duminică, 3 octombrie 2021

Marian COVLEA. CINE CONDUCE LUMEA?

Vă rog să citiți acest text selectat de mine, în speranța că vă poate interesa. Cu prietenie, Dan Culcer


CINE CONDUCE LUMEA?


Marian COVLEA

Septembrie 2012


C U P R I N S


Nr. crt.

Partea din lucrare

Pagina

1

Introducere

2

2

Cap. 1. Considerații preliminare. Actorii Puterii

3

3

Cap. 2. Clasificări, delimitări, precizări

6

4

Cap. 3. Puterea este a oamenilor, autoritatea este a instituțiilor și personalităților

9

5

Concluzii

11

6

Bibliografie selectivă

12


INTRODUCERE

Întrebarea Cine conduce lumea? frământă din cele mai vechi timpuri atât pe liderii, gânditorii și practicienii puterii, cât și pe oamenii de rând. Cred că nu există om trăitor pe fața Pământului care să nu-și fi pus măcar o dată în viață această întrebare și să nu-și fi dorit un răspuns clar, complet, argumentat, mulțumitor.

Și probabil că această curiozitate și acest interes nu ar fi atât de intense iar dezbaterile și discuțiile în orice cadru atât de aprinse dacă oamenii nu ar avea mari probleme în desfășurarea traiului lor zilnic, dacă nu ar exista atâta sărăcie, oprimare, nefericire, spoliere, etc. în viața lor.

Iată de ce în acest material încercăm și noi un punct de vedere, după consultarea unei vaste bibliografii și acumularea unei oarecare experiențe de viață.
CAPITOLUL 1.

CONSIDERAȚII PRELIMINARII. ACTORII PUTERII

În deschidere, ca bază de discuții, vom încerca întocmirea unei liste a principalilor actori care exercită Puterea la nivel global, fără a vorbi deocamdată despre nivelul și importanța lor sau relațiile dintre ele:

 1. Monarhiile (ca persoane, familii, dinastii, etc.) și grupurile de interese formate în jurul lor (de exemplu, “Grupul celor 300” format în jurul Coroanei Britanice);

 2. Partidele politice;

 3. Guvernele (locale, naționale);

 4. Parlamentele și consiliile (locale, naționale);

 5. Statele/imperiile care își asumă un rol regional sau global în diverse perioade istorice (Imperiul Roman, Imperiul Chinez, Imperiul Britanic, Imperiul Spaniol, Imperiul Spaniol, Imperiul Portughez, Imperiul Olandez, Imperiul Japonez, Imperiul Austro-Ungar, SUA, Franța, URSS/Federația Rusă, China, Uniunea Europeană, Germania, etc.);

 6. Organizațiile guvernamentale internaționale (ONU, NATO, UE);

 7. Băncile și alte instituții financiare (marile familii: Rotschild, Rockefeller, Morgan, Loeb, Schiff, Vanderbilt, etc.);

 8. Companiile trans-naționale (în domeniile Pharma&Chemie, automobile, aeronautică, siderurgie, petrol, armament, IT&C, etc.);

 9. Serviciile de informații “cu trei inițiale”, cu vocație globală (CIA, KGB/FSB/GRU, MI6) dar și altele (Mossad);

 10. Institute de cercetări în “inginerie socială1 (Tavistock), Grupuri de reflecție (“Think-Tanks”), cluburi și societăți de personalități de “inițiați”;

 11. Organizațiile non-guvernamentale naționale și internaționale (FIFA, UEFA, CIO, Freedom House, Amnesty International, Greenpeace, Human Rights Watch, Medecins Sans Frontieres, etc.);

 12. Organizațiile obștești (Alianța Cooperatistă Internațională, camerele de comerț), organizațiile patronale, profesionale și sindicale;

 13. Organizații discrete și elitist-globalizatoare (Grupul Bilderberg, Clubul de la Roma, Comisia Trilaterală, Council on Foreign Relations, etc.) despre care se spune că formează un veritabil Guvern Mondial;

 14. (Franc)Masoneria, cu toate riturile și obediențele sale;

 15. Evreii sioniști, bazați în SUA dar organizați la nivel global (Organizația Joint, Congresul Mondial Evreiesc, B’nai B’rith, etc.);

 16. Crima organizată transnațională (“mafiile” italoamericană – Cosa Nostra, italiană – N’Dranghetta, chinezească – Triadele, japoneză – Yakuza, columbiană, rusească, țigănească, albaneză, etc.)

 17. Cultele religioase;

 18. Mass-media;

 19. Dumnezeu cel Veșnic (Etern), Suveran, Liber, Bun, Sfânt, Adevărat, A Toate Creator (Pantocrator), A Toate Știutor (Omniscient), Atotputernic (Omnipotent), Imanent și Transcendent (Omniprezent), adică Ubicuu.CAPITOLUL 2.

CLASIFICĂRI, DELIMITĂRI, PRECIZĂRIImaginea de mai sus ne sugerează că în capitalismul clasic, luat aici drept un exemplu, Puterea se exercită în mod structurat, pe niveluri ierarhice diferite, dar aflate într-o strânsă relaționare și solidaritate.

Astfel, pe nivelul cel mai de jos se află aparent masele muncitoare, poporul, cei care prin munca lor susțin întreaga societate.

Deasupra lor, pe nivelul 2, se găsesc micii lideri, manipulatori și profitori de diferite feluri (proprietari, manageri, familiile și anturajul).

Pe nivelul 3 se află structurile de forță, de opresiune (poliția, jandarmii, armata, serviciile speciale, etc.) care apără stabilitatea sistemului de contestare și schimbare nedorită (răsturnare).

Pe nivelul 4 se află marii manipulatori, între care un loc central îl ocupă reprezentanții clerului, considerați în conivență cu puterea seculară. Desigur că tot aici pot fi plasați mass-media, ideologii, artiștii și alți manipulatori de forță.

Pe nivelul 5 (pen-ultimul) se găsesc conducătorii vremelnici (monarhii – regii, împărații, precum și președinții, parlamentele, etc.).

Pe ultimul nivel, al șaselea, capitalismul are drept conducător banii, țelul suprem al acestui sistem, sub forma supra-profiturilor tot mai mari.

Desigur că în perioada actuală, post-modernistă, situația este mult mai complexă.

Se vorbește tot mai insistent despre o solidaritate, o colaborare, o conivență foarte strânsă între cei mari, bogați, puternici, despre un adevărat Guvern Mondial și/sau despre o adevărată conspirație mondială evreiască legat de acesta și de alte organizații mondiale oculte.

Existența acestora a fost mult timp atât negată de cei vizați, cât și imposibil de demonstrat de ceilalți (acuzatorii conspiraționiști). Totuși, o situație în care s-a demonstrat fără putință de tăgadă existența Guvernului Mondial, a conspirației evreiești și a implicării francmasoneriei în politica globală a fost Conferința Mondială Evreiască (Sionistă) de la Amsterdam din iulie 1933. Cu această ocazie, evreii sioniști au încercat să impună Germaniei alungarea lui Hitler de la putere și repunerea evreilor pe funcțiile publice de pe care au fost înlăturați urmare percepției germanilor că evreii i-au trădat prin aducerea SUA în război de partea aliaților în schimbul promisiunii din partea Imperiului Britanic de primire a Palestinei pentru constituirea Israelului ca țară (Declarația Balfour din 1917), că dacă nu vor organiza boicotul comerțului exterior al Germaniei în toată lumea, ceea ce s-a și întâmplat!, urmare refuzului acesteia de a satisface cerințele sioniștilor.

Alte trei precizări necesare:

 • Nici un om sau organizație nu conduc lumea, ci doar o administrează.

 • Cine administrează lumea o face încă de la începuturile Umanității, și are planuri pe termen foarte lung; în afară de Dumnezeu, nimeni nu-i poate tulbura, pentru că masele sunt divizate, învrăjbite și incompetente în actul de management social, politic și economic național și global.

 • Administratorii lumii au organe și instituții de sprijin (mass-media, armata, poliția, serviciile speciale, cultura și arta, instituțiile financiar-bancare, etc.). Acestea însă au de cele mai multe ori și propria agendă, pe care nu ezită să și-o promoveze ori de câte ori au ocazia!


CAPITOLUL 3.

PUTEREA ESTE A OAMENILOR, AUTORITATEA ESTE A INSTITUȚIILOR ȘI PERSONALITĂȚILOR


Adevărul este că nici o personalitate, instituție, corporație sau organizație cu responsabilitate publică, și în special globală, nu se aventurează să ia decizii care privesc soarta maselor fără să le consulte, să cunoască tendințele psihosociologice și părerile majorității sau măcar să le cunoască starea de spirit.

De aceea, toate aceste personalități, instituții, corporații și organizații provoacă în permanență și continuu, pe față sau voalat, direct sau indirect, consultări ale maselor sau ale grupurilor-țintă (Stakeholders) vizate pentru a le cunoaște părerile, tendințele și/sau starea de spirit.

Iată câteva forme de cercetare și consultare a ideilor, dorințelor, preferințelor și tendințelor maselor sau ale unor grupuri-țintă, de care cei care administrează lumea țin seama întotdeauna:

 • Referendumuri locale și naționale;

 • Alegeri politico-electorale (parlamentare, prezidențiale, europarlamentare, locale);

 • Studii și cercetări ale institutelor de cercetări și serviciilor de informații, care au departamente specializare de cercetare și monitorizare a stării de spirit a populației și de manipulare/dezinformare;

 • Cercetări complexe, aprofundate, transdiciplinare și încrucișate ale unor prestigioase institute, colective și personalități științifice, care ghidează activitatea tuturor organizațiilor și cluburilor elitiste mondiale (ONU, Clubul de la Roma, Clubul Bilderberg, Comisia Trilaterală, Forumurile Economice Mondiale de la Davos, Crans Montana, Shanghai, etc.), inclusiv pentru sondarea tendințelor previzibile, așa cum sunt percepute de repondenți foarte avizați pentru următorii 50 de ani!, pentru că, nu-i așa?, viitorul începe azi sau, în buna concepție constructivistă, viitorul se construiește!

 • Cercetările (anchete, sondaje, interviuri, Focus Grupuri) sociologice, de piață, electorale, etc. organizate de firme specializate;

 • Sondaje propuse zilnic de ziare, reviste, posturile de radio, posturile de televiziune, website-uri, etc. prin telefon, SMS, în scris, pe forumuri, etc. pe cele mai diverse teme de interes.

 • Organizarea unor mari manifestări care antrenează mari mase de oameni (de exemplu, mitinguri, concerte gratuite, serbări populare, revelioane în aer liber, Flash Mobs, etc.) unde “se ia pulsul” unui mari număr de oameni.

Desigur că aceasta nu înseamnă că administratorii lumii merg în coada preferințelor publicului. Dimpotrivă, pornind de la constatările cercetărilor de mai sus, institutele de specialitate, serviciile speciale și grupurile de reflecție propun produse de manipulare (idei, mode, tendințe), elaborate și livrate publicului în special de instituțiile mass-media (inclusiv prin media electronice și Social Networks) și cercurile ideologice, culturale și artistice (prin conferințe, cărți, articole, muzică, filme, inclusiv de animație), având un dublu scop:

 • Învrăjbirea populației, pentru ușurarea sarcinii celor care administrează lumea;

 • Impunerea unor idei convenabile Puterii și crearea unor stări de spirit favorabile intențiilor și intereselor acesteia, de exemplu distrugerea statelor naționale și globalizarea.


CONCLUZII


În concluzie, Puterea aparține maselor, popoarelor, lumii în ansamblul ei, iar autoritatea unor instituții, corporații, organizații și personalități; trei sunt ipotezele de lucru sau răspunsurile posibile la întrebarea Cine conduce lumea?:

 1. Un grup restrâns de oameni aleși, inteligenți, informați, competenți, bogați, solidari, responsabili, formalizați sau nu (de exemplu, Supremul Consiliu al Iluminaților), aflați în vârful unei piramide de organizații, firme și instituții;

 2. Masele, popoarele, prin voința, tendințele, ideile, dorințele și preferințele pe care și le exprimă în diferite forme; sau:

 3. Dumnezeu.

Interesele și relațiile de putere dintre diverșii actori sunt foarte numeroase, complexe, schimbătoare și dinamice în regiuni și în perioade diferite, precum și la nivel global, într-o lume tot mai “mică”, mai interdependentă. Acest domeniu are și caracteristica de auto-reglare, auto-echilibrare de îndată ce unul dintre actori devine prea puternic și dezechilibrează sistemul.

În prezent asistăm la dramatice reașezări de raporturi de forță, afirmarea la nivel mondial a Chinei, Indiei, Braziliei, Rusiei și Africii de Sud (așa-zisul grup BRICS) fiind doar un exemplu al acestui proces în desfășurare.

Actuala criză economico-financiară mondială este un alt exemplu….


BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ


 1. Thomas B. Allen, 50 de documente strict secrete care au schimbat lumea, Editura Curtea Veche & Săptămâna financiară, București, 2009.

 2. Philip CARLO, Confesiunile unui cap al Mafiei, Editura Litera Internațional & Săptămâna financiară, București, 2008.

 3. Noam CHOMSKY, Zece strategii de manipulare a poporului american, în Revista Lumea, nr. 5 (218)/2011, pp. 1-4.

 4. Dr. John COLEMAN, Ierarhia conspiratorilor. Povestea Comitetului celor 300, Colecția Samizdat, Editura Antet, București, 2005.

 5. Paul DONNELLEY, Asasini și asasinate care au schimbat istoria lumii, Editura Litera Internațional & Săptămâna financiară, București, 2009.

 6. Jim MARRS, Guvernarea din umbră. Istoria secretă care leagă Comisia Trilaterală, Francmasoneria și Marile Piramide, Editura Curtea Veche & Săptămâna financiară, București, 2009.

 7. Cristina MARTIN, Clubul Bilderberg. Stăpânii lumii, Editura Litera Internațional & Săptămâna financiară, București, 2007.

 8. John PERKINS, Confesiunile unui asasin economic, Editura Litera Internațional & Săptămâna financiară, București, 2008.

 9. Juan Jose REVENGA, Lumi oculte. O călătorie inițiatică printre vrăji, santeria afro-cubaneză și voodoo, Editura Litera Internațional & Săptămâna financiară, București, 2008.

 10. Alex Mihai STOENESCU, Istoria loviturilor de stat în România 1821-1999, vol. III – Cele trei dictaturi, Editura RAO, București, 2002.

 11. Cynthia STOKES BROWN, Istoria lumii de la Big Bang până în prezent, Editura Litera Internațional & Săptămâna financiară, București, 2008.

 12. Michael STREETER, Istoria societăților secrete, Editura Litera Internațional & Săptămâna financiară, București, 2009.

 13. Tim WEINER, CIA – O istorie secretă, Editura Litera Internațional & Săptămâna financiară, București, 2008.

 14. www.descopera.ro, Protocoalele de la Toronto – Planul de înrobire a lumii, în Revista Lumea nr. 3 (216)/2011, pp.58-61.


Certificat de aparteneță la organizația evreiască B’nai B’rith (The Sons of the Covenant), fondată în 1843.

1 A se citi crearea unor schimbări sociale prin crearea unor curente, mode, tendințe artificiale (Flower Power, Hippy, Beatles, consumul drogurilor creativității – LSD, ușoare, etnobotanice, etc.), sau deturnarea și amplificarea unor tendințe firești prin manipulare (feminism, ecologism, pornografie), în același scop, al realizării unor schimbări sociale dorite de Establishment-ul mondial.


Niciun comentariu: