duminică, 13 februarie 2011

ILIE SERBANESCU.Capra râioasă cu coada capitalistă stufoasă!

Vă rog să citiți acest text selectat de mine, în speranța că vă poate interesa. Cu prietenie, Dan Culcer

Capra râioasă cu coada capitalistă stufoasă!

8 februarie 2011


Zece ţări din UE au hotărât să introducă su­pr­a­ta­xarea băncilor. Iar altele se pregătesc. Dintre cele care au şi făcut-o – Belgia, Germania, Franţa, Austria, Ungaria, Suedia, Marea Britanie – nu sunt cumva doar ţări în care în perioada vârfului crizei financiare statul a ajutat băncile prin împrumuturi sau chiar preluări de active şi acum îşi recuperează banii prin suprataxări. Iar Ungaria este singura care, într-o încercare remarcabilă de răsturnare a regulilor FMI, foloseşte suprataxarea serviciilor publice, în frunte cu serviciile bancare, toate controlate de capitalul străin, ca alternativă la austeritatea impusă populaţiei proprii. În rest, toate ţările care au decis suprataxarea băncilor o fac pentru constituirea din su­pra­taxe a unor fonduri de interven­ţie în caz de atacuri de criză viitoare. Băncile sunt puse să-şi rezerve forţat mij­loa­ce spre a se ajuta singure, şi nu pe seama contribuabilului, în caz de noi manifestări de criză.
Singură România nu are vreo intenţie de a introduce suprataxări ale băncilor. Un secretar de stat de la Finanţe a ales Viena pentru a se lăuda că în România suprataxarea băncilor nu este pe agendă. Cu puţin timp înainte, prim-viceguvernatorul BNR a spus că în România se va in­troduce suprataxarea băncilor doar dacă aceasta va fi o măsură obligatorie la nivelul UE. Deşi o asemenea in­troducere a fost convenită deja la acest nivel! Măi să fie! Ia uită-te unde se găsea ca­pra răioasă, dar cu coada stufoasă pe sus!
Nu cred că există vreo ţară euro­pea­nă în care băncile să fi făcut atât de mult rău economiei pre­cum în România! Nu exis­tă vreo ţară în care criza să se prelungească atât de mult din cauza ravagiilor făcute de siste­mul ban­car! Cre­ditarea fără noimă, dar cu pro­fi­turi uriaşe, pe care au promo­vat-o băncile străine în perioada de­li­rului 2004-2008, a împins aiuri­­tor consumul fără acoperire şi, în lipsa producţiei, a învolburat impor­tu­rile şi deficitul extern, lăsând în spate o economie de­zarticulată intern şi dramatic vul­ne­rabilizată extern, care de-acum nu mai are din ce şi cum să-şi revină. Sta­tul român a dat fa­liment în doi ani de criză, pentru că, dincolo de problemele proprii, a fost pus să se îm­prumute masiv din „afară” pentru a în­locui pe piaţa in­ter­nă finanţarea pe care băncile străi­ne, în contextul cri­zei, o pierduseră de la chiar ma­mele lor din Occident.
Toate acestea ar cere o su­pra­­ta­xare a băncilor, măcar ca restituire minimă a prejudiciilor aduse statului, contribuabililor şi clienţilor din România. Cine dă pe de lături de ca­pi­talism, întru apărarea – deja de­sue­tă – a băncilor străine?! România, care nu respectă nici cele mai elemen­tare norme de capitalism, lăsându-i pe unii să facă ravagiile şi punându-i, în chipul cel mai comunist posibil, pe toţi ceilalţi, mulţi şi nevoiaşi, să spele grajdurile! Este oare capitalism ca băncile să facă ce vor în România, să realizeze profituri şi înainte de cri­ză, şi în criză, şi după criză, să pri­meas­că masive ajutoare de stat ca­mu­flate, dar să nu plătească nimic, mă­car un sfanţ acolo, în timp ce po­porul achită factura prin scăderi de salarii, tăieri de pensii şi majorări de im­pozite! Este ăsta oare capitalism?!

Niciun comentariu: