duminică, 14 martie 2010

Proiect SEMPER FIDELIS - 3 ani de existenta

Proiect SEMPER FIDELIS - 3 ani de existenta
Postat de ex-ad / 14 Jul 2009, 12:13
Am jurat să-mi apar ţara, să-mi dau viaţa pentru ea,
Jurămîntul de credinţă mi-l voi ţine pururea.
Pe drapel mi-e scrisă soarta, trei culori îmi sînt cetate,
Nimeni nu-mi poate ucide idealul de dreptate.

SEMPER FIDELIS e calea pe care
Păşesc cu credinţă, curaj şi onoare.
SEMPER FIDELIS rămîn ţării mele
Strivită de hoţi, imbecili şi lichele.
SEMPER FIDELIS gîndesc că-ntr-o zi
O lume curată şi dreaptă va fi.
SEMPER FIDELIS speranţa-n mai bine
Ridică la luptă oşteanul din mine.


Haina sfîntă militară ştiu s-o port cum se purta,
Deşi mi-au tot terfelit-o comandanţi de tinichea.
Fruntea sus, privirea dreaptă, salut viaţa cu mîndrie
Că-s oşteanul României şi-s călit în cătănie.

SEMPER FIDELIS e calea pe care
Păşesc cu credinţă, curaj şi onoare.
SEMPER FIDELIS rămîn ţării mele
Strivită de hoţi, imbecili şi lichele.
SEMPER FIDELIS gîndesc că-ntr-o zi
O lume curată şi dreaptă va fi.
SEMPER FIDELIS speranţa-n mai bine
Ridică la luptă oşteanul din mine.


Nu cunosc ce-i ezitarea, renunţarea nu o stiu,
Să luptăm umăr la umăr niciodată nu-i tîrziu.
Camarazi în crez şi suflet, hai cu toţi să ne pornim
Şi să dăm cu ticăloşii de pămînt pînă-i zdobim.

SEMPER FIDELIS e calea pe care
Păşesc cu credinţă, curaj şi onoare.
SEMPER FIDELIS rămîn ţării mele
Strivită de hoţi, imbecili şi lichele.
SEMPER FIDELIS gîndesc că-ntr-o zi
O lume curată şi dreaptă va fi.
SEMPER FIDELIS speranţa-n mai bine
Ridică la luptă oşteanul din mine.
LA MULTI ANI, SEMPERISTI!Extras din Cultura de securitate, societatea civila si Internetul - LINK

În domeniul educaţiei pentru realizarea cunoaşterii în sfera securităţii, asociaţiile şi fundaţiile existente îşi bazează, cum am mai spus, activitatea pe seminarii, cursuri sau mese rotunde. Acestea au loc la intervale neregulate de timp (pe tematici care, de regulă, sînt la modă), iar participarea este restrînsă la un corp de specialişti deseori selecţionaţi. Acestea nu sînt niciodată accesibile publicului larg, iar documentele dezbătute sînt destinate unei categorii de specialişti, majoritatea dintre ei învăţînd din mers domeniul abordat (cazul protecţiei infrastructurilor critice, spre exemplu).

Educaţia pentru realizarea cunoaşterii în domeniul securităţii nu este un domeniu interesant pentru structurile mediatice naţionale. Doar dacă este vorba de scandaluri legate de achiziţii de armament, scurgeri de informaţii sau implicarea instituţiilor din sistemul naţional de securitate în sfera politicii. Pe de altă parte, nu mai există emisiuni dedicate domeniului securităţii, precum cele care vizau realităţile din armată.

Experienţa unui grup de specialişti şi entuziaşti care au lucrat sau lucrează în instituţii din sistemul naţional de securitate şi care nu şi-au regăsit opţiunile în oferta de ONG-uri deja existentă, a determinat dezvoltarea unei noi asociaţii cu obiective în domeniu - Asociaţia Proiect SEMPER FIDELIS. Pentru a înţelege mai bine succesul de care se bucură în prezent acest ONG în rîndul militarilor şi civililor, precum şi modul concret în care realizează cultură de securitate în rîndul acestora, se cuvine să ne plecăm, pe scurt şi asupra modului în care a luat fiinţă.

În 2004, un ofiţer SPP a demisionat din instituţie, nemulţumit de modul abuziv în care aceasta era manageriată şi de izolarea profesională la care fusese supus. După aproximativ un an de zile, ofiţerul a hotărît să facă publice realităţile din SPP, în principal ca urmare a plîngerilor şoptite cu teamă de către foştii colegi activi cu care rămăsese în legătură. Aşa a apărut website-ul LINK, SEMPER FIDELIS fiind chiar logo-ul institutiei în cauză. Astfel s-a declanşat un conflict public asimetric, între un om cu un computer şi unul dintre cei mai influenţi şefi din sistemul naţional de securitate şi tot aparatul său de forţă în spate. Website-ul a funcţionat strict în baza unui joc imagologic de satira şi umor, fără nici un fel de dezvăluiri senzaţionale sau de compromitere a unor informaţii şi materiale clasificate, deşi pe măsură ce curgea timpul aceastea se adunau grămadă în poala ofiţerului, trimise fiind de cadrele active sătule de abuzurile la care fuseseră supuse. După jumătate de an, timp în care vizibilitatea website-ului crescuse exponenţial, iar presa începuse să preia din paginile acestuia, seful SPP -total decredibilizat - a fost schimbat din funcţie. A fost momentul care s-a dat semnalul libertăţii de exprimare printre militarii pînă atunci bine instruiţi în OMERTA, general resemnaţi şi umili. Imediat după schimbarea sefului SPP, ofiţerul a dorit să închidă website-ul, obiectivul propus fiind îndeplinit. Dar presiunea incredibil de mare pentru a-l menţine online l-a surprins pînă şi pe el. Astfel a apărut Asociaţia Proiect SEMPER FIDELIS, avînd ca membri fondatori cadre militare active şi în rezervă din mai multe instituţii, precum şi civili. Fenomenul în sine şi reacţia publicului, pînă atunci simplu cititor, se explică nu numai prin tensiunile intra-organizaţionale existente la acea dată şi canalizate astfel spre exterior, dar mai ales prin realităţile discordante la care erau (şi încă mai sînt) supuşi militarii între viaţa profesională şi cea civilă la finele programului de lucru, constrînşi în instituţii de reguli şi cutume perimate, respirînd apoi aerul de libertate democratică din afară.

De altfel, nu întîmplător a apărut, cu cîţiva ani înainte, Recomandarea Consiliului Europei privind Dreptul de Asociere al membrilor personalului forţelor armate: Recomandarea 1572 din 2002, aprobată în Adunarea
Parlamentară a Consiliului Europei din 3 septembrie 2002, care atestă existenţa unor probleme similare în statele UE şi din care oferim un extras relevant:
5. Membrii forţelor armate, ca cetăţeni în uniformă, trebuie să se bucure de toate drepturile atunci cînd armata nu este în acţiune, sa relationeze, să se alăture şi să participe activ în asociaţii specifice formate pentru a proteja interesul lor profesional în cadrul instituţiilor democratice, în timp ce îşi exercită obligaţiile de serviciu.
6. Personalul militar trebuie să fie autorizat să-şi exercite aceleasi drepturi, inclusiv dreptul de a face parte din partide politice legale.
7. De aceea, Adunarea recomandă Comitetului de Miniştri să solicite guvernelor statelor membre:
a. să permita membrilor forţelor armate şi personalului militar să se organizeze în asociaţii reprezentative cu drept de negociere în chestiuni precum salarizarea şi condiţiile de angajare;
b. să înlature restricţiile actuale inutile privind dreptul de asociere al membrilor forţelor armate;
c. să permită membrilor forţelor armate şi personalului militar să fie membri în partide politice legale;
d. să introducă aceste drepturi în regulile şi codurile militare ale statelor membre;
e. să analizeze posibilitatea creării unui birou al unui avocat al poporului la care personalul militar să poată apela în caz de dispute profesionale sau de altă natură legate de serviciu.
8. Adunarea face apel la Comitetul de Miniştri să examineze posibilitatea de revizuire a textului din Carta Sociala Europeană prin amendarea Art. 5 după cum urmează: " În vederea asigurării şi protejării libertăţii angajaţilor şi angajatorilor de a forma organizaţii locale, naţionale sau internaţionale pentru protejarea intereselor economice şi sociale şi de a face parte din aceste organizaţii, Părtile acţionează astfel încît legea naţională să nu afecteze şi nici să nu fie aplicată astfel încît să afecteze această libertate. Modul în care garanţiile asigurate prin acest articol vor fi aplicate poliţiei şi membrilor forţelor armate va fi determinat prin legi sau reglementări naţionale.

Astăzi, website-ul asociaţiei are peste 2 milioane de accesări lunar şi în numai doi ani a obţinut mai multe reuşite semnificative, printre care putem enumera reabilitarea colonelului SPP Vlad Dumitru (cazul Sudan) şi reabilitarea colonelului Ionel Dragomir (cazul Răpirea din Irak), ambii ofiţeri cîştigînd şi procesele intentate instituţiilor din care fuseseră demişi, prin avocatul asociaţiei, aportul substanţial în actualul pachet de legi privind securitatea naţională (care zace în parlament), propunerile şi observaţiile SEMPER FIDELIS regăsindu-se în proporţie semnificativă în actuala versiune a respectivelor legi, sau schimbarea unui şef al DGA pentru abuz, ca urmare a probelor aduse de asociaţie în spaţiul public. Semnalele asociaţiei privind personaje, instituţii şi evenimente din domeniul securităţii naţionale au fost de nenumărate ori preluate în presă, chiar dacă jurnaliştii au omis în mai multe rînduri să specifice sursa. Nu o dată participanţii înscrişi pe forumul aferent website-ului ne-au semnalat schimbări în bine în zonele lor de activitate, ca urmare efectivă a propunerilor sau plîngerilor publicate de ei pe LINK. Nu în ultimul rînd, trebuie precizat faptul că discuţiile purtate pe respectivul forum sînt monitorizate atent de către toate instituţiile din sistem.

Asociaţia se bucură de credibilitate şi respect, cîştigate pe parcusul a doi ani de dialog constant, argumentat, serios cu toţi cei interesaţi. În ultimul an, au acceptat să devină membri de onoare domnii Dumitru-Dorin PRUNARIU, Florian GÂRZ, Petru NEGHIU, Victor Atanase STANCULESCU şi Lucian Leonida BIRO. Mai mult, Proiect SEMPER FIDELIS a încheiat parteneriate cu Asociaţia cadrelor militare în rezervă şi retragere din SIE, cu Institutul de studii şi cercetări ale terorismului, cu Asociaţia Şanse Egale şi cu Liga naţională a luptătorilor din Decembrie 1989, în prezent primind solicitări pentru încheierea altor două parteneriate. (n.n. - sintem in curs de finalizare a unor parteneriate cu Asociatia Nationala a Detectivilor Particulari din Romania, precum si cu alte citeva ONG-uri similare).

Astăzi, asociaţia funcţionează tot în baza unui singur om cu un singur computer, nu acceptă cotizaţii, deşi are peste 150 de membri înscrişi (a nu se confunda cu membrii înscrişi pe forum, în număr de peste o mie), nu acceptă donaţii şi sponsorizări, a beneficiat de mai multe apariţii în presa scrisa si audio-vizuala prin coodonatorul ei principal, Francisc Tobă şi are în derulare mai multe proiecte, printre care: realizarea revistei asociaţiei (proiect ca şi finalizat), graţierea şi reabilitarea generalului Stănculescu (referinţă: LINK) şi finalizarea, în stadiu de proiect, a unui Program naţional de educaţie în securitate pe termen lung, acesta urmînd a fi lansat tuturor instituţiilor şi forurilor de învăţămînt din sistemul naţional de securitate.

Pentru a explica mai bine modul în care Proiect SEMPER FIDELIS realizează educaţie în cultura de securitate la nivelului cetăţeanului simplu, fie el în uniformă sau nu, se cuvine să ne aplecăm asupra principiilor, premiselor activităţii şi obiectivelor sale.

Principii (prevăzute în statutul asociaţiei):
a) Principiul diversitatii: oricare membru, indiferent de optiunile sale in orice domeniu, poate vorbi in numele asociatiei. Principiul vocii unice va fi aplicat numai in probleme cu implicatii legale. In asociatie se pot inscrie toti cei care cred in valorile ei, indiferent de institutia de stat sau privata din care provin.
b) Principiul transparentei: toate acţiunile asociaţiei vor fi publice, transparente, in mod deosebit cele financiare. Orice membru are si drept de control in asociatie.
c) Principiul adevarului: fiecare membru este obligat la adevar, onestitate, sinceritate, atit in relatiile intermembri, cit si in calitate de reprezentanti ai asociatiei in societate.
d) Principiul dinamicitatii: fiecare membru este obligat sa participe activ la dezvoltarea asociatiei prin propuneri, atitudini, opinii, critici, lucrari, inovatii si alte forme de participare.
e) Principiul echilibrului: nu sint acceptate in asociatie manifestarile extreme si extremiste, indiferent de motivatie si de natura lor.
f) Principiul camaraderiei: membrii asociatiei se vor sprijini intre ei in orice situatie dificila sau sensibila care afecteaza viata privata sau profesionala, in cazul in care se apeleaza la sprijinul asociatiei.
Asociatia functioneaza in baza adevarului, curajului, determinarii, loialitatii, echilibrului si vointei exprimate de membri si simpatizanti in toate actiunile lor.

Premisele activităţii şi obiectivele:
• prin statutul asociaţiei s-a propus ca activitatea să fie orientată spre educaţie civică şi apărarea drepturilor omului ; de menţionat că asociaţia a ţinut cont, încă de la începutul activităţii, de faptul că există foate multe cazuri de abuzuri în sistemul naţional de securitate, angajaţii neavînd acces liber şi gratuit la foruri care să le apere drepturile;
• asociaţia şi-a propus generarea unui cadru organizat de promovare şi valorizare a expertizei, pregătirii profesionale, sentimentelor naţionale şi calităţii morale ale membrilor societăţii civile care au activat sau mai activează în sfera securităţii naţionale; există un număr ridicat de foşti angajaţi ai sistemului, extrem de bine pregătiţi şi care sînt abandonaţi în pensie pentru simplul fapt că funcţiile deţinute anterior nu i-au propulsat în sferele academice româneşti actuale.
• acest cadru organizat a vizat realizarea unui think-tank virtual (aici poate că este ideea novatoare de bază a întregii activităţi) care a reuşit să devină, în timp, un interlocutor specializat şi credibil al instituţiilor de stat şi private în sfera securităţii;
• în conformitate cu statutul, obiectivele asociaţiei sînt, pe scurt:
- realizarea unor studii de specialitate;
- oferirea unui suport calificat în promovarea, dezvoltarea şi implementarea culturii de securitate;
- susţinerea instituţiile din sistemul naţional de securitate pentru asigurarea transparenţei, respectarea cadrului legislativ, evitarea exceselor şi abuzurilor, implementarea măsurilor care vizează adaptarea acestora mediului naţional şi internaţional de securitate;
- facilitarea şi promovarea schimbului liber de idei, soluţii, studii şi cercetări aplicative între diferite părţi interesate direct, prin Internet sau alte mijloace;
- monitorizarea respectării şi apărării drepturilor omului, în mod deosebit a drepturilor persoanelor aparţinînd instituţiilor din sistemul naţional de securitate în conformitate ca legislaţia în vigoare.

Ceea ce diferenţiază şi oferă particularitate Asociaţiei Proiect SEMPER FIDELIS, în raport cu modalitatea de acţiune a altor asociaţii similare, este caracterul deschis al întregii activităţi, accesibil oricărui cetăţean cu acces la Internet, 24 de ore din 24. Cu exceptia unui minim cod de conduită, referitor la limbajul folosit şi la evitarea atacurilor nefondate pe probe, oricine este binevenit pe forumul site-ului si oricine îşi poate prezenta şi susţine punctele de vedere. Spaţiul virtual al Internetului este singurul spaţiu în care orice formă de cenzură, din partea autorităţilor sau a celor vizaţi, poate fi evitat. Este spaţiul în care dreptul constituţional la libera exprimare este posibil fără ca cineva să îndeplinească alte condiţii decît de respect faţă de prevederile statutului şi al faţă de ceilalţi membri ai asociaţiei.

Prin alegerea unor teme propuse de chiar membrii asociaţiei- virtuali sau înscrişi formal - think-tank-ul asociaţiei este practic „conectat" la probleme reale ale celor care sînt preocupaţi de domeniul securităţii.

În egală măsură, valoarea membrilor este cea care dă valoare intelectuală dezbaterilor şi soluţiilor oferite. Nu de puţine ori asociaţia primit mulţumiri din partea unor tineri studenţi care au găsit multe răspunsuri în cadrul dezbaterilor dintre forumişti. De asemenea, de cîte ori a fost nevoie asociaţia s-a adresat unor instituţii din sistemul naţional de securitate pentru a oferi răspunsuri la problemele ridicate de membrii asociaţiei şi a primit sprijin rapid şi concret din partea acestora.

Website-ul permite contribuţia fiecărui membru la creşterea volumului de cunoaştere generală în sfera securităţii. Site-ul oferă un spaţiu protejat şi organizat adecvat pentru schimbul de informaţii, devenind în timp o reală bază de date în domenii extrem de diverse ale securităţii. Fiecare membru are posibilitatea să ofere informaţii privind alte surse de documentare, sînt indicate alte site-uri sau materiale interesante, articole din publicaţiile interne sau internaţionale.

Gîndit, în fapt, ca un portal educaţional, website-ul oferă cititorilor: legături utile şi diverse pe internet, articole de specialitate (membrii avind posibilitatea sa le posteze direct şi fără restricţii), muzică militară, o galerie foto diversă (de la documente pînă la satiră fotografică), iar săptămînal sînt difuzate filme documentare de interes (întotdeauna subtitrate, pentru a fi accesibile tuturor) sau emisiuni televizate în reluare la cererea membrilor. Sintagma "familia SEMPER FIDELIS" este deseori folosită între membri. Periodic au loc întîlniri de lucru la sediu, sau adunări de socializare în locuri publice, chemarea deloc academică "la zeamă" fiind deja consacrată.

Asociaţia se doreşte a fi o fereastră deschisă spre documentare şi cunoaştere. Încetul cu încetul se poate realiza, astfel, o „masă critică" de specialişti sau amatori deschişi spre consolidarea unui spaţiu virtual accesibil tuturor celor care doresc, cu onestitate şi dedicaţie, să facă paşi concreţi în educaţia personală sau a celorlaţi pentru a obţine, respectiv a oferi cunoaşterea în domeniul securităţii.

Informaţia analizată de specialiştii de pe website se transformă în cunoaştere, iar cunoaşterea constituie premisa modificării de opinii şi atitudini. Reamintim faptul că activitatea asociaţiei nu a reclamat resurse financiare - în timp ce alte asociaţii se bazează exclusiv pe „absorbţia" unor fonduri - iar cei care administrează website-ul o fac din pasiune şi dedicaţie. Internetul se dovedeşte o modalitate extrem de eficientă şi ieftină, accesibilă şi protejată de educaţie pentru augmentarea cunoaşterii în domeniul securităţii.

În perspectivă, cum am menţionat anterior, cei care susţin această asociaţie îşi propun realizarea unei reviste de specialitate (accesibilă tuturor atît ca limbaj, cît şi ca participare la întocmire) şi, ca dovadă de maturitate, avansarea unui Program naţional de educaţie în domeniul securităţii care să se aplece către toate categoriile de vîrstă şi sociale, construit din perspectiva resurselor financiare sărace, unul din instrumentele de implementare fiind Internetul. Este tot mai clar că timpul devine una din variabilele existenţei noastre şi ca atare el trebuie maximizat în scopul educaţiei personale. Un program educaţional în domeniul securităţii trebuie să intre în casele celor interesaţi şi să nu se cantoneze în modalităţile clasice de învăţămînt. În marile oraşe, deplasarea dintr-o locaţie în alta devine coşmarul studenţilor. Noi credem că nu oamenii trebuie să se deplaseze, ci cunoaşterea, accesul la educaţie şi la cei care o experienţă mai bogată.

Niciun comentariu: