vineri, 17 iunie 2011

Titus Filipaș- Un canular cominternist

Vă rog să citiți acest text selectat de mine, în speranța că vă poate interesa. Cu prietenie, Dan Culcer

”International Romani Art Festival”

iunie 16, 2011 prin blogideologic
Un canular cominternist a fost resuscitat la ”International Romani Art Festival” http://www.romanialibera.ro/actualitate/transilvania/arta-si-cultura-romani-incepe-international-romani-art-festival-iraf-228379.html  Francezii fac o distincţie între ‘roms’ şi ‘gens du voyage’. Înainte de primul război mondial exista în Franţa o consemnare legislativă privitoare exclusiv la ‘gens du voyage’. Dar tot înainte de primul război mondial, nu găseşti la ei măcar un singur text literar, –şi totuşi, scriitorii sunt primii observatori!–, care să-i semnaleze pe ‘roms’. De ce ? Pentru că termenul încă nu exista! Termenul a fost inventat abia de către ideologii bolşevici internaţionalişti după naşterea statului sovietic. Mai precis, termenul rroma este o invenţie a Cominternului la iniţiativa lui Nikolai Buharin, ca reacţie la apariţia statului România Mare în spaţiul din Romania Orientală. Istoricul britanic Simon Sebag Montefiore demonstrează convingător în cărţile sale că există o continuitate între ideologia ţarinei Caterina cea Mare şi ideologia liderilor bolşevici după câştigarea puterii. Hai să ne întoarcem la surse. Ţarina Caterina cea Mare căpăta dreptul de a stăpâni Romania Orientală nord-pontică prin ideologia occidentală anti-Romania, ideologia Montesquieu-Voltaire-Gibbon. De altminteri Voltaire susţinea deschis în Occidentul European un lobby pro-Rusia, cu scopul de a fi creată butaforia geopolitică numită Rusia Sudică/NovoRossiia. Regele Prusiei Frederic cel Mare, aflat într-o relaţie epistolară cu Voltaire, ştia despre acele planuri. Încearcă să profite de ele în favoarea Prusiei. De aici împărţirile succesive ale Poloniei din secolul XVIII. Pe fondul acelor tratate predatoare apare şi Tratatul de la Kuciuk Kainargi din 1774 care furnizează legitimitatea şchioapă pentru crearea Rusiei Sudice în spaţiul nord-pontic din Romania Orientală. Dar, în termeni moderni, trebuie să judecăm Tratatul de la Kuciuk Kainargi ceea ce a fost el ca atare : un act predatorial ce dădea Rusiei drepturi de expansiune spre Sud. Ideologia lui Karamzin (chiar îmi plac cărţile lui!), un Karamzin care se considera el însuşi un fel de iluminist Gibbon rus, încearcă sa armonizeze ideologic consecinţele Tratatului de la Kuciuk Kainargi din 1774, reamintesc, este vorba despre consecinţele geopolitice extrem de favorabile Rusiei. În dezbaterile actuale dintre ocupantul rus din respublika Moldova şi românii autohtoni, tinerii ruşi din respublika Moldova invocă frecvent ideologia lui Karamzin, aceasta pare a fi principala sursa de putere spirituală pentru ei. În fine, după terminarea primului război mondial, bolşevicul rus Nikolai Buharin constata lucid că în Occident ideologia Montesquieu-Voltaire-Gibbon fusese aproape uitată. Cominternul avea nevoie absolută de a discredita România, de a dizolva România! În consecinţă, experţii Cominternului inventează etnia rroma, etnie pe care la 1824 omul de litere Alexandru Puşkin încă o denumea ţîganî, deşi convingea Europa (prin forţa literelor!) că Basarabia era populată de ţîganî. Atunci când vorbeşte despre Basarabia, lucidul critic literar care a fost Petre Haneş îi citează pe alţi doi intelectuali ruşi ajunşi în Basarabia. Care scriau foarte clar că populaţia din Basarabia vorbeşte o vernaculară neolatină asemănătoare cu vernacularele neolatine din Spania! Dar nici Puşkin, nici vreun alt intelectual rus ajuns în Basarabia înainte primul război mondial nu aminteau că ar fi existat pe atunci limba romani! Pe bună dreptate. Limba romani, la fel ca şi denumirea etniei rroma în loc de ţîganî, sunt invenţii cominterniste. Repet : Limba romani este un limbaj artificial inventat de specialiştii Cominternului după modelul sanskritei care se baza pe prakrită. “Specialiştii” în “Limba romani” de astăzi susţin în mod deschis că “Limba romani” constituie o dezvoltare din prakrită. Numai că, surprise!, surprise!, nici măcar vreuna dintre evaluările realiste de astăzi privind limba prakrită nu acordă vreo şansă ipotezei propagandistice cominterniste că din limba prakrită s-ar fi putut dezvolta “Limba romani”! Pe o gamă de evaluări ştiinţifice, mergând de la evaluări minimaliste şi ajungând până la evaluări maximaliste, se spune că : 1/ “Prakrit – vernacular and literary Indic language recorded from the third century BC to the fourth century AD” ; 2/ “Prakrit languages were spoken in India between 600 BCE to 1000 CE”. Asemenea detalii istorice nu contau pentru cominternişti, şi nu contează pentru urmaşii care duc mai departe politica lor. În Uniunea Sovietică interbelică, ideologizată anti- România la maximum, apare prima literatură în limba artificială “romani”, în vreme ce literatura în limba română era acolo strict interzisă ! După 6 martie 1945, alogeno-cominterniştii ajungeau la putere în România. Ei impuneau ca denumirea etniei conlocuitoare “ţigani” să fie înlocuită cu denumirea “romi”, denumire politiceşte corectă doar din punct de vedere strict cominternist. Iată însă că familiile de alogeno-cominternişti îşi impun iar puterea lor distrugătoare de România după “revoluţia din decembrie 1989”. Astfel, în statistici, denumirea de ţigan a fost înlocuită brusc cu rom, nu rrom, un termen stabilit de un oficiu internaţionalist. Reprezentantul României la acele discuţii peste capul românilor autohtoni a fost Petre Roman, fiul alogeno-cominternistului Valter Roman adus în România de tancurile sovietice.
Titus Filipaș

Niciun comentariu: