duminică, 24 martie 2013

Marea retrocedare si consecintele sale catastrofale!
March 19th, 2013 ·

Marea retrocedare şi consecinţele sale catastrofale!

La comanda stăpânilor străini ai României, care au pus la cale şi desfăşoară Holocaustul împotriva românilor, toate guvernele post-decembriste, împreună cu preşedinţii Ion Iliescu, Emil Constantinescu şi Traian Băsescu, au înfăptuit tranziţia de la socialism înapoi la capitalism, marea privatizare, înrobirea la băncile străine şi lungul şir al reformelor neterminate. La vremea respectivă, toate aceste obiective pregătite în străinătate şi aplicate împotriva Poporului Român au fost prezentate de slugile şi popândăii politici ca fiind prioritare şi binefăcătoare, uitând să precizeze că numai pentru iniţiatorii lor. Guvernele post-decembriste nu au ţinut seama de Interesul Naţional, de munca, demnitatea şi viitorul Poporului Român. Timp de 23 de ani, nic iun preşedinte al României şi nici un guvern nu au prezentat în Parlament bilanţul tranziţiei, al privatizărilor, al îndatorărilor la băncile străine, al reformelor şi al retrocedărilor. De ce? Pentru că în nici un domeniu din cele enumerate nu s-au înregistrat efecte benefice asupra dezvoltării economico-sociale a României şi nivelului de trai al cetăţenilor români. Cu toate acestea, în urma fraudării alegerilor, aceleaşi partide politice au făcut şi fac cu schimbul la guvernarea României, împotriva Poporului Român şi a viitorului acestuia în Grădina Maicii Domnului, în Dacia Edenică.
La dezastrele pe toate planurile şi la jafurile uriaşe din ultimii 23 de ani, Guvernul Ponta II se grăbeşte să pună la cale marea şi ultima retrocedare, ştiind că după regionalizarea şi dezmembrarea teritorială a României nu va mai avea cine şi de ce să verifice actele false, nici actele de corupţie care au stat la baza restituirilor în natură şi a despăgubirilor băneşti. Ascultând orbeşte ordinele komisarilor străini, premierul Victor Viorel Ponta i-a informat pe cetăţenii români şi partidele politice că va angaja răspunderea Guvernului, în 19 martie a.c., pe un proiect de lege privind unele măsuri pentru finalizarea procesului de restituire în natură sau în echivalent, a imobilelor preluate abuziv în perioada regimului comunist în România. În şedinţa de Guvern din 13 martie a.c. s-a hotărât, fără explicaţii, să se amâne pe 26 martie a.c. angajarea răspunderii Executivului pe legea marilor retrocedări. Motivaţia amânării ţine de calendarul unei eventuale sesizări a Curţii Constituţionale şi de obligarea acesteia să adopte o decizie într-un timp foarte scurt, de câteva zile, sub pretextul încadrării în termenul stabilit arbitrar de C.E.D.O.

Acum, în martie 2013, află Poporul Român că în ziua de 13 octombrie 2010 a pronunţat C.E.D.O. o hotărâre împotriva României şi a obligat Statul Român să adopte în termen de 18 luni un act normativ prin care să fie reglementat un mecanism juridic care să permită rezolvarea faptică a cererilor şi dosarelor solicitanţilor, care aşteaptă de mulţi ani finalizarea lor. Guvernele Boc I-V nu au respectat hotărârea C.E.D.O., nu au pregătit un proiect de lege şi, pe cale de consecinţă, au cerut o amânare a aplicării hotărârii respective. C.E.D.O. a prelungit termenul de aplicare a hotărârii sale până pe 12 aprilie 2013. În 28 de luni, Guvernele Boc I-V, Ungureanu şi Ponta I-II puteau şi trebuiau, printr-o ordonanţă de urgenţă sau un proiect de lege, să modifice şi să completeze bogata legislaţie existentă în materia retrocedărilor, astfel încât să respecte şi termenul stabilit de C.E.D.O., pentru luna aprilie 2013. De asemenea, Guvernul României putea solicita la C.E.D.O. şi să obţină încă o prelungire a termenului cu cel puţin 12 luni, pentru a putea dezbate şi adopta în Parlament o lege corespunzătoare. Toate aceste posibilităţi nu au fost, în mod deliberat, folosite de Regimul Băsescu-Boc-Ungureanu-Ponta, respectiv de P.S.D., P.D.L., P.N.L., P.C., U.N.P.R. şi U.D.M.R., cu scopul de a nu se dezbate în Parlament şi a nu afla Poporul Român ce i se pregăteşte, care sunt consecinţele şi adevăratele scopuri ale celei mai mari şi mai rapide retrocedări din Istoria României, bazată în cea mai mare parte pe acte false.

Se ştie că, România este singura ţară dintre cele foste socialiste unde s-a recurs prin numeroase acte normative (Legea nr. 18/1991, Legea nr. 169/1997, O.U.G. nr. 83/1999, O.U.G. nr. 94/2000, Legea nr. 1/2000, Legea nr. 10/2001, Legea nr. 247/2005 ş.a.) la retrocedarea în natură a imobilelor care au fost preluate abuziv de regimul comunist. În celelalte ţări din lagărul socialist au fost adoptate legi şi au fost acordate numai compensaţii băneşti pentru foştii proprietari ai imobilelor naţionalizate. Operaţiunea de despăgubire, până la o anumită sumă maximă, s-a încheiat demult în fostele ţări socialiste. Numai în România operaţiunile de restituire în natură şi de despăgubiri continuă de circa 20 de ani. Se pare că, există nesoluţionate aproape 1.000.000 de cereri de restituire a proprietăţilor, din care 612.000 vizează retrocedări pentru terenuri agricole şi păduri.

La Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor (A.N.R.P.) sunt înregistrate cereri pentru despăgubiri, în sumă totală de 8-9 miliarde euro, valoare pe care Guvernul Ponta II a înscris-o în Bugetul de Stat pe anul 2013.

La comanda stăpânilor străini ai României, de după decembrie 1989, Guvernul Ponta II aplică Parlamentului şi Poporului Român politica faptului împlinit prin recurgerea la procedura angajării răspunderii pe proiectul de lege privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire a imobilelor preluate abuziv în perioada regimului comunist în România. Aşadar, proiectul de lege privind cea mai mare şi rapidă retrocedare sau restituire, în natură sau prin echivalent, din Istoria României şi cu consecinţe catastrofale pentru integritatea teritorială a ţării noastre, pentru prezentul şi viitorul Poporului Român nu se dezbate în Parlament şi nici nu se votează! Este un diktat extern impus Parlamentului României şi împotriva Poporului Român, prin care Guvernul Ponta II se obligă să dea din proprietatea Statului Român multe zeci de mii de clădiri şi peste două milioane de hectare terenuri agricole şi păduri către bisericile ungureşti, care aparţin Statului ungar; Statusul romano-catolic; alte persoane juridice maghiare şi persoane fizice aparţinând minorităţii ungare din România. Pe cale de consecinţă, în maxim doi ani, Ungaria va dobândi rapid peste 50 la sută din proprietăţile din Ardeal. Este cunoscut că, în Ungaria nu s-au restituit în natură clădirile şi terenurile confiscate de regimul comunist, iar în această ţară este interzisă vânzarea pământului la străini. Prin Legea Ponta, Ungaria va continua (prin bisericile maghiare) să dobândească, pe bază de acte false, numeroase clădiri în Ardeal, precum şi suprafeţe uriaşe de terenuri agricole, iar din anul 2014 ungurii vor putea cumpăra mari suprafeţe din Sfântul Pământ Românesc, din Vatra Strămoşească. Autorităţile Statului Român ştiu că, marea majoritate a cererilor de revendicare în natură depuse de persoanele juridice şi persoanele fizice maghiare au la bază acte false sau documente falsificate. Cu toate acestea, Regimurile Iliescu, Constantinescu şi Băsescu, inclusiv Guvernul Ponta II nu au obligat, prin acte normative, Parchetul şi Direcţia Naţională Anticorupţie (D.N.A.) să verifice toate dosarele de retrocedare şi să insiste asupra reconstituirii cărţilor funciare şi a actelor de donaţie pe care îşi întemeiază cererile de revendicare bisericile ungureştri şi minoritarii unguri din Romnânia. Încă nu este târziu ca Guvernul Ponta II să stabilească, prin O.U.G., că sunt pedepsiţi cu închisoare de la 15 la 20 de ani toţi cei care au depus cereri de restituire în natură sau prin echivalent bazate pe acte false sau falsificate.

Se ştie că, recent, Ungaria a confiscat averea de peste trei miliarde euro a Fundaţiei Gojdu, a Bisericii Ortodoxe Române. Ca urmare, Guvernul Ponta II are posibilitatea şi trebuie să înscrie în capitolul VIII „Dispoziţii tranzitorii şi finale” din proiectul de lege pregătit pentru angajarea răspunderii în Parlament, un articol distinct care să precizeze că acest act normativ se aplică în cazul cererilor de retrocedare ale bisericilor maghiare, Statusului romano-catolic şi a altor persoane juridice şi fizice maghiare numai după ce au fost restituite Fundaţiei Gojdu toate imobilele din Ungaria şi celelalte valori din proprietatea fundaţiei care aparţine Bisericii Ortodoxe Române.

Proiectul de lege privind finalizarea retrocedărilor pe care Guvernul Ponta II îşi angajează răspunderea în Parlament, pe 26 martie a.c., prevede în esenţă următoarele:

-La nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, se constituie în cel mult 30 de zile, prin ordin al prefectului, Comisia locală pentru inventarierea terenurilor disponibile în vederea retrocedării.

-În maxim 180 de zile, Comisia locală întocmeşte situaţia terenurilor agricole şi forestiere din domeniul public sau privat al Statului Român şi al localităţii respective.

-Institutele, staţiunile de cercetare şi instituţiile publice care administrază teren proprietate publică sau privată a Statului Român sunt informate în legătură cu obligaţia de a preda terenurile necesare finalizării procesului de retrocedare. Termenul de predare al terenurilor este de 30 de zile de la Hotărârea de Guvern în care au fost înscrise acele terenuri.

-În situaţia în care restituirea terenurilor agricole pe vechile amplasamente nu este posibilă, fostului proprietar sau moştenitorilor acestuia i se atribuie teren pe raza localităţii respective sau a judeţului.

-În cazul în care restituirea terenurilor forestiere nu este posibilă pe vechile amplasamente, reconstituirea dreptului de proprietate se face pe alte amplasamente de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ, inclusiv din pădurile Statului Român avute în proprietate înainte de anul 1948.

-Pentru restituirea în natură a imobilelor se înfiinţează Comisia Naţională pentru Compensarea Imobilelor, în subordinea Cancelariei Primului-Ministru. Pentru a evita posibile fraude sau tentative de corupţie membrii acestei comisii şi ai secretariatului beneficiază de indemnizaţie de şedinţă reprezentând 20 de clase de salarizare succesive suplimentare aplicate la salariul sau indemnizaţia de bază. Ca să îi poată plăti bine pe aceşti funcţionari publici ca să nu recurgă la acte de corupţie, Guvernul Ponta II a anunţat că dă afară 1.000 de angajaţi de la Direcţiile Sanitare Judeţene.

-Cererile de retocedare care nu pot fi soluţionate prin restituire în natură la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale se soluţionează prin compensare cu imobile din Fondul naţional al terenurilor agricole, forestiere şi al altor imobile destinate compensării.

-Se încurajează restituirea în natură a imobilelor pe raza judeţului sau pe teritoriul României (prin procedura licitaţiilor naţionale de imobile) şi se descurajează despăgubirile valorice anunţându-se pentru acestea un termen de 7-10 ani.

-Constituie contravenţii refuzul de a preda clădirile şi terenurile necesare finalizării procesului de restituire în natură, precum şi nerespectarea termenelor prevăzute de lege. Contravenţiile se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 500.000 lei. Este cea mai mare amendă din România !

Dintre consecinţele catastrofale ale viitoarei legi privind finalizarea procesului de restituire a imobilelor preluate abuziv în perioada regimului comunist din România amintim următoarele:

1. Se facilitează dezmembrarea teritorială a României, începând cu autonomia teritorială a Ardealului şi alipirea la Ungaria.

2. Se lărgeşte baza juridică şi se creează condiţiile pentru aplicarea proiectului „Israel în România“.

3. Se pregăteşte vânzarea masivă a terenurilor agricole şi forestiere din România către străini, pentru a se vinde (pe bucăţi) Ţara.

4. Se asigură condiţiile pentru exproprierea şi naţionalizarea proprietăţilor românilor de către titularii licenţelor de exploatare a bogăţiilor naturale, în urma votării (în curând) în Camera Deputaţilor a modificărilor şi completărilor la Legea minelor, Legea nr. 85/2003. Această propunere legislativă a P.S.D. şi P.D.L. a fost votată în Senatul României, în ziua de 27 octombrie 2009, fără nici un vot împotrivă. Prin Legea lui Ponta (a marii retrocedări), clădirile şi terenurile Statului Român trec în proprietatea privată a persoanelor fizice şi juridice care apoi vor fi expropriate, inclusiv de către firmele care au început explorările în vederea exploatării gazelor de şist. În prezent, titularii licenţelor de exploatare a resurselor minerale utile nu dispun de cadrul legal pentru exproprierea Statului Român şi, în această situaţie, Guvernul Ponta II trece imobilele din domeniul public şi privat al Statului în proprietatea persoanelor fizice şi juridice care, apoi, vor fi expropriate.

5. Statul Român devine din proprietar un chiriaş în România şi Poporul Român va suporta majorarea continuă a impozitelor, taxelor şi preţurilor pentru ca Guvernul să poată plăti anual sute de milioane de euro reprezentând chirii către noii proprietari rezultaţi din marea retrocedare. Guvernul Ponta II şi stăpânii săi din străinătate vor să transforme Statul Român din proprietar în chiriaş! În nici o ţară din Europa şi nici de pe alte continente nu există un precedent atât de periculos, nici măcar în fostele state coloniale din Africa. Premierul Ponta nu are curajul să informeze Parlamentul şi Poporul Român în legătură cu chiriile care s-au plătit anual proprietarilor imobilelor restituite şi în care funcţionează instituţii ale Statului Român. Acelaşi premier, Victor Viorel Ponta, încălcând principiul transparenţei, nu informează Poporul Român în legătură cu sutele de milioane de euro care vor trebui plătite anual de contribuabilii români pentru chirii aferente imobilelor care vor fi retrocedate în anii 2013 şi 2014.

6. Noii proprietari (la fel ca şi în anii trecuţi) vor schimba destinaţia multor clădiri şi multe instituţii ale Statului Român vor fi scoase în stradă.

7. Un număr uriaş din actualii proprietari sau chiriaşi din imobilele care vor fi restituite în natură vor fi evacuaţi de noii (foştii) proprietari, care vor dobândi acele clădiri în urma licitaţiilor naţionale de imobile, reglementate de noua Lege Ponta.

8. Se va trece la tăierea masivă şi jefuirea pădurilor, urmând ca în 2-4 ani să scadă suprafaţa împădurită din România spre 20 la sută şi să crească enorm pericolul inundaţiilor.

9. Vor fi lichidate fizic şi desfiinţate toate staţiunile şi institutele de cercetare în domeniul agricol, zootehnic, pomicol, viticol şi forestier. România va ajunge singura ţară din lume care nu va avea staţiuni şi instituţii de cercetare în agricultură şi silvicultură, mai ales în aceşti ani când a fost declanşată criza alimentară la nivel mondial.

Având în vedere consecinţele catastrofale ale acestui proiect de lege, este necesar ca Guvernul Ponta II să renunţe la angajarea răspunderii şi să-l supună dezbaterii în Parlament, după procedura clasică şi constituţională. Pe o lege atât de importantă şi cu consecinţe atât de periculoase pentru integritatea României şi pentru Poporul Român, numai un guvern iresponsabil, trădător de Neam şi Ţară îşi angajează răspunderea şi blochează dezbaterea în Parlament, precum şi un referendum naţional.

Cluj-Napoca, 15 martie 2013

Dr. Gheorghe FunarVă rog să citiți acest text selectat de mine, în speranța că vă poate interesa. Cu prietenie, Dan Culcer

Niciun comentariu: