duminică, 1 decembrie 2013

NORMAN G. FINKELSTEIN: Goldhagen pentru începători. Un comentariu la cartea „Vecinii” a lui Jan T. Gross*

Vă rog să citiți acest text selectat de mine, în speranța că vă poate interesa. Cu prietenie, Dan Culcer


NORMAN G. FINKELSTEIN: Goldhagen pentru începători. Un comentariu la cartea „Vecinii” a lui Jan T. Gross*

Norman G. Finkelstein este doctor în ştiinţe politice al Departmentului de Ştiinţe Politice al Universităţii Princeton, cu o teză despre teoria sionistă. Este autorul a patru cărţi:Image and Reality of the Israel-Palestine Conflict (Verso, 1995), The Rise and Fall of Palestine (University of Minnesota, 1996), împreună cu Ruth Bettina Birn, A Nation on Trial: The Goldhagen Thesis and Historical Truth (Henry Holt, 1998) şi The Holocaust Industry: Reflections on the Exploitation of Jewish Suffering (Verso, 2000). Scrierile sale au apărut în ziare de prestigiu ca: „London Review of Books”, „Index on Censorship”, „Journal of Palestine Studies”, „New Left Review”, „Middle East Report”, „Christian Science Monitor” şi „Al Ahram Weekly”. În prezent, predă ştiinţele politice la DePaul University din Chicago.
Norman Finkelstein s-a născut cartierul Brooklyn din New York, în 1953. Este fiul lui Maryla Husyt Finkelstein, supravieţuitoare a Ghetoului de la Varşovia şi a lagărului de concentrare de la Maidanek, şi al lui Zacharias Finkelstein, supravieţuitor al Ghetoului de la Varşovia şi al lagărului de concentrare de la Auschwitz. Prima lui carte a dedicat-o părinţilor, despre care a scris: „Să nu iert şi să nu uit vreodată ceea ce lor li s-a întîmplat.” Eforturile sale se îndreaptă către păstrarea onestităţii istoriei holocaustului nazist.O serie de volume de mici dimensiuni în formatul desenelor pentru copii prezintă cititorilor americani pe gînditorii şi ideile cu influenţă – de ex. Freud pentru începători.Vecinii, a lui Jan T. Gross, este un fel de caricatură a acestei serii. Astfel, nu de mult Industria Holocaustului saluta pe cît de voluminoasa, pe atît de lipsita de valoare carte a lui Daniel Goldhagen, intitulată Hitler’s Willing Executioners [Călăii benevoli ai lui Hitler]. Volumul subţire al lui Gross echivalează cu un Goldhagen pentru începători. Semănînd mai mult sau mai puţin cu Hitler’s Willing ExecutionersVecinii poartă neîndoielnica pecete a Industriei Holocaustului. Prin Industria Holocaustului înţeleg acei indivizi şi acele instituţii care exploatează, în vederea profiturilor politice şi financiare, genocidul evreilor din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Asemeni cărţii lui Goldhagen, Vecinii este saturată de contradicţii interne. Într-un loc, Gross aduce la cunoştinţă că regimul comunist polonez postbelic îi urmărea în justiţie pe polonezii „care s-au angrenat în crima împotriva poporului evreu”, chiar şi torturîndu-i pe făptaşi ca să le smulgă mărturisiri[1]. În alt loc, el susţine că uciderea evreilor „nu a fost o încălcare ce ar fi justificat severa inculpare a justiţiei staliniste”[2]. În altă parte, Gross este încredinţat că a descoperit ceva nou în aceea că făptaşii Holocaustului au folosit, în completarea tehnologiei moderne, „metode primitive, străvechi şi arme ucigaşe”[3]. Şi încă, trei pagini mai încolo citează dintr-un memoriu ieşit din comun, publicat cu ani în urmă, în care se spune că făptaşii Holocaustului au folosit „furci şi cuţite de bucătărie”[4].

Pentru a da seama de motivaţia făptaşilor polonezi, Gross face referire la Christopher Browning şi Daniel Goldhagen[5]. Să nu ştie el că Browning şi Daniel Goldhagen ajung la concluzii diametral opuse? (Spre deosebire de Goldhagen, Browning nu crede că antisemitismul explică singur crimele făptuite de germanii obişnuiţi.) Ca document al antisemitismului vicios al polonezilor obişnuiţi din timpul războiului, Gross menţionează amintirile unui evreu polonez persecutat pe cînd era copil „de către o mulţime de femei care ar fi putut la fel de bine să-l lase în pace”[6]. Şi încă, prezenta mărturie, citată pe larg în nota care îi corespunde, subliniază că femeile poloneze nu erau „mînate de resentimentul pur sau de ură”, ci mai degrabă erau cuprinse de panică atunci cînd băiatul evreu „le-a căzut pe neaşteptate în mînă”[7]. În cartea sa, Gross numeşte Jedwabne un „pogrom”, „pogrom sîngeros” şi „pogrom criminal”[8]. Totuşi, într-un articol de după publicarea cărţii, obiectează că „ceea ce s-a întîmplat în Jedwabne a fost genocid. Nu poate fi numit pogrom.”[9] Ca să sporească valoarea rezultatelor cercetării sale, Gross umflă limbajul. Totuşi, prin atragerea ridicolului, retorica sa excesivă perverteşte memoria.

De asemenea, paginile din Vecinii sînt punctate de formulări absurde. Gross susţine că mărturiile supravieţuitorilor Holocaustului înfăţişează suferinţa evreiască într-o lumină peste măsură de pozitivă. „Toate acestea sînt o dovadă piezişă, care tinde într-un singur sens: toate sînt povestiri cu sfîrşit fericit. Toate au fost produse de cîţiva dintre cei care au fost îndeajuns de norocoşi să supravieţuiască.”[10] Este amuzant. Mărturiile lui Elie Wiesel şi Primo Levi debordează de bucurie? Banalul completează bizarul. „Nazismul – cugetă Gross – este un regim care face să curgă cele mai rele instincte ale fiinţelor umane”. Reamintindu-i pe polonezii care au colaborat mai întîi cu sovieticii şi apoi cu naziştii, Gross ne prezintă reflecţia profundă că unii oameni sînt oportunişti politici. El merge la baza acestui fenomen „în logica aţîţătoarei ciocniri dintre regimurile totalitare ale secolului al XX-lea”[11]. Şi încă, oportunismul politic este caracteristica de bază a acestor regimuri. Gross nu a avut nevoie să privească mai departe de propriii săi colegi de la New York University, precum profesorul Tony Judt, care a evoluat de la stîngismul la modă la anticomunismul la modă, după cum bate vîntul în viaţa culturală americană[12].

Cartea lui Gross reprezintă o producţie literară standard a Industriei Holocaustului. Două dogme inspiră această literatură: 1. Holocaustul marchează în mod categoric un eveniment istoric unic. 2. Holocaustul marchează apogeul unei uri iraţionale a ne-evreilor faţă de evrei. Niciuna dintre dogme nu rezistă unui examen metodic, şi totuşi ambele au utilizări politice: suferinţa evreiască unică acordă un titlu moral evreiesc unic, iar dacă ura ne-evreilor este iraţională, evreii nu poartă nici o responsabilitate pentru acest gînd.

„Aceasta este o carte oarecum tipică despre Holocaust – începe Gross – aşa încît, spre deosebire de studiile istorice pe care le scriem despre alte subiecte, nu văd posibilitatea epuizării discuţiei.” Ca parte a Holocaustului, Jedwabne este „în esenţa sa, un mister”. Spre deosebire de atrocităţile petrecute aiurea, putem înainta doar „ca şi cum ar fi posibil să înţelegem” (sublinierea lui Gross)[13]. Într-adevăr, sublinierile repetate ale lui Gross i-au luat patru ani încheiaţi pentru a pricepe „factualitatea” a ceea ce s-a întîmplat[14]. La Jedwabne, peste 1 600 de evrei au fost masacraţi de către vecinii lor creştini. În Ruanda, mai mult de 500 000 de tutsi au fost măcelăriţi de către vecinii lor hutu. Totuşi, Ruanda este inteligibilă, pentru că ea nu este Holocaustul.

Teza centrală din Hitler’s Willing Executioners este aceea că ura iraţională a poporului german – cîteodată „latentă”, cîteodată „manifestă” – a fost cauza principală a holocaustului nazist. Hitler a spus, potrivit lui Goldhagen, că totul a fost „dezlănţuit de înăbuşita pasiune antisemită”. Gross descrie în mod asemănător cazul Jedwabne. Deşi „în bune relaţii cu polonezii”, evreii din Jedwabne erau „întotdeauna conştienţi de ostilitatea latentă ... a populaţiei înconjurătoare” hrănită de „prejudecata medievală cu privire la crima rituală”[15]. Brusc, în iulie 1941 această ostilitate latentă devine mortală. Cu rolul naziştilor, „mărginit aproape la a face poze”, „jumătatea poloneză a oraşului şi-a ucis jumătatea evreiască” pentru „Dumnezeu ştie ce” motive[16]. Ca şi Goldhagen, relatarea lui Gross este un monument de întrebare de început. De ce, spre exemplu, acest impuls asasin dă pe-afară în iulie 1941, şi nu înainte? Gross însuşi observă că „nimic de acest fel nu a fost înregistrat” în istoria modernă a Poloniei[17]. Într-adevăr, prin înfăţişarea cazului Jedwabne într-un cadru explicativ anistoric al Industriei Holocaustului– un eveniment absolut unic în care ne-evreii i-au exterminat pe evrei pentru motive insondabile – Gross exclude pătrunderea plină de înţeles.


Cu toate că a stîrnit pasiuni în Germania, Hitler’s Willing Executioners nu a lăsat nici o urmă durabilă. Germanii s-au confruntat cu a lor „problemă evreiască” mult timp înaintea lui Goldhagen, iar cartea lui nu a adus nici o contribuţie nouă. Cu toate acestea, se pare că polonezii nu au ajuns să-şi stăpînească bine propria „problemă evreiască”, şi Gross le-a scos la iveală ceva material nou. Şocul şi senzaţia pe care cartea lui Gross le-a stîrnit în Polonia sugerează că polonezii tăgăduiesc aspectele urîte din trecutul lor. În acest fel, deşi incompletă şi pătată ideologic, Vecinii are potenţialul de a stimula în Polonia o folositoare şi necesară dezbatere. Şi totuşi, această potenţialitate poate fi irosită prin chestiunea controversată a compensaţiilor cu privire la Holocaust. În loc să separe net problema antisemitismului de cea a compensaţiilor, Gross le leagă una de cealaltă. Cu binecuvîntarea lui Gross, Vecinii a devenit o altă armă a Industriei Holocaustului în şantajarea Poloniei. În mod tragic, efectul asupra căutării de sine a sufletului polonez va fi asemănător unei reînsufleţiri a celor mai urîte stereotipuri antisemite.

Într-un articol recent, intitulat Perna doamnei Marx, Gross pretinde că polonezii leagă cartea sa de compensaţiile cu privire la Holocaust pentru că ei „îi asociază în mod spontan pe evrei cu banii”[18]. Şi încă, un capitol din Vecinii este dedicat pentru „Cine i-a deposedat?”. Faptul că Gross a ridicat această întrebare pînă la nivelul „marelui subiect”, te lasă perplex, de vreme ce el ne aduce la cunoştinţă că nu deplasează atenţia de la evreii supravieţuitori[19]. Aici Gross cade într-o altă contradicţie. Am văzut că Vecinii înfăţişează cazul Jedwabne ca pe un eveniment de neînţeles în care polonezii i-au măcelărit pe evrei pentru „Dumnezeu ştie ce” motive. Totuşi, în acest capitol Gross descoperă brusc că „dorinţa şi un neaşteptat prilej de a-i jefui pe evrei ... au reprezentat adevăratul factor motivant” [20]. Dar atunci de ce este cazul Jedwabne aşa de misterios? Pentru îmbogăţire au fost comise crime pe scară mare. (Colonizarea şi exproprierea terenurilor Lumii Noi şi a Africii au avut drept urmare nenumărate milioane de morţi.)[21] Dacă lucrurile stau aşa, concluzia nemenţionată este că justiţia reclamă retrocedarea proprietăţii furate. În Perna doamnei Marx, Gross face explicită această situaţie.

El reaminteşte povestea unei femei germane a cărei conştiinţă a fost chinuită după război douăzeci de ani încheiaţi, din pricină că se afla încă în posesia pernei unui evreu ucis[22]. Esenţial aici este că pentru Gross provocarea poloneză – reconcilierea cu trecutul, în vederea ispăşirii pentru cazul Jedwabne – constă în aceea că Polonia trebuie să înapoieze „perna doamnei Marx”. „Pentru a păstra compasiunea şi a ţine doliu pentru cei ucişi, aceasta este singura trebuinţă”, după Gross, care face din revendicarea proprietăţilor de către moştenitorii evrei „o problemă atît de jignitoare şi agasantă”. Pe de altă parte, „cei care plîng în cele din urmă soarta concetăţenilor evrei ... trebuie să ... se despartă de «perna doamnei Marx» fără nici o urmă de părere de rău”. „Alegerea în faţa căreia ne aflăm – conchide el – nu este grea.” Într-adevăr, n-ar trebui să fie, dacă problema ar fi fost aşa de simplă.

În primul rînd, Industria Holocaustului nu doreşte numai returnarea „pernei doamnei Marx”, ci vrea toată casa ei, şi chiar mai mult. Chiar dacă „greutatea pretenţiilor este potenţial enormă”, Gross asigură din nou că „nimeni nu trebuie vreodată să ridice pretenţiile pînă la o tranzacţie mai mare decît ceea ce posedăm în mod fizic”. Însă pretenţiile cu privire la Polonia nu sînt legate de victimele individuale sau de cele ale urmaşilor lor. De fapt, Industria Holocaustului minte, pretinzînd sute de mii de parcele din teritoriul polonez evaluate la mai multe zeci de miliarde de dolari. Gross nu poate fi mai candid cu privire la acest subiect.

În plus, cu asemenea cereri enorme nu vei obţine nicicînd o adevărată reconciliere. Industria Holocaustului nu-i reprezintă nici pe „cei care au fost ucişi”, şi nici pe supravieţuitorii evrei şi urmaşii lor. Luînd în considerare recentele evoluţii, ea este o jecmănire şi o escrocherie învăluită în mantia suferinţei evreieşti. În numele victimelor Holocaustului, Industria Holocaustului a pus stăpînire pe proprietăţile scoase de sub naţionalizare în fosta Germanie de Est, şi în prezent evreii moştenitori legitimi urmăresc Industria Holocaustului în justiţie ca să li le dea înapoi. Apoi, era cît pe-aci ca toţi banii depuşi în băncile elveţiene să ajungă nu la supravieţuitori sau la urmaşii lor, ci în visteria organizaţiilor evreieşti. De asemenea, în cazul depunerilor germane, Industria Holocaustului va reţine aproape sigur cea mai mare parte din banii destinaţi evreilor care au fost supuşi muncii forţate.

În vreme ce Gross salută „noua şi îmbucurătoarea realitate” din Polonia, în care avocaţii americani „ajută” la stabilirea pretenţiilor asupra proprietăţilor Holocaustului în conformitate cu normele de drept, pînă şi cotidianul conservator şi orientat spre afaceri Wall Street Journal îi învinuieşte pe aceiaşi avocaţi ca fiind „Noii Profitori ai Holocaustului”[23]. (Fără îndoială, este singurul jurnal care i-a atacat pe avocaţii Holocaustului după ce aceştia au luat drept ţintă marile corporaţii americane precum IBM.) Gross face diferenţa între „noua şi îmbucurătoarea realitate” din Polonia şi „lipsa de drept” a trecutului său comunist, atunci cînd „poate face dreptate”. Totuşi, în această „nouă şi îmbucurătoarea realitate”, acţionînd la porunca regimului Statelor Unite, Industria Holocaustului desfăşoară cele mai grosolane tactici de luptă pentru a forţa Polonia să se supună. Reluînd linia propagandistică favorită a Industriei Holocaustului, Gross scrie că „aici avem de-a face cu o problemă de etică, şi nu cu contabilitatea”. De fapt, aici avem de-a face pur şi simplu cu o problemă de huliganism cu privire la Holocaust.

Gross suferă că „trebuie să fim pregătiţi să dăm” înapoi proprietăţile, că „vom avea de plătit pentru pervertirea morală a uneia dintre generaţiile înaintaşilor noştri” şi aşa mai departe. Cine sînt aceşti „noi”? De treizeci de ani Gross locuieşte în Statele Unite, deţine cetăţenia americană şi predă la o universitate americană de prestigiu. Ce sacrificiu va trebui să îndure el dacă Industria Holocaustului falimentează Polonia? Într-adevăr, regimul Statelor Unite ciomăgeşte Polonia pentru a plăti compensaţii pentru Holocaust, însă Statele Unite deţin averi substanţiale ale victimelor Holocaustului depozitate în băncile americane în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. N-ar trebui Gross să-şi educe în materie de morală statul său de acum? Cu siguranţă că Statele Unite pot să-şi permită a plăti compensaţii pentru victimele Holocaustului mai mult decît Polonia. De asemenea, ele pot plăti compensaţii mai bine decît alţii – dar nu o fac – pentru numerosele victime ale crimelor lor, de la băştinaşii americani şi afro-americani, pînă la asiaticii din sud-estul Asiei şi locuitorii Americii Centrale.

Totuşi, cu un asemenea cinism limpede, Gross nu îl ajută pe ambasadorul israelian în Polonia, Shevach Weiss. Într-un recent interviu, Weiss recunoaşte făţiş că stavila pusă pretenţiilor asupra proprietăţilor evreieşti de dinainte de cel de-Al Doilea Război Mondial „mă jigneşte ca om, ca evreu polonez şi, de asemenea, ca liberal şi democrat”. El critică făţiş nedreptatea că evreii „au murit cu sentimentul că au fost trataţi într-un mod nedrept”, că sub regimul comunist „ei au făcut eforturi îndelungate să obţină vizele pe care autorităţile poloneze puteau să refuze să le acorde” şi că acum îşi vizitează fostele case şi magazine din Polonia, însă „nu pot intra în ele”. Nu este aceasta exact starea refugiaţilor palestinieni? Vorbind despre Jedwabne, Weiss se arată şocat că polonezii au putut să-i omoare pe vecinii lor evrei „şi după aceea s-au întors la casele lor, s-au culcat alături de soţiile lor, a doua zi şi-au luat micul dejun, iar mai tîrziu au mers mereu” să se roage. Nu asta fac israelienii în Cisiordania şi Gaza în fiecare zi? Într-adevăr, palestinienii nu pot să o facă, însă mirarea îi foloseşte primului ministru vinovat de enorme crime de război şi, de asemenea, de crime împotriva păcii, după cum se arată jignit Weiss „ca liberal şi ca democrat”[24].

În cele din urmă, Gross îi dojeneşte pe polonezi: „trebuie să ... ne confruntăm cu propriul nostru trecut”, şi îi ceartă pe profesorii polonezi pentru tăcerea lor cu privire la trecutul antisemit al Poloniei. Totuşi, americanii trebuie de asemenea să se confrunte cu propriul trecut, iar profesorii americani sînt la fel de tăcuţi cu privire la crimele Statelor Unite. În mod sigur, un profesor american ar risca mai puţine sancţiuni pentru spunerea adevărului decît un profesor polonez sub regimul comunist. Preşedintele New School for Social Research – situată chiar în spatele clădirii New York University, unde predă Gross – a comis crime odioase în Vietnam. A cerut Gross încriminarea lui penală? Polonia promite să-i urmărească în justiţie pe făptaşii polonezi ai masacrului de la Jedwabne. Este oare de conceput ca regimul Statelor Unite să-i aducă în justiţie pe criminalii săi de război?

Trebuie să ai un curaj absolut minor ca să ţii lecţii de moralitate Poloniei, instalat confortabil în oraşul New York. Pînă cînd va aplica propriului său stat şi sieşi standardele pe care le predică polonezilor, evlavia lui Gross nu merită nici o preţuire.
Traducere de Mircea Stănescu
NOTE
* O versiune prescurtată a acestui text a apărut în periodicul polonez „Rzeczpospolita”, pe 20 iunie 2001. (Prezenta traducere a fost publicată, cu acordul autorului, în revista „Timpul”, Iaşi, nr. 10 (octombrie) 2004. Redacţia a scos textul de pe site-ul său, drept pentru care îl republicăm aici - nota trad. din 2007.)

[1] Neighbors, pp. 15, 28. (V. trad. rom. Vecini. Suprimarea comunităţii evreieşti din Jedwabne, Polonia, Iaşi, Editura Polirom, 2001, trad. de Delia Cursan, prefaţă de Vladimir Tismăneanu – n. trad.).

[2] Ibidem, p. 216, n. 5.

[3] Ibidem, p. 124.

[4] Ibidem, p. 127.

[5] Ibidem, pp. 120-121.

[6] Ibidem, p. 134.

[7] Ibidem, p. 241, n. 2.

[8] Ibidem, pp. 77, 107, 121.

[9] Tygodnik Powszechny (volum care adună mai multe studii privitoare la cazul Jedwabne publicat în Polonia – n. tr.), p. 258.

[10] Neighbors, pp. 141-142.

[11] Ibidem, p. 117.

[12] Judt furnizează o delirantă prezentare („cu adevărat deschizătoare de drumuri ... lucrarea unui istoric maestru”) pentru coperta ediţiei americane a Vecinii-lor. Asemeni cărţii Hitler’s Willing Executioners, textul englezesc al lui Gross este ciuruit de limbajul pretenţios al pseudo-erudiţiei – „topos istoriografic," „trop hiperbolic”, „acest imperativ metodologic erupe din caracterul imanent al întregii evidenţe”, „în istoria societăţii orice este în legătură cu orice altceva” şi aşa mai departe. Ibidem, pp. 11, 21, 141, 168. Despre asemenea profunzimi ale minţii, un scriitor a remarcat sarcastic: „Răsună precum tunetul, dar de fapt este un sforăit.”)

[13] Neighbors, pp. 12-13, 21, 132.

[14] Ibidem, pp. 21, 140.

[15] Ibidem, pp. 37-38, 123-124, 150.

[16] Ibidem, pp. 9, 78, 125.

[17] Ibidem, p. 122.

[18] Tygodnik Powszechny, 11 februarie 2001. Gross se grăbeşte să-i acuze pe criticii săi polonezi de antisemitism. În „Gazeta Wyborcza”, el denunţă un profesor polonez pentru faptul că reînvie „clişeul antisemit ... că evreii «au mers ca vitele la tăiere în timpul războiului»”. (Crimă „inteligibilă”?, citat în Tygodnik Powszechny, p. 99.) De fapt, cei care relatează despre Holocaust, inclusiv Emanuel Ringelblum, folosesc în mod curent această expresie.

[19] Neighbors, p. 105.

[20] Ibidem, p. 110. Yehuda Bauer, marele preot al ortodoxiei Holocaustului, ne aduce la cunoştinţă: „Nici un istoric serios nu a pretins vreodată că jaful ar avea vreo motivaţie fundamentală pentru crimă. Jaful a fost efectul Holocaustului, iar nu cauza sa.” (Rethinking the Holocaust, New Haven, 2001, p. 48.) Astfel, dacă miza care a stat în spatele masacrului de la Jedwabne a fost îmbogăţirea, acesta nu poate fi socotit ca un capitol al Holocaustului.

[21] Neighbors.

[22] În afara altor trimiteri, tot ceea ce urmează este citat din Perna doamnei Marx.

[23] 11 aprilie 2001.

[24] Interviu cu Shevach Weiss, ambasadorul israelian în Polonia, în „Gazeta Polska”, 28 martie 2001.

joi, 21 noiembrie 2013

Putin’s First Stop in Israel at New Red Army Memorial, Syria and Iran Come After (PHOTOS)

Putin’s First Stop in Israel at New Red Army Memorial, Syria and Iran Come After (PHOTOS)

June 22, 2012 3:47 pm 6 comments
Russian President Vladimir Putin with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at the Jewish Community Centre in Moscow. Photo: wiki commons.
A historic memorial dedicated to the Red Army’s victory over Nazi forces during World War II will open next week in Netanya, Israel.
The monument is believed to be the first memorial dedicated to the Red Army’s victory over German forces during the second world war, outside of former Soviet Union states, and is the official basis for Russian President Vladimir Putin’s state visit to Israel next week.
A number of Russian billionaires, including Mikhail Fridman, Boris Mints, and German Khan, donated $600,000 to create the memorial, in conjunction with efforts made by the Russian Jewish Congress, the World Forum on Russian Jewry, and United Israel Appeal.
Israeli President Shimon Peres will join Putin and Yury Kanner, who heads the RJC, along with other state officials from both nations and Jewish leaders from around the globe, to mark the memorial’s opening in Netanya on June 25.
The Netanya memorial dedicated to the Red Army's defeat of Nazi forces during World War II. Photo: RJC.
“May 9th is ‘Victory Day’.  It is very important for Russian Jews and important for all Russians.  We are sponsoring a monument in Netanya, to all the Russian Jews living there – May 9th is their holy day,” Kanner told The Algemeiner in May, referring to the day in which Russians commemorate their defeat of Nazi forces during World War II.
Approximately 11 million Red Army soldiers were killed during World War II, including 120,000 Jews who were serving for the Soviet Union’s forces.
Following the event in Netanya, Putin is scheduled to travel to Jerusalem for a meeting with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, where the issues of Iran’s nuclear program and Russia’s continued support for Syrian President Bashar Assad are expected to dominate discussions between the two leaders.
In an interview with the Washington Post this week, Israel’s Defense Minister Ehud Barak stated that if Russia and the United States worked together to combat Assad’s crackdown of the Syrian opposition, a viable solution to the conflict could be reached.
If “America and Russia talk[ed] together about who can use what leverage, that could be extremely effective… It’s time for the world to dictate to Mr. Assad to move out of power or else. But the ‘or else’ can be convincing only if America and Russia will join hands,” Barak told the paper.
Putin’s last visit to Israel occurred in 2005, marking the first time a Russian president stepped foot on Israeli soil.
The Netanya memorial dedicated to the Red Army's defeat of Nazi forces during World War II. Photo: RJC
The Netanya memorial dedicated to the Red Army's defeat of Nazi forces during World War II. Photo: RJC
The Netanya memorial dedicated to the Red Army's defeat of Nazi forces during World War II. Photo: RJC.

luni, 18 noiembrie 2013

Student român la Londra: “Dumnezeu a fost ucis de Occident, VREAU SĂ MĂ ÎNTORC ACASĂ!”

Student român la Londra: “Dumnezeu a fost ucis de Occident, VREAU SĂ MĂ ÎNTORC ACASĂ!” Miercuri, 24 Iulie 2013 11:37


O scrisoare emoționantă a unei tinere studente plecată la studii în Marea Britanie circulă de câteva zile pe Internet. Viziunea româncei noastre despre Occident: un loc fără identitate, cu tradiții care se pierd încet-încet din cauza globalizării, în care cetățenii se tem permanent de extremismul islamic, în care nimănui nu-i pasă ce gândești sau ce dorești. Este inutil să vă spunem că scrisoarei tinerei se bucură de o audiență incredibilă pe rețelele de socializare.

“Sunt studentă în Londra la una dintre cele mai bune universităţi europene. Sunt mândră că am reuşit să ajung aici şi le voi fi recunoscătoare părinţilor mei pt educaţie şi efortul material extraordinar pe care l-au depus pentru a mă trimite la studii de calitate mereu.
Dar mă deranjează teribil întrebarea tuturor „Te mai întorci?” Şi uimirea clară la auzul unui ferm „da”. Acest DA nu era atât de ferm înainte de a mă muta în Londra. Înainte era un „mi-aş dori, dacă voi avea unde să mă întorc mă voi întoarce”.

Suntem o generaţie crescută într-o scârbă pentru patrie, am crescut cu Badea care înjura tara mereu, am crescut fiind educaţi să admirăm valorile occidentale „superioare” şi „ideale”.
Credem că politica, cultura şi educaţia cât mai internaţională este foarte benefică, credem În globalizare, suntem de acord câteodată că România e frumoasă dar păcat că e locuită şi parcă tot mai bine e în Londra… Români scumpi, cât putem să ne înşelăm…

Ce este Occidentul….?
Un loc care nu mai are identitate, globalizarea îi distruge încet încet toate tradiţiile, cenzura comunismului bolşevic s-a transformat în a fi , trăieşti cu riscul ca un islamist extremist poate să bombardeze pentrut Allahul lui locuitorii unei ţări în care el s-a mutat, istoria nu mai poate fi spusă pt că poate jigni anumite popoare, copiii pot fi ucişi în pântece de către propria lor mamă - avortul fiind văzut că o metodă contraceptivă în loc să i se spună crimă, Crăciunul şi Pastele precum şi alte tradiţii străvechi sunt doar un prilej de marketing , aici nu există nici un pic de profunzime,; relaţiile dintre oameni sunt pur profesionale, prietenia, iubirea sunt toate o afacere, tot ce facem e pentrut CV şi când vrem să ne căsătorim găsim noi pe perfectmatch.com ceva nu?

Lumea discuta oameni, nimănui nu îi pasă ce gândeşti, ce simţi ce îţi doreşti.
Puţini mai ştiu să iubească, feminismul distruge relaţiile bărbat femeie tot mai mult, gender role este considerat învăţat aşa că nu mai învăţăm copiii de mici să se comporte ca băietei sau fetiţe ci îi lăsăm pe ei să îşi aleagă ce sex vor să aibă, ajungându-se la un nr imens de homosexuali creaţi de societate,Dumnezeu a fost ucis de Occident.


De ce oare admiram atât de mult haosul Europei vestice?
Noi avem oameni, noi ştim să trăim, noi radem că fugim cu nasu de acasă o săptămână în munţi cu corturile.
Noi ne salutăm cu „Doamne ajută!”
Noi avem un pământ binecuvântat de oasele şi sângele atâtor martiri… De ce s-au sacrificat atâţia romani pt viitorul nostru şi noi fugim ca vitele în Occident?
De ce acceptăm ca Securiştii comunişti să ne conducă în continuare prin politica şi educaţie?
De ce acceptăm ideile occidentale cu braţele deschise?
De ce acceptăm ca bărbaţii noştri să fie carne de tun pt NATO dar nu suntem în stare să ne recuperăm Moldova de peste Prut după atâţia ani de la căderea comunismului?
De ce acceptăm ca în continuare memoria luptătorilor anticomunişti să fie călcată în picioare şi la 22 de ani de la aparenta schimbare a regimului încă nu le sunt recunoscute meritele?
De ce eşti drogată scumpa Românie cu iluzii occidentale?
În Occident unde pleacă bieţii romani să facă o pâine, germanii, francezii, englezii îi tratează ca pe nişte sclavi, fiind roman eşti privit ca o subrasa, în Anglia un non-european are mai multe drepturi şi privilegii doar datorită faptului că a trăit sub dominaţia imperiului pt decenii…
Şi noi românii care avem o ţară superbă, un pământ fertil, plin de zăcăminte, Roşia montană, delta, Carpaţii, Dunărea, Marea Neagră stăm să cerşim şi să ne umilim pt o pâine prin Anglia, Italia şi Spania….

Îmi plânge inima când văd cum sunt trataţi pe pământ străin când acasă la ei puteau mânca din belşug, dacă nu ar fi fost lăcomia hoţilor de la putere… care au vândut țara pe nimic.

VREAU SĂ MĂ ÎNTORC ÎN ROMÂNIA cu toate că nu voi avea niciodată banii pe care i-aş avea lucrând aici. Dar cum spunea tatăl lui Nicolae Steinhardt : vei avea zile frumoase dar nopţile îţi vor fi îngrozitoare.

Omul nu are numai trup de hrănit, mai e şi sufletul. Şi mai distrugătoare este setea şi foamea sufletului îndepărtat de pământ şi de neam decât foamea trupească…
Aşa că români, plecaţi, plecaţi la studii, plecaţi ca să vedeţi în ce hal a ajuns occidentul liberal, plecaţi şi învăţaţi să vă iubiţi ţară şi realizaţi ce frumuseţe aţi lăsat în urmă.

Şi apoi ne vom întoarce cu toţii, valuri valuri, cu şi mai multă forţă şi dorinţa de schimbare, şi după 68 de ani de asuprire, România va fi a românilor din nou, aşa să ne ajute Dumnezeu!”

Cristiana Maria Mărcuș

(Sursa: rbnpress.info)

Viata merita traita cu optimism si incredere.
Ceea ce gandim, atragem, asa ca atentie la ganduri si cuvinte :)

vineri, 8 noiembrie 2013

Guvernul României are obligația să investească banii europeni pentru o reală incluziune a romilor în perioada 2014 – 2020 ?

COMUNICAT DE PRESĂ

Guvernul României are obligația să investească banii europeni pentru o reală incluziune a romilor în perioada 2014 – 2020

București, 8 noiembrie 2013 ● Draftul Acordului de Parteneriat, așa cum a fost el lansat în dezbatere publică de către Ministerul Fodurilor Europene, nu abordează temeinic nevoile prioritare ale romilor din România, Guvernul neasumându-și niciun angajament strategic în ceea ce privește integrarea romilor pe piața muncii, accesul la locuire, creșterea accesului la servicii de sănătate sau educația continuă pentru populația romă.

Prin acest document Guvernul nu face proba unui răspuns adecvat la așa numita “problemă romă” pe care au semnalat-o mai multe state europene de la aderarea României în 2007 și până în prezent, contribuind astfel la perpetuarea unui fenomen de discriminare/segregare a romilor în Europa.

Organizațiile reprezentative ale romilor alături de alte organizații implicate în monitorizarea procesului de pregătire a priorităților de finanțare în cadrul următorului excercițiu financiar din fonduri structurale 2014 – 2020 critică versiunea curentă a documentului prezentat de Ministerului Fondurilor Europene și solicită ca în etapa următoare Guvernul să abordeze cu prioritate următoarele 3 domenii pe care le considerăm fundamentale pentru incluziunea romilor, în sensul:

  1. Să explice, prin angajamente concrete, cum va crește efectiv accesul comunităților de romi la servicii de bază în sănătateși care este rolul mediatorilor sanitari în acest context;
  2. Să își asume angajamente clare, prin prezentarea unor indicatori de realizare a obiectivului în ce privește integrarea oficială a romilor pe piața muncii;
  3. Să identifice/localizeze mai clar tipurile de intervenții vizate în ceea ce privește creșterea accesului la educație a copiilor romi (și corelativ prevenirea fenomenului de abandon școlar), respectiv educația continuă și de tip a doua șansă pentru adulții romi.

Apreciem că actuala formă a Acordului de Parteneriat nu exprimă un angajament clar al autorităților române în sensul abordării strategice a nevoii comunităților de romi din România, Guvernul României fiind în continuare restant în ceea ce privește finalizarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2012-2020. Documentul abundă în exprimări ambigue/generale care nu dovedesc o bună cunoaștere a problemelor din comunitățile de romi și nici nu dau posibilitatea de a fi pe viitor urmărite eventualele progrese.

Organizațiile semnatare atrag atenția asupra faptul că liniile de finanţare viitoare trebuie să atingă şi problemele identificate ale romilor iar atenția acordată romilor în acest document trebuia realizată cu o specificare concretă a domeniilor de acțiune. Asigurarea acoperirii problematicii rome într-o manieră complexă ar fi determinat o acoperire a principalelor probleme cu care se confruntă romii, inclusiv discriminarea şi stima de sine.
Atragem atenția Guvernului că în lipsa stabilirii asumării unor grupuri prioritare cu nevoi distincte în cadrul categoriilor vulnerabile menționate în document, rezultatele obținute în urma investițiilor făcute din viitoarele fonduri europene nu vor fi nici sustenabile, nici asimilate de comunitățile de romi pentru o veritabilă integrare.

Cerem Guvernului României să organizeze în cel mai scurt timp o consultare cu organizațiile noastre, având în vedere că fondurile europene din viitorul exercițiu financiar reprezentă nu un scop în sine, ci o șansă (poate cea mai importantă) pentru creșterea nivelului de integrare al romilor în România.


Organizații semnatare:

Centrul Romilor pentru Intervenţie Socială şi Studii - Romani CRISS
Alianța Civică a Romilor din România
Asociația ȘANSE EGALE  Zalău
Asociația pentru Apărarea Drepturilor Omului "Șanse Egale pentru Romi și Sinți"
Asociația Studenţilor Romi "Romano Suno"  Cluj Napoca
Asociația Thumende Valea-Jiului
Asociația Femeilor Ţigănci " Pentru Copiii Noştri",Timişoara
Asociația Amare Phrala, Cluj Napoca
Asociația Jurnaliştilor Rromi, Bucureşti
Asociația Nevo Parudimos, Caraş Severin
Asociația Romii Ursari, Iaşi
Centrul Cultural O Del Amenta, Prahova
Alianța pentru Unitatea Romilor – Filiala Brăila
Fundația Ruhama, Oradea
Fundația Wassdas
Asociația T.R.U.S.T – Craiova
Uniunea Democrată Culturală a Romilor din Valea Jiului
Agentia de Dezvoltare Comunitară „INTER-ACTIVA” Botoșani
Asociația Eltera, Brasov
Asociația Generatia 2008, Brașov
Unirea Romilor, Cluj Napoca
Asociația Şanse Egale pentru Femei şi Copii - Sălaj
Asociația ARES'EL, Ploiești
Centrul de Resurse Apollo, Ploiești
Asociația Institutul pentru Politici Publice

Pentru informații suplimentare, contactați Marian Mandache, la telefon 021 310 70 70

Comentariu de Dan Culcer/
La Paris, acum câteva săptămâni, am discutat cu «romul», adică țiganul din Ploiești (așa zicea el) care, lângă Turnul Eiffel, făcea de pază ca să-și poată avertiza ciracii, complicii, echipa formată din cinci persoane, la apropierea poliției. 
Am aflat că argumentul în favoarea acestei activități ilegale (jocuri de noroc în spațiul public, fără impozit, venit net între 500 și 2000 euro pe zi, adică dacă împărțim egal 400 de euro pe cap de membru al echipei- trei bărbați și două femei) este faptul că tâmpiții care mizează o fac de bună-voie. 
Dacă jocul ar fi bazat pe hazard, aș putea accepta argumentul. Dar jocul e bazat pe o escrocherie, prin complicitatea dintre cei care fac parte din echipă și sunt lăsați ca să câștige pentru a încuraja miza celor care nu știu cum funcționează această combinație între pungași. La un astfel de venit neimpozabil, comunitatea romă și ongeurile mai sus citate ar trebui să-și strângă rândurile pentru a obține ca o parte din acești bani să devină contribuție la rezolvarea scolarizării și integrării țiganilor, mai ales a celor care nu știu să joace și nici să fure, nici să cerșească. Care nu au nici o meserie. Sunt destui. Aceștia sunt săracii țigani care au nevoie de fonduri europene. Cei care lucrează nu au nevoie de ongeuri. În Ardeal sunt destui țigani meseriași care lucrează bine și câștigă bine și nu au nevoie de ajutorul nimănui, dimpotrivă ar putea să-și ajute corelegionarii neputincioși, dar nu știu dacă au interesul. Ar fi o concurență. Așa era refuzată concurența lăutarilor țigani de la sate de lăutarii țigani de la orașe în Ardeal, după 1920, așa cum reiese clar din documentele de arhivă publicate de Centrul de cercetare pentru istoria minorităților din Cluj.
Desigur, o parte a gaborilor din comunitatea țiganilor ardeleni—maghiarofoni—are alt statut. Nu vezi nici un pantalonar cu pălărie neagră cu boruri late la Paris, cerșind sau organizând jocuri de noroc prin metro sau prin alte locuri publice. Oare de ce? 

Așa vrea să am răspunsul onorabililor care reprezintă asociațiile mai sus citate. Până atunci, eu refuz să particip la acest joc al cerșătoriei organizate asociativ. 
Aștept rapoaretele de utilizare a fondurilor deja afectate acțiunilor de integrare. Știu că există structuri care au filat sume importante, fără alt folos decât propriul lor folos. Nu e vorba doar de organizații ale țiganilor ci și de organizații sau persoane politice române care au pompat astfel de fonduri. Să cercetăm. Tonul revendicativ al scrisorii de mai sus este acceptabil doar după ce vom avea acces la rapoartele financiare pe ultimii 20 de ani.
Câtă vreme aceste organizații vor explica segregarea sau discriminarea prin cauze exterioare comportamentului UNORA dintre membri comunităților țigănești, transferînd greul responsabilității și obligațiile doar pe ne-romi, nimic serios nu se va putea face pentru a șterge impresia proastă pe care o impun escrocii de genul celor amintiți la începutul acesui comentariu. Studenții din Cluj de origine romă se adună într-o organizație științifică comunitară. Nu este asta ghettoizare și auto-segregare? Recunoașterea limbii romilor ca «limbă europeană» (oricine își poate da seama că unificarea lingvistică este imposibilă acum) este iarăși o segregare și ghettoizare inutilă. 

Una dintre activitatile permanente ale organizatiei o reprezinta “Cercul Stiintific Romano”, intalniri saptamanale ale studentilor romi la sediul organizatiei (Camin A4 et.3), in cadrul careia promoveaza cultura, limba romani si istoria romilor precum si aspecte din viata si problemele actuale cu care se confrunta populatia roma.

Aștept momentul când aceste organizații unificate și centralizate, precum s-a întâmplat cu Alianța Israelită Universală la finele secolului al XIX-lea, la baza Sionismului, vor cere un teritoriu în Europa sau aiurea pentru un stat al țiganilor. Să văd cum se vor descurca politicienii cu rasismul țiganilor dintr-un stat fără nici o tradiție și cu xenofobia anti-țigănească care va exploda atunci. Se pot căuta soluții mai puțin explozive.

Dan Culcer

vineri, 1 noiembrie 2013

La grande méchante Russie par Inna DOULKINA

Vă rog să citiți acest text selectat de mine, în speranța că vă poate interesa. Cu prietenie, Dan Culcer

La grande méchante Russie

Inna DOULKINA publié Jeudi 24 octobre 2013

http://www.lecourrierderussie.com/2013/10/24/grande-mechante-russie/

On a toujours su, en Occident, que les Russes sont des brutes et des ivrognes. La semaine dernière, après les émeutes qui ont enflammé le sud de la capitale, on s’est souvenu qu’ils sont encore racistes.

« Les Russes aiment toujours autant les pogroms », titraient la revue The New Republic et l’article d’une journaliste américaine d’origine russe, Julia Ioffe. Les Américains sont directs – et là où les journalistes français citent prudemment des experts affirmant que « la xénophobie est le socle commun de tous les courants politiques en Russie », eux donnent libre cours à leur sainte colère : « Le problème de la Russie, c’est que c’est le facteur racial, et non économique, qui crée la tension au sein de la société », écrit Julia Ioffe. Autrement dit, si les Américains ont des problèmes avec leurs immigrés, c’est qu’ils ont à cela de bonnes raisons, alors que la violence russe est gratuite. Les Russes haïssent leurs immigrés juste pour leur peau mate, leurs cheveux noirs et leur religion musulmane. Car que faudrait-il de plus à ces bêtes féroces pour s’adonner à leur racisme congénital qui, comme le remarque Le Monde (citation d’expert à l’appui, évidemment), « est caractérisé par une grande expression de violence » ?..

La Russie a encore joué, dans la conscience des journalistes occidentaux, son rôle de bouc émissaire. Ce n’est pas nouveau. Elle semble y exceller depuis l’invention de la presse. Parce qu’en lisant les journaux, cela semble tellement simple, depuis l’étranger, d’écrire sur la Russie. Nul besoin d’en apprendre la langue ni l’histoire, d’en lire les grands auteurs ni d’en étudier les penseurs. Dans la pensée occidentale, la Russie est depuis longtemps décortiquée, examinée, expliquée. Le code russe est déchiffré – tous les éléments qui constituent sa formule ont été relevés. L’autopsie est terminée. Dégagez-moi ce cadavre.

Parce que la Russie, dans les écrits des journalistes étrangers, a bien l’air morte. On dirait la mise en scène d’une pièce maintes fois lue et répétée, où tous les rôles sont distribués depuis des siècles. Voyez le dictateur qui écrase de sa botte la démocratie naissante. Voyez maintenant ceux qui incarnent cette démocratie, les chevaliers de l’opposition, à qui l’on ne pourrait reprocher que leur idéalisme généreux. Parce que sur le reste, ils sont parfaits. Et puis, le peuple, là-bas, qu’on peut plaindre mais dont il faut surtout avoir peur – parce qu’il est raciste et se régale des pogroms.

L’interprétation est facile, séduisante. En rejouant aux lecteurs cette pièce éternelle de la Grande Méchante Russie, les journalistes occidentaux sont sûrs de marquer les esprits, et des points. Regardez comme ils sont mauvais, ces Russes, hurlent leurs lignes, comme ils sont différents de nous, si gentils. Difficile de résister. Et pourtant, il le faut.

Il le faut, parce que si les Russes sont descendus nombreux dans la rue le 13 octobre dernier pour protester contre le meurtre d’Egor Chtcherbakov, 25 ans, poignardé par un immigré azerbaïdjanais et décédé sur les genoux de sa fiancée, c’est probablement qu’eux aussi, les Russes, ils avaient d’autres raisons que la xénophobie primaire. C’est contre le passé que se sont levés, en réalité, les habitants du quartier de Birioulevo, contre une image figée dans laquelle leurs autorités municipales les contraignaient à vivre, ignorant royalement la marche du temps.

Depuis que le Sibérien Sergueï Sobianine a remplacé à la tête de Moscou son prédécesseur excentrique, la capitale russe se débarrasse peu à peu de sa vieille peau héritée des années 1990 : de tous ces marchés où les commerçants azéris revendaient des caleçons chinois et des maillots de corps confectionnés par des Vietnamiens dans les caves alentour. Sur ces marchés, l’esclavage florissait et les règlements de compte étaient chose courante. Les vendeurs ne payaient pas l’impôt mais versaient tribut aux mafias qui les contrôlaient. Le nouveau maire s’est efforcé de fermer ces foyers de criminalité. Mais une poignée d’acteurs, les plus puissants, ont résisté. Parmi eux, les responsables officieux du marché de Birioulevo, qui s’étendait sur plus de 35 hectares et employait plus de 10 000 immigrés clandestins, originaires du Caucase et d’Asie centrale. Des années durant, les habitants du quartier en ont demandé la fermeture. Finalement, il leur aura fallu pour l’obtenir perdre un de leurs voisins, et répondre par la révolte à ce meurtre gratuit : Egor Chtcherbakov avait juste osé défendre sa fiancée des attaques d’un inconnu – ce dernier lui a porté un coup mortel.

Les habitants de Birioulevo sont descendus dans la rue parce qu’ils étaient excédés. Excédés de vivre près d’un marché où la mafia azerbaïdjanaise imposait tribut au moindre commerçant, où les gens se perdaient à jamais, et où le russe était devenu langue morte. Les habitants de Birioulevo étaient las de partager leur espace vital avec ces hordes d’hommes seuls, se déplaçant en groupes, communiquant exclusivement dans leur langue et réglant leurs affaires à coups de bagarres au couteau.
Par ce geste, les Russes ont adressé aux immigrés un message simple et clair : si vous voulez vivre parmi nous, respectez ceux qui constituent votre entourage. La règle n’a rien de compliqué, et son respect ne demande, généralement, pas d’efforts surhumains. Ainsi une étrangère qui se rend en Iran cachera-t-elle ses cheveux sous un foulard dès l’avion. Une Russe qui vit aux États-Unis n’ira pas danser en pleine ville en kokochnik. Nous avons l’obligation de respecter la culture de l’Autre, et le droit d’exiger ce même respect vis-à-vis de la nôtre. Parce que le joli monde globalisé et sans frontières n’existe que dans les têtes de ceux qui y croient. En réalité, la planète reste divisée en États souverains, dont les habitants ont, du Bien et du Mal, des visions très variées. Et pour garder ce monde en paix relative, il est devenu vital d’en respecter les différences. Les Russes semblent simplement l’avoir compris.

joi, 31 octombrie 2013

Gary Brumback-Filantropia - o poliță de asigurări pentru multinaționale

Vă rog să citiți acest text selectat de mine, în speranța că vă poate interesa. Cu prietenie, Dan Culcer
28 octobre 2013
Article en PDF : Enregistrer au format PDF

Ces ONG qui sont-elles et que font-elles réellement ? Souhaitant mettre en question les privilèges des multinationales, Gary Brumback décide de contacter plusieurs ONG pour obtenir leur soutien. Sur 176 ONG contactées, aucune réponse probante. Il décide dès lors de mener l’enquête pour en apprendre plus sur le secteur. Des financements qui semblent parfois douteux, des dirigeants d’entreprises dans les conseils d’administration ou encore des gens de l’élite du pouvoir américain, des missions floues et une impossibilité d’évaluer les résultats... Une partie du secteur non-lucratif semble être faite de faux-semblants !

Au commencement

Tout a commencé il y a quelques années avec la publication de The Devil’s Marriage (Le Mariage du Diable). Une œuvre en deux parties, l’une racontant comment la corpocratie dirige et ruine l’Amérique et la majorité du reste du monde, l’autre présentant 180 initiatives proposées pour mettre un terme au règne tyrannique et prodigue de la corpocratie. Ces initiatives étaient regroupées en sept catégories selon leur objectif de réforme stratégique :
(1) informer le public, des étudiants aux seniors, à propos de la corpocratie ;
(2) mobiliser et organiser l’opposition à la corpocratie ;
(3) réformer le système politique ;
(4) mettre au jour les bases légales de la corpocratie (par exemple la personnalité juridique des entreprises) ;
(5) mettre fin aux guerres et aux passe-droits financiers des entreprises ;
(6) rendre les entreprises responsables de leurs actes et de leurs conséquences ; et,
(7) mettre fin au capitalisme anti-démocratique.
Le cœur de la seconde partie du livre est ce que j’appelle à présent le « pouvoir démocratique à deux poings » pour mettre KO, au figuré, la copocratie. Un poing serait une coalition de nombreux segments de notre société (par ex. les groupements actifs de citoyens) qui fournirait la pression politique en appui d’un plan coordonné de réformes stratégiques qui seraient mises en œuvre par l’autre poing, un réseau en ligne de nombreuses ONG qui prétendent chercher à changer le status quo contrôlé par la corpocratie, mais qui n’unissent pas leurs efforts et ne changent clairement pas le statu quo. J’ai alors proposé dans ce livre la création d’un réseau que j’ai appelé la Chambre de la Démocratie des États-Unis comme contrepartie à l’un des alliés les plus fidèles de la corpocratie, la Chambre du Commerce des États-Unis.

Le livre a provoqué des soutiens enflammés, dont un en particulier m’a encouragé à commencer cette odyssée : « Les ONG combattent la Corpocratie une entreprise à la fois depuis 30 ans… et perdent. Brumback nous explique pourquoi, nous donne un plan de bataille, et nous met au défi d’unir nos forces pour reprendre notre démocratie en main. C’est le défi américain principal du 21esiècle. La Corpocratie ne peut durer plus longtemps. Ne vous contentez pas de lire ce livre. Agissez. Maintenant ! ».

J’ai alors décidé d’envoyer des courriels à un certain nombre d’ONG pour voir si je pouvais les persuader de créer et de gérer un tel réseau.

Voici quelques exemples de mes courriels-types :

La vérité nue en la matière est que nous faisons face à des entreprises corrompues et des politiciens véreux. Et c’est pourquoi je vous écris au sujet d’une idée dont j’espère qu’elle sera considérée sérieusement par votre organisation.
Je suis à la recherche d’organisations qui cherchent véritablement à mettre un terme au pouvoir de la corpocratie mais qui sont pour la plupart déconnectées les unes des autres, principalement concentrées sur des problèmes précis plutôt que sur des objectifs de réformes stratégiques de grande ampleur, aux ressources limitées et qui n’ont pas obtenu un soutien populaire assez massif pour mener à bien leurs initiatives.

Ce qu’un tel réseau en ligne d’organisations accomplirait et ce à quoi il ressemblerait est illustré sur le site Democracy Power Page. J’insiste sur le fait que ce n’est qu’une illustration.

Le réseau prendrait ses propres décisions. Je veux également souligner qu’être membre de ce réseau n’est pas destiné à compromettre l’existence, l’histoire, les ressources et les objectifs des membres du réseau.

Lorsqu’un nombre suffisant de soutiens aura été obtenu, cette liste sera envoyée à ceux qui en font partie. Il leur sera offert de rester sur cette liste pour le moment ou de s’en retirer. La liste sera ensuite envoyée aux donateurs potentiels à qui sera demandé s’ils envisageraient de financer le démarrage et l’action initiale du réseau, avec la possibilité de continuer à le financer. Selon la réponse positive des donateurs, ceux parmi la liste qui sont prêts à former le nouveau réseau l’organiseraient et le développeraient et soumettraient un plan d’initiatives réformatrices pour financement éventuel.
Puis-je ajouter votre organisation à cette liste ? Simplement y apparaître, montre votre soutien à l’idée et ne vous lie à aucune action future même si un financement externe devenait disponible. Je ne demande rien de plus que votre soutien à cette idée, un geste qui montre que vous n’y êtes pas opposé et qui ne vous coûte rien.

Notez qu’une séquence de multiples étapes était proposée, le soutien à l’idée étant la première d’entre elles. Je ne demandais, en d’autres termes, aucun engagement de leur part au-delà de cette étape.

J’ai soigneusement établi une longue liste d’ONG qui paraissaient importantes dans leur domaine. J’ai doucement commencé à contacter certaines d’entre elles en espérant susciter de l’émulation en cours de route pour pouvoir montrer à de futurs contacts que la liste était en train de s’allonger.

Rapport à mi-parcours : aucun progrès
Vers la moitié de cette aventure, j’ai écrit un rapport de mes « progrès » en expliquant aux lecteurs que je n’avançais pas plus que si je courais sur place. J’ai inclus dans ce rapport mon évaluation subjective des accomplissements de deux ONG. Cette évaluation ne diffère pas de celle que je ferai brièvement de toutes les ONG contactées.


J’ai ressenti à mi-parcours que l’aventure s’avèrerait probablement vaine. Mais j’ai décidé de continuer à contacter les ONG qui restaient sur ma liste. J’avais commencé à lire des ouvrages sur les œuvres de bienfaisance et le secteur à but non lucratif, complexe économique dont je n’avais même pas entendu parler lorsque j’avais débuté cette entreprise. Je me demandais si ce complexe existait vraiment.

La fin

Je me suis arrêté après que toutes les 176 ONG sur ma liste eurent été contactées, la plupart à deux reprises ou plus et quelques rappels. Cinq oui ; cinq de plus que zéro ont accepté l’idée. Des autres, 32 ont décliné (généralement via des justifications mielleuses) et 139 n’ont pas répondu ou ont tergiversé et jamais décidé. Si j’avais seulement pu obtenir cent réponses enthousiastes de plus comme celle-ci, du fondateur d’une ONG :

« Salut Gary, tout ce que j’ai lu me semble positif. Je suis à fond pour qu’on s’en prenne à la corpocratie. Vous avez mon soutien. Quel est ton numéro de téléphone ? Peace, XX. »

Autopsie : profil du complexe
Alors que j’avais misérablement échoué à obtenir le soutien d’un nombre substantiel d’ONG, j’avais réussi à me démontrer en tout cas que j’avais eu affaire au complexe. J’ai décidé de le tester un peu pour en apprendre plus sur son financement, ses ressources humaines, ses activités et ses résultats (je vais partir du principe que les cinq ONG participantes sont à mille lieues de ce complexe).

Missions des ONG
Sur chaque site Internet d’ONG apparaît une espèce de déclaration de sa mission. En voici un petit échantillon :

arrêter et faire faire machine arrière au terrible programme de guerre, de répression et de théocratie. Protéger et faire avancer les droits garantis par la Constitution américaine et la Déclaration universelle des Droits de l’Homme. Améliorer la démocratie en révélant les abus de pouvoir, la corruption et la trahison de la confiance par de puissantes institutions privées et publiques. Construire une nouvelle économie qui met l’emphase sur le bien-être des gens et de la planète. Donner aux peuples de partout le pouvoir de susciter le changement auquel ils veulent assister. Mettre un terme aux violences domestiques. Faire avancer la cause de la justice pour tous les Américains, renforcer l’aptitude des communautés d’intérêt public à influencer les politiques publiques, et permettre l’éclosion de la prochaine génération d’avocats. Susciter le bien-être économique et social, la sécurité et les opportunités pour tous les américains. Défendre un système international plus ouvert, plus sûr, plus prospère et plus coopératif. Améliorer la vie des Américains à travers des idées et des actions. Modérer les abus des entreprises et les rendre publiquement responsables. Mettre un terme aux droits des entreprises qui détruisent l’environnement, notre avenir et la démocratie. Mettre un terme à l’industrie nucléaire. Transformer nos élections pour accéder sans limites et sans fraudes à la participation, à un spectre complet de choix sensés et à la règle de la majorité avec une représentation juste et une voix pour chacun. Construire un environnement plus propre et meilleur pour la santé et un monde plus sûr. Inspirer, rendre puissant, motiver et enseigner une participation citoyenne qui aurait un impact. Aider à construire un mouvement citoyen qu’on ne peut arrêter, qui exige et propose des réformes durables. Mettre en œuvre des réformes structurelles à long terme. Développer des leaders progressifs.

Quelle liste de faux-semblants ! Si ces ONG s’attendaient vraiment à accomplir leurs missions ils se fixeraient des « objectifs élevés ». Parmi de nombreuses autres choses, ceux-ci seraient clairs et spécifiques, traçables et appréciables, difficiles mais atteignables. Je n’ai trouvé qu’une poignée d’ONG qui allaient au-delà de leur déclaration de mission pour décrire leurs objectifs et pas une seule ne s’approchait d’un objectif élevé. Si ces ONG représentent en effet le complexe, leurs missions ne correspondent pas à leurs véritables objectifs car s’ils devaient les atteindre, la corpocratie n’existerait plus, tout comme les ONG. Le véritable but semble être de juste exister et montrer un peu d’activité. Même si ce n’était pas le cas, soit les ONG se rendent compte qu’ils n’ont pas la capacité, divisées comme elles le sont, de mener à bien leurs missions dans cette vie, à moins de se faire d’énormes illusions.

Financement des ONG

Se pencher sur l’état du financement des ONG et faire quelques calculs, comme l’extrapolation avec les ONG pour lesquelles aucune donnée n’est disponible et la prise en compte de l’inflation, j’estime que les 176 ONG manipulent à peu près 1,4 milliard de dollars et ceci ne prend pas en compte tous les avoirs qui n’étaient souvent pas librement consultables. Une estimation peut-être au rabais. Le montant médian est d’environ 1,4 million de dollars par ONG mais 19 d’entre elles pèsent 10 millions de dollars ou plus et quatre d’entre elles plus de 100 millions de dollars chacune.


Alors que les ONG sollicitent et acceptent les donations individuelles, le principe des membres et dans certains cas les revenus de marchandise principalement promotionnelle, la plus grande partie du financement passe par un cordon ombilical de bourses gouvernementales et/ou de donations de fondations, et dans certains cas, aussi directement de la part d’entreprises, dont certaines devraient être en prison. Ce qui permet cela est l’exemption d’impôts offerte par le gouvernement aux donateurs et aux ONG.

Collectivement, les ONG que j’ai contactées ont les moyens financiers de s’associer et mettre en place un réseau sans financement additionnel, mais ils sont sous le joug de ce cordon ombilical. Ils perdraient probablement immédiatement ce financement s’ils s’unissaient et commençaient à demander de vraies réformes.

La longévité des ONG

Une fois lancées, les ONG parviennent à durer en ne secouant pas l’état des choses. Quelques-unes ont plus de 40 ans, et une a près de 100 ans.

Alliances et partenariats des ONG

L’absence d’unité entre les ONG, comme soulignée dans mon livre, est toujours d’actualité. Une minorité des ONG contactées veulent décupler leurs efforts en formant des alliances ou partenariats avec d’autres ONG et organisations. Mais les liens se font essentiellement entre organisations qui ont des missions similaires et je n’ai pas trouvé de cas significatif de grande alliance regroupant plusieurs missions. Il y a très peu de cas d’ONG contactées collaborant avec d’autres ONG contactées. Mon impression particulière est que les ONG sont férocement protectrices de leur pré-carré et voient les autres ONG non comme des collaborateurs potentiels mais comme autant de compétiteurs lorgnant vers la même manne de financement.

Les gens des ONG

L’ONG-type a une liste de directeurs et de personnel. Certaines ONG y ajoutent également des experts, des comités de conseil, des associés, des stagiaires et des volontaires. Comme les conseils d’administration sont au volant et que le personnel suit la même direction, penchons-nous brièvement sur ces deux catégories de personnes.

Conseils d’administration

Le nombre moyen de membres des CA et d’environ 14, et plusieurs ONG ont des CA pléthoriques de 25 membres ou plus. Quelle que soit leur taille, mon impression est que ce sont des sélections de dignitaires disposant d’un réseau de financement et qu’ils donnent des orientations par défaut à leurs équipes (c’est à dire les empêchent de vraiment toucher au status quo). En consultant le profil des membres de quelques larges CA, j’y ai trouvé d’anciens et d’actuels membres du Congrès, des cabinetards et des collaborateurs de la Maison Blanche (dont deux au moins étroitement impliqués dans la mise en œuvre et l’exécution de l’invasion de l’Irak et la plus grosse crise économique depuis la Grande Dépression) ; d’anciens et d’actuels dirigeants d’entreprise, des membres de cabinets d’avocats ; des professeurs d’université ; des présidents de syndicats ; etc., etc. Ces gens font partie des élites du pouvoir américain, bien éloignés des sans-voix et recrutés dans les CA en tant qu’aimants à financement. Avec des gens pareils, le personnel qui récolte des fonds fait plus de collecte que de porte-à-porte.


Le personnel

Dans certaines ONG, les membres du CA sont plus nombreux que le personnel. À l’inverse, quelques-unes emploient un personnel énorme, se comptant en centaines d’employés. Le nombre moyen de membres du personnel est d’environ 26 personnes. Un think tank disposant d’un budget de près de 40 millions de dollars emploie une centaine de thinkers. Ce qui représente beaucoup de réflexion à prix fort !


La dénomination des fonctions du personnel donne une idée de ce qu’ils font à part penser. Voilà ce que ça donne, comme dans n’importe quelle bureaucratie (sauf que les ONG sont hiérarchiquement moins verticales) : Directeurs de campagne. Stratèges de campagne. Directeurs de la communication. Coordinateurs de ceci et cela. Directeurs du développement. Directeurs à l’éducation. Spécialistes des événements. Vice-présidents exécutifs. Associés. Directeurs financiers. Responsables de la récolte de fonds. Administrateurs de bourses. Directeurs du réseau de membres et de son développement. Directeurs nationaux de terrain. Managers d’équipes. Spécialistes et directeurs des opérations. Organisateurs. Directeurs de programme. Directeurs des politiques publiques. Directeurs régionaux de terrain. Directeurs de recherche. Formateurs seniors. Académiques seniors. Ajoutez-y les nombreux attachés et assistants des positions précitées.


Les profils des membres du personnel ressemblent à ceux des directeurs à des échelons inférieurs et moins souvent liés au gouvernement et aux entreprises. Les employés plus gradés ont tendance à avoir voyagé au sein du complexe avant d’arriver là où ils se trouvent actuellement.


Les employés sont les carriéristes qui huilent la machinerie de leurs ONG. Le journaliste et auteur à succès Chris Hedges pense que les carriéristes sont les « êtres humains incolores » qui rendent « les plus grands crimes de l’humanité possibles. » « Ils accomplissent, » dit-il, « les petites tâches qui font de ces systèmes compliqués d’exploitation et de mort une réalité. »


Mea culpa, à petite échelle ! Je fus pendant une bonne partie de ma carrière un carriériste incolore travaillant dans les boyaux de la bureaucratie fédérale. J’y étais durant la guerre du Vietnam. Je la détestais mais je n’ai participé à aucune manifestation. À ma décharge, je n’étais pas à une position de moindre intérêt et ne faisais activement rien pour permettre à la guerre de continuer. Sur une échelle du carriérisme socialement destructeur, je placerais les carriéristes des ONG loin de moi à une des extrémités (comme les dentistes, qui peuvent faire mal, mais ne nuisent pas à l’Amérique) et plus proches de plus proches de moi, à l’autre extrémité, les carriéristes travaillant pour les sièges du pouvoir à la Maison Blanche, pour des lobbyistes auprès des cabinets politiques, pour le Congrès, pour l’armée et pour l’Amérique des entreprises.

Je ressentais de la honte pendant cette partie de ma carrière que j’ai mentionnée. Je ne sais absolument pas si les carriéristes des ONG ressentent la moindre honte. Peut-être s’en protègent-ils en rationnalisant comme je le faisais.

Le travail des ONG
 Les dénominations des fonctions donnent un indice de ce que font les ONG. Lire la partie « Ce que nous faisons » de leurs sites web en dit bien plus. Voici un échantillon des activités telles que décrites dans ces sections : Aide les communautés lésées par des projets d’entreprises à faire valoir leurs droits. Commente et/ou témoigne à propos de matières législatives. Compile, analyse et présente des données économiques. Met en place des services de médiation pour les communautés. Mène des campagnes locales destinées à combattre des législations. Dirige des formations et ateliers. Met à disposition des organisateurs, activistes et experts en politiques publiques pour aider à former des coalitions puissantes. Rédige des politiques publiques, dirige des recherches et mène des campagnes de persuasion et d’éducation publique. Développe et fournit du matériel éducatif. Développe et fournit des outils organisationnels. Dépose des demandes pour obtenir des documents officiels selon le Freedom of Information Act. Intente des poursuites judiciaires. Analyse et produit des rapports sur les entreprises et les gouvernements. Organise des marches pacifiques et des manifestations. Met en œuvre des pétitions. Fournit conseil et soutien aux campagnes d’action citoyenne. Rend public des injustices (par ex. : conférences de presse avec des victimes de fraudes, réalisation de films documentaires, organise des caravanes itinérantes, écrit des articles, met sur pied des expositions, organise des conférences). Suit le parcours de l’argent en politique. Rédige des mémoires. Rédige des demandes de subvention. Récolte des fonds.

Ces ONG sont sérieuses à propos de leurs occupations, ce qui me mène à une première autopsie.

Autopsie : impact et accomplissements rapportés
Des preuves réelles des déclarations d’impact d’une organisation consisterait, à mon avis, à accomplir un ou plusieurs objectifs élevés qui, accumulés, constitueraient un progrès substantiel dans la réalisation des objectifs ou des missions de l’organisation. Donc, par exemple, si la mission supposée est de « mettre un terme à la violence domestique », la preuve réelle d’un impact à ce problème national serait une diminution significative de la violence domestique. Avec ce critère en tête, et en gardant aussi à l’esprit la nature des déclarations de mission des ONG et l’absence d’objectifs élevés, penchons-nous sur les impacts et accomplissements rapportés des ONG.

Impacts rapportés

Guide Star est une œuvre caritative publique 501(c)(3) qui fournit des informations sur les ONG, dont les « rapports d’impact » soumis par les ONG. Sur les 176 ONg contactées, seules 35 ont soumis de tels rapports. Vous comprendrez immédiatement pourquoi on en trouve si peu après lecture de ce petit échantillon d’extraits :


« Puisque notre but est de produire, non des améliorations mineures, mais bien des changements conséquents, dans le futur nous ne nous engagerons que sur des initiatives que nous sommes en mesure de mener à bien pleinement. » « Nous développons des opportunités créatives de mobiliser et soutenir un mouvement citoyen au-delà des affinités politiques pour récupérer les droits constitutionnels érodés par la guerre contre le terrorisme. » « Nous avons gagné à plusieurs reprises le titre de meilleure source [d’information] politique en ligne. » « Nous publions les dernières nouvelles d’intérêt pour la communauté progressiste. » « Nous collaborons régulièrement avec ceux qui produisent du changement pour rapprocher les politiques publiques des gens. » « Nous porterons un projet ambitieux pour maintenir la dignité humaine des populations pauvres et vulnérables à travers le monde. » « Nos ateliers attirent de nombreux participants. » « Nous construisons la capacité des citoyens, des organisations, des communautés et des groupes historiquement marginalisés et utilisons nos données afin de soutenir leurs propres efforts pour se faire entendre dans le processus politique. » « Nous produisons une variété des rapports de recherche et de matériel éducatif sur certaines problématiques – nous les utilisons pour informer le public et influencer le Congrès américain et d’autres entités gouvernementales à soutenir les efforts de développement. » « Nous restons ouverts au changement et à la croissance, et aux idées, approches et contenus nouveaux qui servent notre mission. » Nous avons « une réputation de longue durée pour notre implication des communautés sur les problèmes d’inégalités économiques. » Nous « développons cinq nouveaux chapitres – et d’autres encore en gestation – fournissant des formation au leadership pour des antennes locales – pour s’assurer que les étudiants disposent de tous les faits quand l’armée glorifie le fait de porter un uniforme au nom de la ‘patrie’. »

Voilà pour ce qui est des rapports des ONG quant à leur impact. Ces extraits et tout le reste, y compris ceux présents sur les sites web des ONG, ne démontrent pas la moindre trace d’impact quant à l’accomplissement des missions déclarées.

Accomplissements rapportés
Les accomplissements peuvent être notés sur une échelle, en commençant par la pseudo-productivité ou activité, puis les petites victoires (par ex. gagner quelques procès sur un sujet en particulier), et enfin une grande victoire extraordinaire (par ex. transformer l’Amérique en une nation de paix). Dans mon évaluation des deux ONG, illustrée par mon rapport de mi-parcours, ni l’une ni l’autre n’a dépassé le stade des petites victoires. Mon évaluation des 174 autres ONG contactées n’est pas différente. S’occuper reste la règle. Quelques ONG ont obtenu de petites victoires. Aucune n’a remporté de grande victoire.

Autopsie : l’impact réel

Quiconque sait et comprend ce qui se passe aux États-Unis et ses voisins globaux, et ce qu’il leur arrive, sait où en sont les choses, quel impact le complexe a véritablement. Il a permis d’aggraver et non d’améliorer les situations domestique et globale. L’Amérique continue à être la pire des notations soi-disant développées selon tous les critères qui comptent, qu’ils soient économiques, sociaux ou environnementaux. De plus, l’Amérique continue à être la nation la plus militairement agressive du monde, provoquant d’innombrables morts et risquant des retours de flamme de plus en plus dévastateurs de la part des segments les plus touchés et les plus en colère au sein des pays victimes.

L’impact réel inclut l’assurance de la protection de la corpocratie. Les ONG que j’ai contactées représentent un tout petit échantillon de la population des ONG. Elles sont apparemment entre 1,5 et 2 millions aux USA, mais je ne parviens pas à déterminer la part d’entre elles qui sont des ONG opérationnelles ou groupes de pression comme celles que j’ai contactées et non d’autres œuvres caritatives ou des musées, par exemple. Disons arbitrairement qu’existent 10.000 autres ONG telles que celles que j’ai contactées. En extrapolant les avoirs médians de celles que j’ai contactées, nous obtenons un chiffre de 14.000 milliards de dollars. Si nous abaissons notre nombre arbitraire à 1.000, le chiffre s’élèverait à 1.400 milliards de dollars. Cela correspond par hasard à ce que j’ai lu à propos du secteur sans but lucratif qui serait une « industrie de 1.300 milliards de dollars » et « la septième plus grosse économie du monde. »

Dans un cas comme dans l’autre il s’agit d’une police d’assurance coûteuse mais que la corpocratie et le restes des élites au pouvoir sont plus qu’heureux de payer pour continuer à exister et à croître. Cette politique maintient la classe moyenne - bien que celle-ci se rétrécisse progressivement à une zone tampon entre les puissants et les classes sociales inférieures - et monte les classes sociales les unes contre les autres. J’ai récemment vu, par exemple, un autocollant de pare-chocs déclarant sarcastiquement : « tout le monde mérite quelque chose de la part de ceux qui travaillent dur pour gagner leur vie. »
Autopsie : ce que d’autres disent
« La richesse et la propriété sont les causes de la pauvreté chez les autres. Et ceux qui possèdent cette richesse veulent maintenir cette différence. Si ce n’était pas le cas, nous ne serions pas en mesure de distinguer si clairement les riches des pauvres. »


« … les frères Koch donnent des centaines de millions à des œuvres ‘philanthropiques’, mais aucune des causes qu’ils soutiennent ne peut être considérée à même d’atténuer la souffrance où que ce soit, et encore moins ici.

C’est pourquoi les œuvres caritatives ne sont pas la solution […]. Elles créent des problèmes en laissant les vrais s’enfoncer dans la boue au fonds de la mer de l’humanité. »

« La classe au pouvoir coopte des dirigeants de nos communautés en leur fournissant des emplois dans des associations sans but lucratif et dans les agences gouvernementales, réalignant par conséquent leurs intérêts (comme garder leur emploi) sur le maintien du système. »

« Lorsque vous n’envoyez [pas] les enfants à l’école, essayez l’éducation informelle. Quand vous ne fournissez [pas] les soins de santé de base aux gens, parlez d’assurance-maladie. [Pas de] boulot ? Pas de soucis, redéfinissez simplement les mots ‘opportunités d’emploi’. Ça sonne bien. Vous pouvez même vous faire de l’argent avec ça. »

« À n’importe quel réunion philanthropique, vous croisez des chefs d’état qui rencontrent des gestionnaires de fonds et des dirigeants d’entreprises. Tous cherchent des solutions à des problèmes créés par d’autres personnes dans la pièce. Alors que de plus en plus de vies et de communautés sont détruites par le système qui crée de grandes quantités de richesse pour un petit nombre de gens, plus il paraît héroïque de ‘rendre quelque chose’. C’est ce que j’appellerais le ‘blanchiment de conscience’ – se sentir mieux à propos de l’accumulation de plus de biens que ce dont personne n’aurait jamais besoin pour vivre en redistribuant une petite partie, comme un acte de charité. »

Cette dernière citation provient d’un article publié dans la page ‘Opinions’ du New York Times qui avait fait son petit effet. L’auteur en est Peter Buffet, rejeton de l’investisseur multimilliardaire Warren Buffet. En rédigeant cet article, le jeune Buffet ne s’est pas fait que des amis dans le milieu des philanthropes.

J’aurais pu y ajouter d’autres citations reflétant la critique du complexe caritatif ou à but non lucratif, mais je ne pense pas qu’il soit nécessaire de continuer à prouver que je ne suis pas le seul à émettre ces critiques.

Conclusion : un problème évident, des solutions qui le sont moins
Le problème de l’Amérique est clair comme du cristal pour ceux qui savent et comprennent ce qui se passe. La corpocratie emmène l’Amérique sur un chemin ruineux, tout en compromettant toute opposition potentielle du secteur à but non lucratif et des ONG en les rendant dépendants du gouvernement, des fondations et des entreprises pour se financer et donc exister. Alors que les gens des ONG ne se voient pas ou ne veulent pas se voir comme acceptant le salaire du silence à travers le cordon ombilical, il n’y a aucun doute dans mon esprit, après avoir analysé leurs activités, qu’ils y sont raccordés.

Les ONG sont la police d’assurance de la corpocratie contre le risque d’être renversé et elles n’ont aucun incitant à s’unir et devenir un véritable défi lancé au visage de la tyrannie corpocratique. Ma suggestion de s’unir a dû être considérée par eux comme terriblement naïve.

À travers son appareil de propagande, d’intimidation et occasionnellement, à travers des démonstrations de force, la corpocratie a démontré tout au long de l’histoire américaine son efficacité à se jouer des mouvements citoyens qui auraient pu croître et s’unir en manifestations massive bien au-delà de l’ampleur, disons, du mouvement des droits civiques, que la corpocratie a réussi à manipuler comme tous les autres mouvements.

La solution n’est pas du tout évidente, en tout cas pour moi, et peut-être que celle-ci ne pourrait se priver d’une révolution bien plus meurtrière que la Guerre Civile (je n’ai jamais défendu et ne défendrai jamais de moyens illégaux et non-pacifiques pour arriver à de paisibles et justes fins).

Je suis à court d’idées pour de plausibles solutions. Au lieu d’une solution, peut-être n’y a-t-il qu’une fin surprenante ou prévisible.

Il serait surprenant que la corpocratie finisse par s’effrayer de ses propres excès et commence volontairement à partager ses richesses et son pouvoir avec le reste de la société, et cesse de menacer d’autres nations. Et il serait surprenant qu’il y ait suffisamment d’autres Peter Buffet au sein de l’élite du pouvoir décidés à influencer la corpocratie au point d’inverser l’actuel cours des choses aux États-Unis, nonobstant la conviction de Ralph Nader que « seuls les super riches peuvent nous sauver. »
Une fin prévisible - j’en frémis – serait que la corpocratie continue son bonhomme de chemin jusqu’à l’autodestruction, entraînant l’Amérique avec elle dans un événement apocalyptique auto-infligé. Certains pensent que la Guerre Froide ne devint jamais nucléaire grâce à « l’équilibre des forces » entre Est et Ouest. C’est un paradigme à la fois obsolète et qui ne prend pas en compte la possibilité d’une apocalypse auto-infligée telle qu’un éco-suicide via un environnement toxique et stérile ou un suicide génétique de l’ingénierie génétique.

J’ai écrit dans la préface de mon livre que ce n’était pas « un livre de la fin du monde car la corpocratie peut être surpassée par le pouvoir de la démocratie pour peu que celui-ci puisse être rassemblé. » C’était un livre optimiste. Comment put-il en être autrement avec toutes les initiatives de réforme proposées ?

Deux ans plus tard, cet article a franchi un cap et considère l’avenir de l’Amérique de manière plus pessimiste. Je ne pense pas que mon changement de perspective soit une réaction excessive au fait d’avoir été ignoré 171 fois.

Mais la possibilité d’un événement surprenant et la possibilité d’une issue prévisible ne signifient rien de plus que ce que signifient ces mots. Ils signifient l’incertitude. Je ne peux pas dire que je suis certain de l’avenir de l’Amérique. Qui peut le dire ?

Outre les impôts et la mort, je tiens deux certitudes. Je ne proposerai plus jamais quelque chose d’aussi naïf aux ONG ou à quiconque. Et je suis fatigué d’être un activiste d’intérieur pour la justicesocio-économique, la paix et le souci de l’environnement. Il est peut-être temps de profiter des pissenlits avant de les mâcher par la racine.

Traduction de l'anglais pour Investig'Action : Thomas Halter
Source originale : Dissident Voice