marți, 2 august 2011

Arhiva Românilor. De la principii la mize și invers. Împărțirea bucatelor sau a leșului?

Arhiva Românilor.De la principii la mize și invers. Împărțirea bucatelor sau a leșului?
Les Fils et Filles des Déportés Juifs de France Militants de la Mémoire
F.F.D.J.F.
Association régie par la Loi de 1901 32, RUE LA- BOETIE - 75008 PARlS
Président: Me Serge Klarsfeld
Tél: 01 45 61 18 78 / Fax; 0145 63 95 58/ Email:Klarsfeld.ffdjf@wanadoo.fr
Această asociație a difuzat în 2005 un comunicat. Sensul său este clar. Nu se poate accepta să fie votată în Parlamentul României o lege privind indemnizarea ex-Regelui Mihai cu 30 de milioane de euro «pentru confiscarea de către  comuniștii români a Castelului Peleș și a altor proprietăți care i-au fost atribuite de către dictatorul și generalul Ion Antonescu în schimbul docilei sale cooperări la regimul său pronazist. » 
Proiectul de lege e considerat scandalos.
Nu cred că proprietățile i-au fost atribuite Regelui de către Ion Antonescu car, probabil, nu dispunea de asemenea prerogative.

Serge Klarsfeld afirmă, în acest document, că regele Mihai a semnat decrete impunând o brutală discriminare anti-evreiască și deposedarea de bunuri evreiești, din care o parte a fost deturnată în favoarea sa.
Citez :
« Il faut rappeler que pendant le règne de Michel plus de 250.000 Juifs ont été assassinés par les forces de police et les forces années roumaines ainsi que par les légionnaires roumains en Bessarabie, en Bucovine et en Union Soviétique ainsi que Il faut rappeler que le roi Michel a signé des décrets imposant une brutale discrimination anti juive et la dépossession des biens juifs, dont une partie a été détournée en sa faveur.

Dans ces conditions et compte tenu du fait que des biens juifs saisis pendant cette même période par le gouvernement roumain pro-nazi n'ont pas été encore restitués à leurs propriétaires ou à leurs ayants droits, une indemnisation de rex-roi Michel apparaît incompréhensible et inacceptable.

Ce projet de loi ne doit pas seulement être reporté mais définitivement annulé; quant à l'indemnisation des Juifs qui eux ont été authentiquement spoliés, leur indemnisation devrait être efficacement accélérée par la Roumanie candidate à' l'Union Européenne.»
Semnătura autografă Serge Klarsfeld 8.4.2005

Nu știu dacă avocatul își menține aceste afirmații, nici dacă ele corespund adevărului istoric. Public documentul autentic, difuzat prin fax la diverse adrese, inclusiv la asociații românești.
El este una din probele privind bătălia uneori vizibilă sau adesea invizibilă pentru carnea leșului care se numește România, între hultani și condori, mai mult sau mai puțin regali.
Dan Culcer

Niciun comentariu: