marți, 7 iunie 2011

ADEVĂRUL DESPRE MAREŞAL - Istoria dezvaluita, deschidem o noua pagina in istoria romanilor

Vă rog să citiți aceste documente selectate de mine, în speranța că vă poate interesa. Lectura atentă vă va permite punerea unor accente corecte în analiza modului în care a fost condusă România aflată în război. Mulțumim dlui Alexandru Moraruși siturilor indicate mai jos pentru îngăduința de a reproduce și difuza documentele.

Cu prietenie, Dan Culcer

În exclusivitate pentru Tribuna Basarabiei şi Secretele Istoriei
„BASARABIA : ADEVĂRUL DESPRE MAREŞAL”
(DOCUMENTE  DE ARHIVĂ )

BASARABIA : ADEVĂRUL DESPRE MAREŞAL - Istoria dezvaluita, deschidem o noua pagina in istoria romanilor


Astăzi, începem o serie de articole (documente de arhiva) prin care deschidem o noua pagina in dezvăluirea istoriei românilor si a adevărului  despre cel care a fost, cel mai mare mareşal al românilor, Ion Antonescu. Rămâneţi alături de noi, descoperiţi secretele istoriei si transmiteţi mai departe, astfel încât, tot mai mulţi romani sa cunoască adevărul
În exclusivitate pentru Secretele Istoriei şi Tribuna Basarabiei
Alexandru Moraru „ BASARABIA :ADEVĂRUL DESPRE MAREŞAL”
(DOCUMENTE  DE ARHIVĂ )
Rezumatul  documentelor
Doc. 1.         Dare de seamă a poliţiei de reşedinţă Soroca şi a Primăriei oraşului Soroca privind măsurile luate împotriva răuvoitorilor, celor care au profanat bisericile şi au prigonit elementul românesc în perioada ocupaţiei sovietice (iunie 1940-iunie 1941), adresată instanţelor superioare, noiembrie 1941-martie 1942. Fondul arhivistic[1] Primăria oraşului Soroca din Arhiva Naţională a RM
Doc. 2.         Tabelul nominal al locuitorilor deportaţi, condamnaţi şi arestaţi de autorităţile sovietice în perioada ocupaţiei sovietice (iunie 1940-iunie 1941), întocmit de Primăria comunei Valea-lui-Vlad, plasa Corneşti, judeţul Bălţi. F.A. Prefectura judeţului Bălţi şi preturile, primăriile subordonate.
Doc. 3.         Tabelul nominal al locuitorilor deportaţi, condamnaţi şi arestaţi de autorităţile sovietice (iunie 1940-iunie 1941), întocmit de Primăria Zgărdeşti, judeţul Bălţi şi prezentată Prefecturii judeţului Bălţi. F.A. Prefectura judeţului Bălţi şi preturile, primăriile subordonate.
Doc. 4.         Tabelul nominal al locuitorilor comunei Zgărdeşti, judeţul Bălţi, mobilizaţi forţat în armata sovietică de către autorităţile URSS în perioada nominalizată. F.A. Prefectura judeţului Bălţi şi preturile, primăriile subordonate.
Doc. 5.         Tabelul nominal al locuitorilor comunei Valea-lui-Vlad, judeţul Bălţi, trimişi la lucru în Donbas (URSS) şi alte părţi de autorităţile sovirtice în perioada nominalizată. Întocmit de Primăria comunei şi prezentat Prefecturii jud. Bălţi. F.A. Prefectura judeţului Bălţi şi preturile, primăriile subordonate.
Doc. 6.         Tabelul nominal al locuitorilor com. Corneşti, jud. Bălţi, deportaţi, concentraţi şi rechiziţionaţi de autorităţile sovietice de ocupaţie în perioada nominalizată. Întocmit de Primăria comunei şi prezentat Prefecturii jud. Bălţi. F.A. Prefectura judeţului Bălţi şi preturile, primăriile subordonate.
Doc. 7.         Tabelul nominal al evreilor din judeţul Bălţi executaţi, reţinuţi ca ostatici de Poliţia germană în intervalul 10-17 iulie 1941. Inspectoratul de Poliţie Bălţi către Inspectoratul Regional de Poliţie Chişinău. F.A. Prefectura judeţului Bălţi şi preturile, primăriile subordonate.
Doc. 8.         17 iulie 1941. Primăria oraşului Bălţi către Poliţia oraşului Bălţi, în care se solicită oameni pentru curăţirea şi reparaţia străzilor din oraşul Bălţi. F.A. Primăria oraşului Bălţi.
Doc. 9.         29 iulie 1941. Inspectoratul Regional de Poliţie Chişinău către Poliţia oraşului Bălţi cu privire la strictizarea eliberării autorizaţiilor pentru vizitarea evacuaţilor din diferite lagăre de muncă. F.A. Prefectura judeţului Bălţi şi preturile, primăriile subordonate.
Doc. 10.      Poliţia oraşului Bălţi. Procesul-verbal din 9 august 1941, în care cet. Iancu Steinman nu recunoaşte că a fost informator al NKVD-ului sovietic.
Doc. 11.      Poliţia oraşului Bălţi. Procesul-verbal din 16 septembrie 1941, întocmit de comisarul - adjunct al Poliţiei oraşului Bălţi Mihalcea Marin privind refuzul cet. Ghitelman Leova de a recunoaşte că în perioada când Basarabia era ocupată de URSS a activat în structurile comuniste.
Doc. 12.      Poliţia oraşului Bălţi. Procesul-verbal din 8 august 1941 privind stabilirea identităţii cet. Stinman Iancu domiciliat în oraşul Bălţi.
Doc. 13.      10 august 1941. Inspectoratul Regional de Poliţie Chişinău către Poliţia oraşului Soroca privind semnul distnctiv, care trebuie purtat la haină de evrei.
Doc. 14.      11 august 1941. Prefectura judeţului Bălţi către pretorul oraşului Bălţi privind repartizarea oamenilor la construcţia de şosele şi alte lucrări.
Doc. 15.      12 august 1941. Prefectura judeţului Soroca. Corespondenţa cu instanţele superioare. Ordinul nr. 61 din 24 iulie 1941 al Conducerii şi Administraţiei Basarabiei privind măsurile luate de autorităţi pentru atragerea populaţiei minoritare evreieşti la munca de folos obştesc.
Doc. 16.      16 august 1941. Prefectura judeţului Bălţi. Circulară către pretorii şi primarii din judeţ privind organizarea lucrului cu tineretul, munca de folos obştesc a tinerei generaţii pentru prosperarea Ţării.
Doc. 17.      20 august 1941. Ordinul generalului Ion Antonescu privind organizarea administrativ-teritorială a Transnistriei.
Doc. 18.      26 august 1941. Inspectoratul Regional de Poliţie Chişinău. Dispoziţia nr. 1051 din 26 august 1941 către poliţia Soroca privind anularea imediată a semnelor distinctive ale evreilor purtate pe haine.
Doc. 19.      28 august 1941. Primăria comunei Bădenii-Vechi, jud. Bălţi, către pretura plasei Borneşti. Raport privind pregătirea şcolilor din localitate pentru noul an de studii.
Doc. 20.      28.08.1941. Notarul comunei Cetireni, jud. Bălţi, către Prim-pretor privind refuzul de a angaja evrei pentru munci agricole şi lucrări publice.
Doc. 21.      30 august 1941. Biroul Municipal al Poliţiei Chişinău (secţia siguranţă) către inspectoratul de Poliţie Chişinău despre descoperirea crimelor bolşevice împotriva populaţiei din Basarabia, depistate în localul fostului Consulat italian din or. Chişinău.
Doc. 22.      30 august 1941. Primăria comunei (lipseşte denumirea) către Prim-Pretorul plasei Corneşti judeţul Bălţi privind refuzul de a folosi persoane de naţionalitate evreiască la muncile agricole şi de folos obştesc.
Doc. 23.      30 august 1941. Primăria comunei Ciuciuleni, plasa Corneşti, judeţul Bălţi, către Prim- Pretorul privind organizarea tineretului la munca de folos obştesc.
Doc. 24.      30 august 1941. Notarul comunei Rădenii-Vechi către Prim-Pretorul plasei Corneşti. Raport de activitate privind munca de folos obştesc în perioada 17 iulie - 30 august 1941.
Doc. 25.      31 august 1941. Primăria comunei Todireşti, jud.Bălţi, către Prim-Pretorul Preturii Corneşti privind refuzul de a primi evrei pentru muncile din raza comunei.
Doc. 26.      8 septembrie 1941. Poliţia oraşului Bălţi. Scrisoarea cet. Romaşevici Clavdia din Bălţi adresată Chestorului Poliţiei Bălţi.
Doc. 27.      5 septembrie 1941. Chestura Poliţiei Chişinău către Primarul mun. Chişinău în care se solicită îmormântarea ortodoxă a cadavrelor românilor executaţi de NKVD-ul sovietic, depistate în spatele clădirii fostului Consulat Italian.
Doc. 28.      Primăria oraşului Chişinău către Direcţia Stării Civile privind măsurile luate pentru înhumarea creştinească a cadavrelor românilor basarabeni împuşcaţi de NKVD şi aruncaţi în gropi secrete. Fără dată.
Doc. 29.      9 septembrie 1941. Chestura Poliţiei Chişinău către Conducerea şi Administraţia Basarabiei privind crimele sângeroase ale NKVD-iştilor, săvîrşite în Biroul Central al serviciului NKVD din Chişinău în perioada ocupaţiei sovietice iunie 1940-iunie 1941. Drama deţinuţilor politici, care până la ultima suflare au rămas credincioşi Patriei.
Doc. 30.      9 septembrie 1941. Chestura Poliţiei Chişinău. Notă la ordinul nr. 100b al Guvernatorului Basarabiei privind investigaţiile şi depistările crimelor bolşevice în Basarabia.
Doc. 31.      7 septembrie 1941. Chestura Poliţiei Chişinău. Procesul-verbal din          7 septembrie 1941 privind descrierea metodelor NKVD-iste de lichidare fizică a deţinuţilor politici.
Doc. 32.      9 septembrie 1941. Chestura Poliţiei Chişinău către Direcţia Generală a Poliţiei privind deshumarea victimelor bolşevice de la fostul Consulat Italian.
Doc. 33.      16 septembrie 1941. Guvernatorul Basarabiei către Chestura Poliţiei Chişinău privind solicitarea informaţiei despre măcelul deţinuţilor politici din beciurile NKVD-ului.
Doc. 34.      8 iunie 1941. Copia sentinţei organelor de justiţie sovietice de condamnare la moarte prin împuşcare şi privaţiune de libertate pînă la 25 de ani a membrilor partidului „Frontul Renaşterii Naţionale” din Basarabia.
Doc. 35.      12 octombrie 1941. Copia sentinţei organelor justiţiei sovietice pe cazul Cernevschii Vladimir Filip, membru al partidului „Frontul Renaşterii Naţionale”, condamnat la moarte prin împuşcare, cu confiscarea averii.
Doc. 36.      10 octombrie 1941. Copia sentinţei organelor justiţiei sovietice pe cazul Filipescu David Milenti din satul Doroţcaia, raionul Dubăsari, condamnat la moarte prin împuşcare.
Doc. 37.      Chestura poliţiei Chişinău. Informaţie privind măsurile criminale ale autorităţilor sovietice împotriva persoanelor publice, politice etc. din Basarabia în perioada ocupaţiei sovietice (iunie 1940-iunie 1941).
Doc. 38.      7 septembrie 1941. Chestura poliţiei Chişinău. Procesul-verbal din          7 septembrie 1941 privind înmormântarea victimelor terorii bolşevice în număr de 75 de oameni.
Doc. 39.      31 august 1941. Chestura Poliţiei Chişinău. Procesul-verbal din 31 august 1941 privind deshumarea cadavrelor terorii bolşevice în perioada iunie 1940 - iunie 1941.
Doc. 40.      5 septembrie 1941. Chestura Poliţiei Chişinău către Primarul oraşului. Chestorul poliţiei solicită formarea unei comisii, care s-ar ocupa de organizarea înmormântării victimelor sistemului comunist.
Doc. 41.      8 septembrie 1941. Poliţia oraşului Soroca. Conducerea lagărului de prizonieri nr. 5 din Soroca către Poliţia oraşului Soroca referitor la Şmil Schneider.
Doc. 42.      Poliţia oraşului Soroca. Lista evreilor din Soroca, comunişti sau care au activat în diverse organizaţii comuniste pînă la şi în timpul regimului comunist. Fără dată.
Doc. 43.      Poliţia oraşului Orhei. Lista meseriaşilor din oraşul Orhei şi suburbii pe categorii. Fără dată.
Doc. 44.      14 septembrie 1941. Prefectura oraşului Bălţi. Informaţie de la Pretorul de Corneşti, judeţul Bălţi, privind organizarea muncii de folos obştesc.
Doc. 45.      Poliţia oraşului Bălţi. Adresarea dnei Ezincher Eugenia şi a fiicelor ei, în care confirmă că acestea au trecut la religia ortodoxă. 15 septembrie 1941
Doc. 46.      17 septembrie 1941. Prefectura Judeţului Bălţi. Scrisoare de însoţire a cererii cet. Romaşevici Clavdia din or. Bălţi, în care solicită eliberarea din lagăr a soţului său Leon Ghetelman.
Doc. 47.      23 septembrie 1941. Prefectura Judeţului Bălţi. Guvernatorul Basarabiei către comandantul legiunii de jandarmi din Bălţi, în care ordonă interzicerea ieşirilor evreilor de pe teritoriul lagărelor.
Doc. 48.      23 septembrie 1941. Inspectoratul Regional de Poliţie. Informaţie şi lista nominală a evreilor din Rîmnicul Sărat, care au refuzat să execute muncă de folos obştesc şi au dispărut din raza localităţii.
Doc. 49.      25 august 1941. Prefectura Judeţului Bălţi. Adresare către subalterni privind purtarea de către evrei a unui semn distinctiv pe haină.
Doc. 50.      Prefectura Judeţului Bălţi. Ordonanţa nr. 7 (anexă la documentul 49).
Doc. 51.      12 septembrie 1941. Inspectoratul Regional de Poliţie Chişinău. Ordinul Mareşalului Antonescu nr. 1051 din 26 august 1941 privind anularea semnelor distinctive, purtate de evrei.
Doc. 52.      18 octombrie 1941. Cercul Recrutar Soroca. Dispoziţie privind pregătirea unei informaţii despre dislocarea detaşamentelor de muncă.
Doc. 53.      2 noiembrie 1941. Poliţia de reşedinţă Soroca. Circulară privind evadarea cet. Becker Fani din lagărul de concentrare Mărculeşti.
Doc. 54.      2 noiembrie 1941. Prefectura Judeţului Tighina. Circulară privind dispoziţia Mareşalului Ion Antonescu de a permite repatrierea polonezilor şi ucrainenilor din Basarabia.
Doc. 55.      3 noiembrie 1941. Inspectoratul Regional de Poliţie Chişinău. Privind dispoziţia Mareşalului Ion Antonescu de a nu permite trimiterea peste Nistru a basarabenilor cu soţii născute din evrei.
Doc. 56.      6 noiembrie 1941. Prefectura Judeţului Soroca. Informaţie privind familia evreului Boico David, soţia şi copiii căruia sunt creştini.
Doc. 57.      9 noiembrie 1941. Prefectura Judeţului Soroca. Informaţie privind ordinul Mareşalului Antonescu despre interzicerea deplasării evreilor dintr-o localitate în alta.
Doc. 58.      15 noiembrie 1941. Inspectoratul Regional de Poliţie Chişinău. Informaţie privind cet. Hana Dorfman, care a ascuns numele său adevărat, şi soţul căreia a plecat cu bolşevicii peste Nistru.
Doc. 59.      22 noiembrie 1941. Parchetul Tribunalului Chilia. Informaţie privind infracţiunea comisă de Andrei Liviţchii şi Mihail Savov din comuna Pavlovca.
Doc. 60.      4 decembrie 1941. Parchetul Tribunalului Chilia. Procurorul delegat către Curtea de Apel Chişinău privind cet. Babenco Terente, care a ajutat la incendierea morii lui Iacob Cazacenco.
Doc. 61.      4 decembrie 1941. Parchetul Tribunalului Chilia. Rechizitorul nr. 10 privind dovada de vinovăţie a lui Babenco Terente.
Doc. 62.      8 decembrie 1941. Parchetul Tribunalului Chilia. Procurorul delegat către Procurorul General privind arestarea lui Gaidargi Constantin şi Ivanov Dumitru pentru dare de mită şefului de post al comunei Deljiler.
Doc. 63.      8 decembrie 1941. Poliţia oraşului Soroca către Inspectoratul Regional de Poliţie Chişinău. Notă telefonică privind confirmarea sau infirmarea trecerii unor persoane la religia ortodoxă.
Doc. 64.      9 decembrie 1941. Poliţia oraşului Soroca către Inspectoratul Regional de Poliţie Chişinău. Notă telefonică privind cet. Margareta Stossel, căsătorită cu romînul Vasile Ursu şi trecută la creştinism.
Doc. 65.      15 decembrie 1941. Prefectura Judeţului Tighina către Pretura plasei Taraclia. Circulară privind ordinul Mareşalului Antonescu referitor la pretenţiile cercurilor provacatoare ucrainene faţă de limbile vorbite în Transnistria.
Doc. 66.      15 decembrie 1941. Guvernământul Basarabiei. Directoratul Economiei Naţionale către Pretura Taraclia, judeţul Tighina, privind refacerea comerţului şi a micii industrii.
Doc. 67.      15 decembrie 1941. Guvernământul Basarabiei şi Transnistriei. Raport de anchetă al Comisiei pentru cercetarea neregulilor de la ghetoul din Chişinău.
Doc. 68.      13 noiembrie 1941. Prefectura Judeţului Lăpuşna. Formular perfectat de plugarul Babii Vladimir din comuna Coloniţa, judeţul Lăpuşna, în care susţine programul Mareşalului Antonescu de reorganizare a satului.
Doc. 69.      13 noiembrie 1941. Prefectura Judeţului Lăpuşna. Lista locuitorilor neştiutori de carte din comuna Coloniţa, plasa Budeşti, care s-au legat să susţină programul Mareşalului Antonescu prin cuget şi faptă.
Doc. 70.     15 decembrie 1941. Guvernământul Basarabiei şi Transnistriei. Rugămintea cet. Constantin Rădulescu din Cricova către Mareşalul Antonescu de a i se ridica pedeapsa aplicată.
Doc. 71.      15 decembrie 1941. Poliţia oraşului Orhei. Lista evreilor din Cercul de Recrutare Fălciu, care nu au prestat muncă de folos obştesc şi nu au achitat taxele militare.
Doc. 72.      19 decembrie 1941. Poliţia oraşului Orhei. Cercul de Recrutare din Bihor către Chestura Poliţiei din Orhei privind un grup de cetăţeni evrei, care se eschivează de respectarea legilor Ţării.
Doc. 73.      1 aprilie 1938. Prefectura Judeţului Lăpuşna. Corpul 3 de Armată – Statul Major către Prefectul Judeţului Lăpuşna referitor la individul Meer Elbert.
Doc. 74.      31 martie 1938. Prefectura Judeţului Lăpuşna. Scrisoarea lui I. Iorga adresată Corpului 3 de Armată Chişinău referitor la individul Meer Elbert.
Doc. 75.      31 decembrie 1941. Guvernământul Basarabiei şi Transnistriei. Circulară a Ministerului Apărării Naţionale privind interacţiunea între structurile statului.
Doc. 76.      12 ianuarie 1942. Guvernământul Basarabiei şi Transnistriei. Statul Major al Armatei către Departamentul Guvernatorului Civil al Transnistriei. Direcţia sanitară solicită de urgenţă cuptoare de deparazitare pentru armată.
Doc. 77.      20 ianuarie 1942. Guvernământul Basarabiei şi Transnistriei. Guvernatorul Basarabiei către Directoratul Economiei Naţionale privind numărul mare de specialişti din industria textilă în Chişinău, care nu pot fi angajaţi în câmpul muncii.
Doc. 78.      28 ianuarie 1942. Guvernământul Basarabiei. Şeful Secţiei Militare sancţionat de Mareşalul Antonescu pentru nereguli în lagărele de muncă.
Doc. 79.      7 februarie 1942. Guvernământul Basarabiei. Inspectoratul Pregătirii Premilitare către Statul Major menţionează, că premilitarul Gheorghe Munteanu din comuna Onceşti, Orhei, a urmărit şi capturat o paraşutistă sovietică, iar premilitarul Ion Oprea din comuna Alcedar, Orhei, a urmărit şi capturat pe paraşutistul sovietic Dormon Stepan, fapte eroice pentru care se solicită premii băneşti.
Doc. 80.      10 februarie 1942. Guvernământul Basarabiei. Notă telefonică de la Guvernământul Basarabiei în legătură cu telegrama căpitanului Constantinescu privind situaţia animalelor de casă repatriate din Transnistria.
Doc. 81.      23 februarie 1942. Guvernământul Basarabiei. Informaţia căpitanului     C. Constantinescu privind situaţia critică a vitelor repatriate din Transnistria în judeţul Orhei. Scrisoare adresată Preşedintelui Consiliului de Miniştri.
Doc. 82.      13 februarie 1942. Guvernământul Basarabiei. Preşedintele Consiliului de Miniştri către Ministerul Apărării Naţionale referitor la cazul Constantinescu.
Doc. 83.      1 martie 1942. Guvernământul Basarabiei. Comandamentul Corpului 2 de Armată către Preşedenţia Consiliului de Miniştri referitor la procesul de evacuare în Transnistria a persoanelor implicate în activitate comunistă, subversivă, infracţiuni economice etc.
Doc. 84.      18 martie 1942. Guvernământul Basarabiei. Inspectoratul General al Jandarmeriei către Preşedinţia Consiliului de Miniştri. Informaţie privind activitatea şefului de post din Căinarii-Vechi, Soroca; în cazul repartizării vitelor.
Doc. 85.      25 aprilie 1942. Guvernământul Basarabiei. Preşedinţia Consiliului de Miniştri despre refuzul preotului musulman Sebat Huseim de a face serviciul militar în calitate de preot, din motiv că în armată sunt prea puţini soldaţi de această confesiune.
Doc. 86.      6 iunie 1942. Guvernământul Basarabiei.Preşedenţia Consiliului de Miniştri despre aprobarea solicitării preotului musulman Sebat Huseim de a face serviciul în Unitatea Corpului de Munte pentru nevoile religioase ale ostaşilor şi locuitorilor din Crimeia.
Doc. 87.      25 mai 1942. Guvernământul Basarabiei. Direcţia Superioară Tehnică către Guvernământul Basarabiei privind adunarea armelor de pe fostele câmpuri de luptă.
Doc. 88.      28 august 1942. Curtea de Apel Chişinău. Nota nr. 1979 din 28.08.1942 referitor la judecătorul Perciun Vasile de la Tribunalul Cetatea Albă, care a avut şi are o activitate antiromânească, iar în autobiografia sa, prezentată autorităţilor sovietice, menţionează şi activitatea sa comunistă.
Doc. 89.      15 iulie 1942. Curtea de Apel Chişinău. Nota nr. 1410 din 15 iulie 1942 privind îndepărtarea judecătorului Perciun Vasile din magistratură.
Doc. 90.      28 august 1942. Curtea de Apel Chişinău. Procurorul General către Guvernatorul General al Basarabiei privind trimiterea în judecată a judecătorului Perciun Vasile de la Tribunalul Cetatea Albă.
Doc. 91.      15 aprilie 1942. Prefectura Judeţului Lăpuşna. Biroul Cenzurei Militare către Directorul Economiei Naţionale.
Doc.92.      15 aprilie 1942. Prefectura Judeţului Lăpuşna. Tabelul nominal al cenzurei aflate în exerciţiu către 15.04.1942.
Doc.93.      30 aprilie 1942. Prefectura Judeţului Lăpuşna. Ministerul Afacerilor externe către Direcţia Poştală Chişinău privind supunerea cenzurii a două scrisori din corespondenţa diplomatică a Elveţiei şi măsurile luate.
Doc.94.      30 aprilie 1942. Prefectura Judeţului Lăpuşna. Directorul Afacerilor Administrative către Prefectura Lăpuşna cu explicaţii pe marginea cazului cu corespondenţa diplomatică elveţiană.
Doc.95.      11 aprilie 1942. Prefectura Judeţului Lăpuşna. Directorul Afacerilor Administrative către Prefectul Judeţului Lăpuşna privind responsabilitatea lucrului cu corespondenţa diplomatică şi cazurile de erori la prelucrarea scrisorilor şi a telegramelor.
Doc.96.      18 februarie 1942. Prefectura Judeţului Lăpuşna. Şeful Biroului Administrativ de la Prefectură către ziarele „Basarabia” şi „Universul” referitor la donaţiile de la populaţia judeţului Lăpuşna pentru susţinerea statului şi Patriei.
Doc.97.      11 aprilie 1942. Prefectura Judeţului Lăpuşna. Guvernatorul Basarabiei către Chestura Poliţiei Chişinău privind înregistrarea oficială a ziarelor.
Doc.98.      11 aprilie 1942. Prefectura Judeţului Lăpuşna. Redacţia ziarului „Basarabiacătre Directorul Economiei Naţionale din Guvernământul Basarabiei. Se solicită piele de talpă pentru colaboratorii redacţiilor ziarelor „Basarabia” şi „Raza”.
Doc.99.      17 aprilie 1942. Prefectura Judeţului Lăpuşna. Chestura Poliţiei mun. Chişinău către Prefectura Judeţului Lăpuşna. Informaţie despre ziarele care apar în Basarabia şi tirajul acestora.
Doc.100.   17 aprilie 1942. Prefectura Judeţului Lăpuşna.Lista personalului redacţional şi administrativ al ziarelor „Basarabia” şi „Raza”.
Doc.101.   29 aprilie 1942. Prefectura Judeţului Lăpuşna. Parohia Bisericii „Sf. Alexandru” din or. Călăraşi către Directoratul Românizării, Colonizării şi Inventarierii. Se solicită permisiunea de a aduna materiale de construcţii (piatră) pentru reparaţia bisericii.
Doc.102.   20 februarie 1942. Prefectura Judeţului Lăpuşna. Şeful Poliţiei de la Prefectura Poliţiei Chişinău Nicolae I. Turcu către Prefectul Judeţului Lăpuşna despre necesitatea procurării şi răspândirii cărţii sale „Demascarea comunismului din România”.
Doc.103.   28 februarie 1942. Prefectura Judeţului Bălţi către Prim-Pretorul Plasei Corneşti. Informaţie circulară privind situaţia industriei de producere a alcoolului şi necesitatea restabilirii acesteia, despre construcţia unei fabrici de producere a alcoolului la Bălţi.
Doc.104.   29 ianuarie 1942. Guvernământul Basarabiei. Studiu al Secţiei Militare privind distribuirea atribuţiilor administrative şi juridice între Guvernatorul Basarabiei şi Comandamentul Corpului 3 de Armată.
Doc.105.   5 februarie 1942. Guvernământul Basarabiei. Marele Stat Major General către Preşedenţia Consiliului de Miniştri (secţia militară) privind depistarea unei reţele de legătură cu ghetoul din Chişinău.
Doc.106.   13 ianuarie 1942. Inspectoratul Regional de Poliţie Chişinău. Informaţie circulară privind mărturiile false ale cet. Hana Chetroser şi cet. Rahila Gherş Drocman.
Doc.107.   3 februarie 1942. Guvernământul Basarabiei către Preşedenţia Consiliului de Miniştri privind eliberarea autorizaţiilor de intrare şi ieşire din ghetou.
Doc.108.   Primăria oraşului Soroca. Guvernământul Basarabiei către Primăria oraşului Soroca despre libera deplasare a evreilor din ghetou. 3 august 1942
Doc.109.   10 septembrie 1942. Prefectura Judeţului Bălţi. Poliţia oraşului Bălţi către Prefectura Judeţilui Bălţi. Informaţie circulară privind interzicerea trecerii de la un cult religios la altul.
Doc.110.   12 octombrie 1942. Guvernământul Basarabiei. Preşedinţia Consiliului de Miniştri către Guvernatorul Basarabiei privind perfectarea listelor şi dosarelor ostaşilor rămaşi în Basarabia în perioada ocupaţiei sovietice din iunie 1940-iunie 1941 pentru a fi recompensaţi de Statul Român.
Doc.111.   25 septembrie 1942. Guvernământul Basarabiei. Marele Stat Major către Preşedenţia Consiliului de Miniştri. Circulară privind numărul de ostaşi din Basarabia şi Bucovina, care urmează a fi remuneraţi de Guvernul Român.
Doc.112.   23 februarie 1942. Guvernământul Basarabiei.Preşedinţia Consiliului de Miniştri către Mareşalul Ion Antonescu privind decalajul de solde primite de jandarmii din Ţară şi jandarmii aflaţi în Transnistria.
Doc.113.   6 mai 1942. Guvernământul Basarabiei către Mareşalul Ion Antonescu cu rugămintea de a fi lăsaţi în funcţie prefecţii judeţelor Ismail, Orhei, Cahul şi Tighina până la încheierea campaniei agricole.
Doc.114.   4 august 1942. Primăria oraşului Bălţi către Şeful Poliţiei oraşului Bălţi. Se solicită lista completă a locuitorilor oraşului Bălţi, care au fost deportaţi, omorâţi, trimişi la lucru în URSS în perioada ocupaţiei sovietice din iunie 1940-iunie 1941.
Doc.115.   9 iulie 1942. Prefectura Judeţului Bălţi. Ordin circular privind cultele autorizate şi protejate de statul român.
Doc.116.   31 decembrie 1942. Prefectura Judeţului Bălţi. Secretarul General pentru Culte şi Arte către Şeful Poliţiei oraşului Bălţi referitor la Legea nr. 927 din 30 decembrie 1942, conform căreia toate asociaţiile religioase şi sectele religioase sunt desfiinţate, iar bunurile materiale şi arhiva sunt trecute în posesia statului.
Doc.117.   11 iunie 1942. Guvernământul Basarabiei. Guvernatorul Basarabiei către Preşedenţia Consiliului de Miniştri referitor la închiderea caselor de rugăciuni şi atitudinea statului faţă de sectele religioase.
Doc.118.   1 aprilie 1942. Guvernământul Basarabiei. Secretarul General pentru Culte şi Arte către subsecretarul de stat al cultalor şi artelor referitor la rolul subversiv al sectelor şi măsurile luate pentru stăvilirea invaziei asupra credinţei strămoşeşti.
Doc.119.   1 aprilie 1942. Guvernământul Basarabiei. Telegrama credincioşilor baptişti din comuna Sărata Mereşeni, Judeţul Lăpuşna, adresată Mareşalului Antonescu, cu rugămintea de a redeschide Casa de rugăciuni din comună.
Doc.120.   7 martie 1942. Guvernământul Basarabiei. Parchetul Militar Cernăuţi către Preşedenţia Consiliului de Miniştri privind poziţia Mareşalului Antonescu faţă de baptişti, adventişti de ziua a 7-a şi creştini după evanghelie.
Doc.121.   9 martie 1942. Guvernământul Basarabiei. Scrisoarea soldatului român Alexandru Popov, adresată Mareşalului Antonescu, cu rugămintea de a redeschide casele de rugăciuni.
Doc.122.   5 martie 1942. Guvernământul Basarabiei. Nota Statului Major al Armatei din 5 martie 1942 privind posibilităţile de întrebuinţare a sectanţilor în armată şi în interes general.
Doc.123.   12 martie 1942. Guvernământul Basarabiei. Şeful Cabinetului Militar către Marele Stat Major referitor la aprobarea de către Mareşalul Antonescu a propunerii privind încorporarea în armată a baptiştilor sectanţi.
Doc.124.   22 martie 1942. Guvernământul Basarabiei. Marele Stat Major către Preşedinţia Consiliului de Miniştri referitor la trimiterea sectanţilor pe front.
Doc.125.   18 mai 1942. Guvernământul Basarabiei. Telegrama credincioşilor comunităţii religioase baptiste din comuna Budeşti, judeţul Lăpuşna, cu rugămintea de a redeschide casa de rugăciuni.
Doc.126.   20 august 1942. Prefectura Judeţului Cahul către toate primăriile privind dispoziţia Mareşalului Antonescu de a se confisca literatura pornografică şi a-i trimite pe autorii şi difuzorii acesteia în lagăre de muncă prin hotărâre de judecată.
Doc.127.   30 noiembrie 1942. Prefectura Judeţului Tighina. Cererea personală a lui Ion Pânzari, sculptor şi artist plastic, care-şi propune serviciile pentru executarea a diferitor monumente, busturi etc.
Doc.128.   1 septembrie 1942. Prefectura Judeţului Tighina către Pretura Plasei Comrat privind colectarea exponatelor de muzeu în scopul inaugurării Muzeului Bisericesc, plasat în sediul primului Mitropolit al Basarabiei Gavriil Bănulescu-Bodoni.
Doc.129.   8 mai 1942. Guvernământul Basarabiei.Preşedintele Consiliului de Miniştri către Ministerul apărării Naţionale refritor la ordinul Mareşalului Antonescu privind interzicerea schimbării prefecţilor militari activi din Transnistria, Basarabia şi Bucovina.
Doc.130.   8 mai 1942. Curtea de Apel Chişinău. Instrucţiuni (propuneri) privind primirea Mareşalului Antonescu în vizită şi inspecţie.
Doc.131.   7-11 aprilie 1942.Prefectura Judeţului Bălţi. Dispoziţii şi ordine emise de Mareşalul Antonescu în urma inspecţiei, efectuate în Basarabia în zilele de 7-11 aprilie 1942.
Doc.132.   2 august 1942. Prefectura Judeţului Cahul. Informaţie circulară către primării privind apariţia unui număr însemnat de agenţi sovietici în Basarabia cu scopuri de sabotaj şi terorism, care se folosesc de documentele şi hainele ostaşilor şi ofiţerilor români căzuţi pe front.
Doc.133.   16 iulie 1942. Prefectura judeţului Tighina. Adresarea dnei Maria Antonescu către toate femeile din România Mare referitor la susţinerea armatei prin muncă, prin donaţii de haine călduroase etc.
Doc. 135.   11 aprilie 1942. Prefectura Judeţului Lăpuşna. Concluziile Mareşalului Antonescu în urma inspecţiei, efectuate în Basarabia în perioada 7-11 aprilie 1942.
Doc. 136.   1 iunie 1943. Guvernământul Basarabiei. Informaţie a Parchetului Curţii Marţiale a Corpului 3 de Armată referitor la fostul director de bancă din Moghiliov – David Segal.
Doc. 137.   10 aprilie 1943. Guvernământul Basarabiei. Se solicită Preşedinţiei Consiliului de Miniţtri înlocuirea a 100 de medici evrei, care şi-au îndeplinit munca obligatorie de 90 de zile în Transnistria cu alţi 100 de evrei din Regat.
Doc. 138.   11 februarie 1943. Guvernământul Basarabiei. Marele Stat Major către Preşedinţia Consiliului de Miniştri referitor la executarea dispoziţiei privind înlocuirea medicilor în Transnistria.
Doc. 139.   11 februarie 1943. Guvernământul Basarabiei. Lista medicilor evrei repartizaţi la Guvernământul Transnistriei.
Doc. 140.   27 aprilie 1943. Guvernământul Basarabiei. Marele Stat Major către Preşedinţia Consiliului de Miniştri referitor la îndeplinirea misiunii de înlocuire a medicilor din Transnistria.
Doc. 141.   12 aprilie 1943. Guvernământul Basarabiei. Secretarul Cabinetului către Marele Stat Major. Se menţionează că termenul de 90 de zile de muncă a medicilor evrei în Transnistria a expirat şi urmează să fie trimişi alţii.
Doc. 142.   12 aprilie 1943. Guvernământul Basarabiei. Lista medicilor evrei repartizaţi în Transnistria (promoţia a 4-a, 25.04.1943 – 25.07.1943).
Doc. 143.   11 februarie 1943. Guvernământul Basarabiei către Preşedintele Consiliului de Miniştri referitor la medicii evrei care s-au prezentat şi care nu s-au prezentat pentru 90 de zile de lucru în Transnistria.
Doc. 144.   11 februarie 1943. Guvernământul Basarabiei. Lista medicilor evrei repartizaţi în Transnistria pentru 90 de zile (promoţia a 3-a).
Doc. 145.   Guvernământul Basarabiei. Lista medicilor evrei repartizaţi în Transnistria pentru 90 de zile (promoţia a 2-a) şi celor nerepartizaţi. Fără dată.
Doc. 146.   20 ianuarie 1943. Guvernământul Basarabiei. Secretarul Cabinetului de Miniştri către Guvernatorul Basarabiei referitor la schimbul promoţiilor de medici evrei trimişi la lucru temporar în Transnistria.
Doc. 147.   27 ianuarie 1943. Guvernământul Basarabiei. Guvernatorul provinciei Transnistria de la Marele Stat Major referitor la procedura de repartizare a medicilor evrei în diferite promoţii pentru lucru în Transnistria.
Doc. 148.   22 iunie 1943. Guvernământul Basarabiei. Marele Stat Major către Preşedenţia Consiliului de Miniştri referitor la trimiterea forţată la lucru în Transnistria a farmacistului evreu Şoimulescu Mircea, care fiind repartizat în promoţie, n-a executat ordinul
Doc. 149.   30 octombrie 1943. Guvernământul Basarabiei către Marele Stat Major referitor la executarea dispoziţiilor de repartizare a medicilor în Transnistria.
Doc. 150.   16 iunie 1943. Guvernământul Basarabiei. Regimentul 37 Infanterie către Preşedinţia Consiliului de Miniştri referitor la înmînarea medaliei „Cruciada contra bolşevismului”.
Doc. 151.   19 iunie 1943. Guvernământul Basarabiei către Regimentul 32 Dorobanţi referitor la scutirea de mobilizare a ostaşului Minculescu Ion din motiv că acesta este ataşat de presă la Subdirecţia Propagandă.
Doc. 152.   Guvernământul Basarabiei către Preşedinţia Consiliului de Miniştri referitor la termenul de pedeapsă pentru farmacistul Şoimulescu Mircea. Fără dată.
Doc. 153.   25 ianuarie 1943. Guvernământul Basarabiei către Prefectura Judeţului Tighina referitor la procedura de înlocuire a inscripţiilor ruseşti cu cele româneşti şi modul de aplicare a ultimelor în biserici şi alte locuri publice.
Doc. 154.   2 iunie 1943. Prefectura Judeţului Tighina către Guvernământul Basarabiei. Se solicită acordarea mijloacelor pentru reconstruirea bisericii din comuna Varniţa, distrusă în urma bombardamentului sovietic în vara anului 1941.
Doc. 155.   Prefectura Judeţului Tighina. Lista eroilor români căzuţi pe câmpul de luptă în plasa Tighina. Fără dată.
Doc. 156.   3 septembrie 1943. Prefectura Judeţului Tighina. Invitaţie pentru Mitropolitul Basarabiei la sfinţirea localului noii primării din comuna Pugăceni.
Doc. 157.   Prefectura Judeţului Tighina. Lista eroilor români căzuţi pe câmpul de luptă împotriva bolşevismului în raza Judeţului Tighina. Fără dată.
Doc. 158.   12 aprilie 1943. Guvernământul Basarabiei către Preşedinţia Consiliului de Miniştri referitor la colonizarea Transnistriei.
Doc. 159.   29 mai 1943. Guvernământul Basarabiei. Procesul-verbal al şedinţei din 29 mai 1943 al Comisiei Centrale pentru Repatrierea Românilor aflaţi la răsărit de Nistru şi pe Bug.
Doc. 160.   19 aprilie 1943. Guvernământul Basarabiei. Notă de propuneri privind organizarea primirii şi plasării românilor de la est de Bug, prezentată de Consiliului de Miniştri de către Cabinetul pentru Basarabia, Bucovina şi Transnistria.
Doc. 161.   31 martie 1943. Guvernământul Basarabiei. Serviciul Special de Informaţii către Preşedinţia Cabinetului de Miniştri referitor la începutul evacuării celor circa 3000 de români din comuna Moldavskoe din Caucazul de Nord.
Doc. 162.   2 aprilie 1943. Guvernământul Basarabiei către Marele Stat Major referitor la repartizarea a 3300 de români din satul Moldavanca, regiunea Cuban.
Doc. 163.   22 februarie 1943. Guvernământul Basarabiei. Comisia Centrală pentru Repatrierea Românilor de la Est de Nistru şi de Bug către Guvernatorul Basarabiei referitor la instrucţiunile de organizare a repatrierii românilor.
Doc. 164.   13 aprilie 1943. Guvernământul Basarabiei. Decizia Comandamentului Suprem de Armată nr. 1613 privind desfăşurarea repatrierii românilor.
Doc. 165.   5 martie 1943. Guvernământul Basarabiei. Scrisoarea cet. Obreja Paulina, adresată Mareşalului Antonescu, cu rugămintea de a fi aranjată ea şi alte 15 femei repatriate din Crimeea.
Doc. 166.   5 martie 1943. Guvernământul Basarabiei. Dispoziţiile Mareşalului Antonescu referitor la adresarea dnei Obreja Paulina.
Doc. 167.   20 martie 1943. Guvernământul Basarabiei. Ministru Subsecretar de Stat către Mareşalul Antonescu.
Doc. 168.   15 iulie 1943. Guvernământul Basarabiei. Preşedinţia Consiliului de Miniştri. Rezoluţiile Mareşalului Antonescu referitor la diverse cazuri şi darea de seamă privind derularea procesului de repatriere.
Doc. 169.   20 iulie 1943. Guvernământul Basarabiei.Notă informativă privind problema amplasării a 200 de familii de români moldoveni repatriaţi din regiunea Cuban şi a 300 de familii din Crimeia.
Doc. 170.   29 iulie 1943. Guvernământul Basarabiei. Cererea românilor repatriaţi din regiunea Cuban (Rusia), adresată Mareşalului Antonescu.
Doc. 171.   29 iulie 1943. Guvernământul Basarabiei. Cererea românilor repatriaţi din Crimeia, adresată Mareşalului Antonescu.
Doc. 172.   2 iunie 1943. Prefectura judeţului Tighina către Primăria com. Varniţa şi Hârbovăţ referitor la măsurile de organizare a Zilei Eroilor la 3 iunie 1943.
Doc. 173.   1 iunie 1943. Prefectura Judeţului Tighina. Protopopia Judeţului Tighina către Prim-Pretorul Plasei Tighina referitor la reconstrucţia bisericii din parohia Varniţa.
Doc. 174.   6 februarie 1943. Prefectura Judeţului Tighina. Informaţie circulară referitor la ordinul Mareşalului Antonescu privind oficierea unui parastas în memoria eroilor căzuţi la Stalingrad.
Doc. 175.   14 mai 1943. Prefectura Judeţului Tighina. Pretura Plasei Tighina către Primăria comunelor Ţânţăreni, Bulboaca, Gârbovăţ, Fârlădeni, Chiţcani şi I. G. Duca referitor la organizarea unei vizionări colective a filmelor „Războiul Sfânt” şi „Viaţa şi patimile Domnului nostru Isus Hristos”.
Doc. 176.   Prefectura Judeţului Tighina. Lista bisericilor – monumente istorice din Judeţul Tighina şi celor construite înainte de anul 1850. Fără dată.
Doc. 177.   Prefectura Judeţului Tighina. Lista bisericilor din judeţ, considerate monumente istorice. Fără dată.
Doc. 178.   Prefectura Judeţului Tighina. Lista bisericilor – monumente istorice din judeţul Tighina. Fără dată.
Doc. 179.   2 iulie 1942. Guvernământul Basarabiei. Secretarul General al Ministerului Apărării Naţionale către Preşedinţia Consiliului de Miniştri referitor la atitudinea statului faţă de ostaşii români din Basarabia şi Bucovina de Nord, care în perioada ocupaţiei Basarabiei din iunie 1940 – iunie 1941 au rămas în Ţară.
Doc. 180.   Prefectura Judeţului Lăpuşna. Rezultatele inspecţiei Şcolii Agricole din Cricova şi comuna Ciopleni, vizitate de Mareşalul Antonescu. 16 iunie 1943
Doc. 181.   16 iunie 1943. Prefectura Judeţului Lăpuşna. Concluziile şi dispoziţiile Mareşalului Antonescu, făcute în urma inspectării judeţelor Cetatea albă, Chilia şi Ismail în ziua de 16 iunie 1943.
Doc. 182.   25 iunie 1943. Prefectura Judeţului Lăpuşna. Concluziile şi dispoziţiile Mareşalului Antonescu, făcute în urma inspectării comunei Şoldăneşti şi Judeţului Orhei.
Doc. 183.   25 iunie 1943. Prefectura Judeţului Lăpuşna. Concluziile şi dispoziţiile Mareşalului Antonescu, făcute în urma inspectării judeţelor Cetatea albă, Chilia şi Ismail.
Doc. 184.   18 martie 1943. Primăria oraşului Soroca. Declaraţia dnei Elena Ceapă din or. Soroca referitor la arestarea şi deportarea în Rusia a soţului ei Ştefan Ceapă, fost funcţionar la Primăria Soroca.
Doc. 185.   18 martie 1943. Primăria oraşului Soroca. Declaraţia dnei Ana Rotaru din or. Soroca referitor la soţul ei Ion Rotaru, arestat de NKVD pentru activitate antisovietică.
Doc. 186.   18 martie 1943. Primăria oraşului Soroca. Declaraţia dnei Zinaida Paleologul referitor la arestarea soţului ei Vladimir Paleologul şi fratelui acestuia – Alexandru de către NKVD în perioada de ocupaţie sovietică din 1940-1941.
Doc. 187.   18 martie 1943. Primăria oraşului Soroca. Declaraţia dnei Aglaia Vasiliu din or. Soroca referitor la deportarea rudelor sale.
Doc. 188.   24 mai 1944. Guvernământul Basarabiei. Parchetul Curţii Marţiale către Preşedinţia Consiliului de Miniştri referitor la individul Segal David, fost director de bancă.
Doc. 189.   26 ianuarie 1944. Guvernământul Basarabiei. Notă privind concluziile delegatului Comitetului Internaţional de Cruce Roşie de la Geneva, făcute cu ocazia vizitei la ghetourile din Transnistria.
 Sursa: Tribuna-Basarabiei.ro (Preluarea textelor este libera, doar cu mentionarea sursei articolului)
- va urma –

Niciun comentariu: