marți, 19 februarie 2013http://www.aviatori.ro/

Suntem în faţa celei de-a doua variante a site-ului aviatori.ro, o versiune care sperăm să arate că între timp am crescut cu toţii, editori şi constructori, şi reuşim să slujim mai bine scopurile pe care ni le-am fixat.

Care sunt însă aceste scopuri?

În primul rând acela de a plasa în oceanul informativ actual o insulă în care navigatorii timpurilor noi, de diferite vârste şi vorbitori de limba română, să pătrundă în lumea mirifică a zborului şi să regăsească dovezile curajului celor care s-au desprins de pământ, într-o sublimă formă a îndrăznelii umane.

Foarte concret, acest site care s-a realizat cu o incredibilă economie de mijloace, dar cu o mare investiţie de timp, imaginaţie, pricepere şi bunăvoinţă, vrem să devină un punct de reper în lumea virtuală şi un izvor de adevăr asupra celor care au fost, celor care sunt şi poate asupra celor care vor fi persoane dedicate trup şi suflet aviaţiei române.

Site-ul are în primul rând o tentă istorică, dezvoltată în rubricile cele mai importante la această oră:
- mărturii, de fapt amintiri ale celor care au ieşit deja din viaţa activă, dar care mai au multe de transmis generaţiilor următoare;
cărţi, rubrică în care încercăm să aducem tot ce s-a publicat în limba română în acest domeniu sau asupra aviaţiei române oriunde în lume;
- publicaţii, rubrică în care asigurăm existenţa formei electronice pentru două periodice de o excelentă ţinută, "Orizont aviatic", o revistă lunară de istorie a aviaţiei române şi "Pescăruşul", buletin trimestrial al Asociaţiei Instructorilor de Zbor şi Planoriştilor din România (unele numere se pot downloada integral, format PDF);
o galerie de nume proeminente din domeniul proiectării şi fabricării aparatelor de zbor, al pilotajului civil şi militar, al zborului fără motor, al educaţiei profesionale (zbor şi construcţie), al literaturii şi istoriei aviaţiei din România;
- o galerie de fotografii istorice, unele probabil inedite.După cum veţi remarca în urma cercetării site-ului, suntem în faza de dezvoltare, unele rubrici sunt încă modest ilustrate, dar şi în acest fel lansăm o provocare cititorilor noştri de a se implica în această construcţie.

Vă aşteptăm cu impresii, sugestii sau propuneri de formă şi de fond, dar sperăm să interveniţi şi într-o manieră mai directă, prin articole şi mărturii, fotografii din arhivele personale, completarea vitrinei de cărţi, propunerea unor nume în dicţionarul de personalităţi, etc. (una dintre rubrici este deja deschisă celor cu mai multă experienţă în navigare, care pot să introducă direct noi adrese la rubrica de link-uri).

Cronologic, acest site este al treilea patronat de Fundaţiile ASPERA şi se înscrie pe linia obiectivelor acestor fundaţii - ASPERA Educational and Charitable Romanian Foundation Boston - USA şi Fundaţia ASPERA ProEdu Braşov (http://www.aspera.ro/). Acest site extinde sau particularizează domeniul cercetării istorice accesibile din site-ul de educaţie istorică şi istorie orală Memoria (http://www.memoria.ro/), la domeniul aviaţiei.

Orientarea către aviaţie o datorăm în primul rând preşedintelui fondator, Lidia Bradley-Gheorghiu, provenită dintr-o familie care a dat o jertfă supremă pe altarul zborului, prin fratele ei, Ticuşor C. Gheorghiu, şi al cărei tată, Constantin C. Gheorghiu, a fost un remarcabil inginer, pilot şi mai ales istoric de aviaţie. Lor le dedicăm acest site şi tuturor celor care au plătit cu viaţa depăşirea acestei limite a condiţiei umane.

În bunele noastre intenţii am fost însoţiţi încă de la primii paşi şi îi avem în continuare alături pe Cornel Marandiuc (Arad), Alicibiade Kivu şi Nicolae Conţu (de la Asociaţia Aviatorilor Braşoveni), Bernád Dénes (Canada), nume cu rezonanţă, dar mai ales persoane a căror pasiune este mai presus de orice îndoială. Pentru realizarea tehnică am apelat la imaginaţia şi priceperea unui foarte tânăr webdesigner local, Cosmin Păltinescu, care de la început s-a implicat cu entuziasm şi responsabilitate.

Adresăm cea mai vie expresie a recunoştinţei noastre tuturor celor care ne-au fost şi ne sunt aproape. Totodată, chemăm alături pe cei îndrăgostiţi de zbor şi de adevăr, pentru a reuşi să redeşteptăm în alte inimi tinere dragostea pentru inconfundabila stare de graţie a zborului şi să reaprindem flacăra fermei credinţe, proprie celor care au îndrăznit să cucerească oceanul văzduhului.

Pe curând,
Mircea IVĂNOIU
Director, Fundaţia ASPERA ProEdu Braşov
Braşov, 26 aprilie 2005


Vă rog să citiți acest text selectat de mine, în speranța că vă poate interesa. Cu prietenie, Dan Culcer

Niciun comentariu: