306px-Vasile_SoimaruVasile Şoimaru – Economist, conferenţiar universitar şi publicist moldovean. Născut la 30 aprilie 1949, Cornova, RSS Moldovenească, URSS, astăzi în Republica Moldova, în familia gospodarilor Şoimaru Alexei şi Nina (n. Roşca). Licenţiat al Facultăţii de Economie a Institutului Politehnic (ulterior – Universitatea Tehnică) din Chişinău (1971). Studii de doctorat (1973-1977) la Institutul de Finanţe şi Economie din Leningrad (Sankt Petersburg), susţinând, în 1978, teza de doctor în economie cu subiectul “Prognozarea productivităţii muncii în industria RSSM”. În anii 1971-1973 este asistent la catedra de Economia a muncii de la Politehnica din Chişinău. În perioada 1977-1990 a lucrat la Facultatea de Economie a Universităţii de Stat din Moldova: lector, lector superior, conferenţiar universitar (din 1982), prodecan. În 1991-1994 este vicerector al nou-fondatei Academii de Studii Economice din Moldova (ASEM), ctitorită de primul ei rector, prof. univ. dr. Paul Bran de la A.S.E. Bucureşti. Conform aprecierii date de rectorul fondator, P. Bran, „fără dăruirea lui V. Şoimaru, dorinţa noastră de a realiza practic ASEM, nu s-ar fi împlinit”. În iulie 1994, în urma unui proces politic, P. Bran şi V. Şoimaru au fost destituiţi.
Este consultant la grupul (fracţiunea) de opoziţie Blocul ţăranilor şi intelectualilor din cadrul Parlamentului R. Moldova (1995-1998). În perioada 1998-2001 deţine funcţia de preşedinte al Asociaţiei Economiştilor din Moldova. Odată cu alegerea unei noi conduceri a ASEM, în 2002, revine aici în funcţia de conferenţiar universitar la catedra de Management social a Facultăţii Economie generală şi Drept. Mai bine de 35 de ani este preocupat de domeniul ştiinţific legat de managementul productivităţii, precum şi de problemele dezvoltării regionale. În acest sens, a publicat patru cărţi şi peste 50 de articole şi studii; cursurile universitare elaborate fac parte din aceeaşi sferă de preocupări. A fost ales deputat în Parlamentul Republicii Moldova în anii 1990-1994 şi 1998-2001, în ambele mandate fiind vicepreşedinte al Comisiei permanente pentru economie. În această calitate, a militat împotriva privatizării cu bonuri patrimoniale, care s-a dovedit a fi un eşec total.
A optat pentru promovarea şi ameliorarea unor legi şi dispoziţii favorabile reformării efective a economiei R. Moldova. A debutat cu articole tipărite în reviste de specialitate. Editorial, debutează cu monografia “Productivitatea muncii în industrie”, (1982, în lb. rusă), urmată de: “Prognozarea social-economică a dezvoltării regionale”,(Leningrad, 1987, în colab., în lb. rusă) şi “Productivitatea muncii şi progresul tehnico-ştiinţific”, (1987, în lb. rusă) ş.a. În 1993 a publicat prima carte de specialitate în limba română: “Managementul afacerilor mici şi mijlocii”, (editura Logos, în colab.). În ultimele două decenii V. Şoimaru s-a manifestat şi ca un apreciat publicist, care a abordat subiecte de actualitate stringentă din viaţa economică şi social-politică a R. Moldova, în articole şi studii publicate în: “Literatura şi arta”, “Moldova Suverană”, “Învăţământul public”, “Făclia”, “Sfatul Ţării”, “Ţara”, “Mesagerul”, “Jurnal de Chişinău”, “Flux”, “Timpul” (Chişinău), “Economistul”, “România Liberă”, “Formula AS” (Bucureşti), “Delovoi mir-Business World” (Moscova) ş.a. A întemeiat prima revistă economică în limba română din Basarabia postbelică, “Curierul economic” (1999). Volumul său “Căderea premierilor” (1999), cu publicistică economică şi social-politică din anii 1990-1999, a constituit, în opinia autorului, adevăratul său debut editorial.
Având ca imbold şi model preocupările lui D. Gusti şi ale părintelui Paul Mihail, ambii cercetători ai satului Cornova, V. Şoimaru iniţiază, coordonează şi realizează volumul monografic Cornova (2000, colectiv de autori). Următorul volum monografic, Neamul Şoimăreştilor (coautor, dr. Al. Furtună), constituie un omagiu adus memoriei străbunilor trăitori în ultimele cinci secole; mulţi din ei s-au ghidat de principiul “Fapte, nu vorbe”, devenit blazonul familial al lui V. Şoimaru. În 2004 editează albumul “Poeme în imagini”, care conţine circa 300 de fotografii artistice, iar în 2008 – albumul monografie “Românii din jurul României în imagini”, cu un studiu introductiv şi circa 850 de imagini, selectate din mii de lucrări efectuate în ultimii cinci ani în zece ţări, pe trasee ce însumează peste 100.000 km. „Este o carte pentru veşnicie, pentru că niciodată nu vor mai putea fi surprinse mărturiile aşa cum V. Şoimaru le-a înregistrat şi pe care le lasă tuturor românilor. Unicitatea acestei lucrări este o realitate ştiinţifică” (prof. univ. dr. Zamfira Mihail, Universitatea „Spiru Haret” din Bucureşti). V. Şoimaru este autorul , coordonatorul şi autorul proiectului de imagini al următoarelor volume: “M. Vulcănescu. Litanii pentru trei stări: (poezie, teatru, traduceri)”, (2004), “N. Iorga: Cugetări”, (2005), “Născut în Cornova: omagiu lui Paul Mihail”, (2006), “V. Preutu, A. Preutu. Satul Şoimăreşti: cinci veacuri de existenţă demnă”, (2006) ş.a. Cărţile lui V. Şoimaru sau cele editate cu contribuţia sa, au beneficiat de lansări şi de recenzii elogioase atât la Chişinău, cât şi la Bucureşti, Iaşi, Piatra Neamţ, Huşi, Bârlad, Ploieşti etc., precum şi la Cernăuţi, Praga, Vidin (Bulgaria), în Macedonia, Serbia, Albania, Polonia.
Albumul-monografie “Românii din jurul României în imagini” a beneficiat de o amplă prezentare în cadrul emisiunii lui Cr. Tabără “Parte de carte” de la Pro TV – Bucureşti. În ultimii 15 ani s-a manifestat şi ca un maestru al artei fotografice. În decembrie 2002 a organizat expoziţia de fotografii “De la Columna lui Traian la Valul lui Traian”, la Muzeul Naţional de Istorie, iar în martie 2003 – în Aula Magna a ASEM. Alte expoziţii foto de V. Şoimaru au devenit şi ele evenimente culturale: “Pe urmele lui N. Iorga”, (2006; donată Casei-muzeu „N. Iorga” din Botoşani), “Pe urmele lui M. Sadoveanu”, (2005, donată Muzeului scriitorului, la Fălticeni), “Pe urmele lui A. Golopenţia la est şi vest de Bug”, (Biblioteca ASEM, 2007), “50 de poeme în imagini” (Biblioteca ASEM, 2008, “90 de imagini cu românii din jurul României la 90 de ani de la Marea Unire” (idem, 2 dec. 2008), “Pe urmele lui D. Cantemir”, (oct. 2008, Biblioteca din Ungheni) ş.a. Numeroase lucrări fotografice de V. Şoimaru au fost reproduse în publicaţiile: “Natura”, “Limba Română”, “Literatura şi arta”, “Flux”, “Timpul” ş.a. (Chişinău), “România Liberă”, “Economistul”, “Ziua”, “Flacăra”, “Formula AS”, “România literară”,(Bucureşti). V. Şoimaru a organizat o serie de conferinţe, colocvii şi simpozioane comemorative, dedicate unor personalităţi marcante ale culturii, ştiinţei, economiei româneşti, iar o parte din aceste biografii sunt legate de Cornova: D. Gusti (2000, 2005), H. Stahl (2001), O. Bădina (2002), M. Vulcănescu (2004), N. Iorga (2005), Paul Mihail (2006), T. Herseni (2007), A. Golopenţia (2007).
La aceste manifestări au fost invitaţi reputaţi oameni de ştiinţă şi cultură, precum şi descendenţi ai protagoniştilor. A făcut mai multe donaţii bibliotecilor (din comuna natală, Cornova, BM B.P. Hasdeu, Bibliotecii Naţionale a R. Moldova, Bibliotecii Academiei Române (cărţi rare, numeroase lucrări personale pentru Fototeca B.A.R.). Deţine: Premiul Pentru cercetări monografice al Salonului Internaţional de carte din Chişinău (2003), Premiul „Gh. Bezviconi” Pentru contribuţii esenţiale în domeniul genealogiei al Societăţii de genealogie, heraldică şu arhivistică „Paul Gore” (2003); Distincţia de Excelenţă Constantin Stere (jud. Prahova, 2006), Premiul de Excelenţă Pentru editarea unei excepţionale colecţii de cărţi româneşti, acordat de portalul www.voceabasarabiei.com (2007), Însemnul de Preţuire al Societăţii literar-artistice din Uzdin (Voivodina, Serbia, 2008), Medalia jubiliară Centenarul Cursurilor de vară ale Universităţii Populare „N. Iorga” (jud. Prahova, 2008); Premiul „Coloana Infinitului” al UAP la SIC-2008, Premiul Ethos Românesc de la Radio Iaşi la Tîrgul Internaţional de carte Iaşi-2008 ş.a. – pentru volumul “Românii din jurul României în imagini”. Este cetăţean de Onoare al comunei Mirosloveşti, jud. Iaşi şi al comunei Drăgăneşti (s. Şoimăreşti), jud. Neamţ (2006). Membru de onoare al Comunităţii Academice “G. Bacovia” din România (2008).
Bibliografie selectivă:
Cornova: [monogr.] / aut.proiect. şi coord.: Vasile Şoimaru. – Chişinău: Museum, 2000. – 708 p., il.
Furtună, Alexandru. Neamul Şoimăreştilor: 500 de ani de istorie / Alexandru Furtună, Vasile Şoimaru. – Chişinău: Ed. Prometeu, 2003. – 512 p., il.
Şoimaru, Vasile. Căderea premierilor / Vasile Şoimaru. – Chişinău: Ed. Civitas, 1999. – 320 p.
Şoimaru, Vasile. Poeme în imagini: album / Vasile Şoimaru. – Chişinău: Ed. Prometeu, 2004. – 144 p. : il. Rec.: Vrabie, Gheorghe. Poetica în arta fotografică a economistului Vasile Şoimaru / Gheorghe Vrabie // Lit. şi arta. – 2004. – 29 iul. – P. 1.
Şoimaru, Vasile. Românii din jurul României în imagini: album-monografie / Vasile Şoimaru; pref. Vl. Pohilă. – Chişinău: Ed. Prometeu, 2008.- 272 p. : il. Rec.: Alici, Alexandru. Parcurs de împlinire / Alexandru Alici // Lit. şi arta. — 2008. – 24 iul. – P. 3. Rec. Bulat, Ludmila. Cartea vieţii lui Vasile Şoimaru / Ludmila Bulat // BiblioPolis. – 2008. – Nr. 2. – P. 103-106. – (Recenzii şi consemnări). Rec. Dabija, Nicolae. O carte de zile mare / Nicolae Dabija // Lit. şi arta. — 2008. – 17 apr. – P. 1. – (La Est de Vest). Rec.: Damian, George. Biserici româneşti de pretutindeni / George Damian // Ziua. – 2008. – 1 oct. – P. 7. Rec.: Păunescu, Adrian. O veste bună / Adrian Păunescu // Flacăra. – 2008. – 4-10 iul. – P. 1, 16. Rec. Roibu, Nicolae. Românii din jurul României în imagini / Nicolae Roibu // Timpul. — 2008. – 31 mart. – (Cărţi pentru suflet). Rec.: Toacă, Maria. Ca Hora mare a unui Neam unit / Maria Toacă // Zorile Bucovinei (Cernăiţi). – 2008. – 21 mai. – P. 2. – (Surprize editoriale). Rec.: Vartic, Andrei. O carte de aplaudat până la lacrimi / Andrei Vartic // Lit. şi arta. — 2008. – 10 apr. – P. 1.
Iachim, Ion. Ascult cum înfloreşte inul: [versuri] / Ion Iachim, imagini de Vasile Şoimaru. – Chişinău: Ed. Prometeu, 2007. – 66 p.: il.
Iorga, Nicolae. Cugetări / Nicolae Iorga; autor. proiect., coord., autor imagini: Vasile Şoimaru. – Chişinău: Ed. Prometeu, 2005. – 323 p.: il. Rec.: Pohilă, Vlad. Dubla cinstire a lui Nicolae Iorga / Vlad Pohilă // Lit. şi arta. – 2005. – 1 dec. – P. 4. – (Semnat: V. Prisăcaru).
Născut în Cornova: omagiu lui Paul Mihail / autor. proiect., coord., autor imagini: Vasile Şoimaru. – Chişinău: Ed. Prometeu, 2006. – 288 p.: il.
Preutu, Vasile. Satul Şoimăreşti: cinci veacuri de existenţă demnă / Vasile Preutu, Agripina Preutu; autor. proiect., coord., autor imagini: Vasile Şoimaru – Chişinău: Ed. Prometeu, 2006. –308 p.: il.
Rec.: Rusu, Nicolae. Semne ale reîntregiciri / Nicolae Rusu // Lit. şi arta. – 2006. – 15 iun. –P. 5.
Vulcănescu, Mircea. Litanii pentru trei stări: (poezie, teatru, traduceri)/ Mircea Vulcănescu; autor. proiect., coord., autor imagini: Vasile Şoimaru; pref. Mariuca Vulcănescu; nota asupra ed., postf. Vlad Pohilă. – Chişinău: Ed. Prometeu, 2004. – 176 p.: il.
Rec. Pohilă, Vlad. Litanii pentru Mircea Vulcănescu / Vlad Pohilă // BiblioPolis. – 2005. – Nr. 2. – P. 43-48; Vlad Pohilă. Şi totuşi, limba română!… – Chişinău, 2008. – P. 150-156.
Şoimaru, Vasile. „Au fost şi mai sunt Şoimari pe plaiurile Moldovei…”: interviu / Vasile Şoimaru // Zorile Bucovinei (Cernăuţi). – 2008. – 30 ian. – P. 2. — (Consemnare de Maria Toacă).
Şoimaru, Vasile. Cel mai cunoscut economist român la noi: Paul Bran / Vasile Şoimaru // Lit. şi arta. – 2005. – 22 sept. – P. 3. – (Aniversări).
Şoimaru, Vasile. Dumitru Moldovanu: [prof. univ. dr. hab. în economie, ASEM-Chişinău] / Vasile Şoimaru // Calendar Naţional-2006. – P. 338-340.
Şoimaru, Vasile. „Economia Moldovei a intrat în stagnare de tip brejnevist”: interviu / Vasile Şoimaru // Timpul. – 2007. – 3 oct. – P. 8. – Consemnare de Natalia Hadârcă.
Şoimaru, Vasile. „Mi-am zis să ajung din nou la românii de pretutindeni”: interviu / Vasile Şoimaru // Timpul. – 2008. – 4 sept. – P. 8. – Consemnare de Alina Ţurcanu.
Şoimaru, Vasile. Moldovenii din Caucaz au un suflet deschis şi o privire frumoasă: interviu / Vasile Şoimaru // Natura. – 2007. – Nr. 8 (Aug.). – P. 4. — (Drumuri de dor). — Consemnare: Alecu Reniţă).
Şoimaru, Vasile. Paul Bran [prof. univ. dr. hab. în economie] // Vasile Şoimaru // Calendar Naţional-2005. –P. 259-261.
Şoimaru, Vasile. Românii din jurul României: Pe urmele lui Vasile Şoimaru: interviu / Vasile Şoimaru // Natura. – 2008. – Nr. 5 (Mai). – P. 7-8; Formula AS. – 2008. – 7-14 iun. – P. 16-17. — (Consemnare: Alecu Reniţă).
Şoimaru, Vasile. Românii din jurul României de azi merită atenţia Patriei lor istorice: [studiu] / Vasile Şoimaru // Lit. şi arta. – 2008. – 12 iun. – P. 7.
Şoimaru, Vasile. Sunt român şi punctum!: interviu / Vasile Şoimaru // Unghiul (Ungheni). – 2008. – 20 iun. – P. 3. – Consemnare: Oxana Diaconu. – (Idem şi în versiunea rusă a ziarului).
Şoimaru, Vasile. „Un plus de libertate pentru un milion de moldoveni”: interviu / Vasile Şoimaru // Timpul. – 2008. – 22 apr. – P. 5. – (Ce cred economiştii?). — Consemnare de Alina Ţurcanu.
Bran, Paul. Un luptător de excepţie pentru idealuri / Paul Bran // Vasile Şoimaru. Căderea premierilor. – Chişinău, 1999. – P. 60; Mesagerul. -1997. – 19 dec; Lit. şi arta. – 1997. – 25 dec.
Pohilă, Vlad. Ochi de şoim: [despre creaţia fotogr. a lui V Şoimaru] // Limba Română. – 2003. – Nr. 1. – P. 106-109.
Pohilă, Vlad. Pelerin prin românime: [despre activitatea lui V. Şoimaru] / Vlad Pohilă // Vasile Şoimaru. Românii din jurul României în imagini. – Chişinău, 2008. – P. 3-5.
Reabţov, Gheorghe. Vasile Şoimaru, polivalentul (un alter ego) / Gheorghe Reabţov // Univers Pedagogic Pro. – 2008. – 3 apr. – P. 5.
Rusu, Nicolae. Argint cu valoare de aur: [V. Şoi¬maru la 50 de ani) // Mesagerul. - 1999. - 30 apr. – P. 3. - (Ai noştri).
Toacă, Maria. Şi cartea ne uneşte: [V. Şoimaru – publicist şi editor] / Maria Toacă // Zprile Bucovinei (Cernăuţi). – 2007. – 30 noiemb. – P. 2. – (Revelaţii).
Vartic, Andrei. Adevărul şi frumosul ca profituri supreme: [cărţile editate de prof. V. Şoimaru] / BibliPolis. – 2007. – Nr. 1. – P. 97-99.
Vasile Şoimaru: [fişă biogr.] // Timpul: – 2006. – 28 apr. – P. 2. – (Omul săptămânii).
Vrabie, Gheorghe. Vârful de dor: Lui Vasile Şoimaru, descendent / ascendent din neamul legendar al Şoimăreştilor: [poezie] / Gheorghe Vrabie // Lit. şi arta. – 2006. – 14 sept. – P. 5.