vineri, 14 august 2015

Contra Parteneriatului Transatlantic pentruComerţ şi Investiţii dintre UE şi SUA

Ce este TTIP. Şase motive pentru care răspunsul ar trebuisa te îngrijoreze.

Ati auzit de TTIP? Daca nu, nu va ingrijorati, nici nus-a dorit sa auziti.

Negocierile pentru  
Ce este TTIP. Şase motive pentru care răspunsul ar trebuisa te îngrijoreze.

Ati auzit de TTIP? Daca nu, nu va ingrijorati, nici nus-a dorit sa auziti.

Negocierile pentru Parteneriatul Transatlantic pentruComerţ şi Investiţii dintre UE şi SUA se desfăşoară cea mai mare parte însecret. Ca acord comercial bilateral, TTIP urmareste reducerea barierelor dereglementare a comerţului pentru afaceri mari, cum ar fi legislaţia privindsiguranţa alimentară, legislaţia de mediu, reglementări bancare şisuveranitatea naţiunilor individuale. Este, aşa cum spunea John Hilary,director executiv al grupului de campanie "War onWant":  "Un atac asuprasocietăţilor europene şi americane de către corporaţii transnaţionale".

Dinainte de începerea negocierilor TTIP care au debutatîn luna februarie, procesul a fost secret şi nedemocratic. Această secretizareeste menţinută în continuare, şi aproape toate informaţiile privind negocierileprovin din documentele obţinute ne-oficial şi prin cereri ale Freedom ofInformation (Libertatea informaţiilor) / pe baza libertăţii informaţiilor.

Dar natura secretă a discuţiilor ar putea fi cea mai micădintre problemele noastre. Aici sunt alte şase motive pentru care ar trebui să fimingrijorati de TTIP, si care într-adevăr ne preocupa:
Serviciile publice, în special cele de sănătate, sunt înprima linie. Unul dintre principalele obiective ale TTIP este de a creaposibilitatea pentru ca serviciile de sănătate publică, de educaţie şi deaprovizionare cu apă ale Europei sa fie preluate de către companii americane. Acestlucru ar putea însemna, în esenţă, privatizarea acestor servicii.

Comisia Europeană a afirmat că serviciile publice vor fipăstrate în afara TTIP. Cu toate acestea, potrivit Huffington Post, ministrulComerţului din Marea Britanie, Lord Livingston, a recunoscut că se discută încădespre acest subiect. 

2 Siguranţa alimentară şi protecţia mediului
Agenda TTIP de "realizare a convergenţeireglementărilor" va căuta să aducă standardele UE privind siguranţaalimentară şi de protecţie a mediului mai apropiate de cele din SUA. Darreglementările din SUA sunt mult mai puţin stricte, de exemplu 70 la sută dintoate alimentele procesate vândute în supermarket-urile din SUA conţin acumingrediente modificate genetic. Spre deosebire de SUA, UE practic nu permitedeloc alimentele modificate genetic. SUA are, de asemenea, restricţii mult maipuţin stricte cu privire la utilizarea pesticidelor. Se folosesc, de asemenea,hormoni de creştere în carnea de vită, care sunt restricţionaţi în Europa din cauzacorelaţiei cu cancerul. Fermierii americani au încercat în mod repetat săanuleze aceste restricţii în trecut, prin intermediul Organizaţiei Mondiale aComerţului şi este probabil că vor folosi TTIP ca să facă acest lucru din nou.

Acelaşi lucru este valabil şi pentru mediul înconjurător,unde reglementările REACH ale UE sunt mult mai stricte cu privire la substanţelepotenţial toxice. În Europa o companie trebuie să dovedească faptul că osubstanţă nu este toxică, înainte de a o folosi; în SUA, este valabil exactopusul: orice substanţă poate fi utilizată până când se dovedeşte că estetoxică. Ca un exemplu, UE interzice în prezent 1.200 de substanţe utilizate înprodusele cosmetice; SUA doar 12.

3 Reglementările bancare
TTIP are două tăişuri. Marea Britanie, aflată sub influenţaatotputernică a băncilor din City of London, se consideră că caută şi relaxareareglementărilor bancare americane. Normele financiare din America sunt mai duredecât ale noastre. Acestea au fost aplicate după criza financiară pentru areduce în mod direct puterea bancherilor şi pentru a evita apariţia unei crizesimilare. TTIP ar putea elimina aceste restricţii, redând efectiv toate aceleputeri înapoi bancherilor. 

4 Confidenţialitatea
Vă amintiţi ACTA (Acordul comercial împotrivacontrafacerii)? Acesta a fost respins cu o majoritate masivă în ParlamentulEuropean în 2012, după o reacţie publică negativă imensă împotriva a ceea ce afost văzut pe bună dreptate, ca un atac la viaţa privată în cazul în carefurnizorii de servicii de internet ar fi monitorizat activitatea online aoamenilor. Ei bine, există temeri că TTIP ar putea aduce înapoi elementelecentrale ale ACTA, dovedind că dacă nu funcţionează abordarea democratică,există întotdeauna o uşă din spate. Se bănuie că se dicută şi despre o relaxarea legislaţiei privind confidenţialitatea datelor şi limitarea accesuluipublicului la studiile clinice ale companiilor farmaceutice.

5 Locurile de muncă
UE a recunoscut că TTIP va conduce probabil la creştereaşomajului, şi la locuri de muncă transferate în SUA, unde standardele de muncăşi drepturile sindicale sunt mai mici. Chiar a recomandat membrilor UE săapeleze la fonduri europene, pentru a compensa şomajul aşteptat.
Exemple din alte acorduri comerciale bilaterale similaredin întreaga lume demonstrează posibilitatea de reducere a locurilor de muncă.Acordul Nord-American de Liber Schimb (NAFTA) între SUA, Canada şi Mexic aprovocat pierderea a un milion de locuri de muncă în SUA în 12 ani, în loc desute de mii în plus care au fost promise. 

6 Democraţia
Cea mai mare ameninţare a TTIP laadresa societăţii este asaltul inerent asupra democraţiei. Unuldintre principalele obiective ale TTIP este introducerea unei proceduri de soluţionare adiferendelor între investitori şi stat (ISDS), care permitecompaniilor să dea în judecată guvernele dacă politicile guvernelor duc la opierdere de profit. În consecinţă, pe această cale corporaţiile transnaţionale,persoane juridice ne-alese, pot dicta politica guvernelor alese în mod democratic.

Proceduri ISDS sunt deja în vigoare în alte acorduricomerciale bilaterale din întreaga lume şi au dus la astfel de nedreptăţi, deexemplu în Germania, unde compania de energie suedeză Vattenfall a dat injudecata guvernul german pentru miliarde de dolari din cauza deciziei deeliminare treptată a centralelor nucleare în urma de dezastrului de laFukushima din Japonia. Aici vedem cum o politică de sănătate publică pusă înaplicare de către un guvern ales democratic a fost ameninţată de către ungigant energetic, din cauza unei pierderi potenţiale de profit. Nimic nu poatefi mai cinic şi anti-democratic.

Există în jur de 500 cazuri de procese similare întrecompanii şi statele naţiunilor în toată lumea în acest moment şi toate suntjudecate în "tribunale de arbitraj", alcătuite din avocaţi aicorporaţiilor numiţi pe o bază ad-hoc şi care sunt "puţin mai mult decâtinstanţe, în care principiile de drept şi justiţie sunt nesocotite", cu"un interes deosebit în a da hotărâri în favoarea afacerilor", dupăcum arată grupul War on Want coordonat de JohnHilary. 

Deci, nu ştiu cum sunt alţii, dar eu mă tem.Aş vota împotriva TTIP, dar ... stai un pic ... nu pot. Ca şi tine, nu am nici un cuvânt de spus dacă TTIP este adoptatsau nu. Tot ce pot face este să spun la cât mai mulţi oameni despre asta, aşacum sper că vei face şi tu. S-ar putea să fim obligaţi să acceptăm un atac asuprademocraţiei, dar cel puţin putem lupta împotriva conspiraţii tăcerii.


Articol publicatîn The Independent,în data de marţi 7 octombrie 2014.
Autor Lee Williams
 se desfăşoară cea mai mare parte însecret. Ca acord comercial bilateral, TTIP urmareste reducerea barierelor dereglementare a comerţului pentru afaceri mari, cum ar fi legislaţia privindsiguranţa alimentară, legislaţia de mediu, reglementări bancare şisuveranitatea naţiunilor individuale. Este, aşa cum spunea John Hilary,director executiv al grupului de campanie "War onWant":  "Un atac asuprasocietăţilor europene şi americane de către corporaţii transnaţionale".

Dinainte de începerea negocierilor TTIP care au debutatîn luna februarie, procesul a fost secret şi nedemocratic. Această secretizareeste menţinută în continuare, şi aproape toate informaţiile privind negocierileprovin din documentele obţinute ne-oficial şi prin cereri ale Freedom ofInformation (Libertatea informaţiilor) / pe baza libertăţii informaţiilor.

Dar natura secretă a discuţiilor ar putea fi cea mai micădintre problemele noastre. Aici sunt alte şase motive pentru care ar trebui să fimingrijorati de TTIP, si care într-adevăr ne preocupa:
Serviciile publice, în special cele de sănătate, sunt înprima linie. Unul dintre principalele obiective ale TTIP este de a creaposibilitatea pentru ca serviciile de sănătate publică, de educaţie şi deaprovizionare cu apă ale Europei sa fie preluate de către companii americane. Acestlucru ar putea însemna, în esenţă, privatizarea acestor servicii.

Comisia Europeană a afirmat că serviciile publice vor fipăstrate în afara TTIP. Cu toate acestea, potrivit Huffington Post, ministrulComerţului din Marea Britanie, Lord Livingston, a recunoscut că se discută încădespre acest subiect. 

2 Siguranţa alimentară şi protecţia mediului
Agenda TTIP de "realizare a convergenţeireglementărilor" va căuta să aducă standardele UE privind siguranţaalimentară şi de protecţie a mediului mai apropiate de cele din SUA. Darreglementările din SUA sunt mult mai puţin stricte, de exemplu 70 la sută dintoate alimentele procesate vândute în supermarket-urile din SUA conţin acumingrediente modificate genetic. Spre deosebire de SUA, UE practic nu permitedeloc alimentele modificate genetic. SUA are, de asemenea, restricţii mult maipuţin stricte cu privire la utilizarea pesticidelor. Se folosesc, de asemenea,hormoni de creştere în carnea de vită, care sunt restricţionaţi în Europa din cauzacorelaţiei cu cancerul. Fermierii americani au încercat în mod repetat săanuleze aceste restricţii în trecut, prin intermediul Organizaţiei Mondiale aComerţului şi este probabil că vor folosi TTIP ca să facă acest lucru din nou.

Acelaşi lucru este valabil şi pentru mediul înconjurător,unde reglementările REACH ale UE sunt mult mai stricte cu privire la substanţelepotenţial toxice. În Europa o companie trebuie să dovedească faptul că osubstanţă nu este toxică, înainte de a o folosi; în SUA, este valabil exactopusul: orice substanţă poate fi utilizată până când se dovedeşte că estetoxică. Ca un exemplu, UE interzice în prezent 1.200 de substanţe utilizate înprodusele cosmetice; SUA doar 12.

3 Reglementările bancare
TTIP are două tăişuri. Marea Britanie, aflată sub influenţaatotputernică a băncilor din City of London, se consideră că caută şi relaxareareglementărilor bancare americane. Normele financiare din America sunt mai duredecât ale noastre. Acestea au fost aplicate după criza financiară pentru areduce în mod direct puterea bancherilor şi pentru a evita apariţia unei crizesimilare. TTIP ar putea elimina aceste restricţii, redând efectiv toate aceleputeri înapoi bancherilor. 

4 Confidenţialitatea
Vă amintiţi ACTA (Acordul comercial împotrivacontrafacerii)? Acesta a fost respins cu o majoritate masivă în ParlamentulEuropean în 2012, după o reacţie publică negativă imensă împotriva a ceea ce afost văzut pe bună dreptate, ca un atac la viaţa privată în cazul în carefurnizorii de servicii de internet ar fi monitorizat activitatea online aoamenilor. Ei bine, există temeri că TTIP ar putea aduce înapoi elementelecentrale ale ACTA, dovedind că dacă nu funcţionează abordarea democratică,există întotdeauna o uşă din spate. Se bănuie că se dicută şi despre o relaxarea legislaţiei privind confidenţialitatea datelor şi limitarea accesuluipublicului la studiile clinice ale companiilor farmaceutice.

5 Locurile de muncă
UE a recunoscut că TTIP va conduce probabil la creştereaşomajului, şi la locuri de muncă transferate în SUA, unde standardele de muncăşi drepturile sindicale sunt mai mici. Chiar a recomandat membrilor UE săapeleze la fonduri europene, pentru a compensa şomajul aşteptat.
Exemple din alte acorduri comerciale bilaterale similaredin întreaga lume demonstrează posibilitatea de reducere a locurilor de muncă.Acordul Nord-American de Liber Schimb (NAFTA) între SUA, Canada şi Mexic aprovocat pierderea a un milion de locuri de muncă în SUA în 12 ani, în loc desute de mii în plus care au fost promise. 

6 Democraţia
Cea mai mare ameninţare a TTIP laadresa societăţii este asaltul inerent asupra democraţiei. Unuldintre principalele obiective ale TTIP este introducerea unei proceduri de soluţionare adiferendelor între investitori şi stat (ISDS), care permitecompaniilor să dea în judecată guvernele dacă politicile guvernelor duc la opierdere de profit. În consecinţă, pe această cale corporaţiile transnaţionale,persoane juridice ne-alese, pot dicta politica guvernelor alese în mod democratic.

Proceduri ISDS sunt deja în vigoare în alte acorduricomerciale bilaterale din întreaga lume şi au dus la astfel de nedreptăţi, deexemplu în Germania, unde compania de energie suedeză Vattenfall a dat injudecata guvernul german pentru miliarde de dolari din cauza deciziei deeliminare treptată a centralelor nucleare în urma de dezastrului de laFukushima din Japonia. Aici vedem cum o politică de sănătate publică pusă înaplicare de către un guvern ales democratic a fost ameninţată de către ungigant energetic, din cauza unei pierderi potenţiale de profit. Nimic nu poatefi mai cinic şi anti-democratic.

Există în jur de 500 cazuri de procese similare întrecompanii şi statele naţiunilor în toată lumea în acest moment şi toate suntjudecate în "tribunale de arbitraj", alcătuite din avocaţi aicorporaţiilor numiţi pe o bază ad-hoc şi care sunt "puţin mai mult decâtinstanţe, în care principiile de drept şi justiţie sunt nesocotite", cu"un interes deosebit în a da hotărâri în favoarea afacerilor", dupăcum arată grupul War on Want coordonat de JohnHilary. 

Deci, nu ştiu cum sunt alţii, dar eu mă tem.Aş vota împotriva TTIP, dar ... stai un pic ... nu pot. Ca şi tine, nu am nici un cuvânt de spus dacă TTIP este adoptatsau nu. Tot ce pot face este să spun la cât mai mulţi oameni despre asta, aşacum sper că vei face şi tu. S-ar putea să fim obligaţi să acceptăm un atac asuprademocraţiei, dar cel puţin putem lupta împotriva conspiraţii tăcerii.


Articol publicatîn The Independent,în data de marţi 7 octombrie 2014.
Autor Lee Williams

Dragi prieteni,

Pentru că azi a început FânFest și pentru că Roșia Montană Gold Corporation a lovit din nou – de data aceasta a dat România în judecată în baza unei clauze ISDS (mecanismul prin care o companie poate da în judecată un stat la o curte de arbitraj privată dacă legile promulgate de acesta le afectează profiturile - http://www.rosiamontana.org/index.html ) vă solicităm din nou sprijinul.

România a ajuns la aproape 14.000 de semnături împotriva TTIP și CETA și mai avem la dispoziție doar 50 de zile  pentru a strânge restul de 10.000 de semnături. Dacă fiecare dintre voi, cei care ați semnat deja, ar convinge măcar un prieten să semneze petiția am strânge numărul necesar de semnături.

Haideți să facem un efort și să ne mobilizăm pentru a ne păstra drepturile! Suntem siguri că aveți un prieten, o rudă, un vecin sau un coleg care să nu fi auzit de TTIP și care ar semna dacă ar știi care sunt pericolele pe care le implică.

Tu ai semnat, îți mulțumim, dar pentru ca semnătura ta să facă diferența trebuie să atingem cvorumul! Miza e prea mare! Trebuie să jucăm Dublu sau nimic!Există mai multe modalități în care ne puteți ajuta să dublăm numărul de semnături:
Vă mulțumim că sunteți unul din cei aproape 2 milioane și jumătate de cetățeni europeni care nu vor să renunțe la drepturile lor, dar mai ales că sunteți unul din cei aproape 14.000 de români care au înțeles că viitorul lor nu trebuie să se negocieze în spatele ușilor închise.

Se poate ca 1+1= 28.000

Echipa STOP TTIP,

Niciun comentariu: