duminică, 9 mai 2010

Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova

Vă rog să citiți acest text selectat de mine, în speranța că vă poate interesa.Cu prietenie, Dan Culcer

http://www.sis.md/md/newslst/1211/1/3746/Serviciul de Informații și Securitate

DECLARAŢIE DE PRESĂ

În legătură cu recentele apariţii în mass-media a unor informaţii vizavi de activitatea Comisiei pentru studierea şi aprecierea regimului comunist din Republica Moldova, Serviciul de Informaţii şi Securitate vine cu următoarele precizări:

Cu referire la îngrădirea accesului persoanelor supuse represiunilor politice la materialele documentare din fondul dosarelor juridice, Serviciul de Informaţii şi Securitate menţionează că, conform prevederilor art.9 din Legea nr. 1225-XII din 8 decembrie 1992 privind reabilitarea victimelor represiunilor politice, fiecare cetăţean care a fost represat este în drept de a lua cunoştinţă cu materialele documentare în baza cărora a fost condamnat, iar în cazul morţii lui - rudele acestuia. Terţilor, inclusiv organizaţiilor obşteşti, li se pune la dispoziţie extrase de arhivă din dosare cu informaţii privind timpul, cauza morţii şi locul înmormîntării persoanelor reabilitate. Accentuăm că persoanelor represate şi rudelor acestora nu li se refuză accesul la dosarele din arhivă, creîndu-le toate condiţiile pentru a se familiariza cu materialele solicitate.

De asemenea, specificăm că cifra prezentată opiniei publice precum că fondul dosarelor juridice include 80 000 de dosare nu corespunde realităţii, în depozitul special de stat al Serviciului de Informaţii şi Securitate se află la păstrare 23 485 de dosare juridice iniţiate în privinţa persoanelor care au fost supuse represiunilor politice în perioada regimului totalitar.

Serviciul de Informaţii şi Securitate declară cu certitudine că nici un dosar ce conţine materiale documentare privind represiunea politică nu a fost supus nimicirii, numărul dosarelor aflate la păstrare în fondul arhivistic specificat corespunde datelor reflectate în registrele-inventare.

La afirmaţiile precum că Serviciul „nu este deschis pentru a furniza informaţii atît în ceea ce priveşte structura fondurilor arhivistice pe care le gestionează cît şi în privinţa numelor celor reabilitaţi”, consemnăm că, fiind parte a Fondului arhivistic de stat, SIS prezintă anual la Serviciul de Stat de Arhivă, pentru Catalogul Fondului arhivistic, date privind structura fondurilor arhivistice pe care le gestionează, precum şi cantitatea documentelor aflate la păstrare. Fiecare persoană juridică sau fizică, la solicitare, este în drept să obţină de la Serviciul de Stat de Arhivă date despre structura fondurilor ale depozitului special al Serviciului de Informaţii şi Securitate. În ceea ce priveşte furnizarea informaţiilor de către SIS cu privire la numele persoanelor reabilitate, specificăm că, în conformitate cu art. 22 din Legea nr. 1225-XII din 8 decembrie 1992 privind reabilitarea victemelor represiunilor politice, listele persoanelor reabilitate au fost publicate în anii 90 în mijloacele de informare în masă din republică de către organele de stat care au adoptat decizia privind reabilitarea, acestea fiind Procuratura Generală, instanţele judecătoreşti şi Ministerul Afacerilor Interne.

Reiterăm că SIS a creat Comisiei pentru studierea şi aprecierea regimului comunist totalitar din Republica Moldova condiţiile necesare de lucru, asigurînd accesul la materialele documentare păstrate în depozitul special, conform solicitărilor, şi în limitele stabilite de legislaţia în vigoare.

Serviciul de Informaţii şi Securitate este deschis pentru societatea civilă, fiind disponibil de a furniza informaţii conform cadrului juridic naţional ce reglementează accesul la informaţie.

Niciun comentariu: