marți, 20 august 2013

Elogierea lui Moses Rosen

Vă rog să citiți acest text selectat de mine, în speranța că vă poate interesa. Cu prietenie, Dan Culcer

Fond DGPT. [cenzură]
Nr.5394 din 24.IX.1968

NOTA
REVISTA CULTULUI MOZAIC Nr.188/1968
Departamentul Cultelor

Acest număr a fost dedicat solemnităţilor ce au avut loc cu prilejul împlinirii a 20 de ani de activitate a lui Moses Rosen în calitate de şef al cultului mozaic din România.
- În mai multe cuvîntări Ierusalimul era prezentat ca”centrul spiritual al iudaismului”,cu referiri la situaţia lui actuală.Astfel în cuvîntarea de mulţumire a lui Moses Rosen,la şedinţa solemnă se afirma:”Eminţei sale şef rabinului statului Israel, Nissim, îi exprima întreaga recunoştiinţă de a fi venit din Ierusalim spre a aduce salutul şi binecuvîntarea Ierusalimului şi a Torei; îi exprim respectul şi dragostea pentru reclădirea Ţării sfinte, pentru Ierusalimul întreg,aşa cum este în Biblie”.Din cuvîntul lui Iţhac Nissim(Israel)se reproducea între altele pasajele:”Tradiţia profeţilor sfinţi şi a învăţaţilor noştri ne spune că odată cu reclădirea Ierusalimului şi aducerea copiilor lui Israel în acest oraş,pacea se va restabili în întreaga lume.Noi avem credinţa că toate popoarele vor recunoaşte importanţa reclădirii Ierusalimului aşa cum spun înţelepţii noştri:’Ieruslimul va deveni un far pentru naţiunile lumii,care vor merge pe drumul luminat de el’.....Facă bunul Dumnezeu să ajungem să vedem împlinirea viziunii întregi şi cuvîntul Domnului care va ieşi din Ierusalim să fie un far luminos întegii lumi”.
- Se repetau de asemeni aprecieri asupra caracterului unitar şi universal al iudaismului:”Probleme care sînt specifice unui popor,care este în acelaşi timp şi popor şi religie şi cultură...”(M.Rosen);”Ceea ce a realizat domnul rabin şef M.Rosen depăşeşte limitele de importanţă locală. El ne-a demonstrat....universalismul iudaic...”(dr. Perlzweig-New York); ”Eminenţa sa (M.Rosen)a subliniat....că nu există nici o contradicţie între calitatea de cetăţean leal al patriei noastre şi mărturisirea unei apartenenţe la iudaismul [378 -2-]universal”.(Segal Daniel-preşedintele Com.evreieşti din Bucureşti).
- Într-una din cuvîntările lui Iţhac Nissim-Israel se afirma:”S-a împlinit legămîntul Domnului că poporul său nu va fi exterminat,nu se va amesteca cu alte popoare şi că se va întoarce în patria sa. În această perioadă a luat fiinţă statul Israel şi întreaga diaspora a căpătat curaj şi bărbăţie.Cei salvaţi ca prin miracol de la o moarte groaznică, au plecat să-şi reclădească viaţa.Printre ei şi fraţi din România”.

În urma semnalărilor celor de mai sus Departamentului cultelor, s-au efectuat modificări.

Niciun comentariu: