joi, 27 august 2015

Declarația Consiliului Științific al Institutului „Elie Wiesel”

Vă rog să citiți acest text selectat de mine, în speranța că vă poate interesa. Cu prietenie, Dan Culcer

Declarația Consiliului Științific al Institutului „Elie Wiesel”: "Unii intelectuali care joacă un rol important în orientarea opiniei publice s-au erijat în apărători ai trecutului lipsit de glorie al unora dintre personalităṭile cel puṭin controversate ale culturii române"
Nota Redactiei: Deoarece semnatarii comunicatului nu specifica cine sunt "personalităṭile cel puṭin controversate ale culturii române cu trecutul lipsit de glorie", ne facem datoria de a da pentru cititorii nostri cateva dintre aceste nume puse de semnatari pe o lista neagra:
Nae Ionescu, Mircea Eliade, Constantin Noica, Mircea Vulcanescu, Nichifor Crainic, Petre Tutea, Lucian Blaga, Emil Cioran, Ion Barbu, Tudor Arghezi, Radu Gyr, părintele Staniloaie, părintele Justin Pârvu, părintele Arsenie Boca, părintele Arsenie PapaciocAsta la prima vedere...Ne cerem scuze daca am uitat pe cineva. Vă rugăm să comparati lista "personalităṭilor cel puṭin controversate ale culturii române cu trecutul lipsit de glorie" cu lista semnatarilor acestui comunicat.


Comunicat de presa

Membrii Consiliului ştiinṭific al Institutului Naṭional pentru Studierea Holocaustului în România „Elie Wiesel” (INSHR-EW) au luat cunoştinṭă cu surprindere şi îngrijorare de unele dintre comentariile publicate în mass-media (televiziune, presa scrisă, internet) în legătură cu recenta promulgare de către Preşedintele României a Legii nr. 217/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizațiilor și simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni contra păcii și omenirii.

Legea este în acord cu legislaṭia majorităṭii statelor europene privind interzicerea negării Holocaustului, combaterea extremismului - inclusiv a legionarismului -, a rasismului, xenofobiei şi antisemitismului, precum şi a organizaṭiilor sau simbolurilor de tip fascist, care constituie astăzi o ameninṭare reală pentru democraṭie. Principalul obiectiv al legii este descurajarea manifestărilor negaṭioniste şi a acelora care promovează ideologiile extremismului naționalist, facilitând autorităṭii publice posibilitatea de a interveni.
Multe dintre comentariile şi reacṭiile stârnite de lege nu au făcut decât să confirme necesitatea şi oportunitatea ei.
Astfel, cei care s-au considerat vizaṭi, pe drept sau pe nedrept, de textul legii au răstălmacit-o, acuzând penalizarea actelor contrare drepturilor fundamentale ale omului drept îngrădire a libertăṭii de exprimare.
Au fost repuse în circulaṭie teoriile conspiraṭiei şi acuzat INSHR-EW că s-ar afla „în spatele” textului legii.
Unii intelectuali care joacă un rol important în orientarea opiniei publice s-au erijat în apărători ai trecutului lipsit de glorie al unora dintre personalităṭile cel puṭin controversate ale culturii române.
Intervenṭiile lor publice au cauṭionat, cu voie sau fără de voie, atacurile antisemite, instigările la violenṭă, inclusiv ameninṭările cu moartea, din partea grupurilor şi mediilor extremiste vizate explicit de lege.
În aceste condiṭii, membrii Consiliului ştiinṭific doresc să-şi exprime solidaritatea cu INSHR-EW care a devenit ṭinta unei campanii de admonestări agresive, pe care le resping şi condamnă fără echivoc.
Vocaṭia comunităṭii intelectuale reprezentate de INSHR-EW este aceea de apărare a valorilor democratice fundamentale, de încurajare a studiilor, cercetărilor şi dezbaterilor, de pe poziṭii riguros ştiinṭifice, pentru stabilirea adevărului istoric, precum şi de largă difuzare a rezultatelor acestora, contribuind astfel la consolidarea democraṭiei în România.
Viorel Achim, Lya Benajamin, Liviu Beriş, Virgil Ştefan Niṭulescu, Dennis Deletant, Mihai Dinu Gheorghiu, Radu Ioanid, Andrei Pippidi, Liviu Rotman, Michael Shafir, Paul Shapiro, William Totok, Raphael Vago, George Voicu

Bucureşti, 11 august 2015

Niciun comentariu: