marți, 28 februarie 2012

Talk Soc : dr. Cojocaru la National 24 +

Vă rog să vizionați acest dialog dintre Dori Braia și dr.ec. Constantin Cojocaru, selectat de mine, în speranța că vă poate interesa. Cu prietenie, Dan Culcer

LEGEA COJOCARU privind construcţia economiei democratice

(Proiect)
Noi, Poporul Român,
Ştiind, că, atât în România, cât şi în alte state ale lumii, grupuri minoritare s-au organizat în reţele politico-financiare, de tip mafiot, care controlează capitalurile, precum şi instituţiile statelor şi pe cele mediatice, pe care le folosesc pentru a-i înşela şi jefui pe cei mulţi, cei care, prin munca lor,  produc avuţia,
Ştiind că numai economia  bazată, concomitent, pe proprietatea privată asupra capitalului şi pe principiul fundamental al solidaritaţii dintre oameni, poate asigura nu numai realizarea plenară a personalităţii fiecărei fiinţe umane, dar şi maxima valorificare a aptitudinilor tuturor oamenilor,  ca şi a resurselor economice de care dispunem,
Ştiind că singura soluţie, prin care noi, poporul român, ca şi alte popoare, ne putem câştiga şi păstra libertatea, bunăstarea şi demnitatea, prin care putem opri mafiile politco-financiare să ne deposedeze de avuţia pe care am creat-o şi pe care o creem, este construcţia economiei democratice, prin împroprietărirea cu capital a tuturor cetăţenilor, astfel încât majoritatea capitalului să rămână, pentru totdeauna, în proprietatea privată a majorităţii cetăţenilor, această majoritate a cetăţenilor constituind clasa mijlocie a societăţii, aceea care,  deţinând puterea economică, va controla şi puterea politică, adică statul, cu toate componentele sale – legislativă, executivă, juridică, financiară, mediatică – şi îşi va impune şi propriile sale valori morale: munca, cinstea, competenţa, curajul, spiritul de iniţiativă, de solidaritate socială şi naţională, dragostea faţă de Dumnezeu, de familie, de neam şi de ţară,

Prin voinţa noastră suverană, adoptăm prezenta lege:
Art.1. Se constituie Fondul de Investiţii al Poporului, care se alimentează din următoarele surse:
a) impozitul progresiv pe avere;
b) profiturile şi dividendele încasate de stat pentru capitalul aflat în proprietatea   sa;
c) veniturile încasate de stat din vânzarea capitalului aflat în proprietatea sa;
d) impozitele, amenzile şi  veniturile încasate de stat prin aplicarea prevederilor legale referitoare la controlul averilor;
e) alte surse prevăzute de lege.
Art.2. Impozitul progresiv pe avere se stabileşte astfel încât să se asigure preluarea la Fondul de Investiţii al Poporului a echivalentului a 20% din PIB, în fiecare an.
Art.3. În termen de 60 zile, Guvernul va prezenta Parlamentului proiectul legii impozitului progresiv pe avere, proiectul legii privind controlul averilor şi proiectul legii privind revizuirea Constituţiei.
Art.4. Fondul  de Investiţii al Poporului este folosit pentru finanţarea de proiecte de investiţii, elaborate în conformitate cu prevederile Planului Naţional de Dezvoltarte şi cu prevederile Programelor Operaţionale Sectoriale.
Art.5. Proiectele de investiţii sunt elaborate, gratuit, de către Agenţia Naţională de Consultanţă pentru Investiţii şi sunt selectate, pentru finanţare, prin concursuri de proiecte, organizate de către autorităţile de managemant ale Programelor Operaţionale Sectoriale, în limita disponibilităţilor alocate de la Fondul Naţional de Solidaritate şi Dezvoltare.
Art.6. În termen de 60 de zile, Guvernul va prezenta Parlamentului proiectul legii privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Consultanţă pentru Investiţii.
Art.7. Sunt finanţate cu bani de la Fondul  de Investiţii al Poporului proiectele de investiţii prezentate de cetăţeni români, ca persoane fizice autorizate, sau de persoane juridice române, care au ca asociaţi, sau acţionari, numai cetăţeni români: asociaţii familiale, societăţi cu răspundere limitată, societăţi pe acţiuni, cooperative, etc.
Art.8. Capitalul rezultat din realizarea proiectelor de investiţii intră, gratuit, în proprietatea privată a celor care au solicitat finanţarea.
Art.9. Activele achiziţionate cu bani primiţi de la Fondul de Investiţii al Poporului nu pot fi înstrăinate. Ele pot fi lăsate moştenire, conform legii.
Art.10. În primii 10 ani de aplicare a prezentei legi, fiecare cetăţean major al României este îndreptăţit să primească, de la Fondul de Investiţii al Poporului, echivalentul sumei de 20.000 de euro, pentru finanţarea de proiecte de investiţii elaborate şi aprobate  conform prezentei legi.
Acest drept poate fi exercitat timp de 10 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, de către persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani înainte de sau la data intrării în vigoare a legii, respectiv, timp de 10 ani de la data când au împlinit vârsta de 18 ani, de către persoanele care vor împlini vârsta de 18 ani după data intrării în vigoare a prezentei legi.
Art.11. Începând cu anul al 11-lea de aplicare a prezentei legi, fiecare cetăţean, după împlinirea vârstei de 18 ani, este îndreptăţit să primească, de la Fondul de Investiţii al Poporului, o sumă egală cu produsul dintre procentul de 20% şi PIB-ul din anul respectiv, împărţit la numărul cetăţenilor care împlinesc vârsta de 18 ani, în anul în cauză, sumă care va fi folosită pentru finanţarea de proiecte de investiţii elaborate şi aprobate  conform prezentei legi.
Acest drept poate fi exercitat de către persoanele în cauză timp de 10 ani de la data la care au împlinit vârsta de 18 ani.
Art.12. Tinerii, în vârstă de până la 35 de ani, care nu au şi nu au avut o locuinţă în proprietate, pot opta ca jumătate din sumele cuvenite lor, conform art.10 şi art.11, să fie folosite pentru plata parţială sau integrală a preţului primei lor locuinţe.
Art.13. Pe perioada aplicării prezentei legi:
a) Masa monetară nu poate creşte într-un ritm mai mare decât cel al creşterii Produsului Intern Brut;
b) Statul român nu poate contracta împrumuturi decât dacă ţara este în stare de mobilizare, de război, de asediu, sau de urgenţă;
c) Cheltuielile bugetului general consolidat al statului român nu pot fi mai mari decât veniturile acestui buget, cu excepţia cazurilor în care ţara este în stare de mobilizare, de război, de asediu, sau de urgenţă.
d) Persoanele fizice şi juridice române nu pot emite valori mobiliare decât contra aporturi în natură şi în numerar;
e) Până la adoptarea monedei euro, persoanele fizice şi juridice române nu pot efectua operaţiuni de încasări şi plăţi, sau de creditare, decât în moneda naţională, leul.
Art.14. Prezenta lege nu poate fi abrogată, completată, sau modificată, decât prin referendum, prin voinţa noastră suverană, a poporului român.
Ianuarie 2012
Dr. Constantin Cojocaru
Pentru mai multe informaţii, vă invităm să luaţi contact cu celelalte rubrici ale acestui site.
luni, 27 februarie 2012

Ion Stan - declaraţie politică: - "Asasinii economici ai României. Ce-i (Cine-i) leagă pe Traian Băsescu, Jeffrey Franks, Sorin Blejnar şi «blonda lui Boc»?;

Vă rog să citiți acest text selectat de mine, în speranța că vă poate interesa. Cu prietenie, Dan Culcer


1.
Declaraţii politice şi intervenţii ale deputaţilor:1.106
Ion Stan - declaraţie politică: - "Asasinii economici ai României. Ce-i (Cine-i) leagă pe Traian Băsescu, Jeffrey Franks, Sorin Blejnar şi «blonda lui Boc»?;
Intervenţie consemnată conform materialului depus la secretariatul de sedinţă
Domnul Ion Stan:
"Asasinii economici ai României. Ce-i (Cine-i) leagă pe Traian Băsescu, Jeffrey Franks, Sorin Blejnar şi «blonda lui Boc»?"
Nu o singură dată, ci repetat, guvernul bicefal Băsescu-Boc a fost atenţionat de organismele Uniunii Europene pentru inadvertenţe, omisiuni şi neclarităţi în raportările statistice periodice. lată că momentul adevărului a sosit. Puterea de la Bucureşti este cel puţin complice la o manoperă sistemică de falsificare a indicatorilor macroeconomici, care a împins la decizii politice greşite, ale căror efecte sunt trădarea de ţară, în varianta subminării economice şi a ştirbirii suveranităţii şi independenţei politice, urmare a aservirii faţă de organizaţii străine.
Deşi anticipăm lipsa voinţei politice de a scoate adevărul la lumina legii, este bine să se ştie că faptele ce urmează pot fi cuantificate penal cu detenţia pe viaţă sau închisoare de la 15 la 25 de ani şi interzicerea u
nor drepturi.
Ce ne spun faptele ?
Din vremurile în care se negocia şi semna, pe bază de mită, aderarea şi integrarea României în familia euro-atlantică, datele macroeconomice ale României au fost sistematic falsificate.
Astfel, la momentul actual, anul 2012, diferenţa dintre datele macroeconomice reale şi cele făcute oficial publice (după "prelucrarea" de către Banca Naţională a României, Ministerul Finanţelor Publice, Institutul Naţional de Statistică, Comisia Naţională de Prognoză) a ajuns, pe calea adâncirii diferenţei, menţinută în mod voit, dintre capacitatea administrativă macroeconomică şi capacitatea de evoluţie a economiei reale şi pe calea efectelor dezvoltării economiei reale, la dimensiuni considerabile. Datele privind produsul industrial brut sunt subevaluate cu circa 20 la sută (PIB real = PIB comunicat public + 20%).
Aceasta subevaluare a datelor economiei reale a fost necesară pentru a se demonstra, pe bază de date false, că România are nevoie de împrumuturi internaţionale.
Manopera prelucrării statistice frauduloase a fost realizată în cadrul unei strategii integrate pe care "asasinii economici" - în cazul României, Jeffrey Franks şi predecesorii săi - au aplicat-o la nivel global. Coordonatorii strategiei sunt marii anonimi din spatele Fondului Monetar Internaţional, având ca executanţi agenţii ocultei financiare din fiecare ţară, plasaţi la conducerea instituţiilor macroeconomice, respectiv persoane cumpărate, relativ ieftin, cu funcţii, bani şi alte avantaje.
Aplicarea unui astfel de plan de asasinare economică a fost favorizată de elemente pe care FMI le-a identificat în România şi valorificat ca atare: lipsa unor strategii economice viabile; incapacitate administrativă (instituţională şi legislativă); corupţie în proporţii de subminare a economiei naţionale.
Pe baza acestor date false, FMI a elaborat ofertele de finanţare (însoţite de condiţii economice dure care ţinteau, de fapt, achiziţionarea, la preţuri derizorii, a activelor economice de importanţă naţională), acceptate imediat de agenţii din centrele naţionale de decizie economică şi politică naţională.
Menţionăm că FMI are nevoie şi de datele reale, cu titlul de "date de uz intern" şi pentru aceasta a apelat la o reţea de furnizare: economişti, şefi ai băncilor, persoane din staff-ul primului-ministru, Consiliului Naţional Fiscal, Institutului Naţional de Statistică.
Unele dintre instituţiile cărora li s-au solicitat, în acest mod neoficial, datele reale, nu au putut răspunde la respectivele solicitări pentru simplul fapt că, în condiţiile instituţionalizării prelucrărilor statistice false, practic nu au avut acces la datele adevărate. În aceste condiţii, şeful delegaţiei FMI, Jeffrey Franks, a luat legătura, cu acceptul lui Traian Băsescu, cu şeful ANAF, Sorin Blejnar pentru a preleva datele reale direct din bilanţuri.
Sursele noastre ne-au comunicat faptul că existenţa unei interceptări "accidentale" a posturilor telefonice cu numerele 0728.666.063 şi 0741.239.082 ori accesarea bazelor de date ale operatorilor reţelelor respective de telefonie ar putea furniza dovezi irefutabile privind funcţionarea sistemului descris. Mai mult, am avea şi surpriza de a constata că şi "blonda lui Emil Boc" este integrată comandoului asasinilor economici ai României.
O altă menţiune importantă, care se impune, este aceea că, de regulă, şefii instituţiilor menţionate nu sunt direct angajaţi, ci câte unul-doi colaboratori apropiaţi acestora. Un vicepreşedinte de la Institutul Naţional de Statistică nu a acceptat iniţial să intre în reţeaua agenţilor informaţi. Urmările imediate au fost presiunile şi ameninţările cu demiterea, dacă nu consimte la furnizarea informaţiilor solicitate.
În loc de concluzii. În condiţiile utilizării datelor macroeconomice reale şi ale elaborării şi execuţiei corecte şi responsabile a bugetului naţional, România nu ar fi avut nevoie de împrumuturile FMI, sau în nici un caz în cuantumul în care au fost atrase.
Din acest moment al anului 2012, când România trebuie să ramburseze către FMI 1,2 miliarde euro, începe lungul şir al anilor de scadenţă, care vor îngropa şi mai mult economia românească, fapt ce atrage atenţia asupra necesarului de soluţii macroeconomice punctualizate pentru depăşirea marilor dificultăţi ale anilor de scadenţă.
Având în vedere că FMI a debutat ca un fond mutual internaţional şi statele participante îşi cer drepturile, iar această misiune instituţională a fost ulterior denaturată, se pune întrebarea dacă la nivelul conducerii FMI sunt cunoscute acţiunile lui Jeffrey Franks şi cui servesc ele.
istematic falsificate.

Astfel, la momentul actual, anul 2012, diferenţa dintre datele macroeconomice reale şi cele făcute oficial publice (după "prelucrarea" de către Banca Naţională a României, Ministerul Finanţelor Publice, Institutul Naţional de Statistică, Comisia Naţională de Prognoză) a ajuns, pe calea adâncirii diferenţei, menţinută în mod voit, dintre capacitatea administrativă macroeconomică şi capacitatea de evoluţie a economiei reale şi pe calea efectelor dezvoltării economiei reale, la dimensiuni considerabile. Datele privind produsul industrial brut sunt subevaluate cu circa 20 la sută (PIB real = PIB comunicat public + 20%).

Aceasta subevaluare a datelor economiei reale a fost necesară pentru a se demonstra, pe bază de date false, că România are nevoie de împrumuturi internaţionale.

Manopera prelucrării statistice frauduloase a fost realizată în cadrul unei strategii integrate pe care "asasinii economici" - în cazul României, Jeffrey Franks şi predecesorii săi - au aplicat-o la nivel global. Coordonatorii strategiei sunt marii anonimi din spatele Fondului Monetar Internaţional, având ca executanţi agenţii ocultei financiare din fiecare ţară, plasaţi la conducerea instituţiilor macroeconomice, respectiv persoane cumpărate, relativ ieftin, cu funcţii, bani şi alte avantaje.

Aplicarea unui astfel de plan de asasinare economică a fost favorizată de elemente pe care FMI le-a identificat în România şi valorificat ca atare: lipsa unor strategii economice viabile; incapacitate administrativă (instituţională şi legislativă); corupţie în proporţii de subminare a economiei naţionale.

Pe baza acestor date false, FMI a elaborat ofertele de finanţare (însoţite de condiţii economice dure care ţinteau, de fapt, achiziţionarea, la preţuri derizorii, a activelor economice de importanţă naţională), acceptate imediat de agenţii din centrele naţionale de decizie economică şi politică naţională.

Menţionăm că FMI are nevoie şi de datele reale, cu titlul de "date de uz intern" şi pentru aceasta a apelat la o reţea de furnizare: economişti, şefi ai băncilor, persoane din staff-ul primului-ministru, Consiliului Naţional Fiscal, Institutului Naţional de Statistică.

Unele dintre instituţiile cărora li s-au solicitat, în acest mod neoficial, datele reale, nu au putut răspunde la respectivele solicitări pentru simplul fapt că, în condiţiile instituţionalizării prelucrărilor statistice false, practic nu au avut acces la datele adevărate. În aceste condiţii, şeful delegaţiei FMI, Jeffrey Franks, a luat legătura, cu acceptul lui Traian Băsescu, cu şeful ANAF, Sorin Blejnar pentru a preleva datele reale direct din bilanţuri.

Sursele noastre ne-au comunicat faptul că existenţa unei interceptări "accidentale" a posturilor telefonice cu numerele 0728.666.063 şi 0741.239.082 ori accesarea bazelor de date ale operatorilor reţelelor respective de telefonie ar putea furniza dovezi irefutabile privind funcţionarea sistemului descris. Mai mult, am avea şi surpriza de a constata că şi "blonda lui Emil Boc" este integrată comandoului asasinilor economici ai României.

O altă menţiune importantă, care se impune, este aceea că, de regulă, şefii instituţiilor menţionate nu sunt direct angajaţi, ci câte unul-doi colaboratori apropiaţi acestora. Un vicepreşedinte de la Institutul Naţional de Statistică nu a acceptat iniţial să intre în reţeaua agenţilor informaţi. Urmările imediate au fost presiunile şi ameninţările cu demiterea, dacă nu consimte la furnizarea informaţiilor solicitate.

În loc de concluzii. În condiţiile utilizării datelor macroeconomice reale şi ale elaborării şi execuţiei corecte şi responsabile a bugetului naţional, România nu ar fi avut nevoie de împrumuturile FMI, sau în nici un caz în cuantumul în care au fost atrase.

Din acest moment al anului 2012, când România trebuie să ramburseze către FMI 1,2 miliarde euro, începe lungul şir al anilor de scadenţă, care vor îngropa şi mai mult economia românească, fapt ce atrage atenţia asupra necesarului de soluţii macroeconomice punctualizate pentru depăşirea marilor dificultăţi ale anilor de scadenţă.

Având în vedere că FMI a debutat ca un fond mutual internaţional şi statele participante îşi cer drepturile, iar această misiune instituţională a fost ulterior denaturată, se pune întrebarea dacă la nivelul conducerii FMI sunt cunoscute acţiunile lui Jeffrey Franks şi cui servesc ele. 

duminică, 26 februarie 2012

Sali sociale pe lângă biserici unde oamenii se intalnesc si interactioneaza

Vă rog să citiți acest text selectat de mine, în speranța că vă poate interesa. Interesantă sugestie. Biserica va spuen oare că nu face politică? Sau face doar politica guvernului, indiferent care?
 Cu prietenie, Dan Culcer

 Sursa Miscarea RADICALA <104083493052053@groups.facebook.com>
Va rog sa acordatii un pic de atentie acestei idei ce am expus-o mai jos in acest post. Din experienta ce am capatat-o in locul unde sunt, in comunitatile romane din America, pe langa biserici s-au amenajat si sali sociale unde, dupa programul liturgic oamenii merg si socializeaza unii cu altii. A nu fi gresit inteles, nu numai romanii dar toate comunitatile religioase aici, au astfel de sali sociale unde oamenii se intalnesc si interactioneaza unii cu altii, discuta probleme legate de comunita sau de tot felul. In acest sens Biserica Ortodoxa si societatea romana ar avea enorm de castigat daca ar adopta o altfel de abordare a lucrurilor in acest fel. Cred ca ar fi imperios necesar ca preotii crestini ortodocsi din romania sa adauge pe langa fiece biserica, sali sociale unde, dupa slujba, lumea sa ramana la o cafea sau oamenii sa ia masa impreuna si sa socializeze unii cu altii. Sa discute probleme legate de obste, de comunitate, problemele ce vizeaza anumite aspecte politice. Femeile sa discute probleme de crestere si educarea copiilor, copiii sa interactioneze unii cu altii. NUMAI ASA VOM PUTEA SA INVINGEM ARMELE SECRETE ALE SISTEMULUI CARE SUNT TELEVIZOARELE CU TOATE EMISIUNILE LOR IMBECILE, MENITE SA SPELE CREIERELE AUDITORIULUI, SI COMPUTERELE CARE TIN OAMENII IN CASA SI II SEPARA UNII DE ALTII! Am mai spus-o si in alte randuri si o sa o repet oridecate ori va fi necesar, pana va intra in constiinta fiecarui roman: ATUNCI VOM FI O NATIUNE PUTERNICA, CAND VOM INTERACTIONA IN MOD REAL, FATA CATRE FATA, NU PE INTERNET! Aceasta este si unul dintre cele mai importante motive pentru care bisericile neoprotestante din Romania au un real succes, ca au venit cu acest stil specific lumii occidentale si au facut pe langa locasurile lor de cult, sali de intrunire unde se creiaza aceasta atmosfera de familie si intrajutorare astfel rapind pe multi de la Adevarul Crestin Ortodox. Daca Biserica Crestin Ortodoxa este o biserica completa din punct de vedere docmatic, din punct de vedere al strategiei de a determina oamenii sa interactioneze unii cu altii, are multe de invatat de la "apus". "Voi sunteti lumina lumii......", acestea sunt cuvintele pe care le adresa Mantuitorul Iisus Hristos in urma cu 2000 de ani, si acest indemn era adresat cu prisosinta preotilor, caci cine altcineva detine Adevarul ce a fost lasat sa lumineze inlauntrul sufletelor noastre! Iubitilor preoti ortodocsi crestini, lasati un pic deoparte infrumusetarea bisericilor cu picturi noi, chiar daca cele vechii sunt un pic cam afumate, si indreptati-va atentia spre templele vii ale lui Dumnezeu care nu sunt din lemn, piatra si caramida, ci sunt din sange si carne si cu duh de viata in ele. Cu sufletele ce le-a dus catre mantuire se vor infatisa preotii inainte Inaltului Scaun de Judecata al Mantuitorului Iisus si nu cu peretii bisericilor pe care le-a zugravit. Sa ne uitam de jur imprejur si sa vedem ce e bun de invatat de la altii, ca ce e rau am luat din destul. Va rog sa tineti cont de acest mesaji si sa indemnati si pe altii sa adopte aceasta ideie si sa o puna in prectica pe langa bisericile din fiecare orsi, sat si pana la cel mai indepartat catun romanesc! Imi cer ingaduinta de a posta acest indemn si pe alte grupuri pe care sunt activ spre popularizarea acestei idei, fara a avea intentia sa ma repet sau sa va plictisesc. Va multumesc mult!
Costin Movila.‬

MANIFESTUL SOCIALIŞTILOR ŞI COMUNIŞTILOR ROMÂNI

Vă rog să citiți acest text selectat de mine, în speranța că vă poate interesa. Autocritica sistemului comunist nu pare să fie luată în considerare de autorii manifestului. Există destule motive să fie criticată și respinsă Restaurația, să fie definită drept ceea ce este, Contra-Revoluție, dar privirea prea înțelegătoare și memoria prea scurtă a autorilor (nu a foștilor și actualilor comuniști) acestui manifest este un semn de slăbiciune sau imaturitate politică. 
Cu prietenie, Dan Culcer

– Proiect politic -

Restauraţia capitalistă post-decembristă a condus la prăbuşirea economică şi socială a României.
Oricât s-ar strădui apologeţii sistemului capitalist şi ai regimurilor de după 1989 să justifice dezastrul, responsabilitatea situaţiei create revine în întregime clasei politice şi grupurilor de interese din spatele ei.
Dezindustrializarea României, dezorganizarea agriculturii, prabuşirea finanţelor, comerţului, sistemului bancar au atras dupa ele zdruncinarea neîntrerupta a relaţiilor sociale, veşnica nesiguranţă şi agitaţie caracteristice societăţii burgheze. Concentrarea mijloacelor de producţie şi a proprietăţii în mâini tot mai puţine, şi nu neapărat indigene, a condus la crearea statului de tip gangsteresc, în care o minoritate hotărăşte soarta de mizerie a imensei majorităţi a cetăţenilor.
Statul este condus de un comando reprezentând criminalitatea organizată şi care administrează treburile publice strict în interesul grupărilor mafiote. Ceea ce înseamnă că nici burghezia nu mai este ce a fost odată. şi aceasta pentru că ea însăşi şi-a creat condiţiile propriei prăbuşiri. în perioada sa de avânt, burghezia a creat clase noi, condiţii noi de asuprire, dar nu a rezolvat antagonismele de clasă şi nici nu şi-a propus vreodată să le atenueze, mizând pe abilitatile propagandistice şi diversioniste ale politicienilor şi serviciilor de fortă sau formatoare de curente şi isterii colective.
Totodată, prin globalizare, burghezia naţională cade ea însăşi în mrejele intereselor supra-statale, pierzându-şi astfel influenţa în ţara pe care au stăpânit-o în perioada de ascensiune.

Dar pe noi nu ne interesează soarta burgheziei, căci noi respingem societatea burgheză şi actionăm pentru modelul socialist de organizare a societăţii, în interesul majorităţii cetăţenilor şi nu a minorităţii privilegiate. Dacă burghezia este prizoniera propriilor evoluţii, faimoasa clasă de mijloc a disparut în aceşti 21 de ani. Clasa muncitoare a fost împinsă spre proletarizare şi lumpenizare. şi odată cu ea, întreaga masă salarială, fie ea din mediul privat ori din sistemul bugetar, este împinsă spre proletarizare şi lumpenizare. Muncitori, ţărani, funcţionari, tehnicieni, ingineri, profesori şi învăţători, meşteşugari, cu toţii au devenit proletari în aceşti 21 de ani: ei nu mai au nimic de vânzare decat forţa de muncă! şi nu mai au nimic de pierdut decât lanţurile robiei, fie ea şi o robie prin umilire constantă si perversă, aşa cum este aceea la care este supus poporul român, ca şi alte popoare din coloniile şi dominioanele moderne.
Dar nu numai condiţiile materiale de trai s-au deteriorat catastrofal pentru majoritatea cetăţenilor, ci şi demnitatea personală a fost injosită nepermis de mult. Demnitatea personală a devenit un obiect de schimb, iar în locul libertăţilor cucerite în timp, burghezia post-decembristă a pus unica sa libertate, cinică şi brutală, a banului. Ea a redus toate valorile societăţii la negoţ, desfiinţând orice alte legaturi între oameni, distrugând educaţia şi cutumele morale ale societăţii şi punând în loc banul ca scop final, banul care, de fapt, nu umple traista săracului decât la paranghelii şi pomeni atent puse în scenă, şi care rămâne în acelaşi cerc restrâns al clasei privilegiate.
Procesul de alienare a clasei dominante a căpătat în aceşti 21 de ani un caracter acut, ceea ce conduce la destrămarea propriei unităţi, sporind încă şi mai mult cheltuielile uriaşe de întreţinere a capitalismului.
Ar fi simplu de spus şi de rezolvat în felul următor: luăm ce este bun din capitalism, ce este bun din socialism şi creăm astfel condiţiile unei lumi mai bune şi mai drepte!
Dar burghezia nu va ceda niciodata de bună voie privilegiile şi puterea care le susţine, iar aceasta atrage revolta şi setea de revanşă a masei. De aceea, socialistii, comunistii, nici nu emit revendicari fata de putere.
COMUNIşTII REVENDICĂ PUTEREA ÎNSĂŞI, PENTRU A O FOLOSI ÎN INTERESUL MARII MAJORITĂŢI A SOCIETĂŢII! Astfel puterea ajunge în mâinile poporului. Comunismul nu ia nimănui posibilitatea de a-şi însuşi produse sociale, el elimină posibilitatea ca prin această însuşire să fie aservită munca altuia, exploatarea omului de către om. şi atunci vor cădea privilegiile, va fi stârpită corupţia şi se va pune capăt şi haosului economic şi social provocat de un sistem care este incapabil să înţeleagă faptul că însuşi capitalul nu este o forţă personală, ci o forţă socială, creată de toţi membrii societăţii. Altfel zis, capitalul, ca forţă socială, trebuie să se întoarcă la întreaga societate, cu efecte pentru toţi cetăţenii. Criza permanentă a capitalismului se perpetuează de multă vreme tocmai din pricină că burghezia aplică acelaşi tipar: distrugerea premeditată a unei mari mase de forţă de producţie, cucerirea de noi pieţe şi exploatarea mai intensa şi mai intensivă a vechilor pieţe.
CU ALTE CUVINTE PRIN PREGăTIREA UNOR CRIZE ŞI MAI GENERALE ŞI MAI CATASTROFALE PENTRU MAJORITATEA SOCIETĂŢII ŞI PRIN REDUCEREA DRAMATICĂ A MIJLOACELOR DE PREVENIRE!
Putem defini asemenea rezolvări ca fiind asasine. Când, la sfârşitul deceniului IX al veacului trecut, se puneau în mişcare aşa zisele "revoluţii de catifea", urmate de Lovitura de Stat sângeroasă de la Bucureşti, se puneau, de fapt, şi bazele GENOCIDULUI DE CATIFEA la care este condamnată populaţia României. Cetăţenii sunt supusi pauperizarii şi înfometării, veniturile lor sunt dijmuite sălbatic pentru ca oligarhia să poarte războaie de agresiune în diferite părţi ale lumii, la remorca imperialismului mondial, totodată ca privilegiile să se menţină în cercul restrâns al stăpânilor planetei. în acest scop mica proprietate şi cea mijlocie au fost practic desfiinţate, de vreme ce 90% din societate nu le are. Putem să spunem că procentele de 10% proprietari au averile tocmai fiindcă 90% nu mai au nimic decât leafa, şi aceea nesigură, supusă capriciilor celor ce deţin puterea politică şi economică.
şi astfel se confirmă, încă o dată, că istoria lumii este istoria luptei dintre bogaţi şi săraci.
CE-I DE FĂCUT?
Situaţia în lume este complexă şi nu ne propunem să analizăm acum şi aici acest subiect.
Vom spune doar că există o serie de factori care acţionează conjugat pentru a controla evenimentele. Producători de armament, bancheri, generali, politicieni, servicii secrete, de diversiune şi dezinformare, şi care cheltuie sume colosale de bani, pun la cale felurite scenarii, ca într-o veritabilă conspiraţie împotriva păcii şi a umanităţii, menite să consolideze poziţiile stăpânilor planetei. Popoarele nu intră în această ecuaţie decât ca masă de manevra şi carne de tun. Neîncetatele războaie locale nu sunt altceva decât preludiul conflagratiei globale.
Poporul român nu face excepţie de la regulă. Dimpotrivă, prin nesăbuinţa politicienilor, ţara noastră a ajuns o rotiţă în angrenajul războaielor de jaf şi de cotropire. Este prematur să ne pronunţăm şi cu privire la beneficiile strategice ale aderării noastre la UE. Până în prezent aderarea ne-a adus distrugerea capacităţilor productive, şomajul, nesiguranţa zilei de mâine, învrăjbirea minorităţilor etnice, datorii şi servituţi de tip colonial. Avantajul liberei circulaţii nu compensează pierderile economice şi sociale suferite.
Totodată, UE însăşi , pentru a deveni o construcţie solidă, are nevoie să se scuture de hegemonismul, deja instaurat, prin care unele puteri europene dictează celorlalte ţări membre. De asemenea, considerăm că numai o Europă socială merita să fie susţinută. Prin urmare ne pronunţăm pentru solidaritate activă cu PSE, cu partidele comuniste şi socialiste, ecologiste, care acţionează în acest sens.
în cei 21 de ani care au trecut de la lovitura de stat, politicienii de la Bucureşti au îngustat dramatic libertatea de acţiune a politicii externe româneşti şi a amanetat viitorul ţării prin nenumărate aranjamente oneroase. Dacă toate guvernările post-decembriste se fac vinovate de politici antiromâneşti, se cuvin totuşi menţiuni speciale pentru regimul CDR din perioada 1996-2000 şi pentru regimul Băsescu-Boc, deoarece acestea au pus ţara şi sub jugul FMI, cu consecinţe nefaste pentru România.
Pornind de la aceste considerente şi constrângeri, socialiştii, comuniştii români trebuie să găsească metodele şi căile pentru salvarea Statului Român şi a cetăţenilor săi, cu hotărâre, consecvenţă, fermitate dar şi tact, diplomaţie, răbdare şi înţelepciune.
Noi nu putem spune că mâine îi expulzăm pe toţi cei ce jefuiesc bogăţiile ţării pentru simplul motiv că nu avem în spate o forţă bine organizată, capabilă să dea peste cap structurile mafiote consolidate în toată această perioadă post-decembristă.
Prin urmare va trebui să pătrundem în mase pentru a le readuce de partea noastră, a cuceri puterea politică şi a declanşa necesarele prefaceri revoluţionare. Putem fi siguri că regimurile nedemocratice din România ne vor pune tot felul de piedici, şi asta cu atât mai mult cu cât majoritatea românilor nu se regăseşte în preocupările partidelor care se apropie de popor numai pentru a-i obţine voturile şi nu pentru a activa în folosul său, în interesul general al societăţii.
Socialiştii, comuniştii trebuie să se constituie în avangarda claselor muncitoare, a tuturor oamenilor cinstiţi, să se pregăteasca temeinic pentru a putea răspunde nevoilor reale ale colectivităţii, pentru a imagina proiecte viabile. Socialiştii, comuniştii trebuie să lichideze mentalitatea păguboasă, instaurată după lovitura de stat, de a face politicile publice lăutăreşte, după ureche.
Există oameni capabili pentru aceasta, să le dăm semnalul cuvenit, să-i încurajăm şi să-i susţinem pentru a scoate ţara din prăpastie şi pentru a edifica o noua Românie, o Românie a păcii, o Românie a progresului economic şi social.
în ceea ce priveşte proiectul politic al socialiştilor, al comuniştilor, pornim de la necesitatea evaluării corecte a rolului statului în rezolvarea problemelor societăţii româneşti.
Noi nu considerăm statul ca fiind un instrument cu ajutorul căruia o minoritate îşi exercită propria politică şi conduce societatea în dauna interesului general al naţiunii. Noi considerăm statul ca fiind poporul însuşi, cu instituţii menite să asigure planificarea strategică a activităţilor economice, asigurarea şi protejarea drepturilor fundamentale ale omului şi cetăţeanului, consolidarea unei societăţi drepte şi echitabile pentru fiecare om în parte şi pentru colectivitate în ansamblul său. Funcţiile statului, de protecţie socială, cele deja cunoscute din perioada construcţiei socialiste, respectiv asigurarea şi garantarea locului de muncă pentru toţi oamenii, gratuitatea învăţământului, culturii şi a reţelei sanitare, a locuinţei, nu se pot înfăptui fără ca statul să deţină pârghiile necesare. Prin urmare statul trebuie să gestioneze industriile strategice, respectiv industria grea, constructoare de maşini, de extragere şi prelucrare a materiilor prime. De asemenea, pentru a împiedica preţurile de speculă, practicate în întreaga lume capitalistă, la alimente, medicamente, materie primă, materiale de construcţii şi produse de uz casnic si gospodaresc, statul va trebui sa conlucreze si sa sustina dezvoltarea micilor industrii locale, IMM-urile, cooperaţia meşteşugărească şi reţeaua comercială de desfacere a produselor. Creditul de stat va fi orientat spre susţinerea activitătilor productive din industrie şi agricultură şi din alte domenii conexe. Totodată, prin măsuri adecvate, trebuie prevenite şi înlăturate ravagiile provocate de fondurile speculative, de şarlatania tiranică a băncilor, de costurile uriaşe ale intermediarilor, lobby-ştilor, de costurile de întreţinere a datoriilor, de speculatiile bursiere.
O altă măsură pe care o considerăm necesară este confiscarea averilor dobândite prin jefuirea avutului public sau retrocedări frauduloase. Concomitent trebuie introdus impozitul progresiv, dezvoltarea unei agriculturi de tip industrial, pentru a se asigura securitatea alimentară a consumatorului român. Toate activităţile productive se vor desfăşura după un plan general şi vor fi orientate spre satisfacerea nevoilor oamenilor şi rentabilizarea producţiei, nu înspre profitul nemeritat şi care se scurge în buzunarele marilor capitalişti. Vom introduce, de asemenea, obligativitatea muncii, astfel că singurele mijloace de îmbogăţire să fie munca si meritul şi nu privilegiile de rang şi de avere, care trebuie eradicate din viaţa societăţii.
Edificarea societăţii eliberată de corupţie şi haos nu se poate realiza fără o educaţie corespunzătoare a societăţii. Legile contradictorii date în învăţământ urmăresc, pe de o parte, ca el sa îşi piardă caracterul public iar, pe de altă parte, ţintesc un proces educativ negativist, menit să zdruncine încrederea oamenilor în puterea lor de organizare, în valorile care solidarizează societatea şi fac posibile progresul şi civilizaţia. Acest lucru trebuie schimbat neîntârziat şi trebuie promovată o educaţie bazată pe ideile umaniste, pe altruism, grija faţă de om şi de nevoile sale materiale şi spirituale.
Societatea româneasca este în prezent măcinata de dezbinare, şomaj şi sărăcie. De aceea ne simţim datori să vă reamintim, tuturor cetăţenilor, că voi sunteti aceia care, într-un trecut recent, construiaţi hidrocentrale, vapoare, poduri mareţe peste Dunare, oraşe, şosele, avioane şi locomotive, fabrici, uzine, combinate faimoase, prin urmare ştiţi şi să munciţi şi să vă organizaţi viaţa altfel decât sunteţi siliţi să trăiţi în aceşti ani de regres pe toate planurile.
Comuniştii au mai scos o dată ţara din impas. După cel de al II-lea Război Mondial au planificat şi realizat industrializarea României, modernizarea agriculturii, urbanizarea şi alfabetizarea, ridicând poporul la nivelul civilizaţiei contemporane.
Chiar şi în perioada critică din deceniul IX al veacului trecut, îndeosebi în perioada 1984-1989, când acelaşi FMI impunea regimului măsuri antipopulare, când se produsese şi blocada economică menită să compromită conducerea ţării, când complotiştii din interior sabotau şi dezorganizau tot ce se putea, era vorba de o criză de aprovizionare cu unele produse, nu se punea în discuţie trecerea salariaţilor în şomaj, închiderea, lichidarea sau înstrăinarea obiectivelor economice, ciunţirea salariilor şi pensiilor.
Dar, cu toate dificultăţile şi greşelile, la momentul 1989 România nu avea datorie externă, iar BNR tezauriza 200 de miliarde de dolari excedent bugetar, ca să nu mai facem referire şi la avuţia naţională lăsată moştenire şi care i-a îmbogăţit pe potentaţii zilelor noastre şi pe stăpânii lor dinafara ţării.
Noi, socialiştii, noi, comuniştii, vă spunem că da, în 1989 socialismul a pierdut o bătălie importanta, dar nu a pierdut războiul.
Războiul dintre săracii şi bogaţii planetei continuă, iar experienţa construcţiei socialiste a dovedit că se poate trăi cu adevărat într-o societate fără exploatare, fără crize permanente, fără şomaj, fără spaima zilei de mâine.
VIITORUL NE APARŢINE!
LUPTAŢI CA EL SĂ VINĂ CÂT MAI CURÂND!

vineri, 24 februarie 2012

Pierre Verhas E prea mult !

Vă rog să citiți acest text selectat de mine, în speranța că vă poate interesa. Cu prietenie, Dan Culcer

Pierre VERHAS

Trop
Jamais dans l’histoire européenne, en dehors de périodes d’occupations étrangères, un pays n’a subi un tel diktat provenant de l’extérieur. Les plans drastiques d’austérité imposés à la Grèce par ce qu’on appelle la « troïka » (Commission européenne, Banque centrale européenne, Fonds Monétaire international) sont ratifiés quasi dans l’immédiat par une majorité de parlementaires qui y sont contraints.
Ce phénomène inquiétant ébranle des principes de base de la vie commune. Le premier étant la souveraineté, le second le processus démocratique de décision, le troisième est la solidarité.
Aucun traité ne donnait jusqu’à présent de pouvoirs à la troïka... C’est une sorte de gouvernement supranational né de la crise de la dette souveraine, qui sert en fait d’exécuteur de basses œuvres au remboursement aux créanciers – c’est-à-dire les banques privées – des Etats endettés, aujourd’hui la Grèce. Il impose des plans de remboursements accompagnés de « cures » d’austérité, sans aucun pouvoir de contrôle de l’Etat débiteur, il pratique un chantage à l’aide financière vitale pour ce pays virtuellement en faillite. Il ne tolère aucune discussion. En réalité, ce gouvernement n’a pas d’armée, mais il possède une arme de destruction massive : l’argent.
Ainsi, la souveraineté est tuée et le processus démocratique de décision paralysé. Face au chantage à l’aide financière, les instances démocratiques sont contraintes de s’incliner.
La grande gueule de Daniel Cohn Bendit qui, s’il est très médiatisé, ne représente qu’un groupe minoritaire au Parlement européen, a dénoncé « les talibans néolibéraux qui règnent en Europe ». Très bien ! Il a mis du temps à s’en apercevoir : il oublie qu’il a milité pour le modèle libéral européen figurant dans tous les traités depuis Maastricht. Et puis, il sait bien qu’aucune formation politique importante représentée à cette Assemblée ne le prendra au sérieux. C’est ce genre de contradiction qui affaiblit toute opposition à la doctrine dominante. Le temps n’est plus à la démagogie ! D’autant plus que notre Dany fort dérougi justifiera quelques jours plus tard le fameux MES (Mécanisme Européen de Stabilité, autrement dit, le deuxième volet du traité « Merkozy » )…
Le 12 février, le Parlement grec a adopté le nouveau plan de rigueur préparé par le ministre des Finances Evangélos Vénizelos à la demande de la troïka afin de débloquer un nouveau prêt de 130 milliards d’euros à Athènes. Le plan sera présenté le 15 février à l’Eurogroupe, dont le feu vert est nécessaire pour que la Grèce puisse lancer une offre publique de restructuration de sa dette auprès de ses créanciers privés, le 17. Le plan prévoit une réduction de 22 % du salaire minimum (ramené à 586 euros brut sur 14 mois), la suppression de 15 000 emplois publics en 2012, de nouvelles coupes dans les retraites complémentaires et dans les salaires des fonctionnaires, ainsi que la réduction du budget de la sécurité sociale et de l’armée et la privatisation de quatre entreprises d’Etat.
N’est-ce pas volontaire ? Réduction des salaires, suppression d’emplois publics, privatisation. Ces plans sont appliqués partout où passent les « talibans néolibéraux ». En effet, ce n’est pas nouveau. À chaque fois que des plans de restructuration sont imposés de l’extérieur, ils vont dans le même sens. Cela a commencé en 1973, après le coup d’Etat au Chili. Les « talibans » étaient à l’époque les « golden boys » de l’école de Chicago.
L’austérité imposée par la force à la Grèce, mais aussi, pour bientôt, à tous les Etats de la zone Euro est absurde. L’économiste Jean-Paul Fitoussi dans le « Monde » du 16 février explique : « Ce tête à queue des stratégies européennes - lutter contre une insuffisance de la demande par une politique d’austérité aux fins d’augmenter l’offre – est pour le moins énigmatique. » Pas tellement, M. Fitoussi ! Cette politique absurde, violente, destructrice ne fait-elle partie d’une stratégie bien élaborée ? Difficile de répondre, mais il est clair que tout va dans la même direction et qu’aucune force politique importante n’essaye d’y changer quoi que ce soit.
En tout cas, tous s’accordent pour admettre que le dernier plan infligé à la Grèce est le plus violent d’entre tous. Certains, comme l’Italien Monti, pensent même qu’on est allé trop loin. Logique : nul n’a envie de voir éclater une révolution dans son pays !
Mais, dans une belle unanimité, le mécanisme est adopté par l’Eurogroupe le 21 février.
Ces traités, ces plans, ces nouvelles mesures, de quoi s’agit-il exactement ?
Le plan « Merkozy » était inscrit dans l’évolution européenne depuis longtemps. Il se trouvait déjà dans le pacte dit « de stabilité et de croissance » (PSC) dont le texte a été adopté au Conseil européen d’Amsterdam en 1997, cinq ans après le traité de Maastricht qui fonde l’Euro.
Ce pacte est un instrument de contrainte et de coordination des politiques budgétaires des pays de la zone Euro afin d’éviter des déficits budgétaires excessifs. Il impose aux États de la zone euro d’avoir à terme des budgets proches de l’équilibre ou excédentaires. Le PSC comporte deux types de dispositions :
La surveillance multilatérale, disposition préventive : les États de la zone euro présentent leurs objectifs budgétaires à moyen terme dans un programme de stabilité actualisé chaque année. Un système d’alerte rapide permet au Conseil Ecofin, réunissant les ministres de l’Économie et des Finances de l’Union, d’adresser une recommandation à un État en cas de dérapage budgétaire.
La procédure des déficits excessifs, disposition contraignante, voire répressive. Elle est enclenchée dès qu’un État dépasse le critère de déficit public, c’est-à-dire les soldes budgétaires cumulés des administrations centrales, locales et de sécurité sociale. fixé à 3 % du PIB, sauf circonstances exceptionnelles. Le Conseil Ecofin adresse alors des recommandations pour que l’État mette fin à cette situation. Si tel n’est pas le cas, le Conseil peut prendre des sanctions : dépôt auprès de la BCE qui peut devenir une amende à payer au Trésor Public une somme d’argent fixée par la loi. (de 0,2 à 0,5 % PIB de l’État en question) si le déficit excessif n’est pas comblé.
Une déclaration annexée à l’Acte final du traité de Lisbonne laisse prévoir une réforme du Pacte de stabilité et de croissance, sans préjuger néanmoins du débat futur sur l’avenir de ce Pacte. Ce Pacte de stabilité n’a pas été appliqué jusqu’à la crise grecque à la demande de l’Allemagne et de la France… les deux pays qui l’avaient inspiré ! Cependant, le PSC reste toujours en vigueur selon sa mouture initiale.
La crise de la dette souveraine l’a réveillé. Le 28 septembre 2011, le Parlement européen approuvait six textes – le fameux « six packs » - qui ont été officiellement adoptés le 16 novembre par le Conseil et qui renforcent le pacte de stabilité. On a parlé à ce moment-là de la fondation d’une « gouvernance économique européenne ». Ce « six packs » est composé de six textes qui comportent trois dispositions principales.
1/ renforcement du pacte de stabilité et de croissance ainsi que pour le volet sanctions
Les trois premiers textes cherchent à améliorer le pacte de stabilité et de croissance et de renforcer les sanctions inhérentes à ce pacte.
2/ création de la procédure de déséquilibre macro-économique
Ensuite, deux textes ajoutent de nouveaux instruments car les règles de vie commune dans la zone euro ne couvraient pas les réalités macro-économiques. Par exemple, en ce qui concerne l’Espagne et de l’Irlande qui respectaient très bien la discipline budgétaire imposée par l’Europe et qui ont été mis en difficulté suite à l’endettement privé après l’éclatement d’une bulle immobilière en Espagne et de l’endettement d’une banque en Irlande. Il s’agit du contrôle des déséquilibres macro-économiques.
3/ renforcement des cadres budgétaires nationaux
Le sixième texte est une directive que les Etats membres devront transposer dans leur droit interne. Il les invite à améliorer leur cadre budgétaire national. Par exemple : avoir des instituts statistiques indépendants, des organes de contrôle des finances publiques indépendants pour vérifier que les hypothèses de croissance émises par le gouvernement sont réalistes, etc.
Outre le renforcement des sanctions en matière budgétaire, ces dispositions visent à socialiser les dettes privées. C’est ce qu’il s’était passé avec les dettes des banques en 2008 et qui a eu pour conséquence un accroissement considérable de la dette publique et par conséquent, le service de la dette augmente le déficit de l’Etat.
Tout est d’ailleurs orienté sur la problématique de la dette, donc de l’intérêt du secteur bancaire. Ainsi, il est introduit une notion de « seuil d’alerte » sur certains indicateurs économiques. Ce seuil d’alerte vise à prévenir et à corriger des déséquilibres macroéconomiques susceptibles de nuire à la sacro-sainte stabilité de l’UE.
Ainsi, en matière d’échanges commerciaux, le seuil est fixé à 4% du PIB pour une balance déficitaire, et à 6% du PIB dans le cas contraire, où l’Etat aurait un excédent courant. Donc, il y a une clémence envers les pays exportateurs. Cela concerne évidemment l’Allemagne.
Des seuils sont fixés pour les flux de crédits au secteur privé (15 %), la hausse annuelle du prix de l’immobilier (6 %), le taux de chômage, etc.
Le dernier volet concerne les outils de surveillance économique, comme les instituts de statistique, par exemple, qui doivent être « indépendants », donc privés.
Ce fameux dispositif « six packs » ne fonde pas une politique européenne commune. Il encadre la politique économique de chaque Etat-membre dans des limites qui constituent des garanties dans l’intérêt des seules banques. Il ne constitue en rien un instrument européen de redressement économique. Le PSC renforcé par le « six packs » comporte le mot « croissance ». Ce terme n’apparaît nulle part dans ce nouveau fourre-tout règlementaire. Ce n’est pas un hasard ! D’autre part, les outils de surveillance sont privatisés et seront donc ainsi au service du seul secteur bancaire.
Avec de pareilles dispositions, il est inutile de pousser des cris d’orfraie à l’égard des fameuses agences de notation…
On peut d’ailleurs s’apercevoir ce qu’est cette mentalité bancaire. C’est proprement ahurissant dans cet exemple.
Ahurissant !
Voici la réponse purement technocratique du Français Benoît Cœuré, nouveau membre du directoire de la BCE, à l’interview de Jean Quatremer, correspondant de « Libération » à Bruxelles à la question sur l’injustice de la différence du taux des prêts de la BCE aux Etats et aux banques privées dénoncée il y a quelques semaines par Michel Rocard et l’économiste Pierre Larrouturou : « Les prêts de la BCE aux banques ne sont pas de même nature que ceux que les banques commerciales consentent à l’économie ou aux Etats. Les premiers sont, pour l’essentiel, des prêts à très court terme (…). Surtout, ce sont des prêts parfaitement sécurisés (…). En revanche, les prêts aux Etats sont souvent à beaucoup plus long terme, parfois jusqu’à trente ou cinquante ans. Et ils présentent de plus grands risques… » Quand on voit l’état de certaines banques en Europe, notamment Dexia, il est assez audacieux de parler de « sécurité » ! Il ressort de ces propos une haine viscérale de l’Etat étant considéré comme un facteur à risques. Plus grave, l’intérêt général est absent de cette analyse d’un financier qui ne voit que le court terme.
Le sauvetage ne peut venir de ces gens-là. L’indépendance de la BCE accordée par le traité de Maastricht est une erreur majeure. Ce M. Cœuré parle en banquier du secteur privé, comme si l’Institution qu’il codirige était un organisme financier ordinaire.
En fait, tout cela n’a rien à voir avec la construction européenne. C’est la mise en place d’un pouvoir supranational associé au tout puissant secteur bancaire. Son embryon existe déjà : on l’appelle la « troïka ».
Un traité inutile et dangereux
En plus, cela ne marche pas. Ces nouvelles réglementations n’apportent aucune solution à la crise de la dette souveraine. Elles ne sont là que pour garantir la survie du secteur bancaire et les intérêts de quelques Etats-membres de l’Union. Le refus obstiné de Merkel de mettre en œuvre les euro-obligations, les difficultés de mise en place du Fonds européen de Solidarité financière ont amené le tandem « Merkozy » à imposer l’adoption d’un nouveau traité intitulé Traité sur la stabilité la coordination et la gouvernance dans l’Union économique et monétaire (TSCG) et le « Mécanisme Européen de Solidarité » (MES) qui étaient discutés depuis juillet 2011 et adopté par le Conseil le 2 février 2012.
Ce nouveau traité est inutile et dangereux. Il est inutile car le « six packs » a déjà largement renforcé le pouvoir coercitif de la Commission en matière de « discipline » budgétaire.
Il est dangereux car il met en place un système intergouvernemental et met en pièces la méthode communautaire et tout ce qui est commun au niveau de l’Union européenne. La Commission européenne dont le rôle est d’être la « gardienne des traités » devient à la fois la police et le tribunal des Etats-membres. Il faut dire que cela ne gêne en rien certains commissaires comme le Finnois Olli Rehn, chargé des affaires économiques.
Ce projet de Traité prévoit :
- d’abaisser le plafond du déficit budgétaire à 0.5% du PIB, laissant toutefois la procédure de sanction pour déficit excessif applicable aux seuls déficits supérieurs à 3% du PIB.
- d’obliger les Etats signataires à mettre en place une règle d’or constitutionnelle obligeant ces derniers au respect du plafond des 0,5%,
- la remise à la Commission d’un programme de partenariat économique par les Etats faisant l’objet d’une procédure pour déficit excessif,
- le renforcement de la nouvelle procédure de décision, dite à la "majorité inversée" ([1]), réduite aux seuls membres de la zone euro,
- une procédure visant à ce que toutes les grandes réformes de politique économique envisagées par les États membres de la zone euro soient débattues et coordonnées au niveau de la zone euro.
Le MES est dit : c’est la troïka.
Le second volet est le Mécanisme Européen de Stabilité, ou MES adopté définitivement le 2 février 2012. Il complète le TSCG et pour en faire partie, les Etats doivent appliquer les mesures d’austérité budgétaire inscrite dans le Traité.
Doté de la personnalité juridique, le MES pourra ester en justice. Le MES, dont le siège est fixé à Luxembourg, est doté du statut d’une institution financière internationale bénéficiant des immunités dont jouissent les institutions internationales. Il n’a donc aucun compte à rendre ni au Parlement européen, ni aux parlements nationaux, ni aux citoyens des Etats membres et ne peut en aucun cas faire l’objet de poursuites. Il est exempté de toute obligation imposée par la législation d’un Etat Membre. Le MES, ses biens, fonds et avoirs jouissent de l’immunité de toute forme de procédure judiciaire.
Le but du MES est de « mobiliser des ressources financières et de fournir, sous une stricte conditionnalité, » un soutien à la stabilité d’un de ses Etats membres qui connaît des graves difficultés financières susceptibles de menacer la stabilité financière de la zone euro. A cette fin, il est autorisé à lever des fonds. Son capital est fixé à 700 Milliards d’euros.
Les Etats Membres, par ce traité, s’engagent « de manière irrévocable et inconditionnelle » à fournir leur contribution au capital du MES. Ils s’engagent à verser les fonds demandés par le MES.
Lorsqu’un Etat Membre sollicite une demande de soutien à la stabilité, c’est la Commission européenne en liaison avec la Banque Centrale Européenne (BCE) qui est chargée d’évaluer le risque pour la stabilité de la zone euro, d’évaluer, en collaboration avec le FMI – autrement dit la troïka – la viabilité de l’endettement public du pays demandeur et d’évaluer les besoins réels de financement de ce dernier. On voit ici que, par le biais du MES, la troïka est institutionnalisée.
Lorsque le MES décide d’octroyer un soutien à la stabilité, c’est la Commission européenne, en liaison avec la BCE et le FMI, qui négocie avec l’Etat demandeur les conditions dont est assorti ce soutien. Cette négociation doit s’inscrire dans le respect du Pacte budgétaire (TSCG). La troïka est chargée du respect des conditions imposées.
Les gouvernements signataires de ce traité ont créé un monstre institutionnel contre lequel les Etats eux–mêmes et à fortiori les peuples seront désormais totalement impuissants. Ainsi se poursuit, sous la pression du monde de la finance et des affaires, le démembrement du siège de la souveraineté populaire, l’Etat, au profit d’institutions échappant à tout contrôle.
Ce projet signifie tout simplement la fin du politique. Limiter les déficits à 0,5 % du PIB par une disposition constitutionnelle – la fameuse « règle d’or » - revient à entraver tout pouvoir politique. C’est fondamentalement contraire aux principes démocratiques de base qui veulent qu’une Assemblée élue au suffrage universel – donc, représentant le peuple – puisse décider de toutes les dispositions qu’elle juge nécessaire à sa politique. La limitation des déficits inscrite au niveau des lois fondamentales, revient à exclure tout investissement public, toute disposition nouvelle en matière de sécurité sociale, par exemple.
Ces deux traités MES et TSCG confirment que la construction européenne s’est définitivement éloignée de l’idéal démocratique. Ils instaurent une totale mise sous tutelle financière et budgétaire des Etats et des peuples, sans qu’il y ait pour autant une souveraineté européenne.
Un fédéralisme de contrainte
On n’arrête pas de dire que cette avalanche de nouvelles réglementations renforce le « fédéralisme ». Il faudrait s’entendre sur ce mot. Le « fédéralisme », ce n’est pas simplement le transfert de la souveraineté nationale vers une entité supranationale.
Cette politique renforce le déficit démocratique, notamment par la règle de la « majorité inversée » qui donne à la Commission des pouvoirs exorbitants (voir note 1) sans aucun contrôle. En plus de mettre sous tutelle des Etats membres aux déficits estimés trop élevés, il divise l’Europe en deux, puisque le processus de décision ne sera pas le même pour les Etats membres de la zone Euro et les autres. Enfin, selon de nombreux juristes, ce nouveau traité ne respecte pas les traités européens existants. Cela peut tout simplement signifier la fin de l’Europe.
En réalité, La crise financière débouche sur la perspective d’une Union Européenne à deux niveaux : l’un fédéral (la Communauté) avec les Etats qui choisissent la monnaie unique au prix de la perte d’une part plus grande que jamais de leur souveraineté ; l’autre confédéral (l’Union) avec tous les autres préférant rester dans une simple zone intergouvernementale de libre-échange. Ce pouvoir « fédéral » limité aux Etats de la zone Euro serait en fait un « fédéralisme de contrainte » donnant tout pouvoir aux marchés aidés par une police « eurocrate », sans aucun contrôle parlementaire, ce qui est contraire à l’idée fédéraliste.
Vers la fin de l’Europe ?
Le projet des traités « Merkozy » annonce déjà une division de l’Union puisque deux pays n’y adhérent pas : la Grande Bretagne et la Tchéquie. Le vrai-faux ballon d’oxygène accordé à la Grèce le 20 février ne changera sans doute rien. Les diktats de la « troïka » amèneront sans doute la Grèce à sortir de la zone Euro, le gouvernement allemand le souhaitant manifestement. Cela signifie l’expulsion d’un Etat membre, puisque les dispositions relatives à la monnaie unique sont la base du traité de Maastricht confirmé par les traités suivants jusqu’à celui de Lisbonne. L’absence de deux Etats membres dans le projet de nouveau traité et l’expulsion d’un autre ne peut que signifier la fin de l’Union européenne. D’autres Etats sont menacés d’expulsion de fait comme l’Italie et le Portugal.
Le nouveau « Big Brother » s’appelle « marchés financiers ». Il est bien pire que ses prédécesseurs.
Pierre Verhas http://uranopole.over-blog.com/
[1] Alors qu’auparavant une recommandation de la Commission devait, pour être adoptée, être explicitement appuyée par le Conseil, c’est la logique inverse qui prévaut désormais.
En effet, alors que la majorité qualifiée sert à adopter une position "en faveur de quelque chose", la règle de "majorité inversée" signifie que les sanctions proposées par la Commission ne peuvent être contestées par le Conseil qu’à une majorité qualifiée. Cette nouvelle forme de décision, non prévue par les Traités a été annoncée par Herman Van Rompuy le 27 septembre 2010 :
"Partout où c’est possible, les règles de prise de décision au sujet des sanctions devraient être automatiques et basées sur la règle de la majorité inversée, qui implique qu’une proposition de la Commission est adoptée sauf si elle est rejetée par le Conseil."
Cette automaticité exclut donc toute délibération parlementaire de quelque ordre que ce soit. C’est une négation pure et simple des principes les plus élémentaires du fédéralisme qui prévoit une chambre de représentation des citoyens avec des pouvoirs essentiels.
Cela signifie en outre qu’un recours contre une sanction de la Commission sera quasi impossible. Si les déficits des finances publiques sont interdits, c’est au prix du déficit démocratique !
URL de cet article 15925
http://www.legrandsoir.info/trop.html

Informații de bază privitoare la situația Iranului

Vă rog să citiți acest text selectat de mine, în speranța că vă poate interesa. Cu prietenie, Dan Culcer

Ce qu’il faut savoir sur la situation entre l’Iran et Israël/USA

Voici un résumé de faits qu'il est important de garder en tête lorsque l'on aborde la question du "nucléaire iranien".
• Cela fait 30 ans que les USA prétendent que l’Iran a un programme nucléaire militaire. Même si cette accusation s’avérait être exacte, on est en droit de se demander pourquoi le seul pays qui a utilisé des bombes atomiques sur des populations civiles aurait une quelconque légitimité pour dicter quel pays a le droit de posséder l’arme atomique.

• Il n’y a aucune preuve que l’Iran est en train de fabriquer une bombe atomique. Même le secrétaire à la défense américain Leon Panetta, le directeur du Renseignement James Clapper, l’ancien directeur de l’IAEA Mohamed El Baradei, et six anciens ambassadeurs américains en Iran l’ont admis : l’Iran respecte les traités de non-prolifération.

• L’Iran a bien un programme nucléaire, mais civil, sur lequel il travaille en coopération avec deux instituts de recherche russes, eux-mêmes financés par… les USA. Le réacteur concerné par ce programme s’appelle d’ailleurs « Bushehr » (!).

• Les personnes qui cherchent à déclencher une attaque contre l’Iran sont les mêmes que celles qui étaient derrière l’invasion de l’Irak en 2003. On remarque notamment le Foreign Policy Initiative, dont le directeur, Jamie Fly, travaillait au Pentagone quand W Bush a attaqué l’Irak. En vérité, les néoconservateurs sionistes américains planifient depuis 20 ans des changements de régime et le chaos au Moyen Orient et en Afrique du Nord, comme le général de l’armée US Wesley Clark l’a dévoilé en 2007 : Iraq, Libye, Syrie, Liban, Somalie, Soudan, et Somalie sont sur la liste.

• La CIA a admis avoir organisé et exécuté en 1953 le complot pour renverser le premier ministre iranien Mohammed Mossadegh, élu démocratiquement en 1951, pour la raison qu’il avait nationalisé le pétrole iranien et utilisait les bénéfices pour investir dans le développement de son pays. Avant ça, le pétrole en Iran était contrôlé par BP et les autres « grandes sœurs ». Pour ce faire, la CIA a payé des Iraniens pour qu’ils prétendent être des communistes et qu’ils organisent des attentats. On retrouve la même stratégie aujourd’hui avec les « dissidents » du « printemps arabe » en Egypte, en Libye et en Syrie, qui s’avèrent être des milices islamistes (notamment affiliées aux Frères Musulmans).

• Si les USA n’avaient pas renversé le gouvernement modéré de Mossadegh, les Mollah n’auraient pas pu faire leur révolution islamique en 1979 contre le Shah installé par les USA. C’est d’ailleurs à la même époque que les USA ont armé, financé et entraîné un petit groupe, alors insignifiant et inconnu, Al Qaida, pour qu’ils combattent les Soviétiques à leur place.

• Les USA ont armé et supporté l’Irak pendant sa guerre contre l’Iran (1980-1988). A l’époque, Donald Rumsfeld (qui a un CV en béton : patron de Monsanto à l’époque de l’agent orange, secrétaire à la défense lors du 11 septembre et quand le gouvernement US a autorisé la torture à Guantanamo) serrait la main de Saddam Hussein. Ensuite ce dernier a voulu privatiser son pétrole et le facturer en or à l’Occident : George Bush l’attaque en 1991.

• Les USA et Israël financent et soutiennent un groupe de « dissidents » iraniens appelés les moudjahidines du peuple d’Iran, et qui figure sur la liste des organisations terroristes établie par le gouvernement US. C’est ce groupe qui fait le sale boulot de l’intérieur en attendant la guerre : attentats et assassinats, dont le dernier en date est l’assassinat d’un ingénieur en physique nucléaire iranien.

• Il est important de noter que l’Iran a une forte communauté juive, la seconde du Moyen Orient après Israël. Les juifs sont protégés par la constitution iranienne qui leur garantie également des sièges au parlement. Faire fuir les juifs d’Iran permettrait à Israël de gagner quelques dizaines de milliers d’habitants et ainsi de justifier toujours plus de colonies en Cisjordanie.

• Attaquer l’Iran achèverait l’économie mondiale (augmentation de 30% du prix du pétrole) et la paix puisque la Chine et la Russie ont prévenu qu’elles déclencheraient la IIIème guerre mondiale si Israël et les USA attaquaient l’Iran.

joi, 23 februarie 2012

Ioan Roșca — Întrebări către "naționaliști"


Domnilor,
chiar dacă v-ați pus poate unele din aceste întrebări, cred că e momentul ca răspunsurile la acestea să fie date în mod public. Întrebările pe care le-a formulat militantul social Ioan Roșca, se adresează tuturor formațiunilor politice naționaliste și liderilor de opinie extra-partinici, care se revendică deschis de la o astfel de orientare.

Fără răspunsuri ferme și sincere la acest tip de întrebări nu se pot pune bazele unei uniuni naționale în vremuri de restriște. Mișcările naționaliste incapabile să construiască o platformă de colaborare plauzibilă ACUM, vor mai mai mult decât oricând responsabile de întârzierea manifestării unei solidarități în acțiune.

Cu tot binele, Dan Culcer

Intrebari catre "nationalisti"


Textul, care ar trebui să conducă la o dezbatere sinceră și urgentă, poate fi consultat la sursă http://www.facebook.com/groups/367470513272109/edit/#!/groups/367470513272109/

Dupa cum puteti observa , am invitat la aceasta discutie si reprezentanti ai unor miscari "nationaliste" detestate de neocosmopoliti, asteptind sa se adauge si altii. Precizez ca:
a. Mi se pare firesc ca in lupta comuna pentru eliberarea Romaniei sa intre si miscarile pronuntat nationaliste, chiar cele etichetate ca "extremiste" de dusmanii tarii,  alaturi de alte grupari, care vor sa combata daunatorii devastatori ai tarii, deci sint animati de civism patriotic.
b. Cunosc (din carti si de la martori cu care am avut ocazia sa discut) destul de multe despre istoria nationalismului romanesc (inclusiv despre miscarea legionara), deci nu e nevoie sa fiu initiat. Pe de alta parte, am urmarit atent destinul patriotismului securist.
c. Nu sint membru sau simpatizant al vreunei formatiuni neolegionare sau nationaliste. Am cooperat cu aceia care denunta genocidul suferit de nationalisti din partea criminalilor comunisti si cer pedepsirea vinovatilor. Lupt pentru ca masluitori ca Tismaneanu (slujiti de insi ca Cioflinca) sa nu scoata din cartea eroilor neamului tinerii macelariti dupa 1944, pentru ca isi manifestau patriotismul, intrind in "fratiile de cruce"
d. Pun intrebarile de mai jos cu buna intentie , in speranta ca am putea depasi izolarea paguboasa a miscarilor nationaliste, cu rugamintea sa ma ajutati in lamurirea unor aspecte neclare pentru multi,  fara patima, simplismul, intoleranta sau agresivitatea care inflameaza discutiile intre romani pina la a le face inutile..
Iata intrebarile mele:
1. De ce isi axeaza multe grupari activitatea pe promovarea trecutului (lauda liberalismului sau taranismului interbelic, reabilitarea miscarii legionare etc). Daca un Bratianu, Maniu sau Codreanu ar trai azi, s-ar ocupa de istoria nationalismului sau de interventia asupra prezentului? Tineti mai mult la reparatii juridice sau istorice, sau la combaterea actualei patologii? Sigur ca radacinile raului sint adinci. Dar nu credeti ca, de exemplu,  declarindu-va "neolegionari", va micsorati sansele de succes, avind in vedere ideologia dominanta, impusa de forte neocoloniale sau filosemite,  care controleaza mintile majoritatii,  incit sa considere infamanta eticheta pe care v-o asumati ? 
Nu ar fi mai bine sa atacati problema fundamentala a crimelor regimului de dupa 1944, care ne-a distrus viata pina azi,  decit sa va lasati deturnati spre polemici despre ciocnirile politice dinaintea ocupatiei sovietice?
2. Cum explicati zizania, concurenta sau dusmania  care se manifesta intre unele grupari nationaliste? Sint conflicte de fond (de exemplu in legatura cu patriotismul securitatii) ,  rezultatul unor veleitarisme (intre lideri care se pretind reprezentativi) sau rodul infestarii asociatiilor cu agenti ai sistemului (care a acordat deosebita atentie infitrarii, sabotarii si deturnarii fortelor nationaliste)?  Certurile sterilizante nu sint oare inca un agument ca ancorarea in trecut, daca produce scindare, ar trebui inlocuita cu actualizarea programului nationalist, accentul fiind pus pe apararea Romaniei de agresiunile in curs?
3. Ati fi dispusi sa colaborati pentru eliberarea Romaniei din actuala capcana , cu formati nationaliste "concurente", pe un numitor comun bine delimitat? Dar cu alte formatiuni , care au alta orientare doctrinara, dar si-ar asuma platforma comuna de revolutie politica?  Intr-o astfel de colaborare contextuala, ati respinge din oficiu formatiunile patriotice "de stinga", pentru ca doriti o Romanie de dreapta, mai mult decit o Romanie libera? Ati putea coopera si cu persoane insuficent de "ortodoxe", cu vederi libertariene,  sau cu adepti ai unui patriotism discret?. 
Ioan ROȘCA
România
L'EHESS sous perfusion de la CIA + la salade de Frédéric Lenoir sur Jésus

Vă rog să citiți acest text selectat de mine, în speranța că vă poate interesa. Cu prietenie, Dan Culcer

Un article intéressant sur l'infiltration par la CIA de l'Ecole des hautes études en sciences sociales pendant la guerre froide.
 
Dès le début de la Guerre froide, la CIA s’est préoccupée de prendre le contrôle de l’enseignement des sciences sociales en France pour le soustraire à l’influence des communistes. S’appuyant sur le physicien Pierre Auger, alors directeur de l’enseignement supérieur, l’Agence pilota la création d’une nouvelle section à l’École pratique des hautes études, en marge du CNRS. Puis, elle finança de nouveaux locaux, la Maison des sciences de l’homme, et parvint, en 1975, à en faire l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS), présidée par l’historien anti-communiste François Furet.
Réseau Voltaire | Paris (France) | 7 juillet 2004
+
JPEG - 21.7 ko
L’histoire officielle de l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS), écrite par François Furet et ses fidèles, insiste sur le cheminement qui aurait permis à l’institution de s’émanciper de l’influence de ses mécènes états-uniens. L’école, résultat d’un demi siècle d’ingérence culturelle états-unienne, a été créée grâce aux crédits distribués, durant la Guerre froide, par les fondations Ford et Rockefeller. Malgré ses origines diplomatiques, l’institution aurait su « dépasser l’idée qui l’a créée » en renouvelant « une discipline [l’histoire] aux traditions européennes anciennes » [1], devenant ainsi, selon cette version officielle, un pôle intellectuel indépendant libéré des contraintes imposées par ses mécènes.
Cette thèse, destinée à faire face à de possibles accusations [2], voile les enjeux politiques et culturels liés à la création de l’EHESS. La prise de contrôle de l’école par des historiens, loin d’exprimer une quelconque émancipation de l’institution, éclaire les choix stratégiques de la Fondation Rockefeller qui, à partir des années 50, fait de la discipline historique l’un des instruments privilégiés de la diplomatie culturelle états-unienne.

L’instrumentalisation des sciences sociales selon Rockefeller

À partir de 1901, John D. Rockefeller (1839-1937), suivant les conseils de son ami Frédérik Gates, un pasteur baptiste, investit une partie de sa fortune colossale afin de financer des projets philanthropiques. Il crée ainsi à New York en 1901 le Rockefeller Institute of Medical Research (qui devient en 1965 la Rockefeller University), puis en 1902 le General Education Board et en 1909 la Rockefeller Sanitary Commission. Ces actions tournées vers les domaines de la médecine et de l’éducation aboutissent à la création de la Fondation Rockefeller. L’histoire officielle ne retient que la volonté de « promouvoir le bien-être de l’Humanité » inspirée par les idées d’Andrew Carnegie qui publie en 1889 L’évangile de la richesse. En réalité, la Fondation Rockefeller fut essentiellement un moyen de contourner les lois antitrusts. En 1911, la Standard Oil est fragmentée en plusieurs filiales ; cette décision politique est censée mettre fin au monopole que détient la compagnie sur les marchés états-uniens du pétrole. Dés 1910, John D. Rockefeller propose un projet de Fondation « sous la protection du Congrès ». Elle est créée en 1913. Cette couverture permet à la famille Rockefeller de contrôler les différentes filiales issues de la fragmentation ordonnée par la Cour Suprême en 1911. La Fondation possède, par exemple, à elle-seule trois millions d’actions de la Standard Oil of New Jersey, première entreprise pétrolière du marché.
Les activités philanthropiques de la Fondation sont souvent liées aux intérêts économiques et sociaux de la famille Rockefeller [3]. Les sciences sociales sont ainsi considérées comme un instrument de contrôle social, un enjeu culturel dans la lutte contre le socialisme. Fin 1913, une grève de plusieurs mois dans une filiale de la Standard Oil aboutit, le 20 avril 1914, au massacre de Ludlow, l’un des épisodes les plus tragiques de la répression de la classe ouvrière états-unienne. La Fondation avait tenté d’étudier le mouvement dans le cadre d’une enquête sur les « relations industrielles » pour mieux le canaliser. Fidèle à cette conception instrumentaliste des sciences sociales, la Fondation favorise, aux États-Unis, leur développement dans différentes universités (Yale, Harvard, Chicago, Columbia) et, en Europe, assure une grande partie du financement d’organismes comme la London School of Economics qui accueille des économistes engagés dans la Société du Mont Pèlerin [4] (notamment Fredrich Von Hayek et son maître Ludwig Von Mises) et à Berlin la Deutsche Hochschule für Politik. Ces centres intellectuels serviront, au moment de la Guerre froide, de bases européennes aux idéologues anticommunistes financés par les États-Unis (Congrès pour la Liberté de la culture, Société du Mont-Pèlerin…).

La Fondation Rockefeller en France

En 1917, la Fondation Laura Spellman Rockefeller (du nom de la femme du patriarche) s’installe à Paris dans le cadre d’un programme de lutte contre la tuberculose. À cette époque, en France, le financement privé des sciences sociales est une pratique très marginale. Seul Ernest Lavisse, Directeur de l’École normale supérieure (ENS) de 1906 à 1919, tente l’expérience du mécénat en créant, avec l’aide d’un riche banquier, Albert Kahn, rue d’Ulm le Comité national d’études sociales et politiques (CNESP). Le CNESP, officialisé par le successeur d’Ernest Lavisse à l’ENS, Gustave Lanson, devient le « Centre de documentation sociale », un organisme dirigé par Célestin Bouglé où des jeunes chercheurs débutent leur carrière.
En 1931, la Fondation Rockefeller répond favorablement aux demandes de financement de Charles Rist, professeur d’économie, sous-gouverneur de la Banque de France, qui désire créer un Institut scientifique de recherches économiques et sociales. Au même moment, l’organisation philanthropique refuse de soutenir un projet plus ambitieux de Marcel Mauss. Déjà préoccupée par la situation politique française, la Fondation Rockefeller juge Mauss, neveu du sociologue Emile Durkheim, « trop à gauche ». En 1932, le Centre de documentation sociale obtient des crédits afin de financer deux postes de chercheurs à plein temps. Raymond Aron et Georges Friedman [5] seront un temps titulaire de ces deux postes.
De 1933 à 1940, l’Institut scientifique de recherches économiques et sociales dirigé par Charles Rist reçoit 350 000 dollars ; le Conseil universitaire de la recherche sociale, présidé par le Recteur Charléty, 166 000 dollars ; le Centre d’études de politique étrangère, un autre organisme dirigé par le recteur Charléty, 172 000 dollars.
JPEG - 3.4 ko
Pierre Auger
Pendant la Seconde Guerre mondiale, des membres des fondations Ford et Rockefeller organisent l’exil du sociologue Gurvitch, de l’anthopologue Levi-Strauss et du physicien Auger. Georges Gurvitch crée à New York un institut de sociologie. En France, dans les locaux de la fondation Rockefeller, des chercheurs parmi lesquels Jean Stoetzel [6] continuent leurs travaux au sein d’un organisme créé par le régime de Vichy, la fondation Alexis Carrel (du nom d’un biologiste, Prix Nobel en 1912, réputé pour ses thèses eugénistes) [7].

De la VIe Section à la Maison des sciences de l’Homme

En juin 1948, le Conseil national de sécurité formalise la création du réseau d’ingérence anti-communiste des États-Unis dans les États alliés, le stay-behind [8]. Lors des réunions préparatoires, John D. Rockfeller III fait valoir que sa fondation est plus apte que l’organisation du Plan Marshall pour intervenir dans certains milieux universitaires où elle dispose de contacts anciens et où elle agit à nouveau. Il n’obtient de feu vert que pour des cibles délimitées.
Il a déjà lancé en Autriche un « Plan Marshall de l’esprit » avec, notamment, le séminaire d’études américaines de Salzbourg, dirigé par Clemens Heller. La Fondation se tourne naturellement vers les intellectuels français qu’elle sponsorise depuis longtemps. Pierre Auger a été nommé directeur de l’enseignement supérieur dès son retour en France, en 1945.
JPEG - 3.1 ko
Haute figure de la
résistance au
nazisme, le prix
Nobel Frédéric Joliot-Curie
refuse de collaborer
avec les États-Unis.
Pendant la guerre, il avait d’abord enseigné à l’université de Chicago où il avait découvert un département des Sciences sociales dynamique servant de base aux néo-conservateurs [9]. Puis, il avait participé aux travaux sur la bombe atomique avec des Britanniques et des Canadiens. Dans ses nouvelles fonctions, il se heurta pour le contrôle du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) à l’obstruction du Prix Nobel Frédéric Joliot, communiste et pacifiste, opposé à la bombe. Il élabora alors le projet d’extraire du CNRS d’une part le Centre à l’Énergie atomique (CEA) et, d’autre part, un pôle de sciences sociales qui devait être rattaché à l’École pratique des hautes études (EPHE) [10] dont il aurait constitué la VIe section. Il choisit pour animer ce pôle des intellectuels du groupe des Annales [11] (Morazé, Friedmann, Braudel, Labrousse, Le Bras…). La Fondation Rockefeller est évidemment là pour financer cette expérience alors même qu’en France seuls les instituts privés recourent habituellement au mécénat privé.
Des contacts ont été préalablement établis par l’intermédiaire de Claude Lévi-Strauss, alors attaché culturel à l’ambassade de France à Washington, puis par Charles Morazé qui rencontre John Marshall [12] lors de la première conférence de l’UNESCO, véritable espace de recrutement pour constituer des réseaux pro-états-uniens en Europe. Charles Morazé, agrégé d’histoire, collaborateur des Annales, membre de la Fondation nationale des sciences politiques, dispose de toutes les caractéristiques politiques et intellectuelles recherchées par la Fondation Rockefeller. Il devient un des acteurs clé de la création de la VIe Section dont le premier conseil se réunit en 1948. Un quart des fonds provient de la Fondation Rockefeller [13]. Dans le contexte idéologique de la Guerre froide, les organisations philanthropiques servent de paravent à des opérations d’intervention culturelle, parfois directement pilotées par les services secrets états-uniens. Ainsi, en 1950, des membres de la CIA permettent la création, à Berlin, du Congrès pour la Liberté de la Culture, une organisation regroupant des intellectuels hostiles au communisme [14]. Pendant 17 ans, la CIA masque les origines de son financement en utilisant la Fondation Ford. En 1952, la Fondation Rockefeller verse 4 500 000 francs pour que Febvre et Morazé poursuivent la construction de la VIe section.
JPEG - 3 ko
Clemens Heller
En 1954, grâce à Clemens Heller [15], désormais basé à Paris, la VIe Section obtient de nouveaux crédits afin d’organiser un programme d’études par « aires culturelles » [16].
En 1959, la Fondation Ford [17] intervient à son tour. Elle finance massivement les œuvres de Pierre Auger, à commencer par le Centre européen de recherches nucléaires (CERN), puis en versant un million de dollars pour la construction d’une Maison des sciences de l’homme qui puisse abriter la VIe Section de l’École pratique des hautes études et faciliter son développement [18].
La construction définitive de cette maison étant achevée, la VIe Section aspire à s’autonomiser définitivement. Le décret du 23 janvier 1975 crée officiellement l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS), une institution en marge de l’université française, qui va accueillir de nombreux idéologues pro-états-uniens. Dès 1977, François Furet, historien anticommuniste, en devient le président ; il recrute ainsi son ami Pierre Rosanvallon avec qui il lancera quelques années plus tard la Fondation Saint-Simon [19]. En 1980, Furet créé un Centre d’études nord-américaines au sein de l’École. Aboutissement d’un long processus d’ingérence culturelle états-unienne, l’EHESS est un établissement hybride, à la fois financé par l’État français, le département d’État des États-Unis (bourses Fulbright), et par la Fondation franco-américaine de New York, [20] une nouvelle couverture de la CIA créée pour l’occasion en 1976.
[1] Brigitte Mazon, Histoire de l’École des hautes études en sciences sociales, Le rôle du mécénat américain (1920-1960), Cerf. Thèse de Brigitte Mazon sous la direction de François Furet, Président de l’EHESS de 1977 à 1985.
[2] « La richesse est suspecte. Et l’argent américain suscite des amalgames : on y voit la "main de l’étranger", on soupçonne l’impérialisme, on accuse la CIA ». Ibid, p. 13.
[3] La Fondation Rockefeller finance aussi des organisations, comme le Population Council, chargées de mettre en place des politiques de limitation des naissances.
[4] Hayek est nommé professeur à la London School of Economics en 1931. « Friedrich von Hayek, pape de l’ultra-libéralisme », Voltaire, 4 mars 2004.
[5] Georges Friedmann (1902-1977), agrégé de philosophie d’origine bourgeoise, dés les années 20, devient un spécialiste « marxien » de la condition ouvrière et des problèmes liés au progrès technique (« le machinisme »). Contrairement aux philosophes de l’entre-deux guerres (Politzer, Nizan, Aron, Lefebvre), la spéculation philosophique lui semble insuffisante ; l’étude de la classe ouvrière requiert, selon lui, une démarche empirique (plus proche du journalisme que de l’enquête sociologique de terrain). En 1925, il visite les usines de Toscane, collectant des témoignages d’ouvriers. Le recueil de données, en France, aux États-Unis et en Union soviétique alimente son enquête sur l’organisation du travail industriel réalisée dans le cadre du Centre de documentation sociale de l’École normale supérieure dirigé par Célestin Bouglé.
[6] Jean Stoetzel, élève de Lazarsfeld, est le fondateur de l’IFOP, premier institut français de sondages. Il a contribué, contre la tradition française représentée par Emile Durkheim, à importer les méthodes de la sociologie empirique états-unienne.
[7] Alexis Carrel fut membre du complot de « La Cagoule ». Il fait partie du Comité exécutif animé par Coutrot du Centre d’étude des problèmes humains dont Georges Friedmann est l’un des conseillers. Il est aussi membre du Conseil général du Centre français de synthèse, un groupement siégeant à Vichy sous la protection de Philippe Pétain.
[8] « Stay-behind : les réseaux d’ingérence américains » par Thierry Meyssan, Voltaire, 20 août 2001.
[9] Bientôt ce département sera financé par la Fondation Olin. Il accueillera François Furet dans les années 80.
[10] L’EPHE est fondée en 1868 par Victor Duruy, alors ministre de l’Instruction publique. Plusieurs projets visant à créer une sixième Section (projet Mauss, projet Tabouriech) échouent faute de crédits suffisants.
[11] L’école des Annales désigne un groupe d’historiens dont les personnalités les plus célèbres sont Fernand Braudel, Marc Bloch, Lucien Febvre et, dans une moindre mesure, Charles Morazé.
[12] John Marshall fait partie de la division des sciences humaines de la Fondation Rockefeller ; il est chargé avec John Willits et Robert T. Crane de repérer en France les futurs bénéficiaires des subventions. John Willits, directeur du département des sciences sociales de la Fondation contacte notamment pour sa part Jacques Rueff, membre de la Société du Mont-Pèlerin.
[13] Ces fonds permettent de subventionner le Centre de recherches historiques dirigé par Braudel et le Centre d’études économiques dirigé par Morazé.
[14] « Quand la CIA finançait les intellectuels européens » par David Boneau Voltaire, 27 novembre 2003.
[15] Clemens Heller (1917-2002), diplômé d’Harvard d’origine autrichienne, fils de l’éditeur de Freud à Vienne, organise le séminaire de Salzburg, puis arrive en France en 1949. Sa maison, rue Vaneau, fut un lieu de rencontres intellectuelles. Ce salon parisien accueillit notamment Claude Lévi-Strauss et Margaret Mead.
[16] En octobre 1955, Kenneth W. Thompson demande que le projet d’Angelo Tasca, dit Angelo Rossi, d’une Histoire de l’Internationale communiste, soit intégré dans le programme d’« aires culturelles » de la VIe Section. Rossi, fondateur du Parti communiste italien, fonctionnaire du régime de Vichy, est le candidat soutenu par Raymond Aron pour contrebalancer les thèses politiques de Jean Chesneaux. Il est le père de Catherine Tasca, ministre de la Culture et de la Communication du gouvernement Jospin (2000-2002). Kenneth Thompson a été membre des services de contre-espionnage états-uniens de 1944 à 1946 et à participé à l’exfiltration de responsables nazis, puis professeur à l’Université de Chicago en 1948, avant d’intégrer la Fondation Rockefeller en 1953.
[18] Ce projet est soutenu par Febvre, Braudel et Gaston Berger (Directeur général de l’enseignement supérieur).
[19] « La face cachée de la Fondation Saint-Simon », Voltaire, 10 février 2004.
[20] De 1997 à 2001, la Fondation franco-américaine est présidée par John Negroponte qui dispose alors d’un bureau dans les locaux de l’EHESS. Voir « John Negroponte bientôt à Bagdad », par Arthur Lepic, Voltaire, 20 avril 2004.
 
SOURCE: Réseau Voltaire
 
La question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir que reste-il de cette infiltration?

Probablement pas grand chose, mais peut être une sympathie en son sein pour les sociologues aux idées mondialistes. C'est du moins ce qu'on peut remarquer quand on fait des recherches sur les grandes figures qui travaillent dans cet institut. Frédéric Lenoir en est un bon exemple. Il est dans la bonne ligne en matière de religions, son travail consiste essentiellement à promouvoir le mondialisme interreligieux. Son livre sur Jésus, "Le Christ philosophe", est éclairant pour un lecteur averti.

Jésus dit que tous les hommes sont fils de Dieu, alors que les juifs le rejettent et continuent de se prétendre le peuple élu, une distinction très lourde de conséquence et qui divise fondamentalement ces deux religions! On recommandera à ceux qui veulent se faire une opinion honnête sur cette question entre judaïsme et christianisme, l'Introduction au Talmud du rabbin Adin Steinsaltz, une grande figure du rabbinat israélien, qui a reçu la plus haute distinction israélienne en 1988, le Prix Israël. On lira son ouvrage, et on lira les évangiles. Histoire de comparer les deux idéologies, bien différentes... Ensuite on se demandera de qui se moquent les Bernard Henri Levy et autres Jacques Attali, qui se réclament du Talmud et qui nous vendent leurs salades gauchistes et égalitaristes, on se demande pourquoi.

Frédéric Lenoir quant à lui, fait du christianisme une religion en continuité avec le judaïsme, alors que Jésus a marqué très clairement une rupture avec l'ancien testament et proclamé la Nouvelle Alliance. Un tel mensonge venant d'un spécialiste des religion tel que Frédéric Lenoir ne peut pas être le fruit du hasard, une erreur, ou que sais-je, c'est clairement une volonté de brouiller le lecteur, et de lui faire croire que toutes les religions sont compatibles, qu'elles défendent toutes les mêmes valeurs. Une belle absurdité, tout à fait moderne, qu'aucun catholique n'aurait osé prétendre avant Vatican II, qui marque l'adaptation de l'Eglise à l'idéologie moderne relativiste, qui m'apparait de plus en plus comme un instrument finalement utile à la mondialisation du Capital qui n'a rien de fraternel, lui, puisque son aboutissement sera la destruction des Nations et des traditions; la réduction des peuples à de simples hommes méchaniques, bons consommateurs au service du marché .

Je ne souhaite pas opposer les religions, mais il m’apparait bien que ce nivellement des antagonismes entre religions, qui sont pourtant une réalité objective si l’on s’attache à leurs doctrines exotériques (celles pour la masse), s'inscrit dans un mouvement d'homogénéisation globale au service d'une idéologie particulière. L'Islam, qui représente encore un bastion traditionnel d'opposition à la mondialisation devra être lui aussi transformé. C'est le souhait de l'élite mondialiste qui aspire à une sorte de Vatican II islamique. Pierre Hillard, révèle dans son ouvrage "La marche irrésistible du nouvel ordre mondial", des documents officiels qui attestent de ce projet. Qui vivra verra.