: 2445
Publicat Luni, 02 august 2010

Niciun comentariu: