marți, 27 octombrie 2015

Confesiunea unui agent de influență a Statelor Unite

Vă rog să vizionați atent acest video selectat de mine, în speranța că vă poate interesa. Veți observa că rolul peste tot FMI este acela de a se evita trimiterea bombardierelor pentru recuperarea sumelor dobânzilor și datoriilor înrobitoare. Delegatul SUA Wolfowitz. pregătea teresnul în Venezuela, unde condiția ajutorului era, ca în România, privatizarea industriilor strategice, ceea ce duce inlectabil la pierderea autorității statale, la distrugerea oricărui instrument strategic care putea servi la apărarea intereselor colective ale unui popor.
 Renaționalizarea resurselor miniere, a industiriei petrolului, controlul investițiilor și reconstituirea unor gospodării agricole colective de tip cooperatist (nu de stat, dar ajutat de stat) cu anexe de stațiuni mașini și tractoare, relansarea libertății de a bate monedă (evicvalent aur pentru leu, relansarea exploatării și stocare autului în România,sub formă de granție bancară) și oprirea procesului de aderarea la euro (ca și Anglia), sunt soluții urgente. O politcă economică protecționistă este singura salvare acum. Cu prietenie, Dan Culcer

Le repentir d'un agent d'influence... par stranglerman

Niciun comentariu: