miercuri, 13 mai 2015

Dezbaterea SOCIOLOGIA VECHE ŞI ACTUALĂ DIN ROMÂNIA

UNIVERSITATEA DIN ORADEA
Facultatea de Științe Socio-Umane
Departamentul de Sociologie și Asistență Socială
în colaborare cu
Universitatea Creștină Partium din Oradea
va invită la dezbaterea
SOCIOLOGIA VECHE ŞI ACTUALĂ DIN ROMÂNIA
prilejuită de apariţia numerelor speciale cu tematică gustiană ale revistelor

Sociologie Românească Vol. XII nr.1-2/2014 apărută la Editura Eikon din Cluj
Transilvania, Sibiu, 2014, nr. 11-12
şi a volumelorAl XIV-lea Congres Internaţional de Sociologie de la Bucureşti, 1939. Documentar Antologie de Marin Diaconu şi Zoltán Rostás

Tanulmányok Venczel József munkásságáról. Az erdélyi magyar társadalomkutatás kezdetei, (Studii despre activitatea lui Venczel József. Inceputurile cercetări sociale maghiare din Transilvania) Coord. Veres Valer – Magyari Tivadar
Prelegerile vor fi susținute de către:

Prof. dr. Zoltán Rostás, Universitatea din București

Asist. dr. Ionuţ Butoi, Universitatea din București

Lector univ. Levente Székedi, Universitatea Partium din Oradea

Prof.dr.Sergiu Bălţătescu, redactor şef Sociologie Românescă, Universitatea din Oradea

Conf.dr.Radu Vancu, redactor Transilvania, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
Evenimentul va avea loc la Facultatea de Științe Socio-Umane, Campus 2, clădirea PractiPass15 mai 2015, ora 11

Niciun comentariu: