Agenda conferinţei “Identităţile Chişinăului”

Posted: septembrie 11, 2011 by alcorduneanu in Uncategorized
1
AGENDA , 12-13 septembrie 2011, Chişinău
Locul desfăşurării: Sala de conferinţe, Hotel VisPas, str. Alexandru Lăpuşneanu, 26
 Prima zi, Luni, 12 septembrie 2011
08.30-09.00 – înregistrarea participanţilor
09.00-09.30 – Şedinţa de inaugurare
 Deschiderea conferinţei
 • Sergiu MUSTEAŢĂ, ANTIM
 • Alexandru CORDUNEANU, Grupul Civic pentru Patrimoniu Cultural
 Mesaje de salut
 • Chiril LUCINSCHI, Comisia parlamentară pentru cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media, Preşedinte
 • Gheorghe POSTICĂ, Ministerul Culturii, Viceministru
09.30 – 10.40 Moderator: Alexandru CORDUNEANU
 • Chişinău – to the futuire with history in luggage, Bo LARSSON, Universitatea din Stockholm, Suedia
 • Patrimoniul urban între propaganda turistică şi nevoia de identitate,  Adrian CRĂCIUNESCU, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu”, Bucureşti
 • Chişinău: loc şi locuire, Tamara CĂRĂUŞ, Colegiul Noua Europă, Bucureşti
 • Состав кишиневского пространства: вещество возрождения (рекреации), Oleg PANFIL, scriitor
 • Vatra Chişinăului din perspectiva investigaţiilor arheologice din vara anului 2010, Mariana VASILACHE, Ion TENTIUC
 • Chişinău – sit al cetăţeniei democratice, Sergiu MUSTEAŢĂ
10.40 – 11.00 – Dezbateri
11.00-11.30 – Pauză de cafea
11.30-12.40 Moderator: Adrian CRĂCIUNESCU
 • Centrul istoric al Chişinăului între protecţie şi demolare, Ion ŞTEFĂNIŢĂ
 • Chişinăul necunoscut: secvenţe arhitectural-urbanistice, Tamara NESTEROV
 • Rolul spaţiilor publice în configurarea identităţii urbane, Vlad US
 • Chişinăul secolului al XVIII-lea, reconstrucţie urbanistică, Lică SAINCIUC
 • Memoria unui mitropolit athonit la Chisinau – Grigore Irinupoleos (Ο Ειρηνουπολεως και Βατοπαιδιου Γρηγοριος: 1764-1846 ), Vlad MISCHEVCA
 • Chişinăul la începutul secolului al XX-lea, Lucia SAVA
 • Consideraţii prind identitatea eparhială a Chişinăului (sfârşitul secolului al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea), Silvia SCUTARU
 12.40 – 13.00 – Dezbateri
13.00-14.30 – Pauză de prânz
14.30 – 15.40 Moderator: Vlad MISCHEVCA
 • Chişinăul literar şi artistic, academician Mihai CIMPOI
 • Arhitectura de apărare a Chişinăului, Mariana ŞLAPAC
 • Pan Halippa un motor al identităţii romăneşti, Iurie COLESNIC
 • Oraşul fără identitate? Mircea V. CIOBANU
 • Construcţia discursivă a identităţii în grupurile de pe Facebook, Alexandru COZMESCU
 • Dileme şi tendinţe într-un oraş post-sovietic: Chişinăul în bătălia pentru viitor (1991-2011), Ludmila COADĂ
 • Chişinău, aspecte identitare şi perspective de dezvoltare, Alexandru CORDUNEANU
15.40 – 16.00 – Dezbateri
16.00-16.30 – Pauză de cafea
16.30-17.30 Moderator: Sergiu MUSTEAŢĂ
 • Negustorii băcali în târgurile Ţării Moldovei, Sergiu BACALOV
 • Biserica luterană din Chişinău, Ion GUMENÂI
 • Еврейский город Кишинев, Evghenii BRIC
 • Şcoala religioasă evreiască din Chişinău fondată în memoria lui Haia Moghilnik (Srulevici) în anul 1874, Alexander ROITMAN
 • Comunitatea bulgară din Chişinău în prima jumătate a secolului al XIX-lea, Nicolae CERVENCOV
 • Strada bulgară – parte componentă a Chişinăului istoric, Ivan DUMINICA
17.10 – 17.30 – Dezbateri
17.30-18.00 – LANSARE DE CARTE Lucia Sava, Viaţa cotidiană în oraşul Chişinău la începutul secolului al XX-lea (1900-1918),  Monografii ANTIM VIII, Chişinău, Editura Pontos, 2010, 320 p.
Ziua a II-a, Marţi, 13 septembrie 2011
 09.00 -11.10 Moderator: Ion ŞTEFĂNIŢĂ
 • Patrimoniul urban, dincolo de politicile de branding, Adrian CRĂCIUNESCU
 • Protejarea Patrimoniului cultural in Republica Moldova, Sergius CIOCANU
 • Despre rolul arheologiei în procesul de protejare a patrimoniului cultural-istoric al urbei, Alexandru POPA
 • Reabilitatea patrimoniului istoric al Chişinăului în perioada postbelică şi iniţierea construcţiei unei identităţi urbane de tip sovietic (anii ’40 – ’50 ai sec. XX), Valentina URSU
 • Monumentele de for public şi plăcile memoriale din Chişinău ca însemne identitare, Vasile MALANEŢCHI
 • Город под солнцем, Alexandr POPOV
 • Mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni şi începuturile tiparului în Chişinău, Alexei RĂU
 • Restaurare prin specializare profesională: Centrul de specializare în reabilitarea patrimoniului construit de la castelul Banffy, Bonţida, Corina REZNEAC
 • Эйфелева башня – у парижан, у кишинёвцев – Rugina, Irina GRABOVAN
 • Брендинг городов и кишиневская специфика, Olga ŢÂMBAL
11.10 – 11.30 – Dezbateri
11.30 – 12.00 – Pauză de cafea
12.00 – 13.00 – Închiderea conferinţei.
Anunţarea rezultatelor Concursului de proiecte (viziuni) de reabilitare a Chişinăului istoric „Chişinău – 2030”
0
În căutarea identităţii: Chişinăul în timpul dominaţiei ţariste (1812-1918)
După anexarea la Imperiul Rus, consemnată prin Tratatul de  pace de la Bucureşti (28 mai 1812), teritoriul Basarabiei este marcat de schimbări importante cu caracter social-politic, economic şi cultural. În noua conjunctură politică, Chişinăul a fost ales ca şi capitală a Basarabiei, fiind preferat de către mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni, însărcinat cu organizarea administrativă a regiunii dintre Prut şi Nistru. Creaţie a epocii ţariste, din punctul de vedere al formei şi al exteriorului, oraşul îndreptăţeşte pe deplin aprecierile privind modalităţile de alegere a capitalelor pe considerente de convenabilitate: atât în ceea ce priveşte condiţiile de aprovizionare cu mărfuri, în legătura cu administraţia provinciei şi în menţinerea securităţii, dar şi în alegerea capitalei pe considerente de strategie.
În acest  context, trebuie menţionat faptul, că înainte de 1812, Chişinăul era un oraş tipic românesc, un orăşel de periferie, cu un număr redus al populaţiei, un „târguşor de puţină însemnătate” din ţinutul Lăpuşnei, având o populaţie compusă, potrivit afirmaţiei lui D. Cantemir, „din creştini, armeni şi jidovi” şi fiind cârmuit de un şoltuz şi mai mulţi pârgari, cum se obişnuia în toate oraşele Moldovei.
Această imagine a oraşului ca fiind „un sat mare, murdar şi prost cu patru sau cinci case de piatră” (după cum s-a exprimat generalul P. Kisseleff faţă de ţarul Alexandru I în 1816), se păstrează până  în anii 30 ai secolului al XIX-lea; din 1834, când a fost aprobat noul plan de reconstrucţie de guvernatorul Feodorov, care includea şi proiectul noilor străzi în capitală, începe o nouă etapă de dezvoltare a oraşului. Conform acestui plan, ca şi majoritatea marilor oraşe ale Imperiului Rus, Chişinăul ocupa un teritoriu întins, iar clădirile erau despărţite între ele prin străzi, grupate în cartiere.
Datorită noii conjuncturi politice, Chişinăul devine pe parcursul secolelor XIX- XX metropola unei provincii mari; el cunoaşte cu concursul autorităţilor ruseşti, conform opiniei lui Şt. Ciobanu, o dezvoltare vertiginoasă pe cale paşnică şi artificială, caracterizată prin rivalitatea dintre cele două culturi: cea românească veche şi cea rusească nouă, din care iese învinsă cea dintâi.

Titlul şi rezmatul comunicării: Corina Rezneac , ANTIM

Posted: septembrie 10, 2011 by alcorduneanu in Uncategorized
0

Studiu de caz.
Restaurare prin specializare profesională:
Centrul de specializare în reabilitarea patrimoniului construit de la castelul Banffy, Bonţida
Chişinăul este un oraş cu un important nucleu istoric ce datează din sec. XIX-XX, preponderent, ce are statut de zonă protejată de importanţă naţională (acordată prin Hotărârea Guvernului nr. 978 din 02.09.2004). De facto, regimul de protecţie nu este asigurat, iar lipsa unei şcoli de reasturatori şi specialişti în reabilitarea şi punerea în valoare a
patrimoniului construit nu permite reabilitarea și păstrarea nucleului Chisinăului istoric de care să ne bucurăm toţi.
Vă prezint istoria programului creat pentru restaurarea castelul Banffy de la Bonţida, judeţul Cluj, România. Restaurarea si folosirea castelului este un program unic în România. Fiind unul din cele mai semnificative ansambluri arhitecturale din Transilvania, de mai bine de 10  ani găzduieşte Centrul de specializare în reabilitarea patrimoniului construit. Aici se deprind principiile teoretice şi practice ale restaurării, iar restaurarea are loc doar  prin instruirea studentilor, tinerilor specialişti arhitecţi, ingineri, restauratori, istorici etc, care învaţă principiile practice şi teoretice de restaurare de la cei mai buni specialiști şi profesori din Marea Britanie şi România.
0
“Эйфелева башня - у парижан, у кишинёвцев – Руджина “. 

Новаторский скульптурный комплекс под открытым небом ”Rugina&Co” Н.Искимжи и В.Мошкова (1985-2011) служит для части кишинёвцев и гостей столицы неофициальной визитной карточкой города (www.rugina.org ).
Парк, визуализирующий новое понимание многомерности пространства, возник в атмосфере экспериментов андеграунда 80-х годов ХХ века и продолжает пополняться новыми скульптурами в наши дни. Презентация на конференции предполагает представление этого ключевого объекта современного искусства и краткий анализ его функционирования в эстетическом и социальном пространстве Кишинева…
0
Chişinău, aspecte identitare şi perspective de dezvoltare
Din punct de vedere istoric, Chișinăul a avut parte de trei decizii cardinale de planificare a dezvoltării. Toate au fost determinate de Moscova, atunci când Chișinăul era fie centru gubernial în cadrul Imperiului Rus, fie  capitală a republicii unionale în cadrul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste. Aceste hotărâri erau  determinate doar de interesele metropolei în această zonă geografică și geopolitică. Este pentru prima dată când orașul își poate formula obiectivul evoluției pornind de la resorturile interne și contextul regional favorabil avansării sociale și economice. Un model de dezvoltare sustenabilă orientat spre cerere ar reprezenta o formă împărtășită a identității și a valorilor comune exprimată strategic pe baza integrării politicilor sectoriale și ar revitaliza zona centrului istoric, zonele rezidențiale, comerciale, industriale, dar și mediul natural, atât de prezent în configurația urbană a Chișinăului.
Care din argumentele identitare ar trebui să prevaleze la pregătirea şi promovarea unei noi decizii de planificare a dezvoltării Chişinăului în calitatea sa de capitală a unui stat vecin Uniunii Europene, aspirant la aderare ?

Afişul conferinţei

Posted: septembrie 8, 2011 by alcorduneanu in Uncategorized
0

Titlul şi rezumatul comunicării: Oleg Panfil, scriitor

Posted: septembrie 8, 2011 by alcorduneanu in Uncategorized
0
Состав кишиневского пространства: вещество возрождения (рекреации).
Для гостей Кишинев является местом, где благоприятствование возрождению (не только из витального, психологического, но и волевого пепла) явлется очевидным совойством здешнего пространства. Так же благотворен город и для его постоянных жителей.  Но им это не так очевидно в силу рутинности этого процесса.
Что же именно в составе кишиневсого пространства помогает ожить нашим внутренним руинам?
0
CHIŞINĂUL LITERAR ŞI ARTISTIC
Vorbind cu o semnificaţie mitologică, oraşele sunt stele oprite din mişcare, polis-urile fiind, în Grecia antică, oraşe-stat. Mişcarea lor „haotică”, reţinută parmenidic, într-un loc, aduce primul semn de organizare, de structurare riguroasă cvasistatală.
Chişinăul nostru tinde, cel puţin la modul utopic, la un asemenea statut.
Dacă istoria lui ca atare, supusă adesea hazardului şi înstrăinării, acţiunilor de umilire prin considerarea sa ca mostră de provincialism, de „margine” sau chiar de „pustietate” (precum ne declara poetul-spion Puşkin), nu-i putem făgădui istoria cultu­rală - bogată în evenimente şi personalităţi. Bogdan Petriceicu Hasdeu, marele cărturar şi mai-marele cărturarilor români, începe o listă reprezentativă, continuată de cei doi Donici – Alecu şi Leon, de Stamati şi Negruzzi (cu nuvela sa shakespeareană Alexandru Lăpuşneanul), de Alexie Mateevici şi Constantin Stere şi Măria Ciubotaru (ortografiată Ciubotari), de Bernardazzi, Şciusev şi Plămădeală. Străinul care nici nu prea cunoaşte poate uşor să-şi amintească de Bieşu, Doga, Loteanu, Vieru, Sulac, Dolgan, Curbet, Lunchevici. Iar fanii muzicii populare vor recunoaşte că „Lăutarii” lui Botgros este cea mai bună formaţie de acest gen din întregul spaţiu românesc.
A fost Chişinăul un „mediu modern” pentru cultura noastră? A fost şi n-a fost. Or, după cum spune Nietzsche, şi perioadele vitrege sunt favorabile culturii – prin reacţia „în contra”, prin evazionism estetic, prin codificare esopică, prin retragere strategică în „rădăcini” (am spus în Istoria că literatura basarabeană e „rizomică”), prin „întoarcere la izvoare”.
Perioada interbelică a fost cea mai fastă culturii, transformând Chişinăul într-un adevărat centru cultural. Identitatea lui artistică o asigură valoric „generaţia de creaţie” a lui Meniuc, Costenco, Isanos, instituţionalizata Societate a Scriitorilor şi Publicişti­lor Basarabeni, revista de prestigiu şi canonicitate Viaţa Basarabiei. George Călinescu menţionează în monumentala sa Istorie a literaturii române de la origini până la prezent, citând, în primul rând, chişinăuiana Viaţa Basarabiei: „Basarabia a dat dovezi de un mare interes literar” (George Călinescu, Istoria literaturii române de la origini până la prezent, ed. a Il-a, Bucureşti, 1982, p. 968). Eugen Ionesco întâmpină cu cronici elogioa­se apariţia romanului-fluviu al lui Constantin Stere în preajma revoluţiei.
Chişinăul postbelic a fost, în ciuda campaniilor mediatice de ideologizare realist-socialistă şi aservire cauzei comunismului, cetatea de scaun a culturii româneşti din Basara­bia, găzduind şi solidarizând aproape întreaga intelectualitate de creaţie, provenită din ţară. El a realizat o sinteză de neaşteptat între ruralismul moral şi urbanismul intelectual, între canonicitatea identitară (în sensul lui Harold Bloom) şi europenitate. Sinteză pe care ne-o dorim şi astăzi, în Drumul nostru spre Centru, spre Grădina europeană a Hasperidelor.
0
Chişinăul secolului 18, reconstrucţie urbanistică
Este analizată structura urbană a Chişinăului din sec. 18 în baza hărţii „Carte dela Moldavie…”, expusă în sala Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei.
Pe plan se pot desluşi configuraţia oraşului şi principalele căi de comunicaţie. Acestea sunt comparate cu planurile din secolele 19, 20, precum şi cu vestigiile actuale.
Sunt reconstruite limitele oraşului, arterele principale: Drumul Mare, Drumul lui Vodă, piaţa de la intersecţia acestor două drumuri, alte obiecte edilitare şi repere, precum Fântâna Mare, zăgazuri, mori, iaz, ostrov; este  analizată amplasarea bisericilor şi cimitirilor.
Identificarea împărţirii administrative a oraşului. La mijlocul sec. 18 apare prima planificare regulată, efectuată în partea de sud a oraşului. Devenind oraş abia la mijlocul sec. 17, Chişinăul ajunge, spre prima jumătate a sec. 18,  un important centru comercial.
0
Chişinău: loc şi locuire
Aceasta prezentare va încerca, mai întîi, o clarificare minimală a noţiunilor “loc”, “locuire” şi “construire” din perspectvă fenomenologică/heideggeriană, care consideră că locuirea este chiar fiinţarea/fiinţa, iar locuirea face posibilă construirea ca îngrijire şi edificare (această perspectivă fiind singură perspectivă teoretică acum accesibilă autoarei pentru a aborda, cu mijloacele familare, o temă, de altfel mult mai concretă, precum identitatea unui loc/oraş). Prezentarea nu va face o aplicare a noţiunilor la “cazul” oraşului Chişinău, ci va încerca sa explice disconfortul (autoarei) apărut atunci cînd încerca să abordeze/să gîndească concomintent noţiunea de locuire şi tema propusă, de exemplu: dacă omul şi zidirile sale sunt “o singură fiinţare”, atunci ce ar trebui să spunem despre oraşul cu atîtea zidiri precare precum este Chişinăul ? etc, etc. Prezentarea va include mai multe percepţii (ale vorbitorului/autoarei) asupra Chişinăului, iar cea mai mare parte din ele vizează Chişinăul ca loc al memoriei, memoria fiind şi structura oricărei identităţi. În final, prezentarea va reveni la perspectiva teoretică / fenomenologică asupra locuirii, amendînd-o chiar, căci nu ţine cont de locuirea-împreună, atît printe contemporani cît şi între generaţii.