miercuri, 31 august 2011

Despre MPS (Mont Pelerin Society)

Vă rog să citiți acest text selectat de mine, în speranța că vă poate interesa. Ca să știm de unde ni se trage binele dezmembrării economiei României. De la o adunarea de «proletari» internaționaliști în Eleveția. Cu prietenie, Dan Culcer

Despre MPS (Mont Pelerin Society)

About MPS (Mont Pelerin Society)

History

After World War II, in 1947, when many of the values of Western civilization were imperiled, 36 scholars, mostly economists, with some historians and philosophers, were invited by Professor Friedrich von Hayek to meet at Mont Pelerin, near Montreux, Switzerland, to discuss the state and the possible fate of liberalism (in its classical sense) in thinking and practice.
The group described itself as the Mont Pelerin Society, after the place of the first meeting. It emphasised that it did not intend to create an orthodoxy, to form or align itself with any political party or parties, or to conduct propaganda. Its sole objective was to facilitate an exchange of ideas between like-minded scholars in the hope of strengthening the principles and practice of a free society and to study the workings, virtues, and defects of market-oriented economic systems.
Members who include high government officials, Nobel prize recipients, journalists, economic and financial experts, and legal scholars from all over the world, come regularly together to present the most current analysis of ideas, trends and events.

Istorie (traducere automată)

După al doilea război mondial, în 1947, atunci când multe dintre valorile civilizaţiei occidentale au fost în pericol, 36 oameni de ştiinţă, economişti cea mai mare parte, cu unii istorici şi filozofi, au fost invitate de către profesorul Friedrich von Hayek a se întâlni la Mont Pelerin, lângă Montreux, Elveţia, pentru a discuta despre stat şi soarta posibile ale liberalismului (în sensul ei clasic), în gândire şi practică.
Grupul în sine descris ca Mont Pelerin Society, după locul primei reuniuni. Acesta a subliniat că nu intenţionează să creeze un ortodoxie, pentru a forma sau a se alinia cu orice partid politic sau partide, sau pentru a efectua propagandă. Obiectivul său unic a fost de a facilita un schimb de idei între ca-minded cercetători în speranţa de consolidare a principiilor şi practica de o societate liberă şi pentru a studia modul de funcţionare, virtuţile, şi defectele de piaţă sisteme orientate-economice.
Membrii care includ înalţi oficiali ai Guvernului, destinatarii Premiul Nobel, jurnalişti, experţi economice şi financiare, juridice şi oamenii de ştiinţă din toată lumea, vin în mod regulat împreună pentru a prezenta analiza cele mai recente de idei, tendinţe şi evenimente.

Milton Friedman (în strat de lumină şi cu pălărie, în centru), cu prietenii într-o excursie la prima reuniune a Mont Pelerin Society în 1947.

Karl Popper (spate rând), Ludwig von Mises (rândul din faţă la dreapta) şi alţi participanţi în timpul unei sesiuni de la prima reuniune a Mont Pelerin Society în 1947.

Friedrich von Hayek (extrema stanga) a fost primul preşedinte al Societăţii Mont Pelerin. George Stigler glumea odată că societatea ar putea fi numit "Prietenii lui FA Hayek.", Hayek a fost unul dintre gânditorii cei mai influenţi şi interesante ale secolului 20. Cartea lui a fost cel mai faimos polemica sa împotriva socialismului, The Road to Serfdom.

Niciun comentariu: