sâmbătă, 30 martie 2013


Redobândirea cetăţeniei române

Sursa http://viena.mae.ro/node/264
Dacă aţi fost născut/ă în România sau ascendenţii dvs. au fost cetăţeni români şi doriţi să redobândiţi cetăţenia română, este necesar să vă prezentaţi la secţia consulară cu următoarele acte şi înscrisuri, în funcţie de situaţia dvs.

Redobândirea cetăţeniei romane de către persoanele care au pierdut cetăţenia română înainte de 22 decembrie 1989 şi descendenţi de gr. I şi II ai acestora

În conformitate cu art. 10 din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată şi modificată prin OUG nr. 43/29 mai 2003, sunt necesare următoarele:
 • cerere tip, care se completează la consulat (se vor completa formularul şi lista cu date personale (model nr.1);
 • declaraţie din care să rezulte dacă a mai depus sau nu o altă cerere de redobândire a cetăţeniei române (taxa consulară: 60,-€);
 • declaraţie din care să rezulte că în prezent nu întreprinde şi nu sprijină acţiuni împotriva ordinii de drept, ori a siguranţei naţionale şi nici în trecut nu a desfăşurat asemenea activităţi (model 2) (taxa consulară: 60,-€);
 • declaraţie din care să rezulte menţinerea domiciliului în străinătate sau stabilirea domiciliului în România (model 3). Aceeaşi opţiune se face şi pentru copiii minori pentru care se solicită redobândirea cetăţeniei române (taxa consulară: 60,-€ );
 • declaraţie privind consimţământul pentru obţinerea cetăţeniei române dat de către minorii de peste 14 ani (taxa consulară: 60,-€);
 • declaraţie privind acordul soţilor pentru dobândirea cetăţeniei de către copiii minori, (taxa consulară: 60,-€);
 • paşaportul solicitantului în original si copie legalizată sau "conform cu originalul" (taxa consulară: 30,-€);
 • dovada pierderii cetăţeniei române;
 • paşaportul/cartea de identitate a soţului (pentru persoanele căsătorite cu cetăţeni români) în original şi copie (taxa consulară: 30,-€);
 • cazier judiciar din România (nu mai vechi de 6 luni);
 • cazier judiciar din străinătate - valabil 1 an de la data emiterii – şi traducerea în limba română, precum şi copia originalului (taxa consulară: 30,-€);
 • acte de stare civilă (certificate de naştere, căsătorie etc.), în original şi copie, pentru titulari şi ascendenţi (părinţi, bunici) foşti cetăţeni români (taxa consulară: 30,-€ / fiecare certificare). În cazul în care actele de stare civilă au fost întocmite în străinătate, copiilor legalizate le vor fi anexate traduceri legalizate în limba română;
 • acte de stare civilă şi identitate (certificate de naştere, paşapoarte), în original şi copie, pentru copii minori ai solicitanţilor (taxa consulară: 30,-€ / fiecare certificare)

De reţinut!Nu se percepe taxa pentru cerere persoanelor care au pierdut cetăţenia română înainte de 1989.

Redobândirea cetăţeniei romane de către persoanele care au pierdut cetăţenia română după 22 decembrie 1989

În conformitate cu art. 10 din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată şi modificată prin OUG nr. 43/29 mai 2003, sunt necesare următoarele:
 • cerere (se vor completa formularul şi lista cu date personale (model nr.1) (taxa consulară: 65,-€);
 • declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte dacă a mai depus sau nu o altă cerere de redobândire (taxa consulară: 60,-€);
 • declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte dacă doreşte redobândirea cetăţeniei române cu menţinerea domiciliului în străinătate sau stabilirea domiciliului în România (taxa consulara: 60,-€);
 • declaraţie din care să rezulte că în prezent nu întreprinde şi nu sprijină acţiuni împotriva ordinii de drept, ori a siguranţei naţionale şi nici în trecut nu a desfăşurat asemenea activităţi (model 2) (taxa consulară: 60,-€);
 • declaraţie privind consimţământul pentru obţinerea cetăţeniei române dat de către minorii de peste 14 ani (taxa consulară: 60,-€);
 • declaraţie privind acordul soţilor pentru redobândirea cetăţeniei de către copiii minori, (taxa consulară: 60,-€);
 • paşaportul solicitantului, în original şi copie (taxa consulară: 30,-€);
 • paşaportul/cartea de identitate a soţului (pentru persoanele căsătorite cu cetăţeni români), în original şi copie (taxa consulară: 30,-€);
 • cazier judiciar din România (nu mai vechi de 6 luni);
 • cazier judiciar din străinătate - valabil 1 an de la data emiterii - şi traducerea în limba română, precum şi copia xerox a originalului (taxa consulara: 30,-€);
 • acte de stare civilă (certificate de naştere, căsătorie etc.), în original şi copie, pentru titulari şi ascendenţi (părinţi, bunici) foşti cetăţeni români (taxa consulară: 30,-€ / fiecare certificare). În cazul în care actele de stare civilă au fost întocmite în străinătate, copiilor legalizate le vor fi anexate traduceri legalizate în limba română;
 • acte de stare civilă şi de identitate (certificate de naştere, paşapoarte), în original şi copie, pentru copii minori ai solicitanţilor (taxa consulară: 30,-€ / fiecare certificare).

De reţinut!
Persoana care nu este sigură de statutul său juridic actual, trebuie să prezinte o adeverinţă eliberată de Direcţia Paşapoarte a Ministerului Administraţiei şi Internelor din care să rezulte statutul juridic în raport cu statul român. O asemenea dovadă se poate obţine prin ambasadă în urma îndeplinirii procedurii de clarificare a acestui statut (vezi secţiunea privind clarificarea statutului juridic în raport cu statul român).
Atenţie!
 • Cererile se depun personal. Numai în cazuri temeinic justificate (dovedite cu înscris oficial) cererea se poate depune prin mandatar cu procură specială şi autentificată;
 • Taxa totala pentru o persoană se formează din taxele prevăzute pentru fiecare serviciu consular prezentat mai sus. Potrivit unor reglementări intrate în vigoare începând cu data de 14.07.2003, pentru fiecare copie xerox a documentelor de stare civilă, identitate şi certificare a traducerii Hotărârii guvernului de land anexată la dosar se percepe o taxă de 30,-€ / fiecare certificare;
 • Toate taxele se plătesc la depunerea cererii.

Formulare:
 • cerere şi lista cu date personale (model 1)
 • declaraţie din care să rezulte dacă a mai depus sau nu o altă cerere de redobândire (model 4);
 • declaraţie din care să rezulte dacă doreşte redobândirea cetăţeniei române cu menţinerea domiciliului în străinătate sau stabilirea domiciliului în România (model 3);
 • declaraţie din care să rezulte că în prezent nu întreprinde şi nu sprijină acţiuni împotriva ordinii de drept, ori a siguranţei naţionale şi nici în trecut nu a desfăşurat asemenea activităţi (model 2);
 • declaraţie privind consimţământul pentru obţinerea cetăţeniei române dat de către minorii de peste 14 ani;
 • declaraţie privind acordul soţilor pentru redobândirea cetăţeniei de către copiii minori.

Niciun comentariu: