miercuri, 22 august 2012

Vă rog să citiți acest text selectat de mine, în speranța că vă poate interesa. Cu prietenie, Dan Culcer


ISTORIE: BASARABIA, ADEVĂRUL DESPRE MAREŞAL - Partea a 32 -a


În exclusivitate pentru Tribuna Basarabiei şi Secretele Istoriei
Alexandru Moraru „BASARABIA : ADEVĂRUL DESPRE MAREŞAL”
(DOCUMENTE  DE ARHIVĂ )
- Partea a 32-a  -

1943
Documentul 143
COMANDAMENTUL DE CĂPETENIE AL ARMATEI
DEPARTAMENTUL GUVERNATORULUI CIVIL
 AL TRANSNISTRIEI
 Direcţia Sănătăţii
N.506323 Data 11.II.1943
Ref. la: medici evrei
CĂTRE
PREŞIDENŢIA CONSILIULUI DE MINIŞTRI
C.B.B.T.
BUCUREŞTI
            Avem onoare a vă înainta anexat tabele de medicii evrei prezentaţi şi nerepartizaţi trimişi de Marele Stat Major cu N.197688 din 18 Ianuarie 1943.
            Vă rugăm să binevoiţi a dispune înaintarea acestor tabele Marelui Stat Major.
            Totodată vă facem cunoscut că în afara tabelului s-au prezentat medicii evrei: A.Hanei Aurel, Tedler Avram şi Spaniel Solomon.

L.Ş. GUVERNATOR, (semnătura)
                                                                             DIRECTOR
                                                              Dr. Petre Nicolescu (semnătura)
2 anexe

* * *

Documentul 144

TABEL
De
Medicii evrei repartizaţi Seria III-a la Guvernământul Transnistriei-
Direcţia Sănătăţii

Nr.
Crt.
Numele şi
Pronumele
Specialita-
tea
Data prezentării
Cercul de unde vine
Localitatea unde a fost repartizat
1.
Abramovici Elias
Mamoş
30.I.943
Bucureşti
Serv.Sanit.Dubosari
2.
Abel Elemer
Stomatolog
26.I.943
Bucureşti
Spit.Iaşinova-Golta
3.
Aronovici Jan
Interne
25.I.943
Iaşi
Jud.Jugastru.Serv.San.
4.
Aizicovici Hună
Interne
25.I.943
Iaşi
Serv.San.Berezovca
5.
Adler Ervin
Oculist
27.I.943
Cernăuţi
Spit.jud.Dubosari
6.
A.Hanei Aurel
Interne
26.I.943
Bucureşti
Grigoriopol-Dubosari
7.
Braum Marcel
Venerice
26.I.943
Bucureşti
Spit.jud.Râbniţa
8.
Braunştein leopold
Interne
28.I.943
Bucureşti
Spit.jud.Tiraspol
9.
Berenştein Marcu
Interne
21.I.943
Bacău
Serv.Sanit.Berezovca
10.
Blanck Volf
Mamoş
26.I.943
Bucureşti
Spit.jud.Dubosari
11.
Baruch Felix
Bact.
22.I.943
Timişoara
Serv.Sanit.jud.Golta
12.
Blumenfeld Iacob
Laborator
25.I.943
Iaşi
Serv.Sanit.Jugastru
13.
Bremer Leopold
Venerice
27.I.943
Cernăuţi
Serv.Sanit.Oceacov
14.
Chivici Mişu
Venerice
26.I.943
Bucureşti
Spit.jud.Dubosari
15.
Croitorul Herşcu
Interne
26.I.943
Bucureşti
Serv.Sanit.Berezovca
16.
Componetz Willy
Bact.
26.I.943
Bucureşti
Spit.jud.Tulcin
17.
Cunicer Iosif
Stomatolog
26.I.943
Bucureşti
Spit.Slobozia-Tiraspol
18.
Cohen Natan
Interne
26.I.943
Bucureşti
Spit. Nr.1.jud.Blata
19.
Czukerman Armin
Stomatolog
25.I.943
Arad
Serv.Sanit.jud.Golta
20.
Dulbergher Raul
interne
26.I.943
Bucureşti
Lgr.Priz.Nr.5.Tiraspol
21.
Drucher Maier
Interne
27.I.943
Cernăuţi
Serv.Sanit.jud.Oceacov
22.
Elgenberg Ancel
Interne
26.I.943
Bucureşti
Spit.Grosulova-Tiraspol
23.
Ellenbogen Heinrich
Venerice
26.I.943
Bucureşti
Serv.Sanit.Tiraspol
24.
Elias Ion
Interne
26.I.943
Bucureşti
Ghettoul Tiraspol
25.
Eiznştein Iţic
G.Urinare
26.I.943
Bucureşti
Serv.Sanit.Tulcin
26.
Faisinberg Natan
Interne
26.I.943
Bucureşti
Serv.Sanit.Tiraspol
27.
Goldştein Iosif
Interne
27.I.943
Cernăuţi
Serv.Sanit.jud.Oceacov
28.
Goldştein Natan
Stomatolog
26.I.943
Bucureşti
Spit.Smerinca-Moghilău
29.
Horovitz Gherson
Interne
26.I.943
Bucureşti
Serv.Sanit.jud.Balta
30.
Herşovitz Moriţ
interne
26.I.943
bucureşti
Serv.Sanit,jud,Balta
31.
Holodenschi Ignat
Radiolog
26.I.943
Bucureşti
Spit.jud.Râbniţa
32.
Hernis Solomon
Venerice
26.I.943
Bucureşti
Ghettoul Balta
33.
Herşcovici Moise
Copii
26.I.943
Bucureşti
Spit.Grosulova-Tiraspol
34.
Haufrech Hascal
interne
26.I.943
Bucureşti
Ghettoul Balta
35.
Hondel Elemer
interne
25.I.943
Arad
Serv.Sanit.Jugastru
36.
Herşcu Leon
Interne
25.I.943
Iaşi
Serv.Sanit.Jugastru
37.
Herşcu Izrail H.
Radiolog
25.I.943
Iaşi
Spit.Civ.Tiraspol
38.
Izrailovici Jose
Interne
36.I.943
Bucureşti
Serv.Sanit.jud.Balta
39.
Iacobson Leon
interne
26.I.943
Bucureşti
Serv.Sanit.jud.Tulcin
40.
Isac Benedict
Interne
26.I.943
Bucureşti
Spit.Catargi.Tiraspol
41.
Iancu Bercu
Interne
26.I.943
Bucureşti
Serv.Sanit.Berezovca
42.
Iosefovici Egon
Interne
26.I.943
Bucureşti
Novo Mahnovca Tirasp.
43.
Juster David
Interne
26.I.943
Bucureşti
Serv.Sanit.Berezovca
44.
Kerner Moises
Radiolog
26.I.943
Bucureşti
Spit.jud.Berezovca
45.
Kerstenbaum Moriţ
Interne
26.I.943
Bucureşti
Spit.Jud.Berezovca
46.
Knopfler Bernard
Genicolog
26.I.943
Bucureşti
Fabric.Pîslari Balta
47.
Kleiman Zoltan
Interne
22.I.943
Arad
Serv.Sanit.Jugastru
48.
Kun Carol
Interne
25.I.943
Arad
Serv.Sanit.Jugastru
49.
Klein Nicolae
Interne
25.I.943
Arad
Lagăr.Priz.5.Tiraspol
50.
Leindenbaum Carol
Interne
27.I.943
Cernăuţi
Serv.Sanit.Oceacov
51.
Lesner Maximilian
Interne
26.I.943
Bucureşti
Razdelinaia Tiraspol
52.
Moise Mager David
Interne
26.I.943
Bucureşti
Spit.Razdelinaia Tiraspol
53.
Maurer Gherhard
Interne
26.I.943
Bucureşti
Serv.Sanit.Tiraspol
54.
Obler Iacob
interne
26.I.943
Bucureşti
Spit.Iampol.Jugastru
55.
Pascariu Isidor
Interne
26.I.943
Bucureşti
Serv.Sanit.Balta
56.
Porn Leopold
Interne
26.I.943
Bucureşti
Spit.jud.Dubosari
57.
Piram Sloim
Genicolog
26.I.943
Bucureşti
Spit.jud.Oceacov
58.
Rosman Isac
Interne
26.I.943
Bucureşti
Spit.jud.Oceacov
59.
Rosenthal Rafael
interne
22.I.943
Vaslui
Serv.Sanit.Berezovca
60.
Rosen Herman
Chirurg
25.I.943
Roman
Spit.Civ.Tiraspol
61.
Rozenstrich Frederich
ORL
27.I.943
Botoşani
Spit.Smerinca Moghilău
62.
Segal Jack
Interne
26.I.943
Bucureşti
Serv.Sanit.Berezovca
63.
Schvartz Marcel
Interne
26.I.943
Bucureşti
Ghettoul Tiraspol
64.
Semo Beniţion
Interne
26.I.943
Bucureşti
Spit.2 Balta
65.
Solomon Iosub
Interne
26.I.943
Bucureşti
Spit.Jud.Berezovca
66.
Silaghy Dezideriu
Interne
25.I.943
Lugoj.
Lgr.Priz.5Tiraspol
67.
Steinberg Teodor
interne
26.I.943
Bucureşti
Spit.Berşad.Balta
68.
Sanft Mihail
Interne
28.I.943
Bucureşti
Spit.Iampol.Jugastru
69.
Sillinger Armin
Interne
25.I.943
Arad
Serv.Sanit.Berezovca
70.
Wexler Avram
Interne
22.I.943
Bacău
Serv.Sanit.Berezovca
71.
Wrainştein Bruno
Radiolog
26.I.943
Bucureşti
Tomaşpol-Jugastru
72.
Wainreib Bruno
Interne
26.I.943
Bucureşti
Spit.Savrani. Balta
73.
Tzerner Marcel
In.copii
22.I.943
Bacău
Spit.cont.Berezovca
74.
Solomon Leibu
stomatolog
26.I.943
Bucureşti
Spit.Slobozia.Tiraspol
75.
Tedler Avram
Genito Ur.
26.I.943
bucureşti
Serv.Sanit.Tulcin
76.
Spanier Solomon
Interne
30.I.943
Bucureşti
Serv.Sanit.Dubosari
77.
Cohn Iancu
interne
5.I.943
Bucureşti
Raionul Tulcin
78.
Bercovici Max
Igienă
5.I.943
Bucureşti
Serv.Sanit.Râbniţa

DIRECTOR

* * *

Documentul 145
TABEL
De
Medicii evrei Seria II-a repartizaţi Guvernământului Transnistriei
La Direcţia Sănătăţii cu adresa Nr.505517/ CBBT şi nerepartizaţi

Nr.
Crt.
Numele şi
Pronumele
Specialitatea
1.
Alter Isac
Genito-Urinare
2.
Alami Aurel
Internist
3.
Blum Marius
4.
Bader Iosif
5.
Concister Bernard
ORL
6.
Echştein Maier
Generală
7.
Eskenazi David
Radiolog
8.
Goldştein Moriţ
Laborator
9.
Herdan Lionel
Internist
10.
Kornhanser Aldalbert
11.
Kauffman Jakues
12.
Lichtenberg Robert
13.
Lupovici Zalman
Stomatolog
14.
Mongerstern Herman
ORL
15.
Schaun Herşcu
Internist
16.
Pistner Martin.
17.
Steinberg Iosif
18.
Strul Iosub
19.
Steinberg Henri
20.
Segal D. David
ORL
21.
Segal Marcu
Internist
22.
Wicksel Adalbert
23.
Waldman Iosif
24.
Talmazchi Iosif

DIRECTOR

* * *
Documentul 146
20 Ianuarie 1943
505517 CBBT
DOMNULE GUVERNATOR,

           Avem onoare a vă înainta alăturat un tabel cu 100 medici evrei trimişi de Marele Stat Major cu adresa Nr. 197668 din 18 Ianuarie 1943, care au fost rechiziţionaţi în cadrul M.O. Nr.90 zile şi care sunt puşi la dipoziţia serviciului sanitar al Transnistriei pentru a fi repartizaţi la spitalele, dispensarele şi policlinicile din acel Guvernământ.
           Medicii alcătuind seria 3-a, se vor prezenta la Odessa la 20.I.943 pentru a schimba pe medicii din seria II-a şi urmează a fi propuşi pentru înlocuire înainte de 15.IV.1943.
           Rugăm să binevoiţi a dispune să se controleze prezentarea lor, comunicându-se numele celor care nu se vor prezenta.
           Primiţi, vă rugăm, DOMNULE GUVERNATOR, asigurarea deosebitei noastre consideraţiuni.

                     SECRETARUL CABINETULUI
                     Maior STELIAN IAMANDI
                                                                ŞEFUL SECŢIEI MILITARE
                                                              Maior  RĂDULESCU ŞTEFAN

Domniei Sale
DOMNULUI GUVERNATOR AL PROVINCIEI TRANSNISTRIA
Direcţia Personalului
Serviciul M.O.N.T.

* * *


Documentul 147
27 Ianuarie 1943
505721 CBBT
DOMNULE GUVERNATOR,

           La adresa Dvs. Nr.6129 din 21 Ianuarie 1943,
           Avem onoare a vă face cunoscut că Marele Stat Major cu Nr. 197668/ 1943, transmisă Guvernământului Transnistriei, Direcţia Personalului cu adresa acestui cabinet Nr.505517 din 20 Ianuarie 1943 comunică că v-a repartizat 100 medici evrei, alcătuind seria 3-a, care urmau să se prezinte la Odessa, la 20 Ianuarie 1943, pentru a schimba pe cei din seria 2-a.
           Vă rugăm să binevoiţi a dispune să se controleze prezentarea lor, comunicîndu-se numele celor care nu se vor prezenta.
           Primiţi, vă rugăm, DOMNULE GUVERNATOR, asigurarea deosebitei noastre consideraţiuni.

                     SECRETARUL CABINETULUI
                     Maior STELIAN IAMANDI
                                                                         ŞEFUL SECŢIEI MILITARE
                                                                        Maior RĂDULESCU ŞTEFAN

            Domniei Sale
DOMNULUI GUVERNATOR AL PROVINCIEI TRANSNISTRIA
Direcţia Personalului
Serviciul M.O.N.T.

* * *

Documentul 148
MARELE STAT MAJOR
SECŢIA I-a
Biroul 6 Farmaceutic
Nr. 102480 din 22 Iunie 1943

MARELE STAT MAJOR
SECŢIA I-a
Către
PREŞIDENŢIA CONSILIULUI DE MINIŞTRI
Cab. BBT Secţia M.Bir.2
La Nr. 509.248/943

           Am onoare a aduce la cunoştinţa Dvs. că farm. evreu Şoimulescu Mircea a fost trimis în Transnistria, disciplinar, pentru rea voinţă în serviciu şi neexecutare de ordin, fără a se preciza termenul.
           Pentru absolvirea numitului de pedeapsă, vă rugăm să binevoiţi a dispune că Direcţia Medicală a Guvernământului să aprecieze asupra activităţii şi conduitei numitului.

            L.Ş.             ŞEFUL SECŢIEI I,
                               COLONEL
                                                    E.Borcrescu (semnătura)

– VA URMA –
Nota: Copiile documentelor originale se păstrează la autor. Vezi aici LISTA DOCUMENTELOR.
Sursa: Tribuna Basarabiei (Preluarea textelor este libera, doar cu menţionarea sursei articolului.)

Niciun comentariu: