marți, 15 iulie 2014

Centrul pentru o Românie integră și prosperă - CRIP

Vă rog să citiți acest text selectat de mine, în speranța că vă poate interesa. Cu prietenie, Dan Culcer

http://crip.ro/misiune.php

CRIP este un forum care promovează idei şi practici politice apte să conducă la o Românie integră şi prosperă. Misiunea noastră este să ajutăm la salvarea României din impasul în care au adus-o politicile greşite şi orientările economice păguboase.
Devastată de „experimentul“ socialism-comunismului, România s-a aruncat în „experimentul“ la fel de devastator, dar mai subtil, al neoliberalismului, cu economia lui de piaţă „liberă“, adică aducătoare de dezechilibre, şi cu incantaţiile lui pernicioase care invocă „globalizarea“ şi „eficienţa pieţelor financiare“.
Consecinţele, pentru România, au fost dezastruoase:
Trecerea băncilor din ţară în mâini străine, cu interese străine;
Activele ţării vândute ieftin unor investitori şi speculatori străini;
Dependenţa fiscală, financiară şi politică de organizaţii internaţionale;
Un sector agricol fragil şi neperformant;
O distribuire tot mai nedreaptă a bogăţiei între români;
Instituţii sociale, de învăţământ, de sănătate în ruină;
Exodul dureros şi distructiv al românilor, mai ales al tinerilor;
O populaţie lipsită de curaj şi de încredere;
Un consumerism sfruntat, agresiv, care încalcă valorile morale;
O reputaţie internaţională pătată.

CRIP crede cu tărie că politicile guvernamentale greşite, corupţia şi incompetenţa guvernanţilor sunt cauzele adânci ale acestei triste stări de fapt. Şi totuşi, România dispune de remarcabile resurse naturale, de meleaguri de o frumuseţe nîntrecută şi de un popor harnic şi iscusit. Dacă aceste bunuri de preţ ar fi bine folosite, România ar deveni o poveste de succes economic şi social.

Ceea ce se impune cu necesitate este un set de politici bine şi clar definite, ca şi o mână de oameni competenţi la guvernare pentru a implementa aceste politici. Misiunea CRIP este de a participa la definirea politicilor capabile să conducă la o societate sustenabilă, dreaptă şi prosperă pentru toţi românii.

Cum vom obţine aceasta?

Vom genera analize de înaltă calitate şi recomandări de politici, bazate pe experienţa altor ţări şi adaptate contextului românesc.

Vom disemina informaţia relevantă obţinută din surse de competenţă către autorii de strategii, oamenii politici, oamenii de ştiinţă, jurnalşti şi publicul larg folosind o combinaţie de medii digitale, audio-vizuale şi sub formă tipărită.

Vom pune la dispoziţia cetăţenilor cunoştinţele şi mijloacele necesare pentru a oblige guvernele şi instituţiile la responsabilitate şi pentru a angrena România într-o nouă direcţie, pe o a treia cale.

Ne vom păstra independenţa construind o puternică şi sustenabilă bază financiară cu sprijinul combinat al unor persoane cărora le pasă şi al unor fundaţii.

Newsletter
Abonați-vă la newsletter-ul CRIP pentru a primi pe e-mail ultimele noutăți.
Nume
E-mail
Abonare Dezabonare

Misiune
CRIP este un forum care promovează idei şi practici politice apte să conducă la o Românie integră şi prosperă. Misiunea noastră este să ajutăm la salvarea României din impasul în care au adus-o politicile greşite şi orientările economice păguboase.
Devastată de „experimentul“ socialism-comunismului, România s-a aruncat în „experimentul“ la fel de devastator, dar mai subtil, al neoliberalismului, cu economia lui de piaţă „liberă“, adică aducătoare de dezechilibre, şi cu incantaţiile lui pernicioase care invocă „globalizarea“ şi „eficienţa pieţelor financiare“.
Consecinţele, pentru România, au fost dezastruoase: […]
Citeşte mai mult
Lucrări recomandate
Pledoarie pentru un nou capitalism
Pledoarie pentru un nou capitalism, autori: Yvan Allaire, Mihaela Fîrșirotu, Editura Logos, 2011
Lucrarea arată cum o lentă corupţie a sistemului pieţei şi întreprinderii private a condus la capitalismul de cazinou din anii '80 şi '90 şi la crizele financiare repetate ale anilor 2000. Autorii formulează un ansamblu de propuneri pentru a stabili un sistem economic şi social mai echitabil, mai moral şi mai stabil. În unele privinţe recomandările lor sunt radicale, dar trăim în vremuri de mari perturbări…
Recenzie

Black Markets and Business Blues


Black Markets and Business Blues, Autori: Yvan Allaire, Mihaela Fîrșirotu, FI Press Montreal
This book tells a sad tale. This is the tale of how and why the U.S. financial system and the American model of corporations, touted as examples for the rest of the world, have proven fragile and destructive. It is the tale of how, over the last thirty years, financial markets became populated by funds of all sorts, operators of every breed, speculators of every stripes, and have taken control of publicly listed corporations.
This tale tells of the consequences: short-term management of companies, greed, in and around corporations, the loss of loyalty and commitment within companies, weak governance… The book singles out the particular case of Canada which struggles, with moderate success, to steer clear of the worst excesses of financial capitalism.

Beyond Monks and Minow


Beyond Monks and Minow, Autori: Yvan Allaire, Mihaela Fîrșirotu, FI Press Montreal
The distemper of our times and investors’ belated outrage have turned corporate governance into a growth industry. Along with much hand wringing, disconsolate essays on ethics, host of new rules and regulations have come the banal and the trivial, invariably trotting on the allure of a surging phenomenon.
The essays contained in this monograph were written à chaud over the period of January 2002 to June 2003 as the debate was raging over the causes of this latest round of financial fiascos and over the proper measures to prevent a recurrence. The leitmotiv of our texts is that we must seek the root causes for what happened before launching into poorly conceived, and ultimately self-defeating, crusades.

A treia forță, România profundă


A treia forță, România profundă, autori: Ovidiu Hurduzeu, Mircea Platon, Editura Logos, 2008
• Premiul pentru carte-eveniment 2008 al revistei "Convorbiri Literare"
• Carte nominalizată pentru Premiul special al Uniunii Scriitorilor pe anul 2008
"Publicăm aceste eseuri în speranţa că vor ajuta la coagularea unei «a treia forţe». Între capitalismul foştilor comunişti şi marxismul de salon pe banii corporaţiilor occidentale, între cârdăşia politico-economică pozând în piaţă liberă şi lichelismul ideologic-corporat pozând în nonconformism de stânga, între vechiul şi noul establishment, România profundă a dispărut în exil interior sau propriu-zis. Propunem acest manifest la două mâini în nădejdea că va ajuta la identificarea unei «a treia căi». Una de întors acasă."

Economia libertății


A treia forţă. Economia libertății. Renaşterea României profunde, Editori: Ovidiu Hurduzeu, John Chrysostom Médaille, Editura Logos, 2009
Dincolo de capitalism şi de comunism, înaintea lor şi după ele, există modele economice mai potrivite firii omeneşti. Economii ale viitorului cu rădăcini adânci în trecut.Clicking moves right

RSS | Newsletter | Contact | Donaţii | Links
„Ceea ce ar fi trebuit să moară împreună cu comunismul este credinţa că societăţile moderne pot fi conduse după un principiu simplu, fie cel al planificării impuse de o voinţă autoritară , fie cel al reglării dictate de piaţă.“ (Charles Taylor, filozof canadian, în Etica autenticităţii, 1991)
Suntem un grup de gânditori şi autori de strategii de dezvoltare, români, născuţi în România şi străini care credem cu fermitate că România trebuie să se elibereze din lanţurile ideologiei neoliberale şi să adopte o a treia cale, una a bunului simţ, situată între dogmele discreditate ale socialism-comunismului şi iluziile seducătoare ale capitalismului sălbatic promovat de ideologiile neoliberale.

Credem că persoana-în-comunitate este unitatea economică şi socială primordială a unei naţiuni. Persoana nu există decât în şi prin comunitate; în primul rând, comunitatea pe care i-o oferă familia şi credinţa sa religioasă.
Credem că orice strategie de dezvoltare naţională trebuie să ia în considerare nevoile reale ale oamenilor reali.
Credem într-o „A Treia Cale“, un sistem politic şi economic de centru care îi sprijină şi încurajează pe cetăţenii activi, dornici să stabilească între ei relaţii de asociere în cadrul unui stat cu adevărat reprezentativ şi participativ.

Credem cu fermitate în principiile subsidiarităţii şi solidarităţii, aflate într-o relaţie complementară.

Credem în economia de piaţă dar numai într-o piaţă bine temperată şi constrânsă de puternice valori morale şi sociale. Statul are un rol crucial de jucat pentru a încuraja, întări şi, la nevoie, impune o piaţă mai morală.
Avem convingerea că pieţele îşi au rolul şi locul lor dar mai credem că serviciile publice ar trebui puse la adăpost de logica fundamentalismului pieţei; credem în distincţia platoniciană dintre activităţile comerciale şi rolul şi funcţiile gardienilor; primele trebuie lăsate în sarcina pieţei; cei din urmă trebuie protejaţi de imperativele ei; credem că bunuri şi servicii cum ar fi transportul public, exploatarea resurselor naturale, educaţia, sănătatea publică nu ar trebui concepute şi oferite potrivit unei logici stricte a pieţei.

Credem că guvernele nu ar trebui să stea cu mâinile în sân, să rămână spectatori pasivi în vreme ce companiile străine pun stăpânire pe resursele naturale ale ţării sau pe sectoarele industriale şi firmele de interes strategic. Guvernele ar trebui să stabilească standarde de achiziţionare diferite pentru companiile din domeniul exploatării resurselor naturale sau din sectorul financiar.

În sectorul economic, credem în pluralitatea formelor de proprietate, de la întreprinderi private, companii listate la bursă, cooperative, întreprinderi de stat, întreprinderi hibride sau mixte (în care statul şi investitorii privaţi sunt co-proprietari) etc. Nici uneia dintre aceste firme nu trebuie să i se permită însă controlul monopolist asupra preţurilor şi alte practici monopoliste sau să externalizeze costurile către societate.

Credem că sistemul legal trebuie să ofere protecţie adecvată acţionarului minoritar şi să supună managementul întreprinderilor de stat şi hibride disciplinei la care este supusă guvernanţa companiilor listate la bursă. Guvernul trebuie să impună, prin lege, cele mai performante principii şi procese de guvernanţă tuturor întreprinderilor de stat sau controlate de stat.

Credem în marele potenţial economic şi social al cooperativelor în sectoare cheie ale economicei cum ar fi agricultura, comerţul cu amănuntul, instituţiile bancare şi industriile verzi. Firmele cooperatiste joacă un rol foarte important în economia multor ţări. De exemplu, cooperativele care se situează printre primele 300 din lume reprezintă 20% din PIB-ul Finlandei, 14% din cel al Elveţiei şi Noii Zeelande, 13% din PIB-ul Olandei, 10% în Franţa şi 6,8 în Quebec (Canada).

Credem că un guvern de oameni inteligenţi şi bine informaţi, preocupat de rezolvarea problemei şomajului şi de răspândirea bunăstării în rândul tuturor cetăţenilor săi trebuie să stabilească un context fiscal şi legal favorabil firmelor cooperatiste, întreprinderilor cu lucrători-proprietari, firmelor de familie şi afacerilor sociale.

Credem cu fermitate că toţi cetăţenii României trebuie să aibă acces la un sistem de sănătate de calitate; România trebuie să beneficieze de o puternică reţea de „bresle medicale“ care să fie împuternicite să-şi creeze propriile clinici, programe de training şi propriile lor farmacii.

Suntem ferm convinşi că darurile cu care a fost înzestrată România, resursele solului şi subsolului, frumuseţea uimitoare a ţării trebuie să stea la baza prosperităţii sale; toate acestea vor fi puse în valoare prin agricultura sustenabilă, ecoturism şi exploatarea atentă a resurselor naturale.

Credem că România are nevoie să creeze o prosperitate populară în cadrul unei societăţi asociative în care proprietatea să fie larg răspândită şi să fie restaurat nucleul schilodit al societăţii – reţeaua de organizaţii organice (familia, parohia, comunitatea locală) şi voluntare (organizaţii civice, cluburi sportive etc.).

Vechile năravuri şi politicile greşite îşi dau greu sufletul… sau cel puţin mor de o moarte foarte lentă! Noi credem că românii îşi doresc foarte mult să-şi recapete încrederea într-un viitor mai bun pentru copii şi ţara lor; dacă ei se vor ridica şi vor trage la răspundere guvernul, politicienii şi mass media pentru faptele şi deciziile pe aceştia le iau, un nou orizont de speranţă, prosperitate şi integritate se va deschide în România.

Globalizarea şi integrarea europeană nu sunt o scuză. Atunci când guvernele naţionale sunt ferme şi abile politic, când sunt susţinute de cetăţeni activi şi responsabili, ele au puteri şi competenţe considerabile pentru a acţiona în interesul dezvoltării economice şi sociale a ţărilor lor.

Niciun comentariu: