vineri, 13 ianuarie 2012

Situația cercetării demografice din România

Vă rog să citiți acest text selectat de mine, în speranța că vă poate interesa. Mai mult decât oricând România ar avea nevoie de studii demografice precise și de amploare. Pentru a cunoaște pierderile de populație de după 1990, prin mortalitate și emigrare, analiza lor nuanțată, modificările din structura piramidei vîrstelor, modificările în compoziția etnică și studierea aspectelor de demografie istorică pentru Ardeal, Basarabia, Bucovina și pentru comunitățile române din țările limitrofe. În aceste condiții, situația cercetării demografice este catastrofală, adică nu poate răspunde solicitărilor și mai ales nu poate oferi guvernanților o imagine exactă a situației, în ipoteza că aceștia ar dori să o cunoască și nu să o ignore, cum o fac, în practica politică  din cadrul Programului Marii Trădări Naționale.
Iată ce ni se spune pe situl singurului centru de cercetări dedicat acestui domeniu vital pentru comunitate.
Cu prietenie, Dan Culcer

CENTRUL DE CERCETARI DEMOGRAFICE VLADIMIR TREBICI

Casa Academiei Române, Calea 13 Septembrie 13, sector 5, Bucureşti, cod 050711, Tel. : + (40 - 21) 318 81 06 / 3200; 3202; Fax : + (40 - 21) 318 24 32

Istoric

Centrul de Cercetări Demografice a fost creat în anul 1995, prin decizie a Prezidiului Academiei Române, în urma demersurilor Academicianului Vladimir Trebici. După plecarea dintre noi a distinsului demograf, profesor şi cercetător, Centrul îi poartă numele. Centrul nu are personalitate juridică, fiind o structură de cercetare în cadrul Institutului Naţional de Cercetări Economice.

Conducere

Director: prof. univ. dr. Vasile Gheţău

Domenii si directii de cercetare

România nu are învăţământ superior care să acorde licenţă în specializarea DEMOGRAFIE. Puţinii specialişti în domeniu s-au format fie prin burse şi specializări în străinătate, fie prin interes şi eforturi personale, provenind din familia economiştilor ori sociologilor. De aceea şi starea cercetării demografice în ţara noastră este modestă. în acest context, restrânsul colectiv al Centrului este nevoit să pună accent prioritar în preocupările sale pe conjunctura demografică a ţării, îndeosebi în contextul demografic actual, profund negativ. Pot fi distinse următoarele direcţii principale:
- Natalitatea / fertilitatea.
- Mortalitatea pe vârste.
- Nupţialitatea populaţiei.
- Migraţia internă.
- Implicaţii economice ale evoluţiilor demografice.
- Perspectivele demografice ale României şi politicile orientate spre populaţie.
- Conjunctura demografică europeană

Structura / Personal de cercetare / Date de contact

Atât prin reduceri de personal, cât şi prin nivelul salarizării, atragerea de specialişti valoroşi a fost şi este afectată. Tineri formaţi în fază iniţială la Centru au găsit oportunităţi atractive în străinătate.
Personalul actual al Centrului este compus din: 1 CS I; 1 CS II; 1 CS; 1 Asistent cercetare. Un post de CS III , ocupat în timp prin două jumătăţi de normă, a devenit vacant prin plecarea celor doi specialişti care îl ocupau.
Date contact: Calea 13 Septembrie nr. 13 - Casa Academiei; 050711 Bucureşti; tel. 318 81 06 int. 3200; 3202; 3206.

Publicatii Carti / Periodice

Vasile Gheţău. Year 2050: will Romania's population fall bellow 16 million inhabitants? Editura Alpha MDN, Buzău (editură recunoscută CNCSIS), 2004, 45 pp. (ISBN - 978 -973-7871-88-6).
Vasile Gheţău. Declinul demografic şi viitorul populaţiei României. Editura Alpha MDN, Buzău (editură recunoscută CNCSIS), 2007, 75 pp. (ISBN - 973 - 618 - 042 - 5).
Buletinul periodic al Centrului - Populaţie & Societate şi-a întrerupt apariţiile periodice, odată cu reducerea potenţialului de cercetare, dar va fi reluat în cursul anului 2008.
În colecţia Bibilotheca Demographica (Centrul de Cercetări Demografice şi CIDE) sunt publicate studii ocazionale ale cercetătorilor Centrului.

Parteneriate

Centrul are o bună colaborare cu:
- Facultatea de Sociologie a Universităţii Bucureşti.
- Fondul ONU pentru Populaţie - Biroul de la Bucureşti.
- Institutul de Proiecte pentru Inovaţie şi Cercetare - IPID.Biblioteca

Biblioteca Centrului are un număr important de lucrări din domeniul populaţiei, oferite de Acad. Vladimir Trebici şi familia. Câteva periodice străine sunt primite regulat. Lucrări de specialitate şi unele periodice străine obţinute prin finanţare din partea Fondului ONU pentru Populaţie în cadrul programului de master în Demografie al Universităţii Bucureşti sunt disponibile la biblioteca Centrului, ca şi lucrări şi periodice străine ale cercetătorilor Centrului obţinute prin cotizaţii la organizaţii ştiinţifice internaţionale ori prin abonamente personale. Centrul primeşte în mod regulat lucrările anuale din domeniul populaţiei ale Institutului Naţional de Statistică.

Niciun comentariu: