marți, 14 mai 2013

Administraţia Miculescu instaurează dictatura în radioul public


Administraţia Miculescu instaurează dictatura în radioul public
postat de admin, la data de 14 mai 2013, 11:00

Sursa http://www.stareapresei.ro/administratia-miculescu-instaureaza-dictatura-in-radioul-public-37734.html
Preşedintele Societăţii Române de Radiodifuziune, Ovidiu Miculescu, a semnat o hotărâre prin care aprobă “Regulamentul de prezenţă şi comunicare în mediul online”, document votat în data de 24 aprilie a.c. de către unii membri ai Consiliului de Administraţie.

Practic, prin documentul aprobat şi anexat, administraţia condusă de Ovidiu Miculescu instaurează dictatura în radioul public deoarece salariaţilor le este interzis să dezvăluie informaţii confidenţiale despre instituţie, după cum urmează:

- „de a nu dezvălui informaţii confidenţiale despre instituţie, si anume acele informații care sunt de ordin intern şi care prin publicarea lor ar pune SRR într-o situație dezavantajoasă față de competitorii de pe piața liberă;

- de a se abţine de la comentarii care ar putea să aducă prejudicii de imagine instituţiei;

- de a se abţine de la comentarii care ar putea să aducă prejudicii imaginii persoanelor din cadrul SRR.”

- este interzis personalului din cadrul SRR, indiferent de natura raportului juridic cu SRR, să publice pe site-urile personale şi să transmită altor publicaţii online (colaboratori) informaţii care aparţin SRR şi la care au acces în baza statutului de angajat sau colaborator al SRR.”

Regulamentul încalcă în mod flagrant prevederile Legii nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii, precum şi prevederile Contractului Colectiv de Muncă din Mass-Media.

Astfel, potrivit art.3 din Legea 571/2004, „avertizare in interes public înseamnă sesizarea făcută cu bună-credinţă cu privire la orice faptă care presupune o încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrari, eficienţei, eficacităţii, economicităţii şi transparenţei”, iar conform art. 70 alin. c) din CCM mass-media „jurnalistul are dreptul şi privilegiul să-şi exprime liber şi în public opiniile personale în legătură cu orice evenimente sau persoane, respectând însă întotdeauna deontologia profesiei de jurnalist.”

Conform deciziei CA, încălcarea acestui Regulament constituie abatere disciplinară şi se pedepseşte conform legii. Documentula fost votat la propunerea preşedintelui Ovidiu Miculescu de către toţi membrii CA prezenţi, cu excepţia reprezentantului salariaţilor din Consiliul de Administraţie, Adrian Moise, preşedintele Sindicatului Unit al Salariaţilor din SRR, singurul care a votat împotrivă.

De menţionat că Regulamentul a fost votat şi de vicepreşedintele Clubului Român de Presă, organizaţie patronalo-profesională care pretinde că apără libertatea de exprimare.

Având în vedere că Societatea Română de Radiodifuziune este un serviciu public de interes naţional plătit din bani publici, considerăm că aceste prevederi încalcă în mod flagrant Constituţia României, Carta Drepturilor Omului, Legea avertizorului public, Contractul Colectiv de Muncă din Mass-Media şi normele europene din domeniul libertăţii de exprimare.

Din acest motiv, FRJ MediaSind cere Consiliului de Administraţie să anuleze hotărârea adoptată, în caz contrar sindicatele afiliate la organizaţie din cadrul SRR vor ataca în justiţie acest Regulament, inclusiv prin plângeri penale pentru abuz în funcţie.

Menţionăm că acesta nu este singurul abuz al administraţiei conduse de Ovidiu Miculescu împotriva angajaţilor din SRR. Zilele trecute mai multe organizaţii ale societăţii civile naţionale şi internaţionale, printre care se află: Federaţia Europeană a Jurnaliştilor, Federaţia Română a Jurnaliştilor MediaSind, Active Watch, Grupul pentru Dialog Social, Asociaţia Ziariştilor Independenţi din România, Federaţia Sindicatelor Artiştilor Interpreţi din Romania, Comitetul Sectorial Mass-Media, Sindicatul Jurnaliştilor Profesionişti din Agenţia Naţională de Presă AGERPRES, Sindicatul 2002 din Societatea Română de Televiziune, Sindicatul Liber al Salariaţilor din RA Monitorul Oficial, Sindicatul Lucrătorilor din Edituri şi Tipografii, etc. au cerut Parlamentului să ancheteze conducerea SRR referitor la acţiunile acesteia împotriva conducerii Sindicatului Unit al Salariaţilor din SRR şi a liderului acestuia, Adrian Moise, reprezentant ales al salariaţilor în Consiliul de Administraţie al SRR.


Vă rog să citiți acest text selectat de mine, în speranța că vă poate interesa. Cu prietenie, Dan Culcer

Niciun comentariu: