miercuri, 1 septembrie 2010

Judecătoria Sibiu a reabilitat o organizaţie fascistă din România, în beneficiul Forumului German

Vă rog să citiți acest text selectat de mine, în speranța că vă poate interesa.Reluăm această informație actuală sub rezerva verificării ei pe alte căi ziaristice.
Cu prietenie, Dan Culcer
[...] Halucinant: Klaus Iohhanis, “Prieten al comunităţii evreieşti”, s-a dat s… Wed Sep 01, 2010 18:35 pm Argumentul judecătorului pentru hotărârea luată, aşa cum reiese din motivarea sentinţei, este unul halucinant. „Întrucât, prin Statutul său, FDGR din Sibiu s-a declarat continuatorul tuturor persoanelor juridice fără scop patrimonial ce au aparţinut minorităţii germane, rezultă că el este şi continuatorul Grupul Etnic German”! [...]
Sursa primară a informației


Cu stima

Dan Culcer

HALUCINANT | Judecătoria Sibiu a reabilitat o organizaţie fascistă din România, în beneficiul Forumului German / 02.09.2010
Autor: Dan Tomozei

O investigaţie jurnalistică a scos la lumină faptul că, printr-o sentinţă a Judecătoriei Sibiu, România a reabilitat o organizaţie fascistă care a activat, la Sibiu, până în anul 1944. Reabilitarea s-a făcut prin recunoaşterea ca urmaşă de drept a fostului “Grup etnic german”, a actualului Forum Democrat al Germanilor din România (FDGR), prezidat la nivel naţional de primarul Sibiului, Klaus Iohannis. Reabilitarea s-a făcut în ciuda faptului că Decretul Regal 485/7.10.1944 este încă în vigoare, iar argumentele instanţei s-au bazat exclusiv pe declaraţiile a doi membrii FDGR. Reabilitarea organizaţiei fasciste s-a făcut la cererea FDGR Sibiu, care l-a dat în judecată pe primarul Iohannis, preşedinte pe ţară a FDGR, şi Consiliul Local Sibiu unde acelaşi FDGR deţine majoritatea.

Potrivit documentelor existente la arhiva Judecătoriei Sibiu, preşedintele FDGR Sibiu, pastorul Hans Klein, la data de 26 februarie 2007, a chemat în judecată municipiul Sibiu, reprezentat de primarul Klaus Iohannis şi Consiliul Local al Municipiului Sibiu. Cererea adresată instanţei de judecată viza: “constatarea calităţii de successor în drepturi al organizaţiei noastre faţă de Grupul Etnic German (Deutsche Volksgruppe)”. În motivarea sa, pastorul Klein a susţinut că bunurile Grupului Etnic German au fost “preluate în mod abuziv”, făcând referire însă la dispoziţiile regimului comunist. Or, aşa cum se ştie, desfiinţarea şi conficarea bunurilor a avut loc la momentul 1944, prin decret regal, nicidecum prin naţionalizarea comunistă. În opinia pastorului Klein, Grupul Etnic German “a fost organizaţia reprezentativă a întregii minorităţi germane”, ceea ce plasează întreaga comunitate germană românească din anii ’40, în rândul fasciştilor viscerali.
Cererea formulată de FDGR Sibiu a primit numărul 1672/306/2007 şi, ca prin minune, s-a judecat într-o singură şedinţă. Judecătorul Maria Morar, din cadrul Judecătoriei Sibiu, prin sentinţa civilă nr. 2790, făcând excepţie de legile în vigoare, de acordurile internaţionale la care România este parte, admite cererea formulată de FDGR Sibiu şi „constată calitatea de succesor în repturi a reclamantului faţă de Grupul Etnic German”!
Mai impresionat decât sentinţa dispusă de judecător este modul în care s-a derulat întregul proces. FDGR s-a dat practic pe sine în judeactă câtă vreme, acţiunea s-a derulat împotriva primarului de Sibiu, Klus Iohannis, cel care este preşedintele pe ţară al FDGR. Mai mult, cealaltă parte reclamată, Consiliul Local al Municipiului Sibiu, la data procesului (februarie 2007) era dominată de consilierii FDGR, care ocupau 16 din cele 23 de locuri. Cu alte cuvinte, FDGR s-a judecat cu FDGR, iar instanţa a acceptat, atât derularea procesului cât şi admiterea cererii. Acesta este motivul pentru care, în plin conflict de interese, primarul Sibiului, Klaus Iohannis, a depus la dosar o întâmpinare prin care a arătat că “lasă la aprecierea instanţei soluţia care se va pronunţa în cauză”. Mai mult, martori în proces au fost chemaţi alţi doi membri FDGR, Paul Filipi şi Horst Ernest. În mod firesc, aceştia au susţinut cauza FDGR. Este important de subliniat faptul că Paul Filipi a fost preşedinte al FDGR, imediat după 1990, dar şi militar Wehrmacht, în timpul celui de-al doilea război mondial.
Argumentul judecătorului pentru hotărârea luată, aşa cum reiese din motivarea sentinţei, este unul halucinant. „Întrucât, prin Statutul său, FDGR din Sibiu s-a declarat continuatorul tuturor persoanelor juridice fără scop patrimonial ce au aparţinut minorităţii germane, rezultă că el este şi continuatorul Grupul Etnic German”! Cu alte cuvinte, dacă nea Ion se declară prin Statut continuatorul lui Decebal, poate revendica Dacia cu tot cu podul lui Apolodor din Damasc.
Pentru mai bine de trei ani, FDGR şi primarul Iohannis au reuşit să ţină la secret Sentinţa civilă nr 2790/29 mai 2007, numai că, retrocedările impresionate de imobile clădiri şi terenuri din Sibiu, în favoarea FDGR şi a Bisericii Evanghelice Sibiu, au stârnit interesul anchetei jurnalistice. Complicităţile merg până la cele mai importante case de avocatură şi notariale din Sibiu, iar numărul proceselor este de ordinul sutelor.
Potrivit Convenţiei de armistiţiu încheiat în septembrie 1944 cu Rusia, Anglia şi SUA, la punctul 15 “Guvernul român se obligă să dizolve imediat toate organizaţiile pro-hitleriste de tip fascist aflate pe teritoriul românesc, atât cele politice, militare sau paramilitare, cât şi orice alte organizaţiuni care duc propagandă ostilă Naţiunilor Unite … “.
Mai mult, prin Decretul-Lege al preşedinţiei Consiliului de Miniştri nr. 485 din 7 octombrie 1944, este abrogată legea pentru constituirea Grupul Etnic German. În aceste condiţii, la art. I se arată că “statul român devine pe data prezentei legi proprietar al bunurilor aparţinând Grupului Etnic German din România … statul român devine titularul tuturor drepturilor aparinând Grupului Etnic German din România”. Decretul-Lege a fost semnat de înşuşi regele Mihai.
În aceste condiţii, câtă vreme România, în anul 1944, a devenit proprietar al bunurilor confiscate de la organizaţiile fasciste, iar în 2007 a fost reprezentată de preşedintele FDGR, Klaus Iohannis, acesta din urmă nu numai că s-a aflat în conflict de interes, dar nu a apărat sub nici o formă proprietatea statului român.
Pentru ca totul să fie perfect, cel care, prin sentinţă judecătorească a devenit succesorul legal al organizaţiei fasciste “Grupul Etnic German”, Klaus Iohannis a fost premiat de însuşi preşedintele Federaţiei Comunităţilor Evreişti din România, Aurel Vainer, cu medalia “Prieten al comunităţii evreieşti”.
Solicitat de mai multe săptămâni să exprime un punct de vedere cu privire la reabilitarea organizaţiei naziste prin intermediul FDGR, preşedintele Comunităţilor Evreişti din România, Aurel Vainer, refuză să răspundă solicitării. Poate tocmai pentru că a intrat în situaţia deloc comodă de a fi premiat un urmaş al celor care au scris istoria lagărelor de exterminare evreieşti.

Niciun comentariu: