joi, 28 martie 2013
Constantin Cojocaru

Către Românii de pretutindeni

DECLARAŢIE
27 martie 2013
 • Mişcarea pentru Constituţia Cetăţenilor se alătură Memorandumului pentru Reîntregirea României dat publicităţii, astăzi, 27 martie 2013, la Chişinău, de către Consiliul Unirii.
  Ne alăturăm întregului popor român, care comemorează, astăzi, cu mândrie şi speranţă, cea de a 95-a aniversare a actului istoric, înfăptuit la 27 martie 1918, prin care Basarabia a revenit la Patria mamă, după lunga perioadă de ocupaţie ţaristă (1812-1918). Cu mândrie pentru trectul glorios al neamului nostru. Cu speranţă pentru o Românie Reîntregită, puternică, bogată şi prosperă, în care poporul român va redeveni stăpân pe teritoriul lui naţional, pe resursele sale naturale şi cele create prin munca sa, îşi va recâştiga libertatea şi demnitatea.
  Suntem singurul popor european despărţit în două state aşa-zis independente. Suntem în această stare tragică şi datorită lăcomiei imperiilor care s-au năpustit asupra noastră şi au rupt părţi din trupul teritoriului nostru naţional, dar şi datorită cozilor de topor, care s-au căţărat la conducerea celor două state româneşti, pe căi necinstite, cu ajutorul invadatorilor, şi s-au lăcomit să se îmbogăţească, prin jefuirea, împreună cu străinii, a avuţiei create de noi, poporul român, în timpul regimului comunist, ca şi în toată perioda scursă de la abolirea acestui regim de ocupaţie.
  Ştim că, atât în România, cât şi în Republica Moldova, grupuri minoritare s-au organizat în reţele politico-financiare, de tip mafiot, care controlează capitalurile, precum şi instituţiile celor două state româneşti, pe care le folosesc pentru a-i înşela şi jefui pe cei mulţi, cei care, prin munca lor, produc avuţia.
  Ştim că, atât în România, cât şi în Republica Moldova, majoritatea românilor, indiferent de etnia acestora, nu are acces la avuţia productivă, este total lipsită de capital, nu participă la însuşirea plusvalorii creată în economie, este obligată să trăiască din salarii şi pensii de mizerie, care nu îi permite să economisească, să investească, să creeze locuri de muncă. Avuţia creată de românii din dreapta şi din stânga Prutului este însuşită de cei care au devenit proprietarii capitalului, în cea mai mare parte străini, prin aşa-zisa privatizare şi este transformată în bunuri de lux, pentru viaţa de huzur a mafiei politico-financiare, sau transferată în afara graniţelor celor două state româneşti.
  Ştim că atât în România, cât şi în Republica Moldova, prin aşa-zisa privatizare, de fapt, cea mai mare crimă economică săvârşită împotriva poporului român, guvernanţii au distrus milioane de locuri de muncă, astfel că peste trei miloane de cetăţeni ai României şi peste un milion de cetăţeni ai Republicii Moldova au fost obligaţi să ia drumul străinătăţii, în căutarea unui loc de muncă, să supravieţuiască urgiei abătută asupra lor de către proprii lor guvernanţi. Milioane de copii români, atât în România, cât şi în Republica Moldova, trăiesc fie fără un părinte, fie fără amândoi părinţii, îngoşând numărul tinerilor români care abandonează şcoala, care devin pradă traficanţilor de droguri şi de carne vie.
  Nu ne putem aştepta la nimic bun de la cei care au guvernat şi guvernează România şi Republica Moldova. Nici să ne elibereze din sărăcie şi umilinţă, nici să ne ajute să realizăm idealul sacru al Reîntregirii Patriei. 
  Acesta este motivul pentru care, noi, aici, la Bucureşti, am creat Mişcarea pentru Constituţia Cetăţenilor, care îşi propune să creeze un nou stat al românilor, un stat care să fie controlat de popor, să slujească poporul şi nu mafia politico-financiară, un stat care să scoată România din sărăcie şi umilinţă şi să o plaseze pe drumul libertăţii, al demnităţii şi prosperităţii, un stat care să acţioneze cu competenţă şi hotărâre pentru Reîntregirea Patriei.
  Obiectivele Mişcării pentru Constituţia Cetăţenilor sunt:
  a) Promovarea iniţiativei legislative a cetăţenilor pentru revizuirea Constituţiei României;
  b) Monitorizarea modului în care instituţiile statului român respectă prevederile Constituţiei şi ale legilor ţării;
  c) Iniţierea de propuneri legislative ale cetăţenilor.
  Activitatea Mişcării pentru Constituţia Cetăţenilor este organizată şi coordonată de către Comitetul de Iniţiativă pentru promovarea propunerii legislative a cetăţenilor privind revizuirea Constituţie României constituit la data de 16.03.2013. 
  Mişcarea pentru Constituţia Cetăţenilor îşi va constitui COMITETE DE ACŢIUNE la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor ţării, la nivel naţional, precum şi în străinătate, în ţările şi localitaţile în care trăiesc români.
  În Mişcarea pentru Constituţia Cetăţenilor se poate înscrie orice persoană fizică şi juridică română care aderă la obiectivele Mişcării şi se angajează să militeze şi să acţioneze pentru realizarea acestor obiective. 
  A fost elaborat proiectul de revizuire a Constituţiei României, care a fost depus la Consiliul Legislativ al României, în vederea obţinerii avizului acestei instituţii, potrivit legii.
  Principiile fundamentale ale proiectului legislativ iniţiat de Mişcarea pentru Constituţia Cetăţenilor sunt:
  1. Statul este creat de popor. Statul există şi funcţionează sub controlul poporului. Raţiunea de a fi a statului este să slujească poporul, să apere drepturile şi libertăţile cetăţenilor, să furnizeze servicii publice, de uz şi de interes public.
  2. Poporul poate să-şi exercite controlul asupra statului, asupra puterii politice, dacă şi numai dacă el, poporul, deţine şi puterea economică, dacă este proprietar asupra capitalului. Constituţia trebuie să dispună mecanismele juridice şi financiare prin care poporul să devină şi să rămână proprietar al capitalului utilizat în economia naţională.
  3. Statul este constituit din mai multe componente, numite puteri, complet separate una de alta şi total independente una faţă de alta, care se controlează reciproc şi toate sunt controlate de popor. Statul român este constituit din cinci componente: legislativă, executivă, judecătorească, mediatică, financiară. Nici o componentă nu se amesctecă în treburile celorlalte componente. Toţi cei care exercită puterea politică sunt aleşi de poor, prin vot, şi demişi, oricând, de popor, prin vot.
  4. România este patria poporului român. Statul român este obligat să apere teritoriul naţional al poporului său, să actioneze necontenit pentru Reîntregirea Patriei cu teritoriile rupte din trupul ţării de către participanţii la cel de al doilea Război Mondial.
  Astăzi, 17 martie 2013, cu prilejul comemorării celei de a 95-a aniversări a reunirii Basarabiei cu Patria mamă, chemăm pe fraţii noştri din Republica Moldova să ni se alăture, să creeze şi ei, la Chişinău, Mişcarea pentru Constituţia Cetăţenilor, să creeze comitete de acţiune în toate localităţile Republicii Moldova, prin care să se aducă la cunoştinţa românilor proiectul de Constituţie propus de Mişcare.
  Chemăm pe românii de pretutindeni să ne reunim, la Bucureşti, în data de 9 mai 2013, Ziua Independenţei, într-o Adunare Naţională, în care vom hotărâ să creem Mişcarea pentru Reîntregirea României, care va avea un singur scop, acela de a cere şi a impune, în numele poporului român, organizarea, în ambele state româneşti, în aceişi zi, a Referendumului pentru Reîntregirea României, pentru unirea celor două state într-unul singur, ROMÂNIA.
  Referendumul pentru Reîntregirea României trebuie organizat, ACUM, în anul 2013. A trecut destul timp de când suntem despărţiţi. De când suntem oropsiţi şi umiliţi. GATA!
  Nici o forţă pământescă nu ne poate opri să ne realizăm idealul sacru al Reîntregirii Patriei noastre, România. Cu o singură condiţie: Să fim UNIŢI, în cuget şi în faptă.
  A sosit timpul faptei.
  Ne vedem la ADUNAREA NAŢIONALĂ, la Bucureşti, în data de 9 mai 2013.
  Ne vedem la REFERENDUMUL PENTRU REÎNTREGIREA ROMÂNIEI.
  Dumnezeu să binecuvânteze România!
  Trăiască România! Trăiască Tricolorul!

  Constantin Cojocaru
  Preşedintele Comitetului de Iniţiativă
  Mişcarea pentru Constituţia Cetăţenilor.
  35

Niciun comentariu: