duminică, 12 iunie 2011

PRESSEUROP.EU - o reţea formată din întreprinderi de presă

Vă rog să citiți acest text selectat de mine, în speranța că vă poate interesa. Cred că activitatea, respectiv orientarea acestei publicații de sinteză merită să fie urmărită, ca să nu zic monitorizată. Cu prietenie, Dan Culcer

Puteţi găsi informaţii suplimentare despre echipa Presseurop pe pagina de contact.

EDITOR

PRESSEUROP GEIE
Sediu social: 6-8 strada Jean Antoine de Baïf, 75212 Paris Cedex 13
Telefon: 00 (33) 1 46 46 16 00

Operator care gerează PRESSEUROP GEIE

COURRIER INTERNATIONAL SA. Sediu social: 6-8 strada Jean Antoine de Baïf, 75212 Paris Cedex 13 Telefon: 01 46 46 16 00 Societate anonimă cu consiliu de direcţie şi consiliu de supraveghere cu un capital de 106 400 € RCS Paris B 344 761 961.
CONSILIUL DE DIRECŢIE AL COURRIER INTERNAŢIONAL SA
Preşedinte, director al publicaţiei : Philippe Thureau-Dangin
CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE AL COURRIER INTERNATIONAL SA
Preşedinte :
David Guiraud
Vice-preşedinte: Eric Fottorino

Membrii ai PRESSEUROP GEIE

COURRIER INTERNACIONAL Sojornal Lda, Rua Calvet Magalhaes, nr. 242, 27770-022 Paço de Arcos, Portugalia
Telefon: 00 (351) 214 544 000
INTERNAZIONALE s.r.l. Via Prenestina 685, 0155 Roma, Italia
Telefon: 00 (39) 6 441 7301
FORUM, Politika Spoldzielnia Pracy, Ulica Stupecka 6, 02-309 Varşovia, Polonia
Telefon: 00 (48) (22) 451 60 96.
Pentru informaţii generale, contactaţi contact@presseurop.eu
Dacă aveţi întrebări legate de acest site, contactaţi webmaster@presseurop.eu

Presseurop Română

Iulia Badea Guéritée este jurnalistul responsabil de Presseurop Română. Pentru mai multe informaţii vă rugăm să contactaţi ro@presseurop.eu.

Politica editorială

1. CARTĂ EDITORIALĂ

PRESSEUROP.EU este o reţea formată din întreprinderi de presă, ale căror ziarişti lucrează respectând această cartă editorială precum şi propriile lor carte editoriale naţionale.

PRESSEUROP.EU va depune toate eforturile de a transpune dezbateri  pe o largă gamă de subiecte privind proiectul european şi de a reflecta realitatea Uniunii Europeene prin presa celor 27 de state membre, dar şi prin presa ţărilor candidate la aderare şi cea din restul lumii, prin selecţia, verificarea şi diseminarea informaţiilor cu legătură la UE şi cu Europa în sens larg. Obiectivul urmărit de partenerii PRESSEUROP.EU şi de ziariştii săi profesionişti este participarea la dezvoltarea dezbaterii democratice informate în UE.

Membrii şi ziariştii profesionişti PRESSEUROP.EU acţionează independent de orice instrucţiune, presiune sau cerere din partea oricărei instituţii UE, întreprindere, partid politic sau grup de presiune, stat membru UE sau al oricărui alt stat sau instituţie, în ceea ce priveşte conţinutul „serviciilor UE” (emisiunile şi programele privind UE şi prevăzute prin acest contract între PRESSEUROP.EU şi instituţiile UE).

In funcţionarea şi alegerile editoriale ale grupului, membrii PRESSEUROP.EU aderă din plin la criteriile etice în vigoare ale profesiunii. PRESSEUROP.EU va căuta să prezinte o imagine imparţială, echilibrată şi deschisă a dezbaterilor şi subiectelor abordate în presa europeană şi internaţională.

Membrii PRESSEUROP.EU vor depune toate eforturile pentru a prezenta în mod atrăgător şi dinamic subiectele abordate, printr-un tratament editorial adaptat şi interactiv.

Site-ul PRESSEUROP.EU, on-line în 10 limbi, oferă un tratament echilibrat al actualităţii europeene. Prin „actualitate europeană” se înţelege o urmărire selectivă a marilor subiecte, dezbateri şi opinii ce răzbat în spaţiul mediatic european, şi nu exhaustivitatea evenimentelor din UE sau din ţările membre. PRESSEUROP.EU nu încearcă să dea seama de activităţile Comisiei Europeene sau a diferitelor intituţii comunitare, ci sa relateze actualitatea instituţională şi politică a Uniunii Europeene în cele 27 de state membre printr-o prezentare imparţială a acţiunilor şi politicii organelor şi instituţiilor UE, preparată sau comentată de ziarişti profesionişti.

2. REGULILE DE MODERARE

Extras din carta PRESSEUROP.EU
Animatorul moderator PRESSEUROP.EU are ca scop să întreţină o reţea de membri ai site-ului, în raport cu obiectivele site-ului. El analizează contribuţiile internauţilor şi organizează animaţii : jocuri-concursuri, FAQ, forum de discuţie, dialog online, sondaje etc. Aceste activităţi au ca menire favorizarea aderării internauţilor la subiectele abordate şi la misiunile urmarite de PRESSEUROP.EU. Animatorul moderator asumă o misiune de prevenţie şi de supraveghere asupra conţinutului schimburilor între membri. Rolul lui de moderator îi permite să îndepărteze persoanele care nu respectă legile, regulamentele în vigoare sau bazele editoriale PRESSEUROP.EU. Animatorul moderator de comunitate crează şi întreţine activitatea comunităţii alimentând-o cu subiecte de discuţie şi cu animaţii în general.
Pentru întreprindere, acţiunile animatorului moderator permit un feedback despre impresiiile şi satisfacţia globală a membrilor.
Un animator moderator de comunitate beneficiază de cunoştinţe precise asupra PRESSEUROP.EU şi al domeniului în care îşi desfăşoară activitatea. Poate astfel să răspundă aşteptărilor membrilor comunităţii. Animatorul moderator de comunitate este dotat de calităţi relaţionale afirmate. Scopul fiind fidelizarea unei comunităţi printr-un portal web. Animatorul moderator de comunitate cunoaşte aspectele tehnice ale difuzării de informaţii online. Ştie să animeze un site astfel încât să ofere un conţinut de calitate."

3. POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE

Colectarea informaţiilor şi utilizarea lor de către PRESSEUROP.EU :
-  Informaţii ce permit identificarea utilizatorului : PRESSEUROP.EU poate colecta informaţii trimise de utilizator precum numele, prenumele, adresa electronică şi vârsta în scopul de a autentifica utilizatorul şi de a trimite informaţii legate de PRESSEUROP.EU. PRESSEUROP.EU colectează şi alte informaţii în cadrul profilului : interese personale, sexul, vârsta, adresa poştală, număr de telefon. Datele personale ale utilizatorului nu sunt comunicate nici afişate vizibil de către alţi utilizatori.
-  Informaţii ce nu permit identificarea directă a utilizatorului : adresa IP, informaţii despre profil, datele utilizatorilor agregaţi şi tipul de browser. Aceste date sunt utilizate pentru gestiunea site-ului şi monitorizarea utilizării în scopul ameliorării serviciilor propuse. Ele pot fi transmise partenerilor pentru furnizarea de servicii şi anunţuri mai pertinente utilizatorilor. Adresele IP sunt înregistrate pe durata prevăzută prin lege în scopuri de securitate şi supraveghere.

PRESSEUROP.EU sau un partener poate periodic să demareze o promovare sau un concurs pe PRESSEUROP.EU. Atunci se pot cere utilizatorilor informaţii personale precum numele, adresa electronică sau adresa poştală şi răspunsuri la întrebări în scopul participării. PRESSEUROP.EU nu comunică date personale partenerilor comerciali decât cu acordul explicit al utilizatorului. Va fi precizat clar în momentul cererii de informaţii cine colectează informaţiile personale şi ce declaraţie de confidenţialitate se aplică.

Legături (links)
PRESSEUROP.EU conţine legături spre alte site-uri. PRESSEUROP.EU nu este responsabil de politicile de confidenţialitate nici de practicile altor site-uri. Când utilizatorul urmează legatura spre un alt site, trebuie să citească politica de confidenţialitate a site-ului respectiv. Politica noastră de confidenţialitate este valabilă numai pentru informaţiile colectate pe PRESSEUROP.EU.

Corectare/actualizare sau ştergere a informaţiilor
Utilizatorii PRESSEUROP.EU pot în orice moment să modifice sau să şteargă în parte sau în totalitate datele lor personale conectându-se pe profilul lor.

Securitate
Conturile utilizatorilor PRESSEUROP.EU sunt protejate de o parolă (password) creată de utilizator. PRESSEUROP.EU ia toate măsurile rezonabile şi regulamentare pentru ca datele privind conturile utilizatorilor să rămână confidenţiale. Consultarea sau utilizarea neautorizată, panele informatice sau alţi factori pot în orice moment să pună în pericol securitatea datelor de utilizator. Utilizatorul este unicul responsabil de confidenţialitatea parolei sale. Utilizatorul trebuie să avertizeze imediat PRESSEUROP.EU în caz de utilizare neautorizată a parolei personale.

Diseminare şi divulgare a informaţiilor colectate pe PRESSEUROP.EU
Cu excepţia hotărârii contrarii în această declaraţie de confidenţialitate, PRESSEUROP.EU nu va divulga nici o informaţie personală altcuiva, doar dacă estimează această divulgare ca fiind necesară : (1) pentru a se conforma unei obligaţii legale sau ca urmare a unei citaţii, unui mandat de percheziţie sau a oricăror altor măsuri judiciare impuse PRESSEUROP.EU, fie pentru că hotărârile legislative sau regulamentare franceze sau comunitare obligă PRESSEUROP.EU să se conformeze sau nu. (2)  pentru aplicarea termenilor contractului de utilizare PRESSEUROP.EU sau pentru protecţia drepturilor PRESSEUROP.EU (3) pentru protecţia securităţii publice sau a utilizatorilor serviciilor. Pentru mai multe informaţii consultaţi paragraful „Modificarea politicii de confidenţialitate” ce urmează.

Modificarea politicii de confidenţialitate
PRESSEUROP.EU poate ocazional modifica politica sa de confidenţialitate. In acest caz, modificările vor fi publicate pe site pentru ca utilizatorii să fie informaţi şi să ştie întotdeauna ce informaţii sunt colectate, cum sunt utilizate şi când pot fi divulgate. Orice utilizator ce utilizează site-ul după publicarea unei modificări minore trebuie să se conformeze la acea modificare. Dacă totuşi sunt utilizate informaţii permiţând identificarea utilizatorilor într-un fel tehnic diferit de cel precizat în momentul colectării, PRESSEUROP.EU va preveni publicând un avertisment cu 30 de zile înainte.

Niciun comentariu: