vineri, 11 noiembrie 2011

“ŻYDOKOMUNA” Evreii şi comunismul • Cazul României (1944-1965) - II

Vă rog să citiți acest text selectat de mine, în speranța că vă poate interesa. Cu prietenie, Dan Culcer

“ŻYDOKOMUNA” Evreii şi comunismul

    •  Cazul României (1944-1965) - II


ALŢII 
(cu funcţii la nivel regional sau local, membri P.C.R./P.M.R., decoraţi de statul comunist, membri în conducerea centrală sau locală a C.D.E., etc.)


Contact autor : Iulian Apostu <apostu_i@yahoo.com>

Acapararea funcţiilor de conducere în ierarhia administrativ-politică şi social-economică de după război, în plină fază de instaurare brutală a comunismului, s-a replicat fidel şi la nivel local şi regional, într-un fenomen a cărui cuantificare şi reproducere exhaustivă rămân, evident, imposibile.
Alegând ca exemplu aleator oraşul Suceava, o sinteză contrainformativă  întocmită în martie 1946 de către biroul de Contrainformaţii al Marelui Stat Major (reprodusă în Andreescu, Nastasă şi Varga 2003a: 229, corob. cu Berindei, Dobrincu şi Goşu 2009: 267-9) indică practic un monopol cvasi-absolut al minorităţii evreieşti supra principalelor funcţii de conducere la nivelul municpiului şi judeţului Suceava:
    •    inspectorul general administrativ (dr. Kesller),
    •    primarul municipiului Suceava (L. Rozkopf),
    •    şeful poliţiei Suceava (O. Gabor),
    •    directorul spitalului municipal (dr. Scharp),
    •    şeful serviciului veterinar (dr. Heitell),
    •    preşedintele Camerei de Muncă (T. Hilsenrad),
    •    directorul cooperativei “Solidaritatea” (P. Reiner);
    •    şeful secţiei Administrativ-Politice a  comitetului local de partid (Schapira);
    •    acestora li se adăugau în cadrul Siguranţei locale (ulterior serviciul judeţean al D.R.S.P. Suceava) Ioil Ancel, locotenenţii Dumitru Bacal, I. Davidovici, Aizic-Moritz Feller, Aaron Sin şi locotenent-colonelul Ion Popicu (Adalbert Poppig), şeful Direcţiei Regionale a Securităţii, etc.;
    •    în 1948, filiala locală (numită oficial “secţiune judeţeană”) a Colegiului Farmaciştilor era condusă de Ernest Otto Brilliant, ceilalţi doi membri fiind Fina Korner şi Ziegfried Schaffer; etc., etc., etc.
În aceeaşi perioadă imediat sucesivă lui 23 august 1944, distribuţia principalelor funcţii locale în oraşul Bârlad, la acel moment încă reşedinţă a judeţului Tutova, cuprinde, inter alia: Henry Goldenstein – subprefect; Iulius Simovici, Gherşin M. Gherşin, Beca Finchelştain, Gustav Finkelstein ş.a. – funcţionari ai primăriei; Jack Mathias, Iacob Weiss – în (noua) Siguranţă a oraşului; David Chaim, B. Goldsfarb şi Hary Zupperman – în conducerea filialei locale A.R.L.U.S.; M. Grimberg, Nicu Herşcovici-Nican şi I Kahaner – în conducerea filialelor locale ale noilor sindicate controlate de comunişti; Marcu Negreanu (Schwartz), I Kreinfeld ş.a. – în presa locală; Sicky Marcovici, Nina Dumbravă (Şragher), Iancu Iţicovici, Herşcu Grimberg, Eusebiu Stark, David Muzicantu, Iancu Sârbu, Ilie Zilberman, Lazăr Solomon, Wolf şi Leizer Harabagiu, Morell Herşcovici, Ancel Marcovici, Froim Bachman, Moisă Moscovici, B. Glasberg, C. Iacomi, I. Zeilig, Stella Rabinovici, Marcu Schwartz – membri (peste 1/2 evrei) ai comitetului municipal P.C.R., etc.
Cvasi-identic, în judeţul Iaşi, în aceeaşi perioadă, următoarele posturi-cheie erau ocupate de evrei: şeful Serviciului Financiar al Primăriei Iaşi (Iosef Weiss), şeful serviciului administrativ al prefecturii (Neculai Iosub), şeful serviciului sanitar al judeţului (dr. I. Bressner) şi cel al oraşului (dr. I. Schwartz) (Direcţia Judeţeană Iaşi a Arhivelor Naţionale, fond Camera de Comerţ şi Industrie 1860-1950, dosar nr. 456/1944, ff. 107-108), directoarea Bibliotecii regionale “Ion Creangă” (actuala Gh. Asachi) (Rodica Langmantel, 1945-1956), iar în filiala locală a Colegiului Farmaciştilor preşedintele şi unul din cei doi membri – Simion Caufman, respectiv Henriette Haimovici; comitetul judeţean Iaşi al Tineretului Progresist îi avea ca vicepreşedinţi pe un oarecare Minter (Minţer) şi Liza Mândru.
În aparatul represiv, din cei 16 angajaţi ai Biroului municipal de Siguranţă Iaşi, 13 erau evrei: comisarii Felix Harman şi Iosif Hahamu, comisarii-ajutor Marcel Segal, Aron Ahailovici, Ilie Pol(l)ingher (detaşat de la Poliţia muncipală, unde era secretar de celulă de partid, v. Andreescu, Nastasă, Varga, 2003a: 247-8), Marcu Leibovici, Max Marcu, Iţic Marcus, David Iosub, Ştrul Sumer, Sender Holtzman, Rebeca Braverman şi Elvira Kohn. Acestora li se adăugau subinspectorul regionalei de poliţie (Moritz Meerovici, alias Mircea Mironescu); în Inspectoratul Regional de Siguranţă Iaşi comisarii Octavian Blehan (?) şi Avram Nuşem, comisarii-ajutor L. Leferman, David Rotenştein şi Goldina Sandeberg, agentul Iancu Juclea, dactilografa Ana Goldstein, şa.; comisarul Chesturii Poliţiei municipale Iaşi (Samoil Bercovici), medicul M.A.I. Barhat Bernard, iar în comisarul de poliţie Samuil Bercovici şi secretarul Naty Fridman, iar mai apoi locotenentul Isidor David, căpitanul Frost, şeful de birou I. Iancovici, etc. (Arhiva C.N.S.A.S., fondurile Neoperativ, dosar nr. 2417, f. 219 şi Documentar, dosar nr. 4048 (cota S.R.I.), ff. 63-65).
În alt palier al societăţii, nu mai puţin elocventă este sonoritatea numelor angajaţilor magazinului de stat “Iaşul” în iulie 1949 conform înregistrărilor de la Camera de Comerţ şi Industrie (C.C.I.): Solo Amp(l)el, Haia Clingman şi Calman Cups – şefi de secţie, Samy Haimovici – statistician, Avram Leibovici şi David Eşanu – contabili, Miriam Feldsohn – responsabil state de salarii, respectiv Adolf Grimberg şi Amalia Goldstein – şefi de secţie (Direcţia Judeţeană Iaşi a Arhivelor Naţionale, fond Camera de Comerţ şi Industrie 1860-1950, dosar nr. 693/1949, nr. crt. 30906, iulie 1949, ff. 5, 16, 63, 65);
În acelaşi oraş Iaşi, în perioada 1945-1949, examinarea însuşi cazului C.C.I. evidenţiază o suprareprezentare halucinantă a evreilor în mod aparent paradoxal pentru o comunitate profund răvăşită de Holocaust;
    •    funcţionarii C.C.I. Iaşi erau: Saie Iuster (în unele documente ortografiat Juster) – şef de birou şi apoi de secţie; Bernard Triester – secretar controlor, Iacob Haber  - membru de partid, şef de birou în cadrul secţiei administrative şi preşedinte al sidicatului C.C.I. Iaşi; Ghenea Fichman – dactilografă; Etty Schreibman – impiegată; Betty Isac – membru de partid, impiegată şi membru al sindicatului C.C.I. (ibid., dosar nr. 532/1946, ff. 6-7; dosar nr. 492/1945-1946, ff. 55, 97 şi 150; dosar nr. 613/1947-1948, ff. 24-25, 99-115; dosar nr. 610/1947-1948, ff. 18, 22, 29, 38, 41 şi 62; dosar nr. 661/1948, ff. 14-15; dosar 631/1948, ff. 2, 18, 19, 26); Sandu Mateş (ibid., dosar nr. 492/1945-1946, f. 28); av. Ilie Caner (dosar nr. 492/1945-1946, f. 34), Solomon Ampel, Leiba Auerbach, av. Moses Kahane, Bella Luftac, Marcu Crieghel (uneori ortografiat Crichel), David Goldfainer, N. Finchelstein – secretar controlor, Riven Leibovici – secretar controlor Soil Făltiniceanu – secretar controlor (ibid., dosar nr. 473/1945, f. 36; dosar nr. 492/1945-1946, ff. 55, 97 şi 150; dosar nr. 597/1947-1948, ff. 10, 16, 28, 30), Vilhelm Bergher, membru în conducerea Camerei (ibid., dosar nr. 496/1945-1946, f. 4), cărora în 1949 li se adaugă ca angajaţi ai secţiei comerciale a comitetului provizoriu al C.C.I. Iaşi subinspectorul Lazăr Mişcovici şi referenţii Samoil Lus(t)garten şi Buium Hascalovici (ibid., dosar nr. 689/1949, ff.1-2), iar ca angajaţi ai Şcolii Tehnice de Administraţie Economică Idel Finchelstein, Heinrich Wexler, Sofia Klepper şi Ruhla Senker (ibid., ff. 11, 74 şi 76);
    •    cei 6 membri ai Comisiei de Arbitraj erau Victor Goldstein, Şmil Moisă, F. Chiselovici, Isac Zalman, N. Weissman şi Moise Herşcu (ibid., dosar nr. 499/1945-1946, f. 4);
    •    membrii Comisiei Interimare (organ de conducere în cadrul C.C.I.) erau Samoil Löbel (vicepreşedinte), Vigdor Goldstein (vicepreşedinte) – înlocuit apoi în funcţie de Iosef David, Berhard Marcus, C. Singer, Isac Zalman, Iacob Horn, Mathes Rosenberg, Şloim Waldman, Moise Şmil, Moritz Iosipovici, Iosef Wexler, Lazăr (Lary) Lazarovici, Ihil Benditer (v. supra), Willy Goldstein şi Leon Croitoru ca membri – aşadar toţi evrei (ibid., dosar nr. 491/1945-1946, ff. 1, 10, 11 şi 18; dosar nr. 20 din 13 mai 1946, ff. 12 şi 29);
    •    cei 8 membri ai Comisiei de Arbitraj a Bursei de Mărfuri Iaşi erau M.N. Schönfeld, M. Medovar, Louis Horovitz, Simon Almer, Aron Siegler, Bercu Bercovici, Şmil Kaufman şi Marcu Grosu) (ibid., dosar nr. 530/1946 (document 653/13.06.1946, f.4);

În judeţul Neamţ, o radiogramă transmisă la 1 august 1946 de secţia de poliţie din Piatra Neamţ Inspectoratului Judeţean de Poliţie face, dincolo de erorile de punctuaţie şi de anacoluturile stridente, orice comentariu superfluu:

“[…] s-a constatat că între membrii de partid creştini şi evrei există o ură de rasă contra celor din urmă pe motivul că toate posturile de răspundere sunt ocupate de evrei, atât în partid, sindicat, comitet de fabrică, economate, etc. care văzându-se pe aceste demnităţi se cred că ei sunt mai puternici, sfidând astfel legile, populaţia românească pe care o crede sclavă.” (A.N.I.C., fond D.G.P., Partidele politice PNŢ-PNL, dosar 115/1946, f. 376)

Cluj;
Similar – pentru a  rămâne în zona documentelor oficiale ale perioadei respective, un raport al Comandamentului Legiunii de Jandarmi Sălaj înaintat Inpectoratului General al Jandarmeriei semnala faptul că “la conducerea întreprinderilor C.A.S.B.I. sunt 15 evrei, 1 român şi 2 unguri” (apud Andreescu, Nastasă şi Varga 2003a: 188).
Practic, această stratificare etnică a piramidei politico-administrative, cu evrei poziţionaţi cvasi-monopolistic la vârful ei, a caracterizat întreaga ţară în primii 10-15 ani succesivi războiului, adică perioada-cheie a instaurării violente a comunismului în România. Într-o enumerare extrem de selectivă, limitată ca atare în primul rând de disponibilitatea surselor de cercetare, în cele ce urmează sunt menţionaţi diverşi evrei cetăţeni români, alţii decât cei deja nominalizaţi deja mai sus, care au ocupat funcţii de conducere la nivel regional sau local şi/sau ale căror merite au fost recunoscute de statul comunist prin acordarea de ordine şi decoraţii.
    •    (?) ABCOROVICI, Gavril - decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    ABELES, Marcela - decorată în 1949 cu ordinul “Steaua R.P.R” cls. V-a;
    •    ABERMAN, Dan – exclus din partid în 1949 pentru “afaceri şi speculaţii” (dosar disciplinar la C.C.P., nr. inv. 5/1110 din 1.VII.1949);
    •    ABRAHAM, Ferenc – după război membru în comitetul de conducere al C.D.E. Oradea (C. Crăciun 2007: 179-80);
    •    ABRAHAM, Iuliu - decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    ABRAHAM, Olga – în nov. 1949 membru al comitetului judeţean Cluj al P.M.R. (Andreescu, Nastasă şi Varga 2003b: 664-5);
    •    ABRAHAM, Sura Haia – decorată (ca pensionară) prin Decretul nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R.S.R.” cls. a III-a;
    •    ABRAMESCU, Idiş – cetăţean sovietic, ajuns în România după august 1944; în 1947 solicita încadrarea în P.C.R. (dosar la C.C.P., 7/1095 din 22.XII.1947);
    •    ABRAMIAN, Eduard – administrator în cadrul secţiei Gospodărie de Partid Ilfov, cercetat disciplinar la C.C.P. pentru “necinste şi ilegalităţi” (dosar nr. inv. 23/1972 din 24.IV.1972);
    •    ABRAMOVICI, Bercu (fiul lui Iosif) - decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    ABRAMOVICI, Carol – membru în conducerea C.D.E. Vaslui în 1946 (Zahariuc 2010 III);
    •    ABRAMOVICI, I. Malvina (n. 1926), şefa secţiei Agitaţie şi Propagandă a comitetului regional U.T.M. Suceava (1953-1954);
    •    ABRAMOVICI, Moise – de formaţie avocat, în 1945 secretar al secţiei Propagandă, responsabil cu presa, din cadrul comitetului judeţean P.C.R. Vaslui în 1945 în conducerea celulei din Cotu Negru a P.C.R. (jud. Tutova) (D.J. Vaslui A.N.R., fond Comitetul judeţean P.C.R. Vaslui, dosarele 2-6/1945); menţionat şi ca şef al secţiei (oficial “resortului”) culturale a C.D.E. Vaslui în 1946, într-o listă de “câteva nume de evrei care au militat pentru partidul comunist încă de la început şi fără niciun pic de ezitare.” (Zahariuc 2010 I; );
    •    ABRAMOVICI, Leopold (fiul lui Michel) - decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    ABRAMOVICI, Rubin – membru în conducerea C.D.E. Vaslui din 1946, cu responsabilităţi în domeniul asistenţă şi restratificare (Zahariuc 2010 II);
    •    ABRAMOVICI, Sali - decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. III-a
    •    ABRAMOVICI, Sandu (fiul lui Herş) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    ABRAMOVICI, Sara (fiica lui Solomon) - decorată în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    ACHERMAN, Gheorghe - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    ACHIREI, Meier (în alte documente oficiale ortografiat Mayer Achiri) – în anii ’70 pensionar, decorat în 1971 cu ordinul “Steaua R.S.R.” cls. a III-a, iar în 1978 cu ordinul “23 August” cls.III-a;
    •    ACSELRAT, Simion – decorat în 1979 cu ordinul “Steaua R.S.R.” cls. V-a (Decret nr. 38 din 27.I.1979);
    •    ACZEL, Ferencz (fiul lui Geza) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    ADALBERG, Boris (fiul lui Isac) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    ADELMAN, Hedwiga - director de imagine în TVR începând cu 1959;
    •    ADLER, Andrei - după august 1944 în conducerea locală P.C.R. Timişoara, implicat în formarea organizaţiei locale a C.D.E. (Glass 2002: 146-7);
    •    ADLER, Jose-Max (fiul lui Albert) - decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a)
    •    ADLER, Solomon, director al departamentului Aprovizionare al Armatei din Timişoara, exclus în 1954 pentru neglijenţă în muncă, ulterior emigrat în Israel;
    •    AIZIC, Avram (Ţicu) - membru de partid exclus în 1957 pentru că a fost afacerist şi sionist (dosar la Colegiul Central al Partidului, nr. 113/126 din 29.V.1957).
    •    AIZIC, Calman S. (Lică) - membru de partid exclus în 1960 pentru că a fost condamnat la şase luni închisoare pentru delapidare (pedeapsă amnistiată) şi depravare (decizie CCP reconfirmată în 1961);
    •    AIZIC, Isidor M. - exclus din PCR în 1955 pentru sionism (dosar la Colegiul Central al Partidului);
    •    AIZIC, Leon - membru de partid exclus în 1966 (decizie reconfirmată în 1970) întrucât a fost condamnat penal pentru complicitate la delapidare (dosar de cercetare la Colegiul Central al Partidului);
    •    AIZIC, Solomon I. - membru de partid exclus în 1963 pentru activitate sionistă şi nesinceritate (dosar de cercetare la Colegiul Central al Partidului);
    •    AIZIC, Zailic (Zeilic) - membru de partid exclus în 1951 pentru că avea actele aprobate pentru emigrarea în Israel şi alte abateri (dosar de cercetare la Colegiul Central al Partidului);
    •    AIZICOVICI, Sali (soţia comisarului de poliţie Valeriu Costin) – cu dosar la Colegiul Central al partidului (exclusă din P.M.R. în 1950);
    •    ALĂMARU, Pascal (fiul lui Ioil) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    ALĂMAR(I)U, Rubin - cu fişă de cadre la secţia Economică a CC al PCR (dosare anexe u.a. 25/1954); decorat prin Decretul nr. 157 din 4 mai 1971 u ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. a III-a;
    •    ALBERT, V. Gizela (n. 1951) - contabilă principală la Complexul turistic pentru tineret Izvorul Mureşului în anii ’80 – dosar la C.C. al U.T.C.;
    •    (?) ALBERT, Iuliana A. (n. PÀLL) (n. 1931) - secretară a Comitetului U.T.M. Regiunea Autonomă Maghiară (1953)
    •    ALBON, S. Berta (n. Barra) – membru de partid exclus în 1957 (C.C.P. nr. 143/224 din 12.IX.1957);
    •    ALBU, Ion (n. Nathan WEISMAN) – fost ilegalist, cu dosarul personal la Colegiul Central al partidului, exclus din PMR în 1953;
    •    ALEXANDRESCU, Sergiu (n. ABELES) - cu dosarul personal la Colegiul Central al partidului, exclus din PMR în 1951 pentru sionism, reprimit în 1960;
    •    ALEXEEV, Iacob (n. Cetatea Albă, 1908) – fost spion în favorea U.R.S.S. în România în perioada interbelică, aflat apoi pe lista celor 79 agenţi de influenţă şi control transmisă de sovietici lui Bodnăraş în 1945-1946, ulterior acuzat că ar fi trădat în cadrul anchetării de către Siguranţă, primit în P.M.R. în 1956, ulterior exclus urmare a unei condamnări penale pentru viol (dosar C.C.P. nr. 318/289 din 3.V.1949) (v. şi Buzatu & Cîrstea 2010: 286, n.158; Pavel Câmpeanu 2003: 158);
    •    ALEXIU, Leon (n. ABRAMOVICI) – membru de partid exclus în 1950 pentru legături cu social-democraţii, reprimit în 1955 (dosar C.C.P. nr. 331/211 din 24.V.1950; cu fişă de cadre la secţia Economică a C.C. al P.C.R. (dosare anexe, u.a. 411/1952, nr. inv. 539));
    •    ALEXIU, Mircea (n. ABRAMOVICI) – membru de partid exclus în 1953 din partid pentru promovarea unor “elemente duşmănoase şi divulgarea de secrete de stat (dosar C.C.P. nr. 332/154 din 30.X.1953);
    •    ALFATER, Zoltan (fiul lui Anton) - decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    ALMULY, Max M. - cu dosarul personal la Colegiul Central al partidului;
    •    ALPERN, Bernard - în 1948 membru al filialei judeţene Rădăuţi a Colegiului Farmaciştilor (ordinul ministrului Sănătăţii în M.Of. (partea I B) nr. 155 din 8 iulie 1948, pp. 5713-4);
    •    ALPERN, Michel – decorat ca pensionar în 1971 cu ordinul “23 August” cls. a IV-a (Decretul nr. 157 din 4 mai 1971);
    •    ALSCHECK, Iosif (fiul lui Henry) – decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    ALTARAS, ? [probabil ALTĂRAŞ] – în 1952 în centrala M.A.E. (v. stenogramele reproduse în Fl. Constantiniu 2003: 92);
    •    ALTER, Aizic Segal – directorul fabricii de biscuiţi “1 Mai” Bucureşti în anii ’50, exclus din partid în 1957 pentru legături imorale cu unele angajate ale fabricii; cu dosarul personal la Colegiul Central al partidului (dosar la C.C.P. nr. inv. 376 (nou)/669 (vechi) din 1.II.1957;
    •    ALTER (ALTAR), Matilda – ilegalistă, cu dosarul personal la Colegiul Central al partidului;
    •    ALTER, Oişie - cu dosarul personal la Colegiul Central al partidului, exclus din partid în 1957 pentru sionism;
    •    ALTERESCU, Stela – fostă ilegalistă, cu dosarul personal la Colegiul Central al partidului (nr. 381/1117 din 15.V.1947);
    •    ALTERSOHN, Zola - cu dosarul personal la Colegiul Central al partidului (nr. 383/641 din 15.I.1952);
    •    ALTESCU, Eugen J. (1929 – 1984 SUA) – medic bacteriolog, cu dosarul personal la Colegiul Central al partidului, exclus din partid în 1958 pentru sionism;
    •    ALTMAN, Andrei – inginer, cu dosarul personal la Colegiul Central al partidului (nr. 385/673 din 17.X.1959);
    •    ALTMAN, Elena (n. IEREMIAS MRAZ Ileana) - membră de partid din 1945, cu dosarul personal la Colegiul Central al partidului;
    •    AMBRU, Teodora (n. 1926) – cu dosar de cadre la Comisia Controlului de Partid;
    •    AMBRUŞ, Attila (fiul lui Lazăr) - decorat în 1964 cu Medalia Virtutea Ostăşească cls. I;
    •    AMBRUŞ, Gyorgy - cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a CC al PCR (1955);
    •    AMBRUŞ, Iosif A. (din Borsec) - cu dosarul personal la Colegiul Central al partidului;
    •    AMBRUŞ, Ludovic - decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    AMPLEL, Solo – în 1949 şef de secţie la magazinul de stat “Iaşul” din Iaşi (Direcţia Judeţeană Iaşi a Arhivelor Naţionale, fond Camera de Comerţ şi Industrie 1860-1950, dosar nr. 693/1949, nr. crt. 30906, ff. 5, 16, 63, 65);
    •    ANASTASIU, Henrieta – cu fişă de cadre la secţia Relaţii Externe a C.C. al P.C.R. (dosare anexe, nr. 11/1954, nr. inv. 43);
    •    ANCA, Paula - cu dosarul personal la Colegiul Central al partidului, exclusă din partid în 1952 pentru sionism (dosar 472/731 din 23.X.1952);
    •    ANCEL, Michel - cu dosarul personal la Colegiul Central al partidului (nr. 476/744 din 7.IX.1951);
    •    ANCEL, Moise - cu dosarul personal la Colegiul Central al partidului, exclus în 1955;
    •    ANCHIEVICI, Reveica (n. MARCIUC) – membru al comitetului de conducere al U.F.D.R. Iaşi în anii ’50, cu dosarul personal la Colegiul Central al Partidului;
    •    ANDOK, Elisabeta – cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a CC al PCR (1950)
    •    ANDREI, Lazăr (n. ŞMILOVICI) - cu dosarul personal la Colegiul Central al partidului;
    •    ANGHEL, Samoilă (f. Wilhelm) - cu dosarul personal la Colegiul Central al partidului;
    •    ANTIM, Petre (n. Benjamin KAHANE) - cu dosarul personal la Colegiul Central al partidului, exclus din partid în 1958;
    •    ANTLER, Milu (n. Uşer RACHMIL) - cu dosarul personal la Colegiul Central al partidului;
    •    ANTON, Emilian (fiul lui Marcu) - decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R.P.R.” cls. IV-a;
    •    ANTONESCU, Z. Traian – cf. dosarului de la C.C.P., “fost brigadist în Spania, element anarhic în lagărele de la Saint Cyprien şi Gurs, închis apoi în lagărele morţii din Germania [Mauthausen, n.n.]. Din 1947, ca membru de partid, a avut funcţii de răspundere la Consiliul de Miniştri, Ministerul Artelor şi Informaţiilor şi Ministerul Forţelor Armate (a fost  şi comandantul Închisorii Militare). C.C.P. a propus excluderea lui din partid, scoaterea din armată, trimiterea în producţie  şi  ţinerea „în evidenţa organelor în drept”. În 1956 C.C.P. a decis reîncadrarea sa în partid cu stagiul din 1945, în documentele sale de partid făcându-se precizarea faptului că a fost membru al Partidului Comunist Spaniol din 1938, hotărâre reconfirmată în 1962.” (dosar C.C.P. nr. 905/486 din 7.V.1952);
    •    ANTONIU, Iosif M. (n. ANTONIER) – după propria declaraţie la dosar fost ilegalist; exclus în 1960 pentru sionism, reprimit în 1970 (dosar C.C.P. nr. 923/465 din 4.III.1960)
    •    APFELBAUM, Samoil - cu dosarul personal la Colegiul Central al partidului;
    •    APPEL, Adolf - cu dosarul personal la Colegiul Central al partidului
    •    APEL, Iosif - cu dosarul personal la Colegiul Central al partidului;
    •    APPTER, Moise R. (n. 1933) - student la Facultatea de electrotehnică Timişoara, jucător de fotbal la colectivul sportiv „Ştiinţa” (1956), fişă personală la arhiva C.C. al U.T.C.
    •    APTER, Feivisch A. - cu dosar la Colegiul Central al partidului, excus din partid în 1960 pentru sionism;
    •    APTER, Raşim - cu dosar la Colegiul Central al partidului;
    •    ARDELEANU, Constantin (n. Francisc GOLDSTEIN) - cu fişă de cadre la secţia Economică a C.C. al P.C.R. în anii ’50;
    •    ARDELEANU, Emil (n. Carol ARTBERGHER) – primar al Botoşaniului care la 7 aprilie 1944 proclama unilateral întregul judeţ “Republica Socialistă Sovietică Botoşani”; ulterior activist la Comitetul Judeţean P.C.R. Botoşani (cu dosarul personal la Colegiul Central al partidului, nr. 1056/1402 din 28.VI.1985);
    •    ARION, Alfred-Mozes - cu dosarul personal la Colegiul Central al partidului;
    •    ARM, Ghizela (n. ALPER Ghisa) (n. 21.V.1917) - bibliotecară la C.C. al U.T.M. (1949-1950) (cu dosar de cadre în arhiva C.C. al U.T.C.);
    •    ARON, Alexandru – preşedintele gospodăriei agricole colective din Laşlea, Sighişoara în anii ’50, decorat în 1953 cu Ordinul Muncii cls. I;
    •    ARON, Ana (n. LEIDERZNAIDER) – fostă membră a Partidului Comunist Francez, ulterior activistă a partidului, cu dosarul personal la Colegiul Central al partidului (nr. 1164/528 din 29.VI.1951) şi la secţia Organizatorică a C.C. al P.C.R. (dosar 118/1951);
    •    ARON, Marcel (fiul lui Mendel) - decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    ARON, Zisu – în 1959 membru al comitetului raional P.M.R. Potcoava, regiunea Piteşti (D.T.I.C. 1959: 16);
    •    (?) ARONEANU, Vadim - decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    ARONESCU, Ana - redactor responsabil al revistei Licurici (1950-1951).
    •    ARONOVICI, Isac S. - cu dosarul personal la Colegiul Central al partidului;
    •    ARONOVICI, Leiba H. (Aron) - cu dosarul personal la Colegiul Central al partidului, exclus din partid în 1957 sub acuzaţia de contrabandă cu ulei;
    •    ARONOVICI, Moise - cu dosarul personal la Colegiul Central al partidului (1178/1129 din 12.XI.1949);
    •    ARONOVICI, Moritz – secretar al primăriei Săveni după război, cu dosarul personal la Colegiul Central al partidului;
    •    ARPAD, Iacov - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    ASANACHE, Marieta - cu dosarul personal la Colegiul Central al partidului, exclusă din partid în 1952 pentru sionism;
    •    AŞCHENAZI, Elena (din Reşiţa) - cu dosarul personal la Colegiul Central al partidului;
    •    ASSAEL, Iacob I. - cu dosarul personal la Colegiul Central al partidului, exclus din PMR în 1960;
    •    ASSAN, Thereza - cu dosarul personal la Colegiul Central al partidului;
    •    AŞCHENAZI, Marcu - cu dosarul personal la Colegiul Central al partidului
    •    AUER, Petru (fiul lui Mihai) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii
    •    AUERHAHN, Desideriu (fiul lui Iosif) - decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    AURESCU, Iosif I (n. GOLDEMBERG) - cu dosarul disciplinar la Colegiul Central al partidului (posibil celebrul ziarist, ulterior emigrat în Israel);
    •    AUSTER, Max - cu dosarul personal la Colegiul Central al partidului;
    •    AUSTERMAN, Max (fiul lui Bercu) – decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    AVĂDANEI, Stela (n. Raşela ŞAPIRA) (soţia lui Tudor Avădanei, v. supra)  – ilegalistă, cu dosarul personal la Colegiul Central al partidului;
    •    AVERBRUCH, Ihil - cu dosarul personal la Colegiul Central al partidului;
    •    AVERBUH, I. Vladimir – angajat al Ministerului Energiei Electrice în anii ’50-’60, ulterior emigrat în SUA; decorat cu Medalia Muncii (Decretul Consiliului de Stat al R.S.R. nr. 972 din 8 dec. 1966);
    •    AVRAM, Aizic Iancu (Sin) - cu dosarul personal la Colegiul Central al partidului, exclus în 1954 din partid sub acuzaţia de speculă;
    •    AVRAM, Carol – în conducerea Ministerului Sănătăţii în 1948 (Bărbulescu et al. 2009: 71);
    •    AVRAM, Ilie (fiul lui Samoilă) - decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a);
    •    AVRAM, Riven (n. 18.I.1908, fiul lui Ştrul) - medic, şeful Apărării Locale Antiaeriene din Iaşi (anii ’50), membru P.C.R. din 1944, în anii ’60-’70 director adjunct al Policlinicii Municipale din Iaşi; propus pentru decorare în 1961 într-un raport al Cancelariei P.M.R., decorat în 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. a II-a, iar 1978 cu ordinul “23 August” cls.II-a;
    •    AVRAMESCU, David (1897-1961) – fost ilegalist (nume conspirativ “Stejaru”), deţinut 3 ani pentru activităţi comuniste în anii ’30, aflat în 1941 pe lista de “comunişti categoria A” a Siguranţei; activist de partid după august 1944, apoi exclus din P.M.R. în 1948, reprimit în 1957; incinerat la crematoriul “Cenuşa”;
    •    AVRAMESCU, Ida – rămasă în Basarabia după iunie 1940, recomandată de către P.C.R. pentru calitatea de membru al Partidului Comunist din U.R.S.S., revenită în România în 1944 ca funcţionar sovietic;
    •    AVRAMOVICI, Gabriel – avocat, în 1945 membru al C.D.E. Focşani (Dogaru 2010: 71);
    •    AVRAMOVICI, Silviu (fiul lui Froim) - decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a; emigrat în Israel, în viaţă la Holon);
    •    AXEL, Richard (fiul lui Epsil) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    AXELRAD, Iosif - cu dosarul personal la Colegiul Central al partidului, exclus din P.M.R. în 1959 pentru sionism;
    •    AXELRAD, Summer – în 1948 în 1948 membru al filialei judeţene Botoşani a Colegiului Farmaciştilor (M.Of. (partea (I B) nr. 141 din 22 iunie 1948, pp. 5283-4);
    •    (?) BABUCI, Sanda – în 1952 în centrala M.A.E. (v stenogramele reproduse în Fl. Constantiniu 2003, pp. 133-5);
    •    BACALU, Paul – în 1952 cu fişă de cadre la secţia Economică a C.C. al P.C.R., dosare anexe, u.a. 249/1952; căs cu Erica;
    •    BACCELA, Ulian - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    BACHMAN, Froim – în 1945 membru al comitetului municipal P.C.R. Bârlad (D.J. Vaslui A.N.R., fond Comitetul judeţean P.C.R.Tutova, dosare nr. 2,3 şi 4/1945);
    •    (?) BAKI, I. Elisabeta - decorată ca pensionară în 1971 cu ordinul “23 August” cls. a IV-a (Decretul nr. 157 din 4 mai 1971);
    •    BAKONYI, Coloman (1887-1970), profesor Institutul Politehnic Timişoara, decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    BALABAN, Borislav (fiul lui Iacob) - decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    BALASZ, Rudolf (n. REZSO) - cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a CC al PCR (1954);
    •    BALLY, Renee Jaques (fiul lui Leon şi Duda) – membru P.M.R. Bucureşti, inginer, în septembrie 1949 menţionat într-un referat al Ministerului Învăţământului într-o listă de studenţi şi aspiranţi (i.e. doctoranzi) care urmau să plece la studii în U.R.S.S. (Berindei, Dobrincu şi Goşu, 2009: 200), ulterior cu multiple lucrări publicate în Romînia în domeniul hidrotehnic;
    •    BALMUS, Elvira – fondatoare şi membru în conducerea U.F.A.R. din 1945 (Şt. Mihăilescu 2006: 378, 380); ulterior traducătoare la mai multe edituri;
    •    BALTEI, Isidor (fiul lui Petre, lt.-col. de Securitate în anii ‘70) – avocat, în anii ’60 diplomat în cadrul Ambasadei României la Montevideo, decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a; încă în viaţă la sfârşitul anilor ’90, profesând avocatura într-un cabinet particular;
    •    BALTER, Alexandru (fiul lui Iancu) - decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    BALTER, Sara (fiica lui Silvio – probabil avocatul) - decorată în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    BALTI, Iosif - cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C.C. al P.C.R. (1947);
    •    BALTUCH, S. Isaia Iosef - decorat ca pensionar în 1971 cu ordinul “23 August” cls. a IV-a (Decretul nr. 157 din 4 mai 1971);
    •    BANAY, Iosif - cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a CC al PCR (1954);
    •    BANDY, Bela - decorat în 1978 cu ordinul “23 August” cls.II-a;
    •    BARANETCHI, Chiril (fiul lui Leon) -  director al Spitalului TBC Galaţi, decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a);
    •    BARANYAI, Elemer (n. Eremia SPIRER) - cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a CC al PCR (1955);
    •    BARASCH, Athanase - decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    BARASCH, Leon (fiul lui Iancu) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii (probabil din Bacău, medic);
    •    BARASCH, Lică (fiul lui Iancu) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    BARBU MILENTE, Oscar (fiul lui Andrei) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    BARBU, Gabriel (n. FELDMAN, cf. Kuller 2008: 56) (1904-1984) -  membru de partid, cercetător al Ministerului Sănătăţii timp de 3 decenii (în cadrul secţiei de statistică sanitară a Centrului de Educaţie Sanitară), specializat în istoria medicinei, coleg, bun prieten şi co-autor cu Gheorghe Brătescu (ginerele Anei Pauker) şi soţul Corei – sora lui Emil Calmanovici;
    •    BAREMBERG, Nic. – în 1948, după naţionalizare, numit de Ministerul Industriei şi Comerţului administrator la întreprinderea de mecanică fină “Triumf” (B.I.R.E. 10 (12. Apr. 1948): 6);
    •    BARTALIS, Ignat (fiul lui Iosif) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    BARTEL, Gyorgy (fiul lui Iosif) - decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    BARUCH, Aurel – după război membru al subsecţiei Foto din cadrul secţiei Popagandă şi Artă a A.R.L.U.S. (Cioroianu 2005: 138; Catalan 2009: 187-8);
    •    BARUCH, Franz (Francisc) - cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C.C. al P.C.R. (1972);
    •    (?) BASCH, Francisc - decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    BATERNAY, Tiberiu - cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a CC al PCR (1954) (posibil ortografiat eronat în Duţu et al. 2002: 13-5);
    •    BAUM, Alexandru – responsabil administrativ al C.D.E. Oradea la începutul anilor ’50 (v. Andreescu, Nastasă şi Varga, 2003a: 450);
    •    BAUM, Iosif - cu fişă de cadre la secţia Relaţii Externe a C.C. al P.C.R. (1955);
    •    BAYER, Michel - cu dosar de cadre la secţia Economică a CC al PCR în anii ’50;
    •    BĂHNĂREANU, S. – membru în conducerea C.D.E. Vaslui după război, inclus într-o listă de “câteva nume de evrei care au militat pentru partidul comunist încă de la început [23 august 1944, n.n., I.A.] şi fără niciun pic de ezitare.” (Zahariuc 2010 I, IV);
    •    BĂLAN, S. Serufima - funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare, decorată prin Decretul Consiliului de Stat al R.P.R. nr. 803 din 21 dec. 1964 cu Medalia Muncii;
    •    BĂLĂCEANU, Ioana Maria (n. MARCOVICI) - cu dosar de cadre la secţia Economică a C.C. al P.M.R. (dosare anexe 189 şi 249/1952);
    •    BĂNESCU, David (d. 14.II.1996, Buureşti, cimitirul Giurgiului) – din 1950 funcţionar în aparatul economico-financiar al statului comunist, cu fişă de cadre la secţia economică a C.C. al P.C.R. (dosare anexe, u.a. 77 şi 249/1952); după 1990, şeful secţiei Asistenţă a F.C.E.R.;
    •    BÂRLĂDEANU, L. Horia - funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare, decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R.P.R. nr. 803 din 21 dec. 1964 cu Medalia Muncii;
    •    BEDO, Emeric - cu dosar de cadre la secţia Economică a C.C. al P.C.R. în anii ’50;
    •    BEER, Beno – după război secretar general al societăţii carbonifere din Petroşani, arestat şi condamnat pentru sabotaj la începutul anului 1949 (B.I.R.E. 2 (15 febr. 1949): 7);
    •    BEER, Nicolae - în 1948 membru al filialei judeţene Mureş a Colegiului Farmaciştilor (M.Of. (partea (I B) nr. 141 din 22 iunie 1948, pp. 5283-4);
    •    BEK, Fritz – funcţionar la Serviciul Planificare din Centrala Gostat în 1950 (Duţu et al. 2002: 91);
    •    BELLU, Elena – soţia lui Nicolae Bellu; profesor de filozofie la Universitatea Bucureşti, din 1974 la Institutul Politehnic Bucureşti, cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C.C. al P.C.R. (135/1955);
    •    BELLU, S. Isidor - decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R.P.R.” cls. IV-a;
    •    BENCO, Rosalia - din 1948 membru al C.C. al U.F.D.T. (Şt. Mihăilescu 2006: 429-30);
    •    BENDORFEAN, N. Maximilian – directorul Institutului de Perfecţionare a Cadrelor Didactice din Cluj, decorat în 1967 (Decretul 604 din 26 iunie) cu ordinul Meritul Cultural clasa a V-a;
    •    BENGLAS OXLER, Roza (sau Benglas Oller) – în aparatul economico-financiar al statului comunist în anii ’50; cu fişă de cadre la secţia Economică a C.C. al P.C.R. (dosare anexe 189 şi 249/1952);
    •    BENEDEK, Ludovic – colectivist la gospodăria agricolă colectivă Aita Mare / raion Sf. Gheorghe, Reg. Autonomă Maghiară), decoart în 1953 cu “Medalia Muncii”;
    •    BENEDEK, E. Tiberiu – profesor, arhitect; după august 1944 responsabil organizatoric al U.N.S.R. (Berindei, Dobrincu şi Goşu 2009: 116), membru de partid ocupând diverse funcţii în domeniul arhitecturii şi proiectării; după Revoluţie membru în Consiliul de Conducere al F.C.E.R., decorat în 1972 cu “ordinul Muncii” cls. III-a (Decret 259/28.VI.1972) şi apoi de către preşedintele Băsescu în 2009; cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C.C. al P.C.R. (1985);
    •    BENOFSCHY, M. Iosif – decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr 599 din 6 oct. 1964;
    •    BERARIU, S. Mircea (1917-X.2009, Bucureşti, Cimitirul Giurgiului) – în anii ’50-’60 funcţionar în cadrul Ministerului Energiei Electrice, decorat în 1967 cu ordinul Muncii cls. III-a;
    •    BERARIU, Sofia - în 1948 membru al filialei judeţene Neamţ a Colegiului Farmaciştilor (ordinul ministrului Sănătăţii în M.Of. (partea (I B) nr. 141 din 22 iunie 1948, pp. 5283-4);
    •    BERCOVICI, Burăh (fiul lui Haim) - decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    BERCOVICI, Burăh (fiul lui Lupu) - decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a
    •    BERCOVICI, Laurenţiu – secretar al C.D.E. Bucureşti în anii ’50 şi activist de partid, cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.C. al P.C.R. (57/1956) (Solomovici 2003: 185, 2001: 79);
    •    BERCOVICI, Mircea (fiul lui Izidor) – arhitect, decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    BERCOVICI, Ştrul – decorat ca pensionar din Iaşi în 1971 cu ordinul “Steaua R.S.R.” cls. a II-a (Decretul nr. 157 din 4 mai 1971);
    •    BERCU, M. Leon (zis şi Jean) (1907-1977) – medicul personal al lui Gheorghiu-Dej şi apoi al altor demnitari comunişti, conferenţiar la I.M.F. Bucureşti, decorat în 1952 cu Ordinul Muncii cls. III-a şi în 1972 cu ordinul “Medicul Sanitar” cls. II-a (cf. Cioroianu 2005: 165 n. 209, ar fi fost de asemenea medicul lui Petru Groza);
    •    BERCU, Miţa (n. LABĂ) (n. 1922) – referent la Comisia Controlului de Partid în anii ’50;
    •    BERDICH, Antoniu Iosif – decorat ca pensionar în 1979 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. II-a;
    •    BERGHEANU, Arald - decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    BEREŞ, Alfred - cu dosar de cadre la secţia Economică a CC al PCR (dosare anexe 160/1952);
    •    BERGER, Teodor - în 1948 membru al filialei judeţene Cluj a Colegiului Farmaciştilor (M.Of. (partea (I B) nr. 141 din 22 iunie 1948, pp. 5283-4);
    •    BERKES, Sari – din 1945 în conducerea U.F.A.R. (Şt. Mihăilescu 2006: 380);
    •    BERKOVITZ, Arthur - în 1948 membru al filialei judeţene Satu Mare a Colegiului Farmaciştilor (ordinul ministrului Sănătăţii în M.Of. (partea I B) nr. 155 din 8 iulie 1948, pp. 5713-4);
    •    BERNAT, Abraham (Bucureşti) – decorat în 1979 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. II-a;
    •    BERNSTEIN, Alfred (fiul lui Solomon) – membru în conducerea comitetului P.M.R. Suceava în anii ’50-’60, decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R.P.R.” cls. IV-a;
    •    BERZESCU, Petre (fiul lui Iancu) - decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    BEXA, Izidor - cu dosar de cadre la secţia Relaţii Externe a CC al PMR (1955);
    •    BEZY, Rozalia – colectivistă la gospodăria agricolă colectivă Cristuru Săcuesc (raion Tg. Mureş, RAM), decorată în 1953 cu “Medalia Muncii”;
    •    BIBESCU, Iosif Rozin - în 1948 preşedinte al filialei judeţene Timiş-Torontal a Colegiului Farmaciştilor (ordinul ministrului Sănătăţii în M.Of. (partea (I B) nr. 141 din 22 iunie 1948, pp. 5283-4);
    •    BIELER, Josef – membru C.D.E. Lugoj după război;
    •    BIRA, I. Matilda – decorată prin Decretul nr. 157 din 4 mai cu ordinul 2Steaua R.S.R.” cls. a V-a;
    •    BIRĂNŞTEIN, Bety (Bir(e)nstein?) – membu în comitetul de conducere al C.D.E. Vaslui în 1947 (Zahariuc 2010 III);
    •    BIRO, Adalbert (fiul lui Francisc) – decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a);
    •    BIRO, Matild - decorată în 1978 cu ordinul “23 August” cls.III-a;
    •    BLASCH, Ludovic (fiul lui Teodor) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    BLAU, Henrich (fiul lui Izidor) – evreu din Ardealul de Nord, care, potrivit memoriilor rabinului Moses Rosen, s-ar fi convertit la creştinism pentru a evita deportarea, după război membru totuşi în conducerea C.D.E. şi în P.C.R.) (Rosen 1990: 87-8); decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    BLĂNARU, Alexandru (n. Samy) - cu fişă de cadre la secţia Economică a C.C. al P.C.R. (dosare anexe u.a. 24/1954);
    •    BLĂNARU, Fred (fiul lui Iacob) - decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    BLĂNARU, Ştefan (n. 1921) - membru P.C.R. din 1944, de profesie croitor, directorul şcolii de partid regiunea Suceava în anii ’50, în anii ’60 directorul Centrului de librării şi difuzarea cărţii Suceava, propus pentru decorare în 1961 într-un raport al Cancelariei P.M.R., respectiv decorat în 1971 cu ordinul “23 August” cls. a IV-a (Decretul nr. 157 din 4 mai 1971);
    •    BLECHNER, Leon (fiul lui Meer) - decorat în 1964 cu ordinul “23 August” cls. V-a;
    •    BLECHNER KATZ, Rica - în 1948 membru al filialei judeţene Câmpulung a Colegiului Farmaciştilor (ordinul ministrului Sănătăţii în M.Of. (partea I B) nr. 155 din 8 iulie 1948, pp. 5713-4);
    •    BLENESI, Ernest - cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.C. al P.C.R. (1957);
    •    BLENESI, Vilmos (fiul lui Iosif) - decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    BLOMSTEIN, Ervin-Emeric (fiul lui Emeric) (n. 08.09.1929) – din Baia Mare, decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a);
    •    BLUM, Casian (fiul lui Iţic) (din Galaţi) - decorat în 1964 cu ordinul “23 August” cls. V-a, iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. III-a;
    •    BLUM, Emil (fiul lui Zalman), din Bucureşti, decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    BLUMENFELD, Avram - decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R.P.R.” cls. V-a;
    •    BLUMENFELD, Leon (fiul lui Şulim) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    BLUMER, Leon - în 1948 membru al filialei judeţene Constanţa a Colegiului Farmaciştilor (ordinul ministrului Sănătăţii în M.Of. (partea I B) nr. 155 din 8 iulie 1948, pp. 5713-4);
    •    BRAND, Herman - în 1948 preşedinte al filialei judeţene Fălciu a Colegiului Farmaciştilor (M.Of. (partea (I B) nr. 141 din 22 iunie 1948, pp. 5283-4);
    •    BOBIŢAN, Izidor (fiul lui Izidor) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    BOCK, Alfred - după război membru în comitetul de conducere al C.D.E. Oradea (C. Crăciun 2007: 179-80);
    •    BOCSKJAY, Iosif – evreu maghiarofon, cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C.C. al P.C.R. (12/1954);
    •    BOCZ, Carol – angajat la referent la Comisia Controlului de Partid în anii ’50;
    •    BOGANOV, Gherş - în 1948 preşedinte al filialei judeţene Tulcea a Colegiului Farmaciştilor (ordinul ministrului Sănătăţii în M.Of. (partea (I B) nr. 141 din 22 iunie 1948, pp. 5283-4);
    •    BOGDAN, Jean (n. BERMAN)- cu dosar de cadre la secţia Economică a C.C. al P.C.R. (dosare anexe, 14/1951);
    •    BOJAN, S. Agneta (n. ROTH) – ilegalistă, cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.C. al P.C.R. (1951); decorată prin Decretul nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. a III-a;
    •    BOLOT, Aron (fiul lui Sabin) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    BORGHIDA, Istvan (8.III.1918 Satu Mare – 13.XII.1982 Cluj) – istoric şi critic de artă, după 1948 profesor de istoria artei la Institutul “on Andreescu” din Cluj; menţionat ca evreu de H. Kuller (2008: 76) şi Eva Laczko (2010:4);
    •    BORIT, A. Maximilian - decorat ca pensionar în 1971 cu ordinul “23 August” cls. a IV-a (Decretul nr. 157 din 4 mai 1971);
    •    BOROŞ, Eduard – după august 1944 în conducerea locală P.C.R. Timişoara, implicat în formarea organizaţiei locale a C.D.E. (Glass 2002: 146-7);
    •    BORŞ, Anuţa (n. FĂINARU) - cu dosar la secţia Gopodărie de Partid a CC al PCR (1953);
    •    BORŞ, Etelca – gospodăria agricolă colectivă Buduşlău (raion Marghita, Reg. Autonomă Maghiară), decorată în 1953 cu “Medalia Muncii”;
    •    BOSON, Elena Margarit - decorată în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    BOUR, N. Leon – din Gura Humorului, decorat în 1967 (Decretul 604 din 26 iunie) cu titlul “Învăţător emerit al R.S.R.”;
    •    BRASAI, Coloman (fiul lui Alexandru) - decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R.P.R.” cls. V-a;
    •    BRAUNER, Edy (Eduard) – în 1945 conducerea comitetului judeţean Iaşi al Tineretului Progresist;
    •    BRAUNSTEIN, B. Etla Reiza - decorată ca pensionar în 1971 cu ordinul “23 August” cls. a IV-a (Decretul nr. 157 din 4 mai 1971);
    •    BRAUNSTEIN, Ferdinand – funcţionar în aparatul economico-financiar al sistemului comunist, cu dosar de cadre la secţia Economică a C.C. al P.C.R. (dosare anexe 5/1951 şi 380/1952);
    •    BRAUNSTEIN, Sache - redactor la ziarul procomunist Lupta Moldovei din Iaşi (Direcţia Judeţeană Iaşi a Arhivelor Naţionale, fond Camera de Comerţ şi Industrie 1860-1950, dosar nr.628/1948, ff. 34-35, nr. crt. 29835, 30 aprilie 1948) – posibilă identitate cu persoana omonimă funcţionar în Industria laptelui (v. supra);
    •    BREIER, Arnold (fiul lui Rudolf) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    BREITMAN, S. – după august 1944 responsabil cu agitaţia al secţiei Propagandă a Comitetului Judeţean P.C.R. Vaslui (până în 1945) (D.J. Vaslui A.N.R., fond Comitetul judeţean P.C.R. Vaslui, dosarele 2-6/1945, v. şi Zahariuc 2010 I);
    •    BRESSNER, I. – după august 1944 şeful Serviciului Sanitar Judeţean Iaşi (Direcţia Judeţeană Iaşi a Arhivelor Naţionale, fond Camera de Comerţ şi Industrie 1860-1950, dosar nr.456/1944, ff.107-8);
    •    “Brey.”, ? [probabil codificat] – soţul Feliciei (fiica unui bancher din Bucureşti înperioada interbelică); maior de Securitate cf. Steinhardt 2005: 409; doi copii: Vladimir şi Lenina
    •    BRIL(L), Bernard - în 1948 numit de către Ministerul Industriei administrator unic al societăţilor Spoex, Chiajna, Oratex şi Agrotex (B.I.R.E. 16 (25 mai 1948): 1);
    •    BRILLIANT, Ernest Otto - în 1948 preşedinte al filialei judeţene Suceava a Colegiului Farmaciştilor (ordinul ministrului Sănătăţii în M.Of. (partea I B) nr. 155 din 8 iulie 1948, pp. 5713-4);
    •    BRON, Jaques - cu dosar la secţia Gopodărie de Partid a CC al PCR (1958);
    •    BRUCKMAN, Henrik – din febr. 1950 preşedintele C.D.E. Alba Iulia (Gyémánt 2002: 400-4, n. 31);
    •    BRUCKMAYER, Z. - în 1948 membru al filialei judeţene Roman a Colegiului Farmaciştilor (ordinul ministrului Sănătăţii în M.Of. (partea (I B) nr. 141 din 22 iunie 1948, pp. 5283-4);
    •    BRUMARU, Clara (n. BRUMMER) - cu dosar de cadre la secţia Economică a C.C. al P.C.R. (dosare anexe, u.a. 249/1952);
    •    BRUMFELD, David - cu dosar de cadre la secţia Economică a CC al PCR în anii ’50;
    •    BRUMMER, J. (Jackie?) – tânăr membru C.D.E., participant în vara lui 1947 la Universitatea de Vară organizată de Comitet la Oradea;
    •    BRUDER, Ferencz (1895-1965) – imigrat din Ungaria în 1919, în febr. 1945 activist al Frontului Naţional Democrat la Cluj , exclus din partid în 1949 pentru deviaţionism (Andreescu, Nastasă şi Varga 2003b: 53);
    •    BRUNSTEIN, W. Schulim - decorat în 1971 cu ordinul “23 August” cls. a IV-a (Decretul nr. 157 din 4 mai 1971);
    •    BRÜLL, Alfred - decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. III-a; posibilă identitate cu Alfred Brill, fratele medicului Şuli Brill, v. supra;
    •    (?) BUCHLER, Frederic – cu fişă de cadre la secţia economică a C.C. al P.C.R., dosare anexe, nr. 189 şi 249/1952);
    •    BUCŞTEIN, Aron (fiul lui Ozias) - decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    BUDORIŞAN, Carol - decorat în 1978 cu ordinul “23 August” cls.III-a;
    •    BUGHICI, Ana – soţia demnitarului comunist Simion Bughici (David), după război directoare a Liceului nr. 32 din Bucureşti; decorată prin Decretul nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a IV-a (menţionată de multiple ori ca evreică de către Solomovici 2001);
    •    BUICAN, Erich - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    BUNEA, Elias - în 1948 membru al filialei judeţene Dolj a Colegiului Farmaciştilor (ordinul ministrului Sănătăţii în M.Of. (partea I B) nr. 155 din 8 iulie 1948, pp. 5713-4);
    •    BURCĂ, Galia – soţia generalului Mihai Burcă; fostă voluntară (soră-şefă la “Casa Roja”) de partea Brigăzilor Internaţionale în războiul civil din Spania; după 1944 funcţii modeste în ierarhia comunistă de stat; încă în viaţă în 2000, locuind pe str. Ion Brezoianu din Bucureşti;
    •    BURY, Silvestru - cu dosar de cadre la secţia Economică a CC al PCR în anii ’50;
    •    BUTUCARU, Iancu (fiul lui Grigore) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii
    •    BUZAC, Elena Lucreţia (fiica lui Bernard) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    BUZINCU, Şmil (fiul lui Iancu) - decorat în 1964 cu Medalia Virtutea Ostăşească cls. I;
    •    BÜCHLER, Frederic - cu dosar de cadre la secţia Economică a CC al PCR în anii ’50;
    •    BÜCHLER, Solomon(fiul lui Şmil) - decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R.P.R.” cls. V-a;
    •    CAHANA, D. – avocat, membru în conducerea C.D.E. Vaslui în 1947, responsabil de secţia financiară (Zahariuc 2010 II);
    •    CAHANER, L. Iacob - decorat în 1971 (ca pensionar, în Bucureşti) cu ordinul “23 August” cls. a IV-a (Decretul nr. 157 din 4 mai 1971);
    •    CAIZĂR, I. Iosif - decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin Decretul Consiliului de Stat al R.P.R. nr. 802 din 21 dec. 1964;
    •    CAIZERMAN, Herman (fiul lui Simha) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    CALAFETEANU-SCHLANGER, A. David – decorat ca pensionar prin Decretul nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a;
    •    CALMANOVICI, Bruno – vicepreşedinte Camera de Comerţ Bacău după război, cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.C. al P.C.R. (1951)
    •    CALMANOVICI, Cecilia (n. MENDELSOHN, Iaşi, fiica preşedintelui comunităţii locale) – soţia lui Emil Calmanovici; decorată în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. III-a, iar în 1978 cu ordinul “23 August” cls.II-a;
    •    CANDREA, Max – cu fişă de cadre la secţia economică a fd. C.C. al P.C.R., A.N.R. (dosare anexe nr. 383/1952, nr. inv. 537), menţionat şi în Solomovici 2001: 217; fiul filologului şi folcloristului Ion Aurel Candrea?;
    •    CANT, Amalia - decorată în 1978 cu ordinul “Steaua R.S.R.” cls. V-a;
    •    CARLI, Marcu - din 1948 profesor la Şcoala specială de administratori de spitale şi instituţii de ocrotire de pe lângă Ministerul Sănătăţii (ordinul ministrului Sănătăţii în M.Of. (partea I A) nr. 144 din 25 iunie 1948, pp. 5355-7);
    •    CASSTER, Moise - cu fişă de cadre la secţia Economică a C.C. al P.C.R. (dosare anexe, u.a. 411/1952, nr. inv. 539);
    •    CAŢOIU, David (n. KATZ) - cu dosar de cadre la secţia Economică a C.C. al P.C.R. (dosare anexe, u.a. 25/1954);
    •    CAUFMAN, Simion - în 1948 preşedinte al filialei judeţene Iaşi a Colegiului Farmaciştilor (M.Of. (partea (I B) nr. 141 din 22 iunie 1948, pp. 5283-4);
    •    CAZIRSCHI, Constantin (fiul lui Ferdinand) - decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    CÂRDEI, Isidor – judecător la Suceava în 1950 (Berindei, Dobrincu şi Goşu 2009: 271);
    •    CERBU, Alexandru (n. HIRSCH, fiul lui Solomon) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    CHERPEL, Lari (fiul lui Haim) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    CHESLER, Iuliu(s) (din Galaţi) - decorat în 1964 cu ordinul “23 August” cls. V-a, iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. 157 din 4 mai 1971);
    •    CHIDU, Valer (fiul lui Iosif) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    CHIMEL, Nuham Nathan – în anii ’50 funcţionar la Consiliul Central al Sindicatelor, cu dosar la secţia Gopodărie de Partid a C.C. al P.C.R. (8/1954);
    •    CHISINGHER, Petru (fiul lui Iacob) – decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    CHIŞ, Adolf (n. KLEIN) - cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.C. al P.C.R. (162/1952);
    •    CHIŞ, Erzsebet (fiica lui Ignaţ) - decorată în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    CHITLARU, David (fiul lui Burach) – în anii ’60 redactor la Revista Cultului Mozaic, decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    CIOBANU, Irina (n. Sabina ADLERSBERG) (n. 1908, Cernăuţi) – ilegalistă, arestată în anii ’30 (Solomovici 2001 I: 195), cu informaţii suplimentare în fondul Colegiului Central de Partid (1958);
    •    CIOBANU, Mihai (fiul lui Isidor) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    CIONOF, Matilda - în 1948 membru al filialei judeţene Romanaţi a Colegiului Farmaciştilor (ordinul ministrului Sănătăţii în M.Of. (partea I B) nr. 155 din 8 iulie 1948, pp. 5713-4);
    •    CIUBOTARU, Avram (fiul lui Moise) - decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    CIUTACU, Ecaterina – muncitoare textilistă în 1950, ulterior cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.C. al P.C.R. (1955);
    •    CIZMĂRESCU, Ana Netta - în 1948 membru al filialei judeţene Ialomiţa a Colegiului Farmaciştilor (ordinul ministrului Sănătăţii în M.Of. (partea I B) nr. 155 din 8 iulie 1948, pp. 5713-4);
    •    CLEJAN, Samuel (n. Natan KRENZ(EN)DORF) – fratele lui Bucur Clejan [v. supra]; integrat în aparatul economico-financiar al statului comunist; cu fişă de cadre la secţia Economică a C.C. al P.C.R. în anii (dosare anexe 77 şi 249/1952);
    •    CLINGMAN, Haia – în 1949 şefă de secţie la magazinul de stat “Iaşul” din Iaşi (Direcţia Judeţeană Iaşi a Arhivelor Naţionale, fond Camera de Comerţ şi Industrie 1860-1950, dosar nr. 693/1949, nr. crt. 30906, ff. 5, 16, 63, 65);
    •    COHEN, Gabriel – decorat în 1978 cu ordinul “23 August” cls. I (Decret nr. 7 din 23.I.1978);
    •    COHN, Gheorghe – în 1947-1948(-?) funcţionar la Inspectoratul Judeţean al Muncii iaşi (A.N.R.-direcţia judeţeană Iaşi, dosar 598/1947-1948, f. 154);
    •    COHN, Iosif – în anii ’50-’60 lector al D.G.P.T., responsabil cu cenzura în Botoşani;
    •    COHN, Marcu (fiul lui Iacob) - decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R.P.R.” cls. IV-a;
    •    COJAN, Ehea Silvia - în 1948 membru al filialei judeţene Vâlcea a Colegiului Farmaciştilor (ordinul ministrului Sănătăţii în M.Of. (partea I B) nr. 155 din 8 iulie 1948, pp. 5713-4);
    •    COJOCARU, Rosen - cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a CC al PCR;
    •    COJOCARU, Zitta - funcţionară a Băncii de Stat a R.P.R., decorată în 1963 cu Medalia Muncii;
    •    COMAN, Horia (fiul lui Solomon) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    COMISIONERU, Bernard (fiul lui Leon) - decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    CONSTANTIN(ESCU), Pavel – comandantul şantierului Bumbeşti Livezeni (1944-1948), ulterior emigrat în Israel, unde îşi ebraizează numele în forma Paul Ben Josef;
    •    CONSTANTINOF, Desideriu (fiul lui Velcu) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    COPELOVICI, Julius (1897-1983) – din toamna anului 1944 până în 1946 preşedinte al comisiei interimare a Baroului din Piatra Neamţ (Kuller 2008: 111-2);
    •    COPETIN, Gheza – miner, membru în Consiliul Central al Frontului Democrat Popular (1946-1948), cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a CC al PCR (1952);
    •    CORDAŞEVSCHI, Cornelia - decorată în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    CORODI, Ghizi [probabil Ghizela/Gisela Korodi, n.n., I.A.] – de formaţie asistent social, din 1945 în conducerea U.F.A.R. (Şt. Mihăilescu 2006: 380);
    •    COSASU, Carol (fiul lui Solomon) - decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    COSMIN, Frederica - decorată în 1971 cu ordinul “23 August” cls. a IV-a (Decretul nr. 157 din 4 mai 1971);
    •    COSTIN, Sebastian (1939-1997) – la începutul anilor ’60 secretar al Teatrului de Stat din Galaţi, din 1967 redactor la Scânteia Tineretului, apoi redactor la secţia de scenarii a Studioului Cinematografic din Bucureşti (până în 1971), emigrat în Israel în 1973 (Kuller 2008: 112);
    •    COŞERU, Ioana Zoe Dahlia (n. MARCU, 5.VI.1937 - 2004 Bucureşti) – membru supleant al C.C. al P.C.R. (1979-1984), inginer la Centrala industriei bumbacului (1981-1984);
    •    COTZUR, Frederic - decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    COVALSCHI, Iosif (fiul lui Iacob) - decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    COVETE, Sara - decorată prin Decretul nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. a III-a;
    •    CRAIŞ, Solomon (fiul lui Zigmund) - decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    CRAUSS, Petre (fiul lui Carol) - decorat în 1964 cu ordinul “23 August” cls. V-a;
    •    CREMER, Doru (fiul lui Isidor) – în 1945 secretarul secţiei Propagandă a Comitetului Judeţean P.C.R. Vaslui (D.J. Vaslui A.N.R., fond Comitetul judeţean P.C.R. Vaslui, dosarele 2-6/1945);
    •    CREMER, Isidor (În alte documente oficiale Kremer, Iulius) – după august 1944 proprietar şi director al ziarului Vreme Nouă, organul Frontului Naţional Democrat din Vaslui (D.J. Vaslui A.N.R., fond Comitetul judeţean P.C.R. Vaslui, dosarele 2-6/1945);
    •    CREŢU, Leib - cu fişă de cadre la secţia Economică a C.C. al P.C.R. (dosare anexe, u.a. 411/1952, nr. inv. 539);
    •    CRISTESCU, Gizela (fiica lui Carol) - decorată în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a
    •    CRISTESCU, Miltred (n. Medy SZENTES) (n. 16.12.1926) – secretar tehnic al Comisiei Controlului de Partid în anii ’50, ulterior psiholog (în anii ’60 activa la Institutul de Medicină Legală);
    •    CRIŞAN, Adalbert - cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a CC al PCR (1959);
    •    CRIŞAN, Mihail (n. Mişu SORGHER (în alt dosar SFIGHER)) - cu dosar de cadre la secţia Economică a CC al PCR în anii ’50;
    •    (?) CRÎŞMARU, Ioan (fiul lui Samson) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    CROITORU, Bercu - redactor la ziarul procomunist Lupta Moldovei din Iaşi (Direcţia Judeţeană Iaşi a Arhivelor Naţionale, fond Camera de Comerţ şi Industrie 1860-1950, dosar nr.628/1948, ff. 34-35, nr. crt. 29835, 30 aprilie 1948);
    •    CSEHI, Gyula (n. KLEIN, 26.XI.1910 Satu Mare – 21.VI.1976 Cluj) – evreu maghiarofon, fost deportat într-un lagăr de muncă obligatorie (1943-1944), membru de partid, profesor la Oradea (toamna 1944 – 1945), redactor la diverse publicaţii din Oradea (1945-1947), director de studii la Universitatea Bolyai din Cluj (1947-1952), profesor de liceu la Aiud (1952-1954), apoi revenit ca profesor de literatură şi estetică la Universitatea Babeş-Bolyai până la pensionare; între “evreii maghiari” din “prim-planul vieţii culturale şi intelectuale comuniste” (Vágó 1981: 123, n.26); membru al filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor; autor al lucrărilor Clasa muncitoare şi literatura în 1963, respectiv Studii (1973), dedicată originilor literaturii socialiste în România (H. Kuller 2008: 115-6; T. Mózes 1997: 156; Vágó 1981: 123, n.26);
    •    CSERNOWITZ, Sámuel – în anii ’50 ziarist în presa comunistă din Târgu Mureş (Bottoni 2010: 172);
    •    CSUCSUJ, Paraschiva Elisabeta (n. FÖLDER) (n. 2.XI.1945 Oradea) – membru supleant al C.C. al P.C.R. (1984-1989), şef al sectorului presă şi tipărituri în cadrul comitetului judeţean de partid Bihor (1980-1984), membru al Comisiei Naţionale de Demografie;
    •    CSUTAK, Sara (fiica lui Ernest) – din Odorheiu Secuiesc, decorată în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    CUCINSCHI, Herman (fiul lui Dominic) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    CUPS, Calman – în 1949 şef de secţie la magazinul de stat “Iaşul” din Iaşi (Direcţia Judeţeană Iaşi a Arhivelor Naţionale, fond Camera de Comerţ şi Industrie 1860-1950, dosar nr. 693/1949, nr. crt. 30906, ff. 5, 16, 63, 65);
    •    CUSTON, Maurice – cadru didactic la Şcoala specială de administratori de spitale şi instituţii de ocrotire de pe lânfă Ministerul Sănătăţii (Bărbulescu et al. 2009: 216)
    •    CZEKE, David – preşedintele Colegiului de Partid regiunea Bihor în anii ’50;
    •    DAIA, Rozalia - cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a CC al PCR (1974);
    •    DALBERG, Solo - cu fişă de cadre la secţia Economică a C.C. al P.C.R. (dosare anexe u.a. 307/1952, nr. inv. 533);
    •    DAMSCHER, Max - redactor la ziarul procomunist Lupta Moldovei din Iaşi (Direcţia Judeţeană Iaşi a Arhivelor Naţionale, fond Camera de Comerţ şi Industrie 1860-1950, dosar nr.628/1948, ff. 34-35, nr. crt. 29835, 30 aprilie 1948);
    •    DANENBERG, ? – în sept. 1945 membru al Grupării Democrate Evreieşti din Oradea şi al organizaţiei locale a Uniunii Patriotice (C. Crăciun 2009: 307);
    •    DASCĂLU, Coman - decorat în 1978 cu ordinul “23 August” cls.III-a;
    •    DAVID, Chaim – în conducerea A.R.L.U.S. Bârlad în 1945 (Ion N. Oprea 2007: 30);
    •    DAVID, Iosif (fiul lui Ludovic) - decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a);
    •    DAVID, Lazăr – prim secretar al Comitetui Regional P.M.R. Hunedoara în 1959 (D.T.I.C. 1959: 12);
    •    DAVID, Marcela – din febr. 1948 membru al C.C. şi al Comitetului Executiv al U.F.D.R. (Şt. Mihăilescu 2006: 427, 429-30);
    •    DAVID, Samoil (fiul lui Marcu) - decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    DAVID, A. Sara - decorată prin Decretul nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. a IV-a;
    •    DAVID, Simion - cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a CC al PCR (1953);
    •    DAVID, Viorica - cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a CC al PCR (1955);
    •    DAVIDEANU, Alexandru (fiul lui Aurel) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    DAVIDESCU, Horia – fost director al Teatrului de Păpuşi din Craiova (anii ’60-’70), decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    DAVIDKIEVICI, Gligor - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    DAVIDOVICI, Andrei – conferenţiar la Institutul Politehnic Bucureşti, cu dosar de cadre la secţiile Economică (“dosare anexe” u.a. 25/1953, nr. inv. 63 şi 23/1954, nr. inv. 69) şi respectiv Organizatorică ale C.C. al P.C.R. în anii ’50;
    •    DAVIDOVICI, Ecaterina – din Arad, decorată prin Decretul nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. a IV-a;
    •    DAVIDOVICI, Iancu (fiul lui Israel) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    DAVIDSOHN, Avram - în anii ’60 în centrala Ministerului Energei Electrice;
    •    DAVIDSOHN, Isac (25.XI.1907 Sireţel, Iaşi – 24.XI.1984, Iaşi) – ilegalist, din 1948 profesor, respectiv, timp de trei decenii, şef de catedră la Facultatea de Istorie (şi Filosofie) a Universităţii din Iaşi, predând şi cursuri de materialism dialectic şi istoric la Facultatea de Ştiinţe Juridice; decorat în 1978 cu ordinul “23 August” cls.II-a;
    •    DĂNESCU, David - cu dosar de cadre la secţia Economică a CC al PCR în anii ’50;
    •    DEAK, P. Etelka (n. 5.XI.1905), pensionară AFDA, membru de partid din 1938, propusă pentru decorare în 1961 într-un raport al Cancelariei PMR;
    •    DEAK, Ludovic - cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a CC al PCR (1954);
    •    DEBRECZENY, Valer (fiul lui Ignaţ) - decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    DEBRECZI, Beile (fiica lui Arpad) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    DEHELEANU, Margareta – şefa catedrei de bazele marxism-leninismului la Universitatea “Babeş” din Cluj în anii ’50 (Andreescu, Nastasă şi Varga 2003a: 583 ş.u., 586 n.2);
    •    DEMENYI, Ileana (fiica lui Francisc) - decorată în 1964 cu ordinul “23 August” cls. V-a;
    •    DEMENYI, Iosif (fiul lui Maior) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    DEMETER, Tereza – decorată în 1979 cu ordinul “Steaua R.S.R.” cls. IV-a (Decret nr. 38 din 27.I.1979);
    •    DERENEŢCHI, Hermina - cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a CC al PCR (1955);
    •    DERER, Herma (fiica lui Mihai) - decorată în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    DEREVICI, I. Haia – decorată ca pensionară, prin Decretul nr. 157 din 4 mai 1971, cu ordinul “Steaua R.S.R.” cls. a III-a;
    •    DEREVICI, G. Ipolit (1897, Cucioaia, jud. Bălţi – 1977, Bucureşti) - fost student la Medicină la Iaşi şi ilegalist comunist, refugiat în URSS în 1941 (urmărit fiind de Siguranţă), apoi colonel în Armata Roşie, după război directorul Spitalului nr. 9 Bucureşti (1948 - anii ‘60), în cadrul căruia fiinţa şi celebra  secţie “0 – zero”, destinată deţinuţilor politici; cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a CC al PCR (1951); decorat în 1971 (Decretul nr. 157 din 4 mai) cu ordinul “Steaua R.S.R.” cls. a II-a;
    •    DERFLER, Iosif – membru în conducerea C.D.E. Vaslui la înfiinţare (1946), cu responsabilităţi în domeniul cultural (Zahariuc 2010 II);
    •    DERFLER, Tina – în 1945 responsabilă cu ziarele de perete şi de stradă în cadrul secţiei Propagandă a Cmitetului Judeţean Vaslui al P.C.R. (D.J. Vaslui A.N.R., fond Comitetul judeţean P.C.R. Vaslui, dosarele 2-6/1945);
    •    DEUTSCH, Adalbert - cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.C. al P.C.R. (110/1955);
    •    DEUTSCH, Alfred - după război preşedinte al C.D.E. Oradea - Bihor (C. Crăciun 2007: 179-80);
    •    DEUTSCH, Ella (fiica lui Izidor) - decorată în 1964 cu ordinul “Steaua R.P.R.” cls. IV-a;
    •    DEUTSCH, Ghizela (1882-1969) – militantă comunistă; incinerată la crematoriul “Cenuşa” din Bucureşti (Bezviconi 1972: 112);
    •    DEUTSCH, Imre – absolvent al Liceului Izraelit din Timişoara în 1947, apoi membru C.D.E., participant în vara lui 1947 la Universitatea de Vară organizată de Comitet la Oradea;
    •    DEUTSCH, I. Iosif (n. 1902), membru P.C.R. din 1932, responsabil de revistă (1956), propus pentru decorare în 1961 într-un raport al Cancelariei P.M.R., decorat în 1978 cu ordinul “Steaua R.S.R.” cls. IV-a;
    •    DEUTSCH, Martin (fiul lui Alexandru) - decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a
    •    DEUTSCH, Olga – ilegalistă (membru de partid din 1923), după război activistă a secţiei Relaţii Externe a C.C. al P.M.R., subordonată Ghizelei Vass (dosar 45/1955);
    •    DEZIDERIU, V. - în conducerea C.D.E. Sibiu după război (Strătuţiu 2005: 13);
    •    DIACONESCU, L. Livia (n. FILDERMAN) (n. 1928 Focşani) – fiica lui Lazăr Filderman, preşedintele C.D.E. Focşani în 1945; în anii ’50 cercetătoare la laboratorul spitalului “Vasile Roaită”, apoi, până în 1979, la Institutul de Cercetări Alimentare, iar ulterior, până la pensionarea din 1986, la Institutul pentru cultivarea şi prelucrarea sfeclei de zahăr din Bucureşti; în anii 2000 cercetătoare la C.S.I.E.R.; verişoară a mai celebrului Liviu Librescu, fost profesor universitar, asasinat în aprilie 2007 în S.U.A.;
    •    DIK, Oscar – din jud. Caraş-Severin, decorat prin Decretul nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. a IV-a;
    •    DINGHER, Alexandru - cu dosar de cadre la secţia Economică a CC al PCR în anii ’50;
    •    DIRŢU, Rozalia (fiica lui Aurel) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    DOBRESCU, Savian (fiul lui Emil) - decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    DOBROVICI, Simion - cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.C. al P.C.R. (1953), prim secretar Vrancea în anii ’70; decorat în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a III-a;
    •    DOKA, Rveca (fiica lui Pavel Jozsef) - decorată în 1964 cu Medalia Muncii
    •    DOMBI, Iosif - decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a)
    •    DONNER, P. Alexandru – lt.-col. în 1985 (la deces), decorat în 1964 cu decorat în 1964 cu ordinul “Pentru servicii deosebite aduse în apărarea orândurii socialiste şi de stat” cls. III-a;
    •    DRAPPEL, Ioan - cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a CC al PCR (1953);
    •    DRECSLER, Ana - decorată prin Decretul nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. a IV-a;
    •    DREGUS, Ernest - cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a CC al PCR (1958);
    •    DROLL, O. Iosif - decorat în 1964 cu ordinul “Pentru servicii deosebite aduse în apărarea orândurii socialiste şi de stat” cls. III-a;
    •    DRUCKER, Adolf (fiul lui Marcus) – membru în conducerea U.D.R. din Reşiţa după 1948, decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R.P.R.” cls. IV-a;
    •    DRUCKMAN, Sami Constantin (fiul lui Ludovic) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    DUKASZ SCHWARTZ, Ladislau - decorat în 1964 cu ordinul “23 August” cls. V-a;
    •    DUMA, Mircea (fiul lui Samoilă) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    DUBOVITS, I. – secretar general al organizaţiei procomuniste a evreilor de limbă idiş IKUF în 1946 (Solomovici 2003: 45); membru în conducerea centrală a C.D.E. în 1948 (Zahariuc 2010 V);
    •    DULBERGHER, ? – dr., responsabil C.D.E. Roman în 1946 (Andreescu, Nastasă şi Varga 2003a: 261);
    •    (?) DULGHERU, Radu (n. DULBERGHER, 4.III.1911-1991?) – după unele surse, greu credibile, fratele colonelului de Securitate Mişu Dulgheru; activist şi instructor al Direcţiei Organizatorice a C.C. al P.M.R. (1949-1954), membru C.C. al P.M.R. (1955-1965), prim secretar al Comitetului Regional P.M.R. Galaţi la începutul anilor ’60, adjunct al şefului Secţiei Agrare a C.C. al P.M.R. (1961-1962), decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. II-a, ulterior dispărut efectiv din viaţa publică, posibil emigrat;
    •    DUMITRESCU, Liuba (1917 – IV.2006, Bucureşti) – ilegalistă din “vechea gardă”, arestată în lotul de la Craiova (1936); decorată prin Decretul nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. a III-a (Levy 2002: 205);
    •    DUNCAN, Iacob (fiul lui Aron) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    ECKSTEIN, Otto (n. 3.XI.1928) – în 1947 membru al organizaţiei de bază a P.M.R. din cadrul Facultăţii de drept a Universităţii “Bolyai” din Cluj (Andreescu, Nastasă şi Varga 2003b: 657-8);
    •    EHRENFELD, D. Margareta – din jud. Timiş, decorată prin Decretul nr. 157 din 4 mai cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. a V-a;
    •    EHRENKRANTZ, Iosif (1903-1958) – medic, militant al mişcării comuniste, incinerat la crematoriul “Cenuşa” (Bezviconi 1972: 121);
    •    EIDLITZ, Miklos Nicolae (1908-1971) – [foarte probabil fratele lui Zoltan Eidlitz, v. supra, n.n.] militant al mişcării comuniste, incinerat la crematoriul “Cenuşa” (Bezviconi 1972: 121);
    •    EILEN, Z. Leonard – decorat în 1973 cu Medalia Muncii în calitate de corespondent local al ziarului România Liberă (Decretul nr. 33 din 27 ian. 19739;
    •    EINHORN, Schmerl (fiul lui Aron) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    EISIKOWITZ, Dezideriu - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    EKSTEIN, M. Moise - decorat prin Decretul nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. a IV-a;
    •    ELIAS, Alexandru (n. 1925) – în prezent medic pensionar şi membru marcant al F.C.E.R., dar şi lt.-col. (r.), fost membru P.C.R., decorat în 1971 prin Decretul nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a, iar în 2009 de către preşedintele Băsescu în calitate de membru al “comisiei Elie Wiesel”;
    •    ELIAS, E. - în 1948 numit de către Ministerul Comerţului director al societăţii naţionalizate “Carpatina” (B.I.R.E. 20 (5 iulie 1948): 7)
    •    ELIAS, Isac (1892 Călăraşi – 1990 Israel) – fost negustor de cereale în perioada interbelică, după război membru de partid şi inspector de calitate în cadrul ROMCEREAL, mai întâi în Călăraşi (până în 1952), apoi la Timişoara; emigrat în 1987 în Israel, alături de fiul său, dr. Mişu Elias (v. infra);
    •    ELIAS, I. Mişu (3.IV.1922 Călăraşi – 2006 Israel) – înscris în partid la sfârşitul lui 1944, ulterior medic şi cadru didactic la I.M.F. Timişoara, emigrat în Israel în 1987 (M. Elias 2009: 253-73); îi recomanda în 1967 pe atunci încă studentului Stefan (“Pişti”) Israel (astăzi medic pensionar în israel) să-şi românizeze numele;
    •    ELIZER, I. Sandy - decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R.P.R. nr. 802 din 21 dec. 1964;
    •    ENCIU, Ştefan – membru P.C.R. după război, vicepreşedinte al C.D.E. Vaslui din aprilie 1947, menţionat într-o listă de “câteva nume de evrei care au militat pentru partidul comunist încă de la început [23 august 1944, n.n., I.A.] şi fără niciun pic de ezitare.” (Zahariuc 2010 I, IV), ulterior membru în Consiliul General Provizoriu al Asigurărilor Sociale (din 1949) (B.I.R.E. 1 (31 ian. 1949): 7);
    •    ENGEL, S. Ernö – din Bihor, decorat prin Decretul nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. a IV-a;
    •    ENGHEL, Emanuel (fiul lui Rudolf) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    EPSTAIN, I. Leib-Gheorghe - decorat prin Decretul nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. a IV-a;
    •    ERLICHMAN, Milu – în 1948 ajutor de primar la Primăria Vaslui (Zahariuc 2010 V);
    •    ERLICHMAN, Tina – secretarul secţiei Femei din cadrul C.D.E. Vaslui în 1947 (Zahariuc 2010 IV);
    •    ERNSTER, Bela – menţionat între voluntarii din Brigăzile Internţionale din Spania de către Adorian et al. (1971: 404), Martin Sugarman (f.a.: 108) şi David Diamant (1979: 371), cu evoluţie postbelică necunoscută.
    •    ESCU, Alfred (fiul lui Robert) – din Galaţi, decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a);
    •    EŞANU, David – în 1949 contabil la magazinul de stat “Iaşul” din Iaşi (Direcţia Judeţeană Iaşi a Arhivelor Naţionale, fond Camera de Comerţ şi Industrie 1860-1950, dosar nr. 693/1949, nr. crt. 30906, ff. 5, 16, 63, 65);
    •    EŞANU, Iosif (fiul lui Moise) – directorul Spitalului Unificat din Petroşani, decorat în 1964 cu Medalia Muncii, iar în 1971 cu ordinul “Steaua R.S.R.” cls. a IV-a;
    •    FAIERSTEIN, Iacob - decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. III-a;
    •    FALICOVITS, Etelca - decorat în 1978 cu ordinul “23 August” cls.III-a;
    •    FALIKOVITS, Moricz – decorat în 1979 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. III-a (Decret nr. 38 din 27.I.1979);
    •    FALL, Iuliu - cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a CC al PCR (1955);
    •    FANCSALI, Adalbert (fiul lui Moise) - decorat în 1964 cu ordinul “23 August” cls. V-a;
    •    FARCHY, Morel – comunist, preşedinte şi respectiv vicepreşedinte al comunităţii evreieşti din Bucureşti în anii ’50 (Rosen 1990: 87);
    •    FARCHY, Renée (1904-1957) – militantă comunistă, incinerată la crematoriul “Cenuşa” (Bezviconi 1972: 126);
    •    FARKAS, Carol (fiul lui Martin) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    FARKAS, Erna (fiica lui Petru) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    FARKAS, Mauriţiu (fiul lui Samoilă) - decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    FARR, Iacob (fiul lui Iacob) - decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    FAZEKAS, Irina (fiica lui Emeric) - decorat în 1964 cu ordinul “23 August” cls. V-a;
    •    FĂINARU, Lupu – cu fiţă de cadre la secţia Economică a C.C. al P.C.R. (dosare anexe, u.a. 307/1952, nr. inv. 533);
    •    FĂINARU, Sandu - în 1948 preşedinte al filialei judeţene Bacău a Colegiului Farmaciştilor (ordinul ministrului Sănătăţii în M.Of. (partea (I B) nr. 141 din 22 iunie 1948, pp. 5283-4);
    •    FEHERVARI, Dezideriu - cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a CC al PCR (1954);
    •    FEIL, Lucian (fiul lui Matei) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    FEITH, F. Eric - decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R.P.R. nr. 802 din 21 dec. 1964;
    •    FELDMAN, Izu - decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. III-a;
    •    FELDMAN, Mihai Francisc - cu dosar la secţia Gopodărie de Partid a C.C. al P.C.R. (4/1953);
    •    FELDMAN, Ştefan (fiul lui Ludovic) - decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R.P.R.” cls. V-a;
    •    FELDMAN, Teodor (fiul lui Ludovic) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    FELDMAN, Victor – cu fişă de cadre la secţia Propagandă şi Agitaţie a C.C. al P.C.R. (dosar 30/1947);
    •    FELDSOHN, Miriam – în 1949 responsabilă cu statul de salarii la magazinul de stat “Iaşul” din Iaşi (Direcţia Judeţeană Iaşi a Arhivelor Naţionale, fond Camera de Comerţ şi Industrie 1860-1950, dosar nr. 693/1949, nr. crt. 30906, ff. 5, 16, 63, 65);
    •    FELEKI, Carol (n. FELDMAN) – ilegalist, la începutul anilor ’50 şeful sectorului Ştiinţă şi Învăţământ Superior la Universitatea “Bolyai” din Cluj şi redactor-şef la ziarul Făclia din Oradea, ulterior responsabil al Institutului de Istoria Partidului, filiala Cuj (Solomovici 2004: 577; Andreescu, Nastasă şi Varga 2003a);
    •    FERARU, Sami (în alte documente FIERARU, zis şi Samy, Milu, Miluţ, fiul lui Ştrul) (1924-2007) (a locuit în P-ţa Romană nr. 9 din Bucureşti) – activist de partid, cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.C. al P.C.R. (118/1951), decorat în 1964 cu ordinul “23 August” cls. V-a;
    •    FERARU, Ţili – fiul lui Ianoş; decorat în 1964 cu Ordinul Muncii” cls. III-a;
    •    FERCH, Gh. Oscar - decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R.P.R. nr. 802 din 21 dec. 1964;
    •    FEŞTILA, Aurel (fiul lui Isidor) – etnolog, filatelist din Baia Mare, decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    FEUERSTEIN, Maximilian – membru de partid, şeful Serviciului Muncă şi Salarii la Întreprinderile Grafice Timişoara în anii ’50 (Andreescu, Nastasă şi Varga 2003a: 615).
    •    FICLIS, Mihai - cu dosar la secţia Gopodărie de Partid a CC al PCR (1952);
    •    FIDLER, Emilian - cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.C. al P.C.R. (53/1954);
    •    FII, Carol (fiul lui Ioja) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    FILDERMAN, A. Lazăr (n. 8.IV.1890) – farmacist, în 1945 preşedinte al C.D.E. Focşani (Dogaru 2010: 71);
    •    FILIPOVICI, Alexandru (fiul lui Iosif) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    FILISTER, Iosif - cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.C. al P.C.R. (118/1951);
    •    FINCHELSTEIN, B. Isac - în anii ’60 în centrala Ministerului Energei Electrice;
    •    FINCHELŞTAIN, Beca – funcţionară la primăria Bârlad după 1944 (Zahariuc 2009: 215);
    •    FINKELSTEIN, Aneta - cu dosar la secţia Gopodărie de Partid a C.C. al P.C.R. (6/1957);
    •    FINKELSTEIN, Gustav (n. 1889) – după 1944 funcţionar în administraţia locală a oraşului Bârlad;
    •    FINKELSTEIN, Horea – în 1971 şef de secţie la Cooperativa “Chimica” din Bucureşti; decorat prin Decretul nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. a IV-a;
    •    FINKELSTEIN, B. Isac - angajat al Ministerului Energiei Electrice în anii ’50-’60; decorat cu Medalia Muncii (Decretul Consiliului de Stat al R.S.R. nr. 972 din 8 dec. 1966);
    •    FINKELSTEIN, Isidor - decorat în 1964 cu ordinul “23 August” cls. V-a;
    •    FIROIU, Vasile (n. Willi FEINSTEIN) (27.XII.1911 Brăila – 1975 Bucureşti) – în perioada interbelică ziarist la Zorile, Gazeta, Personal, Curentul (unde a fost chiar şeful de cabinet al directorului Pamfil Şeicaru), după război ziarist (Argeş) şi publicist în Piteşti (Kuller 2008: 146); ;
    •    FISCHER, Carol (fiul lui Riven) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    FISCHER, Ştefan - cu dosar de cadre la secţia Economică a CC al PCR în anii ’50;
    •    FISCHER, ? – participant la şedinţa plenară a organizaţiei de partid a M.A.E. în 1952 (v. stenogramele reproduse în Fl. Constantiniu 2003: 178);
    •    FISCH(H)OFF, Irina (n. Iren) (1914-2005) – activistă de partid, cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.C. al P.C.R. (84/1953); a locuit până la sfârşitul vieţii în Bucureşti, Bd. Kiseleff nr. 14;
    •    FIŞER, Simion – decorat prin Decretul nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a;
    •    FIŞMAN, Eidia – în 1955-1956 asistent de bază de limbă rusă la I.P.B. Bucureşti (I.P.B. f.a., p. 56);
    •    FITZIG, Iulian (fiul lui Iancu) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    FLACHS, Mauriciu – inginer, menţionat în ami multe documente din anii ’60 ca funcţionar al Comitetului de Stat al Planificării;
    •    FLACHS, Nicolae - în 1948 membru al filialei judeţene Covurlui a Colegiului Farmaciştilor (M.Of. (partea (I B) nr. 141 din 22 iunie 1948, pp. 5283-4);
    •    FLEISCHER, Ervin - cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.C. al P.C.R. (108/1955);
    •    FLOREANU, Marcel (n. FEIGELES) – cu fişă de cadre la secţia Economică a C.C. al P.C.R. (“dosare anexe” u.a. 25/1953, nr. inv. 63);
    •    FLORESCU, Iosif (fiul lui Frantz) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    FLORESCU, Isabela (fiica lui Heinrich) - decorată în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    FLORIAN, Aurel (fiul lui Ludvig) - decorat în 1964 cu ordinul “23 August” cls. V-a;
    •    FLORIAN, Sergiu – din 1946 responsabil presă şi propagandă în cadrul C.D.E. Vaslui (Zahariuc 2010 II);
    •    FLORISI, August (fiul lui Rudolf) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    FONEA, Evelin (1931 Dorohoi - 2004 Bucureşti) – responsabil de presă în cadrul Ministerului Culturii în anii ’60 (co-editor al anuarului Călăuza Bibliotecarului), biblioteconomist la Biblioteca Centrală de Stat, publicist, după 1990 redactor la Realitatea Evreiască; soţia lui Max Fonea;
    •    FONI, Iancu (fiul lui Failişi (Faibiş?, n.n.) şi Janeta) – medic, membru P.M.R. Iaşi, în septembrie 1949 menţionat într-un referat al Ministerului Învăţământului într-o listă de studenţi şi aspiranţi (i.e. doctoranzi) care urmau să plece la studii în U.R.S.S. (Berindei, Dobrincu şi Goşu, 2009: 200); în 1966 publica lucrarea “Imponderabilitatea”;
    •    FOTO, I. Iosu – din jud. Prahova, decorat prin Decretul nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a IV-a;
    •    FRANCHI, Oscar (fiul lui Adolf) - decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R.P.R.” cls. IV-a;
    •    FRANCIUC, (Leon) Ştefan - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    FRANK, I. Bela - decorat prin Decretul nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R.S.R.” cls. a III-a;
    •    FRANK, Tiberiu (fiul lui Dezideriu) - decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    FRATER, Iosif – şef de birou în cadrul Primăriei Oradea în 1945 (A.N.-D.J.BH, fond Comitetul jud. Bihor al P.S.D., dosar nr. 77/1947, f. 172-175, apud Ţârău 2002: 177);
    •    FRATER, G. Ida – din Oradea, decorată în 1967 (Decretul 604 din 26 iunie) cu titlul “Învăţător emerit al R.S.R.
    •    FREIFELD, Emil (1926 – 8.VI.2008, Bucureşti) – de la sfârşitul anilor ’50 procuror la Parchetul General de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie (Cajal şi Kuller 2004: 333, etc.);
    •    FRENKEL, ? (Fränkel?) – fostă sionistă, după august 1944 militantă comunistă şi şefa cadrelor la C.D.E. Bucureşti în prima jumătate a anilor ’50; emigrată în Israel (Rosen 1990: 82 corob. cu 97); probabilă identitate cu ilegalista Itta Frenkel menţionată de Solomovici (2001 I: 195);
    •    FRIDMAN, Salamon – din jud. Bihor, decorat prin Decretul nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a IV-a;
    •    FRIED, David (fiul lui Martin) - decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    FREIDMAN, Eugen (fiul lui Ilie) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    FRIEDMAN, Marcel – secretarul general al Federaţiei Române de Baschet între 1950 şi 1958;
    •    FRIEDMAN, Maria (fiica lui Ignaţiu) - decorată în 1964 cu ordinul “23 August” cls. V-a;
    •    FRISCHER, I. – muzicolog, apare pe lista din 2006 a lui Octavian Lazăr Cosma, a compozitorilor de cântece dedicate lui Stalin, cu “Slavă lui Stalin”;
    •    FRISCHER, Paul - cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.C. al P.C.R. (123/1951);
    •    FRIZE, Versavia - decorată în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    FRÖHLICH, Haralambie (fiul lui Gerşon) - decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R.P.R.” cls. V-a;
    •    FRÖHLICH, Maria Reghina (fiica lui Vilhelm) - decorată în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    FRÖHLICH , Max - în conducerea C.D.E. Sibiu după război (Strătuţiu 2005: 13);
    •    FROIM, Iosif (probabil topică inversată) - cu dosar de cadre la secţia Economică a C.C. al P.C.R. (dosare anexe, u.a. 307/1952);
    •    FRUCHTER, Moritz (fiul lui Iosif şi Regina) – inginer, membru P.M.R. Bucureşti, în 1950-1952 asistent la Facultatea de Metalurgie a I.P.B., în septembrie 1949 era menţionat sub numele eronta dactilografiat “Meritz Fruhter” într-un referat al Ministerului Învăţământului într-o listă de studenţi şi aspiranţi (i.e. doctoranzi) care urmau să plece la studii în U.R.S.S. (Berindei, Dobrincu şi Goşu, 2009: 200); ulterior emigrat în Israel;
    •    FUCHS, Betty (fiica lui Saia) - decorată în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    FUCHS, Ştefan - decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R.P.R.” cls. IV-a;
    •    FÜLÖP, Ernst (fiul lui Sigismund) - decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    FÜLÖP, Ester (fiica lui Carol) - decorată în 1964 cu Medalia Muncii
    •    GABOR, Iosif (n. GALANDAUER) - cu dosar de cadre la secţiile Economică (dosare anexe, u.a. 25/1953, nr. inv. 63), respectiv Organizatorică ale C.C. al P.C.R. în anii ’50;
    •    GABOR, Orest – după august 1944 şef al poliţiei Suceava şi activist P.M.R, responsabil cu evidenţa în cadrul comitetului regional de partid (Andreescu, Nastasă şi Varga 2003a: 229; Berindei, Dobrincu şi Goşu 2009: 269);
    •    GAL, E. Ernest (n. 1917) - membru P.C.d.R. din 1938, profesor şi scriitor, propus pentru decorare într-un raport al Direcţiei Treburilor a Cancelariei C.C. al P.M.R. în 1961 (Opriş 2005);
    •    GAL, Margareta (fiica lui Iuliu) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    GAL, Ştefan - cu dosar de cadre la secţia Economică a CC al PCR în anii ’50;
    •    GALL, Ştefan (fiul lui Samoilă) - decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a)
    •    GALL, Iosif - decorat în 1978 cu ordinul “23 August” cls.II-a; cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a CC al PCR (1951);
    •    GALL, F. Iuliu(s) – de la începutul anilor ’50 în aparatul economico-financiar al sistemului comunist, în anii ’60 şef serviciu în centrala Ministerului Energiei Electrice; cu dosar la secţia Economică a C.C. al P.C.R. (dosare anexe, 16/1951);
    •    GALL, Mihai – la sfârşitul anilor ’60 activist al comitetului judeţean Covasna al P.C.R., decorat prin Decretul nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R.S.R.” cls. a III-a;
    •    GÁLL, Ernö (4.IV.1917 Oradea – 17.V.2000 Cluj) – între “evreii maghiari” din “prim-planul vieţii culturale şi intelectuale comuniste” (Vágó 1981: 123, n.26), fost deportat în lagărul de muncă de la Buchenwald (familia sa ar fi murit la Auschwitz), din 1948 conferenţiar (filosofie marxistă, ulterior sociologie) şi prorector al universităţii “Bolyai” din Cluj, în anii ’50 între redactorii publicaţiei de limbă maghiară Korunk, autor ocazional la Lupta de clasă; membru corespondent al Academiei din 1974 (Andreescu, Nastasă şi Varga 2003b: 816 ş.a.; Mozes 1997: 156; Vágó 1981: 123, n.26);
    •    GALPAL, Susana (fiica lui Iosif) - decorată în 1964 cu ordinul “Steaua R.P.R.” cls. V-a;
    •    GANDELMAN, Roza – din 1953 asistent limba rusă la I.P.B., după 1955 probabil transferată, în 1966 reîncadrată pe acelaşi post, pensionată în 1970 cu grad de lector (I.P.B. f.a., pp. 53, 57, 62, 76, 85);
    •    GANTZ, Tereza (n. KARPELES, 14.IV.1903 Lunca Bradului, Mureş) – ilegalistă, membru de partid din 1939, după război activistă de partid în judeţul Harghita;
    •    GEBER, Arthur - în 1948 membru al filialei judeţene Rădăuţi a Colegiului Farmaciştilor (ordinul ministrului Sănătăţii în M.Of. (partea I B) nr. 155 din 8 iulie 1948, pp. 5713-4);
    •    GECZO, Iosif – activist local de partid, cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.C. al P.C.R. (1951);
    •    GEICA, Ludmila (fiica lui Elizei) - decorată în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    GELLER, Hirşin (fiul lui Aron) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    GELLISZ, Sandor - după război membru în comitetul de conducere al C.D.E. Oradea (C. Crăciun 2007: 179-80);
    •    (?) GERE, Iosif - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    GERE, I. Rozalia, din Timişoara, decorată prin Decretul nr. 157 din 4 mai cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. a V-a;
    •    GIDOFALVI, Maria (fiica lui Samoilă) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    GHEDEON, Iosif – activist de partid, în anii ’50 şefului filialei Timiş a C.C.S., cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.C. al P.C.R. (1954);
    •    GHELBERG, Lora - cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a CC al PCR;
    •    GHELBERG, Wilhelm - în 1948 preşedinte al filialei judeţene Baia a Colegiului Farmaciştilor (ordinul ministrului Sănătăţii în M.OF. (partea I B) nr. 141 din 22 iunie 1948, pp. 5283-4);
    •    GHELERTER, Regina – decorată prin decretul nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a;
    •    GHEMENT, Odin – şef de serviciu la uzina mecanică de utilaje chimice “Griviţa” din Bucureşti, decorat prin Decretul nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. a IV-a;
    •    GHEORGHIU, Iosif (fiul lui Marc) – decorat în 1964 cu ordinul “23 August” cls. V-a;
    •    GHE(R)ŢLER, Victor – instalat de sovietici primar al oraşului vaslui (29 august – 17 sept. 1944) (Zahariuc 2010 I şi 2009: 27);
    •    “GHICA”, ? - acuzat ca “trădător”, fost funcţionar la Ambasada de la Belgrad la sfârşitul anilor ’40, îşi schimbase numele înaintea unei noii misiuni la Paris, scăpând vigilenţei şefei Direcţiei Cadre din M.A.E., Ida Felix (v. Fl. Constantiniu 2003: 109);
    •    (?) GHILEZAN, Zini - în 1948 membru al filialei judeţene Turda a Colegiului Farmaciştilor (ordinul ministrului Sănătăţii în M.Of. (partea I B) nr. 155 din 8 iulie 1948, pp. 5713-4);
    •    GHIMEŞAN, Ion – menţionat ca redactor şef al variantei franceze Roumanie nouvelle a publicaţiei tetralingve pentru străinătate în anii ’50 (Solomovici 2003: 88, unde e indicat ca evreu), ulterior director în cadrul Institutului Român pentru Relaţii Culturale cu Străinătatea, respectiv autor publicat la Ed. Tineretului şi E.S.P.L.A.;
    •    GHIULA, Aurel (fiul lui Isidor) – agronom, decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R.P.R.” cls. V-a;
    •    GILBERT, I. Adalbert – inginer, după război director al Direcţiei Lucrări Speciale C.F.R. din cadrul Ministerului Transporturilor, apoi, timp de peste două decenii, director general al Întreprinderii Energoconstrucţia din subordinea Ministerului Energiei Electrice, ulterior Întreprinderea de Construcţii Hidroenergetice Bucuresti (viitorul I.S.P.H.), iar la sfârşitul anilor ’50 şeful şantierului la Lacul Bicaz; decorat în 1952 cu Ordinul Muncii cls. III-a, în 1966 cu ordinul “Steaua R.S.R.” clasa a II-a, în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. 157 din 4 mai 1971) şi în 1972 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. I; cu dosar la secţia Economică a C.C. al P.C.R. (dosare anexe u.a. 25/1953);
    •    GIORMĂNEANU, Silvia (n. ŢUPERMAN) - cu fişă de cadre la secţia Economică a C.C. al P.C.R. (dosare anexe u.a. 307/1952, nr. inv. 533);
    •    GIPS, Ghizi (probabil soţia ilegalistului Leonid Leibga Gips, v. infra) – din 1945 în conducerea U.F.A.R. (Şt. Mihăilescu 2006: 380);
    •    GLASBERG, B. – în 1945 în conducerea celulei din Cotu Negru a P.C.R. (jud. Tutova) (D.J. Vaslui A.N.R., fond Comitetul judeţean P.C.R.Tutova, dosare nr. 2,3 şi 4/1945);
    •    GLINERT, Iulius (fiul lui Isidor) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    GLUKMAN, L. Moris - decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R.P.R. nr. 802 din 21 dec. 1964;
    •    GOLD, Elias – membru în coducerea C.D.E. Vaslui din 1946, responsabil de secţia/resortul juridic(ă) (Zahariuc 2010 II, V);
    •    GOLD, Wolf (fiul lui Solomon) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    GOLDĂNBERG, Wyly - cu fişă de cadre la secţia Economică a C.C. al P.C.R. (dosare anexe, u.a. 411/1952, nr. inv. 539);
    •    GOLDBERGER, Adolf – în mai 1946 preşedintele C.D.E. din plasa Cehul Silvaniei;
    •    GOLDBERGER, Fane – ilegalist, fost şef al serviciului tehnic al C.C. al U.T.C. în anii ’30, respectiv membru al organizaţiei de partid Braşov în timpul războiului, ulterior activist local de partid;
    •    GOLDEMBERG, Avram (n. 1910) – membru P.C.R. din 1930, funcţionar, decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. II-a; propus pentru decorare în 1961 într-un raport al Cancelariei P.M.R.;
    •    GOLDEMBERG, Ernest (fiul lui Ernest) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    GOLDENBERG, Aron – casier general al C.D.E. Vaslui în 1947 (Zahariuc 2010 IV);
    •    GOLDENBERG, Enta - în 1948 membru al filialei judeţene Vaslui a Colegiului Farmaciştilor (ordinul ministrului Sănătăţii în M.Of. (partea (I B) nr. 141 din 22 iunie 1948, pp. 5283-4);
    •    GOLDENBERG, Maer – în conducerea C.D.E. Vaslui din 1946, cu responsabilităţi organizatorice (Zahariuc 2010 II);
    •    GOLDENBERG-Şerban, Niuma (d. 2002) – inginer, şef de secţie la ICECHIM în anii ’60, decorat cu Premiul de Stat;
    •    GOLDENSTEIN, Clara - cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.C. al P.C.R. (123/1951);
    •    GOLDENSTEIN, Henry – subprefect de Bârlad după 23 august 1944 (A.N.I.C. inventar 3059, secţia Administrativ-Politică a C.C al P.C.R., u.a. nr. crt. 14/1944, p. 16 în inventarul online);
    •    GOLDHAMMER, Eduard (fiul lui Arpad) - decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    GOLDMAN, Isabella – cu fişă de cadre la secţia Economică a C.C. al P.C.R. (dosare anexe u.a. 307/1952, nr. inv. 533);
    •    GOLDNER, Alexandru - în 1948 membru al filialei judeţene Timiş-Torontal a Colegiului Farmaciştilor (ordinul ministrului Sănătăţii în M.Of. (partea (I B) nr. 141 din 22 iunie 1948, pp. 5283-4);
    •    GOLDNER, Charlotte – în 1948 membru al secţiei judeţene Arad a Colegiului Farmaciştilor (ordinul ministrului Sănătăţii în M.OF. (partea I B) nr. 141 din 22 iunie 1948, pp. 5283-4);
    •    GOLDNER, Simion - cu dosar de cadre la secţia Economică a C.C. al P.C.R. (28/1956);
    •    GOLDSCHMIDT, Maria (fiica lui Iosif) - decorată în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    GOLDSFARB, B. – în 1945 membru al secţiei litere-filosofie a A.R.L.U.S. Bârlad (Ion N. Oprea 2007: 30);
    •    GOLDSFARB, Milian (fiul lui Zalic) - decorat în 1964 cu ordinul “23 August” cls. V-a;
    •    GOLDSTEIN, Amalia – în 1949 şefă de secţie la magazinul de stat “Iaşul” din Iaşi (Direcţia Judeţeană Iaşi a Arhivelor Naţionale, fond Camera de Comerţ şi Industrie 1860-1950, dosar nr. 693/1949, nr. crt. 30906, ff. 5, 16, 63, 65);
    •    GOLDSTEIN, Emil - în 1948 membru al filialei judeţene Tutova a Colegiului Farmaciştilor (ordinul ministrului Sănătăţii în M.Of. (partea (I B) nr. 141 din 22 iunie 1948, pp. 5283-4);
    •    GOLDSTEIN, Eugen - decorat prin Decretul nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. a IV-a;
    •    GOLDSTEIN, Hany – medic la Spitalul nr. 12 Bucureşti, decorată prin Decretul nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. a IV-a;
    •    GOLDSTEIN, Hascal (fiul lui Froim) - decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    GOLDSTEIN, Isidor (fiul lui Isac) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    GOLDSTEIN, Lupu (1899-1955) – fratele notoriului terorist Max Goldstein (atentatul asupra Senatului), la rândul său militant comunist, privilegiat al sistemului după august 1944; incinerat la crematoriul “Cenuşa”;
    •    GOLDSTEIN HOLLO, Veronica – în ani ’50-’60 redactor al ziarul Banyavideki Faklya din regiunea Baia Mare;
    •    GOLSTIAN, M. Solomon - decorat prin Decretul nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. a IV-a;
    •    GOMBOŞ, Moise Mihai (n. 1914) – preşedintele colegiului P.M.R. pe Regiunea Autonomă Maghiară (1958-1968), membru P.C.R. din 1941, propus pentru decorare în 1961 într-un raport al Cancelariei P.M.R.;
    •    GORNIC, Sever (fiul lui Moise) - decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    GOTTLIEB, Erzsebet (fiica lui Petru) - decorată în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    GRÂNARU, Marcel - în 1948 membru al filialei judeţene Brăila a Colegiului Farmaciştilor (ordinul ministrului Sănătăţii în M.Of. (partea I B) nr. 155 din 8 iulie 1948, pp. 5713-4);
    •    GRIMBERG, Adolf – în 1949 şef de secţie la magazinul de stat “Iaşul” din Iaşi (Direcţia Judeţeană Iaşi a Arhivelor Naţionale, fond Camera de Comerţ şi Industrie 1860-1950, dosar nr. 693/1949, nr. crt. 30906, ff. 5, 16, 63, 65);
    •    GRIMBERG, Herşcu - în 1945 membru al comitetului municipal P.C.R. Bârlad (D.J. Vaslui A.N.R., fond Comitetul judeţean P.C.R.Tutova, dosare nr. 2,3 şi 4/1945);
    •    GRIMBERG, Moisă – în septembrie 1944 în conducerea organizaţiei locale Bârlad a sindicatelor, respectiv membru al organizaţie locale Bârlad a P.C.R. (D.J. Vaslui A.N.R., fond Comitetul judeţean P.C.R.Tutova, dosare nr. 2,3 şi 4/1945); (menţionat şi cu iniţiala M. A prenumelui în Ion N. Oprea 2007: 23);
    •    GRINTFELD, Iosif (fiul lui Mihai) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    GRUESCU, Solomon - cu dosar de cadre la secţia Relaţii Externe a C.C. al P.M.R. (11/1954);
    •    GRUMBERG, Avram (fiul lui Mer) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    GROPER, Amalia – în conducerea U.F.D.R. Vaslui în 1948 (Zahariuc 2010: II);
    •    GROS, Iudith – în 1949 dactilografă la secţia Propagandă şi Agitaţie a C.C. al P.C.R. (A.N.I.C., fd. C.C. al P.C.R. secţia Propagandă şi Agitaţie, dosar nr. 51/1949, ff. 115-21);
    •    GROSMAN, I. Selma - decorată în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    GROSS, Fridric - cu dosar de cadre la secţia Economică a C.C. al P.C.R. (63/1955);
    •    GROSS, Nichita - cu fişă de cadre la secţia Economică a C.C. al P.C.R. (dosare anexe, u.a. 411/1952, nr. inv. 539);
    •    GROSS, Paul - cu dosar de cadre la secţia Economică a C.C. al P.C.R. (30/1956);
    •    GROSS, Simion - în 1948 membru al filialei judeţene Vlaşca a Colegiului Farmaciştilor (ordinul ministrului Sănătăţii în M.Of. (partea I B) nr. 155 din 8 iulie 1948, pp. 5713-4);
    •    GROSSBERG, Emanuel – secretar al Colegiului Medicilor Braşov în 1948, numit prin ordin al Ministrului Sănătăţii (Bărbulescu 2009: 59);
    •    GROSSMANN, Odon - după vicepreşedinte al C.D.E. Oradea (C. Crăciun 2007: 179-80);
    •    GROSSU, Coralia (n. Frima GROSMAN) - cu dosar de cadre la secţia Economică a C.C. al P.C.R. (dosare anexe, u.a. 77/1952 şi 249/1952);
    •    GROSU, M. Reg(h)ina - decorată în 1971 cu ordinul “23 August” cls. IV-a, iar în 1978 cu ordinul “Steaua R.S.R.” cls. IV-a;
    •    GROSZ, Gheza - în 1948 membru al comisiei de editură din cadrul Direcţiei Studii a Miniterului Sănătăţii (Bărbulescu et al. 2009: 162);
    •    GROZA, Laurian (fiul lui Iacob) - decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R.P.R.” cls. V-a;
    •    GRUIA, Martzella Suzana – decorată ca pensionară din jud. Timiş în 1971 cu ordinul Muncii cls. III-a (Decretul nr. 157 din 4 mai 1971);
    •    GRUNEA, Vasile (n. Laszlo GRUBER, fiul lui Emanuel; n. 1926, Braşov – d. iulie 2009 Cluj) – după război membru P.C.R. şi A.R.L.U.S., redactor la cotidianul comunist Lupta Ardealului (1948-1952), la Viaţa Nouă Câmpeni (1952), apoi redactor şef adjunct la studioul teritorial Radio Cluj (1953-1959), iar ulterior, până în 1990, secretar general de redacţie la Tribuna; după 1989 membru onorabil al comunităţii evreieşti din Cluj; tatăl lui Vasile Gheorghe Grunea, vicepreşedintele Judecătoriei din Cluj;
    •    GRÜMBERG, M. Ilie (n. 1891) – învăţător, membru PCR din 1945, propus pentru decorare în 1961 într-un raport al Cancelariei P.M.R.;
    •    GRÜN, Bernard - după război şeful serviciului aprovizionare în cadrul societăţii carbonifere din Petroşani, arestat şi condamnat pentru sabotaj la începutul anului 1949 (B.I.R.E. 2 (15 febr. 1949): 7);
    •    GRÜN, Francisc - cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.C. al P.C.R. (27/1957);
    •    GRÜNBERG, Samoil - în 1948 membru al filialei judeţene Ialomiţa a Colegiului Farmaciştilor (ordinul ministrului Sănătăţii în M.Of. (partea I B) nr. 155 din 8 iulie 1948, pp. 5713-4);
    •    GRÜNBERG, Ura – din Vaslui, menţionat într-o listă de “câteva nume de evrei care au militat pentru partidul comunist încă de la început [23 august 1944, n.n., I.A.] şi fără niciun pic de ezitare.” (Zahariuc 2010 I)
    •    GRÜNWALD, Aurel Ion (n. 1899) - croitor, membru de partid din 1929, propus pentru decorare în 1961 într-un raport al Cancelariei P.M.R.;
    •    GUNDA, Roza - stenodactilografă la secţia Propagandă şi Agitaţie a C.C. al P.C.R. (A.N.I.C., fd. C.C. al P.C.R. secţia Propagandă şi Agitaţie, dosar nr. 51/1949, ff. 115-21);
    •    GUSTAV, Titel - în 1948 numit de către Ministerul Industriei administrator unic la fabrica de săpun Braşov (B.I.R.E. 16 (25 mai 1948): 1)
    •    GUTTMANN; Isac - în 1948 membru al filialei judeţene Râmnicu Sărat a Colegiului Farmaciştilor (ordinul ministrului Sănătăţii în M.Of. (partea (I B) nr. 141 din 22 iunie 1948, pp. 5283-4);
    •    GYORFI, Etelca (fiica lui Mihai) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    GYÖRGY, Rozsa – din oct. 1946 redactor-şef al organului de presă C.D.E. Cluj Egység (trad. “Unitatea”), redenumit în 1950 Új Út (trad. “Drumul nostru”);
    •    HAFNER, Isac (fiul lui Ştrul) - cu dosar la secţia Gopodărie de Partid a C.C. al P.M.R. (8/1954); decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R.P.R.” cls. IV-a;
    •    HAIER, Eugen – şef de secţie la Centrala Paroşeni în anii ’50, decorat cu Medalia Muncii în 1950;
    •    HAIMOVICI, Henriette - în 1948 membru al filialei judeţene Iaşi a Colegiului Farmaciştilor (M.Of. (partea (I B) nr. 141 din 22 iunie 1948, pp. 5283-4);
    •    HALCIUC, Iacob (fiul lui Parfene) - cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.C. al P.C.R. (42/1954); decorat în 1964 cu ordinul “23 August” cls. V-a;
    •    HALFIN, Sima (d. 1985) – ilegalistă, decorată în 1949 cu ordinul “Steaua R.P.R” cls. V-a şi cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. III-a (decretele nr. 267 şi 873/1949);
    •    HALLER, Ladislau (fiul lui Anton) - decorat în 1964 cu Medalia Virtutea Ostăşească cls. I.;
    •    HALPERT, ? – rabin în Vaslui după război, vicepreşedinte al C.D.E. local din 1947, menţionat într-o listă de “câteva nume de evrei care au militat pentru partidul comunist încă de la început [23 august 1944, n.n., I.A.] şi fără niciun pic de ezitare.” (Zahariuc 2010 I);
    •    HALUNGA, Emil (n. HERŞCOVICI) - cu dosar de cadre la secţiile Economică (63/1955), respectiv Organizatorică (61/1954) ale C.C. al P.C.R.;
    •    HAMBURG, Peter - cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a CC al PCR (1947);
    •    HAPOIANU, D. Şloim – din Bucureşti, decorat prin Decretul nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. a IV-a;
    •    HARABAGIU, Leizer - în 1945 membru al comitetului municipal P.C.R. Bârlad (D.J. Vaslui A.N.R., fond Comitetul judeţean P.C.R.Tutova, dosare nr. 2,3 şi 4/1945);
    •    HARABAGIU, Wolf - în 1945 membru al comitetului municipal P.C.R. Bârlad (D.J. Vaslui A.N.R., fond Comitetul judeţean P.C.R.Tutova, dosare nr. 2,3 şi 4/1945);
    •    HARDT, Dorian – arhitect-şef la I.P.C.T., conferenţiar la Institutul de Arhitectură “Ion Mincu” în anii ’50-’70, decorat în 1952 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    (?) HARTMAN, Ioan (fiul lui Toma) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    HASS, Iţic (fiul lui Haim) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    HAUSWATER, Louis - cu dosar de cadre la secţia Economică a C.C. al P.C.R. (126/1952);
    •    HAZU, Haim (fiul lui Şaim) - decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    HEBERLING, Ion (fiul lui Max) – din Iaşi, decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    HEIFLER, Fanny - în 1948 membru al filialei judeţene Dorohoi a Colegiului Farmaciştilor (M.Of. (partea (I B) nr. 141 din 22 iunie 1948, pp. 5283-4);
    •    HEKMAN, Lidia (fiica lui Francisc) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    HELD, L. Moişe (n. 1901 Iaşi) – ziarist şi publicist în idiş, decorat în 1971 cu ordinul “23 August” clasa a II-a (v. şi Kuller 2008: 196);
    •    HELLE, Nicolae (fiul lui Avram) - decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a);
    •    HELLER, Isac - cu fişă de cadre la secţia Economică a C.C. al P.C.R. (dosare anexe, u.a. 411/1952, nr. inv. 539);
    •    HELMAN, Lupu – secretar de şedinţă la C.D.E. Vaslui în 1947 (Zahariuc 2010 IV);
    •    HENKEL, Tiberiu (fiul lui Ludovic) - decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    HENNING, Iosif – şeful economatului primăriei Oradea în 1945 (A.N.-D.J.BH, fond Comitetul jud. Bihor al P.S.D., dosar nr. 77/1947, f. 172-175, apud Ţârău 2002: 177);
    •    HERMAN(N), Roza (1910-1971) – militantă comunistă (Bezviconi 1972: 153);
    •    HERMELIN, D. Wolf – din Galaţi, cu dosar de cadre la secţia Economică a C.C. al P.C.R. (dosare anexe, u.a. 25/1954); decorat în 1971 cu ordinul “Steaza R.S.R.” cls. IV-a;
    •    HERSKOVITS, Lajos – după război în conducerea C.D.E. în Ardealul de Nord (Bottoni 2010: 76);
    •    HERŞCOVICI, Isidor – secretarul P.C.R. al plăşii Târgu Frumos la sfârşitul anilor ’40;
    •    HERŞCOVICI, Iulius - cu dosar de cadre la secţia Economică a C.C. al P.C.R. în anii ’50;
    •    HERŞCOVICI, Mendel - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    HERŞCOVICI, Moise - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    HERŞCOVICI, Morell - în 1945 membru al comitetului municipal P.C.R. Bârlad (D.J. Vaslui A.N.R., fond Comitetul judeţean P.C.R.Tutova, dosare nr. 2,3 şi 4/1945);
    •    HERŞCOVICI-NICAN, Nicu – din 1946 vicepreşedinte al sindicatului local Bârlad al artiştilor, scriitorilor şi ziariştilor, afiliat Uniunii Scriitorilor (Ion N. Oprea 2007: 59);
    •    HERMAN, Carol - cu dosar de cadre la secţia Economică a CC al PCR (28/1956);
    •    HERSCH, Mayer (alias Max Fisher) - cu fişă la secţia Economică a CC al PCR (dosare anexe, u.a. 189/1952 şi 249/1952);
    •    HERŞCU, Iancu – activist de partid, cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.C. al P.C.R. (57/1954);
    •    HERTZLINGER, Eugen (fiul lui Adolf) - decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R.P.R.” cls. IV-a;
    •    HERTZOG, Leonard (fiul lui Moritz) - decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R.P.R.” cls. V-a;
    •    HERŢL, Carol (fiul lui Carol) – din Cluj, decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    HINGHER, Perlina (fiica lui Isidor) - decorată în 1964 cu ordinul “23 August” cls. V-a;
    •    HIRSCH, Teodor - în 1948 membru al filialei judeţene Prahova a Colegiului Farmaciştilor (ordinul ministrului Sănătăţii în M.Of. (partea (I B) nr. 141 din 22 iunie 1948, pp. 5283-4);
    •    HIRSCHEL, Avram (fiul lui Friederich) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    HOFFBAUER, Aurelia (fiica lui Moise) - decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    HOFMAN, Valerian (fiul lui Radu) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    HOIMAN, Kliment – din Bucureşti, decorat prin Decretul nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. a IV-a;
    •    (?) HOLBAN, Alexandru - decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    HOLSZKI, Gavril (fiul lui Coloman) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    HOLTISCH, Dezideriu - cu dosar de cadre la secţia Economică a C.C. al P.C.R. (dosare anexe, 14/1951);
    •    HONIGSBERG, M. – muzicolog, autorul “Cantatei pentru Stalin” (O.L. Cosma 2006);
    •    HOROVITZ, Emeric Aurel (fiul lui Lazăr) - decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    HOROVITZ, Filip – conferenţiar de istorie veche la Universitatea din Iaşi după război şi director al Muzeului local de Antichităţi, viitorul muzeu de istorie;
    •    HOROVITZ, Iosif - în 1948 preşedinte al filialei judeţene Roman a Colegiului Farmaciştilor (ordinul ministrului Sănătăţii în M.Of. (partea (I B) nr. 141 din 22 iunie 1948, pp. 5283-4);
    •    HOROVITZ, Marcel (fiul lui Natan) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    HORVATH, Vilmos Emil - decorat în 1978 cu ordinul “23 August” cls.II-a;
    •    HUBER, Rozalia (fiica lui Iuliu) - cu dosar de cadre la secţia Propagandă şi Agitaţie a C.C. al P.M.R. (103/1953); decorată în 1964 cu ordinul “23 August” cls. V-a;
    •    HUSZ, A. Abraham – din Cluj, decorat prin Decretul nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. a IV-a;
    •    HUTIRA BARRA, Maria - decorată în 1978 cu ordinul “23 August” cls.III-a;
    •    IACOB, Dezideriu - cu dosar de cadre la secţia Economică a C.C. al P.C.R. (24/1953);
    •    IACOB, Elena - dosar de cadre la Secţia Relaţii Externe a C.C. al P.M.R. (10/1954);
    •    IACOB, Ilie (fiul lui Lazăr) - decorat în 1964 cu Medalia Virtutea Ostăşească cls. I
    •    IACOB, Iosif - cu dosar la secţia Gopodărie de Partid a C.C. al P.C.R. (8/1954);
    •    IACOB, Ladislau - cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.C. al P.C.R. (28/1959 vol. II);
    •    IACOB, Lazăr - decorat în 1978 cu ordinul “23 August” cls.II-a;
    •    IACOB, Solo (fiul lui Leon) - decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    IACOB, Tiberiu (fiul lui Samoilă) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    IACOB, Toma (n. 20.06.1913) – referent la referent la Comisia Controlului de Partid în anii ’50;
    •    IACOB, Tudor (fiul lui Sava) - decorat în 1964 cu ordinul “23 August” cls. V-a;
    •    IACOB IBI, Elvira (1917-1970) – militantă comunistă, incinerată la crematoriul “Cenuşa” (Bezviconi 1972: 156);
    •    IACOBEANU, Eliad (fiul lui Isac) - decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a; în anii ‘2000 consilier al Comunităţii Evreilor din Bucureşti;
    •    IACOBOVICI, Wilhelm – angajat al Direcţiei Generale de Construcţii – Montaj Bucureşti, decorat prin Decretul nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R.S.R.” clasa a IV-a;
    •    IACOBOVICI SACAGIU, Mimi – decorată în 1949 cu ordinul “Steaua R.P.R” cls. V-a;
    •    IACOBSOHN, David Jean (fiul lui Mauriciu) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    IACOMI, C. – în 1945 în conducerea celulei P.C.R. din Cotu Negru (jud. Tutova) (D.J. Vaslui A.N.R., fond Comitetul judeţean P.C.R.Tutova, dosare nr. 2,3 şi 4/1945);
    •    IACOMI, Radu (fiul lui Iancu) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    IACOVICI, Alexandru (fiul lui Mercuri) – decorat în 1963 cu Ordinul Muncii clasa a III-a;
    •    IAKAB, Mihai – activist de partid, cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.C. al P.C.R. (9/1958);
    •    IAKAB, Sofia (fiica lui Heinrich) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    IANCOVICI, Hună (n. 31.XII.1904), din Vrancea, decorat prin Decretul nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. a IV-a;
    •    IANCOVICI, Mendel (fiul lui Moise) – contabil, decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a; tatăl lui Dorel Dorian, viitor preşedinte al F.C.R.R. în anii ’90;
    •    IANCOVICI, Victor - cu dosar de cadre la secţia Economică a C.C. al P.C.R. (30/1956);
    •    IANCULESCU, Mariette - în 1948 membru al filialei judeţene Fălciu a Colegiului Farmaciştilor (M.Of. (partea (I B) nr. 141 din 22 iunie 1948, pp. 5283-4);
    •    IANCULESCU, Teodor - în 1948 preşedinte al filialei judeţene Covurlui a Colegiului Farmaciştilor (M.Of. (partea (I B) nr. 141 din 22 iunie 1948, pp. 5283-4);
    •    IANKOLOVICS, Henrich (fiul lui Leiba) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    IANOVICI, Elisabeta - decorată în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    ICHIL, Moise - decorat în 1964 cu ordinul “23 August” cls. V-a;
    •    IDELOVICI, Ja(c)k – de profesie farmacist; în 1945 vicepreşedinte al C.D.E. Focşani (Dogaru 2010: 71); decedat 1986 la Focşani;
    •    (?) IELCEANU, M. Sabin – maior la Direcţia Miliţiei Regionale Cluj în anii ’60; decorat în 1964 cu ordinul “Pentru servicii deosebite aduse în apărarea orândurii socialiste şi de stat” cls. III-a;
    •    ILIE, Isac (fiul lui Marcu) - decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    ILIESCU, Chitla - decorată prin decretul nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. a III-a;
    •    ILIESCU, N. Boris – angajat al Ministerului Industriei Petrolului şi Chimiei, decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr. 598 din 5 oct. 1964;
    •    INCZEY, Carol - în 1948 membru al filialei judeţene Turda a Colegiului Farmaciştilor (ordinul ministrului Sănătăţii în M.Of. (partea I B) nr. 155 din 8 iulie 1948, pp. 5713-4);
    •    IOANIŢIU, Zaharia (n. Zoltan IOSIPOVICI) – fişă de cadre la secţia Economică a C.C. al P.M.R. (dosare anexe u.a. 77/1952, nr. inv. 517); soţia sa, Carola, a decedat în iulie 2006 (92 ani);
    •    IOINOVICI, Serena - decorată în 1964 cu ordinul “Steaua R.P.R.” cls. IV-a;
    •    IOSEPOVICI, Carol (Iosofovici?) - cu dosar de cadre la secţia Economică a C.C. al P.C.R. (dosare anexe, nr. 77/1952 şi nr. 249/1952);
    •    IOSEPOVICI, S. - în 1948 membru al filialei judeţene Roman a Colegiului Farmaciştilor (ordinul ministrului Sănătăţii în M.Of. (partea (I B) nr. 141 din 22 iunie 1948, pp. 5283-4);
    •    IOSIF, N. Alic (Hunedoara)  - decorat în 1979 cu ordinul “23 August” clasa I;
    •    IOSIF, Sebastian (fiul lui Lazăr) - decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R.P.R.” cls. V-a;
    •    IOSIPOVICI, Isidor (fiul lui Iosif) - decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R.P.R.” cls. V-a;
    •    IOSUB, Neculai – şeful Serviciului Administrativ al Prefecturii Iaşi după război (?-1946-?);
    •    IOSUB-Caraş, Avram (1902-1990) (fiul lui Iosef şi Malke) - decorat prin Decretul nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. a IV-a;
    •    IOSUBZON, David – în 1971 pensionar în Bucureşti, decorat prin decretul nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. a III-a;
    •    ISOVEANU, Alecu - decorat în 1978 cu ordinul “23 August” cls.III-a;
    •    ISTODOR, Viorica - în 1948 membru al filialei judeţene Constanţa a Colegiului Farmaciştilor (ordinul ministrului Sănătăţii în M.Of. (partea I B) nr. 155 din 8 iulie 1948, pp. 5713-4);
    •    ITEANU, Martin (fiul lui Adolf) - decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    IŢICOVICI, Iancu - în 1945 membru al comitetului municipal P.C.R. Bârlad (D.J. Vaslui A.N.R., fond Comitetul judeţean P.C.R.Tutova, dosare nr. 2,3 şi 4/1945);
    •    IUHASZ, Carol - cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.C. al P.C.R. (75/1953);
    •    IVANIER, Iudita – în 1949 ghid al Expoziţiei Permanente “I.V. Stalin” (sub organizarea secţiei Propagandă şi Agitaţie a C.C. al P.M.R.) (A.N.I.C., fd. C.C. al P.C.R. secţia Propagandă şi Agitaţie, dosar nr. 51/1949, ff. 115-21); probabil sora ilegalistului Ştrul Ivan(i)er Haber;
    •    IVĂCEANU, Paula Marcela - decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    IVORNICIUC, Olga (n. ABRAHAM) - cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.C. al P.C.R. (109/1955);
    •    IZSAK, Martin (fiul lui Iacob) - decorat în 1964 cu ordinul “23 August” cls. V-a;
    •    IZSAK, Ştefan (fiul lui Bela) - decorat în 1964 cu ordinul “23 August” cls. V-a;
    •    JAK, Eva - din 1948 membru al C.C. al U.F.D.T. (Şt. Mihăilescu 2006: 429-30);
    •    JAKAB, Andrei - cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.C. al P.C.R. (79/1953);
    •    JAKAB, Dezideriu - cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.C. al P.C.R. (111/1955);
    •    JAKAB, Iuliu (fiul lui Ştefan) - decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a);
    •    JAKABOVICS, Arnold - membru al comitetului judeţean Bihor al P.C.R./P.M.R. (membru de partid din 1932) (A.N.-D.J.B.H., fond Comitetul jud. Bihor al P.C.R., dosar nr. 242/1948-1949, f. 48, apud Ţârău 2002: 182);
    •    JÄGENDORF, Siegfried (n. Schmiel Jägendorf, îşi germanizează prenumele în timpul studenţiei la Dresda) (1885 Bucovina – 1970 S.U.A.) – fost student la eletrotehnică în Dresda, în anii ’20-’30 director al reprezentanţei Siemens din Cernăuţi, ulterior stabilit în Viena, refugiat în România în 1938-1939, deportat în Transnistria (1941-martie 1944), instalat primar al oraşului Rădăuţi de autorităţile comuniste, emigrează în S.U.A. în 1946; manuscrisul său despre perioada deportării a fost publicat în 1991 la New York (versiunea în română, cu titlul Minunea de la Moghilev. Memorii 1941-1944 a apărut la Ed. Hasefer în 1997);
    •    JUSTER, Vily (n. Willy IUSTER) (n. 4.I.1924, Iaşi – 2001 Canada) – membru de partid, arhitect al unor multiple construcţii între 1949 şi 1973, inclusiv al complexurilor sportive “23 August” şi “Floreasca” din Bucureşti; emigrează în 1974 în Israel, apoi la Paris, stabilindu-se definitiv în Canada, unde continuă să profeseze ca arhitect;
    •    KACZ, Emil (fiul lui Emil) - decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R.P.R.” cls. IV-a;
    •    KAFFE, Leon – ilegalist, medic, decorat în 1952 cu ordinul Muncii clasa a III-a (Decret nr. 521 din 24 dec. 1952); tatăl Janinei, soţia lui Ion Ianoşi [v. supra];
    •    KAHAN SEGAL, Rachela - în 1948 membru al filialei judeţene Vaslui a Colegiului Farmaciştilor (ordinul ministrului Sănătăţii în M.Of. (partea (I B) nr. 141 din 22 iunie 1948, pp. 5283-4);
    •    KAHANA, Margareta (n. SIMON) - cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.C. al P.C.R. (118/1951), directoare a Bibliotecii centrale din Cluj (1953-1955) (menţionată şi în Andreescu, Nastasă şi Varga 2003a: 411-4);
    •    KARDOŞ, Stefan (11.XII.1908 Oradea – 1993 Cluj) – compozitor şi instrumentist, autorul pieselor omagiale “Cântec pentru Stalin” şi “Viers pentru tovarăşul Stalin” (Kuller 2008: 222; O.L. Cosma 2006);
    •    KAHANE, Aron – decorat ca pensionar în 1979 cu ordinul “23 August” cls. II-a;
    •    KAHANE, Iosub – fost ilegalist, deţinut în diverse închisori, ucis la Constanţa în noiembrie 1944 la instalarea noului prefect comunist (o stradă din Constanţa a purtat numele său până în 1990);
    •    KAHANER, I. – în septembrie 1944 în conducerea Sindicatului Tipografilor din Bârlad (Ion N. Oprea 2007: 22);
    •    KAHN, Samuel – inginer, în 1948 numit de către Ministerul Industriei administrator unic la societatea “Atlantica” din Galaţi (B.I.R.E. 16 (25 mai 1948): 1);
    •    KALAKA, Rebeca - decorată prin Decretul nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a IV-a;
    •    KALAMAR, Lajos (fiul lui Felix) - decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    KALLOS, Iosif - decorat în 1978 cu ordinul “23 August” cls.III-a;
    •    KAMINER, Raşela – din Iaşi, decorată prin Decretul nr. 157 din 4 mai cu ordinul “23 August” cls. a V-a;
    •    KANNER, Israel - în 1948 membru al filialei judeţene Buzău a Colegiului Farmaciştilor (M.Of. (partea (I B) nr. 141 din 22 iunie 1948, pp. 5283-4);
    •    KAPLAN BANU, Ileana (zisă Iluş) – medic, ilegalistă, decorată în 1949 cu ordinul “Steaua R.P.R” cls. V-a şi cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. III-a;
    •    KAPUSI, Iosif - cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.C. al P.C.R. (117/1951);
    •    KATONA, P. Paul – din Harghita, decorat prin Decretul nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. a IV-a;
    •    KATZ, Lupu (fiul lui Marcu) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    KAUFMAN, Sabena (1891-1968) – militantă comunistă, incinerată la crematoiul “Cenuşa” (Bezviconi 1972: 166);
    •    KEKSKEMETI, Andor – după război vicepreşedinte al C.D.E. Bihor-Oradea (C. Crăciun 2007: 179-80);
    •    KELEMEN, Margareta (fiica lui Iosif) - decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    KELEMEN, ? – în 1952 la Direcţia Tratate a M.A.E. (v. stenogramele reproduse în Constantiniu 2003: 122);
    •    KELETI, Ladislau – în aprilie 1945 în conducerea Uniunii Evreilor Democraţi Oradea (absorbită două uni mai târziu în C.D.E.) (C. Crăciun 2009: 305);
    •    KELLER, Iosif - cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.C. al P.C.R. (83/1953);
    •    KELLER, Irma - în 1947 membru al organizaţiei de bază a P.M.R. din cadrul Facultăţii de drept a Universităţii “Bolyai” din Cluj (Andreescu, Nastasă şi Varga 2003b: 657-8);
    •    KELLER, R. Robert - angajat al Ministerului Industriei Petrolului şi Chimiei, decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr. 598 din 5 oct. 1964;
    •    KELSON, David – lector de limbă rusă la I.P.B. între 1952 şi 1963 (I.P.B., f.a., pp. 53, 56, 63);
    •    KEP, Leo - redactor la ziarul procomunist Lupta Moldovei din Iaşi (Direcţia Judeţeană Iaşi a Arhivelor Naţionale, fond Camera de Comerţ şi Industrie 1860-1950, dosar nr.628/1948, ff. 34-35, nr. crt. 29835, 30 aprilie 1948);
    •    KERI, Adalbert – membru al Colegiului Medicilor Braşov în 1948, numit prin ordin al Ministrului Sănătăţii (Bărbulescu 2009: 59)
    •    KERNVEISZ, Frantz (fiul lui Matei) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    KESLER, Maria - cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C.C. al P.C.R. (103/1953);
    •    KESLER, Conrad - decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    KISIL, Iancu - cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.C. al P.C.R. (41/1954);
    •    KISIL, Janeta - cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.C. al P.C.R. (41/1954);
    •    KISNER, Beri - cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.C. al P.C.R. (123/1951);
    •    KISS, Adalbert - cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.C. al P.C.R. (74/1953);
    •    KISS, Adolf (n. KLEIN) - cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a CC al PCR (60/1954);
    •    KISS, Ileana (fiica lui Dezideriu) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    KLEIN, Aladar - cu dosar la secţia Gopodărie de Partid a CC al PCR (5/1953);
    •    KLEIN, Alexandru (fiul lui Moise) - decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    KLEIN, Avram – după război responsabil administrativ al C.D.E. Gherla (Andreescu, Nastasă şi Varga 2003a: 463);
    •    KLEIN, Edmund - decorat în 1978 cu ordinul “23 August” cls.III-a;
    •    KLEIN, Ervin Miko – ilegalist, înainte de 1953 redactor şef adjunct al cotidianului local din Cluj Igazság (Andreescu, Nastasă şi Varga 2003b: 774);
    •    KLEIN, Eva – din Jud. Satu-Mare, decorată prin Decretul nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. a IV-a;
    •    KLEINERMAN, Eva (fiica lui Moise) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    KLEINSTEIN, Leon – în 1948 redactor la ziarul procomunist Lupta Moldovei din Iaşi (Direcţia Judeţeană Iaşi a Arhivelor Naţionale, fond Camera de Comerţ şi Industrie 1860-1950, dosar nr.628/1948, ff. 34-35, nr. crt. 29835, 30 aprilie 1948);
    •    KLEPNER, Paul - cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.C. al P.C.R. (28/1957);
    •    KOCH, A. Hans - decorat prin Decretul nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R.S.R.” clasa a IV-a;
    •    KOCH, A. Gyorgy - decorat prin Decretul nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. a IV-a;
    •    KOFFLER, Remus (d. 1954) – ilegalist, fost secretar al lui Ştefan Foriş, şeful Comisiei Financiare Centrale a P.C.R. între 1937 şi 1944 executat pentru spionaj şi trădare în lotul Pătrăşcanu în 1954;
    •    KOHLER, Károly – în 1953 menţionat ca director al Agenţiei de Servicii Municipale din Târgu Mureş (Bottoni 2010: 128);
    •    KOHN, Ecaterina – din Bucureşti, decorată prin Decretul nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. a IV-a;
    •    KOHN, Solomon - cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.C. al P.C.R. (13/1952);
    •    KOHN, Ştefan (fiul lui Anton) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    KOPF, Antonia - decorată în 1978 cu ordinul “23 August” cls.II-a
    •    (?) KOPF, Martin (n. 1906) – membru P.C.R. din 1932, controlor de stat, cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.C. al P.C.R. (123/1951), în anii ’60-’70 şef contabil la Centrocoop; decorat prin Decretul nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. a IV-a;
    •    KOPPICH, Carol - cu dosar de cadre la secţia Economică a C.C. al P.C.R. (28/1956);
    •    KORNER, Fina - în 1948 membru al filialei judeţene Suceava a Colegiului Farmaciştilor (ordinul ministrului Sănătăţii în M.Of. (partea I B) nr. 155 din 8 iulie 1948, pp. 5713-4);
    •    KORPER, Elemir - cu dosar de cadre la secţia Economică a C.C. al P.C.R. (419/1952);
    •    KOSAK, Eduard – preşedintele Colegiului de Partid – regiunea Severin în anii ’50;
    •    KOSTENC(Z)YK, Măndica - cu dosar de cadre la secţiile Economică, respectiv Organizatorică ale C.C. al P.C.R. în anii ’50;
    •    KOSTYAL, Carol - cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a CC al PCR (28/1959, vol. I);
    •    KOVACS, Andraş (fiul lui Moise) - decorat în 1964 cu ordinul “23 August” cls. V-a;
    •    KOVACS, Iyidor – din Timişoara, decorat prin Decretul nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. a IV-a;
    •    KOZIK, Alfred (fiul lui Ludovic) - decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R.P.R.” cls. V-a;
    •    KÖNIG, Ioif – secretar al C.D.E. Cluj la începutul anilor ’50 (v. Andreescu, Nastasă şi Varga, 2003a: 458);
    •    KÖNIG, I. Niculae – profesor la Institutul Agronomic din Cluj, decorat prin Decretul nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. a IV-a;
    •    KÖRPER, Elemer - cu fişă de cadre la secţia Economică a C.C. al P.C.R. (dosare anexe, u.a. 419/1952, nr. inv. 540) (v. şi Solomovici 2001: 217);
    •    KRAFT, Iacob (fiul lui Iacob) - decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    KRAUS, E. Marton – din Maramureş, decorat prin Decretul nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. a IV-a;
    •    KRAUSS, ? – ing., membru în Comitetele cetăţeneşti Cernăuţi după 23 august 1944 (A.N.I.C. inventar 3059, secţia Administrativ-Politică a C.C al P.C.R., u.a. nr. crt. 5 din 7 aprilie 1945, p. 29 în inventarul online);
    •    KRAUSZ, Eva (fiica lui Ernest) - decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R.P.R.” cls. V-a;
    •    KREUTER, Ecaterina - decorată în 1964 cu Medalia Muncii
    •    KRIEGSMAN, Samuel (fiul lui Leib) – din Suceava, decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R.P.R.” cls. IV-a;
    •    KRITZMAN, Adolf - decorat în 1978 cu ordinul “23 August” cls.II-a;
    •    KROMBERGER, S. Ludovic - funcţionar la Banca de Stat a R.P.R., decorat în 1963 cu Ordinul Muncii cls. III.-a (decret nr. 793 din 31 decembrie 1963);
    •    KUHN, Iosif - cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.C. al P.C.R. (35/1959);
    •    KUN, A. Adam – funcţionar la Banca de Stat a R.P.R., decorat în 1963 cu Ordinul Muncii cls. III.-a;
    •    KUN, Alexandru – decorat în 1979 cu ordinul “Steaua R.S.R.” cls. IV-a (Decret nr. 38 din 27.I.1979);
    •    KUN, Ioan - cu dosar de cadre la secţia Economică a C.C. al P.C.R. (24/1954) - probabil administrator delegat al Oficiului Bumbacului, Inului şi Cânepei după război) (dosare anexe secţia Economică a CC al PCR, nr. crt. 58/1945);
    •    KUN, Suzi – ilegalistă, din 1948 membru al C.C. al U.F.D.T. (Şt. Mihăilescu 2006: 429-30);
    •    KURCZVEIL, Ioan (fiul lui Martin) - decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a
    •    LACNER (Lakner), Dezideriu - în 1959 prim secretar al Comitetului orăşenesc P.M.R. Satu Mare (D.T.I.C. 1959: 10);  cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.C. al P.C.R. (53/1954);
    •    LAHNY, Carol - în 1948 membru al filialei judeţene Alba a Colegiului Farmaciştilor (ordinul ministrului Sănătăţii în M.Of. (partea (I B) nr. 141 din 22 iunie 1948, pp. 5283-4);
    •    LAIG, Stanislav - decorat în 1964 cu ordinul “23 August” cls. V-a;
    •    LANCZET, Berco - cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a CC al PCR (160/1952);
    •    LANG, Nicolae - decorat în 1978 cu ordinul “23 August” cls.III-a;
    •    LANG, Radu - cu dosar la secţia Gopodărie de Partid a C.C. al P.C.R. (8/1954);
    •    LANGMANTEL, Rodica – prima directoare a Bibliotecii regionale “Ion Creangă” din Iaşi (actuala Gh. Asachi) în perioada postbelică (1945-1956);
    •    LAURENŢIU, Alexandru – ilegalist, combatant în Brigăzile Internaţionale din Spania, inclus în lista voluntarilor evrei de către Diamant (1979: 371) şi Sugarman (f.a.: 109); decorat împreună cu alţi “spanioli” cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. III-a în 1949 (intrarea “Laurenţiu Sandu”) (Decretul nr. 873 din 20 august 1949);
    •    LAURENŢIU, Emerica Pavel (fiul lui Quint) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    LAUTMAN, R. Rene (n. 1905) - membru P.C.R. din 1936, croitoreasă, pensionară A.F.D.A., propusă pentru decorare în 1961 într-un raport al Cancelariei P.M.R. (Opriş 2005);
    •    LAX, F.M. – în 1946 preşedintele organizaţiei procomuniste a evreilor de limbă idiş IKUF (Solomovici 2003: 45);
    •    LAZAREV, Zalman (n. 20.XII.1888, fiul lui Moise) - medic, membru de partid din 1941; decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R.P.R.” cls. IV-a, în 1971 cu ordinul “Steaua R.S.R.” cls. a III-a şi în 1979 cu ordinul “23 August” cls. I-a; la începutul anilor ’70 locuia ca pensionar în Bacău;
    •    LAZAROVICI, A. Alexandru - angajat al Ministerului Industriei Petrolului şi Chimiei, decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin Decretul nr. 598 din 5 oct. 1964;
    •    LAZĂR, David (fiul lui Stelian) – prim secretar al comitetului orăşenesc de partid Petroşani la începutul anilor ’60; cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.C. al P.C.R. (1960); decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R.P.R.” cls. IV-a;
    •    LAZĂR, Elvira – membru al Sfatului Popular al Regiunii Autonome Maghiare (1954-1958-?) (Andreescu, Nastasă şi Varga 2003b: 764);
    •    LAZĂR, Eţia – până în 1957 lector de limbă rusă la I.P.B. (I.P.B., f.a., pp. 56, 62);
    •    LAZĂR, S. Iacob - decorat prin decretul nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. a III-a;
    •    LAZĂR, Melhior – după război responsabil cultural al C.D.E. Gherla (Andreescu, Nastasă şi Varga 2003a: 463);
    •    LAZĂR, Ossy (în acte aparent Ozi) (fiul lui Phoebus) - decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a; până în 2009, preşedintele Comunităţii Evreilor din Bucureşti;
    •    LAZĂR, Samoil - în 1945 secretar al C.D.E. Focşani (Dogaru 2010: 71);
    •    LĂZĂRESCU, Lupu - cu dosar de cadre la secţia Economică a C.C. al P.C.R. (dosare anexe 126/1952);
    •    LEDERER, Ludovic - cu dosar de cadre la secţia Economică a CC al PCR (12/1952);
    •    LEEB, Ludovic - din febr. 1950 vicepreşedinte al C.D.E. Alba Iulia (Gyémánt 2002: 400-4, n. 31);
    •    LEHOCZI, Iosif - cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C.C. al P.C.R. (103/1953);
    •    LEIBOVICI, Adela (n. MOISE) (1908-2005, Bucureşti) - cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.C. al P.C.R. (90/1951);
    •    LEIBOVICI, Avram – în 1949 contabil la magazinul de stat “Iaşul” din Iaşi (Direcţia Judeţeană Iaşi a Arhivelor Naţionale, fond Camera de Comerţ şi Industrie 1860-1950, dosar nr. 693/1949, nr. crt. 30906, ff. 5, 16, 63, 65);
    •    LEIBOVICI, Braha (zisă “Beatrice”) (1928 Moineşti – 2008 Bucureşti) – ziaristă în perioada comunistă la diverse cotidiane, după 1989 colaboratoare la Realitatea Evreiască;
    •    LEIBOVICI, Constantin (fiul lui Mendel) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    LEIBOVICI, Iuliu - în 1948 membru al filialei judeţene Baia a Colegiului Farmaciştilor (ordinul ministrului Sănătăţii în M.OF. (partea I B) nr. 141 din 22 iunie 1948, pp. 5283-4);
    •    LEIBOVICI, Jean – în 1948 redactor la ziarul Opinia din Iaşi (Direcţia Judeţeană Iaşi a Arhivelor Naţionale, fond Camera de Comerţ şi Industrie 1860-1950, dosar nr.628/1948, ff. 30-31);
    •    LEIBOVICI, Maier (fiul lui Ştrul) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    LEIBOVICI, Zeilic (fiul lui Şloim) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    LEIHER, Gheza (fiul lui Nicolae) - decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    LEINWAND, I. Wolf-Marcus – originar din Cernăuţi, ilegalist, fost deţinut în lagărul de muncă de la Miercurea Ciuc (1940-?) din Bucureşti, decorat prin Decretul nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. a IV-a;
    •    LEITGEB, Iosif - cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.C. al P.C.R. (16/1953);
    •    LEITNER, Carol – subnotar în cadrul Primăriei Oradea în 1945 (A.N.-D.J.BH, fond Comitetul jud. Bihor al P.S.D., dosar nr. 77/1947, f. 172-175, apud Ţârău 2002: 177)
    •    LEIZER, Ghidale (fiul lui M;oise) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    LEIZEROVICI, M. Milca – din Bucureşti, decorată prin Decretul nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. a IV-a;
    •    LENARD, Lazăr (fiul lui Lajos) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    (?) LEONESCU, Gabriela Ella (1912-1970) – militantă comunistă, incinerată la crematoriul “Cenuşa” (Bezviconi 1972: 172);
    •    LEONESCU, B. Mihail (n. Mişu LANDAU, Bucureşti) – medic, ilegalist (se pare voluntar în Brigăzile Internaţionale în Spania, 1936-1938), şef de lucrări la Spitalul de contagioşi nr. 1 Bucureşti, decorat prin Decretul nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R.S.R.” clasa a IV-a;
    •    LEONTE, Maria (n. Malca ŞTRUL) - cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.C. al P.C.R. (123/1951); ulterior angajată la Fabrica de Tricotaje Iaşi; decorată prin Decretul nr. 157 din 4 mai cu ordinul “23 August” cls. a V-a;
    •    LERER, B. Saul – decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin Decretul Consiliului de Stat al R.P.R. nr. 802 din 21 dec. 1964;
    •    LERNER, Sig. - numit în vara lui 1948 de către Ministerul Industriilor membru al Comitetului Director al Camerei de Comerţ şi Industrie Bucureşti (B.I.R.E. 22 (20 aug. 1948): 3);
    •    LESNER, Lery (uneori ortografiat Lerri) – membru al Biroului Regional Iaşi al P.M.R. în anii ’50, şeful secţiei Propagandă şi Agitaţie a comitetului regional de partid şi responsabil cu supravegherea presei din judeţ; cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.C. al P.C.R. (112/1955); emigrat la începutul anilor ’60 în Israel (Berindei, Dobrincu şi Goşu 2009: 412, Ursache f.a.);
    •    LEV, Miţa - cu dosar de cadre la secţia Economică a CC al PCR (dosare anexe, 14/1951);
    •    LEVENDEL, Eva - dactilografă la secţia Propagandă şi Agitaţie a C.C. al P.C.R. (A.N.I.C., fd. C.C. al P.C.R. secţia Propagandă şi Agitaţie, dosar nr. 51/1949, ff. 115-21);
    •    LEVENSON, Claudia - cu dosar de cadre la secţia Relaţii Externe a C.C. al P.M.R. (35/1963);
    •    LEVENSOHN, ? - redactor la ziarul procomunist Lupta Moldovei din Iaşi (Direcţia Judeţeană Iaşi a Arhivelor Naţionale, fond Camera de Comerţ şi Industrie 1860-1950, dosar nr.628/1948, ff. 34-35, nr. crt. 29835, 30 aprilie 1948);
    •    LEWENSOHN, Moise (fiul lui Iancu) - decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R.P.R.” cls. IV-a;
    •    LICHTIG, Samuiel - cu dosar de cadre la secţia Propagandă şi Agitaţie a C.C. al P.M.R. (102/1953);
    •    LIEBLICH, L. Aurel (n. 1902) – în iunie 1948 numit director tehnic al nou-constituitei societăţi de stat “Petrolexport” (din sept. 1948 director comercial), ulterior directorul Rafinăriei 6 Ploieşti (1959-?), membru P.C.R din 1941, propus pentru decorare în 1961 într-un raport al Cancelariei P.M.R., decorat în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a, iar în 1978 cu ordinul “23 August” cls.II-a;
    •    LISZTIG, Francisc - cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.C. al P.C.R. (123/1951);
    •    LITMAN, Carol – medic la Spitalul “Alexandru Sahia” din Bucureşti, decorat prin Decretul nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. a III-a;
    •    LIVADIDI, Cornel - cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C.C. al P.C.R. (103/1953);
    •    LIVEANU, Moise (fiul lui Leon) - decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    LIVEZEANU, Moscu - cu dosar de cadre la secţia Economică a C.C. al P.C.R. (dosare anexe, nr. 77/1952, nr. inv 517 şi 249/1952, nr. inv. 529);
    •    LIVIANU, H. Sahna – decorată în 1964 cu ordinul “Steaua R.P.R.” cls. III-a;
    •    LIVIU, Sofia (fiica lui Jac Ion) - decorată în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    LOB, Teodor - cu dosar de cadre la secţia Economică a C.C. al P.C.R. (dosare anexe, u.a. 307/1952);
    •    LOBL, Martin - decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.III-a;
    •    LOEVINGHER, Serena - cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.C. al P.C.R. (123/1951);
    •    LONVY, Bertalan - cu dosar de cadre la secţia Economică a C.C. al P.C.R. (63/1955);
    •    LORINCZ, Carol - cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.C. al P.C.R. (86/1953);
    •    LOVEANU, Dudu (n. David LEIBOVICI) - cu dosar de cadre la secţia Economică a C.C. al P.C.R. (dosare anexe, u.a. 25/1954 şi 62/1955);
    •    LOVINGHER, Gheza (n. Geza LÖWINGER, fiul lui Herman) (n. 2.XI.1925) – directorul Oficiului Comerţului Local începând cu 1959; decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R.P.R.” cls. V-a; cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a CC al PCR (123/1951);
    •    LOVINSON, Ghitla - în 1948 membru al filialei judeţene Râmnicu Sărat a Colegiului Farmaciştilor (ordinul ministrului Sănătăţii în M.Of. (partea (I B) nr. 141 din 22 iunie 1948, pp. 5283-4);
    •    LOVY, Wilhelm – în 1971 directorul Topitoriei Dumbrăveni din jud. Sibiu, decorat prin Decretul nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R.S.R.” cls. a III-a;
    •    LÖWY, Alfred – dosar de cadre la Secţia Relaţii Externe a C.C. al P.M.R. (4/1952);
    •    LÖWY, Stefan – profesor la catedra de istorie-filosofie a UB Cluj în anii ’50 şi director  cu delegaţie al Bibliotecii Centrale din Cluj (1955-1956);
    •    LUCHIAN, Savu (n. Saul LAZAROVICI) - cu dosar de cadre la secţia Economică a C.C. al P.C.R. (dosarele 77 şi 249/1952 (când încă nu-şi românizase numele), respectiv 63/1955 şi 3/1957);
    •    LUDOR, Ladislau (fiul lui Samoilă) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    LUNCAS, Eugenia – decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. III-a şi în 1978 cu ordinul “23 August” cls. II-a, iar în 1971, cu numele “Eugenia R. Lucas”, cu ordinul “Steaua R.S.R.” clasa a III-a (Decretul nr. 157 din 4 mai 1971);
    •    LUK, Francisc - cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C.C. al P.C.R. (135/1955);
    •    LUPAN, Avram (n. LUSTMAN) - cu dosar de cadre la secţia Relaţii Externe a C.C. al P.C.R. (45/1955);
    •    LUPAN, Chivu (n. LINDEMBERG) - cu dosar de cadre la secţiile Economică (28/1956), respectiv Organizatorică (137/1952) ale C.C. al P.C.R.;
    •    LUPU, Alexandru (fiul lui Şmil şi Dina) – politehnist, membru P.M.R. Bucureşti, în septembrie 1949 menţionat într-un referat al Ministerului Învăţământului într-o listă de studenţi şi aspiranţi (i.e. doctoranzi) care urmau să plece la studii în U.R.S.S. (Berindei, Dobrincu şi Goşu, 2009: 200);
    •    LUPU, Dorina (fiica lui Ferdinand) - decorată în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    LUPU, Heinrich - cu dosar de cadre la secţia Economică a C.C. al P.C.R. (28/1956);
    •    LUPU, Moise – dosar de cadre la secţia Economică a C.C. al P.C.R. (30/1950);
    •    LUPU, Nicolai (fiul lui Iancu) - decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a);
    •    (?) LUSTGARTEN, Emil (n. 1928) - cu dosar de cadre la secţia Economică a CC al PCR (dosare anexe, 126/1952);
    •    LUSTIG, Emilian (1928 - iunie 2010 Bucureşti, fiul lui Edmund) (fratele lui Oliver şi nepotul lui Carol Lustig) – cu fişă de cadre la secţia Economică a C.C. al P.C.R. (dosare anexe, u.a. 24/1954);
    •    LUSTIG, Oliveriu (cunoscut ca Oliver Lustig, fost deţinut în lagăr şi autor de literatură pe tema Holocaustului) (n. 4.XI.1926 Şoimeni, Cluj; fiul lui Edmund) – g-ral maior (r), jurnalist militar, o perioadă chiar redactor şef al revistei M.Ap.N. Apărarea Patriei, decorat în 2007 cu ordinul naţional “Steaua României” în grad de cavaler, dar şi în 1964 cu ordinul “23 August” cls. V-a;
    •    LUSZTIH, I. – în 1945 membru al Uniunii Patriotice Oradea (C. Crăciun 2009: 304);
    •    LUSTIG, I. Zoltan – şef de serviciu la Uzina Textilă Covasna, decorat prin Decretul nr. 157 din 4 mai cu ordinul 2Steaua R.S.R.” cls. a V-a;
    •    MACADZIOB, Emil (fiul lui Herş) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    MACOVEI, Maria (fiica lui Iosif) - decorată în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    MACOVSCHI, Eugen – cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C.C. al P.C.R. (137/1955);
    •    MADUŢĂ, Jean (fiul lui Carol) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    MAER, William - cu dosar de cadre la secţia Economică a C.C. al P.C.R. (189/1952);
    •    MAIER, Andrei - cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.C. al P.C.R. (86/1953);
    •    MAIER, Liviu (fiul lui Liviu) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    MAIER, Maria (fiica lui Zalman) - decorată în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    MALLER, Frantz - cu dosar de cadre la secţia Economică a C.C. al P.C.R. (160/1952);
    •    MALLER, O. – în 1948 membru al comisiei de editură din cadrul Direcţiei Studii a Miniterului Sănătăţii (Bărbulescu et al. 2009: 162);
    •    MANAS, Sama - în 1948 redactor la ziarul procomunist Opinia din Iaşi (Direcţia Judeţeană Iaşi a Arhivelor Naţionale, fond Camera de Comerţ şi Industrie 1860-1950, dosar nr.628/1948, ff. 30-31);
    •    MANDEL, Lenke - cu dosar de cadre la secţia Relaţii Externe a C.C. al P.M.R. (12/1961);
    •    MANEA, I. Iancu - decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    MANIOV, Rafaela – directoare “I.T.” Timişoara după război, decorată cu “Ordinul Muncii” cls. III-a în 1951;
    •    MANN, Erick (n. MAITENYI) - cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C.C. al P.C.R. (133/1955);
    •    MANOLE, H. Manole (n. 1901 Bălăneşti, Roman) – unul din cele mai misterioase personaje din istoria comunismului românesc; fost voluntar în războiul civil din Spania (menţionat în Diamant 1979: 371 şi Sugarman f.a.: 109), aflat în 1941 în atenţia Siguranţei pentru activităţi comuniste, în timpul celui de-al doilea război mondial la U.R.S.S., considerat suficient de important de către sovietici pentru a fi plasat în troika Biroului Politic al P.C.R. de la Moscova, alături de A. Pauker şi V. Luca, ulterior efectiv “dispărut” din orice documente oficiale (Tismăneanu 2003: 79, 1991: 169, n. 74, Levy 2002: 62);
    •    MANU, Sabina – preşedinta comitetului central al Crucii Roşii România (1955-1961); cu fişă de cadre la secţia Economică a C.C. al P.C.R. (dosare anexe, u.a. 411/1952, nr. inv. 539); soţia lui Cornel Manu (Katz);
    •    MARBE, Max A. (1884-1959) - medic bacteriolog, membru fondator al ARLUS, membru de partid, încadrat la catedra de igienă industrială şi prevenirea accidentelor de muncă a Institutului Politehnic Bucureşti în 1948 prin decizia Ministerului Industriei – direcţia Cadre;
    •    MARCHIEVICI, Emil - decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    MARCOVICI, Alexandru (fiul lui Alfred) - decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    MARCOVICI, Ancel - în 1945 membru al comitetului municipal P.C.R. Bârlad (D.J. Vaslui A.N.R., fond Comitetul judeţean P.C.R.Tutova, dosare nr. 2,3 şi 4/1945);
    •    MARCOVICI, Beniamin - cu dosar de cadre la secţia Economică a C.C. al P.C.R. (dosare anexe, 126/1952);
    •    MARCOVICI, Ioan Iordan (1905-1970) - inginer chimist, directorul Institutului Petrochimic din Ploieşti în anii ’50-’60, membru P.C.R. din 1936, propus pentru decorare în 1961 într-un raport al Cancelariei PMR; dosar de cadre la secţia Economică a C.C. al P.C.R. (30/1950);
    •    MARCOVICI, I. Pascal (n. 1899), croitor, membru P.C.R. din 1930, propus pentru decorare în 1961 într-un raport al Cancelariei P.M.R. (Opriş 2005);
    •    MARCOVICI, Sicky - în 1945 membru al comitetului municipal P.C.R. Bârlad (D.J. Vaslui A.N.R., fond Comitetul judeţean P.C.R.Tutova, dosare nr. 2,3 şi 4/1945);
    •    MARCOVICI ALMAŞ M. Katalina – pensionară Prahova, decorată prin Decretul nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul Muncii clasa a III-a
    •    (?) MARCU, Edith - cu dosar de cadre la secţia Economică a CC al PCR (dosare anexe, 14/1951);
    •    MARCU, Elisabeta - cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a CC al PCR (1951);
    •    MARCU, Octavian (fiul lui Avram) - decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    MARCU, Simion - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    MARCU, H. Ştrul - decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R.P.R. nr. 802 din 21 dec. 1964;
    •    MARCU, Zeno – în 1948 membru în filialal judeţeană Braşov a Colegiului Farmaciştilor (ordinul ministrului Sănătăţii în M.Of. (partea I B) nr. 155 din 8 iulie 1948, pp. 5713-4);
    •    MARCUS, Ana - dactilografă la secţia Propagandă şi Agitaţie a C.C. al P.C.R. (A.N.I.C., fd. C.C. al P.C.R. secţia Propagandă şi Agitaţie, dosar nr. 51/1949, ff. 115-21);
    •    MARCUS, Beno (fiul lui Solomon) – jurist, decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    MARCUS, David - în 1948 membru al filialei judeţene Tecuci a Colegiului Farmaciştilor (ordinul ministrului Sănătăţii în M.Of. (partea (I B) nr. 141 din 22 iunie 1948, pp. 5283-4);
    •    MARCUŞ, Paula – funcţionară în Centrala Industriei Lemnului în 1950 (Duţu et al. 2002: 90);
    •    MARIŢAN, Gizela (fiica lui Gavril) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    MARKOŞ, Haralambie - decorat în 1964 cu ordinul “23 August” cls. V-a;
    •    MARKOVITS, Adalbert – după război responsabil evidenţă în cadrul C.D.E. Gherla (Andreescu, Nastasă şi Varga 2003a: 463);
    •    MARTEŞ, Ecaterina - dosar de cadre la secţia Economică a C.C. al P.C.R. (30/1950, 62/1955);
    •    MARTIN, Coloman - decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    MARTIN, David – fost croitor, în 1953 redactor la cotidianul local din Cluj Igazság, ulterior se pare emigrat în Israel (Andreescu, Nastasă şi Varga 2003b: 774);
    •    MARTON, Francisc - decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    MARTON, Iosif (fiul Rafaelei) - decorat în 1964 cu ordinul “23 August” cls. V-a;
    •    (?) MARTON, Ladislau - cu dosar de cadre la secţia Economică a C.C. al P.C.R. (126/1952);
    •    (?) MARTON, Ştefan - cu dosar de cadre la secţia Economică a C.C. al P.C.R. (12/1952);
    •    MARX, N. Albert - decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R.P.R. nr. 802 din 21 dec. 1964;
    •    MATAIS, Ilona - cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.C. al P.C.R. (118/1951);
    •    MATAIS, Peter – din jud. Mureş, decorat în 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. III-a, iar în 1978 cu ordinul “23 August” cls. I-a (Decret nr. 7 din 23.I.1978);
    •    MATE, Imre (fiul lui Ignaţ) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    MATEAŞ, Jean (fiul lui Herman) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    MATHE, Carol - cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.C. al P.C.R. (56/1954);
    •    MATHÉ, Ernest – ilegalist, s-ar fi convertit la creştinism (Solomovici 2004: 107), după război activist de partid, epurat în 1958 în lotul “fracţioniştilor”;
    •    MATYAS, Elena (n. NAJOVITS) - cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.C. al P.C.R. (57/1956);
    •    MAXIM, Vlada - cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.C. al P.C.R. (111/1951);
    •    MAXIMENKO, Etelka – de la sfârşitul anilor ’40 fotografă la secţia Propagandă şi Agitaţie a C.C. al P.C.R. (A.N.I.C., fd. C.C. al P.C.R. secţia Propagandă şi Agitaţie, dosar nr. 51/1949, ff. 115-21);
    •    MAYER, Antal – pensionar din Timişoara în 1971, decorat prin Decretul nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R.S.R.” clasa a IV-a;
    •    MAYER, Baruch - în 1948 membru al filialei judeţene Neamţ a Colegiului Farmaciştilor (ordinul ministrului Sănătăţii în M.Of. (partea I B) nr. 155 din 8 iulie 1948, pp. 5713-4);
    •    MAYER, S. Simca – funcţionară la Banca de Stat a R.P.R., decorată în 1963 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    MAYER, E. William – funcţionar al Băncii de Stat a R.P.R., decorat în 1963 cu Medalia Muncii;
    •    MÂNDRU, Eliza – din 1945 vicepreşedinte al comitetului judeţean Iaşi al Tineretului Progresist, cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C.C. al P.C.R. (30/1947);
    •    MEER, Iosif (fiul lui Herş) - decorat în 1964 cu ordinul “23 August” cls. V-a;
    •    MEEROVICI, Simon - decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    MEISTER, ? – membru de partid şi şef de cadre la Federaţia comunităţilor evreieşti la începutul anilor ’50 (menţionat în Rosen 1990: 82, 87, 97);
    •    MELCHER, Francisc - cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a CC al PCR (162/1952);
    •    MELEG, Francisc (fiul lui Samuilă) - decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a);
    •    MENDEL, Estera (fiica lui Gyorgy) (n. 1929) – din Cluj-Napoca, decorată în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a);
    •    MENDELSOHN, Fişel – inginer chimist (absolvent facultate promoţia 1936) – funcţie de conducere la Rafinăria “Muntenia” din Râmnicu Sărat, decorat în 1949 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    MENDELSOHN - în 1945 membru al C.D.E. Focşani (Dogaru 2010: 71);
    •    MERTZ, I. Emil - în anii ’60 în centrala Ministerului Energei Electrice;
    •    MESINGER, Constatin - cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C.C. al P.C.R. (137/1955);
    •    MESINGER, ? – în anii ’50 menţionat ca funcţionar la Ministerul Turismului (v. Solomovici 2004: 108, 112);
    •    METZ, A. Ştefan - decorat prin Decretul nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Muncii clasa a III-a;
    •    MEŢIU, Erna (n. 1912, fiica lui Eduard), juristă, membru P.C.d.R. din 1935, procuror în anii ’50-’60, propusă pentru decorare în 1961 într-un raport al Cancelariei P.M.R. (Opriş 2005);
    •    MEXI, N. Valentin - în anii ’60 în centrala Ministerului Energei Electrice;
    •    MEZEI, A. Iosif - în anii ’60 în centrala Ministerului Energei Electrice;
    •    MEZEI, Ludovic (fiul lui Iosif) - decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R.P.R.” cls. IV-a;
    •    MIHAILOVICI, Aizic - decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R.P.R.” cls. IV-a;
    •    MIHĂILESCU, Pincu Ionel (fiul lui Samuel) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    MICLESCU, Iancu (n. KLEIN) - cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.C. al P.C.R. (59/1954);
    •    MICU, Marin - cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.C. al P.C.R. (123/1951);
    •    MIHĂESC, Adolf (fiul lui Iosif) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    MIHELLER, Carol - cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.C. al P.C.R. (123/1951);
    •    MIKÓ, Erwin (fiul lui Iuliu) (28.VIII.1919 Valea Vinului, Maramureş – 23.VIII.1997 Cluj) – redactor al ziarului Igazsag din Cluj (1945-1952), apoi în redacţia revistei Utunk până în anii ’70 (Kuller 2008: 266); decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a);
    •    MILETINEANU, Grete (d. 1975 Bucureşti) – pianistă, profesoară de pian la Conservatorul din Bucureşti în anii ’50-’70; cf. D. Popovici (2010: 247), “dintre cei mai duri muzicieni stalinişti”; incinerată la crematiul “Cenuşa”);
    •    MIRCEA, A. – în 1948 redactor la ziarul procomunist Opinia din Iaşi (Direcţia Judeţeană Iaşi a Arhivelor Naţionale, fond Camera de Comerţ şi Industrie 1860-1950, dosar nr.628/1948, ff. 30-31);
    •    MIŞCOVICI, Lazăr (din Iaşi) - decorat în 1967 cu ordinul “Meritul Cultural” clasa a V-a (Decretul nr. 1015 din 6 noiembrie 1967);
    •    MITRACHE, Sorina (fiica lui Leon) - decorată în 1964 cu Medalia “Eliberarea de sub jugul fascist”;
    •    MOISE, Alexandru (fiul lui Simu) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    MOISE, Iancu - cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C.C. al P.C.R. (73/1951);
    •    MOISESCU, Viorica - decorată în 1949 cu ordinul “Steaua R.P.R” cls. V-a;
    •    MOISI, Avram - cu dosar de cadre la secţia Economică a C.C. al P.C.R. (23/1954);
    •    MOLDOVANU, Ioan (fiul lui Naftali) - decorat în 1964 cu ordinul “23 August” cls. V-a;
    •    MOLDOVEANU, Horia (n. Harry LAZAROVICI) (1898-1964) – comandant al companiei “Griviţa” în cadrul Brigăzilor Internaţionale în războiul civil din Spania, decorat în 1949, alături de mulţi alţi “spanioli”, cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. III-a (Diamant 1979: 371; Sugarman f.a.: 110, Andrei Micu în Zbăganu 2001, care îl rememorează eronat ca Horia Moldovan); incinerat la crematoriul “Cenuşa”;
    •    MOLNAR, Irma - decorată în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    MOMEU, Samoilă - cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a CC al PCR (79/1953), decorat în 1964 cu “Steaua R.P.R.” cls. V-a;
    •    MORARIU, Titu (fiul lui Iancu) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    MOSCOVICI, Adalbert - cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C.C. al P.C.R. (11/1954);
    •    MOSCOVICI, Adolf – în aprilie 1946 redactor la ziarul procomunist Moldova liberă din Iaşi (Direcţia Judeţeană Iaşi a Arhivelor Naţionale, fd. Rectoratul Universităţii Iaşi, dosar nr. 76/1945, n.n.);
    •    MOSCOVICI, Carola - fondatoare şi membru în conducerea U.F.A.R. din 1945 (Şt. Mihăilescu 2006: 378, 380);
    •    MOSCOVICI, Iancu Ştrul – membru P.M.R, procuror la parchetul tribunalului Câmpulung (Moldovenesc) în 1949, evidenţiat într-un raport al secţiei administrativ-locale a comitetului regional de partid între cei contribuind la “schimbarea vechii mentalităţi din Justiţie” (v. raportul în Berindei, Dobrincu şi Goşu 2009: 270, 272);
    •    MOSCOVICI, Mira (fiica lui Ilie Moscovici) – redactor la centrul de documentare al Ministerului Muncii, după 1989 co-fondatoare a P.S.D. condus de Sergiu Cunescu; decorată prin Decretul nr. 157 din 4 mai cu ordinul 2Steaua R.S.R.” cls. a V-a;
    •    MOSCOVICI, Moisă - în 1945 membru al comitetului municipal P.C.R. Bârlad (D.J. Vaslui A.N.R., fond Comitetul judeţean P.C.R.Tutova, dosare nr. 2,3 şi 4/1945);
    •    MOSCOVICI, Rudolf (fiul lui Rudolf) - decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    MOSCOVICI, Sabina (Sonia) – fostă ilegalistă, decorastă în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a III-a;
    •    MOSCOVICI, Tiga – activistă la comitetul municipal Bucureşti al P.C.R. în 1971, decorată prin Decretul nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a IV-a;
    •    MOSCU, V. Liviu - angajat al Ministerului Industriei Petrolului şi Chimiei, decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr. 598 din 5 oct. 1964;
    •    MOSCUNA, ? – inginer, în iunie 1948 numit de către Ministerul Comerţului director al societăţii naţionaizate “Indumin” (B.I.R.E. 20 (5 iulie 1948): 7);
    •    MOSKOVITS, Carol (n. 18.VIII.1927) - în 1947 membru al organizaţiei de bază a P.M.R. din cadrul Facultăţii de drept a Universităţii “Bolyai” din Cluj (Andreescu, Nastasă şi Varga 2003b: 657-8);
    •    MOSTICI, Anton – în anii ’60 în centrala Ministerului Energei Electrice;
    •    MOZES, Iuliana (n. ARPAD) (n. 22.11.1922) – dactilografă la Comisia Controlului de Partid în anii ’50;
    •    MRAZ, F. Layos – din Bucureşti, decorat prin Decretul nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a;
    •    MULES, Iacob – din Bucureşti, decorat prin Decretul nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a;
    •    MUNKACI, Iosif - decorat în 1978 cu ordinul “Steaua R.S.R.” cls. IV-a;
    •    MUNTEANU, Ionel (n. Iancu GOLDSTEIN) (fiul lui Alter) – fost voluntar în Spania (Sugarman f.a.: 110) decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    MUNTEANU, Ioseph (fiul lui Zisu) - decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    MURA, Dusi (27.IX.1914 Timişoara – 19.XII.2009 Santa Monica, CA, S.U.A.; căs cu Jani Mura (d. 1954)) – pianistă şi muzicolog, potrivit lui D. Popovici (2010), “dintre cei mai duri muzicieni stalinişti” (2010: 262), după război consilier muzical la Radiodifuziune şi profesor la Academia de Muzică “Ciprian Porumbescu” din Bucureşti; emigrată în 1970 în Israel, unde predă la Academia de Muzică din Ierusalim; recăsătorită cu Jack Mirovitz şi stabilită în S.U.A.;
    •    MUREŞAN, Gavrilă (n. HIRSCH) - cu dosar de cadre la secţia Economică a C.C. al P.C.R. (62/1955);
    •    MUZICANTU, David - în 1945 membru al comitetului municipal P.C.R. Bârlad (D.J. Vaslui A.N.R., fond Comitetul judeţean P.C.R.Tutova, dosare nr. 2,3 şi 4/1945);
    •    MÜLLER, Elisabeta (n. 5.XI.1908) - în 1947 funcţionară, membru al organizaţiei de bază a P.M.R. din cadrul Facultăţii de drept a Universităţii “Bolyai” din Cluj (Andreescu, Nastasă şi Varga 2003b: 657-8);
    •    NADAI, Istvan – după război membru în comitetul de conducere al C.D.E. Bihor-Oradea (C. Crăciun 2007: 179-80)
    •    NADHAZI, Ilona (fiica lui Carol) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    NADLER, Rifca (fiica lui Şura) - decorat în 1964 cu ordinul “23 August” cls. V-a;
    •    NAFTALI, Simion (fiul lui Adolf) - decorat în 1964 cu ordinul “23 August” cls. V-a; fiul său, Paul Naftali, a reobţinut cetăţeania română în 2007 (H.G. nr. 1427);
    •    (?) NAGHI, Alexandru - în 1948 preşedinte al filialei judeţene Dâmboviţa a Colegiului Farmaciştilor (ordinul ministrului Sănătăţii în M.Of. (partea I B) nr. 155 din 8 iulie 1948, pp. 5713-4);
    •    NAGLER, Lorenz - cu dosar de cadre la secţia Economică a C.C. al P.C.R. (14/1951);
    •    NAGY, Irma - cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.C. al P.C.R. (123/1951);
    •    NAGY, Elisabeta (n. Józsa) – bibliotecar, membru de partid după 23 august 1944, bibliotecar şef la Biblioteca Centrală din Cluj (1949 - 1951)
    •    NASCH, Emil – secretar al C.D.E. Dej la începutul anilor ’50 (v. Andreescu, Nastasă şi Varga, 2003a: 445; posibilă relaţie de identitate cu Arthur Nasch, ilegalist comunist din Dej arestat în anii ’30, v. Solomovici 2001 I: 194-5);
    •    NASCH, Ernest – după naţionalizare administrator al întreprinderii Metalfin, până în aprilie 1949, când este arestat şi condamnat pentru sabotaj (B.I.R.E. 6 (15 apr. 1949));
    •    NASS, Andrei (1897-1989) – stomatolog şi profesor, decorat în 1978 cu Ordinul Muncii cls. I-a, cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.C. al P.C.R. (118/1951);
    •    NAŞ, Margareta (n. ERNSTER) - soţia lui Leon Naş, cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.C. al P.C.R. (118/1951);
    •    NAUM, ? – preşedintele comisiei Constanţa de verificare a P.M.R. în 1950 (Duţu et al. 2002: 15)
    •    NĂDEJDE, Arnold (17.V.1911-XII.2005, Bucureşti) (fiul lui Marcu şi Frida) – după război funcţional în administraţia guvernamentală, arestat şi condamnat în 1951 ca fost informator al S.S.I.;
    •    NĂDEJDE, Lila – nepoata pictorului Francisc Şirato, pentru care a fost de câteva opro şi model; membru de partid şi membru în conducerea U.F.A.R. (1945-1948) (v. Şt. Mihăilescu 2006: 378, 380); funcţionară la Direcţia Teatrelor din Ministerul Culturii, ulterior cercetător la Institutul de Istoria Artei al Academiei R.P.R.; autoare a câtorva articole în revista Studii şi cercetări de istoria artei (v. de ex. art. “Teatrul popular de păpuşi în secolul al XIX-lea”, an VII, 1960, pp. 202-203, respectiv “Tema haiducească în teatrul popular”, ibid., an VI, nr 2, 1959, pp. 195-209);
    •    NĂSTASE, Raşela (fiica lui Gheorghe) - decorată în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    NECULAU, V.E. - în 1948 preşedinte al filialei judeţene Vaslui a Colegiului Farmaciştilor (ordinul ministrului Sănătăţii în M.Of. (partea (I B) nr. 141 din 22 iunie 1948, pp. 5283-4);
    •    NEEZER, Iulius (1884-1959) – militant comunist, incinerat la crematoriul “Cenuşa” (Bezviconi 1972: 198);
    •    NEGESC, Aurel (fiul lui Simion) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    NEGREA, Arnold (n. LÖBL) (d. 1996 Ierusalim, căs. cu Zita) – originar din Făgăraş, în anii ’30, după absolvirea studiilor universitare la Berlin şi Basel, devine membru al reţelei Ajutorul Roşu, iar din 1941 secretarul organizaţiei de partid Turda; la sfârşitul lui 1944 numit secretar al organizaţiei P.C.R. Turda, din 1946 până în 1962 profesor de economie politică la Universitatea Bolyai (până în 1959), apoi la universitatea unificată Babeş-Bolyai, şeful catedrei de economie politică (1956-1959), ocupând şi funcţia de director de studii al Universităţii, ulterior, până la sfârşitul anilor ’60, decan al Facultăţii de Istorie şi Filologie, respectiv director al întreprinderii de comerţ exterior din Cluj; emigrat după pensionare în Israel;
    •    NEGREA RÂMNICEANU, Marcel - în 1948 preşedinte al filialei judeţene Râmnicu Sărat a Colegiului Farmaciştilor (ordinul ministrului Sănătăţii în M.Of. (partea (I B) nr. 141 din 22 iunie 1948, pp. 5283-4);
    •    NEGREANU, Alfred - decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    NEGREANU, Marcu (n. SCHWARTZ) – din septembrie 1944 proprietar şi director al ziarului din Bârlad Păreri tutovene (1944-1946), ulterior secretar al sindicatului local al artiştilor, scriitorilor şi ziariştilor, afiliat Uniunii Scriitorilor (Ion N. Costea 2007: 21, 23, 24, 59, 61);
    •    (?) NEGREANU, Marieta - din 1948 membru al C.C. al U.F.D.T. (Şt. Mihăilescu 2006: 429-30);
    •    NEGRIN, Harry (n. Harry SCHWARTZ) (1914-1995) – scriitor, muzicolog, textier de muzică uşoară, după unele surse instrument al cenzurii la radio la sfârşitul anilor ’40,  textier al celebrului şlagăr “Cincinal în patru ani şi jumătate” (pe muzica lui Henry Mălineanu) (O.L. Cosma 2006);
    •    NEGRIN, Irel – membru în conducerea C.D.E. şi a C.E.B. la sfârşitul anilor ’40 (v. Rosen 1990: 160);
    •    NEIMAN, Avram (fiul lui Ovsie) – jurist, decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    (?) NEMETH, Adalbert - decorat în 1978 cu ordinul “Steaua R.S.R.” cls. IV-a;
    •    NEUMAN, Eugen – preşedinte C.D.E. Cluj, membru P.M.R. la începutul anilor ’50 (v. Andreescu, Nastasă şi Varga, 2003a: 458);
    •    NEUMAN, Henry - cu dosar de cadre la secţia Economică a C.C. al P.C.R. (dosare anexe 77/1952, nr. inv. 517, şi 249/1952, nr. inv. 529);
    •    NEUMANN, Ernst - după august 1944 în conducerea locală P.C.R. Timişoara, implicat în formarea organizaţiei locale a C.D.E. (Glass 2002: 146-7);
    •    NEUMANN, Sándor – după război redactor şef al ziarului C:D.E. Cluj, Egység (trad. “Unitatea”);
    •    NEUMAN, Solomon - cu dosar de cadre la secţia Economică a CC al PCR (dosare anexe, u.a. 249/1952);
    •    NEUMANN, Jenö – în febr. 1945 activist în cadrul Frontului Naţional Democrat din Cluj (Andreescu, Nastasă şi Varga 2003b: 53);
    •    NIDERMAYER, I. Leon – din Arad, decorat prin Decretul nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. a III-a;
    •    (?) NOVOTNY, Robert (fiul lui Carol) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    NUSZBAUM, Nicolae - în 1948 preşedinte al filialei judeţene Hunedoara a Colegiului Farmaciştilor (M.Of. (partea (I B) nr. 141 din 22 iunie 1948, pp. 5283-4);
    •    OCHSENBERG, L. Renee – din Iaşi, angajat al Ministerului Industriei Petrolului şi Chimiei, decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin Decretul nr. 598 din 5 oct. 1964;
    •    OCHIŞ, Oscar - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    OLARU, Elisabeta (fiica lui Samoil) - decorată în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    OLARU, Emil (fiul lui Iancu) – decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    OLASZ, Klara (fiica lui Iosif) - decorată în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    OLASZ, Rozalia - cu dosar la secţia Gopodărie de Partid a C.C. al P.C.R. (8/1954);
    •    ONCIU, Lionel (n. KAHAN) – în domeniul industriei metalurgice, cu dosar de cadre la secţia Economică a C.C. al P.C.R. (dosare anexe u.a. 307/1952, nr. inv. 533);
    •    ONOFREI, Valeriu (fiul lui Leon) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    OPRESCU, Ilie (fiul lui Nusem-David) - decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    OPRESCU, Miki – în conducerea U.F.D.R. la sfârşitul anilor ’40, ulterior director în cadrul Comitetului de Stat pentru Cinematografie (menţionată în Deleanu 2005: 161);
    •    ORBAN, Emeric - decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a);
    •    ORENSTEIN, Coca - în 1948 redactor la ziarul procomunist Opinia din Iaşi (Direcţia Judeţeană Iaşi a Arhivelor Naţionale, fond Camera de Comerţ şi Industrie 1860-1950, dosar nr.628/1948, ff. 30-31);
    •    OSIAS, Laurenţiu – funcţionar la Combinatul pentru industrie alimentară din judeţul Ilfov, decorat prin Decretul nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a;
    •    OSTREICHER, Moses - funcţionar în aparatul economico-financiar al sistemului comunist, cu dosar de cadre la secţia Economică a C.C. al P.C.R. (u.a. 14/1951);
    •    OSZTREIHER, Ernest – activist de partid, cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.C. al P.C.R. (53/1954, 111/1955);
    •    PALL, Iosif - dosar de cadre la Secţia Relaţii Externe a CC al PMR (1/1953);
    •    PALMOR, Eliezer (ebraizat; n. Israel Pollak, la Craidovăţ, Satu Mare) – studii de filologie şi cutlură rusă la Universitatea Bolyai din Cluj (1952-1956), ulterior cercetător la filiala Cluj a Institutului de Istorie al Academiei R.P.R., emigrat în 1960 în Israel, unde va urma o carieră diplomatică;
    •    PANĂ, Magda (n. ADORIAN) – activistă de partid, cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.C. al P.C.R. (59/1954);
    •    PAPP, Iacob - cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.C. al P.C.R. (dosare anexe 55/1954);
    •    PAPP, Ileana - în 1953 redactor la cotidianul local din Cluj Igazság (Andreescu, Nastasă şi Varga 2003b: 741-4)
    •    PAPP, Iosif (fiul lui Iosif) - dosar de cadre la secţia Economică a C.C. al P.C.R. (30/1950); decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R.P.R.” cls. IV-a;
    •    PARIS, Vilhelm – şeful contenciosului Primăriei Oradea în 1945 (A.N.-D.J.BH, fond Comitetul jud. Bihor al P.S.D., dosar nr. 77/1947, f. 172-175, apud Ţârău 2002: 177);
    •    PASCAL, Ştrul (fiul lui Marcu) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    PASZTOR, Iosif (fiul lui Coloman) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    PATAKI, Herman – după război responsabil organiozatoric în cadrul C.D.E. Gherla (Andreescu, Nastasă şi Varga 2003a: 463);
    •    PEISIC, Iancu – din Botoşani, decorat prin Decretul nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a;
    •    PELE, Mara (fiica lui Benţion) - decorată în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    PELTZ, Ana - decorată în 1949 cu ordinul “Steaua R.P.R” cls. V-a;
    •    PELTZ, Mara – din Bucureşti, profesoară, decorată prin Decretul nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a;
    •    PENCHAS, Armand - în 1948 membru al filialei judeţene Dolj a Colegiului Farmaciştilor (ordinul ministrului Sănătăţii în M.Of. (partea I B) nr. 155 din 8 iulie 1948, pp. 5713-4);
    •    PENCHAS, Simion - cu dosar de cadre la secţia Economică a CC al PCR (dosare anexe, u.a. 62/1955);
    •    PER, I. Samu – din Bucureşti, decorat prin Decretul nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a;
    •    PERL, Irina (fiica lui Zsigmond) - decorată în 1964 cu ordinul “23 August” cls. V-a;
    •    PERL, Naftule (fiul lui S. Moise), profsor universitar ştiinţe tehnice, decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    PERL, Samuel - cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.C. al P.C.R. (123/1951);
    •    PERLGRUND, Carol - cu dosar de cadre la secţia Economică a C.C. al P.C.R. (28/1956);
    •    PERLMAN, Henri (fiul lui Haim) – inginer-şef, decorat în 1952 cu Ordinul Muncii cls. III-a şi apoi încă o dată cu ordinul Muncii clasa a II-a, iar în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    PERLMUTTER, Ludovic (fiul lui Carol) - decorat în 1964 cu ordinul “23 August” cls. V-a; (legătură cu Andrei Codrescu?);
    •    PERLMUTTER, Mircea - în 1948 preşedinte al filialei judeţene Tutuova a Colegiului Farmaciştilor (ordinul ministrului Sănătăţii în M.Of. (partea (I B) nr. 141 din 22 iunie 1948, pp. 5283-4);
    •    PERLTZWEIG, Leon (fiul lui Penchas) - decorat în 1964 cu ordinul “23 August” cls. V-a;
    •    PETERFI, Rozalia -  din Arad, decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    PETZ, Ludovic – din Timişoara, decorat prin Decretul nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R.S.R.” clasa a IV-a, iar în 1978 cu ordinul “23 August” cls.II-a;
    •    (?) PFLEGER, Carol (fiul lui Carol) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii
    •    (?) PILNER, Alexandru – decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    PINCU, A. Maria - decorată prin Decretul nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. a III-a
    •    PINCU, A. Matias – director adjunct al Trustului de Panificaţie Iaşi, decorat prin Decretul nr. 157 din 4 mai cu ordinul 2Steaua R.S.R.” cls. a V-a;
    •    PÎRVU, Margarit (fiica lui Dumitru) - decorată în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    (?) POPA, Angela (fiica lui Iacob) - decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R.P.R.” cls. V-a;
    •    POPER, L. Eugen – din Hunedoara, decorat prin Decretul nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a;
    •    POPOVICI, Irina (n. STEINER) – în anii ’50 directoarea Bibliotecii Muzeului de Artă din Bucureşti (Solomovici 2001 I: 286)
    •    (?) POPOVICI, Lazăr - decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    PRINZ, Katicza Iren - decorată în 1978 cu ordinul “23 August” cls.III-a;
    •    PROPER, Ernest (fiul lui Ignaţie) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    PROTOPOPESCU, Eti (n. SINGHER) – activistă de partid, cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.C. al P.C.R. (110/1955);
    •    PUŞCARCIUC, C. Ţilia (1919-2008, Bucureşti) - decorată cu ordinul “Virtutea ostăşească” cls. II-a în 1964;
    •    PUWAK, I. Janos-Jozsef (în unele documente românizat în forma Ianoş-Iosif Puvak) - cu dosar de cadre la secţia Economică a C.C. al P.C.R. (24/1954), membru în conducerea U.D.R. imediat după naţionalizare, în anii ’60 directorul Uzinelor “Griviţa” din Bucureşti; decorat prin Decretul nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. a III-a;
    •    POP, Etela - cu dosar de cadre la secţia Economică a C.C. al P.C.R. (62/1955);
    •    POPOVICI, Petre (fiul lui Alfred) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    RAB, Eva (n. Eva OIGENSTEIN) (1907 Basarabia – 1950 Bucureşti) - soţia generalului Ioan Rab şi sora lui Leonte Răutu; decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. III-a; incinerată la crematoriul “Cenuşa”;
    •    RABINOVICI, Stella - în 1945 în conducerea celulei din Cotu Negru a P.C.R. (jud. Tutova) (D.J. Vaslui A.N.R., fond Comitetul judeţean P.C.R.Tutova, dosare nr. 2,3 şi 4/1945);
    •    RACZ, Edmund (fiul lui Isofi) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    RADIAN, Alexandru (fiul lui David) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    RADIAN, Roza (fiica lui Herşcu) – decorată în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    RADO, Koloman (fiul Amaliei) - decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    RADO, Coloman (fiul lui Adalbert) - decorat în 1964 cu ordinul “23 August” cls. V-a;
    •    RADOŞOVEŢCAIA, G(h)ita – sora Stelei Moghioroş; activistă a secţiei Propagandă şi Agitaţiei a C.C. al P.M.R.; în 1949 referentă în cadrul secţiei la serviciul Biblioteca şi Arhiva Presei (A.N.I.C., fd. C.C. al P.C.R. secţia Propagandă şi Agitaţie, dosar nr. 51/1949, ff. 115-21); cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a CC al PCR (12/1954);
    •    RADOVAN, Marilena (fiica lui Iancu) - decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    RADOVICI, Barbu (n. RABINOVICI) – şef de catedră şi apoi decan al Facultăţii de Instalaţii (anii ’50-’70); cu dosar de cadre la secţia Economică a C.C. al P.C.R. (28/1956);
    •    RADOVICI, Marcel (fiul lui Herman) - decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    RADU, Ana (n. REICHENBERG) - dosar de cadre la secţia Economică a C.C. al P.C.R. (30/1950);
    •    RADU, Mircea (fiul lui Calman) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    RADULY, Iosif (fiul lui Andrei) - decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    RAPAPORT, Puiu – (4.XII.1928 - 1999, Israel) – ofiţer M.A.I., preşedintele Comitetului pentru Cultură Fizică şi Sport Bacău (1947-1952), ulterior la clubul sportiv Dinamo (1953-1962), respectiv preşedinte al clubului “Dinamo”/”F.C. Argeş” din Piteşti (1963-1974), emigrat în Israel în 1976, unde a continuat să activeze în managementu
    •    RAPAPORT, M. Nathan - funcţionar al Băncii de Investiţii, decorat în 1963 cu Medalia Muncii (Decretul nr. 564 din 27 sept. 1963)
    •    RAPP, Carol - decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R.P.R.” cls. IV-a;
    •    RAPPAPORT, Otto (1921 Arad – 1993 Israel) – în timpul războiului deportat la muncă obligatorie în Transnistria, după război membru de partid, redactor la cotidianul de limbă maghiară Égyseg şi regizor şi director al Teatrului de Stat Arad, respectiv regizor colaborator la teatrele din Timişoara, Satu Mare, Oradea, Târgu Mureş; emigrat în 1974 în Israel, unde a continuat să predea teatrologie (Kuller 2008: 308-9, v. şi revista Teatrul nr. 4 (aprilie) din 1957, p. 13); decorat cu ordinul “Meritul Cultural” clasa a IV-a (Decretul nr. 1016 din 6 noiembrie 1967)
    •    RATZ, Ştefan (fiul lui Adolf) - decorat în 1964 cu Medalia Virtutea Ostăşească cls. I;
    •    RAUSSER, Solo (fiul lui Marcel şi Silvia) - în septembrie 1949 menţionat într-un referat al Ministerului Învăţământului într-o listă de studenţi şi aspiranţi (i.e. doctoranzi) care urmau să plece la studii în U.R.S.S. (Berindei, Dobrincu şi Goşu, 2009: 200);
    •    RĂUTU, Sandu (fiul lui Richard şi Clara) – inginer, membru P.M.R. Bucureşti, în septembrie 1949 menţionat într-un referat al Ministerului Învăţământului într-o listă de studenţi şi aspiranţi (i.e. doctoranzi) care urmau să plece la studii în U.R.S.S. (Berindei, Dobrincu şi Goşu, 2009: 200), în anii ’60-’70 conferenţiar universitar la I.P.B., specializat în construcţii, în anii ’80 emigrat în Israel, unde a activat în cadrul Universităţii Ben Gurion din Beer Sheva;
    •    RECEVSCHI, Iacob – în ani ’50 lector de limba rusă la I.P.B. (I.P.B. f.a., pp. 53, 56, 62);
    •    REDLINGER, Paula - decorată în 1978 cu ordinul “23 August” cls.III-a;
    •    REGHENŞTRAIF, Ludovic (fiul lui Ira) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    REICH, Susana – membru la Colegiului de partid Cluj în anii ’50;
    •    REIDEL, Maria (1884-1971) – militantă comunistă, incinerată la crematoriul “Cenuşa”;
    •    REINGEWÜRTZ, Sigismund - în 1948 membru al filialei judeţene Covurlui a Colegiului Farmaciştilor (M.Of. (partea (I B) nr. 141 din 22 iunie 1948, pp. 5283-4);
    •    REISZ, Cătălina (fiica lui Vilmoş) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    RENY-ARAD, Tiberiu - fost bancher în perioada interbelică, după război “convertit” în comunist, în conducerea F.U.C.E./F.C.E.R. la începutul anilor ’50) (Rosen 1990: 87, 88);
    •    REVI, Elena (1912-1966) – militantă comunistă, incinerată la crematoriul “Cenuşa” (Bezviconi 1972: 236);
    •    RICHTER, Iosif (fiul lui Antoniu) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    RIESEL, Reghina (n. GROSSU) - cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.C. al P.C.R. (123/1951);
    •    RIFFLOD, M. - în 1945 membru al Uniunii Patriotice Oradea (C. Crăciun 2009: 304);
    •    RIKMAN, Maria - în 1948 membru al filialei judeţene Romnaţi a Colegiului Farmaciştilor (ordinul ministrului Sănătăţii în M.Of. (partea I B) nr. 155 din 8 iulie 1948, pp. 5713-4);
    •    RITTBERG, Max (fiul lui Meier) - decorat în 1964 cu Medalia “Eliberarea de sub jugul fascist”;
    •    RIVEN, Ruben – vicepreşedinte al C.D.E. Vaslui în 1947 (Zahariuc 2010 IV);
    •    ROBOTOŞ, Emeric - cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a CC al PCR (1953);
    •    RODNA, Nicolae (fiul lui Leopold) - decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    ROLLER, M. Sanda (?!) – din Bucureşti, decorată, ca pensionară, prin Decretul nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a;
    •    ROLLINGHER, Ilie – secretar de celulă la organizaţia P.C.R. a Poliţiei Iaşi (1945-1946);
    •    ROMAN, Carol (fiul lui Mişu) - decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    ROMAN, Delu David (fiul lui Carol) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    ROMAN, Lupu (1909-1957) – militant comunist, incinerat la crematoriul “Cenuşa” (Bezviconi 1972: 237);
    •    ROMAN, Micu – funcţionar în industria cinematografică, tatăl poetului şi traducătorului Andrei Roman; căs. cu Eliza (n. Marcu);
    •    ROMANCA, Mihai (fiul lui Izidor) - decorat în 1964 cu ordinul “23 August” cls. V-a;
    •    ROMANESCU, Petru (fiul lui Leon) - decorat în 1964 cu Medalia Virtutea Ostăşească cls. I
    •    RONAY, Francisc - cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C.C. al P.C.R. (95/1950);
    •    RONY, T. Eugen - funcţionar la Banca de Stat a R.P.R., decorat în 1963 cu Ordinul Muncii cls. III.-a;
    •    RORER, Rahil – la începutul anilor ’50 lector de limba rusă la I.P.B. (I.P.B. f.a. p. 43);
    •    ROSEMBERG, H. Aranca – din Bucureşti, decorată prin Decretul nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a;
    •    ROSEMBERG, Tiberius (fiul lui Iacob) - decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a);
    •    ROSEN (ROZEN), Avram (fiul lui Mendel) – cercetător la Institutul de Istorie şi Arheologie “A.D. Xenopol” din Iaşi, decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    ROSENBERG, Dezideriu (n. 19.05.1909) – referent la Comisia Controlului de Partid în anii ’50;
    •    ROSENBERG, Eugen - în 1948 preşedinte al filialei judeţene Prahova a Colegiului Farmaciştilor (ordinul ministrului Sănătăţii în M.Of. (partea (I B) nr. 141 din 22 iunie 1948, pp. 5283-4);
    •    ROSENBERG; Sami - în 1945 casier al C.D.E. Focşani (Dogaru 2010: 71);
    •    ROSENBERG, Z. – evreu din Vaslui, menţionat într-o listă de “câteva nume de evrei care au militat pentru partidul comunist încă de la început [23 august 1944, n.n., I.A.] şi fără niciun pic de ezitare.” (Zahariuc 2010 I)
    •    ROSENBLAT, Anna - în 1948 membru al filialei judeţene Buzău a Colegiului Farmaciştilor (M.Of. (partea (I B) nr. 141 din 22 iunie 1948, pp. 5283-4);
    •    ROSENBLATT, ? – zis “Roth Milu”, numit prin ordinul nr. 26781/1945 în “echipa de menţinere a ordinii la spectacolele Teatrului Naţional” din Iaşi (Direcţia Judeţeană Iaşi a Arhivelor Naţionale, fd. Rectoratul Universităţii Iaşi, dosar nr. 121/1945 („ieşiri”), n.n.)
    •    ROSENFELD, Eugen (n. 1906) - membru P.C.R. din 1935, pensionar A.F.D.A., propus pentru decorare în 1961 într-un raport al Cancelariei P.M.R.;
    •    ROSENKRANZ, David (zis Dadu) în conducerea C.D.E. la începutul anilor ’50 (Solomovici 2001 II: 104);
    •    ROSENTHAL, Ludovic - în 1948 preşedinte al filialei judeţene Maramureş a Colegiului Farmaciştilor (ordinul ministrului Sănătăţii în M.Of. (partea I B) nr. 155 din 8 iulie 1948, pp. 5713-4);
    •    ROSENTHAL, Solomon - decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    ROSENZWEIG, Marcel – fost sionist, după august 1944 activist P.C.R. şi C.D.E. (Rosen 1990: 66);
    •    ROSINGHER, Elemer – procuror, preşedintele Tribunalului Botoşani în 1950, unul din cei care condamnau chiaburii în anii ’50, elogiat ca atare de organele locale de partid (v. (Berindei, Dobrincu şi Goşu 2009: 271, 272);
    •    ROSMAN, Iacob (fiul lui Avram) – decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    ROSNER, Avram - în 1948 membru al filialei judeţene Bacău a Colegiului Farmaciştilor (ordinul ministrului Sănătăţii în M.Of. (partea (I B) nr. 141 din 22 iunie 1948, pp. 5283-4);
    •    ROSSLER, Francisc - în 1948 membru al filialei judeţene Maramureş a Colegiului Farmaciştilor (ordinul ministrului Sănătăţii în M.Of. (partea I B) nr. 155 din 8 iulie 1948, pp. 5713-4);
    •    ROŞESCU, Emilian (fiul lui Adalbert) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    ROŞU, Haim - în 1948 preşedinte al filialei judeţene Dorohoi a Colegiului Farmaciştilor (M.Of. (partea (I B) nr. 141 din 22 iunie 1948, pp. 5283-4);
    •    ROŞU, H. Idal – din Bucureşti, decorat prin Decretul nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a;
    •    ROTARU, Hilda – şefa organizaţiei locale Rădăuţi a U.F.D.R. la începutul anilor ’50;
    •    ROTH, Andrei (n. 1927) – secretarul organizaţiei de bază a partidului din cadrul catedrei de filosofie-istorie la Universitatea Babeş în anii ’50;
    •    ROTH, Simion (fiul lui Martin) - decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a);
    •    ROTHENBERG, Samoil - în 1948 membru al filialei judeţene Dâmboviţa a Colegiului Farmaciştilor (ordinul ministrului Sănătăţii în M.Of. (partea I B) nr. 155 din 8 iulie 1948, pp. 5713-4);
    •    ROTMAN, M. Hary – din Bacău, decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    ROZEMBERG, Dezideriu – în 1960 menţionat ca instructor de partid în cadrul Secţiei Agrare a C.C. al P.M.R.; cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.C. al P.C.R. (112/1955);
    •    ROZENFELD, A. Eugen (n. 17.X.1906) - muncitor, pensionar A.F.D.A., membru de partid din 1936, propus pentru decorare într-un raport din 1961 al Direcţiei Treburilor a C.C. al P.M.R.;
    •    ROZKOPF, L. – primar al Sucevei după război (Andreescu, Nastasă şi Varga 2003a: 29);
    •    RUBIN, Ida (fiica lui David şi Rachela) – membru P.M.R. Bucureşti, inginer, în septembrie 1949 menţionată într-un referat al Ministerului Învăţământului într-o listă de studenţi şi aspiranţi (i.e. doctoranzi) care urmau să plece la studii în U.R.S.S. (Berindei, Dobrincu şi Goşu, 2009: 200);
    •    (?) RUDENCO, Ivanca (n. Pehlivanov) (soţia lui Rudenko) – de profesie ţesătoare, membru de partid din 1933, în anii ’60 activistă a Comitetului Orăşenesc Bucureşti al P.M.R.; cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.C. al P.C.R. (57/1956); în 1961 propusă pentru decorare într-un raport al Direcţiei Treburilor a Cancelariei C.C. al P.M.R.
    •    RUDNER, Tatiana – între 1953 şi 1973 cadru didactic predând limba rusă la I.P.B. Bucureşti (I.P.B., f.a., pp. 53, 57, 62, 93);
    •    RUKENSTEIN, I. Mişu – funcţionar al Băncii de Investiţii, decorat în 1963 cu ordinul Muncii clasa a III-a (Decretul nr. 564 din 27 sept. 1963);
    •    RUSU, Walter (fiul lui Hilel) - decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    RUSU ŞARAGA, Raimond - decorat în 1964 cu Medalia Muncii
    •    SABO, Rubin (fiul lui Dumitru) - decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a);
    •    SACHELARIE, Ion (n. Nathan SCHENKEL, fiul lui Leon) – fiul fostului primar de Bacău, Leon Sachelarie (1922-1926); fost voluntar în Spania, decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. III-a (Decretul P.-M.A.N. nr. 873 din 20 august 1949) (Adorian et al. 1971: 210; Sugarman f.a.: 110);
    •    SACHS, Zisu – în 1948 preşedinte al filialei judeţene Botoşani a Colegiului Farmaciştilor (M.Of. (partea (I B) nr. 141 din 22 iunie 1948, pp. 5283-4);
    •    SADOVA, Marieta – director de scenă la Teatrul Municipal Bucureşti în anii ’40-’50, decorată cu “Ordinul Muncii” cls. II-a în 1951;
    •    SAFCENCU, Isidor (fiul lui Ifrim) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    SAFIR-MALTUS, A. Janeta (1884-1973) – soţia lui Ştefan Ghoerghiu, apoi a lui Panait Istrati (1916-1921), ilegalistă din Brăila, în 1946 pe lista electorală a B.P.D. în judeţul Ialomiţa; decorată prin Decretul nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R.S.R.” cls. a III-a;
    •    SAIER, H. Abraham (n. 1909), şef de sector la comitetul regional Suceava al P.M.R. în anii ’50, propus pentru decorare în 1961 într-un raport al Cancelariei P.M.R. (Opriş 2005);
    •    SAINSTEIN, Iahuda (fiul lui Marcu) - decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R.P.R.” cls. V-a;
    •    (?) SALAH, Elisabeta – în aprilie 1948 numită secretar al Legaţiei R.P.R. la Washington (B.I.R.E. 10 (12 apr. 1948): 2); în iunie 1952 prezentă în centrala M.A.E., membru al organizaţiei de partid din minister (Fl. Constantiniu 2003: 108, 146), în anii ’60 traducătoare la Ed. pentru Literatură Universală;
    •    SALAMON, László (11.VII.1891 Oradea – 29.X.1983 Cluj, cimitirul evreiesc) – poet, comunist convins, fost ilegalist, participant chiar la “Revoluţia” bolşevică din Budapesta în 1919, deportat la Dachau în timpul războiului, după 1944 între “evreii maghiari” din “prim-planul vieţii culturale şi intelectuale comuniste”; fost membru al filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor; căs. cu Ella (n. Kahana), sora activistei Rozalia (căs. Cheresteşiu) (Andreescu, Nastasă şi Varga 2003a: 419, 710; Vágó 1981: 123, n.26);
    •    SALAVEŢ, Eugen - cu dosar de cadre la secţia Economică a C.C. al P.C.R. (62/1955);
    •    SALLA, E. Melita – funcţionară a Băncii de Stat a R.P.R., decorată în 1963 cu Medalia Muncii;
    •    SALMAN, Carol (fiul lui Carol) - decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    SALMEN, D. Daniel - angajat al Ministerului Industriei Petrolului şi Chimiei, decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin Decretul nr. 598 din 5 oct. 1964;
    •    (?) SAMOILENCO, Alexandru – membru de partid, numit în sept. 1952 ministru adjunct al Transporturilor; cu dosar de cadre la secţia Economică a C.C. al P.C.R. (62/1955);
    •    SAMUEL, Mauriţiu - cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.C. al P.C.R. (112/1955);
    •    SAMSON, Aurel – operator imagine în domeniul cinematografic, colaborator, inter alia, la peliculele propagandistice Cântecul brazdei (1945), Un an de activitate ARLUS (1945), Procesul criminalilor de război din fostul Guvern Antonescu şi execuţia condamnaţilor la moarte (1946), Cum e Sfatul e şi satul (1948), etc.; menţionat ca evreu în Kuller 2010: 191);
    •    SAMSON, Mişu (fiul lui Moise) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    SANDAU, Haim (fiul lui Isidor) - decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    SANDELEVICI (Sanielevici?), Henric - decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    SANDU (n. Bercu), Maria - cu dosar la secţia Gopodărie de Partid a C.C. al P.C.R. (8/1954);
    •    SANIELEVICI, Alexandru – fizician, cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C.C. al P.C.R. (136/1955);
    •    SAPHIER, Ignat Radu (fiul lui Joseph) - decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    SAPUŞNIC, Herman - în 1948 membru al filialei judeţene Tulcea a Colegiului Farmaciştilor (ordinul ministrului Sănătăţii în M.Of. (partea (I B) nr. 141 din 22 iunie 1948, pp. 5283-4);
    •    SASSU, Ştefan (n. Osias HERŞCOVICI) - cu dosar de cadre la secţia Economică a C.C. al P.C.R. (63/1955);
    •    SAUBER, Bernad (ortografiat uneori şi Bernat, respectiv Benard) (n. 1920 Tg. Lăpuş) – înainte de război muncitor necalificat, după 1944 membru de partid şi de sindicat, respectiv procuror timp de aproape patru decenii la Parchetul Tribunalului Mureş până în 1982, când se pensionează; ulterior preşedinte al comunităţii evreieşti din Tg. Mureş;
    •    SĂPUNARU, Marcel (fiul lui Mendel) (n. SEIFERT) - decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    SĂPUNARU, Moscu - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •     (?) SÂRBU, Iancu - în 1945 membru al comitetului municipal P.C.R. Bârlad (D.J. Vaslui A.N.R., fond Comitetul judeţean P.C.R.Tutova, dosare nr. 2,3 şi 4/1945);
    •    SCHACHTER, Abraham - cu dosar la secţia Gopodărie de Partid a C.C. al P.C.R. (8/1954) (posibilă relaţie de identitate cu Abraham Schächter, viitorul medic al lui N. Ceauşescu);
    •    SCHACHTER, Alfred (fiul lui Ghidale) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    SCHAFLER, Israel - în 1948 membru al filialei judeţene Tecuci a Colegiului Farmaciştilor (ordinul ministrului Sănătăţii în M.Of. (partea (I B) nr. 141 din 22 iunie 1948, pp. 5283-4);
    •    SCHAFFER, Gheorghe (!) – secretar al secţiei asistenţă şi restratificare în cadrul C.D.E. Vaslui în 1947 (Zahariuc 2010 IV) – posibilă identitate cu viitorul ministru al Transporturilor, Gheorghe D. Safer (v. supra);
    •    SCHAFFER, Ziegfried - în 1948 membru al filialei judeţene Suceava a Colegiului Farmaciştilor (ordinul ministrului Sănătăţii în M.Of. (partea I B) nr. 155 din 8 iulie 1948, pp. 5713-4);
    •    SCHALERGER, Carol (fiul lui Ion) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    SCHAPIRA, A. Moritz (n. 1907), lector la Institutul de Medicină şi Farmacie Bucureşti, membru P.C.R. din 1937, propus pentru decorare în 1961 într-un raport al Cancelariei PMR;
    •    SCHAPIRA, ? – în 1949 şeful secţiei Administrativ-Politice a Comitetului Regional P.M.R. Suceava (responsabil de M.A.I şi Armată) (Berindei, Dobrincu şi Goşu 2009: 268-9);
    •    SCHÄFFER, Manea – avocat, membru P.C.R./P.M.R., subprefect de Vaslui (1945-1946), din 1947 secretar general al C.D.E. Vaslui, menţionat într-o listă de “câteva nume de evrei care au militat pentru partidul comunist încă de la început [23 august 1944, n.n., I.A.] şi fără niciun pic de ezitare.” (Zahariuc 2010 I şi II, 2009: 122);
    •    SCHEBESCH, Emilia (fiica lui August) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    SCHECHTER, Abraham (în alte surse SCHÄCHTER) (n. 1923) – medicul personal al familiei Drăghici (anii ’50) şi apoi, începând cu 1956, al cuplului Ceauşescu, decedat în 1973 în condiţii neelucidate (oficial sinucis, deşi urma să se (re)căsătorească peste 2 săptămâni);
    •    SCHECHTER, Leon – secretarul secţiei culturale a C.D.E. Vaslui în 1947 (Zahariuc 2010 IV);
    •    SCHEER, Iosif - decorat în 1978 cu ordinul “23 August” cls.II-a;
    •    SCHEINER, Constantin (fiul lui Friederich) - decorat în 1964 cu ordinul “23 August” cls. V-a;
    •    SCHEINER, Frederic (n. Friederich, 04.10.1924) – referent la referent la Comisia Controlului de Partid în anii ’50;
    •    SCHERER, Victor (fiul lui Petre) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    SCHILCU, Grigore (fiul lui Emil) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    SCHLESINGER, Alexandru - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    SCHMIT, Frida - decorată prin Decretul nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R.S.R.” cls. a III-a;
    •    SCHLESINGER, Marcel - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    SCHNEIDER, P. Augustin – decorat  cu Medalia Muncii (Decretul 380/1967);
    •    SCHNEIER, Antonier - decorat prin Decretul nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R.S.R.” cls. a III-a;
    •    SCHRAER, R. Iosif - decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr 599 din 6 oct. 1964;
    •    SCHOBEL, V. Victor - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    SCHOR, Carol F. - cu fişă de cadre la secţia Economică a C.C. al P.C.R. (dosare anexe, u.a. 62/1955);
    •    SCHÖTTEK, Martin (d. 2002) – procuror comunist, timp de decenii, la Parchetul General, Bucureşti; soţia Itta (zisă Ida) Schottek (n. Laufer), fostă avocată, sora Taniei Lovinescu;
    •    SCHÖN, Eugen – secretar al C.D.E. Oradea la începutul anilor ’50 (v. Andreescu, Nastasă şi Varga, 2003a: 450);
    •    SCHÖN, Ludovic - cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.C. al P.C.R. (123/1951);
    •    SCHÖNBERG, Agi – după război tânăr membru C.D.E., participant la Universitatea de Vară organizată de Comitet la Oradea în vara anului 1947;
    •    SCHÖNBERGER HEGYI, Ştefan - în 1953 (în vârstă de 32 ani) secretar adjunct de redacţie la cotidianul local din Cluj Igazság (Andreescu, Nastasă şi Varga 2003b: 741-4)
    •    SCHÖNBERGER, Izidor Leopold (n. 1896) - lăcătuş, membru de partid din 1940, propus pentru decorare în 1961 într-un raport al Cancelariei P.M.R. (Opriş 2005);
    •    SCHÖNBERGER, Menasse - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    SCHÖNBERGER, Vasile - cu dosar de cadre la secţia Economică a C.C. al P.C.R. (62/1955);
    •    SCHRAM, Maria (fiica lui Alexandru) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    SCHULIMSOHN, Elias – secretarul primăriei oraşului Vaslui după 23 august 1944 (Zahariuc 2009: 44; 2010 V);
    •    SCHULIMSOHN, Rubin – în 1945 responsabil cu munca cultural-artistică în cadrul secţiei Propagandă a Comitetului Judeţean P.C.R. Vaslui (D.J. Vaslui A.N.R., fond Comitetul judeţean P.C.R. Vaslui, dosarele 2-6/1945);
    •    SCHUSSLER, Carol – de profesie tipograf, în 1945 membru al comitetului judeţean PCR Mureş;
    •    SCHUTBERGER, M. Vilma – din Bucureşti, decorată prin Decretul nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a;
    •    SCHVARCZ, Ilona – decorată ca pensionară în jud. Bihor în 1971 cu ordinul Muncii cls. III-a (Decret nr. 157 din 4 mai 1971);
    •    SCHVARTZ, Valeria - decorată în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    SCHVARTZBERG, Iancu (fiul lui Herman) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    SCHVARTZBERG, Mihai - cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.C. al P.C.R. (1955);
    •    SCHWARTZ, Alexandru – în 1949 membru al Comitetului orăşenesc P.M.R. Baia Mare (D.T.I.C. 1959: 11);
    •    SCHWARTZ, David - în 1948 redactor la ziarul procomunist Opinia din Iaşi (Direcţia Judeţeană Iaşi a Arhivelor Naţionale, fond Camera de Comerţ şi Industrie 1860-1950, dosar nr.628/1948, ff. 30-31);
    •    SCHWARTZ, Marcu – preşedintele C.D.E. Galaţi până în 1952 (Andreescu, Nastasă şi Varga 2003a: 510);
    •    SCHWARTZ, Marcu - în 1945 în conducerea celulei din Cotu Negru a P.C.R. (jud. Tutova) (D.J. Vaslui A.N.R., fond Comitetul judeţean P.C.R.Tutova, dosare nr. 2,3 şi 4/1945);
    •    SCHWARTZ, Dezideriu (fiul lui Iosif) - decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    SCHWARTZ, Iancu - în 1948 membru al filialei judeţene Neamţ a Colegiului Farmaciştilor (ordinul ministrului Sănătăţii în M.Of. (partea (I B) nr. 141 din 22 iunie 1948, pp. 5283-4);
    •    SCHWARTZ, I. – după august 1944 şeful Serviciului Sanitar Orăşenesc Iaşi (Direcţia Judeţeană Iaşi a Arhivelor Naţionale, fond Camera de Comerţ şi Industrie 1860-1950, dosar nr.456/1944, ff.107-8);
    •    SCHWARTZ, Martin – după război secretar al C.D.E. Gherla (Andreescu, Nastasă şi Varga 2003a: 463);
    •    SCHWARTZ, Stefan - cu dosar de cadre la secţia Economică a C.C. al P.C.R. (dosare anexe, 12/1952);
    •    SCHWARTZMANN, H. - alt compozitor rapsod al comunismului (v. Donca (1950), Loveşte-n uzine ciocanul sau Veşnica prietenie [româno-sovietică]) (P. Brâncuşi 2006: 122, 150; O.L. Cosma 2006);
    •    SCHWEFELBERG, Wilhelm - decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R.P.R.” cls. IV-a;
    •    SCHWEIGER, M. Eugen – din Bucureşti, decorat prin Decretul nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a;
    •    SCURT, Isidor (fiul lui Dumitru) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    SCUTARU, Iacob - cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C.C. al P.C.R. (30/1947);
    •    SEBESTYEN, Karoly - cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.C. al P.C.R. (55/1954);
    •    SEBESYEN, L. Liviu Ludovic - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    SEGAL, Bernard (fiul lui Pincu) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    SEGAL, Jak – farmacist, preşedintele secţiei financiare a C.D.E. Vaslui în 1947 (Zahariuc 2010 IV);
    •    SEGAL, Leo – ocupant al unor diverse funcţii în sectorulo economico-financiar în perioada stalinistă; în 1948 era numit director al societăţii naţionalizate “Lutetia” (v. B.I.R.E. 20 (5 iulie 1948): 7); cu fişă de cadre la secţia Economică a C.C. al P.C.R. (dosare anexe 116/1952, 189/1952 şi 154/1952);
    •    SEGAL, Lică – în 1948 numit de către Ministerul Industriei administrator unic la societatea “Industria Jutei” (B.I.R.E. 16 (25 mai 1948): 1);
    •    SEGAL, Mauriciu (fiul lui David) – grafician la revista Era Socialistă, decorat în 1964 cu Medalia Muncii – posibil aceeaşi persoană cu cea menţionată între evreii din România combatanţi în Spania de către Diamant (1979) şi Sugarman f.a.: 110);
    •    SEGAL, Raşela – preşedinta secţiei Femei a C.D.E. Vaslui în 1947 (Zahariuc 2010 IV);
    •    SEGAL, Sandu - cu dosar de cadre la secţia Economică a C.C. al P.C.R. (28/1956);
    •    SEGAL, Uşer - decorat în 1964 cu Medalia “Eliberarea de sub jugul fascist”;
    •    SEGALL, Heinrich (fiul lui Iosif şi Adela) – absolvent Politehnică, membru P.M.R. Bucureşti, în septembrie 1949 menţionat într-un referat al Ministerului Învăţământului într-o listă de studenţi şi aspiranţi (i.e. doctoranzi) care urmau să plece la studii în U.R.S.S. (Berindei, Dobrincu şi Goşu, 2009: 200);
    •    SEGALL, Martin (fiul lui Carol) - decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    SEGALLER, Samuel - cu dosar de cadre la secţia Economică a C.C. al P.C.R. (dosare anexe u.a. 77 şi 249/1952);
    •    SEIDMANN, Nandor – după război membru în comitetul de conducere al al C.D.E. Bihor-Oradea (C. Crăciun 2007: 179-80);
    •    SEIFERT, Siegmund (fiul lui Francisc) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    SEMIANU, Solomon (fiul lui Haim) - decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    SENCOVICI, N. Elisabeta (soţia lui Alexandru Sencovici) (zisă “Bozsi”) – ilegalistă, deţinută în perioada războiului, din 1948 membru în C.C. al U.F.D.R., activistă de partid, decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. III-a şi în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a III-a;
    •    SERĂŢEANU, M. - în 1948, după naţionalizare, numit de Ministerul Industriei şi Comerţului administrator la întreprinderea ICAT Bucureşti (B.I.R.E. 10 (12. Apr. 1948): 6);
    •    SEVIAN, Zelig – cu dosar la secţia Economică a C.C. al P.C.R. (dosare anexe, u.a. 307/1952, nr. inv. 533);
    •    SHWARZYNSCHI, Miron - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    SICHERMAN(N), Iosif – (26.IV.1897-1956) – militant comunist (distinct de comandantul penitenciarului Sighet); incinerat la crematoriul “Cenuşa” (Bezviconi 1972: 249)
    •    SIELECKI, Bogdan-August (fiul lui Iacob) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    SILBERG, Emanoil - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    VASILESCU, Maria (n. SILBERMAN) - cu dosar de cadre la secţia Economică a C.C. al P.C.R. (19/1959);
    •    SISTAROVICI, E. Iosif (n. 1903), membru P.C.R. din 1942, propus pentru decorare în 1961 într-un raport al Cancelariei P.M.R. (Opriş 2005);
    •    SIMIONESCU, Adam (fiul lui Iacob) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    SIMO, I. Iosif - decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr 599 din 6 oct. 1964;
    •    SIMO, L. Josef - decorat cu ordinul Muncii cls. III-a prin Decretul nr 599 din 6 oct. 1964;
    •    SIMON, S. Ernest - decorat prin Decretul nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a;
    •    SIMON, Dănilă Emil - decorat în 1964 cu Medalia Muncii
    •    SIMON, Ştefan (fiul lui Roza) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    SIMON, Solomon - cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C.C. al P.C.R. (11/1954);
    •    SINGER, Erika – stenodactilografă la secţia Propagandă şi Agitaţie a C.C. al P.C.R. (A.N.I.C., fd. C.C. al P.C.R. secţia Propagandă şi Agitaţie, dosar nr. 51/1949, ff. 115-21);
    •    SINGER, M. Iacob - funcţionar al Băncii de Investiţii, decorat în 1963 cu Medalia Muncii (Decretul nr. 564 din 27 sept. 1963)
    •    SINNREICH, Nathan (1903, Rădăuţi – 1987, Maryland, SUA) – inginer, director la IPROMET la începutul anilor ’50, decorat cu Medalia Muncii în 1952, ulterior emigrat în S.U.A. via Israel;
    •    SISKOVICS, Coloman – decorat în 1971 ca pensionar în jud. Arad cu ordinul Muncii cls. III-a;
    •    SMUK, Isidor (1903-1954) - militant comunist, incinerat la crematoriul “Cenuşa” (Bezviconi 1972: 252);
    •    SNARCH, Albin - în 1948 preşedinte al filialei judeţene Câmpulung a Colegiului Farmaciştilor (ordinul ministrului Sănătăţii în M.Of. (partea I B) nr. 155 din 8 iulie 1948, pp. 5713-4);
    •    SOBEL, Nicolae (fiul lui Samuilă) - decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    SOBEL, Zoltan (fiul lui Samuilă) - decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    (?) SOFIAN CARALE, Alexandrina - în 1948 membru al filialei judeţene Botoşani a Colegiului Farmaciştilor (M.Of. (partea (I B) nr. 141 din 22 iunie 1948, pp. 5283-4);
    •    SOFRONIEVICI, Emilia – după război directoare la Întreprinderea Chimică “Spic” din Bucureşti, decorată cu “Ordinul Muncii” cls. III-a în 1951;
    •    SOLO, Iosif – numit în vara lui 1948 de către Ministerul Industriilor membru al Comitetului Director al Camerei de Comerţ şi Industrie Bucureşti (B.I.R.E. 22 (20 aug. 1948): 3);
    •    SOLOMON, B. - în 1948 membru al filialei judeţene Dorohoi a Colegiului Farmaciştilor (M.Of. (partea (I B) nr. 141 din 22 iunie 1948, pp. 5283-4);
    •    SOLOMON, Blima  (1910-1967) – militantă a mişcării comuniste din România, incinerată (Bezviconi 1972: 69, care îi inversează probabil topica nume-prenume);
    •    SOLOMON, C. - în 1948 membru al comisiei de editură din cadrul Direcţiei Studii a Miniterului Sănătăţii (Bărbulescu et al. 2009: 162);
    •    SOLOMON, Emeric - cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.C. al P.C.R. (60/1954);
    •    SOLOMON, Emil (fiul lui Gavrilă) - decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    SOLOMON, Ferdinand – şef de serviciu la Uniunea Centrală a Cooperativelor Meşteşugăreşti; decorat prin Decretul nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a;
    •    SOLOMON, Ianca - decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.III-a, în 1971 (Decretul nr. 157 din 4 mai 1971) cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a; iar în 1978 cu ordinul “23 August” cls.III-a;
    •    SOLOMON, Iosif (fiul lui Gabriel) - decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R.P.R.” cls. IV-a;
    •    SOLOMON, Lazăr - în 1945 membru al comitetului municipal P.C.R. Bârlad (D.J. Vaslui A.N.R., fond Comitetul judeţean P.C.R.Tutova, dosare nr. 2,3 şi 4/1945);
    •    SOLOMON, Lupu (fiul lui Simşa) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    SOLOMON, Marta – din febr. 1948 membru în C.C. al U.F.D.R. (Şt. Mihăilescu 2006: 429-30);
    •    SOLOMON, Moisă – avocat, secretarul secţiei financiare a C.D.E. Vaslui în 1947;
    •    SOLOMON, Ozias (fiul lui Leibu şi Frima) – inginer, în septembrie 1949 menţionat într-un referat al Ministerului Învăţământului într-o listă de studenţi şi aspiranţi (i.e. doctoranzi) care urmau să plece la studii în U.R.S.S. (Berindei, Dobrincu şi Goşu, 2009: 200);
    •    SOLOMON, Pincu – decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    SOLOMON, Silviu - cu dosar de cadre la secţia Economică a C.C. al P.C.R. (28/1956);
    •    SOLOMON, Solomon - decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    SOLOMON, I. Sigismund – dispecer la Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii şi Apelor, decorat prin Decretul nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a;
    •    SOLOMON, Ştefan - cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C.C. al P.C.R. (136/1955);
    •    SOLOMON, Zalman (fiul lui Sulim) - decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    SOLOMOVICI, Iacob (fiul lui Iacob) - decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    SOLOMOVICI, Ionel (n. Isac Solomovici) - cu dosar de cadre la secţia Economică a C.C. al P.C.R. (dosare anexe, 77/1952, nr. inv. 517 şi 249/1952, nr. inv. 529);
    •    SONTAG, Albert – din Timiş, decorat prin Decretul nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R.S.R.” clasa a IV-a;
    •    SOOS, Iosif - decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. III-a
    •    SOPOREANU, Vasile (n. SPIELMAN) (n. 16.07.1920) – instructor referent la Comisia Controlului de Partid în anii ’50 (documente interne C.C.P., nr.- inv. 72);
    •    (?) SOREA, Tudor – deputat M.A.N. (1948-1952), delegat al P.M.R. în iunie 1948 la congresul Partidului Comunist Belgian de la Bruxelles (B.I.R.E. 17 (3 iunie 1948): 2);
    •    SOS, Adalbert - cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.C. al P.C.R. (80/1953);
    •    SOOS, Rudolf (fiul lui Ghedeon) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    SPECHT, Ernestina (fiica lui Anton) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    SPIELMANN, József – în anii ’50 profesor la catedra de marxism-leninism a I.M.F. Târgu Mureş (Bottoni 2010: 171);
    •    SPITZ, Mauriciu (n. Mor Spitz) – originar din Timişoara, voluntar în Spania, apoi în Rezistenţa Franceză (Zbăganu 2001, Adorian et al. 1971: 210, Sugarman f.a.: 110), decorat în 1979 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. II-a;
    •    SPITZER, Izu – în 1945 responsabil cu propaganda în cadrul comitetului local P.C.R. al plăşii negreşti din jud. Vaslui (D.J. Vaslui A.N.R., fond Comitetul judeţean P.C.R. Vaslui, dosarele 2-6/1945);
    •    SPORN, Alfred (fiul lui Berl) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    SPOTHEIM, Mauriciu – judecător la Suceava în 1950 (Berindei, Dobrincu şi Goşu 2009: 271);
    •    SPOTHEIM, Constantin Teodor – judecător la Suceava în 1950 (Berindei, Dobrincu şi Goşu 2009: 271);
    •    STACHLOVICI, Netty – la începutul anilor ’50 dactilografă la secţia Relaţii Externe a C.C. al P.M.R. (cu fişă personală la aceeaşi secţie, dosare anexe nr. 11/1954, nr. inv. 43), soţia ilegalistului Adam Feuerştein (Iacob) (Levy 2002: 298 n. 86);
    •    STARK, Stanislav - cu dosar de cadre la secţia Economică a C.C. al P.C.R. (77/1952);
    •    STAUB, Şandor (fiul lui Iosif) – decorat în 1964 cu Medalia “Eliberarea de sub jugul fascist”;
    •    STĂNESCU, Volf (fiul lui Lupu) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    STEHLE, Iacob – decorat în 1979 cu ordinul “23 August” cls. III-a (Decret nr. 38 din 27.I.1979);
    •    STEIBERGHER, Adolf - decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    STEIMBERG, Calman – decorat în 1979 cu ordinul “Steaua R.S.R.” cls. III-a (Decret nr. 38 din 27.I.1979);
    •    STEIMBERG, Amalia - dosar de cadre la Secţia Relaţii Externe a C.C. al P.M.R. (1/1953), respectiv, cu numele STEINBERG, la secţia Organizatorică a C.C. al P.C.R. (5/1955);
    •    STEINBACH, Carol - decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R.P.R.” cls. IV-a;
    •    STEINBACH, Malvin – funcţionar la Întreprinderea de prospecţiuni geologice Bucureşti, decorat prin Decretul nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a;
    •    STEINBERG, ? – comandant militar al oraşului Bacău după 23 august 1944 (A.N.I.C. inventar 3059, secţia Administrativ-Politică a C.C al P.C.R., u.a. nr. crt. 6 din 5 sept. 1944, p. 15 în inventarul online);
    •    STEINBERGER, Alexandru - după război director de vânzări în cadrul societăţii carbonifere din Petroşani, arestat şi condamnat pentru sabotaj la începutul anului 1949 (B.I.R.E. 2 (15 febr. 1949): 7);
    •    STEINBERGER, Alexandru Martin (n. 1909) - croitor, membru P.C.R. din 1943, propus pentru decorare în 1961 într-un raport al Cancelariei P.M.R. (Opriş 2005); decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R.P.R.” cls. V-a;
    •    STEINBERGER, Ion - cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C.C. al P.C.R. (18/1956);
    •    STEINBERGER, Milu – în 1945 referent tehnic în cadrul secţiei Propagandă a Comitetului Judeţean P.C.R. Vaslui (D.J. Vaslui A.N.R., fond Comitetul judeţean P.C.R. Vaslui, dosarele 2-6/1945);
    •    STEINBERGHER, Ernest – în 1959 membru al comitetului orăşenesc P.M.R. Satu Mare ((D.T.I.C. 1959: 11);
    •    STEINER, Lici - după război tânăr membru C.D.E., participant la Universitatea de Vară organizată de Comitet la Oradea în vara anului 1947;
    •    STEINFELD, Luiza – decorată în 1979 cu ordinul “Steaua R.S.R.” cls. IV-a (Decret nr. 38 din 27.I.1979);
    •    STEMER, Iosif - cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.C. al P.C.R. (27/1957);
    •    STENDLER, Osias – din judeţul Suceava, decorat prin Decretul nr. 157 din 4 mai cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. a V-a;
    •    STERE, ?  - soţia lui Gheorghe C. Stere, secretarul prezidiului Marii Adunări Naţionale (1948-1952);
    •    STERESCU, Marcel (n. 3.X.1930, fiul lui Moritz şi Malvina) – din 1963 revizor contabil la Central Uleiuri şi Centrala Cărnii, respectiv în Direcţia de Control a Ministerului Industriei Alimentare; din 1995 revizor contabil în cadrul F.C.E.R.
    •    STERIAN, Nelu (n. Nathan SCHECHTER) (1926/1927 - V.2005, Bucureşti) – activist de partid cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.C. al P.C.R. (dosar 68/1954);
    •    STERN, E. Iosif (n. 1916) - membru PCR din 1940, directorul I.G.O. Braşov (începând cu 1958), propus pentru decorare în 1961 într-un raport al Cancelariei P.M.R. (Opriş 2005);
    •    STERN, Janeta - în 1948 membru al filialei judeţene Maramureş a Colegiului Farmaciştilor (ordinul ministrului Sănătăţii în M.Of. (partea I B) nr. 155 din 8 iulie 1948, pp. 5713-4);
    •    STERN, I. Leibu – din Bucureşti, decorat prin Decretul nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a;
    •    STERN, Leon - în 1948 preşedinte al filialei judeţene Neamţ a Colegiului Farmaciştilor (ordinul ministrului Sănătăţii în M.Of. (partea (I B) nr. 141 din 22 iunie 1948, pp. 5283-4);
    •    STERN, Leon – în conducerea centrală a C.D.E. şi preşedinte al comuntăţii evreilor din Bucureşti la începutul anilor ’50 (Rosen 1990: 87, 123);
    •    STERN, Maria – în 1950 asistent limba rusă în cadrul I.P.B. (I.P.B. f.a., p. 45);
    •    STERN, Ocar (fiul lui Mauriciu) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    STERNBERG, I. – autor al compoziţiei muzicale “Imn pentru Stalin” (figurează în lista întocmită de Octavian lazăr Cosma în 2006);
    •    STERNBERG, Meir – membru al organizaţiei procomuniste “Ikuf” (a evreilor de limbă idiş) (menţionat în declaraţia lui A.L. Zisu acordată organelor de anchetă la 24 ian. 1952, apud Solomovici 2001II: 104);
    •    STOIAN, Barbu (fiul lui Copel) - decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R.P.R.” cls. V-a;
    •    STOIAN, Charlotte (fiica lui Moisă) - decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    STOIAN, Fina (n. BRONSTEIN) – voluntară ca medic în războiul civil din Spania, soţia ministrului Cultelor din anii ’50, Stanciu Stoian (?) (Adorian et al. 1971: 395 corob. cu Sugarman f.a.: 108);
    •    STOIAN, Ghizela Cornelia (fiica lui Moritz) - decorată în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    STOICA, Eugenia (n. HERŞCOVICI) – soţia lui Moscu Cohn, alias Gheorghe Stoica (v. supra) în perioada interbelică;
    •    STOICA, Iancu (fiul lui Iancu) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    (?) STOLERU, Ilie (fiul lui Isac) – în anii ’80 colonel la comandamentul Armatei I; decorat în 1964 cu ordinul “23 August” cls. V-a; după Revoluţie trecut în rezervă, dar avansat treptat până la gradul de general de brigadă; în 2010 decorat cu ordinul “Virtutea Militară” în grad de cavaler;
    •    STRAMA, P. Adalbert - decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R.P.R. nr. 802 din 21 dec. 1964;
    •    STRAUB, Ambrozie - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    STRAUSCHI, Elisabeta - din 1948 membru al C.C. al U.F.D.T. (Şt. Mihăilescu 2006: 429-30);
    •    STRAUSSER, Jean (fiul lui Iosif) - decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    STREIT, Victor (fiul lui Ignaţ) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    STREJA, Aristide (n. Wechsler, 19.XII.1922 Bucureşti) (fiul lui Iuliu (n. Haim Maier Wechsler) şi Estera (n. Letzler) – membru de partid, arhitect în cadrul U.F.D.R. (1947-1948), apoi şef de atelier la I.P.C.T., colaborator al Centrocoop, cu vizite la Moscova şi Leningrad, marxist declarat chiar şi în 2003;
    •    STRICKER, Vladimir – în anii ’50 cadru didactic predând limba rusă la I.P.B. (până în 1957) (I.P.B. f.a., pp. 57, 62, 63);
    •    STRIKBERGER, Eugen (fiul lui Ludovic) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    STROMPEL, Andrei (fiul lui Ştefan) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    STUPINEAN(U), Iacob – activist U.T.M. în jurul anului 1950, decorat în 1964 cu ordinul “Pentru servicii deosebite aduse în apărarea orândurii socialiste şi de stat” cls. III-a şi cu Medalia “Eliberarea de sub jugul fascist”, respectiv cu ordinul “23 August” cls. IV-a în 1971 (fratele lui Lucian Stupineanu?);
    •    SUCANOV, Ecaterina - cu dosar de cadre la secţia Economică a C.C. al P.C.R. (154/1952);
    •    SUCEVEANU, Raveica (fiica lui Athanase) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    SUHANE, Lucreţia Rozalia - decorată în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    SURANY, Erwin - în 1948 preşedinte al filialei judeţene Bihor a Colegiului Farmaciştilor (M.Of. (partea (I B) nr. 141 din 22 iunie 1948, pp. 5283-4);
    •    SZABO, Albert - cu dosar de cadre la secţia Economică a C.C. al P.C.R. (256/1952);
    •    SZABO, Etel – referent la Comisia Controlului de Partid în anii ’50, decorată în 1979 cu ordinul “23 August” cls. II-a (Decret nr. 38 din 27.I.1979);
    •    SZALMAN, Lorant (fiul lui Dominic) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    SZANTO, Edmund - cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.C. al P.C.R. (55/1954);
    •    SZABO, Erzsebet (fiica lui Adolf) - decorată în 1964 cu ordinul “23 August” cls. V-a;
    •    SZEKELY, Moise – în 1949 activist al P.M.R. Cluj şi membru al comisiei de verificare a partidului (Andreescu, Nastasă şi Varga 2003b: 657);
    •    SZILVASZY, Adalbert - în 1948 membru al filialei judeţene Hunedoara a Colegiului Farmaciştilor (M.Of. (partea (I B) nr. 141 din 22 iunie 1948, pp. 5283-4);
    •    SZMUK, Fania (n. KLEIN) (n. 18.IX.1903, Bistriţa) – după război activistă P.M.R. Cluj, cel. V, sectorul II la Cluj (Andreescu, Nastasă şi Varga 2003a: 411-4);
    •    SZOTYORI, Ernest (fiul lui Iosif) - decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    SZÖCS, Adalbert (fiul lui Martin) - cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a CC al PCR (1954); decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R.P.R.” cls. V-a;
    •    SZUHANEK, Eugen (fiul lui Adalbert) - decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    (?) ŞAI, Elena - din 1948 membru al C.C. al U.F.D.T. (Şt. Mihăilescu 2006: 429-30);
    •    ŞANDOR, Iuliu (fiul lui Moise) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    ŞAPIRA, B. – inspector al Casei Centrale a Asigurărilor Sociale în 1948 (Bărbulescu et al. 2009: 126);
    •    ŞAPIRA, Marcu Izu (n. 25.II.1903) – membru de partid, după război activist de partid la Iaşi, din 1949 director al Teatrului Evreiesc din oraş (v. A.N.I.C., fond C.C. al P.C.R., secţia Propagandă şi Agitaţie, dosar nr. 42/1953, f. 29; Berindei, Dobrincu şi Goşu 2009: 412; Opriş 2005);
    •    ŞELEANU, Wily (fiul lui Calman) - decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R.P.R.” cls. V-a;
    •    ŞERB, Vasile (fiul lui Amoş) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    ŞERBAN, Mihai (n. Fatel GRÜNBERG) - cu dosar la secţia Gopodărie de Partid a C.C. al P.C.R. (8/1954);
    •    ŞERER, David - membru de partid şi al C.C. al C.D.E. (1945-1953), în noiembrie 1945 secretar general adjunct al Comitetului (Levy 2002: 209; Andreescu, Nastasă şi Varga 2003a: 173 şi 172);
    •    ŞESTAC, Eugen (fiul lui Anton) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    ŞILLER, Ludovic – decorat în 1963 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    ŞIMŞENSOHN, Gherşon - cu dosar de cadre la secţia Economică a C.C. al P.C.R. (63/1955) [rudă probabil cu actualul preşedinte al C.E. Bucureşti, Erwin Şimşensohn]
    •    (?) ŞIPERCO; Alexandru - cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C.C. al P.C.R. (dosar 12/1954), redactor-şef la Ed. Politică în anii ’60, ulterior, timp de decenii, reprezentantul României la Comitetul Internaţional Olimpic; decorat prin Decretul nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a;
    •    ŞIPOŞ, Leopold (fiul lui Leopold) - decorat în 1964 cu ordinul “23 August” cls. V-a;
    •    ŞMELŢ, Ana (fiica lui Alexandru) - decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R.P.R.” cls. V-a;
    •    ŞMILOVICI, S. - în 1948 membru al filialei judeţene Fălciu a Colegiului Farmaciştilor (M.Of. (partea (I B) nr. 141 din 22 iunie 1948, pp. 5283-4);
    •    ŞNABEL, ? - membru al organizaţiei procomuniste “Ikuf” (a evreilor de limbă idiş) (menţionat în declaraţia lui A.L. Zisu acordată organelor de anchetă la 24 ian. 1952, apud Solomovici 2001II: 104);
    •    ŞNAIDER, N. Anatol - decorat cu Medalia Muncii (Decretul 380/1967);
    •    ŞOIL, Max - decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a);
    •    ŞORA (Sora?), Viorel (fiul lui Adolf) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    ŞRAER, Moritz (fiul lui Gherman) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    ŞRAITER, Moise (fiul lui Leib) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    ŞTEFĂNESCU, Nathan - cu fişă de cadre la secţia Economică a C.C. al P.C.R. (dosare anexe, u.a. 495/1952, nr.inv. 541);
    •    ŞTIRBU, Jean (1924-1998), avocat, fost ilegalist;
    •    ŞTIRU, Jac (fiul lui Saia) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    ŞULEA, L. Sara – din Bucureşti, decorat prin Decretul nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a;
    •    ŞULMAN, Avram (fiul lui Mendel) - decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R.P.R.” cls. V-a;
    •    ŞUVEŢIU, I. Elisabeta Rozalia - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    ŞVAIŢER, Lică (fiul lui Moise) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    ŞVAIŢER, Moise - decorat în 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. III-a, iar în 1978 cu ordinul “23 August” cls.II-a;
    •    T(H)ALER, I. Leib (fiul ilegalistului Iacob Thaler) – activist de partid, cu fişă la secţia Organizatorică a C.C. al P.C.R. (dosar 32/1957);
    •    TAMBULA, Adolphus (fiul lui Adam) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    TARDEN, Mina – în perioada 1950-1956 asistent de limba rusă la I.P.B. (I.P.B., f.a., pp. 43, 53, 56, 58);
    •    TAUB, Gabi - după război tânăr membru C.D.E., participant la Universitatea de Vară organizată de Comitet la Oradea în vara anului 1947;
    •    TAUSZK, Heinzi - după război tânăr membru C.D.E., participant la Universitatea de Vară organizată de Comitet la Oradea în vara anului 1947;
    •    TEICHMAN, Ioan - decorat în 1978 cu ordinul “23 August” cls.II-a;
    •    TENDLER, Josse (fiul Hugo) - decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    TENŢ, ? – în 1952 în centrala M.A.E. (v stenogramele reproduse în Fl. Constantiniu 2003; p. 149);
    •    TEODORESCU, Tereza (fiica lui Lazăr) - decorată în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    TEODOROVITS, Valentin - decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    (?) TEODORU, Samoil – după august 1944 directorul Băncii de Credit Român din Bucureşti, până în iunie 1948, când este arestat pentru speculă valutară (B.I.R.E. 18 (14 iunie 1948): 2);
    •    TERDIMAN, Naty – în 1945 secretara comitetului municipal Huşi al P.C.R. (D.J. Vaslui A.N.R., fond Comitetul judeţean P.C.R. Fălciu, dosarele nr. 2,3 şi 4/1945 şi 8/1944-1947, v. şi Neştian 2010: 83);
    •    TERSANSCHI, Anton (fiul lui Lazăr) - decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R.P.R.” cls. V-a;
    •    TERCLER, Ghidale (fiul lui Servah) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    THEILER, George – în ian. 1949 numit membru al Consiliului General Provizoriu al Asigurărilor Sociale (B.I.R.E. 1 (31 ian. 1949): 7);
    •    TICU, Simion - cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.C. al P.C.R. (dosarele 16/1953, 5/1955);
    •    TIEGERMAN, Tiberiu - cu dosar la secţia Gopodărie de Partid a C.C. al P.C.R. (14/1955);
    •    TIMEN, Iosif (fiul lui Efraim) - decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R.P.R.” cls. V-a;
    •    TIRMAHN-SPAN, Jozef Laszlo Tibor – din Bucureşti, decorat prin Decretul nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a;
    •    TISCHER, Arpad (fiul lui Rudolf) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    TOBER, Sami - cu fişă de cadre la secţia Economică a C.C. al P.C.R. (dosare anexe u.a. 328/1952, nr. inv. 536);
    •    TOIVE, Sali - decorată în 1964 cu ordinul “23 August” cls. V-a;
    •    TOMA, V. Katalin-Sarolta (n. ERNYEI, 2.V.1914, Germania) – soţia (a doua a) lui Sorin Toma-Moscovici (căs. 1948), chimist, cercetător ştiinţific principal, decorat în 1971 cu ordinul Meritul Ştiinţific;
    •    TOPCIU, Artur (fiul lui Avram) - decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    TOTH, Jozsef - decorat în 1978 cu ordinul “23 August” cls.II-a;
    •    TREML, Emeric - cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.C. al P.C.R. (115/1952);
    •    TREDNER, I. Heni – din jud. Bacău, decorată prin Decretul nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a;
    •    TREPNER, B. Iosif – din Bucureşti, decorat prin Decretul nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a;
    •    TURNINI, Icob (fiul lui Icb) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    TZVILER, Pavel – brigadier la gospodăria agricolă colectivă Ghilad (raion Deta) în anii ’50, decorat în 1953 cu ordinul “Medalia Muncii”;
    •    ŢALIC, I. – din Vaslui, menţionat într-o listă de “câteva nume de evrei care au militat pentru partidul comunist încă de la început [23 august 1944, n.n., I.A.] şi fără niciun pic de ezitare.” (Zahariuc 2010 I)
    •    ŢALIC, I. Mina – din jud. Bacău, decorată prin Decretul nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a;
    •    ŢIMERMAN, Vasile (fiul lui Dumitru) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    ŢUCHERMAN, I.D. (în alte documente ortografiat ZUKERMAN) – preşedinte al C.D.E. Vaslui de la înfiinţare (1946) până la dizolvare (953), inclus într-o listă de “câteva nume de evrei care au militat pentru partidul comunist încă de la început [23 august 1944, n.n., I.A.] şi fără niciun pic de ezitare.” (Zahariuc 2010 I, III, IV)
    •    ŢUCMAN, Martin – decorat în 1971 cu ordinul “23 August” cls. a III-a;
    •    UGLAR, Francisc - cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a CC al PCR (dosarele 77/1953, 28/1957);
    •    UNGUREANU, Dumitra (n. ZEIDES) (n. 11.08.1927) – membru al aparatului tehnic al Comisiei Controlului de Partid în anii ’50;
    •    UNGVARI, Alfred - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    URSEANU, Theodor (fiul lui Solomon) – şahist (?) - decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    URSU, Marcu (n. BERL) - cu dosar de cadre la secţia Economică a C.C. al P.C.R. (37/1952);
    •    VADASZ, Pal – după război mebru în comitetul de conducere al C.D.E. Bihor-Oradea (C. Crăciun 2007: 179-80);
    •    VAIDA, I. Bela - decorat în 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. III-a, iar în 1978 cu ordinul “23 August” cls.III-a;
    •    VAIDA, Elza (n. KATZ) – fostă deportată în Transnistria, soţia lui Vasile Vaida, membru C.C. al P.C.R. (1945-1979), ministru al Agriculturii (1948-1952) şi prim secretar al Comitetului Regional Cluj în mai multe rânduri (Balaş 2008: 228)
    •    VAIS, Laizer (fiul lui David) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    VAISENBERG, Mauriciu – din 1948 profesor la Şcoala specială de administratori de spitale şi instituţii de ocrotire de pe lângă Miniterul Sănătăţii (ordinul ministrului Sănătăţii în M.Of. (partea I A) nr. 144 din 25 iunie 1948, pp. 5355-7);
    •    VAISMAN, ? – în 1958 funcţionar la Consiliul Central al Sindicatelor (Solomovici 2004: 112);
    •    (?) VALERIU, Emanuel (n. 1925) – ziarist sportiv, apoi realizator TV, informator constatat de C.N.S.A.S. al Securităţii (1967-1989) în cadrul operaţiunilor de  penetrare a Europei Libere, după Revoluţie director general al TVR (1990-1992), apoi membru C.N.A.; cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C.C. al P.C.R. (38/1967);
    •    VALTER, Isac – în 1971 planificator la Comitetul de Stat al Planificării; decorat prin Decretul nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a IV-a;
    •    VARGA, Aldar (fiul lui Iuliu) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    VARLAM, Teodor - cu dosar la Secţia Agrară a C.C. al P.C.R. (1954);
    •    VASILIU, Florin (fiul lui Leon) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    VASS, Andrei - cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.C. al P.C.R. (56/1954);
    •    VASS, Rozalia (1891-1971, Bucureşti) – militantă comunistă, ncinerată la crematoriul “Cenuşa”);
    •    VAXMAN, Samuilă (fiul lui Moise) - decorat în 1964 cu ordinul “23 August” cls. V-a;
    •    VEBER, Eduard (fiul lui Iosif) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    VECSEI, Carol - cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.C. al P.C.R. (dosarele 111/1955, 57/1956);
    •    VEINDER, N. (în alte documente ortografiat şi Vainder, respectiv Weinder) – membru în conducerea C.D.E. Vaslui încă de la înfiinţare (1946), iniţial cu responsablităţi în probleme comunitare, ulterior (din 1947) preşedinte al secţiei culturale (Zahariuc 2010 II, IV, V);
    •    VEINSTEIN, Nathan (fiul lui Marcu) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    VEINTRAUB, Noel (fiul lui Ştrul) - decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    VENDEL, Magdalena - decorată în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    VENTEL, Vladimir - decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    (?) VERNER, Ştefan (fiul lui Ludovic) - decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    VEXLER, Iosif (1912-1957) – militant comunist, incinerat la crematoriul “Cenuşa” (Bezviconi 1972: 281);
    •    VIGDOROVITS, Martin - cu dosar la secţia Gopodărie de Partid a C.C. al P.C.R. (14/1955);
    •    VIMAN, Iosif - cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.C. al P.C.R. (24/1957);
    •    VOLF, Ileana - decorată în 1978 cu ordinul “23 August” cls.II-a;
    •    WAIMBLAD, Iosub (fiul lui Moisă) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    WAINBLAT, M. Iosub – decorat cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. 380/1967);
    •    WAISBRUN, Ladislau - cu dosar de cadre la secţia Economică a C.C. al P.C.R. (77/1952, nr. inv. 517 şi 249/1952, nr. inv. 529);
    •    WAIS(S)MAN, M. Adolf (1902 – 1971, Bucureşti) – fost ilegalist, din Bucureşti, decorat prin Decretul nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a; incinerat la crematoiul “Cenuşa”;
    •    WALDMAN, Ladislau (fiul lui Ormal) (n. 22.XII.1908) - directorul Bibliotecii Regiunii Crişana în 1960, propus pentru decorare într-un raport din 1961 al Direcţiei Treburilor a C.C. al P.M.R.;
    •    WALDMANN, Ladislau - membru al comitetului judeţean Bihor al P.C.R./P.M.R. (membru de partid din 1934) (A.N.-D.J.B.H., fond Comitetul jud. Bihor al P.C.R., dosar nr. 242/1948-1949, f. 48, apud Ţârău 2002: 182);
    •    WALTER, I. Iosif – decorat cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a IV-a (Decretul 380/1967);
    •    WANZBERG, Pax (fiica lui Marcu) - decorată în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    WASSERMAN, ? – activist PMR Buzău în 1950, responsabil cu agitaţia-propaganda (Duţu et al. 2002: 13-5);
    •    WASSERSTROM, Erna (n. FEUERSTEIN) – originară din Cluj, activistă P.M.R. Cluj (1948-1950), apoi şef de laborator la Institutul Politehnic Bucureşti în anii ‘60;
    •    WASSERSTROM, Vasile (n. 1913, Cluj, fiul lui Adolf) – medicul Judeţenei P.C.R./P.M.R. Cluj (1946-1950), ulterior şeful secţiei de radiologie la Policlinica Garnizoanei Bucureşti a M.Ap.N., avansat colonel (1954 – anii ’60), decorat în 1964 cu ordinul “23 August” cls. V-a;
    •    WEBER, Ioan şi Mariana Elena - cu fişe de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a CC al PCR (24/1980);
    •    WEBER, Marx (fiul lui Asriel) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    WECHSLER, Roza - cu dosar de cadre la secţia Relaţii Externe a C.C. al P.M.R. (45/1955);
    •    WEGENER, Nicolae Eugeniu (fiul lui Jacques) - decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    WEINBERG, Leo – cu fişă de cadre la secţia Economică a C.C. al P.C.R. (dosare anexe, u.a. 249/1952);
    •    WEIMBERG, Paul (fiul lui Maier) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    WEINBERGER, Alexandru – şef de sector la Trustul 1 Construcţii Bucureşti, decorat prin Decretul nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a;
    •    WEINBERGER, Vasile - decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a);
    •    WEINFELD, I. (pseudonim publicistic: Ion Palodă) (d.  martie 1947) – fost gazetar interbelic, după septembrie 1944 redactor în Bârlad, la ziarul Păreri tutovene (Ion N. Oprea 2007: 30 ş.u);
    •    WEINSTEIN, S. Adolf - decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R.P.R. nr. 802 din 21 dec. 1964;
    •    WEINSTEIN, Iosif - cu dosar de cadre la secţia Economică a CC al PCR (dosare anexe, u.a. 189 şi 233/1952);
    •    WEISER, Leon - cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C.C. al P.C.R. (30/1947);
    •    WEISS, Ernö – responsabil cadre al Comitetului raional P.C.R. Baia Mare în 1947 (Andreescu, Nastasă şi Varga 2003a: 389-9);
    •    WEISS, Filip (fiul lui Herman) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    WEISS, Iacob Francisc (fiul lui Iacob) - decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    WEISS, Iosef – şeful Serviciului Financiar la Primăriei Iaşi după război (?-1946-?);
    •    WEISS, Ludovic – în conducerea C.D.E. Sibiu după război (Strătuţiu 2005: 13)
    •    WEISS, Samuil - în 1948 membru al filialei judeţene Botoşani a Colegiului Farmaciştilor (M.Of. (partea (I B) nr. 141 din 22 iunie 1948, pp. 5283-4);
    •    WEISS, Tiberiu - în 1948 membru al filialei judeţene Timiş-Torontal a Colegiului Farmaciştilor (ordinul ministrului Sănătăţii în M.Of. (partea (I B) nr. 141 din 22 iunie 1948, pp. 5283-4);
    •    WEISS, Yvonne – până în 1950 dactilografă la comisia de arbitraj a preşedinţiei Consiliului de Miniştri, sora chestorului de poliţie Vintilă Weiss, arestată împreună cu acesta într-un scandal de spionaj (Pelin 2006b; Ilinca şi Bejenaru 2005: 11 ed. online);
    •    WEISENBERG, Mauriciu – funcţionar în Direcţia Arhitectură a Administraţiei Generale a Casei Sănătăţii în 1948 (Bărbulescu et al. 2009: 163);
    •    WEISMAN, Ana – în 1945 înregistrată în documentele partidului ca membru al Apărării Patriotice din Brăila (A.N.I.C., fond I.S.I.S.P., “fototeca”, nr. inv. 3231;
    •    WEISSMAN, Hilel - cu dosar de cadre la secţia Economică a C.C. al P.C.R. (dosare anexe, 110/1952 şi 380/1952); posibilă identitate cu ing. Weissman, numit în iulie 1948 director al comandamentului general al recensământului şi inginerilor în 1948 numit de către Ministerul Comerţului director al societăţii naţionalizate “Bod” (B.I.R.E. 21 (20 iulie 1948): 8);
    •    WEISSMAN, Sima – lector de limba rusă la I.P.B.  (în cadrul Facultăţii de Ingineri Economişti) între 1950 şi 1952 (I.P.B. f.a., pp. 44, 47);
    •    WEISSMAN, Simion – membru de partid, lector şi şeful catedrei de limba rusă a Facultăţii de Electrotehnică din cadrul I.P.B. între 1956 şi 1957 (I.P.B., f.a., p. 56, 62);
    •    WEISSMANN, Alexandru - membru al comitetului judeţean Bihor al P.C.R./P.M.R. (membru de partid din 1946) (A.N.-D.J.B.H., fond Comitetul jud. Bihor al P.C.R., dosar nr. 242/1948-1949, f. 48, apud Ţârău 2002: 182);
    •    WEISZ, Arpad – din jud. Mureş, decorat în 1971 cu ordinul “Steaua R.YS.R.” cls. IV-a, iar în 1978 cu ordinul “23 August” cls. I. (Decret nr. 7 din 23.I.1978);
    •    WEISZ, Francisc – decorat în 1979 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. III-a (Decret nr. 38 din 27.I.1979);
    •    WEISZ, Ioan - cu dosar de cadre la secţia Economică a C.C. al P.C.R. (128/1952);
    •    WEISZ, Ludovic (fiul lui Mauriciu!) - decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    WEISZ, Tiberiu – conferenţiar la catedra de marxism-leninism a Universităţii Babeş din Cluj;
    •    WELT, Allbert (fiul lui Isidor) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    WENGER, Iahuda (fiul lui Mayer) (n. 1921, Rădăuţi) - decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    WEXLER, Iosif - dosar de cadre la secţia Economică a C.C. al P.C.R. (dosare anexe 30/1950);
    •    WIDDER, Andrei - în 1948 membru al filialei judeţene Mureş a Colegiului Farmaciştilor (M.Of. (partea (I B) nr. 141 din 22 iunie 1948, pp. 5283-4);
    •    WILDERMAN, Isac – membru de partid, între 1950 şi 1957 lector de limbă rusă la I.P.B. (I.P.B. f.a. pp. 43, 53, 57, 62);
    •    WILLINGER, ? - în 1948 numit de către Ministerul Comerţului director al societăţii naţionalizate “Lomas” (B.I.R.E. 20 (5 iulie 1948): 7);
    •    (?) WINCLER, Gustav - cu dosar la Secţia Agrară a C.C. al P.C.R. (1/1955);
    •    WINKLER, Adalbert (4.IV.1930 – 28.VI.1992) – unul din cei care compuneau muzică de masă “în ritm de marş” în perioada comunistă (cf. P. Brâncuşi 2006: 167); unchiul politicianului U.D.M.R., Iuliu Winkler (fost ministru al Comunicaţiilor);
    •    WINKLER, Ernest (fiul lui Iosif) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    WITZMAN, Bruha (1914-2004) – soţia lui Marcu “Marian” Witzman;
    •    WOLF, Hildegard - decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    WOLFF, Alexandru – în 1946 redactor la ziarul clujean Erdély (Andreescu, Nastasă şi Varga 2003b: 259-60);
    •    ZACMAN, Ştefan (fiul lui Ernest) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii
    •    ZAGAN, Atanase (fiul lui Moise) - decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    ZAH, Samson (Zaharia) (n. 08.11.1903) – activist la referent la Comisia Controlului de Partid în anii ’50;
    •    ZAHARIA, Lucian (fiul lui Osias) - decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    ZAHARIA, Samoilă - cu fişă de cadre la secţia Economică a C.C. al P.C.R. (dosare anexe, u.a. 411/1952, nr. inv. 539);
    •    ZAHAROVICS, Carol (fiul lui Nndor) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    ZALMANOVICI, Bernard - în 1948 membru al filialei judeţene Baia a Colegiului Farmaciştilor (ordinul ministrului Sănătăţii în M.OF. (partea I B) nr. 141 din 22 iunie 1948, pp. 5283-4)
    •    ZALMANOVICI, Isidor (fiul lui Herman) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    ZALMANOVICI, S. Zalman - în anii ’60 în centrala Ministerului Energiei Electrice, decorat în 1966 cu Medalia Muncii;
    •    ZALUPCA, Octavian (fiul lui Rudolf) – militar, decorat în 1964 cu ordinul “23 August” cls. V-a; după 2000 ajuns locotenent-colonel şi redactor la revista Gândirea Militară Românească;
    •    ZĂICESCU, Leonard (n. ZILBERMAN) – supravieţuitor al pogromului din 1941 de la Iaşi şi al “trenului morţii”, după război redactor la ziarul procomunist Lupta Moldovei din Iaşi (Direcţia Judeţeană Iaşi a Arhivelor Naţionale, fond Camera de Comerţ şi Industrie 1860-1950, dosar nr.628/1948, ff. 34-35, nr. crt. 29835, 30 aprilie 1948); încă în viaţă în iunie 2011, la Iaşi;
    •    ZEILIG, I. - în 1945 în conducerea celulei din Cotu Negru a P.C.R. (jud. Tutova) (D.J. Vaslui A.N.R., fond Comitetul judeţean P.C.R.Tutova, dosare nr. 2,3 şi 4/1945);
    •    ZELENAK, Carol (fiul lui Isoif) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    ZELINKA, Ferencz (fiul lui Ignacz) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    ZIGMAN, Emil – decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    ZILBERMAN, ? – între comuniştii din România care în 29-30 august au întâmpinat în Bucureşti Armata Roşie; posibilă identitate cu Iancu Zilberman, ilegalist şi combatant în Spania şi Franţa;
    •    ZILBERMAN, Iosif (1887-1957) – militant comunist, incinerat la crematoriul “Cenuşa” (Bezviconi 1972: 289);
    •    ZILBERMAN, Ilie - în 1945 membru al comitetului municipal P.C.R. Bârlad (D.J. Vaslui A.N.R., fond Comitetul judeţean P.C.R.Tutova, dosare nr. 2,3 şi 4/1945);
    •    ZILBERMAN, Leonte - în 1948 redactor la ziarul procomunist Opinia din Iaşi (Direcţia Judeţeană Iaşi a Arhivelor Naţionale, fond Camera de Comerţ şi Industrie 1860-1950, dosar nr.628/1948, ff. 30-31);
    •    ZILBERMANN; Maria – între 1952 şi 1956 lector la catedra de limbă rusă a I.P.B. (I.P.B., f.a., pp. 53, 57 şi 58);
    •    ZILLMAN, Albert (fiul lui Bela) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii;
    •    ZIMAN, Iosif - în 1953 (în vârstă de 47 ani) redactor şi şeful secţiei Viaţa de Partid la cotidianul local din Cluj Igazság (Andreescu, Nastasă şi Varga 2003b: 741-4)
    •    ZIMBRAN, Petre (fiul lui Iacob) - decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    ZIMBREA, M. Lupu - decorat în 1964 cu ordinul “23 August” cls. V-a;
    •    ZINGHER, Bercu – vicepreşedinte al C.D.E. Vaslui în 1947 (Zahariuc 2010 IV);
    •    ZINGHER, Margarit (fiica lui Sterian şi Margarit) - decorată în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a şi cu Medalia Muncii;
    •    ZIPPEL, Ilie - cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.C. al P.C.R. (59/1954);
    •    ZISU, M. Ancel (n. 17.IX.1899), muncitor necalificat, membru P.C.R. din 1945, propus pentru decorare în 1961 într-un raport al Cancelariei P.M.R. (Opriş 2005);
    •    ZOLD, Alexandru (fiul lui Samuilă) - decorat în 1964 cu Medalia Muncii,
    •    ZOLLER, Iuliu - cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.C. al P.C.R. (dosarele 28/1959 vol. I, 52/1954, 50/1962);
    •    ZONENREICH, Sandu - în 1948 redactor la ziarul procomunist Opinia din Iaşi (Direcţia Judeţeană Iaşi a Arhivelor Naţionale, fond Camera de Comerţ şi Industrie 1860-1950, dosar nr.628/1948, ff. 30-31);
    •    ZONIŞ, Rozalia – în anii ’50 (până în 1956) asistent la catedra de limbă rusă în cadrul I.P.B. (I.P.B. f.a., pp. 45, 53, 56, 58);
    •    ZSARKO, Edmund – decorat în 1979 cu ordinul “Steaua R.S.R.” cls. IV-a (Decret nr. 38 din 27.I.1979);
    •    ZSOK, Ludovic - cu dosar de cadre la secţia Economică a CC al PCR(77/1952);
    •    ZSORI, Iosif (fiul lui Francisc) - cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.C. al P.C.R. (111/1955); decorat în 1964 cu ordinul “23 August” cls. V-a;
    •    ZUGRAV, Silvia (fiica lui Iosif) - decorată în 1964 cu Ordinul Muncii cls. III-a;
    •    ZWECKER, I. Iulius - decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin Decretul Consiliului de Stat al R.P.R. nr. 802 din 21 dec. 1964;
    •    ZUPPERMAN, Hary – în 1945 membru al secţiei litere-filosofie a A.R.L.U.S. Bârlad (Ion N. Oprea 2007: 30);


Evident, la momentul august 1944, comunismul nu ar fi putut fi instaurat ex nihilo într-o formă pur exogenă şi doar cu alogeni de import sovietic. Completând lotul “moscoviţilor”, în ţară, de-a lungul anilor ’30 şi chiar în timpul războiului, câteva mii de evrei au activat în România, în spatele frontului, pregătind prin diverse operaţiuni de sabotaj şi subminare preluarea puterii după 1944. Elocvent pentru descrierea acestei “coloane a cincea”, demersul de faţă poate fi continuat cu o listă a comuniştilor de “categoria A” [cei mai periculoşi, n.-n.] redactată de Siguranţa Statului în 1941, inventariată arivistic în fondul Direcţia Generală a Poliţiei, dosarul 80/1941 şi preluată în Mâţă (2007).
Lista, care a stat în bună măsură la baza lichidării din 1943 a organizaţiei P.C.d.R. Bucureşti (soldată cu 143 arestări), cuprinde un număr de 759 persoane distincte din Bucureşti, fiind structurată etnic după cum urmează: evrei – cca. 64%, români – cca. 26%, restul maghiari, ruşi, ruteni şi ucrainieni, bulgari, polonezi, armeni şi un grec. În raport cu demersul de faţă, tabelul întocmit de agenţii Siguranţei cuprinde:
    •    demnitari comunişti evrei cu funcţii importante după 1944, care au fost deja menţionaţi mai sus (în listă nu sunt incluşi evreii comunişti aflaţi în URSS în timpul războiului, v. setul următor de nume): Ştefan Voicu (Aurel Rotemberg, nr.crt. 91), Teohari Georgescu (110 şi 723),  Nicolae (Miklos) Goldberger, Sandu Lieblich, Ida Felix (164, 379 şi 634), Stela Moghioroş (Estera Radasoveţkaia, 30), Ofelia Manole (Zeitman) (25 şi 734), Luca Laszlo (Vasile Luca), Matei Socor (202), Andrei Iacobovici (671), Ipolit Derevici (466), Alexandru Moghioroş (476), Moscu Cohn (viitorul Gheorghe Stoica, 69), Iacob Farladanschi (9); Vilma (Drăgan) Cajesco (484), Lascăr Şaraga,  Anghel Schor (560), Iosif (733) şi Liuba (580) Chişinevschi, Gherghina Ardeleanu (Adler, 641), Sabina Adlersberg (alias Irina Ciobanu, 601), Erna Rosman (alias Eugenia Roman, 655), Iacob T(h)aler (632), David Rotman (606), Al. Buican (figurând parţial corect pe lista Siguranţei sub numele Aron Lazăr Arneldi, 43), Grigore Naum (Naum Rotstein, 353), Sandu Lieblich (228), Beniamin Vilner (148), Simion Fischel (155); Pavel Câmpeanu (la intrarea “Katz Beniamin); Andrei Gluvacov (223), Tatiana Leapis-Bulan (583), Tudor (Saul) Avădanei (Şapira) (686); ziaristul Ilie Eschenazy (3); tipograful Isac Cogan , viitorul director al întreprinderii poigrafice Bucureştii Noi (173); Zucherman Bernard, alis Barbu zaharescu, viitorul ambasador al statului comunist (47); Doici Emeric (în fapt Deutsch Emeric, poziţia 229); Nesia Rabinovici, viitoarea Nesia Lupu (557); Andrei Löb, viitorul membru C.C. (1945-1948) Andrei Pătraşcu (228); Rozalia Kahane, viitoare Cheresteşiu (194); Zoe Dlugaci (menţionată cu prenumele “Eva”), viitoare activistă U.F.A.R./U.F.D.R. (302); Ernestina Or(e)nstein (“Ornestein”, poziţia 463), viitoare activistă a partidului;
    •    alte figuri politice importante după 1944, ne-evrei: ex. Gheorghe Gheorghiu (-Dej) (nr. crt. 62), Nicolae Ceauşescu (111), Olga Pintilie, Alexandru Drăghici (479), Boris Ştefanov, Scarlat Calimachi (139), Elena (696) şi Lucreţiu Pătrăşcanu (695), Grig(ore) Preoteasa (465), Alexandru Iliescu (tatăl probabil al lui Ion Iliescu) (297), Nicolae Guină, Chivu Stoica (54), Vasile Vâlcu (476), Olga Pintilie (407);
    •    alte persoane (739) între care (nume, prenume, data şi locul naşterii, ocupaţia, domiciliul curent din Bucureşti), următorii evrei:


    •    ABRAHAM, Bernard (n. 1899, Alba) – funcţionar (Cuza Vodă nr. 46) [în 1929 fusese numit membru al directoratului C.C. al P.C.d.R.] – ulterior cu menţiuni multiple în dosarul de anchetă al lui Vasile Luca [uneori ortografiat cu prenumele Bernad]; decorat prin decretul nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. a III-a;
    •    AKERMAN, Froim (orig. din Moldova, comerciant de “coloniale”)
    •    ARADI, Victor (n. 1883) - croitor (Pâncota Arad) [n.n. fost angajat al MAE ungar în mandatul Bela Kuhn, spion sovietic, executat în 1940 în URSS în cadrul unei campanii de epurare (chiar dacă figurează încă în 1941 pe lista Siguranţei)]
    •    ARNOLD, Gustav (n. 1876, Germania) - comerciant (Carol nr. 60)
    •    ARON, Leon (n. 1906, Bârlad) – dentist (Vulturi 47)
    •    ARONOVICI, Iacob Beer (n. 1908, Cahul) – ţesător (Negru Vodă nr. 32) [probabil aceeaşi persoană cu cea menţionată între voluntarii români de origine evreiască voluntari în Spania de către D. Diamant (1979) şi M. Sugarman (f.a.: 108)];
    •    ARONOVICI, Iosif (n. 1920, Iaşi) – ţesător;
    •    AVERBUSCH, Roza (n. 1912, Chişinău) – croitoreasă [n.n. probabil AVERBUCH];
    •    AVRAMESCU, David (Calomfirescu nr. 9) – fost deţinut la Văcăreşti, respectiv la Miercurea Ciuc (1940-?) împreună cu alţi evrei comunişti condamnaţi
    •    AZRIL, Herman (n. 1918, Putna) - contabil

    •    BACALU, Dan (n. 1920, Bucureşti) – pictor (Wilson nr. 9)
    •    BADINTE, Metsch (n. 1912, Chişinău) – strungar (Log. Tăutu nr. 31)
    •    BADIŞ, Francisc (n. 1913, Bihor) – tâmplar
    •    BALANSCHI, Stanislav (N. Filipescu nr. 22)
    •    BALOGH, Francisc (n. Cluj) (Antim nr. 19)
    •    BALOSZ, Antal (n. 1912, Odorhei) – pantofar (Th. Speranţă nr. 98)
    •    BANCIC, Golda, zisă Olga  (n. 1912, Chişinău – 1944, Stuttgart) – ţesătoare (Măgurele nr. 27) [participantă la Rezistenţa Franceză, în 1944 capturată şi executată de nazişti];
    •    BANDERSCHI, Iosif (n. 1915, Bălţi) – ţesător (D. Florica nr. 2) [probabil Benderschi]
    •    BARIMBOI [m?], Valco (n. Bălţi) - ţesător (At. Ionescu nr. 32)
    •    BARIMBOI [m?], Moise (n. Bălţi) - ţesător (At. Ionescu nr. 32)
    •    BARLAM - funcţionar
    •    BARSCHIU, I.Aron (n. 1910, Ismail) – funcţionar (Intr. Zalomit nr. 10)
    •    BĂETU, Sami (n. Samuel JUNG) (n. 1905), originar din Bălţi
    •    BECHBUCH, Moise (n. Fălciu) – farmacist
    •    BEIDA, Herş (n. 1910, Soroca) – dentist (Traian nr. 4)
    •    BERCH, Iancher - ziarist
    •    BERCOVICI, Honţa (n. 1921, Bacău) - croitoreasă (Griviţei nr. 83)
    •    BERCOVICI, Izidor (n. 1911, Bucureşti) -  funcţionar (Foişor nr. 13) [n.n. decorat în 1964 cu Ordinul Pentru servicii deosebite aduse in apararea orinduirii sociale si de stat clasa a III-a]
    •    BERCU, MARCU (n. 1910, Putna), coafor (Cuza Vodă nr. 44)
    •    BEREŞ, Suzana (n. 1897, Târnava Mică) – casnică (Bld. Mărăşeşti nr. 24)
    •    BERLANSCHI, Iosef - ţesător (Ştefăneşti, Lăpuşna, Parîng nr. 6)
    •    BERNARD, Andrei (n. 1908, Târnava Mică) – tâmplar (str. N. Filipescu)
    •    BERNŞTEIN, Burăh (n. 1906) - croitor
    •    BERNŞTEIN, David (n. 1904, Brăila) – comerciant (Făinari nr. 72) [n.n. fiica sa, Roza David, a solicitat şi reobţinut cetăţenia română în 2009, v. ordinul MJ nr. 1236/2009]
    •    BERNŞTEIN, Marcel (Popa Petre nr. 42)
    •    BERNŞTEIN, Simion (n. 1910, Bacău) – ţesător (Adrian nr. 32
    •    BIRIMBERG, Frida (n. 1913, Storojineţ) – croitoreasă (Vitejescu nr. 5)
    •    BIRMAN - avocat
    •    BIRNSTEIN, Alex (Rondă nr. 4)
    •    BIRO, Deneş (1915, Odorhei) – cofetar (Rahovei nr. 32)
    •    BITAI, Ştefan (n. 1901, Braşov) – dulgher (Iancovescu nr. 112)
    •    BLITZSTEIN, Alex (n. 1912, Odessa) - student (Moşilor nr. 122)
    •    BOIANGIU, Schmer (n. Dorohoi) - croitor (Anton Pan nr. 23)
    •    BONGZOS, Ştefan (n. 1912, Bihor) - zidar (Silvestru nr. 6)
    •    BRAUN, Nicolae (n. 1914, Satu Mare) – croitor (Griviţei nr. 118)
    •    BRAUNŞTEIN, David (n. 1906, Bihor) – croitor (Apolodor nr. 9)
    •    BRAUNŞTEIN, Sulim (n. 1905, Rădăuţi) – funcţionar (Labirint nr. 117)
    •    BROITMAN, Gherş (n. 1914, Orhei) – croitor (Popa Farcaş nr. 4)
    •    BRUCĂR, Iancu (Bacău)
    •    BUCH BINDER – (n. 1915, Zastova) – tricoteuză (Ionescu Gion nr. 2)
    •    BUDIŞ, Huşer (n. 1905, Lăpuşna) – cizmar (M. Voevod nr. 70)
    •    BUGINSCHI, Francisco (n. 1905 în Galiţia, Polonia) – pictor (Z. Săvulescu nr. 28);
    •    BUMBEŞI, Avram (n. 1910, Bălţi) - lucrător (Zamfir Anghel nr. 5);
    •    BURA, Ignat (n. 1914, Someş) - picol (Bateriilor nr. 21)
    •    BURAH, Ileana (n. 1907, Iaşi) - croitoreasă (Mărăşeşti nr. 79)
    •    BURŞ, Cahane (n. 1903, Bârlad) – funcţionar (P. Cercel nr. 3)
    •    BUTENCO, Ana (n. 1914, Reni) – servitoare (Parcul Rahova str. B.27)

    •    CALINCA, Iacob (n. 1903, Orhei) (Cireşoaei nr. 8) [în mod posibil identic cu Iacob Calica, viitorul Victor Nicolau (v. supra)]
    •    CAMENIŢEHI, Saşa (n. 1913, Soroca) – studentă (M. Vodă nr. 20) [n.n probabil Cameniţchi]
    •    CANE, Jana Maria (Popa Petre nr. 42)
    •    CAPELES, Marcus (funcţionar, Hotel Majestic)
    •    CARAŞ, Asriel (n. 1913, Iaşi) – funcţionar (Cornu Caprei nr. 61), [nume complet Asriel Iosub-Caraş, d. 1997, fiul lui Iosef şi Malka, n. Iosub, fratele lui Avram Iosub-Caraş, n.n.]
    •    CARIU, I. Margareta (n. 1913, Bucureşti) (Minotaur nr. 7)
    •    CERNOV, Simion (n. 1908, Ismail) – zidar (Bl. Domniţa nr. 18)
    •    CIOCLA, Marta (n. 1907, Orhei) - cond. tech. (Olimpului nr. 38)
    •    CIPS, Leon (Cavafii Vechi nr. 11) [în fapt Leiba Leonid GIPS, fost ilegalist, internat în 1940 în lagărul de muncă de la Miercurea Ciuc, decorat prin Decretul nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a III-a];
    •    CLAPAUCH, Avram - cizmar
    •    CLAPCA, Arpad  (n. 1893, Timişoara) – croitor (Blănari nr. 9)
    •    CLIM, Iosif  - zidar (Hagi Ghiţă nr. 27)
    •    COBZEV, Alexei (n. 1909, Ismail) – srungar (Polonă nr. 75)
    •    COGAN, Abram (n. 1905, Chişinău) – cizmar; fratele lui Isac Cogan [v. supra]
    •    COHN, Eugen (Popa Petre nr. 42)
    •    COHN, Mişca (n. 1912, Botoşani) - croitoreasă (Rondă nr. 41)
    •    COHN, Rubens (n. 1914, Bucureşti) - funcţionar (Plantelor nr. 4)
    •    CORNHANSER, Adalbert (n. 1898, Cluj) – medic [n.n. Adalbert Kornhauser, arestat şi executat în noiembrie 1941 împreună cu ceilalţi atentatori din „grupul Panet”]
    •    COTTIG, Ghenea (n. 1907, Chişinău) - muncitoare (Log. Tăutu nr. 33)
    •    COVACI, Domenico (n. 1911, Odorhei) – croitor (Lemencea nr. 28)
    •    COVACI, Rozalia (Belvedere nr. 25)
    •    CRÂMSCHI, Adelia (n. 1912, Bălţi) – funcţionară (Principatele Unite nr. 2)
    •    CRÂNG, Samuel (n. 1909, Turda) – comerciant (Rahovei nr. 20)
    •    CREINDLER, Janeta (n. 1912, Bucovina) (Gh. Chiţu nr. 1) [n.n. Janeta Kreindler]
    •    CRICUNEŢ, Seiva (n. 1908, Chişinău) – croitoreasă (Minotaur nr. 48)
    •    CRISCOSCHI (Popa Tatu nr. 14)
    •    CRISNER, Bartolomeu (n. 1914, Bihor) – blănar (Cameliei nr. 4)
    •    CSAZAR, Ştefan (n. 1899, Bihor) – mecanic (Liniştei nr. 6)
    •    CSAZAR, Ana (n. 1907, Sălaj) – casnică (Liniştei nr. 6)
    •    CŞTEIN, B
    •    CUPCIC, Gherş Leib (n. 1907, Imail) - avocat (Bl. Mărăşeşti nr. 42)
    •    CZEILER, Martin (n. 1911, Bihor) – (Frunzei nr. 31)

    •    DAICI, Gherş (n. 1911, Orhei) – textilist (Compănici nr. 6) [DEUTSCH, n.n.]
    •    DALEOR, Malca (n. 1909, Soroca) – dentistă (Meşter Manole nr. 19)
    •    DAVID, Francisc (n. 1903, Derna Sus) – strungar (I.G. Duca, Băneasa)
    •    DAVIDOVICI, Nusem (n. 1918, Bacău) – student (Ap. Radu nr. 19)
    •    DAVIDSOHN, Jeni – croitoreasă (Plut. Tudor Ion nr. 7)
    •    DEMETER, Francisc (n. 1909, Trei Scaune) - croitor (Sf. Gheorghe Nou nr. 4)
    •    DEMETER, Ludovic
    •    DERANDINER, Seiva (n. 1917, Hotin) – croitoreasă (Aurora 52) [nn. Şeiva DERENBANDINER]
    •    DERJI, Moise zis Mişu (n. 1908) - tipograf (Popa Farcaş nr. 44);
    •    DJIGOLA, Leonte (n. 1906, Soroca) - lucrător
    •    DRĂGHICI, Domocoş (n. 1898, Târnava Mică) - fierar (Ştirbei Vodă nr. 82)
    •    DRESDENER, Heinerich (Griviţei nr. 150)
    •    DRICHETER, Estera (n. 1904, Tighina) - Broscăriei nr. 2

    •    EDELŞTEIN, Levy (1919, Bîrlad) (Aleea Lessel nr. 11)
    •    EDON, Lazăr (n. 1901, Tg Mureş) [n.n. Lazăr Ödön – omul de legătură dintre redacţia ziarului local din Tg Mureş A Vilag şi  Elek Koblos, scretarul general PCdR]
    •    EISEMBERG, Simion (n. 1908, Chişinău) – tipograf (B.27 Parcul Rahova)
    •    EISIG, Sigle
    •    ELBERT, Rozalia (n. 1902, Lăpuşna) – casnică (Parfumului nr. 7)
    •    ENCEL, Martin (n. 1895, Irisu, Bihor) - tinichigiu (Olteniţa nr. 72)
    •    ENCEL, Mauriciu (n. 1898), mecanic din Ziliş, jud. Bihor [n.n. delegat la Congresul al V-lea PCdR de la Gorikovo]
    •    ENGEL, Geza (n. 1904, Bihor) – şofer (V. Lascar nr. 47)
    •    EPŞTEIN, Hari (C.F. Robescu nr. 25)
    •    ERDEI, V. Iosif (n. 1912, Bihor) – strungar (Brătianu nr. 24)
    •    ERLISCH, Gavrilă (n. 1913, Timişoara) – lăcătuş (Văcăreşti nr. 136)
    •    ERSEC, Ghiula – Cluj (Nicolae Tei nr. 24)
    •    ETLIŞ, Frima (n. 1904, Tighina) – farmacistă (Aleea Cornelia nr. 26)

    •    FELER, Solman (n. 1915), avocat
    •    FELERMAN, Dumitrian - avocat
    •    FENSTER, Apolo (n. 1893, Roman) – comerciant (Bd. Bibescu Vodă nr. 3)
    •    FESTO, Petre (n. 1918, Caraş) – funcţionar (Burebista nr. 6)
    •    FESTO, Wilhem (n. 1913, Severin) – croitor (Sf. Apostoli nr. 69)
    •    FINCHEL, Feiga (n. 1916, Ismail) – lucrătoare (Oiţelor nr. 12)
    •    FINCHELŞTEIN, Faibiş (1906 Roman) - Remus nr. 14
    •    FINKELŞTEIN, Ana
    •    FINKELŞTEIN, Moise (n. 1894, Bacău) - voiajor (Uranus nr. 93)
    •    FISCHER, Roza (n. 1916, Rădăuţi) – funcţionară (Vaselor nr. 42)
    •    FISCHMAN, Estera (n. 1913, Orhei) - lucrătoare (Episcop Radu nr. 26)
    •    FLEAŞ, Ioan Sfigel (Blănari nr. 9)
    •    FODOR, Ştefan (n. 1906, Câmpulung Muscel) - tîmplar (Colentina nr. 193)
    •    FOERNSTEIN, Sabin (n. 1903, Mărculeşti) - student (Sf. Ion Nou nr. 35)
    •    FONARGI, Samoil (str. Izvor nr. 63)
    •    FREIDER, Eugen (n. 1913, Cluj) – tâmplar (Doamnei nr. 3)
    •    FREND, Demostene (n. 1913 Cernăuţi) - student (Moşilor nr. 78)
    •    FRENŢER, Gheorghe (n. 1904, Făurei, Brăila) – cizmar (Bl. Carol nr. 64)
    •    FRIED, Dora (n. 1912 Miercurea Ciuc) – croitoreasă (Delea Veche nr. 5)
    •    FRIED, Elanca (n. 1915, Miercurea Ciuc) – dentistă (Delea Veche nr. 5)
    •    FRIED, Emanoil (n. 1914, Mureş) – funcţionar (Nicopol nr. 17)
    •    FUCHS, Bereş (n. 1918, Botoşani);
    •    FUŞ, Sandlea (n. 910, Tighina) - croitoreasă (Vitan nr. 77)
    •    FÜRER, Abraham (n. 1907, Suceava) - dentist (Lînărici nr. 96)

    •    GAMBURT, Raşela (n. 1919, Tighina) – profesoară (Victoriei nr. 2)
    •    GELSTEIN
    •    GHERMA, Canel Ilie (n. 1905, Botoşani) pictor (Raion 53)
    •    GHERŞIN, Aizic (n. 1916, Iaşi) – funcţionară (Elena Doamna nr. 47 – P. Carp nr. 12)
    •    GHITMAN, Segall (n. 1916, Hotin) – ţesător (Log. Tăutu nr. 19)
    •    GHITHARŢ, Manea (n. 1906, Chişinău) -  ţesătoare (G-l Moşoiu nr. 94, Bucureşti Noi)
    •    GIJORFAS, Victor (n. 1908, Ungaria) – gravor (Artei nr. 14)
    •    GIOSANU, Pisa (n. 1907, Rusia) – scriitoare (Regele Ferdinand nr. 83)
    •    GOLDBERGER, I. Adalbert (n. 1910, Zalău) – croitor (Pietrele Doamnei nr. 24, Bucureşti) – foarte probabil fratele înaltului demnitar comunist Nicolae/Miklos Goldberger; decorat prin Decretul nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R.S.R.” cls. a III-a;
    •    GOLDEMBERG, Izi (n. 1925, Bucureşti) – frizer (Griviţei nr. 318)
    •    GOLDMAN, Bela (n. 1903, Bălţi) – farmacistă (Dristorului nr. 96)
    •    GOLDNĂR, Carol Ştefan (Popa Petre nr. 42)
    •    GOLDNER Moise (n. 1916, Cet. Albă), tâmplar (Agricultori)
    •    GOLDŞTEIN, Iosif (n. 1906, Bălţi) – (Bradului nr. 27)
    •    GOLDŞTEIN, Iţic (n. 1910, Bârlad) – funcţionar (Dudeşti nr. 96)
    •    GOLDŞTEIN, Iţic Ştrul (n. 1904, Iaşi) - contabil (Aurora nr. 50)
    •    GOLDŞTEIN, Mali (n. 1908, Lăpuşna) – croitoreasă (Bradului nr. 27)
    •    GOLDŞTEIN, Mauriciu (Popa Petre nr. 42)
    •    GOLDŞTEIN, Senta (Popa Petre nr. 42)
    •    GOLDŞTEIN, Şeiva (n. 1902, Orhei) - casnică –
    •    GOLFSLAGER, Felix (n. 1912, Câmpulung Moldovenesc) – funcţionar
    •    GROPER, Lina (n. 1913, Tg Neamţ) – servitoare (Moşilor nr. 95)
    •    GROSS, Iosif (n. 1911 Cluj) -  tipograf (Foişor nr. 93)
    •    GROSS, Leon  (n. 1872, Roman) – desenator (Vitan nr. 81)
    •    GROSZ, Gheorghe (n. 1913, Hunedoara) – student (Poliţiei nr. 5)
    •    GROSZ, Wilhelm (n. 1915, Sibiu) – student (Poliţiei nr. 5)
    •    GRUMAN, Nusem (n. 1903, Chişinău) – lăcătuş (Poet Cerna nr. 27)GRUMBEIN
    •    GRUMBERG, David (n. 1915, C. Vodă) – student (Văcăreşti nr. 96)
    •    GRUMBERG, Estera (n. 1914, Chişinău) – casnică (aleea Cornelia nr. 8
    •    GRUMBERG, Hava (n. 1893, Tighina) – profesoară (Dianei nr. 2)
    •    GRUMBERG, Iosif (n. Bacău) – avocat
    •    GRUMBERG, Leizer (n. 1911, Chişinău);
    •    GRÜNBERG, Ida (n. 1911, Chişinău) – studentă (Aleea Cornelia nr. 29)
    •    GUFS, Leon (n. 1896, Polonia) – blănar (Moşilor 284)
    •    GUTMAN, Paul (n. 1902, Bihor) – administrator (Scheiu de Jos nr. 21)
    •    GUVENIVICI, Roza (n. 1924, Soroca) – casnică (Dudeşti nr. 245)

    •    HADI, Ladislau (n. 1911, Cluj) – tipograf
    •    HAIMOVICI, Naftuli (n. 1913, Botoşani) - avocat (Măcelari nr. 25)
    •    HAITEL, Jan
    •    HALER, Solo Gold
    •    HALTENVAGNER, Lazăr
    •    HASCAL, Frenkel (n. 1902, Maramureş) – funcţionar (B. 7 Parc. Negroponte)
    •    HATMAN, Isac (n. 1901, Chişinău) – inginer (Popa Nan nr. 108)
    •    HEER, Sofia (n. 1912, Dorohoi)
    •    HERBAC, Ianoş (n. 1911, Sălaj) – cizmar
    •    HERMAN, Max (n. 1897, Galaţi) – funcţionar (Profetului nr. 8)
    •    HERŞ, Iancu (n. Iaşi)
    •    HERŞCOVICI, Haim (n. 1907, Bacău) – voijor (Mămulari nr. 22)
    •    HERŞCOVICI, Solomon (n. 1920, Storojineţ) – fermier (Dudeşti nr. 33)
    •    HERTZ, Andrei (n. 1914, Someş) - chelner (Justiţei nr. 31)
    •    HERTZ, Arnold (str. Bateriilor)
    •    HERZ, Estera (n. 1905, Chişinău) - casnică (Cazărmei nr. 63)
    •    HETRIC, Eduard (n. 1892, Timiş) – tapiţer (Crăsnaru nr. 36)
    •    HLIAŢCHI, Frieda (n. 1909, Chişinău) (Dudeşti nr. 39)
    •    HOLZINGER, Frantz (n. 1914, Timiş) – cizmar (Griviţei nr. 232)
    •    HORNIC, A.
    •    HOROVITZ, Mali (n. 1914, Storojineţ), textilistă (Carol nr. 13)

    •    IACOB, Solomon (n. 1911, Iaşi) - ţesător (Olteni nr. 41)
    •    IANCHELEVICI, Haim (n. 1914, Chilia) – comerciant (Nouă Horia nr. 20)
    •    IANCU, Iancu – medic [n.n. posibil Ionel Iancu, de formaţie dentist, viitor profesor de socialism ştiinţific la Universitatea Bucureşti în anii ’70-‘80]
    •    IANCU, Menahem, zis Iancovici (n. 1921, Vaslui) (Văcăreşti nr. 117)
    •    IANCU, M. Aron (Pr. Trinităţii (i) 10)
    •    ILCIUC, Tilda
    •    ILIESCU, Iancu
    •    ISĂCESCU, Petre, zis Ionescu (n. 1900, Covurlui) (A. Vîrtojanu nr. 7) [n.n. cumnatul lui Gheorghiu-Dej]
    •    IUTCOVICI, Merhaim (n. 1906, Orhei) – vopsitor

    •    KAFERSCHMIDT, Iacob (n. 1907, Storojineţ) - chelner (Cezar Bolliac nr. 17)
    •    KAHANE, Bernard
    •    KAHANE, Mareş (n. 1901, Iaşi) - medic (Alba Iulia nr. 30)
    •    KALNER, Elias (n. 1914, Rădăuţi)  - ţesătoare (Popa Nan nr. 168)
    •    KATZ – student
    •    KATZ, Adolf (n. Botoşani), avocat
    •    KATZ, Boba (n. 1911, Soroca) – ţesătoare (Micşunele nr. 24)
    •    KATZ, Carol (n. 1912, Lugoj) – funcţionar (Crăsnaru nr. 15)
    •    KATZ, Marcus (n. Storojineţ) (Văcăreşti nr. 18)
    •    KATZ, Richard (n. Storojineţ) – funcţionar (Norilor (sau Moşilor) nr. 88)
    •    KATZ, Sidi (n. 1914, S. Mare) Văcăreşti 136
    •    KAUFMAN, Emanoil (n. 1892, Sălaj), lăcătuş (Ion Ţăranu nr. 18) – fusese condamnat în procesul de la Craiova, în 1936
    •    KAUFMAN, Israel (n. 1907, Brăila) – voiajor (Agricultori, 126)
    •    KAUFMAN, Surica (n. 1912, Dolj) – casnică (Văcăreşti, 126)
    •    KERESZTES, Iulia (Zoe Grand nr. 29)
    •    KERESZTES, Bela (Zoe Grand nr. 29)
    •    KESLER, Iulius (n. 1904, Galaţi) - zugrav (Rahovei nr. 96)
    •    KIGEL, Elie (n. 1912, Chişinău) - tipograf (Splaiul Unirii nr. 42)
    •    KLEIN, Iancu (n. 1901, Bârlad) – avocat (P. Bordea nr. 16)
    •    KLEIN, Mihail (n. Arad) – desenator;
    •    KLEIN, Ştrul (n. 1902, Covurlui) – comerciant (Foişor nr. 104)
    •    KOFMAN, Feiga (n. 1906, Tighina) (Rondă nr. 38)
    •    KOMINGER, Israel (n. 1904, Bucureşti) – funcţionar (Cărămidari nr. 19)
    •    KRAMER, Mişu (n. 1912, Iaşi) (Foişor nr. 93)

    •    LANDAU, Moses Leib (n. 1916, Botoşani) – medic (Olteniţa nr. 34)
    •    LAPSCHER, Moise (n. 1915, Bălţi) – frizer (N. Traian nr. 72)
    •    LAŞAC, Iacob (n. 1913, Orhei) – funcţionar (Călăraşi nr. 187)
    •    LAZAROVICI, Iancu (n. 1906, Bucureşti) – croitor (Măcelari nr. 19)
    •    LECOVIC, Francisc (n.1905, Ungaria) – croitor
    •    LEIBOVICI, Aisie (n. 1907, Iaşi) - cismar, C. Vodţ nr. 162
    •    LEIBOVICI, Ezra (n. Iaşi)
    •    LEIBOVICI, Hava (n. 1904, Tighina) – croitoreasă (Moşilor nr. 21)
    •    LEIBOVICI, Ştrul (n. 1918, Chişinău) - ţesător (Aurora nr. 36)
    •    LEIVAN, Marcus - funcţionar, Câmpulung, Bucovina (Iulius Bansch nr. 6)
    •    LEOBIS, Tatiana (n. 1912, Ucraina) - cizmar (V. Lascăr nr. 192) [posibilă identitate cu Tatiana Leabis/Leapis, viitoarea Tatiana Bulan, v. supra]
    •    LEOVI (LÖWY?, n.n.), Vilhelm (str. Ioan Nou nr. 19)
    •    LERNER, Ita Tuva (n. 1906, Hotin) – avocată (Victoriei nr. 2) [în 1940 internată în lagărul de muncă obligatorie de la Miercurea Ciuc, v. A.N.I.C., fond D.G.P., dosar 104/1940, ff. 10/11]
    •    LERNER, Mina (n. Hotin) - medic (Legislator nr. 5a)
    •    LEVI, Moise (n. 1915, Bălţi) – tipograf (Bld. Colţei nr. 133)
    •    LEVNER, Brana (n. 1895, Hotin) - soră caritate (C. Bălcescu nr. 22)
    •    LIPLIŞ, Haim (n. 1909, Soroca) – croitor (Răspântiilor nr. 22)
    •    LORENZ, Alexandru (n. 1910, Bucureşti) - electrician (Bd. Ghica Tei nr. 9)
    •    LÖVINGER, David (n. 1913, Ciuc) - textilist
    •    LÖBEL, Sali (n. 1912, Cernăuţi) – croitoreasă (V. Branişte nr. 1)
    •    LUPESCU, Valentin  (n. 1906, Germania) – funcţionar (Parfumului nr. 39)
    •    LUSTGORDEI (Lustgarten?, n.n.),

    •    MADOVICI - învăţător
    •    MADRIC, Blanca Her (n. 1880, Rădăuţi) – casnică (G. Assan nr. 3)
    •    MADRIC, Titus (n. 1908, Cernăuţi) – cizmar
    •    MADRIC, Victor (n. 1904, Brăila) - cizmar
    •    MAHLER, Cherş
    •    MAIER, Marcu (n. 1914, Bacău) – ţesător (Gl. Leca nr. 145)
    •    MALY, Izidor (n. 1910, Cet. Albă) (Fd. Căţelu)
    •    MARCOVICI, Mihai (l) (n. 1902, Cluj) – lăcătuş (Sirenelor nr. 80)
    •    MARCOVICI, Şmil (n. 1893, Iaşi) – tîmplar;
    •    MARCU, Aron (n. 1914, Bucureşti) – funcţionar (Bl. Maria nr. 35)
    •    MARCUS KAUFMAN, Rebeca (n. 1915, Galaţi) – casnică (Romană nr. 71)
    •    MASIS, Moise (n. 1907, Bălţi) - inginer (Moşilor nr. 126)
    •    MAYER, Etty (Popa Petre nr. 42)
    •    MAYER, H. Clara (n. 1895, Polonia)
    •    MENDELOVICI, Artur (n. 1914, Bucureşti) – funcţionar (Str. Ştefan nr. 6)
    •    MENDELSOHN, Solomon (n. 1917, Tîrgovişte) (Col. Papazoglu nr. 33)
    •    MESINGER, Iosif (n. 1914, Bucureşti) – funcţionar (Sutaşului nr. 18)
    •    MIHAI, Imre (n. 1914, Sălaj) – boiangiu (Duzilor nr. 35)
    •    MIHAILOVICI, Bela
    •    MIHAILOVICI, Buium (n. 1902, Galaţi) (Văcăreşti nr. 402)
    •    MIHAILOVICI, Ştrul - student
    •    MILEVICI, Boris
    •    MILSTEIN, Ghemiş (n. 1913) – funcţionar (Sf. Nic. Tei nr. 22)
    •    MINIUC, Haşca (1910 Lăpuşna Romană) – student;
    •    MOSCHEVICI, Mihail (n. 1885, Chişinău), tipograf
    •    MOSCOVICI, Israel (n. 1911, Vslui) – student (Al Vlahuţă nr. 13)
    •    MOSCOVICI, Leon (n. 1922, Bacău) – funcţionar (Foişor nr. 33)
    •    MOSCOVICI, Paul – avocat (str. Sf. Apostoli)
    •    MRAZ, P. Mihail (n. 1912, Oradea) – încadrator (Virginia nr. 43)
    •    MÜLLER, Eugen (n. 1896, Bihor) – croitor (A. Pan nr. 2)
    •    MÜLLER, Margareta (n. 1896, Ungaria) – richtuitoare (A. Pan nr. 2)

    •    NADLER, Moise (n. 1915, Vaslui) – funcţionar
    •    NAGEL, Armin (n. 1920, Braşov) – dentist (M. Vodă, 71)
    •    NAGY, Ştefan (n. 1906, Bihor) – strungar (C. Bunea 18)
    •    NAZAREVICI, Victor - inginer.
    •    NECHLER, Fischer (n. 1913, V. Dorni) – mecanic (M. Vodă nr. 51)
    •    NEMETI, Eugen (n. 1902, Oradea) – funcţionar (Sfinţilor nr. 9)
    •    NEUMAN, Emanoil (Popa Petre nr. 42)
    •    NEUMAN, Francisc (n. 1910, Tg. Mureş) – vopsitor (Romulus nr. 22 / Griviţei nr. 88)

    •    ORBAN, Alexandru (n. 1910, Tinca, Bihor) – zidar (Ispravnicului nr. 8) [soţul viitoarei activiste de partid Tamarei Orban, v. supra, n.n.];
    •    OZ, Ştefan (n. 1911, Ungaria) – tâmplar (Iancului nr. 185)

    •    PALADIUC, E. Utca (n. 1917, Soroca) - croitoreasă (Foişor nr. 39)
    •    PALATNIC, Golda (n. 1919, Soroca) - croitoreasă (Foişor nr. 39)
    •    PAMPU, Margareta (n. 1906, Bucureşti) – casnică (Precupeţii Vechi nr. 73)
    •    PĂTRAŞCU, Malca (n. 1906, Ismail) – casnică (str. Drumul la Tei nr. 65)
    •    PELI, Arpad (n. 1911 Ciuc) - cizmar (N. Bălcescu nr. 44)
    •    PERLOVA - avocată
    •    PERLZOENIG, Leon Iosif (n. 1909, Bucureşti) - cartonagiu (Dudeşti nr. 39)
    •    POSZISAR, Semoil (n. 1898 Braşov) – cizmar
    •    PETROVER, Iacob (n. Cernăuţi)
    •    POTŞTEIN, Irma (n. 1914, Bucovina) – studenţă (M. Kogălniceanu nr. 8) [probabil Rotstein, n.n.]

    •    RABINOVICI, Armand – funcţionar (Al. Russo nr. 7)
    •    RABINOVICI, Manea (n. 1912, Tighina) – muncitoare (Filaret nr. 61)
    •    RABINOVICI, Mihail (1885, Chişinău) – tipograf
    •    RADNEF, Gheorghe (n. 1901 Putna) – ajustor (Mitr. Iosif nr. 24)
    •    RASCHEL, Marcu (1904, Brpila) - mecanic (D. Anghel nr. 4)
    •    RECHMAN PERL, Pepi
    •    REIHMAN, Perla (n. 1915, Cernăuţi) – croitoreasă (Traian nr. 71)
    •    RESCH, Adalbert – croitor
    •    RESCH, Margareta (n. 1912, Oradea) – rihtuitoare (Sanatoriul nr. 43)
    •    RICOŞ, Moise
    •    RINZEL, Janeta (n. 1915, Cernăuţi) (S. Vodă nr. 157)
    •    RIUSINSCHI, St. (n. 1915, Bucureşti) – tipograf (V. 14 Parc Rahova)
    •    ROITMAN, Beti  (n. 1913, Orhei) – ţesătoare (Foişor nr. 146)
    •    ROITMAN, Theo Lupu (n. 1920, Putna) - maestru gimnastică (Lirei nr. 15)
    •    ROSEMBLUM, Enric (Popa Petre nr. 42)
    •    ROSEMBLUM, Isac (n. 1913, S. Mare) – strungar (Sebastian nr. 26)
    •    ROSENFELD, Elena (n. 1904, Oradea) – maseuză (Romană nr. 8)
    •    ROSENFELD, Eugen (n. 1906, Cluj) - croitor (Sf. Apostoli nr. 21)
    •    ROSENKRAFT, Fani
    •    ROSMAN, Ghinea (n. 1907 Soroca) – funcţionar (Busuioc nr. 13)
    •    ROSMAN, Lupu (n. 1909, Botoşani) – funcţionar (Busuioc nr. 13)
    •    ROZEMBERG, Alex(andru) (n. 1912, Sălaj) (uneori ortografiat şi Rosemberg) – internat în 1940 în lagărul de muncă obligatorie de la Miercurea Ciuc, de profesie blănar (Spătarului nr. 95)
    •    ROZEMBERG, Iolanda (n. 1913, Sălaj) – croitoreasă (Rahovei nr. 32)
    •    ROZEMBERG, Isac (n. 1913, Storojineţ) – tipograf (Al. Vlahuţă nr. 14)
    •    ROZEMBERG, Margareta (n. 1902, Sălaj) – croitoreasă (Dr. Felix)
    •    ROZENFELD, Ilona (n. 1904, Oradea) – funcţionară (Romană nr. 8)
    •    ROTH, Regina (n. 1916 Satu Mare) - ţesătoare (Aleea Suter nr. 65)
    •    ROTSTEIN, Manu (n. 1911, Bălţi) - student (Sf. Ioan Nou 45)
    •    ROZENBLUM, Nicolae (n. 1915, Braşov) – tipograf (Col. Papazoglu nr. 51)
    •    RUBINŞTEIN, Alice (Popa Petre nr. 42)
    •    RUBINŞTEIN, Margareta (Popa Petre nr. 42)
    •    RUBŞEL, Mihil (Popa Petre nr. 42)
    •    RUFEL, Acotin (n. 1914, Bihor) – funcţionar (Moşilor nr. 248) – în alte documente ale organelor de ordine figurând şi ca Rufer Akos
    •    RUHVARGEL, Gherş (n. 1909, Hotin) – funcţionar (A. Vlaicu nr. 68)

    •    SAICOVICI, David (n. 1889, Cernăuţi) – medic
    •    SAJO, Elisabeta (n. 1913, Ungaria) – casnică (Regală nr. 4)
    •    SAJO, Ioan (n. 1906, Bihor) – frizer (Regală nr. 4)
    •    SALCANI, Anton (n. 1897, Timiş) – mecanic (Alea Tonola nr. 19)
    •    SAMOILOV, Valentina (Popa Petre nr. 42)
    •    SAPOŞNIC, Leib (n. 1907, Orhei) – frizer (Moruzi Voevod nr. 61)
    •    SCHAPIRA, Mora (n. 1919, Chişinău) – funcţionară (Călăraşi nr. 90)
    •    SCHAPIRA, Raşela (n. 1920, Piatra Neamţ) – croitoreasă (N. Traian nr. 82)
    •    SCHEIN, Solomon (n. 1895, Bucureşti) – croitor (C. A. Rosetti nr. 10)
    •    SCHENCHER, Berl (n. 1914, Hotin) – student (Splaiul Unirii nr. 208)
    •    SCHERKZER, Loty (n. 1903, Cernăuţi) (A. Vlaicu nr. 24)
    •    SCHESTER, Eigi (n. 1913, Zeleneşti, Odorhei) - vopsitor (M. Bravu nr. 133)
    •    SCHLEIZER, Zizel (n. 1911, Lăpuşna) – croitoreasă (M. Bravu nr. 60)
    •    SCHMIDT, Iosif
    •    SCHMIDT, Rudolf
    •    SCHNAP, Eli – comerciant (Calea Moşilor nr. 314)
    •    SCHNEIDER, Mariana (n. 1909, Hotin) – moaşă (A. 37 Parc. Zamfirescu)
    •    SCHNEIDMAN, Misie (n. 1909, Soroca), croitor (Văcăreşti 103)
    •    SCHOEFEL, Haia (n. 1918, Tighina), croitoreasă (Văcăreşti nr. 77);
    •    SCHÖN, Avram (Dudeşti nr. 15)
    •    SCHÖN, Ernest (n. 1913, Bihor) – tâmplar
    •    SCHÖN, Hari (n. 1911, Hunedoara) (V. Ciocârlan nr. 5)
    •    SCHUTSBERGER, Olga (n. 1908, Oradea) – rihtuitoare (Fiscului nr. 84)
    •    SCHVARTZKOPF, Janeta (n. 1906, Suceava) – medic (Dudeşti nr. 52)
    •    SCHWARTZMAN, Hana (n. 1908, Chişinău) – casnică (Col. Popazoglu nr. 51)
    •    SECHTER, Adolf (n. 1896, Cernăuţi) – profesor (Romulus nr. 75)
    •    SECHTER, Rubin (n. 1909, Storojineţ) – chelner (Dudeşti nr. 17)
    •    SEGAL, Nachman (n. 1910, Hârlău) (Negoiu nr. 28)
    •    SENGLIJEN, Suzana (n. 1915, Someş) – chimistă (Gh. Chiţu nr. 1)
    •    SENIUC, Vasile (n. 1908, Storojineţ) - chelner (N. Anghel nr. 12)
    •    SICA, Lorenz (n. 1907, Bucureşti) – funcţionar (Episcop Radu nr. 43)
    •    SIGELBAUM, Ştrul (n. 1908) – ţesător (Trinităţii nr. 10)
    •    SILAGY, Eugen (n. Ungaria)
    •    SILGHELEVA, Feiga (n. 1905, Cetatea Albă) – ţesătoare (Al. Moruzi Voievod nr. 14)
    •    SIM, Hanta Buchla (n. 1916, Botoşani) – croitoreasă (Brînduşi nr. 37)
    •    SIMERIC, Gabriel Artur
    •    SIMION, Emeric (n. Orhei) – rotar
    •    SIMION, Ştefan (n. 1916, Constanţa) - cizmar (M. Bravu)
    •    SINDER, Ştefan - pedagog
    •    SITICOV, Ilarion
    •    SLAVIC, Ana (n. 1900, Lugoj) – casnică (Crăznaru nr. 30)
    •    SLEPENCIUC, Teodor (n. 1907, Chişinău) - mecanic (Abrud nr. 95)
    •    SOLOMON, Iancu (n. 1902, Dej) - ţesător (Glasului nr. 5)
    •    SOLOMON, Simeon (n. 1908, Bacău) – medic (Rahovei nr. 74)
    •    SOLOMOVICI, Raşela (n. 1915, Bacău) – lucrătoare – mama lui Teşu?
    •    SOMMER, Leopold (n. 1903, Cernăuţi) – funcţionar (Aleea Vasiliu nr. 1)
    •    SONNFELD, Moise (n. 1912, Bârlad) – funcţionar (Vulturi nr. 60);
    •    SOPLER, Leon Bercu (n. 1896, Tecuci) – croitor (Radu Vodă nr. 8)
    •    SOREANU, Maria (n. 1899, Buzău) – muncitoare (Th. Speranţă nr. 85)
    •    SPECTORMAN, Sonia (n. 1916, Orhei) – croitoreasă (Vilturi nr. 125)
    •    SPODHEIM, Rene (Popa Petre nr. 42)
    •    SPRINZIU, Feiga  (n. 1912, Orhei) – ţesătoare (Căp. Pr. Donescu nr. 11)
    •    STALEŞCHI, Vladimir - avocat
    •    STEIGMAN, Euzie (n. 1920, Rădăuţi) (Văcăreşti nr. 76)
    •    STEINBRIHEN, Iţic (n. 1913, Tulcea) - pictor (S. Vodă nr. 7)
    •    STEINHARDT, Gertrude (Popa Petre nr. 42) [n.n. verişoara primară a lui Nicolae Steinhardt, căsătorită cu ziaristul E. Neuman]
    •    STERNHERN
    •    STIEGEL, Ioan
    •    SUSER, Ioşca (n. 1898, Storojineţ) – funcţionară (G. Florescu nr. 13)

    •    ŞAIOVICI, Leib (n. 1915) - funcţionar (Moruzi Voievod nr. 13)
    •    (?) ŞANDRU, Ovidiu (n. 1905, Alba) – mecanic (Gornului nr. 23) – viitor dem,nitar comunist, epurat în 1958; după unele surse evreu, cu prenumele Oriţa/Moritz
    •    ŞAPIRIN, Polea (n. 1908, Orhei) – funcţionar (Bucur nr. 19)
    •    ŞIHMONTE, Gavril (n. 1913, Soroca) – funcţionar (Sf. Ion Nou nr. 45)
    •    ŞLEACHTMAN - medic
    •    ŞMILOVICI, Avram (n. 1909, Bârlad) – funcţionar (Z. Olaru nr. 26)
    •    ŞMILOVICI, Marcu (n. 1911, Cahul) - ţesător (Viilor nr. 47)
    •    ŞMILOVICI, Moise (n. 1918, Roma) – dentist (At. Panu nr. 31)
    •    ŞOFRAIM, Sofia (n. 1905, SUA) - studentă (Bucureşti, Romulus nr. 75)
    •    ŞOFRAIN, Rali  (n. 1907, SUA) - Romulus nr. 75)
    •    ŞMUCHER, Baruch (n. 1915, Soroca) – textilist (Viilor nr. 62)
    •    ŞTEINER, Wolff (n. 1914, Bistriţa) - ţesător (T. Vodă nr. 155)
    •    ŞULMAN, Eli (n. 1915, Soroca) – funcţionar (Sf. Ioan Nou nr. 45)
    •    ŞUSTER, Bluma (n. 1909, Telemeşti, Orhei) - lucrătoare (Filantropia nr. 150) [probabil aceeaşi persoană cu B. Şuster, din conducerea comitetului judeţean de partid Chişinău (menţionată în autobiografia de la Securitate a lui Alexandru Nicolschi, apud Solomovici 2001 II: 47), respectiv Brana Şuster/Suşter, indicată ca născută în 1909 la Chişinău, ilegalistă, fostă deţinută la Dumbrăveni în Arhiva I.S.I.S.P. (fototeca cu nr. inventar 3231]
    •    ŞUTZSBERGHER, Magdalena (n. 1916, Bihor) – muncitor (V. Bălescu nr. 34)
    •    ŞWEIGER, Zlota (n. 1916, Buhuşi) – ţesătoare (Blănari nr. 9)

    •    TANZER, Ştefan (n. 1907, Arad) – lăcătuş (Făt Frumos nr. 13)
    •    TELEFUS - croitor TIDIUC, Dora (n. 1914, Cernăuţi) (Dr. Marinescu nr. I)
    •    TERZIMAN, Izidor - lăcătuş
    •    TIMIRING, Malca (n. 1906, Bălţi) – ţesătoare (Florilor nr. 14)
    •    TONCANOGHI, Gherş (n. 1910, Chişinău) – bijutier (Carol nr. 36)
    •    TOREK, Iosef (n. 1902, Bucureşti) - funcţionar comercial (la o altă intrare în tabel, zugrav) (Pericle Gheorghiu nr. 31, Bucureşti)
    •    TORPER, Abraham (n. 1910, Cernăuţi) – contabil
    •    TOTH, Anton (n. 1909, Trei Scaune) - cizmar;
    •    TOTH, Gh. Alex. (n. 1921, Bihor) - sudor (Bd. Grand nr. 23)
    •    TÖRÖK, Irina (n. 1916, Ungaria) - croitoreasă (Băncii nr. 55)
    •    TRILER, Todis (n. 1905, Hotin) – blănar (Orfeu nr. 9)
    •    TUDOR, Iosif (n. 1904, Trei Scaune) - zidar (lt. Ghinescu Gh. nr. 23)

    •    UMANSCHI, Ilaia [de fapt Haia Umanschi] (n. 1907, Tarutino, Cetatea Albă) - ţesător (Delea Veche nr. 17)
    •    UNTERFORT (n. 1913, Rădăuţi) – tâmplar (Aleea Trinităţii nr. 1)
    •    URIEVICI, Levit (n. 1915, Soroca), ţesător (Dudeşti nr. 245)

    •    VALOŞI, Moise (n. 1913, Soroca) – croitor (Prel. Trinităţii, Aleea B. nr. 6);
    •    VALEŞIN, Ştrul (n. 1912, Bălţi), agent  piată (Gemeni nr. 8)
    •    VALTER, Isac (n. 1912, Bucureşti) – lăcătuş (Gh. Praporgescu nr. 6) [v. şi supra intrarea omonimă, posibilă coincidenţă, n.n.]
    •    VASCHTER, Gerş (n. 1901, Bălţi) – medic (Griviţei nr. 352)
    •    VASHINGER, Iosif (n. 1912, Bihor)
    •    VASTISCH, Alex (n. 1904, Odorhei) – tipograf (Intr. Libertăţii nr. 12)
    •    VATMAN, Uşer (n. 1910, Soroca) – student
    •    VĂINŞTEIN, Nuhăm (n. 1909, Orhei) – funcţionar (Parcul Zamfirescu, nr. 22)
    •    VEGH, Eugen (n. 1908, Ungaria) – caricaturist
    •    VEINSTEIN, Moise
    •    VEISMAN, Emanuel
    •    VENŢE, Clein (n. 1901, Bocşa, Caraş) – tâmplar (Crăsnaru nr. 35)
    •    VELSCHOR, Abram (n. 1913, Cetatea Albă) - muncitor (Iulia Hajdău nr. 2)
    •    VESA, D. Ioan (n. 1899, Bihor) - tâmplar
    •    VESNER, Mihail (n. 1908, Cernăuţi) - lucrător
    •    VILHELM, Lavi (n. 1892, Arad) – mozaicar (Crişului nr. 8)
    •    VINDERMAN, Schiel (n. 1919 Huşi) – funcţionar (Log. Tăutu nr. 53)
    •    VIRANI, Carol (n. 1914, Bihor) – croitor (Latină nr. 1)
    •    VIRANI, Gheorghe (n. 1909, Bihor) – industriaş (Latină nr. 1)
    •    VIZEL (Wiesel?, n.n.) David Bernard (n. 1909, Borşa) – ţesător (Foişor nr. 49)
    •    VODOFIAN, Anton (n. Ucraina) - şofer (Răspîntii nr. 13)
    •    VOGEL, Herşcu – (n. 1903, Botoşani) – avocat (Tache Ionescu nr. 23)
    •    VONBOR, L. Tereza – (n. 1905, Severin) – şezătoare (Văcăreşti nr. 211)
    •    VOVOŞNEŢ, Etibiţchi (n. 1889, Polonia) - bucătar (n. Th. Mazaric nr. 6)
    •    VULAVICI, Abram (n. 1907, Cetatea Albă) - ţesător (Cuza Vodă nr. 34)

    •    WECHSLER, Ştrul (n. 1918, Soroca) - fotograf (Udricani nr. 7);
    •    WEISMAN, Carol (n. 1913, Cernăuţi) – ţesător (Parc Ludovic nr. 9)
    •    WEISMAN, Fabian
    •    WERTMAN, Raul (n. 1911, Alba) - tapiţer (S. Ludescu nr. 35)

    •    ZALNIC, Carol (n. 1903, Oradea) - cismar (St. Mihăileanu nr. 32);
    •    ZALTZMAN, Golda (n. 1911, Hotin) (S. Vodă nr. 194)
    •    ZEILIUG, Manea (n. 1906, Ungheni, Iaşi) – lucrător (Micşunele nr. 24)
    •    ZELGZER, Ruflea (n. 1914, Soroca) – croitoreasă (Oiţelor nr. 12)
    •    ZIGHELBAUM, Ştrul (n. 1908, Cofanca, Tighina) - ţesător (Foişor nr. 17)
    •    ZILBERMAN, Nuhim (n. 1916, Chişinău) – tâmplar (Tăierei nr. 15)
    •    ZISMAN, Jac (Popa Petre nr. 42)
    •    ZUCHERMAN, Israel (n. 1904, Bârlad) - profesor (Brezoianu nr. 22)
    •    ZUGRAVU, Mihai (n. 1914, Iaşi) – mecanic (Justiţiei nr. 81)
(sursă: Cezar Mâţă, “Comunişti în atenţia organelor puterii: anul 1941”. Revista istorică, vol. XVIII, nr. 3-4, 2007: 237-258. Ed. Academiei Române)
În sfârşit, în scopul unei juxte abordări contextuale, considerând că Basarabia, Bucovina de Nord şi Herţa au fost teritorii sub administraţie românească între 1919 – 28 iunie 1940 şi iulie 1941 – primăvara 1944, pare utilă inserarea unor evidenţe ale evreilor comunişti din aceste zone (cu atât mai util cu cât demersul este de natură să explice tratamentul prima facie surprinzător de diferit aplicat de guvernul român evreilor basarabeni comparativ cu cel de care au beneficiat evreii din Vechiul Regat).


Tabelul nr.1: membri PCdR din zonele B.B.N.H. recomandaţi de C.C.-P.C.d.R. după 28 iunie 1940 în vederea acordării calităţii de membru al Partidului Comunist bolşevic al URSS    •    ARONOVICI,  Bujor Iosif
    •    BOGUSLAVSKAIA, Polea Iakovlevna 
    •    BOGUSLAVSKI, Iakov Tovici
    •    BUDESTSKAIA, Ester 
(?) BURLACENKO, Serghei Danilevici
    •    CIOKLO, Mordko
    •    (?) DJUREAK, Dmitri Mihailovici (Vladimirovici)
    •    FAIERSTEIN, Raia
    •    GOLDFARB, Abram Isaakovici
    •    GRINMAN, Isaak Iosifovici
    •    GUDIS, Lev Smulevici
    •    KOFMAN, Iakov
    •    KOLPAKCI, Iakov Aronovici
    •    KOROTKOV, Iuri Aleksandrovici
[v. supra] KOROTKOVA, Natalia Isaakovna, alias Natalia Scurtu
    •    LEIBOVICI, Strul Abramovici
    •    LIMON, Strul Gresovici
[v. nr. 85] LUCA, Laszlo
    •    MORGHENSTERN, Izrail Markovici
[v. nr. 112] OIGHENSTEIN, Lev Nikolaevici [alias Leonte Răutu, n.n.]
    •    ORLIH, Mark Semionovici
    •    PASTIR, Zasea Leibov
[n.n. probabil rus] PETROV Piotr Ivanovici (Guzun)
    •    PINHUSOVICI, Bruhis (Kofman) Ştrul
    •    RABINOVICI, Fanea Iakovlevna
    •    RABINOVICI, Soilo Iezerovici
    •    REVICI, Iakov Moiseevici
    •    ROITMAN, Fanea Isaakovna 
[n.n. probabil rus] ROMANENKO, Nikolai Nikolaevici
    •    SATOVSKAIA, Roza
    •    SCVORTOV, Mihail Iakovlevici
    •    STEINBERG, Froim
    •    TARANDAS, Malca
    •    VISECAUTAN, Polea Efrimovna
    •    VOLOH, Abram
    •    WEISMAN, Sara Iosifovna (n. Seindel).
    •    ZIGHELBAUM, Abram
    •    ZIGHELBAUM, Strul
(componenţă etnică: 84% evrei, 4 ruşi, Laszlo Luca (etnicitate controversată) şi niciun român);


Tabelul nr. 2: membri PCdR din zonele B.B.N.H. a caror apartenenţă de partid este necesar a fi înregistrată la locul actual de muncă. 

    •    Judeţul Chişinău:
[v. supra] AVRAMESCU, Ida
    •    BRAVAR, Liuba S.
[v. supra] Derevicii Ippolit Gheorghevici
    •    DINER, Eti (Etea) Iakovlevna – după 8 iunie 1940 întocmea, alături de Carol Steinberg şi dr. Dorevici “listele de executări (cf. în iulie 1940, după preluarea controlului de către trupele sovietice (Arhiva M.Ap.N., fd. 948, dosar nr. 155, ff. 162-172, apud Duţu & Botoran 2003 I: 171)
    •    FRUCHTMAN, Izu (rudă cu Mihai Frunză?)
    •    HRESONSKAIA, Etea Iosifovna
    •    GHERENBURG Roza
    •    GLIKMAN, Gitlea
    •    GEBOVETER, Riva Simonovna
    •    GOFMAN, Mordko Iakovlevici
    •    GOLDFARB, Zeilik Borisovici
    •    GOLDSTEIN, Iosif Pinkusovici
    •    GRINBERG, Ida Izrailevna
    •    IANCU, Janetta
    •    IHILOVICI, Maier
    •    KEMELMAHER, Bliuma Naumovna
(?) Konstantinov Konstantin Stepanovici
    •    KUPERMAN, Isaak Moiseevici
    •    LEIB, Nahman (Noiman Leibovici) – coincidenţă nominală sau identitate cu Nahman A. Leib, decorat prin Decretul nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R.S.R.” cls. a III-a;
    •    LUPAN, Andrei Pavlovici
    •    MAKLER, Ciaka Isakovna
    •    MALERP, Maria Kisilevna
    •    OIRIK, Avram Moiseevici
(?) Protodiakonov, Vsevolod Mihailovici
    •    RUBINSTEIN, Aleksander
    •    SANDROVSKAIA Ita Beniaminovna
    •    SEHTER Roza Borisovna
(?) SIKORSKI, Gheorghi
(?) Silvestrov Ivan Antonovici
    •    SINITIVKER, Fritz
    •    SOR, Lev Ilici
    •    SVETSKAIA
    •    SVARTMAN
    •    ŞAFRAN, Raisa Semionovna 
[v. supra] TUDORAKI, Lena Aronovna  - viitoarea activistă de partid Elena Tudorache-Şevcenko;
    •    ŢUKERMAN, Mark Borisovici
    •    VOINBERG, Niuka Markovici
    •    ZARU, Ivan Ilici
    •    ZISLIS, Vonver Lvovici
(componenţă etnică: 81,8% evrei, plus 4 persoane de identitate etnică incertă (ruşi sau români)

    •    Judeţul Soroca:
    •    ABRAMOVICI, Abram 
    •    AKKERMAN, Leib Iankelevici
    •    CEHOVER (TARASOV), Oba Rahimilovici.
    •    CEMORTANU Matvei Grigorevici
    •    DOKTOROVICI, Anna (Enea)
    •    DOLEAR, Malea Ihilovna
    •    GHERSMAN, Şrul Beirelovici 
    •    HARMI, Eva Iankelevna
    •    GOLOVATII, Ivan 
    •    GRUZIN, Aleksandr
    •    GUTU, Pavel
    •    GUTUL, Constantin
    •    KLIMOV, Ivan Ivanovici
    •    KOLOKOLNIKOV, Evgheni
    •    LEAHOVSKI, Mihail
    •    LIVSITZ, Haim
    •    MER, Leib
(?) PAVLOV, Mihail
    •    ŞOIMU, Ivan Samuilovici
    •    ŞOIMU, Samuil
    •    ZAIDMAN, Leib
    •    ZELTER, Rahil Ihilovna
    •    (componenţă etnică: 77,3% evrei)

    •    Judeţul Bălţi
    •    GOLDMAN, Bela Abramovna
[v. supra] GOLDMAN (Baciu), Ida Mironovna, alias Lidia Baciu
    •    ERJI, Leibil Nahmanovici
    •    IAMPOLSKI, Buka
    •    KOTLEAR, Lev
    •    MASISI, Moisei Iosifovici
    •    PĂLĂRIA, Riva Davidovna
[v. supra] RAB, Eva Isaakovna (n. OIGENSTEIN) – sora lui Lev Oigenstein, alias Leonte Răutu
[v. supra] RAB, Ivan
[v. supra] OIGHENSTEIN, Niunea Iakovlevna - alias Natalia Răutu, soţia lui Leonte Răutu
[v. supra] OIGENSTEIN Mihail - alias Mihail Oişteanu, tatăl lui Andrei şi al lui Valery Oişteanu, respectiv fratele lui Leonte Răutu;
    •    REIDEL, Rahil
    •    REIDENBOIM, Rahil Isaakovna
    •    VOITMAN, Berko Iakovlevici
    •    (componenţă etnică: 100% evrei)

    •    Judeţul Bender:
    •    DIKLER, Ester
    •    DVOIRITZ, Aron Matveevici.
    •    REDDENBOIM, Smil
    •    SIMKOV, Ivan Fiodorovici
(?) REVENEALÎ, Serghei
    •    SISIMOV, Mendel
(componenţă etnică: 80% evrei)

    •    Judeţul Orhei:
    •    AVERBUH, Jena Livovna
    •    CIORNAIA, Natasa (Burlacenko).
    •    KOJUSNEANU, Abram Iakovlevici
    •    KRASNOPOLSKI, Monea Iakovlevici
    •    MALCIK, Riva Favelevna
    •    MUNDER, Lev Abramovici
    •    VAINŞTOC, Nuhin Rubinovici

    •    Judeţul Hotin:
    •    BOTOSANSKI, Avram Itkovici.
    •    KOVALCIUK, Vasili Mihailovici
    •    KUSNIR, Semion Ilici 

    •    Judeţul Ismail:
    •    GHERSKOVICI, Silea
    •    GHERSCOVICI, Jenea (dupa sot Georgescu)
(?) SABIN, Andrei.

    •    Judeţul Cernăuţi:
    •    GADIAK, Anton Iakovlevici
    •    GHEIGHER, Artur Irevici
    •    FINKEL, Evghenia (a.k.a. Vais Anna)
    •    KRAIZLER, Naftalii Userovici
    •    KURŢMAN, Mozes
    •    MAGKOVSKI, Vasilii Onufrievici
    •    RAINER, Racella Natalovna
    •    SREFIUK, Evghen-Lev
    •    ŞLOMIUC, Reia Aronovna
    •    VITTNER, Eva
    •    VITTNER, Norbert Leonovici
(componenţă etnică: 100% evrei)


Tabelul nr. 3: membri PCdR care “trebuie să fie lăsaţi cu dreptul de membri ai partidelor comuniste frăţeşti şi să fie obţinute informaţii suplimentare despre activitatea lor în PCdR:
-  Oraşul Chişinău:
    •    ABRAHAM, Sonea Grigorevna
    •    BARENBOIM, Iose Iankelevici
    •    BELOTERKOVICI, V.S.
    •    BERSTEIN, Simha Pinkusovici
    •    BLEHER, Iakov Moiseevici
    •    BLEKHER, Lev Meerovici
    •    BUBIS, Isaak Markovici
(?) BUKUR, Ghenea Miniminovna
    •    FELDMAN, Riva Isakovna
    •    GHERSTEIN, Haim Srulevici
    •    GHILMAN, Froim Moiseevici
    •    GOLDBERG, Iosif Davidovici
(?) GREKOV, Stepan Danilovici
(?) KASELNIK, Ivan Ivanovici
    •    KAUFMAN, Fanea Isidorovna.
    •    LAZAR, Izabela Iosiifovna
(?) MIRZA, Evghenia Borisovna
    •    NISENBLAT, Vitea Naumovna
    •    OHSTAT, Ghenea
    •    REIDER, Moisei Lvovici
    •    RUBINSTEIN, Berta Vladimirovna
    •    SOLOMOVICI, Fanea
    •    SPEKTOR, Ester Peisovna
(?) SPRINTEN, Fanea Lipovna
    •    STEIBERG, Etea
    •    ŞMULEVICI, Liza Aronovna
    •    TORBAN, Iosif Iakovlevici
(?) VASILENKO, Vladimir Sergheevici
    •    VINBERG, Isaak Leizerovici
    •    LIVSITZ Efimovici
(componenţă etnică: cel puţin 78,5% evrei)

    •    Oraşul şi judeţul Soroca:
    •    BĂLAN, Isake
(?) BEZBEDA, ?
    •    BIHOVSKI, Vasilii Abramovici
    •    BILKIS, Ilia Isaakovici 
    •    BOIKO, Ivan Makarovici
(?) BOREDENIUK, Mihail Vasilevici 
    •    BRUMA Semion
    •    BUHMAN, Lazar Abramovici
    •    BURIS, Sima
    •    CERKHEZ, Vsevolod Arkadievici
    •    CIOBANU, Marcu
    •    CIPORNEAK, Haralamb
    •    CIPORNEAK, Vanea
    •    CIUMAK, Mihail
    •    CIUMAK, Semion.
    •    DAVIDOVICI, Lubov
    •    DEAUR, Dimitri
    •    DERKAUTAN, Aizik
(?) DROBNIKA, Fedor
(?) DUMBRAVA, Anatolii
(?) ERIOMENKO Grigorii Fiodorovici
    •    FAIERSTEIN, Iancu Aronovici
(?) GHEBEDNIUK, Timofei Fiodorovici
    •    GHERSENZON, Sulea Moiseevici
(?) GHILAS, Haralambie
    •    GLUHOVSKI, Petr
    •    GOLOGORSKI, David
    •    GOLDENBERG, Abram
    •    GOLDSTERN, Sismon
    •    GORESNIK, Itik Meerovici
(?) GUTU, Dimitrii
    •    HALKIN, Sima [probabil Sima Halfin, ilegalistă cunoscută]
    •    HARALAMB, Buhor
    •    HARKOVEI, Afanasii
    •    HOIUT, Iosif
    •    IASINSKI, Vasilii Ivanovici
(?) KALMATUI, Stefan
    •    KAPLAN, Mioka
    •    KAPLAN, Avoris
    •    KARPIS, Ivan
(?) KAZAK, Demian Stepanovici
(?) KOFTENEAK, Vladimir 
(?) KOLESNIK, Afanasii Ivanovici
    •    KOLKER, Baruh
    •    KORDEBANOVSKI, Frantz Iosifovici
    •    KOTLEAR, Mendeii Iankelevici
    •    KOTLEAR ,Smerl Itkovici
    •    KOTLER, Hanakii Iankelevici
    •    KOZMAN, Timku 
(?) Kravtov, Ivan
    •    KRIGER, Ianik
(?) Kvatkovski, ?
(?) Lefter Dionisii
(?) Lisov Ivan Antonovici
(?) Maceak, Ivan
    •    MAGAZINIK, Riva
    •    MAGAZINIK, Ghers Leibovici
    •    MAKOGON, Sonea
    •    MILMAN, Moise
    •    MELISEN, Ivan Nicolaevici
    •    MESISEN, Vladimir Mihailovici
    •    MESISEN, Nikolai Grigorevici 
    •    MISISIN, Alexander Antonovici
    •    MOCINDCE,a Vasilii Markovici
(?) MORGUN, Pantelei Fedotovici
    •    NAUMOV, Alexei
    •    NAVROTKAIA, Anna Panteleevna
    •    NAVROTKI, Mihail Iosifovici
    •    NAVROTKI, Andrei Iosifovici
    •    NAVROTKI, Piotr Filippovici 
(?) Nedelea, Ambrozis
(?) OLEINIK, Maxim Stepanovici
(?) OLEINIK, Petr Feodoseevici
(?) PALII Vasilii
(?) PASTUSENKO Grigorii
(?) PÎNZARU, Ivan
(?) PÎNZARU, Pavel Vasilevici
(?) POSTOLAKE, Vasilii
    •    POLITIUK, Sisma
(?) PROFIRII, Gogu
    •    RESEDNIK, Dionisii Ignat
(?) REVULET, Grigorii
[v. supra] ROITMAN, Iakov, viitorul Iosif Chişinevschi
    •    SAMANAKI, Alexandr Ivanovici
    •    SARAGOV, Semen Fiodorovici
    •    SAROGRADSKI, David Sesomov
    •    SAVKA, Efim Dmitrevici
    •    SEHTMAN, Ţalik
    •    SOSNA, Haim
    •    SMUNIS, Itik
    •    SPIVAK, Slik 
    •    STARIS, Silvestru
    •    STEINBUK, Smil
    •    STOLEAR, Hana Şrulevna
(?) STRAHOV, Kalinik
    •    STRAHMAN, Sunea 
(?) SVET, Dmitrii Mihailovici
(?) ŞOLTUZ, Nikolai
    •    ŞULMAN, Froiim
    •    TENTIS, Pavel
(?) TIMOFEI, Grigorii Mihailovici
    •    TISMINEŢKI Buzea
(?) TÎMBALIUK, Kuzma
(?) TOKMEAK, Ivan Vasilevici
(?) TOMAK, Gheorghii Pavlovici
    •    TRAHTMAN, Idel
(?) TAKII, Diordii Fiodorovici 
(?) ŢIHOŢKI Valentin
(?) Ţivnik
    •    WEISBERG, Isaak
    •    ZELTER, Zolea 
(compoziţie etnică: cel puţin 60,9% evrei)

    •    Judeţul Orhei:
    •    AVERBUH, Basea Livovna.
    •    BEREKOVICI, Adela Isaakovna
    •    BREZMAN, Ecaterina Aronovna
    •    BRIZMA, Cearma Aronovna
    •    CEBOTARI, Peisih Haimovici
    •    CIOBOTARU, Sara Iosifovna
    •    DAICI, Ghitlea Slemovna
    •    DIZINGOF, Naum Haimovici
    •    GERŞ, Dafa Davidovna
    •    GHELMAN, Riva Haskova
    •    GHINZBURG, Lipa Tudicovici
    •    GOLDMAN, Isaak Pavlovici
    •    GOLDMAN, Polina Pavlovna
    •    GRIVOKOPATEL, Haim Iosifovici
    •    FIŞMAN, Estera Davidovna
    •    FIŞMAN, Rahil Davidovna
    •    IARUGA, Isaak Abramovici
(?) JESAN, Vasilii Ivanovici
    •    KOGAN, Beleamia Moiseevici
    •    LEFTER, Roza Avseevna
    •    LENER, Frima Iakovlevna
    •    LERNER, Opsip Kipelovici
    •    LERNER, Venea Markovna
    •    MALIS, Motel Abramovici
    •    MOITLIS, Moisei Sumovici
    •    POPUSKU, Mira Mendelevna
(?) RAKUL, Constantin Gheorghievici
    •    REZINGOF, Sara Haimovna 
(?) SAKARA, Evghenia Vasilevna 
    •    SAPARINA, Pelagheia Isakovna
    •    SAPOSNIK, Izrail Rubinovici 
    •    ŞMUKLER, Leib Borisovici
    •    ŞNIR, Ghenea Livovna
    •    TARLEV, Hana Ioaakovna
    •    TARTOVSKI, Solomon Moiseevici
    •    VAISER, Haia Iosifovna 
    •    ZAMISLOVSKAIA, Peloaghelia Moiseevna
    •    ZIŞLER, Iankel Ţalikovici
(componenţă etnică: 91,6% evrei)

    •    Judeţul Bender:
    •    BAZAROV, Dmitrii
(?) BICIKOV, Victor
(?) BICIKOV, Boris
(?) BURLAK, Fiodor
(?) BORISOVA, Zinaida Ivanovna
    •    BRODSKAIA, Dora Zaharovna
    •    BRODSKAIA, Janna Zaharovna
    •    DMITRIEVA, Seifa Iosifovna
    •    ERŢBERG, Amika
    •    GABDZEA, Feodosii
    •    GOLDSTEIN, Iakov Smulevici
    •    GRINBERG, Hava
    •    HAIKIM, Idel Gherskovici
    •    KELMENCIUK, Zinovii Ivanovici
    •    KÎSA, Hristofor Ivanovici
    •    KOFMAN, Fanea
    •    KOFMAN, Zelma
    •    KOROLI, Boris Iakovlevici
(?) KOVTUNENKO, Ivan
    •    LEAH, Ivan Zaharovici
    •    MOZES, Evghenii
    •    PROKOPET, Moisei Iosifovici
    •    PRONOZA, Evghenii Ilici
    •    ROSKO, Rahman Davidovici
    •    SISMAN, Frida [posibilă relaţie de rudenie cu Afanasie Şişman, fostul coleg de detenţie al lui Al. Nicolschi, în anii ’50 ofiţer de Securitate la Galaţi, v. supra]
    •    SLAPAKOV (Slipakov?), Nikolai Abramovici
    •    TABANOV, Elizer
    •    TARAN, Iakov
(?) ZAVADA, Victor
    •    ZELTER, Zaiveid Leibovici
(compoziţie etnică: cel puţin 78,6% evrei)

    •    Judeţul Bălţi:
(?) BABINETKI, Ivan Pavlov 
    •    BARENBOI, Abram
    •    BIRINBOIM, Zolea Nutoviei 
    •    BRINBOIM, Monea Nutuvici
    •    BUJOR, Tatiana Iakovlevna
    •    FUX, Naftul Abramovici
    •    GARBER, Sioma Ovsi Iankelevici
(?) GAVRILIUK, Petr Petrovici
    •    GHELMAN, Ivte Itkovici
    •    GHELMAN-VAITRAUB, Fanea Pinkrovna
    •    GLINBERG, Moise Grigorevici
    •    GOLDIŞ, Abram Isaakovici
    •    GOLIK, Ivan Andronovici
    •    GOMENIUC, Ivan Eliseevici
[v. supra] GRINBERG, Haia Solomonovna, viitoarea Zina Brâncu
    •    GRINBERG, Mişa
    •    GRINBERG, Fira Izrailevna  213.
    •    HAOT, Niusin Ghersovicii
    •    HARAK, Polea Zelmovna 
    •    JUKOVSKII, Boris Iosifovici
    •    KAŢ, Oscar Gerş-Berovici
    •    KEVILEVIN, Ihil Moskovici
    •    KISELEVA, Seiva Zisileva
    •    KLEIMAN, Moise Isaakovici 
    •    KOLKER, Moisei Mihailovici
    •    KUSNIR, Haia Eftimovna
    •    KUSNIR, Semion Aronovici 
[v. supra, Tatiana Bulan] LEABIS, Tatiana Isidorovna
    •    LERNER, Lona Idelovna
    •    POGORELOVSKII, Mihail Samuilovici
    •    RABENKO, Alexandr Israilevici
    •    RAPAPORT, Beeno Boris
    •    REABOI, Andrei Anufrievici
    •    RÎLSKII, Grigorii Afanas
    •    ROIZMAN, Nlemi Borisovna
    •    ROLL, Valter Livovici
    •    ROZENBLAT, Moise Lipov
(?) RUDIMA, Anton Gheorghevici
    •    SERMAN, Moise Beilovici
    •    STRATIICIUK, Iakov Stepan
    •    TUPRIK, Aizea Davidovici 
(?) VIKINSKII, Fiodor Ivanovici
    •    WEISMAN, Toivi Saevici
    •    ZERNOVOI, Ivan Ivanovici
(componenţă etnică: 90,4% evrei)

Tabelul nr. 4: membri PCdR, basarabeni si bucovineni, sosiţi în URSS în calitate de emigranţi politici (foşti voluntari ai Armatei Republicane în Spania ş.a.), pe care C.C. al P.C.d.R. îi recomandă pentru a fi transferati în Partidul Comunist al bolşevicilor din toată Rusia:

[v. supra] TISMENETKI, Leon Moiseevici, alias Leonte Tismăneanu
    •    TELMER, Elias
    •    KLEIMAN, Moisei Solomonovici
    •    VIHREV, Abram Naumovici.
(Sursă: Paul Goma 2002: 102-8).

De altfel, în aceeaşi logică, nu mai este deloc întămplătoare ponderea spectaculoasă a evreilor în tabelul extrem de interesant al celor 79 de “cetăţeni sovietici reţinuţi pentru muncă în diferite organizaţii, care trebuie să rămână în România” [a se citi agenţi sovietici de infuenţă şi control infiltraţi în România, n.n., I.A.], tabel disponibil în Arhivele Militare Române, fond 333, dosar 9, ff. 141-2 şi reprodus integral în Buzatu & Cîrstea (2010, p. 286, nota 158). Între aceste nume se regăsesc:
    •    Şişman Afanasie (poziţia nr. 5 în “lista lui Bodnăraş), v. supra;
    •    Şerman Raia (15) - despre care nu deţinem informaţii privind evoluţia din România după 1946 (explicabil printr-o posibilă românizare a numelui);
    •    Nicolski Alexandru (19) – viitorul torţionar notoriu al Securităţii, v. supra
    •    Lustman Adaşa (21)- despre care nu deţinem informaţii privind evoluţia din România după 1946 (explicabil printr-o posibilă românizare a numelui)
    •    Mandel, Alexandru (27) - despre care nu deţinem informaţii privind evoluţia din România după 1946 (explicabil printr-o posibilă românizare a numelui);
    •    Alexeev Iacob (36) – v. supra, intrarea omonimă;
    •    Aprilenco Samuil (38) - despre care nu deţinem informaţii privind evoluţia din România după 1946 (explicabil printr-o posibilă românizare a numelui);
    •    Babenco Simion (45) – v. supra, intrarea omonimă;
    •    Calica Iacov – viitorul ofiţer  superior Victor Nicolau, v. supra;
    •    Lazăr Iacob (54) - despre care nu deţinem informaţii privind evoluţia din România după 1946 (explicabil printr-o posibilă românizare a numelui);
    •    Roitman Iosif (56) – viitorul Iosif Chişinevschi, v. supra;
    •    Sârbu Maria (58) – v. supra;
    •    Seigher Simion (60) – viitorul Simion Ţaigăr, v. supra;
    •    Gaiskinski, Elvira (61) – v. supra, intrarea Gaisinschi, Elvira;
    •    Farkadanski Iacob (62) – în fapt ambasadorul Iacob Farladanschi, v. supra;
    •    Petrover Iacob (64) - despre care nu deţinem informaţii privind evoluţia din România după 1946 (explicabil printr-o posibilă românizare a numelui); - vezi şi supra, intrarea omonomiă, pe Lista com,uniştilor periculoşi a Siguranţei din 1941
    •    Chişinovskaia Roitman Liuba – v. supra, Liuba Chişinevschi;
    •    Faiers(t)ein Ghisela - despre care nu deţinem informaţii privind evoluţia din România după 1946 (explicabil printr-o posibilă românizare a numelui)
    •    Haber Ivanier Ştrul (68) – v. supra;
    •    Cremer Leia (72) - despre care nu deţinem informaţii privind evoluţia din România după 1946 (explicabil printr-o posibilă românizare a numelui);
    •    Rabinovici Nesia (73) – viitoarea Nesia Lupu (soţia şefului C.C.P.), Petre Lupu, v. supra;
    •    Schwefel Leo Aronovici (74) - - despre care nu deţinem informaţii privind evoluţia din România după 1946 (explicabil printr-o posibilă românizare a numelui);
    •    Milco Emilia – viitoarea soţie a ambasadorului Corneliu Bogdan (Grünberg), v. supra;
    •    Tudorache Elena – v. supra, intrarea omonimă;


În sfârşit, pe baza unor varii documente oficiale, deci surse primare, listele comuniştilor basarabeni de origine evreiască de la începutul anilor ’40 admit multiple completări, precum:


    •    BOGUSLAVSCHI, Leonid - în conducerea comitetului judeţean de partid Chişinău (menţionat în autobiografia de la Securitate a lui Alexandru Nicolschi, apud Solomovici 2001II: 47)
    •    BRODER, Locizer, din Chişinău, cel care l-a recomandat pe Nicolschi pentru admiterea în U.T.C. (Solomovici 2001II: 47);
    •    BRÜLL, Salo – de profesie fotograf, instalat comisar al poporului la Cernăuţi în iulie 1940, după preluarea controlului de către trupele sovietice (Arhiva M.Ap.N., fd. 948, dosar nr. 155, ff. 162-172 şi 174-178, apud Duţu & Botoran 2003 I: 171 şi 180);
    •    CAROLIC, Abram – implicat în acţiuni antiromâneşti la Cetatea Albă după 28 iunie 1940 (Biblioteca Academiei Române, Arhiva Istorică, fond XXIV, dosar nr. 3377, ff. 14-19, apud Duţu & Botoran I 2003: 197);
    •    DOREVICI – dr., după 28 iunie 1940 întocmea la Chişinău, alături de Carol Steinberg şi Etea Diner, “listele de executări” (Arhiva M.Ap.N., fd. 948, dosar nr. 155, ff. 162-172, apud Duţu & Botoran 2003 I: 171);
    •    FERNAGI, S. – în 1940 domiciliat în Galaţi, str. Egalităţii nr. 11, comunist care urmărea trecerea în Basarabia ocupată de sovietici (Arhiva M.Ap.N., fd. 948, dosar nr. 155, ff. 162-172, apud Duţu & Botoran 2003 I: 177);
    •    FLEXER, Michel - avocat evreu din Soroca, îl împuşcă pe comisarul Murafa imediat după pătrunderea trupelor sovietice în oraş în 1940 (Arhiva M.Ap.N. fd 948, secţia 2, dosar nr. 941, ff. 217-26, apud Duţu & Botoran I 2003: 154, v. şi pp. 158, 164)
    •    GHINSBERG, Leizer – gardian public la poliţia din Soroca, “conducătorul acţiunii teroriste locale” în iulie 1940, după preluarea controlului de către trupele sovietice (Arhiva M.Ap.N., fd. 948, dosar nr. 155, ff. 162-172, apud Duţu & Botoran 2003 I: 171);
    •    GLAUBACH, ? – primarul oraşului Cernăuţi în iulie 1940, după preluarea controlului de către trupele sovietice (Arhiva M.Ap.N., fd. 948, dosar nr. 155, ff. 162-172, apud Duţu & Botoran 2003 I: 171);
    •    HITZIG, ? – ajutor de primar la Cernăuţi în iulie 1940, după preluarea controlului de către trupele sovietice (Arhiva M.Ap.N., fd. 948, dosar nr. 155, ff. 162-172, apud Duţu & Botoran 2003 I: 171);
    •    HOREVICI, ? – în 1940 domiciliat în Galaţi, str. Pas Mercur, comunist care urmărea trecerea în Basarabia ocupată de sovietici (Arhiva M.Ap.N., fd. 948, dosar nr. 155, ff. 162-172, apud Duţu & Botoran 2003 I: 177);
    •    KELLER, Dumitru – în conducerea comitetului judeţean de partid Chişinău (menţionat în autobiografia de la Securitate a lui Alexandru Nicolschi, apud Solomovici 2001II: 47)
    •    KRATZMAN, Raia – în 1940 dactilografă la biroul de presă „Luvru” din Bucureşti, reprezentantul pentru România al publicaţiilor sovietice, originară din cetatea Albă, în 1940 urmărea trecerea în Basarabia sovietică (Arhiva M.Ap.N., fd. 948, dosar nr. 155, ff. 162-172, apud Duţu & Botoran 2003 I: 177) – posibilă identitate cu Raia Vidraşcu [v. supra]?
    •    MEER/BEER – prefect de Cernăuţi în iulie 1940, după preluarea controlului de către trupele sovietice (Arhiva M.Ap.N., fd. 948, dosar nr. 155, ff. 162-172, apud Duţu & Botoran 2003 I: 171);
    •    PIZARECSKY, Alexandru – avocat evreu din Soroca, cf. unor surse îl execută pe avocatul Stănescu imediat după pătrunderea trupelor sovietice în oraş în 1940 (Arhiva M.Ap.N. fd 948, secţia 2, dosar nr. 941, ff. 53-57, apud Duţu & Botoran I 2003: 165);
    •    RABINOVICI – de profesie medic, conducătorul sovietului local din Chilia Nouă în iulie 1940, după preluarea controlului de către trupele sovietice (Arhiva M.Ap.N., fd. 948, dosar nr. 155, ff. 162-172, apud Duţu & Botoran 2003 I: 171, 197, 222);
    •    RABINOVICI, ? – fratele medicului, primar al oraşului Chilia Nouă după instaurarea controlului sovietic în iunie 1940 (Biblioteca Academiei Române, Arhiva Istorică, fond XXIV, dosar nr. 3377, ff. 14-19, apud Duţu & Botoran I 2003: 197);
    •    RABINOVICI, Cogan,  inginer, Chişinău (menţionat în autobiografia de la Securitate a lui Alexandru Nicolschi, apud Solomovici 2001II: 47)
    •    RAUFERGER – avocat din Vijniţa, situat în fruntea grupului care jefuieşte perceputura locală după 28 iunie 1940 (Arhiva M.Ap.N. fd 948, secţia 2, dosar nr. 941, ff. 53-57, apud Duţu & Botoran I 2003: 168);
    •    STEINBERG, Carol – avocat originar din Huşi, conducător al sovietului comunal din Chişinău în iulie 1940, după preluarea controlului de către trupele sovietice, co-autor al listelor de execurări (Arhiva M.Ap.N., fd. 948, dosar nr. 155, ff. 162-172, apud Duţu & Botoran 2003 I: 171, 172)
    •    STEINBERG, D. Fania – funcţionară la biroul „Lucru” din Bucureşti la sfârşitul anilor ‘30, s-a întros în Basarabia ocupată de sovietici după iunie 1940 (Arhiva M.Ap.N., fd. 948, dosar nr. 155, ff. 162-172 şi 174-178, apud Duţu & Botoran 2003 I: 177 şi 180);
    •    ŞATRAN – primarul oraşului Vijniţa, în fruntea “comitetului” de primire a trupelor sovietice în oraş în iunie 1940 (Arhiva M.Ap.N. fd 948, secţia 2, dosar nr. 941, ff. 53-57, apud Duţu & Botoran I 2003: 168);
    •    TORZIMAN (Goma 2007 indică drept variantă corectă numele Terziman) – fost ziarist în perioada interbelică, după iunie 1940 cu funcţie înaltă în ierarhia instaurată de sovietici în Basarabia (Arhiva M.Ap.N., fd. 948, dosar nr. 155, ff. 162-172, apud Duţu & Botoran 2003 I: 171);
    •    VAGNER – “cunoscut comunist” din Cernăuţi în 1940 (Arhiva M.Ap.N., fd. 948, dosar nr. 155, ff. 321-32, apud Duţu & Botoran 2003 I: 205);
    •    WINER – medic, şeful sanatoriului din Vijniţa; după 28 iunie 1940, împiedică refugierea personalului român, rupe drapelul României, strigând că “a sosit cesul evreilor” (Arhiva M.Ap.N. fd 948, secţia 2, dosar nr. 941, ff. 53-57, apud Duţu & Botoran I 2003: 168);
    •    ZIMCENKO – în 1940 domiciliat în Bucureşti, Calea Moşilor nr. 130, comunist care urmărea trecerea în Basarabia ocupată de sovietici (Arhiva M.Ap.N., fd. 948, dosar nr. 155, ff. 162-172, apud Duţu & Botoran 2003 I: 177), etc., etc., etc.

SURSE BIBLIOGRAFICE


Cărţi

ADORIAN, Gheorghe et al. (1971) Voluntari români în Spania, 1936-1939: Amintiri şi documente. I.S.I.S.P.; Bucureşti: Ed. Politică.
ANDREESCU, Andreea; Lucian Nastasă; Andrea Varga (2003a) Minorităţi etnoculturale. Mărturii documentare. Evreii din România (1945-1965). Cluj-Napoca: Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală.
------------ (2003b) Minorităţi etnoculturale. Mărturii documentare. Maghiarii din România (1956-1968). Cluj-Napoca: 2003.
ANDREESCU, Gabriel (2003) Extremismul de dreapta în România. Cluj-Napoca: Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală.
BĂRBULESCU, Elena (2009) coord. Documente privind politica sanitară în România (1948-1964). Cluj-Napoca: Mega.
BALAŞ, Egon (2008) Will to Freedom: A Perilous Journey through Fascism and Communism. New York: Syracuse University Press.
BEJENARU, Liviu & Florica Dobre et al. (2004) - (coord.) Membrii CC al PCR 1945-1989. Dicţionar. Bucureşti: Ed. Enciclopedică
BENYAMIN, Lya & S. Stanciu (1996) Evreii din România între anii 1940-1844: Problema evreiască în stenogramele Consiliului de Miniştri. Bucureşti: Hasefer; F.C.E.R.; C.S.I.E.R.
BERINDEI, Mihnea; Dorin Dobrincu şi Armand Goşu (2009) Istoria comunismului în România. Documente. Perioada Gheorghe Gheorghiu-Dej (1945-1965). C.P.A.D.C.R. Bucureşti: Humanitas.
BETEA, Lavinia (2001a) Maurer şi lumea de ieri. Cluj-Napoca: Dacia.
------------ (2001b) Lucreţiu Pătrăşcanu. Moartea unui lider comunist. Studiu de caz, Bucureşti, Editura Humanitas, 2001
------------ (1997) Alexandru Bârlădeanu despre Dej, Ceauşescu şi Iliescu. Bucureşti: Evenimentul Românesc.
BEZVICONI, G. (1972) Necropola capitalei. Bucureşti: Institutul de Istorie “Nicolae Iorga”; Ed. Academiei R.S.R.
BOLDUR-LĂŢESCU, Gheorghe (2004) The Communist Genocide in Romania. Happauge, New York: Nova Science Publishers.
BOTTONI, Stefano (2010) Transilvania roşie. Comunismul român şi problema naţională 1944-1965. Cluj: Ed. Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale & Ed. Kriterion.
BRAUŞTEIN, Iancu (2002/3): Întreprinzători evrei în Moldova, 1879-1950 vol. I (2003) & II (2004). Iaşi: Junimea – un catalog al documentelor aflate în arhiva direcţiei judeţene Iaşi a Arhivelor Naţionale, fd. Camerei de Comerţ şi Industrie (disponibil electronic şi la http://www.romanianjewish.org/ro/mosteniri_ale_culturii_iudaice_02_04.html).
----------- (2001/4) Evreii în prima universitate din România, 1860-1950 (vol.I & II.). Iaşi: Dan, Gr.T. Popa. (disponibil electronic şi la http://www.romanianjewish.org/ro/mosteniri_ale_culturii_iudaice_02_05.html).
BRUCAN, Silviu (1992) Generaţia irosită. Bucureşti: Editurile Univers şi Calistrat Hogaş.
BURCEA, Mihai; Marius Stan; Mihail Bumbeş (2009) Dicţionarul ofiţerilor şi angajaţilor civili ai Direcţiei Generale a Penitenciarelor. Iaşi: Polirom.
BUTNARU, I.C. (1993) Waiting for Jerusalem. Surviving the Holocaust in Romania. Westport, CT: Greenwood Press.
BUZATU, Gheorghe (2009) coord. România în ecuaţia războiului şi păcii (1939 – 1947) - Aspecte controversate – (ed. a II-a). Bucureşti: Mica Valahie.
------------- (2008) Antonescu, Hitler, Stalin III. Un raport nefinal. Iaşi: Demiurg.
------------- (2003) România şi marile puteri, 1939-1947 Bucureşti: Ed. Enciclopedică.
------------- (1996) Românii în arhivele Kremlinului. Bucureşti: Univers Enciclopedic.
BUZATU,Gheorghe & Corneliu Bichineţ (2005) coord. Arhive secrete. Secretele arhivelor (II). Bucureşti: Mica Valahie.
BUZATU, Gheorghe & Marusia Cîrstea (2010) Europa în balanţa forţelor [vol III.: România şi proba labirintului (1939-1989)]. Iaşi: TIPO Moldova.
CAJAL, Nicolae & Harry Kuller (2004) Contribuţia evreilor din România la cultură şi civilizaţie. Bucureşti: Hasefer.
CARMELLY (Steigman), Felicia (1997) (ed. engl.) Shattered! 50 Years of Silence. History and Voices of the Tragedy in Romania and Transnistria. Toronto: Abbeyfield Publishers.
CARP, Matatias (1996) Cartea Neagră (ed. a 3-a). Bucureşti: Diogene.
CĂTĂNUŞ, Dan & Ioan Chiper (ed., et Gheorghe Neacşu) (1999) - Cazul Ştefan Foriş. Lupta pentru putere în P.C.R. de la Gheorghiu-Dej la Ceauşescu. Documente (1940-1968). Bucureşti: Vremea.
CÂMPEANU, Pavel (2002) Ceauşescu, anii numărătorii inverse. Iaşi: Polirom.
------------- (1990) Exit: toward post-Stalinism. Armonky; NY: M.E. Sharpe.
CIOBANU, Vasile & Sorin Radu (2008), coord. Partide politice şi minorităţi naţionale din România în secolul XX (vol. III). Sibiu: Techno.
CIORĂNESCU, George (1993) Bessarabia: Disputed Land between East and West. Bucureşti: Ed. Fundaţiei Culturale Române.
CIOROIANU, Adrian (2005) Pe umerii lui Marx. O introducere în istoria comunismului românesc.  Bucureşti: Curtea Veche.
COHEN, Mitchell (1994) The Wager of Lucien Goldmann: Tragedy, Dialectics, and A Hidden God. Princeton, NJ: Princeton University Press.
CONSTANTINIU, Florin (1999) O istorie sinceră a poporului român (ed. a 2-a). Bucureşti: Univers Enciclopedic.
COSMA, Neagu (1994) Din culisele Securităţii (colecţia Cupola). Bucureşti: Globus.
COSMA, Viorel (2006) Muzicieni din România (vol. IX: Ş-Z). Bucureşti: Ed. Muzicală.
CUTIŞTEANU, Sorin & Gheorghe I. Ioniţă (1981) Electoratul din România în anii interbelici: mişcarea muncitorească şi democratică în viaţa electorală din România. Cluj-Napoca: Dacia.
DELEANU, Iulia (2005) Kadiş pentru mama mea. Cluj-Napoca: Kriterion.
DELETANT, Dennis (2001) Teroarea comunistă în România. Gheorghiu-Dej şi statul poliţienesc, 1948-1965. Iaşi: Polirom.
------------ (1999) Communist terror in Romania: Gheorghiu-Dej and the Police State, 1948-1965. London: C. Hurst & Co.
------------- (1995a) Ceauşescu şi securitatea. Bucureşti: Humanitas.
------------- (1995b) Ceauşescu and the Securitate: Coercion and Dissent in Romania, 1965-1989. London: Hurst.
DIAMANT, David (1979) Combattants juifs dans l’armee républicaine espagnole, 1936-1939. Paris: Renouveau.
DOBRE, Florica (coord.) et al. (2004) Membrii C.C. al P.C.R. 1945-1989. Bucureşti: Ed. Enciclopedică.
DOBRINCU, Dorin & Constantin Iodachi, ed. Ţărănimea şi puterea. Procesul de colectivizare a agriculturii în România, 1949-1962. Iaşi: Polirom.
DUMITRESCU, Aurelian Titu (2005) Parada (Autobiograafie). Bucureşti: Semne
DUŢU, Alesandru et al. (2002) România: Viaţa politică în documente – 1950. Bucureşti: Arhivele Naţionale (disponibil la http://www.arhivelenationale.ro/images/custom/image/serban/1950/1950_pdf.pdf)
DUŢU, Alesandru şi Constantin Botoran (2003) coord. Situaţia evreilor din România (vol I, 1939-1941). Bucureşti: Ed. Ţara Noatră.
FRUNZĂ, Victor (1990) Istoria stalinismului în România. Bucureşti: Humanitas.
GAVRILĂ-OGORANU, Ion şi Lucia Baki Nicoară (1999) Brazii se frâng, dar nu se îndoiesc.Vol III. Timişoara: Marineasa.
GEORGES-PICOT, Grégoire (2000) L'innocence et la ruse: des étrangers dans la Résistance en Provence, 1940-1944. Paris: Tirésias.
GEORGESCU, Titu (1997) Istoria românilor. Bucureşti: Ed. Fundaţiei “România de Mâine”.
GEORGESCU, Vlad (1993) Istoria românilor de la origini până în zilele noastre (ed. a 3-a). Humanitas: Bucureşti.
------------- (1991) Politică şi istorie. Cazul comuniştilor români. Bucureşti: Humanitas.
GLASS, Hildrun (2002) Minderheit zwischen zwei Diktaturen: zur Geschichte der Juden in Rumänien, 1944-1949. München: Oldenbourg.
GOMA, Paul (2008) Jurnal 2008 (disponibil la http://www.romanimea.com/pdf/PaulGoma/LRP_JURNAL_2008.pdf)
------------ (2007) Săptămâna Roşie, varianta ian. 2007 (disponibilă la http://paulgoma.free.fr/paulgoma_pdf/pdf/FRP_SAPTAMANA_ROSIE_ianuarie_2007.pdf)
------------  (1990) Gherla. Bucureşti: Humanitas.
HILLGRUBER, Andreas (1994) Hitler, regele Carol şi mareşalul Antonescu, Bucureşti: Humanitas (traducerea ediţiei în limba germană din 1965, Wiesbaden: Fritz Steiner).
HEUMOS, Peter (2004) Europäischer Sozialismus im Kalten Krieg. Briefe und Berichte, 1944-1948. Frankfurt am Main: Campus.
HODOŞ, George (1987) Show Trials. Stalinist Purges in Eastern Europe, 1948-1954. New York: Praeger.
IERUNCA, Virgil (1990) Fenomenul Piteşti. Bucureşti: Humanitas.
IOANID, Radu (2005) Răscumpărarea evreilor. Iaşi: Polirom.
IONIŢOIU, Cicerone (2006) Genocidul din România. Repere în procesul comunismului, ed. electronică, Apologeticum, disponibilă la https://www.semperfidelis.ro/request.php?49
------------ (2000) Victimele terorii comuniste. Arestaţi, torturaţi, întemniţaţi, ucişi. Dicţionar (vol. I-IX). Bucureşti: Ed. Maşina de scris (disponibil online la http://www.procesulcomunismului.com/marturii/fonduri/ioanitoiu/)
JELA, Doina (2001) Lexiconul negru: unelte ale represiunii comuniste, Bucureşti: Humanitas.
KULLER, Harry (2008) coord. Evreii din România. Breviar bibliografic. Bucureşti: Hasefer.
KUNZE, Thomas (2009) Nicolae Ceauşescu. Eine Biographie (ed. a 3-a). Berlin: LVD GmbH.
LEVY, Robert (2002) Gloria şi decăderea Anei Pauker. Iaşi: Polirom.
LUSTIGER, Arno (1994) Zum Kampf auf Leben und Tod! : das Buch vom Widerstand der Juden, 1933-1945. Köln: Kiepenheuer & Witsch.
MARINESCU, Otilia & Ana-Maria Brezezovski (2003) Personalităţi maramureşene – niversări: Vida Gheza. Baia Mare: Biblioteca judeţeană “Petre Dulfu” (disponibil la http://www.bibliotecamm.ro/caiete/gheza_vida.pdf).
MĂRGHITAN, Liviu & Ioan Mancaş (2008) Academicienii Iaşilor (secolele XIX-XX). Arad: Ramira.
MIHĂILESCU, Ştefania (2006) Din istoria feminismului românesc: Studii şi antologie de texte (1929-1948). Iaşi: Polirom.
MIRCU, Marius (1998) M-am născut reporter. Tel Aviv: Glob-Papyrus.
MOCANU, Marin Radu (2003) Literatura română şi cenzura comunistă (1960-1971). Bucureşti:
MÓZES, Tereza (1997) Evreii din Oradea. Buureşti: Hasefer.
MURGESCU, Bogdan (2001) coord. Istoria României în texte. Bucureşti: Corint.
NASTASĂ, Lucian & Levente Salat (2003) Maghiarii din România şi etica minoritară (1920-1940). Cluj-Napoca: Ed. C.R.D.E.
NEGRICI, Eugen (1996) coord. Poezia unei religii politice. Patru decenii de agitaţie şi propagandă. Bucureşti: PRO.
NICULAE, Cornel Dan (2004) Ofensiva iudaismului asupra României. Bucureşti: Carpathia Rex.
NEUMANN, Victor (1996) Istoria evreilor din România. Timişoara: Amarcord.
OIŞTEANU, Andrei (2001) Imaginea evreului în cultura română. Bucureşti: Humanitas.
OLTEANU, Cristina Liana (2003) ed. Femeile în România comunistă, Bucureşti: Politeia-SNSPA.
OPREA, Ion N. (2007) Bârladul în presa vremurilor. Iaşi: P.I.M.
OPREA, Marius (2002) Banalitatea răului. O istorie a Securităţii în documente, 1949-1989. Iaşi: Polirom.
PALTY, Sonia (1992) Evrei, treceti Nistrul! Bucureşti: Ministerul Informaţiilor Publice (v. http://www.scribd.com/doc/41258979/evrei-treceti-nistrul).
PANDREA, Petre (2000) Memoriile mandarinului valah. Bucureşti: Albatros.
PARASCHIVESCU, Miron Radu (1994) Jurnalul unui cobai. Bucureşti: Dacia.
“PINAY, Maurice” (1967) The Plot Against the Church. Los Angeles: St. Anthony Press.
PINTILIE, F. (2003) Serviciul Special de Informaţii din România (1939-1947) (vol. I). Bucureşti: Ed. Academiei Naţionale de Informaţii.
PRESTON, Paul, Michael Partridge şi Piers Ludlow (2005) British Documents on Foreign Affairs. London, Foreign Office: LexisNexis.
RAŢIU, Gheorghe (1996) Raze de lumină pe cărări întunecate. Bucureşti: PACO.
RĂDULESCU-ZONER, Şerban; Daniela Buşe; Beatrice Marinescu (1995) Instaurarea totalitarismului comunist în România. Bucureşti: Cavallioti.
ROMAN, Petre (2000) Libertatea ca datorie. Bucureşti: Paideia.
ROSEN, Moses (1990) Primejdii, încercări, miracole. Bucureşti: Hasefer.
ROTH, Andrei (1999) Naţionalism sau democratism?. Târgu Mureş: Pro Europa.
ROTMAN, Liviu (2004) Evreii din România în perioada comunistă, 1944-1965. Iaşi: Polirom.
SANDACHE, Cristian (2006) Literatură şi propagandă în România lui Gheorghiu-Dej. Bucureşti: Mica Valahie.
SCURTU, Ioan (1982) Viaţa politică din România, 1918-1944. Bucureşti: Albatros.
------------ & BUZATU, Gheorghe (1999) Istoria românilor în secolul XX. Bucureşti: Paideia.
SEBASTIAN, Mihail (1996) Jurnal (1935-1944). Bucureşti: Humanitas.
SFETCU, Paul (2000) 13 ani în anticamera lui Dej. Bucureşti: Ed. Fundaţiei Culturale Române.
SOLOMOVICI, Teşu (2004) Securitatea şi evreii (I): Teroare, crime, turnători, colaboraţionişti. Bucureşti: Ziua.
------------ (2003) Securitatea şi evreii (I): Despre călăi şi despre victime. Bucureşti: Ziua.
------------ (2001) România Judaica (vol. I şi II). Bucureşti: Ed. Teşu.
STĂNESCU, Mircea (2010) Reeducarea în România comunistă (1948-1952). Aiud, Suceava, Piteşti. Iaşi: Polirom.
STROM, Yale (2002) The Book of Klezmer: The History, the Music, The Folklore. Chicago Review Press.
ŞINCA, N. Florin (2006) Din istoria poliţiei române. Între onoare şi obedienţă. Bucureşti: RCR Print.
TĂNASE, Stelian (1998) Elite şi societate. Guvernarea Gheorghiu-Dej. Bucureşti: Humanitas.
TISMĂNEANU, Vladimir (2005) Stalinism pentru eternitate. O istorie politică a comunismului românesc. Iaşi:Polirom.
------------ (2003) Stalinism for All Seasons. A Political History of Romanian Communism. Berkeley; CA: University of California Press.
------------- (1998) Arheologia Terorii. Bucureşti: All.
------------- (1997a). Reinventarea Politicului. Iaşi: Polirom.
------------- (1997b) Mizeria utopiei: criza ideologiei în Europa Răsăriteană. Iaşi: Polirom.
------------- (1995) Fantoma lui Gheorghe Gheorghiu-Dej. Bucureşti: Univers.
TRONCOTĂ, Cristian (2006) Torţionarii. Istoria instituţiei securităţii regimului comunist din România, 1948-1964. Bucureşti: Elion.
------------- (2003) Duplicitarii. O istorie a Serviciilor de Informaţii şi Securitate ale regimului comunist din România, 1965-1989. Bucureşti: Elion
------------- (2003b) Istoria Securităţii regimului comunist din România. 1948-1964. Bucureşti: Ed. Ion Cristoiu.
------------- (1999). Istoria serviciilor secrete româneşti. De la Cuza la Ceauşescu. Bucureşti: Ed. “Ion Cristoiu”.
TUDOR, Alina & Dan Cătănuş (2000) Amurgul ilegaliştilor. Plenara PMR din 9-13 iunie 1958. Bucureşti: Vremea.
ŢUGUI, Gheorghe (1979) Evoluţia Partidului Social-Democrat din România de la frontul unic la partidul unic (martie 1944 – februarie 1948). Bucureşti: Ed. Politică.
VÁGÓ, Béla (1981) ed. Jewish Assimilation in Modern Times. Boulder, CO: Westview Press.
VASILE, Cristian (2010) Literatura şi artele în România comunistă. Bucureşti: Humanitas.
VERDERY, Katherine (1994) Compromis şi rezistenţă. Cultura română sub Ceauşescu. Bucureşti: Humanitas.
VIANU, Lidia (1998) Censorship in Romania. Budapest: Central European University Press.
VOICU, George (2000) Zeii cei răi. Cultura conspiraţiei în România postcomunistă. Iaşi: Polirom.
VULTUR, Smaranda & Adrian Onică (2009) eds. Memoria salvată II. Timişoara: Ed. Universităţii de Vest.
WASSERSTEIN, Bernard (2000) Dispariţia diasporei: evreii din Europa începând cu 1945. Iaşi: Polirom.
WEXLER, Teodor şi M. Popov (2002) Anchete şi procese uitate, 1945-1960: documente. Vol. II. Bucureşti: Fundaţia W. Filderman.
ZAHARIUC, Paul (2009) Întâmplări din vremea Ciumei Roşii. Iaşi: PIM.Capitole în volume

ANCEL, Jean (2005) “’The New Jewish Invasion’ – The Return of the Jews from Transnistria”, pp. 231-256 în David Bankier (ed.) The Jews are Coming Back : The Return of the Jews to their Countries of Origin after WWII. Jerusalem: Yad Vashem.
BADRUS, Nadia (2008) “Identitate etnică, parcurs bibliografic şi opţiuni politice. Evreii din România şi comunismul”, pp. 252-262 în Vasile Ciobanu & Sorin Radu, coord. Partide politice şi minorităţi naţionale din România în secolul XX (vol. III). Sibiu: Techno.
BANU, Florian (2009) “Securitatea şi arestarea ‘duşmanilor poporului’ (1948-1953)”, pp. 416-26 în Stela Cheptea şi Gheorghe Buzatu (coord), Convergenţe istorice şi geopolitice. Omagiu profesorului Horia Dumitrescu. Iaşi: Demiurg.
------------ (2008) “Prezenţa minoritarilor evrei în structurile Securităţii – între mit şi realitate”, pp. 320-330 în în Vasile Ciobanu & Sorin Radu, coord. Partide politice şi minorităţi naţionale din România în secolul XX (vol. III). Sibiu: Techno.
------------ (2007) “’Strămoşii’ Securităţii -  structuri de poliţie politică din România în perioada 23 august 1944-30 august 1948”, pp. 456-484 în Aurel Pentelescu şi Gavril Preda (eds.) Clipe de viaţă. Comandorul dr. Ilie Manole la 60 de ani, Ploieşti: Karta-Graphic.
BRATU, Lava G. (2008) “Momente din istoria învăţământului muzical interbelic reflectate în presa timişoreană”, pp. 431-47 în Analele Banatului, S.N. Arheologie-Istorie, XVI (2008),; Timişoara: Muzeul Banatului.
BRÂNCUŞI, Petre (2006) „Incursiune în istoria muzicii româneşti – partea I” [manuscris din 1995], pp. 107-211 [cap. III] în Titu Pânişoară, (coord. vol.) Simpozionul Naţional “Prof. univ. dr. muzicolog Petre Brâncuşi”, ediţia a IV-a, 4 iunie 2006, Târgu Jiu. Ed. Măiastra (disponibil la http://www.petrebrancusi.ro/assets/pdf/vol4/cap3.pdf).
----------- (2005) “Din presa vremii (3 iulie 1959 – 1960)” [colecţie a unor articole semnat în perioada delimitată de P. Brâncuşi], pp. 99-150 în Titu Pânişoară şi Ion Şoldea, (coord. vol.) Simpozionul Naţional “Prof. univ. dr. muzicolog Petre Brâncuşi”, ediţia a III-a,5 iunie 2005, Târgu Jiu. Ed. Măiastra
(disponibil la http://www.petrebrancusi.ro/vol3.html).
ELIAS, Mişu (2009) “Anul viitor ne întâlnim la Ierusalim”, pp. 253-73 în Smaranda Vultur & Adrian Onică ed. Memoria salvată II. Timişoara: Ed. Universităţii de Vest.
KORNIS, Geza (2009) “Fragmente din memorie”, pp. 213-38 în Smaranda Vultur & Adrian Onică ed. Memoria salvată II. Timişoara: Ed. Universităţii de Vest.
ONIŞOR, Daniel (2009) “Diplomaţia României şi ecuaţia păcii”, pp. 193-310 în Gh. Buzatu (coord.) România în ecuaţia războiului şi păcii (1939-1947) (ed. a II-a). Bucureşti: Mica Valahie.
OPRIŞ, Petre (2005) “Despre numărul membrilor Partidului Comunist din România, la 23 august 1944”, pp. 156-76 în Cornel Carp (coord) România în contextul internaţional la sfârşitul celui de-al doilea război mondial. Studii şi comunicări. Bucureşti: Ed. centrului Tehnic-Editorial al Armatei.
IACOB, Gheorghe (1996), “Structura etnică a României în secolul XX”, pp. 170-81 în Adrian Nicolau şi Gilles Ferréol, Minoritari, marginali, excluşi, Iaşi: Polirom.
IONEL, Oana (2001) “Secţia organelor conducătoare de partid, sindicale şi ale UTM a C.C. al PMR. Aspecte privind evidenţa cadrelor (1952), pp. 251-70 în Gh. Onişoru, coord. Totalitarism şi rezistenţă, teroare şi represiune în România comunistă. Bucureşti: CNSAS.
IONESCU-Gură (2010) “Serviciul Dislocări şi Domicilii Obligatorii (S.D.D.O.) din cadrul Ministerului Afaceri Interne (1954-1956) pp. 87-102 în C.N.S.A.S. Caietele CNSAS  anII: 1(3): 2009.
IONIŢĂ, Nicolae (2010) “Politica de cadre în Securitate. Schimbarea cadrelor medii de conducere (1958-1967)” pp. 23-53 în C.N.S.A.S. Caietele CNSAS  anII: 1(3): 2009.
KULLER, Harry (2010) “Intelighenţia evreiască în anii comunismului local. Consideraţii preliminare şi studiu de caz”, pp. 168-192 în Liviu Rotman (coord.), Camelia Crăciun şi Ana-Gabriela Vasiliu, Noi perspective în istoriografia evreilor din România. Bucureşti: Hasefer.
LUNGU, Ivan (2009) “Slavă Domnului, nu ne-au luat”, pp. 239-52 în Smaranda Vultur & Adrian Onică ed. Memoria salvată II. Timişoara: Ed. Universităţii de Vest.
MORARU, Pavel (2008) “Reflecţii ale istoriografiei ruse asupra contribuţiei evreilor la mişcarea comunistă”, pp. 299-319 în în Vasile Ciobanu & Sorin Radu, coord. Partide politice şi minorităţi naţionale din România în secolul XX (vol. III). Sibiu: Techno.
PETCU, Adrian Nicolae & Denisa Bodeanu (2010) “Contribuţii la întocmirea unui dicţionar al ofiţerilor de Securitate (problema culte-secte” pp. 55-69 în C.N.S.A.S. Caietele CNSAS  anII: 1(3): 2009.
PLEŞA, Liviu (2010) “Cadrele de conducere din Direcţia Regională de Securitate Cluj. Date biografice (I)”, pp. 119-132 în C.N.S.A.S. Caietele CNSAS  anII: 1(3): 2009.
POPOVICI, Dinu (2010) “Un remarcabil volum de muzicologie: ‘George Breazul şi istoria nescrisă a muzicii româneşti’ de Petre Brâncuşi”, pp. 244-318 în Titu Pânişoară şi Cristian Brâncuşi, (coord. vol.) Simpozionul Naţional “Prof. univ. dr. muzicolog Petre Brâncuşi”, ediţia a VIII-a, 22 mai 2010, Târgu Jiu. Târgu Jiu: Măiastra (disponibil la http://www.petrebrancusi.ro/vol8.html).
TISMĂNEANU, Vladimir (1991) “The Tragicomedy of Romanian Communism” pp. 121-74 în Ferenc Feher & Andrew Arato, ed. Crisis and Reform in Eastern Europe. New Brunswick, New Jersey: Transaction Publishers.
------------- (1989b) “The Tragicomedy of Romanian Communism”, în forma unui raport de cercetare sub egida National Council for Soviet nd East European Research, în beneficiul Foreign Policy Research Institute (disponibil la http://www.ucis.pitt.edu/nceeer/1989-903-04-2-Tismaneanu.pdf).Articole (reviste)


ADAMEŞTEANU, Gabriela (2006) “De ce noi? (II) Despre eroism, despre maniheism”. Observator cultural nr.73 (329) (13-19 iulie) (disponibil la http://www.romaniaculturala.ro/articol.php?cod=7237)
ARACHELIAN, Vartan (2010) “Operaţiunea ‘Îmbogăţirea’: ‘Reprezentanţii proletariatului victorios’ dau iama prin casele ‘exploatatorilor’”. Historia nr 108 (dec. 2010) (disponibil la http://www.historia.ro/exclusiv_web/general/articol/operatiunea-imbogatirea-reprezentantii-proletariatului-victorios-dau-ia).
BANC, Andrei (2006) “In memoriam Martin Bercovici”. Realitatea Evreiască 262-3 (1962-3): nov.-dec. 2006 (ed. specială), p.4.
BANU, Florian (2005) “Adevăr şi ficţiune în documentele Securităţii”. Analele ştiinţifice ale Universităţii “Al. I. Cuza” din Iaşi, seria Istorie, tom LI, 375-392
------------- (1999) “Activitatea casei de administrare şi supraveghere a bunurilor inamice (1945-1947)”. Xenopoliana VII (1-2): 45-66.
BANU, Luminiţa şi Florian Banu (2008) “Consilierii sovietici şi activitatea orgnelor represive ale regimului comunist din România (1944-1964)”. Analele Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, seria 19, tom VII, pp. 197-222.
BETEA, Lavinia (2005) “Glorie şi decădere. Ancheta soţiei ‘trădătorului’ Vasile Luca”. Jurnalul Naţional. 17 mai 005 (disponibil la http://www.jurnalul.ro/sc-nteia/jurnalul-national/glorie-si-decadere-44881.html).
BRĂTESCU, Gheorghe (2007) “La centenarul conferenţiarului dr. Paul Pruteanu, eminent teoretician şi organizator sanitar”. Revista medicală română 4(LIV): 251-3.
BRUMARU, Ada (2006) “Câteva gânduri despre Laurenţiu Profeta”. Realitatea evreiească nr. 268 (1058): 17; 25 august – 15 septembrie.
CATALAN, Gabriel (2009) “Teatrul şi muzica din România în primii ani de comunim (I)”, pp. 187-202 în revista Revista Arhivelor nr. 1 (LXXXVI)/2009, editată de Arhivele Naţionale ale României.
CATALAN, Gabriel şi Mircea Stănescu (2004) “Scurtă istorie a Securităţii”. Sfera politicii XII (109): 38-53.
CAZIMIR, Ştefan (2005) “De la A. Mirea la Maiakovski”. România literară nr. 29/2995 (disponibil la http://www.romlit.ro/de_la_a._mirea_la_maiakovski)
CĂLINESCU, Matei (2005) “Dificultatea de a fi evreu român”. Contemporanul. Ideea Europeană nr 10 (accesibil la http://www.romaniaculturala.ro/articol.php?cod=7418)
CONSTANTIN, Letiţia (2009) “Editura Cartea Rusă”. România literară, nr. 25 (26 iunie), pp. 16-8.
------------ (2009b) “Instrumente ale ‘agitaţiei culturale’ în perioada 1944-1954: Revista Veac Nou şi scriitorii români”. România literară, nr. 19 (12 iunie), p. 20-21.
COROBCA, Liliana (2008) “Procesul de epurare a cărţilor”. Stare de urgenţă I (8) (decembrie 2008): 15.
------------ (2008b) “Poveste cu cenzori”. Observator cultural 405 (ian. 2008) (disponibil şi la http://www.observatorcultural.ro/Poveste-cu-cenzori*articleID_18997-articles_details.html).
------------ (2008c) “Culisele cenzurii comuniste”. Asymetria, martie 2008 (disponibil la http://www.asymetria.org/modules.php?name=News&file=article&sid=563).
CRĂCIUN, Corneliu (2009) “’Uniunea Patrioţilor’ în Bihor (1945)”. Crisia. An 2009, pp. 299-310. Oradea: Muzeul Ţării Crişurilor.
------------ (2007) “Comitetul Democrat Evreiesc (Bihor-Oradea) – între promisiunea loialităţii şi eşuarea în trădare”. Crisia, an 2007 (revistă anuală), pp. 173-91. Oradea: Muzeul Ţării Crişurilor.
DATCU, Ioan Anton (2009) “Egalitatea demagogică”. Pagini româneşti, iunie 2009 (disponibil la http://paginiromanesti.com/articol.asp?codart=2-MA01-06094&searchstring=1).
------------ (2008) “Închisoarea Piteşti, demenţa bestialităţii”. Pagini româneşti, nr. 6/2008 (disponibil la http://paginiromanesti.com/articol.asp?codart=2-MA01-06081&searchstring=1)
DOGARU, Bogdan Constantin (2010) “Organizaţii evreieşti din Focşani sub lupa Siguranţei şi Securităţii”. Milcovia, seria a III-a, an VI, nr. 10 (ian.-iun. 2010), pp. 71-85. Focşani: Terra.
DOMENICO, Viorel (2005) “Dicţionarul marilor cineaşti români: Posmantir, Tudor”. Viaţa militară 4(6) (dec. 2005): 51-2.
DORIAN, Dorel (2006) “In memoriam Sorin Cunea”. Realitatea evreiească 268 (1058): 17; 25 august – 15 septembrie.
FÜRTÖS, Andrea (2007) “Personalul administrativ al penitenciarului Sighet (1950-1955). Profiluri umane”, pp. 401-32 în Anuarul Institutului de Istorie “G. Bariţiu” din Cluj-Napoca, tom. XLVI.
GEORGE, Alexandru (2010) “Falsificaea prin documente”. România literară, nr. 42, 5 nov. 2010, p. 10.
GYÉMÁNT, Ladislau (2002) “Sub patru dictaturi. Zece ani din viaţa unei comunităţi evreieşti din Transilvania. Alba Iulia 1940-1950”. Anuarul Institutului de Istorie “George Bariţiu”, Series Historica (XLI): 393-404.
HÎNCU, Dumitru (2009) “Aţi auzit de Dangulov S.A.?”. România Literară nr. 23 (disponibil la http://www.romlit.ro/ai_auzit_de_dangulov_s.a.).
HORASANGIAN, Bedros (2001) “Memoria lui Wiesel”. Observator cultural nr. 56 (martie 2001) (disponibil la http://www.observatorcultural.ro/Memoria-lui-Wiesel*articleID_3234-articles_details.html).
ILINCA, Alina & Liviu Marius Bejenaru (2005) “Aventurile unui ataşat militar francez în România populară”. Studii şi materiale de istorie contemporană, IV, pp. 103-24 (disponibil la http://www.cnsas.ro/documente/istoria_comunism/studii_articole/activitati_plan_intern/Aventurile%20unui%20atasat%20militar.pdf).
IOANID, Radu (2003), “Paul Goma – între Belleville şi Bucureşti” (la http://www.observatorulcultural.ro/informatiiarticol.phtml?xid=8772, 2003)
------------- (1997) Evreii din România sub Antonescu, Bucureşti: Hasefer.
IONIŢOIU, Cicerone (2008) “Corneliu Coposu după şase ani de speranţe (1989-1995) [Epilog]”. Vatra nr. 10/2008, pp. 88-93 (disponibil la http://www.revistavatra.ro/pdf/vatra_10-2008.pdf)
LEIBOVICI-LAIŞ, Şlomo (2003) “Literatura de limbă română în Israel (II). Curierul Românesc 268-270 (ian.-mart.2003): 10, 27. Skogǻs, Suedia.
LUPU, Corvin (2007) “Gheto-uri, lagăre şi domicilii forţate în Transnistria celui de-al doilea război mondial”. Revista Transilvania, centrul Cultural Interetnic Transilvania,  nr. 3/2007, pp. 24-41 (accesibil la http://www.revistatransilvania.ro/arhiva/2007/pdf/numarul3/art05.pdf)
MARIAN, Cristiana (2007) “Diplomaţia românească la începutul Războiului rece (II)”. Curierul Armatei XI 7-11 (218-222) (pentru arhiva electornică a revistei v. http://www.curierul.forter.ro)
MATEESCU, Constantin (2009) “Mama cenzura”. Acolada 10:7 (disponibil şi la http://www.editurapleiade.eu/images/static/files/10_2009.pdf).
MÂNDRESCU, Gheorghe (2004) “Grafica şi propaganda în primii anhi ai regimului comunist în România”. Tribuna, nr. 48, 1-15 sept., pp. 20-21, Cluj.
MÂŢĂ, Cezar (2007) “Comunişti în atenţia organelor puterii: anul 1941”. Revista istorică 3-4 (XVII-XVIII): 237-258. Ed. Academiei Române.
NEAGOE-PLEŞA, Elis (2006) “’Camarila’ lui Gheorghe Gheorghiu-Dej”. Annales Universitatis Apulensis, series Historica, I(10): 147-63.
NEŞTIAN, Valeriu (2010) “Acea parte ascunsă a istoriei huşene”. Lohanul an IV, nr.4 (14), oct. 2010, pp. 83-9.
NICOLAE, Emil (2011) “Complicaţiile vieţii de artist”. Conta 7 (iulie-sept. 2011): 152-60. Neamţ: Consiliul Judeţean; D.J. pentru Cultură şi Patromoniu Naţional Neamţ; Asociaţia Culturală “Conta”.
OPREA, Marius (2002b) “Evreii din România: o minoritate care dispare”. Observator cultural nr. 101, ian. 2002 (disponibil la http://www.observatorcultural.ro/Evreii-din-Romania-o-minoritate-care-dispare*articleID_264-articles_details.html)
OPREA, Nedelcu; Ion Petrulia şi Gheorghe Hîncu (1973) Cultura, ştiinţa şi arta în judeţul Galaţi: dicţionar bibliografic. Galaţi: Biblioteca “V.A. Urechia”.
OPRIŞ, Petre (2004) “Tentativă de fraudă intelectuală la nivelul nomenclaturii dejiste. Doctori în ştiinţe cu orice preţ”. Dosarele istoriei. an IX, nr. 12(100): 11-15.
OTU, Petre & Carme Rîjnoveanu (2007) “Presa românească despre Războiul de şase zile”. Revista de Istorie Militară, nr. 3-4/2007, pp. 52-7. (disponibil la http://www.mapn.ro/diepa/ispaim/files/rim_3-4_2007.pdf).
PIENESCU, G. (2008) “Cum am devenit cărţar (2)”. Viaţa românească, nr. 8-9/2008, pp. 150-9.
PLEŞA, Luiviu (2006) “Mihai Roller şi ‘stalinizarea’ istoriografiei româneşti. Annales Universitatis Apulensis, Series Historica 10 (I): 165-77. Alba-Iulia.
POHL, Klaus (2008) “Sie wollten doch nur ans Meer”. Cicero (disponibil la http://www.cicero.de/97.php?ress_id=4&item=2692).
SĂNDULESCU, Al. (2006) “Istorie literară: între bunăcredinţă şi conformism (I)”. România literară nr.6/2002 (disponibil la http://www.romlit.ro/ntre_buncredin_i_conformism_i2).
SCHAFIR, Michael (2000) “Paradigme, parademonstraţii, paratrăsnete (II)”. Sfera Politicii VIII (85): 32-42.
SIMIONESCU, Maria (2005) “Ioneştii sub cenzură”. România literară nr. 12 (http://www.romlit.ro/ionetii_sub_cenzur).
SIMUŢ, Ion (2008) “Canonul literar proletcultist”. România literară nr. 27 (11 iulie).
------------ (2007) “Un comunist onest”. România literară nr. 36 (XXXIX) (disponibil la http://www.romlit.ro/un_comunist_onest).
SLAMA-CAZACU, Tatiana (2005-2006) “Brief History of The Term Context and Its International Success”, pp. 21-24 în ISAPL Bulletin, XIII (2/Sept. 2005) & XIV (1/Apr. 2006) (dispobnibil la http://isapl.psycholing.org/request.php?7).
STĂNESCU, Mircea (2008) “La Securitate des prisons des camps en Roumanie communiste (1949-1953)”. Revista Arhivelor, A.N.R., nr. 2/2008, pp. 187.207.
STORIN, Aurel (2006) “Aurel Giroveanu”. Realitatea evreiască nr. 275-276 (1075-1076), 1-31 mai 2007, p. 23 (disponibil la http://www.romanianjewish.org/db/pdf/nr275_276/pagina23.pdf).
STRĂTUŢIU, Eugen (2005) “Scurte fragmente din istoria evreilor sibieni”. Transilvania, nr. 3/005, pp. 12-13.
ŞTEFĂNESCU, Alex (2005) “Literatura scrisă la comandă”. România literară nr. 27 (13-19 iulie) (disponibil la http://www.romaniaculturala.ro/articol.php?cod=7464).
TARTLER, Grete (2009) “Poezia de limbă germană a evreilor din Bucovina”. România literară nr. 27/2009 (disponibil la http://www.romlit.ro/poezia_de_limb_german_a_evreilor_din_bucovina).
TISMĂNEANU, Vladimir (1989) “The Tragicomedy of Romanian Communism”. Eastern European Politics and Society vol. III, nr. 2, Spring 1989.
TĂNASE, Stelian (2010) “[seria Arhivele Sfera Politicii:] Gogu Rădulescu”. Sfera Politicii 8(150): 90-4.
TOMASIC, D.A. (1961) “The Rumanian Communist Leadership”, în Slavic Review, vol. XX, nr. 3, octombrie 1961.
TOTOK, William (2006) “Aspecte secundare ale procesului intentat ‘spionilor Vaticanului’ în 1951”. Timpul VII (7-8, iulie-august): 14-6 (accesibil la http://www.idee.ro/jewish_heritage/Timpul_iulie_august_2006.pdf)
ŢÂRĂU, Melania (2002) “Procesul de desfiinţare a Partidului Social-Democrat. Studiu de caz – judeţul Bihor, pp. 171-182 în Buletinul Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti, rubrica Istorie, nr. 8, Universitatea “1 Decembrie 1918” Alba Iulia.
ŢUGUI, Pavel (2004) “Ilie Torouţiu şi arhiva sa de istorie literară. Codrul Cosminului [Analele Ştiinţifice ale Universităţii “Ştefan cel Mare” din Suceava, seria Istorie], nr. 10, 2004, pp. 271-4 (disponibil la http://atlas.usv.ro/www/codru_net/CC10/toroutiu.pdf).
ŢURLEA, Petre (010) „România sub stăpânirea camarile regale, 1930-1940 (I)”. Analele Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir”, serie nouă I(2): 93-115 (disponibil la http://istorie.ucdc.ro/7.%20Revista%20PDF%20files/AUCDCI%202%20Website/7_Turlea.pdf).
URIAN, Tudorel (2004) “Foiletonişti de partid şi de stat”. România literară, nr. 9 (disponibil la http://www.romlit.ro/foiletoniti_de_partid_i_de_stat).
URSACHE, Magda (f.a.) (a) “Fata cu zestre”. Convorbiri literare, disponibil la http://convorbiri-literare.dntis.ro/MURSACHEian5.html
------------ (f.a.) (b) “Trecute vieţi de tovi şi toave”. Centrul Cultural Piteşti, disponibil la http://www.centrul-cultural-pitesti.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=1835&Itemid=104
VASILE, Cristian (2008) “Câteva reflecţii privind evoluţia artelor în primul deceniu comunist, 1945-1953”, în Revista Arhivelor ed. de Arhivele Naţionale ale României, nr. 1/2008, pp. 257-282.


Articole (mass media, bloguri)

AIOANEI, Alexandru D. (f.a.) “Înfiinţarea şi organizarea filialei Iaşi a Tineretului Progresist – 1945”. Asociaţia “Est-Democraţia” (disponibil la http://eastdemocracy.com/nfiinarea-i-organizarea-filialei-iai-a-tineretului-progresist-1945.html).
ANGHEL, Petre (2010) “Cine s-a aruncat în braţele dictaturii”. Reţeaua Literară, 24 iulie 2010 (disponibil la http://reteaualiterara.ning.com/profiles/blogs/cine-sa-aruncat-in-bratele).
BETEA, Lavinia (2007) “Şah-mat la Ceauşescu în fortul Jilava”, Adevărul, 15 aug. 2011 (disponibil în format electronic la http://www.adevarul.ro/actualitate/adevaratul_ceausescu/Sah-mat_la_Ceausescu_in_Fortul_Jilava_0_535746779.html).
BJOZA, Octav (2006) “Lista parţială a unor ofieţer de securitate şi informatori din Braşov”, publicată în Monitorul Expres (Braşov), 19.X.2 006 (accesibil la http://www.monitorulexpres.ro/?mod=monitorulexpres&a=citeste&p=index&s_id=32006)
BOTEZ, Adrian (2010) “Cum poţi deveni antisemit... şi anticomunist!”. Jurnalul de Vrancea. 21 mai (disponibil la http://www.jurnaluldevrancea.ro/opinii/adrian_botez/4333-cum_poti_deveni_antisemit_si_anticomunist.html?p=2)
BRUCAN, Silviu (2002) “Am fost un complotist” [interviu realizat de Rodica Palade]. 22 nr. 18/2002 (6 mai): 4-6.
BUDEA, Florin (2005) “Călăii roşii”. Bihoreanul 16 mai (disponibil la http://old.bihoreanul.ro/articol/ziar/oradea/cclcii-rocii/5729/).
BURCĂ, Nedeea (2007) “Medici evrei din România”. Realitatea Evreiască 278-279 (1978-1079) (iunie-iulie 2007), p. 13 (disponibil la http://www.romanianjewish.org/db/pdf/nr278_279/pagina12-13.pdf).
C..., Diego Maricel (2011) “Din arhivele Partidului Comunist Român: Primul 23 August în judeţul Vaslui”. Obiectiv de Vaslui, 23 aug. 2011 (disponibil la http://odv.ro/?q=node/21636).
CATALAN, Gabriel (2007) “Instituţii, practici şi personalităţi la începuturile sovietizării culturii şi istoriografiei româneşti” (26 ian.) (disponibil la http://gcatalan.blogspot.com/2007/01/institutii-practici-si-personalitati_26.html)
------------ (2001/2004) “Scurtă istorie a Securităţii” (2001, actualizat 2004) (disponibil la http://gcatalan.blogspot.com/2006/09/scurta-istorie-securitatii.html).
C.E. Focşani (2010) „Organizaţiile evreieşti din Focşani sub lupa Siguranţei şi Securităţii (1946-1952). Menora. I (6 (iunie)): 18-19 (disponibil şi la http://www.focsani.jewish.ro/revista/iunie2010.pdf)
------------ (2007) “Figuri evreieşti din Focşani” (disponibil la http://www.jew-focsani.com/ro/figuri_evreiesti2.htm).
CLEJ, Petru (2010) “Un evreu comunist deportat de Antonescu la Vapniarka se destăinuie”. Platforma acum.tv, 29 aug. (disponibil la http://www.acum.tv/articol/17000/).
C.R.I. (China Radio Internaţional) “Doctorul român Bucur Clejan se odihneşte în vecie la Shanghai”, 27.XII.2008 (v. http://romanian.cri.cn/1/2008/12/27/1s90979.htm).
CORLĂŢAN, Mirela (2007) “Notele către Securitate ale disidentului Gheorghe Ursu”. Cotidianul, 10 iulie (disponibil la http://old.cotidianul.ro/notele_catre_securitate_ale_disidentului_gheorghe_ursu-29138.html).
COSMA, Octavian Lazăr (2006) “Lista celor care l-au cântat pe Stalin”, Realitatea.net, 13 octombrie 2006 (disponibil la http://www.realitatea.net/lista-celor-care-l-au-cantat-pe-stalin_194347.html#ixzz1VmWK9W00).
COZONAC, Cornelia (2010) “Am plecat cu ultimul tren la Chişinău, după care graniţa s- închis”. Timpul, Chişinău, 10 iunie (disponibil la http://www.timpul.md/articol/am-plecat-cu-ultimul-tren-la-chisinau-dupa-care-granita-s-a-inchis%E2%80%A6-11935.html?action=print).
CRISTACHE, Ion (1929) “Presa Capitalei”. Înfrăţirea Românească, V(22): 261-2 (disponibil la http://documente.bcucluj.ro/web/bibdigit/periodice/actiunearomaneasca/1928-1929/BCUCLUJ_FP_279052_1929_005_022.pdf).
CROITORU, Avram (2005) “Fonoteca: Mioara Cremene”. Realitatea Evreiască, nr. 242-3 (1042-3), dec. 2005, p. 6.
FRIEDBERG-VĂLUREANU, Uli (2004) “Medici evrei elogiaţi de preşedintele Chinei”. Bună dimineaţa, Israel IV (33), 27 iulie 2004 (disponibil la http://www.isro-press.net/Portal/index.php?option=com_content&view=article&id=314:bd-333&Itemid=59).
GIURGIU, Eugen (2002) “Amintiri despre Titus Popovici şi Victor Eftimiu”. Observator cultural, 2 sept. 2002, Toronto, Canada (disponibil online la http://www.observatorul.com/articles_main.asp?action=articleviewdetail&ID=116).
GOLDSTEIN, Ţicu (2008) “Un boier evreu: G. Marcuson”. Realitatea Evreiască, nr. 296-7 (1096-7), mai-iunie 2008, p. 18.
GOMA, Paul (2005) “Apărarea Teşu” (disponibil la www.paulgoma.com/2005/10/11/apararea-tesu/?aid=480&pid=457)
GRAUR, Neaga (1976 - 1980) “Jurnal” (versiunea adaptată postată pe blogul personal de jurnalistul Dumitru Graur (la adresa http://dumitrugraur.wordpress.com/neagagraur/)
Institutul Român de Istorie Recentă (I.R.I.R.) şi “Academia Caţavencu” (2004) “Lista lui Secu” – publicată în foileton în săptămânal (inventar de nume preluat la adresa http://militiaspirituala.ro/categorie/investigatii/lista-lui-secu/deconspirarea/)
HASAN, Yvonne (2010) “Şcoala lui Maxy” (disponibil la http://www.yvonnehasan.ro/).
KOVACS, Helga (2006) “Securiştii bihoreni”. Informaţia de Vest, preluat de Hotnews, 9.V.2006 (disponibil la http://www.hotnews.ro/stiri-presa_regionala_arhiva-1721745-securistii-bihoreni.htm)
KULLER, Harry (2005) “Contribuţia evreilor din România la cultură şi civilizaţie”. Realitatea evreiască nr. 231-232 (1031-1032), 19 mai – 10 iunie 2005, p. 10.
LACZKO, Eva (2010) “Evreii se reîntorc cu drag pe meleagurile sătmărene”. Informaţia de duminică (Satu Mare), an VIII., nr. 413, p. 4.
LEVANT, Christian (2007) “Vizita la Moscova, ucigătoare şi pentru Leontin Sălăjan”. Adevărul, 13 oct. (disponibil şi la http://www.adevarul.ro/actualitate/Vizita-Moscova-ucigatoare-Leontin-Salajan_0_35998448.html).
------------  (2006a) “Femeile Scânteii ilegale”. Adevărul (5 oct.) (disponibil la http://www.adevarul.ro/societate/sanatate/Femeile-Scanteii-ilegale_0_47396588.html)
------------ (2006b) “Dosarul ultrasecret al defectorilor de la Scânteia”. Adevărul, 9 dec. (http://www.adevarul.ro/exclusiv_adevarul/Dosarul-ultrasecret-defectorilor-Scanteia_0_44996573.html).
MANDACHI, Ilarion (2010) “Personalităţi culturale dorohoiene”. Realitatea evreiască nr. 348-349 (1148-1149), p. 9.
MARIAN MEHR, Boris (2006) “Scriitorii evrei de limbă română, de pretutindeni, merită un dicţionar” [interviu luat lui Teşu Solomovici], în Realitatea Evreiască nr. 245 (1045) (16 ian. – 3 febr.), p 7.
------------ (2006b) “O personalitate puţin cunoscută – Sanda Radian”. Realitatea evreiască, nr. 246 (1046) (4-19 febr. 2006), p. 14 (disponibil la http://www.romanianjewish.org/db/pdf/nr246/pagina14.pdf)
MARINESCU, Aurel Sergiu (2010) – “Prizonier în propria ţară”. Curentul (ed. internaţională), 18 ian. (http://curentul.net/2010/01/18/prizonier-in-propria-tara-54/).
MIHAI, Florin (2009) “Gheorghe Pană, strungarul-ministru”. Jurnalul Naţional, 13 nov. (disponibil la http://www.jurnalul.ro/sc-nteia/jurnalul-national/gheorghe-pana-strungarul-ministru-527063.html);
------------ (2008) “Troc cu emigranţi evrei”. Blog Istoria comunismului, 26 martie (disponibil şi la http://istoriacomunismului.blogspot.com/2008_03_01_archive.html)
------------ (2008b) “PCR şi evreii din România”. Jurnalul Naţional, 25 martie 2008 (disponibil la http://www.jurnalul.ro/sc-nteia/jurnalul-national/pcr-si-evreii-din-romania-120485.html).
MIHĂILESCU, Dan C. (2010) “Între Nae Ionescu şi Ion Ianoşi – via Stockholm”. Dilema Veche 356 (9-15 dec.): 8.
------------  (2008) “Ceauşismul la ibric”. Viaţa literară nr. 12(51): 7-10.
------------ (2005) “În ghearele realismului socialist”. România culturală nr. 49 (280), 9 decembrie 2005 (disponibil la http://www.romaniaculturala.ro/articol.php?cod=6786).
Miliţia Spirituală (2011) “Alfred Mendelsohn interpretând partitura ilegalităţii”, 13 iulie 2011 (disponibil la http://militiaspirituala.ro/cuvantul-militiei/mendelsohn-interpretand-partitura-ilegalitatii/).
MUŞAT, Carmen şi Cristian Un (2009) “Am cunoscut multe vieţi şi mulţi oameni importanţi” (interviu cu Mioara Cremene) în Observator cultural, nr. 232, 3-9 sept. 2009 (disponibil la http://www.romaniaculturala.ro/articol.php?cod=13169).
NEŞTIAN, Valeriu (2010) “Acea parte ascunsă a istoriei huşene”. Lohanul IV (4/14): 83-9.
------------ (2008) “O reconstituire necesară”. Lohanul, an II, nr. 3 (aprilie 2008), pp. 4-7.
NIKOLIĆ, Vasile (f.a.) “Industria laptelui în România: trecut, prezent şi viitor” (disponibil la http://www.nikolicivasilie.ro/personale/Industria%20Laptelui%20in%20Romania.pdf)
OZON, Sorin “Soţia premierului, ‘asociată’ la APAPS”. Centrul Român pentru Jurnalism de Investigaţie, 19 noiembrie (disponibil la http://www.crji.org/news.php?id=73&l=1).
PELIN, Mihai (2008) “Destine frânte de Securitate”, blog personal, 30 martie (disponibil la http://mihaipelin.wordpress.com/2008/03/30/destine-frante-de-securitate/)
------------- (2006) “Reporteri fără frontiere (IV) – Jilava nu a fost dor pentru români”. Jurnalul Naţional, 25 mai (disponibil la http://www.jurnalul.ro/special/special/reporteri-fara-frontiere-4-jilava-nu-a-fost-doar-pentru-romani-print-20727.html).
------------- (2006b) “Finl fără glorie – Siguranţa şi Securitatea versus Legaţia Franţei” (II). Jurnalul Naţional, 31 august (disponibil la http://www.jurnalul.ro/special/special/final-fara-glorie-siguranta-si-securitatea-versus-legatia-frantei-2-13414.html).
------------- (2005) “Securiştii români nu au iertat nimic”. Jurnalul Naţional, 5 mai (disponibil la http://www.jurnalul.ro/special/special/securistii-romani-nu-au-iertat-nimic-45648.html).
RĂDULESCU, George (2010) “Radu Ciuceanu: ‘Dacă Stalin mai trăia, poate scăpam de comunişti’” [interviu]. Adevărul 28 ian. 2010 (disponibil la http://www.adevarul.ro/la_masa_adevarului/Radu_Ciuceanu-Daca_Stalin_mai_traia-poate_scapam_de_comunisti_0_197980692.html)
ROGOJAN, Aurel I. (2011) “Cine este Horia-Roman Patapievici? La conducerea ICR se află fiul unei fantome NKVD”. Cotidianul, 7 iun. (disponibil la adresa http://www.cotidianul.ro/La-conducerea-ICR-se-afla-fiul-unei-fantome-a-NKVD-148361/, preluat şi în New Zork Magazin, nr. 724, 15 iunie 2011, pp. 10-11).
ROZEI, Adrian Irvin (2007) “Le morts ne vieillissen jamais”. Altermedia (România), 1 dec. 2007 (http://ro.altermedia.info/cultura/les-morts-ne-vieillissent-jamais_8088.html#comments)
SAVA, Octavian (2009) “Drumul spinos al iubirii”. Realitatea evreiască, nr. 310-311 (1110-1111), 22 dec.2008-31 ian. 2009, p. 14.
SOLOMOVICI, Teşu (2005a) “Nemaipomenita poveste a ‘Marelui jaf sionist’”. Ziua, 8 oct. (disponibil la http://www.9am.ro/stiri-revista-presei/2005-10-08/nemaipomenita-poveste-a-marelui-jaf-sionist.html);
------------ (2005b) “Scandal cu securişti la comunitatea evreiască din România”. Ziua, 6 iunie (disponibil la http://www.9am.ro/stiri-revista-presei/2005-06-06/scandal-cu-securisti-in-comunitatea-evreiasca-din-romania.html)
STĂNESCU, Mircea (2011) “Savantul în cetate”[recenzie a cărţii Confuzii, greşeli, prostii şi răutăţi în limba română, azi, de Tatiana Slama-Cazacu] (disponibil la http://mircea-stanescu.blogspot.com/2011/04/savantul-in-cetate.html).
SUGARMAN, Martin (f.a.) Against Fascism - Jews who served in The International Brigade in the Spanish Civil War. AJEX Jewish Military Museum (disponibil la http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/History/spanjews.pdf)
ŞERBAN, Geo (2005) “Elegie pentru Milo: acel Purim îndoliat întru eternitate”. Realitatea evreiască, nr. 226 (1026), 1-21 martie 2005, p. 12.
ŞOICA, Mihai (2009) “Interviu cu un securist: Reconstituirea unui asasinat”. Evenimentul Zilei, 30 aprilie (disponibil la http://www.evz.ro/detalii/stiri/interviu-cu-un-securist-reconstituirea-unui-asasinat--849241.html).
ŞTEFĂNESCU, Speranţa (2009) “O după-amiază cu artista Mihaela Nica Crăciun”. Acropolis, nr. 14, 13 august (disponibil la http://www.fanart.ro/acropolis/350.html).
TANDET-RON, Sara (2002) “Vocaţia publicisticii”. Tribuna nr. 23 (16-31 oct. 2002), p. 7.
TISMĂNEANU, Vladimir (2011a) “Cine a fost Ghizela Vass. Despre dosare, intrigi şi anchete”, Contributors.ro, 16 septembrie (disponibil la http://www.contributors.ro/politica-doctrine/cine-a-fost-ghizela-vass-despre-dosare-intrigi-si-anchete/).
------------ (2011b)“Cine a fost Nicu Ceauşescu? Ispita comunismului dinastic (III)”, Contributors.ro, 27 august (disponibil la http://www.contributors.ro/politica-doctrine/cine-a-fost-nicu-ceausescu-ispita-comunismului-dinastic-iii/ şi respective pe situl ziarului Evenimentul Zilei, la adresa http://www.evz.ro/detalii/stiri/senatul-evz-cine-a-fost-nicu-ceausescu-ispita-comunismului-dinastic-vi-949307.html).
------------ (2010a) “De unde vine minciuna ‘Teohari Georgescu = Burăh Tescovici’”. acum.tv, 19 sept. 2010 (accesibil la http://www.acum.tv/articol/17459).
------------ (2010b) “Deshumarea lui Ceauşescu, un pas spre adevăr”. Blog personal, versiune actualizată la 21 iulie 2010 (disponibil la http://tismaneanu.wordpress.com/2010/07/21/deshumarea-lui-ceausescu-un-pas-spre-adevar/).
------------ (2010c) “Alter ego-ul lui Dej: Gheorghe Apostol şi destinul comunismului românesc”, acum.tv, 29 august 2010 (disponibil la http://www.acum.tv/articol/16933).
TOTOK, William (2011) “Securitatea şi lumea scriitorilor”. R.F.I., 28 februarie (disponibil la http://www.rfi.ro/articol/stiri/cultura/securitatea-lumea-scriitorilor-romania).
------------ & Rodica Binder (2010) “Freud – cu voie de la poliţia politică sau Rolul fostului ofiţer de Securitate Heinz Stănescu”. Deutsche Welle, 21 dec. 2010. (disponibil la http://www.dw-world.de/dw/article/0,,6363069,00.html).
------------ (2010b) “Drama scriitorului Alfred Kittner”. Deutsche Welle, 16 dec.2010 (disponibil la http://www.dw-world.de/dw/article/0,,6326385,00.html).
TREBICI, Vladimir (2011) “Eliberarea din lagăr” – seria Arhiva Bucovinei. Însemnări din memorie (Memorii V) în Glasul Bucovinei, nr. 2, iunie 2011 (disponibil la http://glasulbucovinei.ablog.ro/2011-06-14/arhiva-bucovinei-nsemn-ri-din-memorie-memorii-v.html).
VISCHI, Cătălin şi Teofil Ivanciuc (2003) “Lăsata Secu-lui”. Gazeta de Maramureş (disponibil la http://www.gazetademaramures.ro/fullnews.php?ID=742).
VISCHI, Cătălin et al. (2005) “La vânătoare de securişti”. Gazeta de Maramureş, 9 august 2005 (disponibil la http://www.gazetademaramures.ro/fullnews.php?ID=2417).
ZAHARIUC, Paul (2010) “Evreii şi Vasluiul” – serial în cinci episoade (I – 24.VIII.; II – 25.VIII., III – 8.IX., IV – 22.IX şi V – 29.IX) în Obiectiv de Vaslui.
ZALIS, Henri (2011) “Gânduri despre uitatul Mihail Petroveanu”. Realitatea evreiască, nr. 370-371 (1170-1171), 1-31 oct. 2011, p. 20.
ZBĂGANU, Gheorghiţă (2001) “Un luptător: interviu cu Andrei Micu”. Rezistenţa, 10 iunie 2001 (disponibil la http://www.marxist.com/rezistenta/andmicu.html)
*****        (2010) “Mircea Toma în dosarul de la Securitate al lui Sorin Toma-Moscovici, şeful Scînteii”. Ziarişti online, 3 dec. 2010 (http://www.ziaristionline.ro/2010/12/23/mircea-toma-in-dosarul-de-la-securitate-al-lui-sorin-toma-moscovici-seful-scinteii/)Documente oficiale (surse primare)

ARHIVELE Naţionale ale României (2010) – colecţie de fonduri ale C.C. al P.C.R. deschise accesului public, pentru:
    •    Secţia Administrativ-Politică a C.C. al P.C.R. (1921-1977) (inventar 3059) (v. http://www.arhivelenationale.ro/images/custom/image/Pdf-uri/DANIC_Fonduri%20si%20colectii/Fond%20C.C.%20al%20P.C.R.%20Sectia%20Administrativ%20Politica.pdf).
    •    Secţia Administrativ-Politică a C.C. – “Dosare Anexe” (1952-1983) (v. inventarul dosarelor la http://www.arhivelenationale.ro/images/custom/image/serban/de%20la%20catalan%20august%202010/Administrativ%20politic%20anexe%20final.pdf);
    •    Secţia Agrară a C.C. – “Dosare Anexe” (http://www.arhivelenationale.ro/images/custom/image/serban/Inventar-Anexe-Agrara.pdf)
    •    C.C. al U.T.C. – secţia Cadre, litera “A” (1945-1989) (http://www.arhivelenationale.ro/images/custom/image/serban/Fond_CC_al_UTC_Sectia_Cadre_Alfabetic_Litera_A[1].pdf);
    •    Colegiul Central de Partid – Documente interne (1945-1989) (http://www.arhivelenationale.ro/images/custom/image/serban/de%20la%20catalan%20august%202010/CCP-Documente_Interne%20final.pdf);
    •    Secţia Economică a C.C. – “Dosare Anexe” (1950-1989) (http://www.arhivelenationale.ro/images/custom/image/serban/de%20la%20catalan%20iulie%202010/Economic%20Anexe%20combinat.pdf);
    •    Secţia Gospodăria de Partid – “Dosare Anexe” (http://www.arhivelenationale.ro/images/custom/image/serban/Inventar-Anexe-Gospodaria.pdf);
    •    Secţia Organizatorică a C.C. – “Dosare Anexe” (http://www.arhivelenationale.ro/images/custom/image/serban/Inventar-Anexe-Organizatorica.pdf);
    •    Secţia Propagandă şi Agitaţie a C.C. – “Dosare Anexe” (1947-1989) (http://www.arhivelenationale.ro/images/custom/image/serban/de%20la%20catalan%20august%202010/Propaganda%20si%20agitatie%20anexe%20final.pdf);
    •    Secţia Relaţii Externe a C.C. – “Dosare Anexe” (1950-1979) (http://www.arhivelenationale.ro/images/custom/image/serban/de%20la%20catalan%20august%202010/Relatii%20externe%20anexe%20final.pdf);
    •    Relaţii Externe (1958-1965) (http://www.arhivelenationale.ro/images/custom/image/serban/CCPCR-Relatii%20externe%201958-1965.pdf);
Consiliul de Stat al R.P.R. (1964) Decret nr. 804 din 21 decembrie 1964 pentru conferirea de ordine si medalii unor muncitori, tehnicieni, ingineri si functionari din cadrul Ministerului Industriei Usoare (disponibil la http://freelex.juridic.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=20166)
------------ (1964) Decret nr. 500 din 10 august 1964 pentru conferirea unor ordine si medalii (disponibil la http://freelex.wolterskluwer.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=20351)-
------------ (1963) Decret nr. 557 din 25 septembrie 1963 pentru conferirea “Ordinului Muncii” şi a Medaliei Muncii” unor muncitori, tehnicieni şi ingineri din cadrul Ministerului Industriei Petrolului şi Chimiei (disponibil la http://freelex.wolterskluwer.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=24056)
------------ (1961) Decret nr. 61 din 25 februarie 1963 pentru conferirea de ordine şi medalii unor redactori de la ziarul “România liberă” (disponibil la http://freelex.juridic.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=00018525&Info=RG9jSWQ9MTY5OCZJbmRleD1EJTNhJTJmJTVmY2FiaW5ldCUyZmxlZ2lzbGF0aWUlMmZpbmRleCZIaXRDb3VudD02JmhpdHM9OStiK2UrOTUrOTcrOWEr).
Consiliul de Stat al R.S.R. (1973) Decret nr. 33 din 27 ianuarie 1973 privind conferirea de ordine şi medaşii unor lucrători ai redacţiei ziarului ‘România liberă’ (disponibil la http://freelex.juridic.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=25000)
------------ (1971) Decret nr. 157 din 4 mai 1971 pentru conferirea unor ordine ale Republicii Socialiste România (disponibil la http://freelex.juridic.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=27604)
C.N.S.A.S. (f.a.) inventar „Cadrele securităţii” (http://www.cnsas.ro/cadrele_securitatii.html).
Comisia Prezidenţială pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România (2006) Raport final. Bucureşti: Administraţia Prezidenţială (disponibil în format electronic la adresa http://www.presidency.ro/static/ordine/RAPORT_FINAL_CPADCR.pdf).
D.T.I.C. (Defense Technical Information Center) (1959) “Summary of the Rumanian Provincial Press (22-7 Dec. 1959)”. N.Y.: U.S. Joint Publications Research (disponibil şi la http://www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?Location=U2&doc=GetTRDoc.pdf&AD=ADA333728).
International Labour Office (I.L.O.) (1960): “Mnutes of the 146th Session of the Governing Body. Geneva, 24 iunie 1960 (disponibil la http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09601/09601(1960-146).pdf).
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românescu (f.a.) – colecţia de fişe matricole penale ale unor deţinuţi din perioada comunismului în România (disponibilă la http://86.125.17.36/Fise%20matricole%20penale%20-%20detinuti%20politici/)
***** (2003) Monitorul oficial al României, partea a III-a “Publicaţii şi anunţuri”, an 171 (XIV), nr. 548, joi, 16 octombrie 2003.
Preşedintele R.S.R. (1981) Decret nr. 95 din 7 mai 1981 privind conferirea unor distinctii ale Republicii Socialiste Romania (disponibil la http://freelex.wolterskluwer.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=26125).
------------ (1979a) – Decretul nr. 38 din 27 ianuarie 1979 privind conferirea de ordine ale Republicii Socialiste România (disponibil la http://freelex.wolterskluwer.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=25429).
------------ (1979b) Decret nr. 262 din 21 august 1979 privind conferirea de distinctii ale Republicii Socialiste Romania (disponibil la http://freelex.wolterskluwer.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=26176).
------------ (1978) Decret nr. 7 din 23 ianuarie 1978 privind conferirea de ordine ale Republicii Socialiste Romania (disponibil la http://freelex.wolterskluwer.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=25996).
Prezidiul M.A.N. (1951) – Decretul nr. 59 din 8 martie 1951 privind acordarea decoratiilor “Ordinul Muncii” (disponibil la http://freelex.wolterskluwer.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=26668).
------------ (1949a) – Decretul nr. 873 din 20 august 1949 privind acordarea de decoraţii (la http://freelex.wolterskluwer.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=26302)
------------ (1949b) – Decretul nr. 267 din 8 martie 1949 privind acordarea Ordinului “Steaua Republicii Populare Romane” si a “Ordinului Muncii” (http://freelex.wolterskluwer.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=25563).
Wolters Kluwer (f.a.) – baza de date “Free Lex” cuprinzând acte normative emise de autorităţile române începând cu 1840 (disponibilă la http://freelex.wolterskluwer.ro/DocumentBrowse.aspx?Select=Section&Section=0)

Altele

A.C.A.R. (Asociaţia Cremaţionistă Amurg din România) (actualizat 2011) “Români celebri care au fost incineraţi” (listă disponibilă la http://www.incinerareamurg.ro/romani-celebri-care-au-fost-incinerati).
BURCEA, Mihai & Marius Stan (f.a.) “Alexandru Nicolschi, ilegalist, spion sovietic, deţinut şi general de Securitate”, pe situl I.I.C.M.E.R. (disponibil la adresa http://www.crimelecomunismului.ro/pdf/ro/alexandru_nicolschi.pdf).
B.I.R.E. (Bulletin d'informations pour les roumains de l'étranger) – colecţie a unor numere din 1948 şi 1949 disponibile în format digitalizat pe situl Bibliotecii Române din Freiburg im Breisgau, la adresa http://www.xn--rumnische-bibliothek-dzb.de/digital.php)
Central European University (f.a.) – proiectul FRE/RL Research Reports (director disponibil la http://www.osaarchivum.org/files/holdings/300/8/3/)
Centropa (f.a.) Jewish Witness to a Romanian Century: Pictures and Stories from the Centropa Interviews. Târgu Mureş, Bucureşti (disponibil la http://www.survivors-romania.org/pdf_doc/centropa_romanian.pdf).
Editura “Casa Radio” (2009) “Dicţionar” [de personalităţi care au lucrat de-a lungul timpului în cadrul Radiodifuziunii] (disponibil la http://www.edituracasaradio.ro/files/prod/prod-27-dictionar_vijeu.pdf).
FEDROM (2008) Seventy years of existence (disponibil la http://jewishfed.ro/fcer/public_html/downloads/carti/FEDROM.pdf)
F.C.E.R. (2009) Holocaust, 1940-1945: Suferinţe, compasiune, solidaritate. Bucureşti: SCRIB.
----------- - colecţia Realitatea Evreiască ian. 2005 – decembrie 2010 (disponibilă la http://www.fcer.jewishfed.ro/public_html/index.php?option=com_content&view=category&id=87&Itemid=146 şi (pentru numere mai vechi) la http://www.romanianjewish.org/ro/realitatea_evreiasca_01.html
GYÖRFFY, Gábor (2010) “Istoria presei maghiare din România între 1944-1989”. Platforma Enciclopedia maghiară din România, 17 nov. 2010 (disponibil la http://enciclopedie.transindex.ro/mobil/articoletematice/articol.php?id=109).
I.I.C.C.M.E.R. (Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc) (f.a.) – “Biografiile nomenklaturii” (disponibil la http://www.crimelecomunismului.ro/ro/biografiile_nomenklaturii/)
------------ (2011) “Microcosmul propagandei : Facultatea de Filosofie din Bucureşti sub zodia controlului ideologic, 1948–1965: criterii de selecţie a profesorilor, sistem de admitere, epurări şi demascări. Studii şi documente” (proiect de cercetare în derulare, v. prezentarea la http://www.crimelecomunismului.ro/ro/proiecte/proiecte_de_cercetare/facultatea_de_filosofie_din_bucuresti_sub_zodia_controlului_ideologic)
Institutul Politehnic din Bucureşti (f.a.) – “Pagini de istorie din perioada 1948-1992” (colecţie de informaţii disponibilă în format defalcat pe ani la http://universulenergiei.europartes.eu/istorie/politehnica/1948-1992/, respectiv în format integrat la http://universulenergiei.europartes.eu/articole/istorie/politehnica.pdf)
JEWISH Romania (f.a.) “Personalităţi” [ale istoriei comunităţii evreilor din România] (director accesibil la http://www.jewish-romania.ro/personalitati.php/ro/)
J.G.S.I.G.R. (1993) ROM-SIG News, vol. II, nr. 1, toamna 1993, Longwood, FL., S.U.A. (disponibil la http://www.jewishgen.org/romsig/Newsletters/2-1%20%20Autum%201993.pdf).
M.Ap.N. (2009) Lista şefilor/directorilor structurii centrale de personal”, 1862-2009 (v. http://dmru.mapn.ro/doc/lista.pdf);
O.N.C.E. (2010) “Medicii români David Iancu şi Bucur Clejan” (disponibil la http://www.once.ro/eroi/China_Clejan%20Iancu.pdf).
OPREA, Marius (f.a.) - colecţie de biografii comentate ale nomenklaturiştilor, accesibilă la http://www.tiuk.reea.net.
POP, Sergiu Dan (2007) “Petre Brâncuşi şi radiografierea proletcultismului cominternist din viaţa muzicală românească”, recenzie a lucrării Incursiune în istoria muzicii româneşti contemporane (partea I)” a lui Petre Brâncuşi, apărută în volumul Simpozionului Naţional “Prof. univ. dr. muzicolog Petre Brâncuşi” ed. a IV-a, 4 iunie 2006, Târgu Jiu; 19 mai 2007 (text disponibil şi la adresa
http://www.petrebrancusi.ro/assets/pdf/vol5/recenzia.pdf).
United States Holocaust Memorial Museum (2000) Benjamin and Vladka Meed Registry of Jewish Holocaust Survivors. Washington, D.C.
YIVO Institute for Jewish research (f.a.) YIVO Enciclopedia of Jews in Eastern Europe. “Romania” (disponibil la http://www.yivoencyclopedia.org/article.aspx/Romania).
Yad Vashem (f.a.) “Solidaritate şi salvare. Români printre ‘cei drepţi între popoare’ (http://www1.yadvashem.org/about_yad/what_new/data_whats_new/pdf/Romanian/1.11_Solidarity_and_Rescu_%20gina.pdf)
***** (2007) „Lista lui Secu. Litera A”. Caţavencu, suplimentul numărului din 6-12 iunie (disponibil şi la http://militiaspirituala.ro/wp-content/uploads/2010/10/ListaLuSecu1.pdf).
Comunism.ro – baza de date “Torţionari”, reproducere şi adaptare online a Lexiconului Negru al Doinei Jela, (accesibilă la http://www.comunism.ro/fisiere/tortionari/cautt.php, accesat ian. 2011)

Niciun comentariu: