duminică, 1 aprilie 2012

Apel: „CNSAS la răscruce. Eliberăm trecutul din prezent!“

Vă rog să citiți acest text selectat de mine, în speranța că vă poate interesa. Cu prietenie, Dan Culcer

Apel: „CNSAS la răscruce. Eliberăm trecutul din prezent!“
Publicam in format pdf „Raport despre starea CNSAS“


Semnatarii acestui apel solicită Parlamentului României modificarea legii de organizare şi funcţionare a CNSAS, iar noii conduceri a instituţiei, o schimbare de viziune în acord cu legea, cu standardele europene şi cu solicitările publice.
În martie 2012, expiră mandatele membrilor Colegiului CNSAS. După 13 ani de de la înfiinţare, activitatea Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, instituţie fundamentală a democraţiei româneşti, merită o dezbatere de detaliu. La acest moment de bilanţ, istorici şi cercetători au redactat un Raport despre starea CNSAS (îl puteţi citi intregral în format pdf).
Concluziile Raportului reprezintă un punct de plecare pentru schimbarea CNSAS. Deşi deţine a treia arhivă (2 milioane de dosare) ca mărime din Europa Centrală şi de Est preluată de la fosta poliţie politică, rezultatele CNSAS sînt modeste în raport cu alte instituţii similare europene. Cu toate că s-au făcut paşi importanţi în ultimii ani, Colegiul CNSAS a demonstrat grave carenţe administrative. CNSAS este subfinanţat (bugetul din 2011 s-a redus cu 35% faţă de 2008) şi are personal insuficient (de 10 ori mai puţin decît instituţiile similare), dar Colegiul nu a luat nici o măsură. În plus, existenţa Colegiului este astăzi lipsită de sens atîta vreme cît hotărîrile privind colaborarea/necolaborarea cu Securitatea sînt decise de către instanţa de judecată. Colegiul CNSAS are probleme în a asigura transparenţa, aşa cum arată relaţia cu cetăţenii. Funcţionarea de ansamblu a instituţiei este greoaie, de la înregistrarea solicitărilor la aprobarea şi primirea copiilor după documente, în ciuda unor cîştiguri certe realizate în ultimii ani. Condiţiile de lucru pentru personalul CNSAS au devenit tot mai precare. Mai mult, cu toate că avea această obligaţie legală, CNSAS nu a identificat nici o crimă şi nici un abuz al Securităţii care să merite atenţia Parchetului în cei 24 de km de arhivă, în 13 ani de funcţionare.
Avînd în vedere problemele cu care se confruntă instituţia este absolut necesară modificarea legii şi schimbarea la vîrful CNSAS. Cerem, printre altele, ca dosarele liderilor cultelor religioase să intre în categoria celor care sunt verificate din oficiu de către CNSAS.
Cea mai importantă piedică în funcţionarea instituţiei o reprezintă  organismul de conducere, Colegiul, format din 11 demnitari. Colegiul şi-a dovedit inutilitatea şi incapacitatea administrativă, dublate de costuri mari de funcţionare, lipsă de eficienţă şi imixtiunea politicului. Colegiul trebuie desfiinţat şi înlocuit cu un director general ales prin concurs.
Suplimentarea fondurilor instituţiei şi a personalului reprezintă o prioritate. Personalul trebuie să fie la dimensiunile şi standardele profesionale din instituţiile similare europene. CNSAS trebuie să procedeze la identificarea abuzurilor grave (în special omoruri) comise de fosta Securitate şi la transmiterea de urgenţă a datelor către organele de cercetare penală prin intermediul sesizărilor, aşa cum prevede legea. Principiul transparenţei trebuie aplicat în numeroase direcţii ale activităţii CNSAS.

Iniţiatori:
Asociația Mișcarea Civică Miliția Spirituală; Ștefan Bosomitu – istoric; Mihail Bumbeș - istoric; Mihai Burcea – istoric; Luciana Jinga – istoric; Andrei Muraru – istoric; Dumitru Lăcătușu – istoric.

Susţinători:
Asociația Pro Democrația
Grupul de Investigații Politice
Centrul pentru politici durabile – Ecopolis
Centrul de resurse pentru participare publică

Dorin Tudoran – scriitor
Armin Heinen – istoric
Cristian Pîrvulescu – politolog
Liviu Antonesei – scriitor
Liviu Mihaiu – jurnalist
Ovidiu Şimonca – jurnalist
Florea Ioncioaia – istoric
Florin Soare – cercetător
Cristina Roman – istoric
Valerian Stan – jurist
Liviu Brătescu – istoric
Ovidiu Buruiană – istoric
Cristina Diac – istoric
Florin Manole – cercetător
Ruxandra Ivan – politolog
Clara Mareş – istoric
Bogdan-Alexandru Jitea - istoric
Marius Stan – politolog
Charlotte Ludmer – istoric
Alexandru-Murad Mironov - istoric
Lista rămîne deschisă.

Cei care doresc să susţină acest demers, o pot face trimiţînd un mesaj la adresa: militiaspirituala@gmail.com

Niciun comentariu: