duminică, 15 noiembrie 2009

Octavian Căpăţînă, Cluj-Napoca: România Creatorilor - Un program anticriză

România Creatorilor - Un program anticriză

Extrase din proiectul “România Creatorilor” ®

Armonizarea si corelarea salariilor bugetarilor

NU măriri de taxe ci reducerea cheltuielilor bugetare, dar nici hoţie, nici licitaţii trucate.
Investiţii în infrastructura şi în economia reală – fără contracte confidenţiale pe bani publici

Armonie şi coeziune sociala
1. Pactul social: Corelarea salariilor bugetarilor. O singura lege a salarizării bugetarilor şi a pensiilor. Recunoaşterea valorii producătorilor si creatorilor. Nici un ban de la buget fără munca!
2. Promovarea pe funcţii publice exclusiv pe criterii de performanţă profesională
3. Egalitate de şanse la instruire pentru toţi copiii şi tinerii
Dezvoltarea mediului de afaceri şi atragerea de fonduri
4. Măsuri temporare, DRASTICE, privind evaziunea fiscală, deturnarea de fonduri şi licitaţii aranjate - pentru regândirea bugetului pe 2009 în scopurile: 4a) Reducerea nivelului de impozitare, 4b) Susţinerea finanţării infrastructurii
5. Reducerea cu două treimi a numărului taxelor si impozitelor; reducerea si diferenţierea impozitelor: 10% pentru producători.
6. Credite si mecanisme de sprijin pentru absorbirea fondurilor europene.
Dezvoltarea rurală
7. Facilitarea legislativă, administrativă pentru constituirea fermelor individuale de 35-45ha şi pentru comasarea loturilor mici. Facilitarea legislativă, administrativă şi financiară pentru constituirea asociaţiilor de producători agricoli.
8. Contractarea recoltelor pe cel puţin 3 ani de către consumatorii bugetari (internate, unităţi militare, cantine sociale etc.)
Accesarea fondurilor europene si Infrastructura
9. Organizarea centrului naţional de comunicaţii (feroviare, rutiere, aeriene şi electronice) la Braşov.

10. Toate şcolile vor fi dotate cu grupuri sanitare cu apă curentă şi canalizare (pana la 15 sept 2009).
11. Intersecţiile de pe drumurile naţionale vor avea benzi separate pentru viraje, accesele la drumurile naţionale vor fi pavate pe cel puţin 100m. Eliminarea pasajelor la nivel din intersecţiile rutiero – feroviare. Construirea centurilor marilor oraşe pe tronsonul IV (Arad - Constanţa) şi a tuturor cazurilor similare, critice (cu proiecte tip – din fonduri europene).
12. Măsuri privind securitatea energetică a ţării - demararea proiectului de centrala hidro cu pompaj – la Lăpuşteşti pe Someşul Cald.
Protecţia consumatorului şi a mediului
13. Minister şi agenţii judeţene pentru protecţia consumatorului şi a mediului (locţiitorul primului ministru va fi ministru protecţiei consumatorului şi a mediului). Garda de mediu şi agenţia de mediu vor fi unificate.
Valori promovate, evidenţiate şi susţinute
14. Prietenia - premiul trienal Mircea Vulcănescu pentru o lucrare reprezentativă. Toată programa şcolară va fi subordonată formării caracterului. Securitatea alimentară şi sănătatea publică, vor modela educaţia, industria alimentara, turismul.
Obiective politice
15. O noua politică demografică bazată pe familie şi drepturile copilului.


Octavian Căpăţină, Cluj-Napoca

Niciun comentariu: