marți, 11 decembrie 2012

Extras din «Nezavisimaia Moldova», «Moldova suverană», ziar comunist de propagandă antiromânească din Chișinău

CHIOȘC DE ZIARE
Moldova: "capturat de stat" sau "mintea capturat"?


Atunci când a inventat Umanitate și

Justiție pentru corectarea maniere,

ei au început să fure obiceiurile fixe

cu umanitatea și dreptatea.

furat cataramă pedepsei, și a furat

împărăția devin conducători.


"Chuang Tzu"


Aceste uimitoare scanline mare salvie antic chinez și critic de Chuang Tzu (IV c. Î.Hr.). Logica lui continuă să uimească filosofi si oameni de stiinta sociale, până în prezent: Pentru protecție împotriva abuzului de "hoți mici", a spus el, venind cu încuietori și șuruburi, măsoară lungimea și greutatea, instituțiile de stat, legile și principiile morale. Și este rezonabil să organizație de stat. Dar când au venit "hoți mari" și uzurpatori, spune el, acestea sunt furtul de stat, cu toate aceste încuietori, măsuri, instituții, legi, și principii și cu mai multă atenție pentru celălalt "morală" și "moralitate". "Nu face totul bine pentru adunare mare de hoți?" - Întreabă batjocoritor Zhuangzi contemporane "cărturari" și "științe politice".


Aceste gânduri Departe imagini uimitoare salvie ecou gândurile de caracter contemporan de la "stat" a lui Platon, Frasimaha "scandalagii parțiale a numit-o un sacrilegiu, hoți, tâlhari, hoții. Dacă o persoană care, nu numai că va priva cetățenii de proprietate, mai mult și înrobi lor, atunci în loc de aceste nume rușinoase numit de succes și să prospere. " El continuă: "Acum, Socrate, plin de echitate și justiție nedreptate puternice - este faptul că potrivit puternic."


După cum puteți vedea, nu doar fenomenul de "stat capturat", dar problema de "echitate blocată" a bântuit mult timp mințile cele mai acute ale Est și Vest. Iar acest fenomen și problema "hoți mari," la cunoștințele noastre, nu a găsit încă soluția.


Nu este de prisos să amintim că reclamantului Frasimahu mnogomudry Socrate costat în cele din urmă l-viața în lupta împotriva celor care au profitat de acest lucru foarte "prins capitaluri proprii" din Atena pentru a condamna la moarte pentru libertății de gândire. În timp ce nu mai puțin înțelept, dar înțelept Bole Zhuangzi demisionat din funcția de prim-ministru în împărăția lui Chu, pentru a nu pierde capul în intrigi de judecată periculoase ale oligarhilor apoi și politicieni, reale "invadatori" ale acestui stat antic.


Nu este prea dificil de înțeles, că nu există experți moderne ale Băncii Mondiale, inventatorii termenului "capturat de stat" (capturat de stat), nici inventatorul modernă a "capitalism de cumetrie" pe termen lung (de cumetrie capitalismul), sau părinții fondatori ai utopic și a respins, prin urmare, viața "pură" teoria "Economia liberală" și "democratică" științe politice la tălpile nu sunt potrivite într-o antichitate dialectician mare, cum ar fi Platon și Chuang-tzu.Nici lățimea de acoperire, sau adâncimea de înțelegere.


Într-adevăr, în urma logica gânditor chineze antice, nu este dificil de a traduce ideile în economia politică modernă și științe politice, adăugând noțiunea de "stat capturat" (capturat de stat) întreaga "familie" este nici condiții mai puțin productive și adecvat la realitățile moderne legate de: "capturat justiție" (capturat justiție), "capturat de economie" (economia capturat), "finanțele capturate" (bani capturat), "capturat de piață" (piață capturat), "capturat societate" (capturat societate), "capturat libertate" (capturat libertate), "democrație capturat" (democrația capturat) si multe altele. Să nu mai vorbim Principalul lucru - "umanitate capturat" (umanitate capturat) și "echitate prinși" (capturat justiție).Observăm că, în versiunea în limba engleză a cuvântului "dreptate" și "echitate", sunt desemnate prin același cuvânt - "justiție": Ceva să se gândească.


Cu toate acestea, fenomenul de uzurpare a puterii "bani-pungi" (într-un mod modern, monopolul politic și oligarhic) puternic "mutat" in trecut două milenii, și mai ales - în ultimele două secole, și fenomenul de "clientelism" și "nepotismul" a suferit semnificativ " modernizare ", în termeni moderni. Da, "sălbatic" și "barbar" forma "de capitalizarea de putere" din data, dar le-a înlocuit "civilizat" si "modernizat" sub formă de clientelism în nici un fel și-a pierdut caracterul tradițional anti-stat și mafia.


Mai mult decât atât, într-o eră de "post-modern" și-a actualizat aceste forme sofisticate de "cumetrie", a tehnologiei financiare, economice, politice, precum și de informații, din nou, conduce omenirea la următoarea rundă de criză financiară, economică, ecologică și umanitară. Religia este "vițelul de aur", pentru a nu știu câta oară "modernizeze" dogmele sale, crezurile și liturgia, dovedind încă o dată puterea agresivă înainte de credința lipsită de apărare în caritate omenirea adevărată și dreptate.


Fenomen corupt "constiinta prinși" (minte capturat), ca o metastaza de cancer afectează mintea persoanei moderne, creând astfel de "țări Fringe" ca Moldova este nu numai sub formă fără precedent monstruos de "legalizat" furt și corupție, dar starea de o apatie politică special, și chiar senzație de de o criză existențială omniprezentă.


Sub presiunea creșterii inexorabilă a sufoca în prețuri, șomaj în masă, corupția politică și administrativă și extorcare de fonduri, oameni disperați încearcă să găsească mântuirea în exod masiv de obținere a cetățeniei străine și imigrația, sau de îngrijire în ocult practicile, alcoolismul si dependenta de droguri, denaturarea mentală și fizică și capriciu. Beneficiul procesului internațional de "liberalizare" a legislației restrictive în aceste domenii este în curs de desfășurare. După cum este bine în felul în țara noastră monstruos oligarhiei politice care fuzionează, puterea executivă judecătorească, și informații.


După cum putem vedea, "capturat conștiința" definește "a fi capturat." Și, după cum nu-și amintește nu numai marea maxima Frasimaha: "Doar oamenii de pretutindeni pălește în comparație cu cei nedrepți", dar, de asemenea, cel puțin Maxim mare de Chuang Tzu: "Oamenii erau drepte și oneste, și nu știam ce este - justiției; iubit unul pe altul, si nu stiu ce este - milă, să fie sincer, și nu-l cunosc - onestitate, faci ceea ce trebuie, si nu stiu ce este -. încredere "


Aici cuvântul "încredere" (credit) este cheia. Pentru că, chiar și în acest aparent îndepărtate de zonele pur "umanitare" problemă ar fi bancar, criza financiară mondială a făcut un "credit" formă de criza datoriilor, care a devenit mai târziu în forme chiar mai grave ale crizei economice internaționale, sociale și politice.


Criza pe care o avem în Republica Moldova agravat haos politic înțelegerii monopol oligarhic și conspirații politice împotriva statului nostru, economia noastră, și demnitatea noastră civile și umane, împotriva drepturilor noastre de a trăi în demnitate și dreptul de a decide propriul destin. Și este nostru "constiinta capturat," nostru "somnul rațiunii" și a creat monstru - statul a confiscat capitalism de cumetrie.


Chuang Tzu a fost primul, în conformitate cu înclinație specială de concetățenii săi la dialectica mutuale "transformări" ale opuse, a arătat cât de "prins" justiția se transformă în fărădelege, "capturat" conștiință - în aroganta si ipocrizie, "capturat" libertate - în ascultare servila, și "capturat" mintea - în idioție stagnarea economică și socială.


"Ce trebuie să fac?" La această întrebare vitală critică toată lumea încearcă să găsească răspunsul - individual sau colectiv, încearcă să-l rezolve pentru altcineva sau pe cont propriu. Geniile omenirii, Mahatma Gandhi si Martin Luther King cu viața lor s-au dovedit că este neascultarea spirituală și civil, la începutul anului orice fel de eliberare a omului de sub tirania statului și justiției capturat capturat.Dar totul începe cu eliberarea conștiinței prins - care a cerut pentru umanitate am menționat salvie eminent și batjocoritor din China antică, înainte de toate înțeleagă ce consecințe severe, care pot duce oamenii la credulitatea lor nemărginită și, prostia lăcomia și vanitatea. Aceste defecte nu pot asculta, si chiar mai mult - masa, pentru cuvântul "ascultare", se bazează pe rădăcina "vina", iar cuvântul și concept se aplică numai pentru conștiința umană, care este de neconceput pentru spiritul neliber.


Deoarece mintea este capturat, fără voința de a rezista, nu este în valoare de mult. Gândiți-vă, pentru că cuvântul "prezent", "picioare" și "demnitate" - aceeași rădăcină.

Victor Borshevich,
Chișinău-Butuceni,
pupa-a decembrie 2012.
Sursa: eNews.md

Traducere automată Google

Extras din Nezavisimaia Moldova, Moldova suverană ziar comunist de propagandă antiromânească din Chișinău

Молдова: "captured state" или "captured mind"?


А когда придумали Гуманность и
Справедливость для исправления нравов,
то стали красть исправленные нравы
вместе с Гуманностью и Справедливостью.
Укравшего пряжку казнят, а укравшие
царство становятся правителями.


"Чжуан-цзы"


Эти поразительные строки принадлежат великому древнекитайскому мудрецу и насмешнику Чжуан-цзы (IV в. до н.э.). Его логика продолжает поражать философов и социологов до сих пор: чтобы уберечься от злоупотреблений "малых воров", говорит он, придумывают замки и запоры, меры длины и веса, государственные институты, законы и нравственные принципы. И это считается разумным государственным устроением. Но когда приходят "большие воры" и узурпаторы, продолжает он, то они крадут государства вместе со всеми этими замками, мерами, институтами, законами и принципами и при этом более других пекутся о "морали" и "нравственности". "Не означает ли всё это собиранием добра для больших воров?" - насмешливо вопрошает Чжуан-цзы современных ему "книжников" и "политологов".


Эти мысли дальневосточного мудреца удивительнейшим образом перекликаются с мыслями современного ему персонажа из "Государства" Платона, Фрасимаха: "Частичных нарушителей порядка называют то святотатцами, то взломщиками, то грабителями, то ворами. Если тот кто, мало того, что лишит граждан имущества, ещё и самих их поработит, то его вместо этих позорных наименований называют преуспевающим и благоденствующим". И продолжает: "Так вот, Сократ, полная несправедливость сильней справедливости, а справедливость - это то, что пригодно сильнейшему".


Как видим, не только феномен "захваченного государства", но и проблема "захваченной справедливости" с давних пор не давала покоя наиболее проницательным умам Востока и Запада. И этот феномен и эта проблема "больших воров", насколько нам известно, до сих пор не нашла своего разрешения.


Не лишне вспомнить, что возражающий Фрасимаху многомудрый Сократ в конечном итоге поплатился жизнью в борьбе с теми, кто воспользовался этой самой "захваченной справедливостью" в Афинах, чтобы приговорить его к смерти за вольнодумство. Тогда как не менее мудрый, но боле благоразумный Чжуан-цзы отказался от поста премьер-министра в царстве Чу, дабы не лишиться головы в опаснейших дворцовых интригах тогдашних олигархов и политиканов, реальных "захватчиков" этого древнего государства.


Не составляет большого труда понять, что ни современные эксперты Всемирного Банка, изобретатели термина "захваченное государство" (captured state), ни современные изобретатели термина "кумовской капитализм" (crony capitalism), ни отцы-основатели утопических и потому опровергнутых жизнью "чистых" теорий "либеральной" экономики и "демократической" политологии в подмётки не годятся таким великим диалектикам древности, как Платон и Чжуан-цзы. Ни по ширине охвата, ни по глубине постижения.


Ведь, следуя логике древнекитайского мыслителя, не составляет никакого труда перевести его мысли на современный язык политэкономии и политологии, добавив к понятию "захваченное государство" (captured state) целую "линейку" не менее продуктивных и адекватных современным реалиям сопутствующих терминов: "захваченная юстиция" (captured justice), "захваченная экономика" (captured economy), "захваченные финансы" (captured money), "захваченный рынок" (captured market), "захваченное общество" (captured society), "захваченная свобода" (captured liberty), "захваченная демократия" (captured democracy) и многое другое. Не говоря уже о главном - о "захваченной человечности" (captured humanity) и "захваченной справедливости" (captured justice). Обратим внимание на то, что в английской версии слова "юстиция" и "справедливость" обозначаются одним и тем же словом - "justice": Есть о чем задуматься.


Однако сам феномен узурпации власти "денежными мешками" (говоря по-современному, политико-олигархический монополизм) сильно "продвинулся" за последние два тысячелетия, и особенно - за последние два столетия, а сам феномен "клановости" и "кумовства" претерпел существенную "модернизацию" в современных условиях. Да, "дикие" и "варварские" формы "капитализации власти" устарели, однако сменившие их "цивилизованные" и "модернизированные" формы клановости ни в чём не утратили своей традиционной антигосударственной и мафиозной сути.


Более того, в эпоху "постмодерна" эти обновлённые и изощрённые формы "кумовских" финансовых, экономических, политических и информационных технологий в который раз приводят человечество к очередному витку финансового, экономического, экологического и гуманитарного кризиса. Религия "золотого тельца" в который раз "модернизировала" свои догматы, символы веры и литургию, доказав ещё раз свою захватническую силу перед беззащитной верой человечества в истинное милосердие и справедливость.


Феномен коррумпированного "захваченного сознания" (captured mind) как раковая метастаза поражает ум современного человека, порождая в таких "странах-маргиналах" как Молдова не только невиданные ранее монструозные формы "узаконенного" воровства и коррупции, но и состояние особой политической апатии и даже ощущение какого-то всепроникающего экзистенциального кризиса.


Под давлением неумолимого роста удушающих цен и тарифов, массовой безработицы, политико-административной коррупции и вымогательства, отчаявшиеся люди пытаются найти спасение в массовом исходе путём обретения чужого гражданства и эмиграции либо уходом в оккультные практики, в пьянство и наркоманию, в ментальные и телесные извращения и выверты. Благо международный процесс "либерализации" рестриктивного законодательства в этих областях идёт полным ходом. Как и полным ходом идёт у нас в стране монструозное сращивание политической, олигархической, судебной, исполнительной и информационной власти.


Как видим, "захваченное сознание" определяет "захваченное бытие". И как при этом не вспомнить не только великую максиму Фрасимаха: "Справедливый человек везде проигрывает в сравнении с несправедливым", но также и не менее великую максиму Чжуан-цзы: "Люди были прямыми и честными, и не ведали, что это - справедливость; любили друг друга, и не ведали, что это - милосердие; были искренними, и не знали, что это - честность; делали то, что следует, и не знали, что это - доверие".


Здесь слово "доверие" (credit) является ключевым. Потому что даже в такой, казалось бы, далёкой от чисто "гуманитарных" проблем области, как банковская деятельность, мировой финансовый кризис принял именно "кредитную" форму долгового кризиса, превратившуюся затем в ещё более суровые формы международного экономического, социального и политического кризиса.


Кризиса, который у нас в Молдове усугубился беспределом политико-олигархического монополизма картельных сговоров и политических заговоров против нашей государственности, нашей экономики, а также нашего гражданского и человеческого достоинства, против наших прав на достойное существование и права решать собственную судьбу. А ведь именно наше "захваченное сознание", наш "сон разума" и породили это чудище - государство, захваченное кумовским капитализмом.


Чжуан-цзы был первым, кто в соответствии с особой склонностью своих соотечественников к диалектике взаимных "превращений" противоположных начал, показал, как "захваченная" справедливость превращается в беззаконие, "захваченная" совесть - в наглость и лицемерие, "захваченная" свобода - в рабское повиновение, а "захваченный" разум - в общественный идиотизм и экономическое прозябание.


"Что делать?" На этот критически важный жизненный вопрос каждый пытается найти свой ответ - индивидуальный либо коллективный, пытаясь решать его за чужой либо за собственный счёт. Великие гении человечества Махатма Ганди и Мартин Лютер Кинг ценой своих жизней доказали, что именно духовное и гражданское неповиновение лежат в начале любого пути к освобождению человека от тирании захваченного государства и захваченной справедливости.Однако всё начинается с освобождения захваченного сознания - именно к этому призывал человечество упомянутый нами выдающийся мудрец и насмешник древнего Китая, ранее всех понявший, к каким суровым последствиям может привести людей их беспредельное легковерие и жадность, глупость и тщеславие. Этим порокам нельзя повиноваться, и тем более - массово, ибо само слово "повиновение" имеет в своей основе корень "вина", а это слово и понятие приложимо только к человеческой совести, немыслимой для несвободного духа.


Потому что захваченный разум без воли к сопротивлению немногого стоит. Задумаемся об этом, поскольку слова "настоящее", "стоящее" и "достоинство" - одного корня.

Виктор БОРШЕВИЧ,
Кишинев-Бутучены,
суровый декабрь 2012-го.
Источник: eNews.mdVă rog să citiți acest text selectat de mine, în speranța că vă poate interesa. Cu prietenie, Dan Culcer

Niciun comentariu: